MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 696         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 octombrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

378. - Lege pentru înfiintarea comunei Cosna prin reorganizarea comunei Dorna Candrenilor, judetul Suceava

 

573. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Cosna prin reorganizarea comunei Dorna Candrenilor, judetul Suceava

 

382. - Lege pentru declararea ca oras a comunei Sărmasu, judetul Mures

 

577. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Sărmasu, judetul Mures

 

391. - Lege privind declararea ca municipiu a orasului Beius, judetul Bihor

 

586. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea ca municipiu a orasului Beius, judetul Bihor

 

392. - Lege pentru stabilirea paritătii între dolarul cliring si dolarul S.U.A., cu scopul stingerii obligatiilor ce derivă din scrisorile de contragarantie, exprimate în dolari cliring, pe relatia Republica Islamică Iran

 

587. - Decret privind promulgarea Legii pentru stabilirea paritătii între dolarul cliring si dolarul S.U.A., cu scopul stingerii obligatiilor ce derivă din scrisorile de contragarantie, exprimate în dolari cliring, pe relatia Republica Islamică Iran

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 320 din 9 septembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, preluate de art. 23 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 656/2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Cosna prin reorganizarea comunei Dorna Candrenilor, judetul Suceava

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Cosna, judetul Suceava, având în componentă satele: Cosna, Podu Cosnei, Valea Bancului, Tesna si Românesti, prin reorganizarea comunei Dorna Candrenilor din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Cosna se stabileste în satul Cosna.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Dorna Candrenilor are în componentă satele: Dorna Candrenilor, Dealu Floreni si Poiana Negrii.

(2) Resedinta comunei Dorna Candrenilor rămâne în satul Dorna Candrenilor.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Cosna, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect în conditiile legii, care vor reprezenta autoritătile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Cosna.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Suceava si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Suceava si Consiliul Local al Comunei Dorna Candrenilor, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Dorna Candrenilor între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii si ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Cosna se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul judetului Suceava.

(3) Bugetul comunei Cosna pe anul 2003 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Suceava.

(4) Operatiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Dorna Candrenilor si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Cosna.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Dorna Candrenilor functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2003.

Nr. 378.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Cosna prin reorganizarea comunei Dorna Candrenilor, judetul Suceava

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Cosna prin reorganizarea comunei Dorna Candrenilor, judetul Suceava, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2003.

Nr. 573.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru declararea ca oras a comunei Sărmasu, judetul Mures

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Comuna Sărmasu, judetul Mures, se declară oras.

(2) Satele Balda, Larga, Morut, Sărmăsel, Sărmăsel-Gară, Titiana si Visinelu apartin orasului Sărmasu.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2003.

Nr. 382.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Sărmasu, judetul Mures

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea ca oras a comunei Sărmasu, judetul Mures, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2003.

Nr. 577.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea ca municipiu a orasului Beius, judetul Bihor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Orasul Beius, judetul Bihor, se declară municipiu.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si anexa nr. II pct. 2.0, 4.3 si 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

           

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2003.

Nr. 391.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea ca municipiu a orasului Beius, judetul Bihor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea ca municipiu a orasului Beius, judetul Bihor, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2003.

Nr. 586.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru stabilirea paritătii între dolarul cliring si dolarul S.U.A., cu scopul stingerii obligatiilor ce derivă din scrisorile de contragarantie, exprimate în dolari cliring, pe relatia Republica Islamică Iran

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Pentru solutionarea contragarantiilor existente în sold la Banca Comercială Română - S.A. pe relatia Republica Islamică Iran, exprimate în moneda de cont dolar cliring, cuantumul obligatiilor de plată se stabileste având în vedere că un dolar cliring este egal cu 0,8 dolari S.U.A.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2003.

Nr. 392.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru stabilirea paritătii între dolarul cliring si dolarul S.U.A., cu scopul stingerii obligatiilor ce derivă din scrisorile de contragarantie, exprimate în dolari cliring, pe relatia Republica Islamică Iran

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru stabilirea paritătii între dolarul cliring si dolarul S.U.A., cu scopul stingerii obligatiilor ce derivă din scrisorile de contragarantie, exprimate în dolari cliring, pe relatia Republica Islamică Iran, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2003.

