MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 708             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Vineri, 10 octombrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            393. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 14 mai 2003 si la Paris la 22 mai 2003

 

            595. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 14 mai 2003 si la Paris la 22 mai 2003

 

            394. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003

 

            Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar

 

            596. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003

 

            399. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 

            601. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 

            403. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 

            605. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            88. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            858. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea modelului Raportului standard de evaluare a calitătii produselor medicamentoase

 

            Lista agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

            Rectificări la:

            - Decretul nr. 974/2002;

            - Hotărârea Guvernului nr. 1.082/2003;

            - Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2003.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 14 mai 2003 si la Paris la 22 mai 2003

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50 din 12 iunie 2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 14 mai 2003 si la Paris la 22 mai 2003, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 20 iunie 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2003.

Nr. 393.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificareaAcordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 14 mai 2003 si la Paris la 22 mai 2003

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 14 mai 2003 si la Paris la 22 mai 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 octombrie 2003.

Nr. 595.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

           

            Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂcopyrightdsc.net

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2003.

Nr. 394.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar

 

            Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, denumite părti,

            în conformitate cu Tratatul de întelegere, cooperare si bună vecinătate dintre România si Republica Ungară, semnat la Timisoara la 16 septembrie 1996,

            referindu-se la principiile si prevederile Acordului cu privire la măsurile de întărire a încrederii si securitătii, suplimentare fată de documentul O.S.C.E. de la Viena, 1994, si la dezvoltarea relatiilor militare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 6 septembrie 1996,

            confirmând angajamentul lor fată de telurile si principiile Documentului de fondare a Organizatiei Natiunilor Unite,

            depunând eforturi pentru a întări încrederea si securitatea, precum si domeniul dezvoltării bunelor relatii de vecinătate dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare,

            subliniind necesitatea îmbunătătirii cooperării militare existente si obligatiilor reciproce pentru integrarea euroatlantică,

            au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

            (1) Părtile cooperează în domeniul militar.

            (2) Ministerele apărării din cele două părti sunt responsabile pentru aplicarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 2

Domenii de cooperare

 

(1) Cooperarea militară include următoarele:

1.1 armonizarea aspectelor de politică de securitate în plan militar privind păstrarea stabilitătii euroatlantice, precum si a întăririi stabilitătii relatiilor;

1.2 schimburi de cunostinte asupra conceptului de securitate si apărare, precum si asupra doctrinei de angajare a fortei si a principiilor de pregătire a personalului;

1.3 schimb de experientă referitor la controlul armamentelor;

1.4 activităti având ca scop pregătirea cadrelor, în primul rând pregătirea ofiterilor, precum si instruirea operativă privind unitătile si statele majore;

1.5 schimb de experientă si informatii în următoarele domenii:

a) legislatie, reglementări interne si internationale privind apărarea natională si categoriile de forte ale armatei;

b) managementul resurselor bugetare, planificarea si executarea bugetului apărării;

c) managementul resurselor umane si financiare;

d) organizarea comandamentelor la nivel operational si teritorial si functionarea statelor majore;

e) structura organizatorică a unor unităti multinationale si instruirea acestora;

f) armament, sisteme de armament si echipamente militare, precum si studii si dezvoltări privind tehnologia militară si interoperabilitatea echipamentelor militare;

g) organizarea si functionarea sistemelor de transmisiuni în cadrul categoriilor de forte ale armatei;

h) infrastructurile militare;

i) controlul si managementul spatiului aerian;

j) activităti medicale;

k) relatiile umane si problemele sociale în cadrul categoriilor de forte ale armatei;

l) organizarea si sarcinile logisticii în cadrul categoriilor de forte ale armatei;

m) istorie militară;

n) geografie si topografie militară;

o) activităti culturale si sportive;

p) prevenirea si înlăturarea dezastrelor;

q) planificarea apărării;

1.6 utilizarea poligoanelor de pregătire si tragere apartinând celeilalte părti, contra cost, pe baza unui acord separat între părti;

1.7. studierea si analizarea reciprocă a posibilitătilor de a executa în comun activităti de mentinere a păcii sau umanitare sub egida O.N.U., O.S.C.E. si U.E.

