MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 721         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 15 octombrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

405. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

615. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

406. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Investitii Străine

 

616. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Investitii Străine

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.186. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 238/1997 privind organizarea si functionarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii, precum si modul de finantare a programelor culturale care se realizează pe bază de comenzi de stat

 

1.200. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2003 privind cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national privind revizuirea Constitutiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

725. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind produsele medicinale veterinare imunologice

 

776. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind introducerea metodelor comunitare de prelevare de probe si de analiză pentru controlul oficial al furajelor

 

933. - Ordin al ministrului sănătătii privind reorganizarea centrelor medicale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43 din 29 mai 2003 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 9 iunie 2003, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul 3 al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Copilul găsit pe teritoriul statului român este considerat cetătean român, până la proba contrarie, dacă nici unul dintre părinti nu este cunoscut.”

2. La articolul I punctul 2, litera b) a alineatului 1 al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“b) dovedeste, prin comportament, actiuni si atitudine, loialitate fată de statul român, nu întreprinde sau sprijină actiuni împotriva ordinii de drept sau a securitătii nationale si declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea actiuni;”

3. La articolul I, punctul 14 va avea următorul cuprins:

14. La alineatul 1 al articolului 24, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

d) este cunoscută ca având legături cu grupări teroriste sau le-a sprijinit, sub orice formă, ori a săvârsit alte fapte care pun în pericol siguranta natională.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 octombrie 2003.

Nr. 405.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2003.

Nr. 615.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Investitii Străine

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34 din 17 mai 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Investitii Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 23 mai 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 13 octombrie 2003.

Nr. 406.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiintarea,

organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Investitii Străine

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Investitii Străine si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2003.

Nr. 616.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 238/1997 privind organizarea si functionarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii, precum si modul de finantare a programelor culturale care se realizează pe bază de comenzi de stat

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitia nr. 10 din Anexa nr. 1 “Publicatiile culturale din structura Casei de Presă si Editură «Cultura Natională», care se reorganizează ca institutii publice cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii” la Hotărârea Guvernului nr. 238/1997 privind organizarea si functionarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii, precum si modul de finantare a programelor culturale care se realizează pe bază de comenzi de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“10. A H.t Municipiul Târgu Mures, str. 22 Decembrie 1989 nr. 29, ap. 7”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 1.186.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2003 privind cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national privind revizuirea Constitutiei

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 48 si al art. 61 lit. a) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, precum si al art. 1 din Legea nr. 375/2003 pentru organizarea si desfăsurarea

referendumului national privind revizuirea Constitutiei, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2003 privind cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national privind revizuirea Constitutiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 24 septembrie 2003, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Cheltuielile prevăzute la art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2003, cu exceptia celor pentru membrii Biroului Electoral Central si pentru celelalte categorii de personal care participă la desfăsurarea activitătii acestuia, se asigură de către prefecturi.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.200.

 

ANEXĂ

 

SUMELE ALOCATE

pentru efectuarea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării si desfăsurării referendumului national privind revizuirea Constitutiei si repartizarea acestora

 

- miliarde lei -

Institutii

Capitol

Cheltuieli

Total

personal

materiale

capital

Ministerul Administratiei si Internelor

 

 

 

 

 

- Evidenta informatizată a persoanei

55.01

 

6,4

28

34,4

- Biroul Electoral Central, prefecturicopyrightdsc.net

51.01

76,3

146,8

6,5

229,6

Total Ministerul Administratiei si Internelor:

 

76,3

153,2

34,5

264

Secretariatul General al Guvernului

 

 

 

 

 

- Agentia pentru Strategii Guvernamentale

59.01

 

47

 

47

- Institutul National de Statistică

51.01

0,5

1,5

2,5

4,5

Total Secretariatul General al Guvernului:

 

0,5

48,5

2,5

51,5

Ministerul Afacerilor Externe

51.01

0,5

5,0

 

5,5

Total Ministerul Afacerilor Externe:

 

0,5

5,0

 

5,5

TOTAL GENERAL:

 

77,3

206,7

37

321,0

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind produsele medicinale veterinare imunologice

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 156.678 din 23 septembrie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind produsele medicinale veterinare imunologice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice altă dispozitie contrară.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2003.

