MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 744         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 octombrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

422. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătătii si Familiei si Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA si tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003

 

647. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătătii si Familiei si Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA si tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003

 

424. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului către Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale

 

649. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului către Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale

 

425. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

650. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

426. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat

 

651. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat

 

427. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

652. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

428. - Lege pentru completarea art. 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 

653. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

98. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice si pentru modificarea art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national

 

1.211. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome “Multiproduct”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătătii si Familiei si Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA si tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62 din 25 iunie 2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătătii si Familiei si Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA si tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 29 iunie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 20 octombrie 2003.

Nr. 422.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătătii si Familiei si Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA si tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătătii si Familiei si Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA si tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 647.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului către Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 54 din 14 august 2003 privind acordarea de către Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului către Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 15 august 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2003.

Nr. 424.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului către Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului către Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 649.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 78 din 28 august 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2003.

Nr. 425.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 650.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70 din 14 august 2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 25 august 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2003.

Nr. 426.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRETcopyrightdsc.net

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 651.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 49 din 29 iulie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 15 august 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2003.

Nr. 427.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a  Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 652.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - După alineatul (3) al articolului 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 6 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Nu se percep taxe pentru eliberarea actelor necesare la dovedirea încadrării solicitantului în prevederile art. 1.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2003.

Nr. 428.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 653.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice si pentru modificarea art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Prin derogare de la prevederile art. 70 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, ale art. 8 alin. (1) lit. b) teza I si ale art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, Regia Natională a Pădurilor asigură paza pădurilor proprietatea persoanelor fizice, care nu sunt administrate prin structuri silvice autorizate, în vederea păstrării integritătii, prevenirii tăierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetatiei forestiere, păsunatului abuziv, braconajului si a altor fapte infractionale sau contraventionale.

Art. II. - Fondurile necesare îndeplinirii obligatiei prevăzute la art. I se asigură din resursele Regiei Nationale a Pădurilor.

Art. III. - Articolul 31 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, aprobată cu modificări prin Legea nr. 141/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 26 februarie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 ani la 10 ani si cu interzicerea unor drepturi.

(2) Materialul lemnos rezultat se confiscă, iar dacă acesta nu se găseste, infractorul este obligat la plata contravalorii acestuia.

(3) Infractorul este obligat, de asemenea, să aducă terenul forestier în starea de a fi plantat si să asigure plantarea acestuia, conform documentatiei tehnice de specialitate, ambele operatiuni făcându-se pe cheltuiala sa. (4) Favorizarea la săvârsirea infractiunii prevăzute în alin. (1) se pedepseste potrivit art. 264 din Codul penal.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministru delegat pentru coordonarea

autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 98.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome “Multiproduct”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome “Multiproduct”, coordonată de Ministerul Justitiei, prevăzut în anexa*) care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Multiproduct”, aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În situatia în care în cursul executiei bugetului se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă “Multiproduct” va efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea dispozitiilor art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.211.


*) Anexa se comunică Ministerului Justitiei.