(2) Părtile îsi rezervă dreptul de a coopera si în alte domenii care nu sunt enumerate în alin. (1) al acestui articol si care cad în competenta părtilor.

 

ARTICOLUL 3

Forme de cooperare

 

Cooperarea se realizează, în special, prin următoarele forme:

a) consultări si reuniuni de lucru la toate nivelurile de comandă si de conducere;

b) vizite reciproce;

c) studii, precum si participarea la cursuri în institutiile militare de învătământ;

d) congrese, inspectii, conferinte si seminarii;

e) schimb de reprezentanti ai statelor majore, precum si din unităti ale categoriilor de forte armate, în scopul planificării instructiei si exercitiilor militare;

f) exercitii militare în comun;

g) instruirea unitătilor în comun;

h) vizite la bazele aeriene si în unitătile trupelor de uscat;

i) întâlniri între delegatii ale statelor majore, ale unitătilor militare si ale diferitelor categorii ale fortelor armate, precum si între delegatii ale institutiilor militare de învătământ;

j) schimb de ofiteri între institutiile militare de învătământ, consultatii, cursuri;

k) schimb de documentatie;

l) mentinerea continuă a relatiilor dintre structurile militare care au responsabilităti în domeniul managementului crizelor.

 

ARTICOLUL 4

Vizite

 

Părtile organizează la intervale regulate vizite reciproce ale reprezentantilor lor, atât la nivelul ministrilor apărării, statelor majore generale, comandamentelor si statelor majore ale categoriilor de forte, armelor si specialitătilor, cât si la nivelul altor comandamente si directii similare, în scopul întăririi întelegerii si încrederii.

 

ARTICOLUL 5

Comisia militară mixtă

 

(1) Se instituie o comisie militară mixtă româno-ungară care este responsabilă cu organizarea si coordonarea cooperării bilaterale în domeniul militar.

(2) Copresedintii Comisiei militare mixte româno-ungare sunt persoane desemnate de ministrii apărării ai părtilor, iar membrii acesteia sunt reprezentanti ai ministerelor apărării ale părtilor, atasatii apărării ai părtilor, precum si ofiteri, reprezentanti ai diferitelor categorii de forte armate, arme si servicii, în functie de subiectele abordate.

(3) Comisia militară mixtă româno-ungară se întruneste o dată pe an, alternativ, în România sau în Republica Ungară.

(4) Orice subiect de natură să promoveze cooperarea bilaterală poate fi înscris pe ordinea de zi a sedintei Comisiei militare mixte româno- ungare, după ce a primit în avans aprobarea celor doi copresedinti.

(5) Comisia militară mixtă româno-ungară face bilantul cooperării realizate pe parcursul anului precedent si stabileste Planul de cooperare bilaterală pentru anul următor.

(6) Planul de cooperare bilaterală include activitătile stabilite de comun acord, tematica acestora, modalitătile si datele, locurile de desfăsurare, precum si institutiile responsabile de executarea lor. Planul de cooperare bilaterală este semnat de copresedintii Comisiei militare mixte româno-ungare care au autorizatie corespunzătoare.

(7) Copresedintii Comisiei militare mixte româno-ungare poartă corespondentă prin intermediul atasatilor apărării.

 

ARTICOLUL 6

Prevederi generale privind exercitiile comune

 

(1) Părtile, în conformitate cu legislatia lor internă, organizează si conduc exercitii si antrenamente comune, cu participarea unuia sau mai multor servicii ori unităti militare apartinând diferitelor arme. Planurile anuale de antrenament operational ale ministerelor apărării ale părtilor include exercitiile mentionate. Prevederile specifice cu privire la exercitiile în comun vor fi definite sub forma unor întelegeri separate, încheiate la nivelul ministerelor apărării.

(2) Pe timpul exercitiilor utilizarea spatiului aerian al statului părtii care primeste se face în conformitate cu prevederile legale ale acestuia. Tranzitările aeriene se efectuează conform acordurilor si regulamentelor internationale cu privire la traficul aerian la care părtile au aderat.