Nr. 587.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 320

din 9 septembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, preluate de art. 23 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 656/2002

 

Nicolae Popa - presedintecopyrightdsc.net

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, exceptie ridicată de Mircea Bogdan Botezatu în Dosarul nr. 1.627/2002 al Curtii de Apel Galati - Sectia penală.

La apelul nominal se prezintă partea Ministerul Finantelor Publice, prin consilier juridic Nicoleta Negut, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 211C/2003, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 21/1999, exceptie ridicată de Mircea Dan Condurachi în Dosarul nr. 2.973/P/2003 al Tribunalului Galati – Sectia penală.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Partea prezentă si Ministerul Public sunt de acord cu măsura conexării. Fată de aceste sustineri, pentru o mai bună administrare a justitiei, Curtea, în temeiul art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 211C/2003 la Dosarul nr. 181C/2003, care este primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice, sustinând oral concluziile scrise depuse la dosar, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată, considerând că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate în motivarea exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 24 martie 2003, respectiv din 4 aprilie 2003, pronuntate în dosarele nr. 1.627/2002 si nr. 2.973/P/2003, Curtea de Apel Galati - Sectia penală si Tribunalul Galati - Sectia penală au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, exceptie ridicată de Mircea Bogdan Botezatu si Mircea Dan Condurachi, inculpati apelanti în dosarele mentionate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că dispozitiile art. 23 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 21/1999 referitoare la reglementarea infractiunii de spălare a banilor sunt neconstitutionale, deoarece încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie privitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor si dispozitiile art. 41 alin. (2) din Legea fundamentală, ce consacră ocrotirea egală a proprietătii private. Astfel, se mentionează, în esentă, că prin textul art. 23 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 21/1999:

- se creează o “discriminare negativă în ceea ce-l priveste pe inculpat”, întrucât acesta “a transferat valorile obtinute dintr-o pretinsă infractiune de înselăciune”, în timp ce făptuitorii care transferă valorile obtinute din alte infractiuni în scopurile prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1999 “nu sunt pedepsiti de textul acestei legi”, astfel că s-ar încălca principiul “înscris” în art. 16 alin. (1) din Constitutie, “cât timp cetătenii nu mai sunt egali în fata legii”;

- se sanctionează “doar transferul sau schimbul de bunuri provenite din înselăciunea comisă în domeniul bancar, financiar sau de asigurări”, nu si “schimbarea sau transferul de valori provenite din înselăciunea comisă în dauna altor proprietăti”, astfel că nu s-ar ocroti în mod egal toate formele de proprietate.

În sustinerea exceptiei, autorii acesteia mai precizează că “un argument în plus că prevederile Legii nr. 21/1999 sunt neconstitutionale îl constituie si faptul că legiuitorul a abrogat acest act normativ, prin adoptarea Legii nr. 656/2002, care sanctionează în mod nediscriminatoriu faptele de spălare de bani”.

Exprimându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea de Apel Galati - Sectia penală arată că aceasta este neîntemeiată. În legătură cu pretinsa încălcare a prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, instanta de judecată se referă la jurisprudenta Curtii Constitutionale, în care s-a precizat că egalitatea nu înseamnă uniformitate si că pentru situatii diferite se impun solutii juridice diferite. Curtea de Apel Galati arată că cerinta legală de a sanctiona faptele înscrise la lit. a) a art. 23 din Legea nr. 21/1999 este general valabilă si obligatorie, fără nici o discriminare si fără nici un privilegiu.

Instanta mai precizează că aceste aspecte nu reprezintă probleme de constitutionalitate, ci de aplicare a legii, care nu intră în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale.

În ceea ce priveste sustinerea referitoare la încălcarea prevederilor art. 41 alin. (2) din Constitutie, Curtea de Apel Galati arată că nici aceasta nu poate fi primită pentru aceleasi ratiuni avute în vedere la analiza principiului constitutional analizat anterior. Din prevederile Legii nr. 656/2002, care a abrogat Legea nr. 21/1999, nu rezultă, asa cum afirmă autorul exceptiei, dacă legiuitorul a avut în vedere sanctionarea în mod discriminatoriu a faptelor de spălare de bani sau a avut alte ratiuni.

În opinia Tribunalului Galati - Sectia penală, exceptia este nefondată. Se apreciază că argumentul privind încălcarea principiului egalitătii se explică printr-o confuzie între persoanele aflate în aceeasi situatie juridică cu cele aflate în situatii diferite. Instanta retine că Legea nr. 21/1999 ultraactivează în cauză, fiind mai favorabilă în comparatie cu Legea nr. 656/2002.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că exceptia este inadmisibilă deoarece Legea nr. 21/1999 a fost abrogată prin dispozitia art. 31 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor.