Nr. 725.

 

ANEXĂ

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind produsele medicinale veterinare imunologice

 

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare se aplică produselor medicinale veterinare imunologice.

(2) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, un produs medicinal veterinar imunologic este definit ca un produs medicinal veterinar administrat animalelor în scopul inducerii imunitătii active sau pasive ori pentru diagnosticarea stării de imunitate.

(3) Prezenta normă sanitară veterinară nu se aplică produselor medicinale veterinare imunologice inactivate care sunt obtinute din germeni patogeni si antigene, obtinute de la un animal/animale care provine/provin dintr-o exploatatie si utilizate pentru tratamentul acestui/acestor animal/animale din această exploatatie, în aceeasi localitate.

(4) Autoritatea veterinară centrală a României poate dispune ca prevederile prezentei norme sanitare veterinare să nu se aplice produselor medicinale veterinare imunologice neactivate de tipul celor mentionate la alin. (3).

Art. 2. - (1) Caracteristicile cantitative ale unui produs medicinal veterinar imunologic trebuie să fie exprimate prin unităti de masă sau unităti internationale, unităti de activitate biologică, număr de germeni sau, dacă este posibil, prin continut specific în proteină, corespunzător produsului respectiv.

(2) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, sintagma “compozitia cantitativă si calitativă a constituentilor” trebuie să includă particularităti ale activitătii biologice sau ale continutului în proteină, iar sintagma “compozitia cantitativă si calitativă” trebuie să includă compozitia produsului exprimată în termeni de activitate biologică sau continut în proteină.

(3) În toate documentele în care este specificată denumirea unui produs medicinal veterinar imunologic trebuie specificată cel putin o dată denumirea comună completă sau stiintifică a constituentilor activi.

Art. 3. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că procedurile de fabricatie utilizate în fabricarea produselor medicinale veterinare imunologice sunt complet validate si că este asigurat controlul fiecărui lot în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să solicite persoanelor responsabile pentru punerea pe piată a produselor medicinale veterinare imunologice să furnizeze copii ale rapoartelor tuturor controalelor semnate de persoana calificată. Persoana responsabilă pentru punerea pe piată a produselor medicinale veterinare imunologice trebuie să se asigure că un număr adecvat de probe reprezentative din fiecare lot de produs finit este păstrat în stoc cel putin până la data expirării si să furnizeze probe la solicitarea autoritătilor veterinare competente.

(3) În cazul în care se consideră necesar, autoritatea veterinară centrală a României poate să solicite persoanelor responsabile pentru punerea pe piată a produselor medicinale veterinare imunologice să furnizeze probe din loturile de produse vrac si/sau finite pentru a fi examinate de laboratorul de stat - Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar - sau de un laborator autorizat, înainte de a fi puse în circulatie. În cazul unui lot fabricat în alt stat membru al Uniunii Europene, examinat si de autoritătile competente ale altui stat membru al Uniunii Europene si declarat conform prevederilor nationale, acest control poate fi efectuat numai după ce rapoartele de control al lotului în cauză au fost examinate, după informarea Comisiei Europene, si în cazul în care diferentele dintre conditiile veterinare din cele două state membre implicate o justifică. Cu exceptia cazului în care Comisia Europeană a fost informată că este necesară o perioadă mai lungă de timp pentru completarea analizelor, statele membre ale Uniunii Europene trebuie să asigure că orice astfel de examinare este finalizată în termen de 60 de zile de la receptionarea probelor. Persoana responsabilă pentru punerea pe piată a produselor medicinale veterinare imunologice trebuie să fie informată asupra rezultatelor examinării în acelasi interval de timp limită.

Art. 4. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României poate, în conformitate cu legislatia natională în vigoare, să interzică fabricarea, importul, detinerea, distributia si/sau utilizarea produselor medicinale veterinare imunologice pe întreg teritoriul României, în scopul eradicării sau diagnosticării bolilor la animale, în cazul în care:

a) administrarea produsului la animale poate interfera cu implementarea programului national pentru diagnosticul, controlul si eradicarea bolilor la animale ori poate cauza dificultăti în certificarea absentei contaminării animalelor vii sau în furaje ori în alte produse obtinute de la animalele tratate;

b) bolile pentru care produsul este destinat să confere imunitate sunt absente pe teritoriul României.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României este obligată să notifice Comisiei Europene toate cazurile în care se aplică prevederile alin. (1).

Art. 5. - Autoritatea veterinară centrală a României poate face modificări privind cerintele de testare a produselor medicinale veterinare imunologice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. - Cerintele pentru autorizarea de punere pe piată a produselor medicinale veterinare imunologice trebuie să respecte prevederile Normei sanitare veterinare privind testarea, autorizarea, înregistrarea, controlul si supravegherea produselor de uz veterinar si aditivilor furajeri.

Art. 7. - Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă măsuri referitoare la produsele medicinale veterinare imunologice, trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind introducerea metodelor comunitare de prelevare de probe si de analiză pentru controlul oficial al furajelor

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 153.879 din 22 septembrie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind introducerea metodelor comunitare de prelevare de probe si de analiză pentru controlul oficial al furajelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si institutele centrale de profil vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 octombrie 2003.

Nr. 776.

 

ANEXĂ

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind introducerea metodelor comunitare de prelevare de probe si de analiză pentru controlul oficial al furajelor

 

Art. 1. - Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în fapt, controalele oficiale ale furajelor efectuate în scopul verificării conformitătii cu cerintele ce decurg din prevederile stabilite prin legi, reglementări sau actiuni administrative referitoare la calitatea si compozitia acestora sunt efectuate utilizându-se metode comunitare de prelevare de probe si de analiză, stabilite de normele sanitare veterinare la care se referă art. 2.

Art. 2. - Metodele la care se referă art. 1 trebuie să fie stabilite conform normelor sanitare veterinare elaborate de autoritatea veterinară centrală a României conform standardelor comunitare.

Art. 3. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, trebuie să adopte, într-o perioadă de 6 luni, acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare, pentru a dispune implementarea si respectarea prevederilor acesteia.

(2) Autoritatea veterinară competentă va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă cele mentionate la alineatele precedente, trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind reorganizarea centrelor medicale

 

Având în vedere:

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 35/2002 privind reorganizarea asistentei medicale în ambulatoriul de specialitate si în ambulatoriul de spital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 29 ianuarie 2002;

- Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 23 mai 2003;

- Referatul de aprobare nr. MB/4.129/2003 al Directiei strategie si structuri sanitare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Centrele medicale se vor reorganiza în una dintre formele: societate civilă medicală, cabinete medicale asociate sau cabinete medicale grupate, în functie de optiunea majoritătii medicilor, până la data de 31 decembrie 2003.

(2) În situatia în care în cadrul unui centru medical există cabinete comodate, acestea vor intra în una dintre formele prevăzute la alin. (1).

(3) În situatia în care în structura centrului medical există cabinete de oncologie medicală, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice si cabinete de planificare familială, acestea vor trece în structura unui spital propus de către directia de sănătate publică.

(4) Bunurile si personalul cabinetelor prevăzute la alin. (3) vor fi preluate de către spitalul desemnat, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 2. - Bunurile mobile vor fi preluate de către spitalul în structura căruia a functionat fosta unitate ambulatorie fără personalitate juridică sau în structura altui spital, rămânând în folosinta medicilor din cabinetele medicale.

Art. 3. - (1) Titularii contractelor de comodat au obligatia de a prelua personalul cu pregătire medie (asistenti medicali), personalul auxiliar si administrativ existent în respectivele centre medicale, pe o perioadă de

5 ani. Această obligatie încetează în situatia în care veniturile centrelor medicale reorganizate nu permit acordarea salariilor negociate pentru întregul personal, timp de 3 luni consecutiv.

(2) Medicii din cabinetele medicale reorganizate în una dintre formele prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligatia să suporte cheltuielile aferente bunei functionări a structurii organizatorice în care se desfăsoară activitatea.

Art. 4. - Directiile de sănătate publică vor transmite Ministerului Sănătătii propuneri privind modul de reorganizare a centrelor medicale si propunerile pentru unitătile spitalicesti care vor prelua bunurile mobile, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică, precum si unitătile sanitare implicate vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 933.