(3) Pe timpul desfăsurării exercitiilor militare partea care primeste asigură găzduirea si hrana personalului militar si civil al părtii care trimite, în aceleasi conditii ca si pentru categoriile de personal similare ale părtii care primeste.

(4) Dacă transporturile sunt efectuate pe cale aeriană sau maritimă, o listă precisă a categoriilor de personal si a materialelor transportate trebuie completată, luându-se în considerare reglementările Acordului dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995 (denumit în continuare PfP SOFA), în conformitate cu prevederile legale interne în vigoare ale statelor părtilor.

(5) Prevederile Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungaria privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Băile Felix la 20 decembrie 1997, se aplică transporturilor feroviare si rutiere ale efectivelor si materialelor militare.

 

ARTICOLUL 7

Obligatiile părtilor cu privire la exercitiile comune

 

(1) Pe timpul pregătirii si desfăsurării exercitiului militar partea care primeste asigură, cu titlu gratuit, următoarele:

a) pregătire militară: poligoane, centru de pregătire înzestrat cu echipament corespunzător, mobilă, sistem de telecomunicatii intern, precum si echipament de multiplicare, corespunzătoare necesitătilor exercitiului;

b) găzduirea în institutii militare a personalului militar si civil al părtii care trimite;

c) mijloacele de transport pentru deplasarea personalului militar si civil al părtii care trimite;

d) echipamentul si serviciile aeronautice de pe aeroporturile militare;

e) operatiunile de salvare aeriană si maritimă;

f) reprezentarea cartografică a zonei în care se desfăsoară exercitiul militar.

(2) Pe timpul pregătirii si desfăsurării exercitiului militar partea care trimite suportă următoarele cheltuieli privind:

a) deplasarea personalului participant la exercitiu si a echipamentelor tehnico-materiale către/de la locul de desfăsurare a acestuia, incluzând costul taxelor de trecere pe autostrăzile, podurile si prin tunelurile folosite de unitătile sale pe teritoriul statului părtii care primeste;

b) în cazul în care oferta de cazare în cadrul cazărmilor nu este acceptată, găzduirea personalului militar si civil participant la exercitiu, în afara cazărmilor, este suportată de partea care trimite;

c) mijloacele de bază de subzistentă si hrănirea personalului militar si civil al părtii care trimite participanti la exercitiul militar;

d) utilizarea mijloacelor civile de telefonie, de telecopiere si informatice în afara necesitătilor exercitiului militar;

e) repararea si întretinerea vehiculelor proprii militare, a echipamentului si a armamentului;

f) manifestările în domeniul relatiilor publice pe care le organizează;

g) pentru nevoi proprii, partea care trimite poate să angajeze interpreti;

h) carburantii si lubrifiantii.

(3) Facturile pentru carburantii si lubrifiantii asigurati fortelor armate ale statului părtii care trimite de către partea care primeste sunt emise conform acelorasi tarife practicate de către partea care primeste în cadrul categoriilor de forte ale armatei sale.

(4) În interesul desfăsurării exercitiilor, părtile fac întotdeauna întelegeri de aplicare, specificând serviciile necesare pentru desfăsurarea exercitiului si rambursarea acestor servicii.

 

ARTICOLUL 8

Schimbul de personal pe timpul exercitiilor comune

 

În timpul exercitiilor comune este permis schimbul de personal militar sau civil între categoriile de forte armate ale părtilor. Acesti membri respectă reglementările legale, precum si regulile si regulamentele în vigoare în statul părtii care primeste.

 

ARTICOLUL 9

Transportul si mânuirea bunurilor periculoase pe timpul exercitiilor comune

 

Pe timpul exercitiilor comune bunurile periculoase (de exemplu, munitia) vor fi transportate conform prevederilor legislatiei internationale si vor fi depozitate, păzite si protejate în conformitate cu legile si cu reglementările statului părtii care primeste.

 

ARTICOLUL 10

Utilizarea serviciilor de telecomunicatii pe timpul exercitiilor comune

 

(1) Utilizarea serviciilor de telecomunicatii publice în statul părtii care primeste se face în conformitate cu prevederile legale interne ale statului părtii care primeste, precum si cu reglementările comerciale ale companiei care asigură aceste servicii. Aceste reglementări trebuie luate în considerare în cazul definirii modului si conditiilor de calcul al rambursării cheltuielilor, precum si al stabilirii si plătii facturilor.

(2) Categoriile de forte armate ale părtii care trimite pot, dacă este necesar pentru îndeplinirea misiunii, să instaleze si să pună în functiune temporar echipamente de telecomunicatii si de radiotelecomunicatii terestre si prin satelit, cu acordul autoritătilor competente ale statului părtii care primeste.

(3) Echipamentele de comunicatii ale categoriilor de forte armate ale statului părtii care trimite trebuie să fie conectate la retelele de telecomunicatii ale părtii care primeste si trebuie să respecte cerintele autoritătilor competente.

(4) În statul părtii care primeste categoriile de forte armate ale statului părtii care trimite pot folosi doar acele frecvente care le-au fost atribuite de autoritătile competente ale părtii care primeste. Imediat ce perioada de sedere temporară a fost încheiată, acestea nu mai au dreptul să le utilizeze.

(5) Fortele armate ale statului părtii care trimite iau toate măsurile pentru a nu perturba functionarea retelelor de telecomunicatii ale părtii care primeste, cărora le comunică în prealabil caracteristicile de utilizare a echipamentelor pe timpul exercitiului. În cazul unei perturbatii cauzate, în afara teritoriului statului părtii care primeste, de către statiile radio ale categoriilor de forte ale armatei ale statului părtii care trimite, autoritătile competente ale statului părtii care trimite procedează conform dispozitiilor regulamentului international de radiocomunicatii în vigoare. Autoritătile competente ale părtii care primeste iau măsuri care să împiedice perturbatiile de functionare a echipamentelor de telecomunicatii ale părtii care trimite, cauzate de echipamente radio sau de alte instalatii electronice ale părtii care primeste. În cazul perturbatiilor electromagnetice se aplică reglementările părtii care primeste, referitoare la compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor. Dacă pentru a elimina aceste perturbatii trebuie oprit echipamentul care este cauza, partea care trimite procedează în acest sens cât mai curând posibil.

 

ARTICOLUL 11

Protectia mediului pe timpul exercitiilor comune

 

(1) Părtile recunosc importanta protectiei mediului pe timpul exercitiilor realizate în comun si iau măsurile necesare pentru a proteja mediul. Categoriile de forte armate ale părtii care trimite sunt obligate să se supună prevederilor de protectie a mediului ale statului părtii care primeste.

(2) Dacă are loc o astfel de deteriorare, după evaluare, partea care a cauzat deteriorarea mediului este obligată să suporte costurile totale ale reparării în conformitate cu prevederile internationale si cu prevederile interne ale statului care primeste. Costul total al reparării este stabilit, după o discutie preliminară cu reprezentantii statului care trimite, de către autoritătile statului care primeste.

(3) Armamentul, vehiculele senilate, tehnica de luptă grea si materialele periculoase vor fi transportate, de preferintă, cu mijloace de transport feroviare sau navale în conformitate cu art. 9 din prezentul acord.

(4) Pe timpul exercitiilor comune categoriile de forte armate ale statelor părtilor sunt obligate să folosească pe timpul activitătilor lor terestre, aeriene si navale carburanti, lubrifianti si aditivi cât mai putin poluanti. În cazul oricărui pericol de poluare atmosferică, vor fi luate toate măsurile necesare pentru a se limita poluarea produsă de emisia de gaze de esapament.

(5) Pe timpul exercitiilor comune categoriile de forte armate ale statelor părtilor sunt obligate să limiteze pe cât posibil, la minimum, poluarea sonoră si să ia în considerare interesul populatiei afectate.

(6) Deseurile si gunoaiele vor fi reciclate si eliminate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ale statului părtii care primeste. Munitia, precum si alte mijloace de luptă vor fi transportate de pe teritoriul statului părtii care primeste sau vor face obiectul unei autorizatii date de autoritătile competente ale statului părtii care primeste pentru a fi distruse, folosindu-se metode si proceduri stabilite de autorităti.

(7) Alin. (3), (4) si (5) pot face obiectul unor întelegeri speciale.

 

ARTICOLUL 12

Aprobarea miscării trupelor si materialelor militare

 

(1) În cadrul prezentului acord, structurile competente ale părtilor vor permite transportul trupelor si materialelor militare ale celeilalte părti peste granită către zonele unde activitatea, sub mandat O.N.U. sau O.S.C.E., urmează să fie îndeplinită, precum si în scopul participării la exercitii în care se regăsesc telurile Parteneriatului pentru Pace.

(2) Transportul mentionat la alin. (1) nu înseamnă acordarea automată a permisiunii de trecere a frontierei.

Trecerea frontierei se face având un permis acordat în baza prevederilor legale ale statului părtii relevante.

 

ARTICOLUL 13

Statutul legal al personalului militar si civil

 

Prevederile PfP SOFA vor fi aplicate statutului legal ce reiese din aplicarea si implementarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 14

Aspecte financiare

 

(1) Finantarea cooperării se face pe bază de reciprocitate.

(2) Partea care primeste va suporta cheltuielile de hrană, cazare, asistentă medicală si stomatologică de urgentă, precum si de transport intern pe teritoriul statului propriu. Asistenta medicală si stomatologică de urgentă trebuie să fie stabilită în conformitate cu paragraful 5 al art. IX din PfP SOFA.

(3) Partea care trimite plăteste salariile si suportă cheltuielile de transport international, precum si alte cheltuieli care nu au fost mentionate mai sus.

(4) Pentru activităti specifice pot fi stabilite alte modalităti de suportare a cheltuielilor, pe baza întelegerilor de aplicare.

 

ARTICOLUL 15

Protectia informatiilor

 

Protectia informatiilor se va face în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind protectia reciprocă a schimbului de informatii militare secrete de stat, semnat la Debretin la 17 februarie 1997.

 

ARTICOLUL 16

Obligatiile părtilor ce rezultă din alte acorduri internationale

 

(1) Prevederile PfP SOFA se aplică tuturor aspectelor care nu sunt reglementate de prevederile prezentului acord.

(2) Prezentul acord nu afectează obligatiile părtilor care rezultă din alte acorduri internationale, iar scopul său nu contravine intereselor, securitătii si integritătii teritoriale ale altor state.

 

ARTICOLUL 17

Solutionarea divergentelor

 

Orice divergente ce reies din interpretarea si aplicarea prezentului acord vor fi solutionate pe canale diplomatice si nu vor fi supuse nici unei terte părti.

 

ARTICOLUL 18

Prevederi finale

 

(1) Prezentul acord va intra în vigoare în a 30-a zi de la data primirii ultimei notificări prin care părtile se înstiintează reciproc prin canale diplomatice despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare.

(2) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată, dacă nici una dintre părti nu va înstiinta în scris cealaltă parte despre intentia sa de a-l denunta.

Denuntarea va avea efect la 6 luni după primirea unei astfel de notificări. În cazul denuntării, prevederile relevante ale prezentului acord vor rămâne în vigoare până la data la care toate activitătile în curs vor fi terminate sau toate problemele ce reies din activitătile îndeplinite conform prezentului acord vor fi rezolvate.

(3) Prezentul acord poate fi amendat oricând prin acordul scris al părtilor. Amendamentele vor intra în vigoare conform alin. (1).

(4) La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul-cadru de colaborare si cooperare dintre Armata României si Armata Republicii Ungare, semnat la Bucuresti la 29 noiembrie 1990, îsi va înceta valabilitatea.

Semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, ungară si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI,

Ioan Mircea Pascu,

ministrul apărării nationale

PENTRU GUVERNUL REPUBLICII UNGARE,

Juh.sz Ferenc,

ministrul apărării

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 octombrie 2003.

Nr. 596.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 12 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 307/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) M.F.P. va încheia cu banca trezorieră un acord de administrare a resurselor si de implementare a proiectului, prin care se vor stabili drepturile si obligatiile părtilor, inclusiv marja percepută pentru acoperirea costurilor activitătilor efectuate de aceasta si care va fi suportată de institutiile financiare participante.”

2. După alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Prin institutii financiare participante se întelege: bănci participante intermediare, societăti de leasing, bănci private de credit sau furnizori de servicii, după caz, asa cum sunt definiti la art. I sectiunea 1.02 din acordul de împrumut.”

3. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(3) M.F.P. va încheia acorduri de împrumut subsidiar, acorduri de participare, acorduri de agent si cofinantare, după caz, asa cum sunt definite la art. I sectiunea 1.02 din acordul de împrumut, cu institutiile financiare participante, selectate pe baza procedurilor de achizitie ale Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare si a criteriilor de eligibilitate prevăzute în acordul de împrumut.”

4. Litera b) a articolului 4 va avea următorul cuprins:

“b) taxe si impozite datorate si plătibile pe teritoriul României, aferente activitătilor prevăzute în partea C(1) si

(2) din anexa nr. 2 la acordul de împrumut.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Rambursarea împrumutului, plata dobânzilor si comisioanelor aferente vor fi efectuate de M.F.P. astfel:

a) din sumele de la institutiile financiare participante pentru activitătile finantate în cadrul părtii A din anexa nr. 2 la acordul de împrumut, prin recuperare de la băncile participante intermediare, societătile de leasing si beneficiarii microcreditelor;

b) de la institutiile financiare participante pentru activitătile finantate în cadrul părtii B din anexa nr. 2 la acordul de împrumut;

c) de la bugetul de stat, prin bugetul M.F.P.- «actiuni generale», pentru:

- ratele de capital si dobânzile aferente activitătilor finantate în cadrul părtii C(1) si (2) din anexa nr. 2 la acordul de împrumut;

- comisionul de angajament de 0,75%, aplicat sumelor neutilizate din împrumut, acesta urmând să fie partial recuperat de la institutiile financiare participante, pe măsura tragerii sumelor din împrumut si subîmprumutării acestora beneficiarilor finali;

- comisionul initial de 1% din valoarea împrumutului, acesta urmând să fie partial recuperat de la institutiile financiare participante.”

6. Litera b) a articolului 6 va avea următorul cuprins:

“b) în proportie de cel putin 25% de către furnizorii de servicii si de până la 75% de către Guvern, de la bugetulde stat, prin bugetul M.F.P.- «Actiuni generale», în cazul microîmprumuturilor acordate în cadrul părtii A(3) a anexei nr. 2 la acordul de împrumut, respectiv proportional cu volumul surselor de finantare pentru acoperirea proiectelor.”

7. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) În vederea acoperirii riscului de neplată, furnizorii de servicii vor asigura constituirea de garantii reale si/sau personale de către beneficiarii microîmprumuturilor.”

8. După articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 61 si 62, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - Se aprobă efectuarea de operatiuni în valută pe teritoriul României pentru plata bunurilor si serviciilor necesare la realizarea proiectului, finantate prin Proiectul de finantare rurală si contractate cu persoane juridice sau fizice rezidente.

Art. 62. - Plata comisioanelor si spezelor bancare aferente derulării împrumutului se asigură de către U.M.P. din dobânda bonificată la disponibilitătile păstrate temporar în conturile deschise la banca prin care se derulează fondurile împrumutului sau din contributia României la realizarea proiectului, dacă suma dobânzii bonificate este mai mică decât suma comisioanelor si spezelor bancare retinute de bancă. La sfârsitul fiecărui an soldul favorabil al dobânzii bonificate se reportează în anul următor, cu aceeasi destinatie, urmând ca la terminarea proiectului soldul favorabilsă se vireze la bugetul de stat.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 12 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 307/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.      

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2003.

Nr. 399.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 octombrie 2003.

Nr. 601.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56 din 25 iunie 2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 august 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2003.

Nr. 403.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 octombrie 2003.

Nr. 605.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 31 decembrie 2003, ca urmare a restructurării sau reorganizării societătilor prevăzute la art. 1, beneficiază de următoarele drepturi:

a) la momentul disponibilizării, respectiv desfacerea contractului individual de muncă, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul National de Statistică;

b) indemnizatie de somaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum si de un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul National de Statistică, si nivelul indemnizatiei de somaj.”

2. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(4) În situatia în care societătile care efectuează concedieri colective potrivit art. 1 nu pot achita plătile compensatorii prevăzute prin contractele colective de muncă, până la sfârsitul anului 2003, acestea pot fi acordate lunar, după caz, si ulterior acestei date, aceste plăti având acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.”

Art. II. - Pot beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 si persoanele disponibilizate din cadrul Societătii Comerciale “Petrotub” - S.A. Roman, care sunt angajate la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, cu conditia ca aceste persoane să fi avut raporturi de muncă cu societatea comercială mentionată, indiferent de natura acestora, cu cel putin 6 luni înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru

Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 88.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului Raportului standard de evaluare a calitătii produselor medicamentoase

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală nr. MB 3.350 din 3 septembrie 2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul Raportului standard de evaluare a calitătii produselor medicamentoase, potrivit anexei la prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Natională a Medicamentului, persoanele fizice si juridice interesate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Începând cu data publicării prezentului ordin toate prevederile contrare se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

 

Bucuresti, 17 septembrie 2003.

Nr. 858.

 

ANEXĂ*)

 

RAPORT STANDARD

de evaluare a calitătii produselor medicamentoase

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

LISTA

agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Judetul

Codul unic de înregistrare

1.

ARCCO INDUSTRIAL – S.R.L.

Bucuresti

15740988

2.

EXVAM 2000 OIL DISTRIBUTION COMP - S.R.L.

Bucuresti

15151648

3.

ALCOMAR PROD - S.R.L.

Cluj

393855

4.

CRISTAL PUR - S.R.L.

Constanta

8091004

5.

TD & RS EURO -PETROL - S.R.L.

Constanta

15666377

6.

SUPER A PLUS K - S.R.L.

Galati

5933965

7.

DELFINUL PROD COM - S.R.L.

Ilfov

6079470

8.

EXGEOSI S.R.L.

Prahova

15407240

9.

T.M.A. - S.R.L.

Teleorman

2695664

10.

NOVA INTERNATIONAL - S.A.

Timis

15766562

11.

PETROCONDUCT GRUP - S.R.L.

Vâlcea

14489404

12.

PITON COMIMPEX -S.R.L.

Vrancea

4410194

 

RECTIFICĂRI

 

În Decretul nr. 974/2002 privind conferirea unor decoratii nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 16 decembrie 2002, se fac următoarele rectificări:

- la art. 2 liniuta a 5-a, în loc de: “domnului profesor universitar doctor inginer Victor Bulacovschi, Universitatea «Petrol-Gaze» din Ploiesti” se va citi: “domnului profesor universitar doctor inginer Victor Bulacovshi, Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iasi”;

- la art. 2 liniuta a 11-a, în loc de: “domnului profesor universitar doctor Constantin Petrus, Facultatea de Fizică - Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iasi” se va citi: “domnului profesor universitar doctor Octavian Constantin Petrus, Facultatea de Stiintă si Ingineria Materialelor «Gheorghe Asachi» din Iasi”.

 

În Hotărârea Guvernului nr. 1.082/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2002 privind structurile si specializările universitare acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu din institutiile de învătământ superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 30 septembrie 2003, se face următoarea rectificare:

- în cuprinsul anexei nr. 1, la punctul 51, în loc de: “Academia de Înalte Studii Militare din Bucuresti” se va citi: “Universitatea Natională de Apărare din Bucuresti”, iar în loc de: “Facultatea Interarme” se va citi: “Facultatea de Comandă si Stat Major”.

 

În Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2003 privind stabilirea modelelor buletinului de vot, proceselor-verbale, listelor electorale speciale si suplimentare si stampilelor pentru referendumul national privind revizuirea Constitutiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 23 septembrie 2003, se fac următoarele rectificări:

- la art. 5 alin. (1), la rândurile 3 si 7, în loc de: numărul de ordine 2...” si Scrutin 2...” se va citi: numărul de ordine 3...” si Scrutin nr. 3...”.