MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 710         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 octombrie 2003

 

SUMAR

 

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

22. - Hotărâre privind suplimentarea participării României cu personal din Ministerul Apărării Nationale la faza a IV-a de stabilizare si reconstructie din Irak

 

23. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 43/2000 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 

24. - Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut de art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2003 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 

25. - Hotărâre privind controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2002

 

DECRETE

 

            607. - Decret privind acordarea unei gratieri individuale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

92. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor reglementări referitoare la organizarea si desfăsurarea referendumului

 

1.153. - Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei “Crucea Alb-Galbenă din România” ca fiind de utilitate publică

 

1.163. - Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a Fundatiei “Grupul Parlamentar pentru Fondul Caritabil de Ajutorare a Copiilor Români” din Marea Britanie

 

1.170. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Zagreb la 11 iulie 2003 si la Bucuresti la 28 iulie 2003 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

 

1.181. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

1.182. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”  pe anul 2004

 

1.183. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate, pe anul 2003, ale agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea participării României cu personal din Ministerul Apărării Nationale la faza a IV-a de stabilizare si reconstructie din Irak

 

            Având în vedere solicitarea Presedintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru a aproba suplimentarea participării României cu personal din Ministerul Apărării Nationale la faza a IV-a de stabilizare si reconstructie din Irak,

            în temeiul prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea apărării nationale a României nr. 45/1994, modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 398/2001, si ale art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - Se aprobă suplimentarea participării României, la faza a IV-a de stabilizare si reconstructie din Irak, cu personal din Ministerul Apărării Nationale, astfel:

            a) 30 de ofiteri si subofiteri de stat major;

            b) 6 specialisti civili;

            c) 20 de cadre medicale.

            Art. 2. - Finantarea pregătirii si participării personalului militar si tehnicii specifice la misiunea prevăzută la art. 1 va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 9 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 22.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 43/2000 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 

            În temeiul art. 64 din Constitutia României,

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 43/2000, se modifică în sensul că domnul Aurel Pană, senator, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat, îl înlocuieste în calitatea de membru al acestei delegatii pe domnul Viorel Marian Pană.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 9 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 23.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru prelungirea termenului prevăzut de art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2003 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 

            În temeiul art. 64 din Constitutia României,

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Termenul prevăzut de art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2003 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale se prelungeste până la data de 30 noiembrie 2003.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 9 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 24.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2002

 

            În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 86 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Comisia comună a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2001, instituită prin Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 30 iunie 2003, va exercita si controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2002.

            Art. 2. - Raportul comisiei prevăzute la art. 1 pentru executarea controlului executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2002 va fi prezentat birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului până la data de 5 februarie 2004.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 9 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 25.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unei gratieri individualecopyrightdsc.net

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. d) si ale art. 99 din Constitutia României, din motive umanitare si pentru ca acest act de clementă să conducă la integrarea socială a celei căreia i-a fost acordat,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se gratiază restul rămas neefectuat din pedeapsa cu închisoarea aplicată condamnatei “zbucak (Pînzaru) Florentina-Mihaela, născută la data de 26 aprilie 1975, în Miroslovesti, judetul Iasi, fiica lui Dumitru si Elena, condamnată la 4 ani închisoare prin Sentinta penală nr. 2659/2000 a Judecătoriei Iasi.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 607.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea unor reglementări referitoare la organizarea si desfăsurarea referendumului

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Art. I. - Legea nr. 375/2003 pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national privind revizuirea Constitutiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

            “Art. 1. - (1) Cetătenii României sunt chemati să îsi exprime vointa prin vot în cadrul referendumului national cu privire la revizuirea Constitutiei, în zilele de 18 si 19 octombrie 2003, după cum urmează:

a) în ziua de sâmbătă, 18 octombrie 2003, între orele 8,00 si 22,00;

b) în ziua de duminică, 19 octombrie 2003, între orele 8,00 si 20,00.

(2) Aducerea la cunostintă publică a zilelor în care se desfăsoară referendumul national se face prin Monitorul Oficial al României, Partea I, precum si prin presă, radio si televiziune.”

2. După articolul 1 se introduce un articol nou, articolul 11, cu următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) La închiderea votării din ziua de 18 octombrie 2003, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri ai biroului electoral, dispune măsurile necesare pentru ca urnele de votare, stampilele, buletinele de vot nefolosite si toate celelalte lucrări ale biroului electoral să rămână sub pază permanentă.

(2) Fanta existentă pe capacul urnei, folosită pentru introducerea buletinului de vot, va fi acoperită si sigilată de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri.

(3) Presedintele sigilează ferestrele biroului sectiei de votare, precum si usa acestuia, care trebuie să fie încuiată.

(4) Se va încheia proces-verbal, în care se vor preciza numărul buletinelor neutilizate, precum si numărul persoanelor care au participat la vot în prima zi. Procesul-verbal se semnează de toti membrii biroului electoral al sectiei de votare.

(5) În fata usii de la intrarea în biroul sectiei de votare si în fata ferestrelor acestuia se vor fixa posturi de pază.

(6) În ziua de duminică, 19 octombrie 2003, ridicarea sigiliilor se va face la ora 7,00, de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri ai biroului, numai după ce s-a verificat integritatea acestora si existenta tuturor buletinelor de vot neutilizate.”

Art. II. - Alineatul (1) al articolului 30 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Campania pentru referendum începe la data aducerii la cunostintă publică a datei referendumului.”

Art. III. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.100/2003 privind aducerea la cunostintă publică a datei la care va avea loc referendumul national privind revizuirea Constitutiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 23 septembrie 2003.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se modifică în mod corespunzător prevederile următoarelor acte normative:

a) Hotărârea Guvernului nr. 1.101/2003 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 19 octombrie 2003 privind revizuirea Constitutiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 23 septembrie 2003;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2003 privind stabilirea măsurilor pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea referendumului national privind revizuirea Constitutiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 23 septembrie 2003;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2003 privind stabilirea modelelor buletinului de vot, proceselor-verbale, listelor electorale speciale si suplimentare si stampilelor pentru referendumul national privind revizuirea Constitutiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 23 septembrie 2003;

d) Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2003 privind cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national privind revizuirea Constitutiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 24 septembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 92.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei “Crucea Alb-Galbenă din România” ca fiind de utilitate publică

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se recunoaste Fundatia “Crucea Alb-Galbenă din România”, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 169, sectorul 5, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 1.153.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a Fundatiei “Grupul Parlamentar pentru Fondul Caritabil de Ajutorare a Copiilor Români” din Marea Britanie

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, precum si al art. 76 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, functionarea pe teritoriul României a Fundatiei “Grupul Parlamentar pentru Fondul Caritabil de Ajutorare a Copiilor Români” din Marea Britanie, denumită în continuare PARC - UK, persoană juridică britanică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul real în Marea Britanie, str. Vincent nr. 2, Londra, SW1P 4LD.

Art. 2. - Scopul PARC - UK constă în asistarea dezvoltării serviciilor profesionale pentru copii si familiile acestora, efectuarea de studii de cercetare, elaborarea de politici, dezvoltarea infrastructurii si monitorizarea implementării proiectelor.

Art. 3. - PARC - UK va functiona în România prin intermediul unei filiale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Sfintii Apostoli nr. 44, sectorul 5.

Art. 4. - PARC - UK îsi va desfăsura activitatea cu respectarea legii române, după obtinerea hotărârii judecătoresti de recunoastere si după înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003

Nr. 1.163.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Zagreb la 11 iulie 2003 si la Bucuresti la 28 iulie 2003 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 4/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998, aprobată prin Legea nr. 87/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin scrisoarea semnată la Zagreb la 11 iulie 2003 si la Bucuresti la 28 iulie 2003 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 4/1999, aprobată prin Legea nr. 87/1999, după cum urmează:

1. Paragrafele 1, 2 si 4 din anexa nr. 1 “Tragerea sumelor din împrumut” la acordul de împrumut se modifică astfel:

a) Paragraful 1 va avea cuprinsul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

b) Paragraful 2 va cuprinde două noi puncte, c) si d), care vor avea următorul cuprins:

“c) servicii tehnice specializate înseamnă instalarea serverelor, aplicatii pentru servere si instalarea acestora, digitalizare, dezvoltarea programelor de calculator, incluzând pregătirea personalului si acordarea sprijinului tehnic, toate din cadrul părti D (ii) a Proiectului;

d) costuri operationale înseamnă cheltuieli pentru fax, telefon, consumabile, cheltuieli de deplasare si salarii pentru personalul Unitătii de Implementare a Proiectului (altul decât functionarii publici) implicat în implementarea Proiectului.”

c) La paragraful 4 se adaugă un nou subparagraf, (v), care va avea următorul cuprins:

“(v) costuri operationale.”

2. Anexa nr. 2 “Descrierea Proiectului” la acordul de împrumut se modifică astfel:

a) Părtile A, C (ii) si D (ii) vor avea următorul cuprins:

“Partea A: Ansamblul Sculptural Brâncusi

Restaurarea ansamblului de la Târgu Jiu, incluzând lucrările de peisagistică la Parcul Municipal si la Parcul Coloanei fără Sfârsit

…………………………………………..

Partea C: Dezvoltarea satelor saxone

…………………………………………..

(ii) Realizarea unor reparatii de urgentă ale structurilor istorice si a unor lucrări de peisagistică si sprijinirea unui program comunitar special care va promova sustenabilitatea financiară prin activităti-pilot, cum ar fi: turism cultural, dezvoltarea artizanatului la domiciliu si expozitii istorice

Partea D: Întărirea capacitătii institutionale

……………………………………………

(ii) Formularea unei strategii parteneriale nationale pentru conservarea patrimoniului, incluzând actualizarea si implementarea-pilot a unei inventarieri a patrimoniului cultural national prin achizitia unor echipamente informatice si a unor servicii tehnice specializate”

b) Se va introduce o parte nouă, E, care va avea următorul cuprins:

“Partea E: Restaurarea altor monumente istorice

(i) Realizarea unor reparatii de urgentă la Castelul Sturdza (satul Miclăuseni, judetul Iasi) si a unor lucrări de peisagistică în zonele adiacente

(ii) Reabilitarea si conservarea integrată a Turnului Fierarilor (Sighisoara, judetul Mures)

(iii) Reabilitarea si conservarea integrată a Casei Artelor, Sibiu

(iv) Reabilitarea si conservarea integrată a Turnului Calnic (judetul Alba)

(v) Reabilitarea si conservarea integrată a Casei Istorice Bucuresti

(vi) Reabilitarea bisericilor de lemn din Tisa (judetul Hunedoara) si din Săcalu de Pădure (judetul Mures)”

3. Anexa nr. 4 “Achizitii” la acordul de împrumut se modifică si va avea următorul cuprins:

a) La sectiunea I “Achizitii de bunuri si lucrări” partea C “Alte proceduri de achizitie”, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Licitatie competitivă natională

Lucrările estimate să coste mai putin de 500.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract si bunuri si servicii tehnice specializate estimate să coste mai putin de 360.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract pot fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.3 si 3.4 ale Liniilor directoare.”

b) La sectiunea II “Angajarea consultantilor” partea C “Proceduri de selectie a consultantilor”, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Selectia pe baza calificării consultantilor Serviciile din cadrul părtilor C (i), D (iii) si D (iv) ale Proiectului pot fi achizitionate pe baza contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului 3.7 al Liniilor directoare pentru serviciile de consultantă.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 1.170.

 

ANEXĂ

 

TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

 

“1. Tabelul de mai jos precizează categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în

dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuieli care va fi finantat

(1) Lucrări

3.900.000

80%

(2) Bunuri si servicii tehnice specializate

770.000

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (costuri franco- uzină) si 80% din cheltuieli locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

(3) Servicii de consultantă, inclusiv audit ) si pregătire profesională

300.000

100%

(4) Costuri operationale

30.000

75%

(5) Nealocate

0

 

TOTAL :

5.000.000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgentă în sumă de 400 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2003, doamnei Bidilica Ioana, cu domiciliul în satul Puchenii-Mosneni, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova, pentru asigurarea cheltuielilor cu întretinerea celor 2 copii minori, Tiberiu si Octav Tecu, precum si cu repatrierea trupului neînsufletit al defunctei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 1.181.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” pe anul 2004

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” pe anul 2004, regie de interes public national aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli se aprobă de secretarul general al Camerei Deputatilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea secretarului general al Camerei Deputatilor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale veniturilor aprobate se pot efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Secretarul general al Camerei Deputatilor,

Mihai Unghianu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 1.182.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate, pe anul 2003, ale agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli rectificate, pe anul 2003, ale Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., Regiei Nationale a Pădurilor si Administratiei Nationale “Apele Române” - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prevăzute în anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.558/2002 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2002 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Administratiei Nationale “Apele Române” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 1.183.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.