Guvernul apreciază că exceptia nu poate fi respinsă ca inadmisibilă, deoarece dispozitiile art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1999, care fac obiectul exceptiei, sunt incidente în cauză în temeiul art. 15 alin. (2) din Constitutie si al art. 13 din Codul penal. Pe fond, Guvernul consideră neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate în raport cu art. 16 din Constitutie, deoarece nu se încalcă nici unul dintre criteriile egalitătii în drepturi enumerate în art. 4 din Constitutie. Nu se poate sustine că prevederile art. 23 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 21/1999 contraveneau art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece dispozitiile acestui articol erau aplicabile tuturor persoanelor care săvârsiseră infractiunile expres si limitativ mentionate, fără nici o deosebire sau distinctie. Aceleasi argumente pot fi invocate si pentru respingerea criticilor formulate de autorul exceptiei cu privire la încălcarea prevederilor art. 41 alin. (2) din Constitutie. Dispozitiile legale criticate nu făceau nici o distinctie în ceea ce priveste regimul proprietătii, dispozitiile acestui articol fiind aplicabile tuturor persoanelor care au săvârsit infractiunile expres mentionate, indiferent de titularul proprietătii. Infractiunea de înselăciune, prevăzută în art. 215 din Codul penal, nu face nici o distinctie în ceea ce priveste regimul proprietătii, iar formele retinute în continutul anterior al infractiunii de spălare a banilor erau specifice modalitătii de săvârsire a acestei infractiuni, cu precizarea că si în cazul înselăciunii în domeniul bancar, financiar sau de asigurări putea fi afectată atât proprietatea publică, cât si cea privată, iar modalitatea de ocrotire prevăzută în art. 23 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 21/1999 era aceeasi, neputându-se sustine că ar fi fost încălcate dispozitiile art. 41 alin. (2) din Constitutie.

Avocatul Poporului consideră, de asemenea, că dispozitiile art. 23 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 21/1999 sunt constitutionale. În motivarea acestui punct de vedere se arată că pretinsa încălcare a art. 16 alin. (1) din Constitutie nu poate fi retinută, întrucât este dreptul statului ca, în functie de politica penală pe care doreste să o facă la un moment dat, să aprecieze care fapte sunt periculoase si să le incrimineze prin prevederea lor ca infractiuni.

Făptuitorul care schimbă sau transferă valorile obtinute din săvârsirea infractiunilor expres prevăzute în art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1999 nu se află în aceeasi situatie juridică cu cei care schimbă sau transferă valori din alte infractiuni si, pe cale de consecintă, nu se pune problema inegalitătii în fata legii a celor două categorii de persoane. Violarea principiului egalitătii există atunci când se aplică un tratament diferentiat unor situatii egale, fără să existe o motivare obiectivă si rezonabilă, sau dacă există o disproportie între scopul urmărit prin tratamentul inegal si mijloacele folosite.

Nici critica privind încălcarea prevederilor art. 41 alin. (2) din Constitutie nu poate fi retinută, întrucât nu există o ocrotire diferentiată a proprietătii private, deoarece nu există incriminări de genul celor cuprinse în art. 23 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 21/1999 cu privire la schimbul sau transferul, dobândirea, posesia sau utilizarea de valori, cunoscând că acestea provin din săvârsirea si a altor infractiuni decât cele expres prevăzute în art. 23 lit. a) din Legea nr. 21/1999. Faptul că unele activităti, care sunt considerate periculoase la un moment dat pentru anumite valori sociale (în spetă dreptul de proprietate), sunt incriminate ca infractiuni nu înseamnă neapărat că se face o apărare inegală în raport cu alte valori sociale ce tin de dreptul de proprietate.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost invocată, îl constituie dispozitiile art. 23 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999, dispozitii care au următorul continut:

Constituie infractiunea de spălare a banilor si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani:

a) schimbarea sau transferul de valori, cunoscând că acestea provin din săvârsirea unor infractiuni: traficul de stupefiante; nerespectarea regimului armelor si munitiilor în forma agravantă; nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive; nerespectarea regimului materiilor explozive; falsificarea de monede sau de alte valori; proxenetismul; contrabanda; santajul; lipsirea de libertate în mod ilegal; înselăciunea în domeniul bancar, financiar sau de asigurări; bancruta frauduloasă; furtul si tăinuirea de autovehicule; nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri; traficul de animale ocrotite în tările lor; comertul cu tesuturi si organe umane; infractiunile săvârsite prin intermediul calculatoarelor; infractiunile săvârsite cu cărti de credit; infractiunile săvârsite de persoane care fac parte din asociatii de infractori; nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si de reziduuri; nerespectarea dispozitiilor privind jocurile de noroc; în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora, precum si în scop de tăinuire sau de favorizare a persoanelor implicate în astfel de activităti sau presupuse că s-ar sustrage consecintelor juridice ale faptelor lor; [...] c) dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârsirea uneia dintre infractiunile prevăzute la lit. a).”

Autorii exceptiei sustin că aceste dispozitii legale încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, precum si pe cele ale art. 41 alin. (2) privind ocrotirea în mod egal a proprietătii private, indiferent de proprietar.

Curtea constată că la data sesizării sale cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate Legea nr. 21/1999 fusese abrogată în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002. Curtea observă însă că dispozitiile legale ce constituie obiectul exceptiei de neconstitutionalitate au fost preluate în cuprinsul art. 23 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 656/2002, care au următorul cuprins: “Constituie infractiunea de spălare a banilor si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârsirea de infractiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârsit infractiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; [...]

c) dobândirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârsirea de infractiuni.”

În practica sa jurisdictională Curtea Constitutională a statuat în mod constant că, atunci când dispozitia legală criticată a fost modificată sau preluată în noul act normativ, exceptia poate să fie examinată, dacă textul legal, în noua sa redactare, conservă, în principiu, reglementarea initială. De aceea, urmează ca exceptia de neconstitutionalitate să fie examinată în fondul ei.

Examinând dispozitiile legale criticate prin raportare la prevederile constitutionale invocate în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea retine că nici una dintre criticile formulate nu este întemeiată.

I. Referitor la prima critică de neconstitutionalitate privind încălcarea principiului egalitătii în drepturi consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece este atributul exclusiv al legiuitorului ca, stabilind continutul infractiunii de spălare a banilor, să prevadă care anume infractiuni pot fi considerate, la un moment dat, ca fiind infractiuni din care provin valorile care fac obiectul operatiunilor de spălare a banilor.

Retinerea unora sau altora dintre infractiuni, în continutul infractiunii de spălare a banilor, nu reprezintă o discriminare a autorilor acestor infractiuni, deoarece trebuie avute în vedere modalitătile de comitere a infractiunii de spălare a banilor, pericolul social mai ridicat al acesteia, ceea ce justifică tratamentul diferentiat la care se referă autorul exceptiei. De aceea, nu pot fi acceptate sustinerile autorilor exceptiei, potrivit cărora legiuitorul a considerat neconstitutionale prevederile Legii nr. 21/1999 si le-a abrogat prin Legea nr. 656/2002. Din prevederile acestei din urmă legi nu rezultă dacă legiuitorul a avut în vedere sanctionarea în mod discriminatoriu a faptelor de spălare de bani.

II. Curtea nu poate retine nici critica privind încălcarea art. 41 alin. (2) din Legea fundamentală, referitoare la ocrotirea în mod egal a proprietătii private, indiferent de titular, întrucât este atributul exclusiv al legiuitorului de a stabili nu numai infractiunile din care provin acele valori ce fac obiectul spălării banilor, dar si domeniul în care sunt săvârsite - bancar, financiar sau de asigurări -, deoarece producerea de pagube în aceste domenii de activitate are, de regulă, consecinte sociale negative mai mari, ceea ce justifică un regim sanctionator diferentiat. Dispozitiile legale criticate nu fac nici o distinctie în raport cu regimul proprietătii, fiind aplicabile tuturor persoanelor care au săvârsit infractiunile arătate în text, indiferent de titularul proprietătii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, preluate de art. 23 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 656/2002, exceptie ridicată de Mircea Bogdan Botezatu în Dosarul nr. 1.627/2002 al Curtii de Apel Galati - Sectia penală si de Mircea Dan Condurachi în Dosarul nr. 2.973/P/2003 al Tribunalului Galati - Sectia penală. Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 septembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu