MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 665         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 septembrie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

521/832/321. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normei privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau total deshidratat, destinate consumului uman

 

849/297.- Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si cele cu timbru sec si a normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si cele cu timbru sec

 

2.799. - Ordin al ministrului culturii si cultelor pentru aprobarea Conditiilor în care se conferă Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural, pe categoriile corespunzătoare activitătilor specifice si conexe domeniului cultural

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Nr. 521 din 11 august 2003

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 832 din 4 septembrie 2003

 

AUTORITATEA NTIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 321 din 11 septembrie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau total deshidratat, destinate consumului uman

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 144.474 din 9 iunie 2003 al Directiei generale de elaborare si armonizare a politicilor, strategiilor si programelor,

având în vedere prevederile art. 34 alin. (1) lit. c), d) si e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 57/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si al Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau total deshidratat, destinate consumului uman, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, agentii economici care desfăsoară activităti de producere si comercializare a sortimentelor de lapte conservat care fac obiectul prezentei norme vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La intrarea în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului sănătătii si familiei nr. 128/300/2001 pentru aprobarea Normelor privind natura, continutul, fabricarea, compozitia si etichetarea anumitor tipuri de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinat consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 615 din 28 septembrie 2001.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 1 ianuarie 2004.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinate consumului uman

 

Art. 1. - Prezenta normă se aplică sortimentelor de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, definite în anexa nr. 1 la prezenta normă.

Art. 2. - Ministerul Sănătătii poate autoriza adăugarea unor vitamine în produsele definite în anexa nr. 1 la prezenta normă.

Art. 3. - (1) Etichetarea, prezentarea si publicitatea produselor definite în anexa nr. 1 la prezenta normă se fac cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(2) Elemente suplimentare de etichetare:

1. a) denumirea produselor mentionate în anexa nr. 1 la prezenta normă se aplică doar în cazul produselor mentionate în această anexă si se utilizează în cazul comercializării, fără a se aduce atingere prevederilor lit. b) pentru a le desemna;

b) ca o alternativă la denumirea produselor mentionate la lit. a), anexa nr. 2 la prezenta normă stabileste lista cu denumirile speciale ale produselor importate din tările comunitare. Aceste denumiri pot fi utilizate în limba si în conditiile stabilite de această anexă.

2. Eticheta trebuie să precizeze continutul de grăsime din lapte, exprimat în procente din greutatea produsului finit, cu exceptia produselor definite la pct. 1 lit. d) si g) si la pct. 2 lit. d) din anexa nr. 1 la prezenta normă, precum si continutul procentual de substantă uscată negrasă lactată pentru produsele definite la pct. 1 din anexa nr. 1 la prezenta normă. Aceste elemente însotesc denumirile sub care se vând produsele.

3. În cazul produselor definite la pct. 2 din anexa nr. 1 la prezenta normă, eticheta trebuie să cuprindă instructiunile cu privire la modul de diluare sau de reconstituire, incluzând detaliile privind continutul de grăsime al produsului astfel diluat sau reconstituit.

4. În cazul produselor preambalate, a căror masă nu depăseste 20 g pe unitate si care au un ambalaj exterior, elementele stabilite în prezentul articol trebuie să apară doar pe ambalajul exterior, cu exceptia precizărilor necesare conform pct. 1.

5. Eticheta produselor definite la pct. 2 din anexa nr. 1 la prezenta normă trebuie să precizeze faptul că produsul “nu este destinat sugarilor cu vârsta sub 12 luni”.

(3) Toate elementele prezentate prin etichetare trebuie să fie clare, lizibile si să nu permită stergerea.

Art. 4. - (1) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului sănătătii si familiei nr. 128/300/2001 pentru aprobarea Normelor privind natura, continutul, fabricarea, compozitia si etichetarea anumitor tipuri de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinat consumului uman, se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2004.

(2) Trimiterile la normele aprobate prin acest ordin comun se interpretează ca trimiteri la prezenta normă.

Art. 5. - (1) Se autorizează comercializarea produselor definite în anexa nr. 1 la prezenta normă, dacă sunt conforme definitiilor si conditiilor stabilite în prezenta normă, începând cu data de 1 ianuarie 2004.

(2) Produsele aflate în stoc sau contractate înainte de data intrării în vigoare a prezentei norme pot fi comercializate cu elementele de identificare si caracterizare marcate initial, până la epuizarea stocurilor, dar nu mai mult de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme.

Art. 6. - Respectarea prevederilor prezentei norme se verifică de către autoritătile competente pentru executarea controlului oficial al alimentelor, stabilite prin art. 38 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 pentru reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002, iar sanctiunile pentru nerespectarea normei se aplică conform sectiunii a 4-a, art. 41, 42 si 43 din aceeasi ordonantă de urgentă.

 

ANEXA Nr. 1

la normă

 

DEFINIREA SI DENUMIREA SUB CARE SE VÂND PRODUSELE

 

1. Lapte partial deshidratat (lapte concentrat): produsul lichid, îndulcit sau nu, obtinut direct prin înlăturarea partială a apei din lapte, din lapte total sau partial degresat sau dintr-un amestec al acestor produse, care poate prezenta un adaos de smântână sau de lapte total deshidratat, ori din amândouă aceste produse, adaosul de lapte total deshidratat nedepăsind, în produsul finit, 25% din substanta uscată totală din lapte.

Sortimente de lapte concentrat neîndulcit:

a) lapte concentrat cu continut mare de grăsimi: lapte partial deshidratat cu un continut masic de minimum 15% grăsime si de minimum 26,5% substantă uscată totală din lapte;

b) lapte concentrat: lapte partial deshidratat cu un continut masic de minimum 7,5% grăsime si de minimum 25% substantă uscată totală din lapte;

c) lapte concentrat partial degresat: lapte partial deshidratat cu un continut masic de minimum 1% si mai putin de 7,5% grăsime si de minimum 20% substantă uscată totală din lapte;

d) lapte concentrat degresat: lapte partial deshidratat cu un continut masic de maximum 1% grăsime si de minimum 20% substantă uscată totală din lapte.

Sortimente de lapte concentrat îndulcit:

e) lapte concentrat îndulcit: lapte partial deshidratat cu un adaos de zaharoză (zahăr semialb, zahăr alb sau extraalb) si cu un continut masic de minimum 8% grăsime si de minimum 28% substantă uscată totală din lapte;

f) lapte concentrat îndulcit, partial degresat: lapte partial deshidratat cu un adaos de zaharoză (zahăr semialb, zahăr alb sau extraalb) si cu un continut masic de minimum 1% si mai putin de 8% grăsime si de minimum 24% substantă uscată totală din lapte;

g) lapte concentrat îndulcit, degresat: lapte partial deshidratat cu un adaos de zaharoză (zahăr semialb, zahăr alb sau extraalb) si cu un continut masic de maximum 1% grăsime si de minimum 24% substantă uscată totală din lapte.

2. Lapte total deshidratat (lapte praf): produsul solid în care continutul de apă nu depăseste 5% din masa produsului finit, obtinut direct prin îndepărtarea apei din lapte, din lapte complet sau partial degresat, din smântână sau dintr-un amestec al acestor produse, în care continutul de apă nu depăseste 5% din greutatea produsului finit.

Sortimente de lapte praf:

a) lapte deshidratat cu continut ridicat de grăsime sau lapte praf cu continut ridicat de grăsime: lapte deshidratat cu continut masic de minimum 42% grăsime;

b) lapte deshidratat integral sau lapte praf integral: lapte deshidratat cu continut masic de minimum 26% si mai putin de 42% grăsime;

c) lapte deshidratat partial degresat sau lapte praf partial degresat: lapte deshidratat cu continut masic mai mare de 1,5% si mai putin de 26% grăsime;

d) lapte deshidratat degresat sau lapte praf degresat:

lapte deshidratat cu continut masic de maximum 1,5% grăsime.

3. Tratamente

a) Se autorizează o cantitate suplimentară de lactoză de maximum 0,03% din masa produsului finit pentru producerea produselor definite la pct. 1 lit. e)-g).

b) Fără a se aduce atingere Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 389/2002 de aprobare a Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte, conservarea produselor mentionate la pct. 1 si 2 se realizează prin:

- tratament termic (sterilizare, UHT etc.) în cazul produselor mentionate la pct. 1 lit. a)-d);

- adaos de zaharoză, în cazul produselor mentionate la pct. 1 lit. e)-g);

- deshidratare, în cazul produselor mentionate la pct. 2.

4. Adaosuri autorizate

Conform art. 2 din normă, Ministerul Sănătătii poate autoriza adăugarea unor vitamine în produsele definite în prezenta anexă, cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 - Norme metodologice privind etichetarea nutritională a alimentelor - la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002.

 

ANEXA Nr. 2

la normă

 

LISTA

denumirilor speciale pentru anumite produse din anexa nr. 1 la normă

 

a) Termenul în limba engleză “evaporated milk” se referă la produsul definit în anexa nr. 1 la normă, pct. 1 lit. b), cu un continut masic de minimum 9% grăsime si de 31% substantă uscată totală din lapte.

b) Termenii în limba franceză “lait demi-écrémé” si “lait demi-écrémé concentré non sucré”, termenul în limba spaniolă “leche evaporada semidesnatada”, termenii în limba olandeză “geëvaporeerde halfvolle melk” si “halfvolle koffiemelk”, precum si termenul în limba engleză “evaporated semi-skimmed milk” se referă la produsul definit în anexa nr. 1 la normă, pct. 1 lit. c), cu un continut masic între 4% si 4,5% grăsime si de minimum 24% substantă uscată totală.

c) Termenul în limba daneză “kondenseret kaffefl˙rde” si termenul în limba germană “kondensierte Keffeesahne” se referă la produsul definit în anexa nr. 1 la normă, pct. 1 lit. a).

d) Termenul în limba daneză “fl˙rdepulver”, termenii în limba germană “Rahmpulver” si “Sahnepulver”, termenul în limba franceză “créme en poudre”, termenul în limba daneză “roompoeder”, termenul în limba suedeză “gräddpulver”, termenul în limba finlandeză “kermajauhe” se referă la produsul definit în anexa nr. 1 la normă, pct. 2 lit. a).

e) Termenul în limba franceză “lait demi-écrémé concentré sucré”, termenul în limba spaniolă “leche condensada semidesnatada” si termenul în limba olandeză “gecondenseerde halfvolle melk met suiker” se referă la produsul definit în anexa nr. 1 la normă, pct. 1 lit. f), cu un continut masic între 4% si 4,5% grăsime si de minimum 28% substantă uscată totală.

f) Termenul în limba franceză “lait demi-écrémé en poudre”, termenul în limba olandeză “halfvolle melkpoeder” si termenii în limba engleză “semi-skimmed milk powder” si “dried semi-skimmed milk” se referă la produsul definit în anexa nr. 1 la normă, pct. 2 lit. c), cu un continut de grăsime cuprins între 14% si 16%.

g) Termenul în limba portugheză “leite em pó meio gordo” se referă la produsul definit în anexa nr. 1 la normă, pct. 2 lit. c), cu un continut de grăsime cuprins între 13% si 26%.

h) Termenul în limba olandeză “koffiemelk” se referă la produsul definit în anexa nr. 1 la normă, pct. 1 lit. b).

i) Termenul în limba finlandeză “rasvaton maitojuahe” se referă la produsul definit în anexa nr. 1 la normă, pct. 2 lit. d).

j) Termenul în limba spaniolă “leche en polvo semidesnatada” se referă la produsul definit în anexa nr. 1 la normă, pct. 2 lit. c), cu un continut de grăsime cuprins între 10% si 16%.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 849 din 12 septembrie 2003

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 297 din 1 iulie 2003

 

ORDIN

privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si cele cu timbru sec si a normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si cele cu timbru sec

 

În temeiul prevederilor:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind medicamentele de uz uman, aprobată si modificată prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor si al substantelor stupefiante;

- Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii;

- contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul asigurărilor sociale de sănătate si ale Normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2003,

având în vedere Referatul comun al Ministerului Sănătătii si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 3.178 din 12 septembrie 2003 / 2.073 din 9 septembrie 2003,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul unic, ca imprimat cu regim special, al formularului de prescriptie medicală pentru medicamente cu si fără contributie personală, cuprins în anexa nr. 1.

(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea si numerotarea formularelor de prescriptie medicală pentru medicamente cu si fără contributie personală, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă modelul unic al formularului de prescriptie medicală cu timbru sec, ca imprimat cu regim special, necesar pentru eliberarea produselor si substantelor stupefiante fără contributie personală de către farmacii, conform anexei nr. 2.

(2) Directiile de sănătate publică vor asigura tipărirea, distribuirea si evidenta formularelor cu regim special pentru prescriptiile medicale cu timbru sec, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si pentru cele cu timbru sec, cuprinse în anexa nr. 3.

(2) Aplicarea prevederilor acestor norme metodologice este obligatorie.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se completează anexa nr. 4 la Instructiunile nr. 103/1970 ale Ministerului Sănătătii pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor si al substantelor stupefiante, cu modelul de prescriptie medicală cuprins în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al ministrului sănătătii nr. 179/712/1999 pentru aprobarea formularelor de prescriptie medicală pentru medicamentele cu si fără contributie personală si a normelor metodologice privind introducerea si modul de completare a formularelor cu regim special pentru retetele cu si fără contributie personală, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 6. - (1) Formularele prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin intră în vigoare o dată cu contractulcadru pe anul 2004.

(2) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

NORME METODOLOGICE

privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si pentru cele cu timbru sec

 

1. Prescrierea medicamentelor cu si fără contributie personală se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1, iar pentru produsele si substantele stupefiante, pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 2, de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie.

Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu si fără contributie personală sau cu timbru sec atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispozitiile legale.

2. Retetele existente cu codul 18.1.155 1/3 A4 îsi mentin utilitatea numai pentru prescriptii medicale contra cost, întocmindu-se într-un singur exemplar cu mentiunea “contra cost”.

3. Se interzice:

- emiterea prescriptiilor medicale continând medicamente care se eliberează cu si fără contributie personală, precum si pentru produsele si substantele stupefiante, de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale;

- emiterea prescriptiilor medicale continând medicamente care se eliberează fără contributie personală din partea asiguratilor, altor categorii de asigurati decât cele prevăzute în contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia în vigoare la data respectivă;

- emiterea de către unitătile spitalicesti, pentru bolnavi, pe timpul internării acestora, a prescriptiilor medicale cu si fără contributie personală, precum si a prescriptiilor medicale contra cost, deoarece medicatia necesară si tratamentul bolnavilor spitalizati se asigură de către unitatea spitalicească respectivă.

4. Durata tratamentului pentru care se pot prescrie medicamente cu si fără contributie personală este cea prevăzută în contractul-cadru si în normele metodologice de aplicare a acestuia în vigoare la data respectivă;

5. Prescriptiile medicale cu si fără contributie personală se pot elibera de către orice farmacie care a încheiat contract de furnizare de servicii farmaceutice cu casa de asigurări de sănătate.

6. Prescriptiile medicale pentru medicamente cu si fără contributie personală se completează în 3 exemplare, cu respectarea tuturor elementelor prevăzute de formular;

exemplarul 3 rămâne în carnet, la medicul care a prescris, iar exemplarele 1 si 2 se predau asiguratului.

Prescriptiile medicale cu si fără contributie personală vor fi tipărite pe hârtie autocopiantă în 3 culori: alb, roz si verde.

Exemplarele 1 (alb) si 2 (roz) se înmânează pacientului pentru farmacie.

Farmacia va păstra exemplarul roz, iar cel alb (originalul) va fi înaintat casei de asigurări de sănătate împreună cu factura si cu borderourile centralizatoare.

7. În situatia în care în interiorul carnetului de prescriptii medicale există formulare gresit tipărite, incomplete sau completate gresit de către medic, se va scrie “ANULAT” pe formular si nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe versoul cotorului ultimei prescriptii medicale se va preciza “acest carnet contine ... file (în cifre si în litere) de la numărul .. la numărul . si . file anulate.

8. Prescriptiile medicale vor fi tipizate pe hârtie, potrivit modelului prezentat în anexele nr. 1 si 2, si vor fi brosate în carnete de câte 50 de file.

9. Seria va reprezenta:

- codul casei de asigurări de sănătate judetene, reprezentat prin abrevierea numelui judetului respectiv. Exemplu:

AB, AG, MM;

- codul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti: “MB”;

- codul Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor: “TP”;

- codul Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si a Autoritătii Judecătoresti: “AP”.

Fiecare prescriptie medicală va fi numerotată crescător, conform instructiunilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

10. Carnetele înseriate si numerotate vor fi distribuite de către fiecare casă de asigurări de sănătate, în functie de necesităti, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, fiecărui furnizor de servicii medicale care a încheiat în prealabil contract cu aceasta.

Utilizarea si gestionarea acestora la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor face potrivit reglementărilor legale în vigoare.

11. Furnizorul de servicii medicale îsi va organiza modul de gestionare si evidentă a carnetelor cu prescriptii medicale cu si fără contributie personală, precum si modul de păstrare a carnetelor epuizate.

12. Furnizorii de servicii medicale îsi vor asigura la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate de pe teritoriul unde îsi desfăsoară activitatea, având obligatia de a-si organiza evidenta acestor imprimate cu regim special, potrivit normelor în vigoare, răspunzând de modul de gestionare, păstrare si utilizare a acestora.

Modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală si a celor cu timbru sec

1. “Contributie personală asigurat DA/NU/program national” - se alege prin barare cu “x” categoria în care se încadrează asiguratul.

- “Cabinet medical/Spital/Ambulatoriu de specialitate” - se completează cu denumirea cabinetului medical sau a unitătii sanitare, adresa completă a acestuia, precum si casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contractul si numărul contractului si se alege prin barare cu “x” categoria de furnizor de servicii medicale.

2. “Asigurat”

- “Seria carnet asigurat” - se completează cu seria corespunzătoare carnetului de asigurat si se alege prin barare cu “x” categoria în care se găseste asiguratul.

- “CNP” - se completează cu codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre.

- “Numărul din registrul de consultatii/Numărul foii de observatie” - se completează cu numărul din registrul de consultatii sau numărul foii de observatie la externarea din spital.

3. “Diagnostic”

- “Caz: Acut/Subacut/Cronic” - se alege prin barare

cu “x” categoria în care se încadrează diagnosticul asiguratului.

4. “Rp.” - se completează cu denumirea comună internatională (DCI) sau denumirea comercială a medicamentului(medicamentelor) corespunzătoare listei medicamentelor, aprobată prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aflată în vigoare la data respectivă, precum si cu cantitatea necesară tratamentului, trecută în cifre si în litere, si modul de administrare a acestora.

- “Data prescrierii” - se completează cu data emiterii prescriptiei.

- “Semnătura medicului (parafă/cod)” - se execută specimenul de semnătură a medicului care a emis prescriptia si se aplică parafa si codul corespunzător acestuia.

5. “Casa de Asigurări de Sănătate la care pacientul virează contributia” - se completează de asigurat sau de împuternicitul acestuia.

- “Am primit medicamentele” - se completează de asigurat sau de împuternicitul acestuia cu mentionarea medicamentelor primite.

- “Bon fiscal nr.” - se completează de către farmacie cu numărul bonului fiscal generat cu ocazia eliberării medicamentelor.

- “Asigurat/Împuternicit” - se alege prin barare cu “x” categoria în care se încadrează persoana care primeste medicamentele.

- “Datele personale, adresa” - se completează cu datele personale (numele, prenumele, B.I. seria.../numărul...), precum si cu adresa completă a persoanei care primeste medicamentele.

- “Semnătura” - se execută semnătura persoanei care primeste medicamentele.

- “Data eliberării” - se completează cu data eliberării medicamentelor de la farmacie.

 

NOTĂ: Punctele 1, 2, 3 si 4 se completează de către medic.

Formularele cu regim special pentru prescriptiile medicale cu timbru sec, necesare pentru eliberarea de către farmacii a produselor si substantelor stupefiante, se completează conform normelor metodologice actuale si Instructiunilor ministrului sănătătii nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor si al substantelor stupefiante.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Conditiilor în care se conferă Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural, pe categoriile corespunzătoare activitătilor specifice si conexe domeniului cultural

 

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Conditiile în care se conferă Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural, pe categoriile corespunzătoare activitătilor specifice si conexe domeniului cultural, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, institutiile publice de cultură, precum si asezămintele publice de cultură vor formula propuneri de decorare individuale în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/2003 si ale prezentului ordin.

(2) Propunerile de decorare individuale formulate de către institutiile publice de cultură si asezămintele publice de cultură vor fi înaintate la directiile din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, pe domeniul de specialitate.

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor vor verifica dacă propunerile de decorare individuale au fost formulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/2003 si ale prezentului ordin si vor proceda, după caz, după cum urmează:

a) solicită institutiei publice de cultură, respectiv asezământului public de cultură, reanalizarea si refacerea propunerilor de decorare individuale;

b) întocmesc referate de oportunitate si înaintează propunerile de decorare individuale ministrului culturii si cultelor, spre avizare.

Art. 4. - Directia institutii de spectacole, cultură scrisă, traditii, Directia monumente istorice si muzee, Directia patrimoniu public, investitii, servicii descentralizate, administrativ si Directia asistentă, învătământ vor lua toate măsurile în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2003.

Nr. 2.799.

 

ANEXĂ

 

CONDITIILE

în care se conferă Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural, pe categoriile corespunzătoare activitătilor specifice si conexe domeniului cultural

 

Art. 1. - (1) Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural fac parte din categoria decoratiilor civile pe domenii de activitate.

(2) Ordinul Meritul Cultural este o decoratie ce se acordă atât cetătenilor români si străini, cât si institutiilor si asezămintelor publice de cultură din tară si străinătate, pentru talentul si serviciile deosebite aduse culturii, artei, stiintei si promovării spiritului caritabil, prin opere de creatie, interpretare si sociale, de impact national.

(3) Medalia Meritul Cultural este o decoratie ce se acordă cetătenilor români si străini, care răsplăteste meritele, talentul si serviciile aduse culturii, artei, stiintei si promovării operelor sociale, de impact local sau regional.

Art. 2. - (1) Ordinul Meritul Cultural este o decoratie ce recompensează talentul si serviciile deosebite aduse culturii, artei, stiintei si promovării spiritului caritabil, de către cetăteni sau institutii si asezăminte publice de cultură, prin opere de creatie, interpretare si sociale, de impact national.

(2) Prin talent si servicii deosebite, în sensul prezentelor conditii, se întelege:

a) crearea de valori culturale si artistice semnificative în toate domeniile: literatură, eseu, filozofie, stiintă, muzică de toate genurile, arte plastice de toate genurile;

b) interpretarea cu sensibilitate si rafinament a unor opere literare, muzicale sau coregrafice;

c) descoperirea, conservarea si restaurarea unor importante bunuri din patrimoniul cultural national mobil sau imobil si punerea lor în valoare pentru public, prin expunere permanentă sau prin expozitii temporare în tară sau peste hotare;

d) initierea si organizarea de actiuni confesionale care să contribuie la întărirea spiritului civic si a solidaritătii general umane printre enoriasi, precum si de actiuni îndreptate spre alinarea suferintelor pentru persoane aflate în dificultate;

e) importante actiuni de mecenat pentru sustinerea unor institutii culturale, artistice si stiintifice sau a unor programe si actiuni culturale, artistice si stiintifice, de nivel national sau international, a cresterii semnificative a patrimoniului national cultural, artistic si stiintific, prin donatii directe de piese sau de sume necesare achizitionării acestora.

(3) Ordinul Meritul Cultural se poate conferi, în mod exceptional, unor institutii si asezăminte publice de cultură de mare prestigiu.

(4) Ordinul Meritul Cultural se poate conferi si cetătenilor si institutiilor culturale din străinătate care s-au impus pe plan international prin importante opere de creatie sau interpretative, care au sprijinit schimburile culturale cu România si au promovat în tările lor cultura românească.

Art. 3. - (1) Ordinul Meritul Cultural se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul si rozeta.

(2) Ordinul Meritul Cultural cuprinde 8 categorii, corespunzător activitătilor specifice si conexe domeniului cultural.

(3) Medalia Meritul Cultural se prezintă sub o singură formă: însemnul.

(4) Medalia Meritul Cultural cuprinde 8 categorii, corespunzător activitătilor specifice si conexe domeniului cultural.

Art. 4. - (1) Ordinul Meritul Cultural este limitat la maximum 7.500 de membri.

(2) În anul 2003 se pot conferi maximum 15% din numărul decoratiilor pentru fiecare grad si clasă.

(3) Institutiile si asezămintele publice de cultură, cărora li s-a conferit Ordinul Meritul Cultural, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).

(4) Cetătenii străini sau institutiile si asezămintele publice de cultură din străinătate, cărora li s-a conferit Ordinul Meritul Cultural, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).

Art. 5. - Membrii Ordinului Meritul Cultural, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiti “Cavaleri ai Ordinului Meritul Cultural”.

Art. 6. - (1) Ziua Ordinului Meritul Cultural se sărbătoreste la data de 19 iulie, data primei instituiri a ordinului, în anul 1931.

(2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Cultural, Ministerul Culturii si Cultelor si celelalte institutii autonome abilitate să facă propuneri de decorare organizează, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, întrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul Cultural.

Art. 7. - (1) Ordinul Meritul Cultural se acordă pe viată.

(2) Calitatea de membru al Ordinului Meritul Cultural se poate pierde în conditiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare.

(3) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor Ordinului Meritul Cultural la o pedeapsă privativă de libertate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, se constituie un consiliu de onoare, în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.

(4) Retragerea decoratiilor se face prin decret semnat de Presedintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea art. 59 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Ordinul Meritul Cultural cuprinde 4 grade. Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea:

a) Mare Ofiter;

b) Comandor;

c) Ofiter;

d) Cavaler.

Art. 9. - (1) Conferirea Ordinului Meritul Cultural se face obligatoriu începând cu gradul de Cavaler.

(2) Decorarea anterioară cu Medalia Meritul Cultural este un factor pozitiv, de care se va tine seama la propunerile de acordare a Ordinului Meritul Cultural, dar nu este obligatorie obtinerea unei medalii sau parcurgerea ierarhiei medaliei pentru conferirea ordinului.

(3) Pentru a se conferi un grad superior aceleiasi persoane este necesară efectuarea unui stagiu în gradul imediat inferior, astfel:

a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofiter - 3 ani;

b) de la gradul de Ofiter la cel de Comandor - 4 ani;

c) de la gradul de Comandor la cel de Mare Ofiter - 5 ani.

(4) Propunerile de conferire trebuie să tină seama de criteriile stabilite de Legea nr. 8/2003 si de prezentul ordin, inclusiv pentru prima promotie de decorare.

(5) Conferirea directă a gradelor superioare la prima promotie se face ca urmare a unei însumări de merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de grade succesive.

(6) Pentru merite deosebite, obtinute de aceeasi persoană în două sau mai multe categorii, se poate acorda acelasi ordin cu panglici diferite, specifice categoriilor respective, fără a se tine cont de stagiul minim prevăzut pentru o nouă decorare si pornindu-se, pentru fiecare categorie, de la gradul de Cavaler.

Art. 10. - Pentru merite cu totul deosebite vechimea minimă în grad, prevăzută la art. 9 alin. (3), poate fi redusă cu maximum o treime.

Art. 11. - (1) Conferirea unui grad superior duce automat la radierea numelui persoanei respective din evidenta gradului inferior, locul devenind vacant.

(2) Însemnul gradului inferior rămâne în posesia celui decorat.

Art. 12. - (1) Medalia Meritul Cultural se acordă pe viată.

(2) Medalia Meritul Cultural cuprinde 3 clase. Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

Art. 13. - (1) Medalia Meritul Cultural se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a si a II-a si este limitată la 6.800 de membri pentru clasa I.

(2) Medalia Meritul Cultural clasa I, conferită cetătenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).

Art. 14. - Conferirea Medaliei Meritul Cultural se face obligatoriu începând cu clasa a III-a.

Art. 15. - (1) Pentru a se conferi o clasă superioară aceleiasi persoane este necesară efectuarea unui stagiu în clasa imediat inferioară de minimum 2 ani.

(2) Conferirea directă a claselor superioare la prima promotie se poate face ca urmare a unei însumări de merite deosebite care ar fi putut conduce la acordarea de clase succesive.

Art. 16. - Pentru merite cu totul deosebite, vechimea minimă în clasă, prevăzută la art. 15 alin. (1), poate fi redusă cu maximum jumătate.

Art. 17. - (1) Conferirea unei clase superioare duce automat la radierea numelui persoanei respective din evidenta clasei inferioare.

(2) Însemnul clasei inferioare rămâne în posesia celui decorat.

Art. 18. - Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritu Cultural cuprind 8 categorii corespunzătoare activitătilor specifice si conexe domeniului cultural, după cum urmează:

a) Categoria A - “Literatură”;

b) Categoria B - “Muzică”;

c) Categoria C - “Artele plastice”;

d) Categoria D - “Arta spectacolului” - teatru, operă, film, balet etc.;

e) Categoria E - “Patrimoniul cultural national”;

f) Categoria F - “Promovarea culturii”;

g) Categoria G - “Cultele”;

h) Categoria H - “Cercetarea stiintifică”.

Criteriile pentru acordarea Ordinului Meritul Cultural

A. Categoria A - “Literatură”:

a) valoarea, originalitatea si unicitatea creatiei literare (inclusiv eseu, filozofie etc.), anvergura si recunoasterea natională si internatională a acesteia;

b) sustinută activitate literară, apreciată constant de către critica de specialitate si de către mass-media, de minimum 25 de ani;

c) detinerea de distinctii si premii în domeniul literaturii, nationale si internationale;

d) contributii recunoscute de critica de specialitate si de către mass-media la promovarea literaturii românesti în străinătate;

e) contributii deosebite în domeniul istoriei si criticii literare;

f) performante de exceptie în domeniul dezvoltării învătământului si cercetării în domeniul literaturii românesti pe plan national si international;

g) prezenta (numărul de citări) în lucrările de specialitate românesti si străine (antologii literare si tematice nationale si internationale, tratate, dictionare etc.);

h) management performant al institutiei/asezământului public din domeniul specific.

NOTĂ :

1. Pentru conferirea gradului de Cavaler este necesară îndeplinirea a cel putin 2 criterii.

2. Pentru conferirea gradului de Ofiter este necesară îndeplinirea a cel putin 4 criterii.

3. Pentru conferirea gradului de Comandor este necesară îndeplinirea a cel putin 6 criterii.

4. Pentru conferirea gradului de Mare Ofiter este necesară îndeplinirea tuturor criteriilor.

 

B. Categoria B - “Muzică”:

a) valoarea, originalitatea si unicitatea creatiei muzicale (toate genurile), anvergura si recunoasterea natională si internatională a acesteia;

b) interpretarea cu sensibilitate si rafinament a unor opere muzicale nationale si internationale, apreciată de către critica de specialitate si de către mass-media;

c) sustinută activitate muzicală, apreciată constant de către critica de specialitate si de către mass-media, de minimum 25 de ani;

d) detinerea de distinctii si premii în domeniul muzical, nationale si internationale;

e) contributii recunoscute de critica de specialitate si de către mass-media la promovarea muzicii românesti în plan intern si international;

f) contributii deosebite în domeniul istoriei si criticii muzicale;

g) contributii remarcabile la culegerea folclorului românesc;

h) promovarea cântecului si portului popular autentic (folclorului românesc) în plan national si international;

i) prezenta (numărul de citări) în lucrările de specialitate românesti si străine;

j) management performant al institutiei/asezământului public din domeniul specific.

NOTĂ:

1. Pentru conferirea gradului de Cavaler este necesară îndeplinirea a cel putin 2 criterii.

2. Pentru conferirea gradului de Ofiter este necesară îndeplinirea a cel putin 4 criterii.

3. Pentru conferirea gradului de Comandor este necesară îndeplinirea a cel putin 6 criterii.

4. Pentru conferirea gradului de Mare Ofiter este necesară îndeplinirea a cel putin 8 criterii.

C. Categoria C - “Artele plastice”:

a) valoarea, originalitatea si unicitatea creatiei de artă plastică (toate genurile, inclusiv arta populară si proiectele de arhitectură care au valente plastice si reprezintă realizări deosebite în domeniu), anvergura si recunoasterea natională si internatională a acesteia;

b) activitate sustinută în domeniul artelor plastice, apreciată constant de către critica de specialitate si de către mass-media, de minimum 25 de ani;

c) detinerea de distinctii si premii în domeniul artelor plastice, nationale si internationale;

d) contributii recunoscute de critica de specialitate si de către mass-media la promovarea operelor de artă plastică românesti în plan intern si international;

e) contributii deosebite în domeniul istoriei si criticii de specialitate;

f) prezenta (numărul de citări) în lucrările de specialitate românesti si străine;

g) organizarea de expozitii si târguri permanente sau

temporare în tară sau în străinătate;

h) management performant al institutiei/asezământului public din domeniul specific.

NOTĂ:

1. Pentru conferirea gradului de Cavaler este necesară îndeplinirea a cel putin 2 criterii.

2. Pentru conferirea gradului de Ofiter este necesară îndeplinirea a cel putin 4 criterii.

3. Pentru conferirea gradului de Comandor este necesară îndeplinirea a cel putin 6 criterii.

4. Pentru conferirea gradului de Mare Ofiter este necesară îndeplinirea tuturor criteriilor.

D. Categoria D - “Arta spectacolului” - teatru, operă, film, balet etc.:

a) valoarea, originalitatea si unicitatea creatiei din domeniul artelor spectacolului (arte vizuale, teatrul dramatic si liric, operă, filmul, precum si baletul), anvergura si recunoasterea natională si internatională a acesteia;

b) interpretarea cu sensibilitate si rafinament a unor opere literare, muzicale sau coregrafice, nationale sau internationale, apreciată de către critica de specialitate si de către mass-media;

c) activitate sustinută în domeniul artelor vizuale, teatrului dramatic si liric, operei, filmului, precum si baletului, apreciată constant de către critica de specialitate si de către mass-media, de minimum 15 ani pentru actori, regizori, scenografi, dirijori, instrumentisti, tehnicieni si minimum 5 ani pentru artisti lirici si balerini;

d) detinerea de distinctii si premii în domeniul artelor spectacolului, nationale si internationale;

e) contributii recunoscute de critica de specialitate si de către mass-media la promovarea operelor românesti din domeniul artelor spectacolului în plan intern si international;

f) contributii deosebite în domeniul istoriei si criticii de specialitate;

g) prezenta (numărul de citări) în lucrările de specialitate românesti si străine;

h) management performant al institutiei/asezământului public din domeniul specific. Eficienta managementului institutiilor de spectacole este reflectată, în principal, de cresterea anuală a numărului de spectacole (premiere, reprezentatii si turnee), a numărului de spectatori, a veniturilor proprii si a indicelui de folosire a sălii. Activitate de cel putin 5 ani în domeniul managementului cultural.

NOTĂ:

1. Pentru conferirea gradului de Cavaler este necesară îndeplinirea a cel putin 2 criterii.

2. Pentru conferirea gradului de Ofiter este necesară îndeplinirea a cel putin 4 criterii.

3. Pentru conferirea gradului de Comandor este necesară îndeplinirea a cel putin 6 criterii.

4. Pentru conferirea gradului de Mare Ofiter este necesară îndeplinirea tuturor criteriilor.

E. Categoria E - “Patrimoniul cultural national”:

a) valoarea, originalitatea si unicitatea studiilor, cercetărilor si lucrărilor din domeniul patrimoniului cultural national, anvergura si recunoasterea natională si internatională a acestora;

b) activitate sustinută (descoperirea, conservarea, restaurarea si expunerea unor importante bunuri din patrimoniul cultural national mobil si imobil, realizarea si promovarea programelor si proiectelor, activităti de formare a specialistilor etc.) în domeniul protejării si punerii în valoare a patrimoniului cultural national mobil si imobil, de minimum 25 de ani;

c) detinerea de distinctii si premii în domeniul protejării si punerii în valoare a patrimoniului cultural national mobil si imobil, nationale si internationale;

d) contributii recunoscute de specialisti si de către mass-media la promovarea patrimoniului cultural national mobil si imobil în plan intern si international;

e) organizarea de expozitii si târguri permanente sau temporare în tară ori în străinătate;

f) colaborări de mare eficientă cu organisme de specialitate, nationale si internationale, privind restaurarea, conservarea si promovarea monumentelor istorice aflate pe Lista Patrimoniului Mondial;

g) contributii deosebite în domeniul istoriei si criticii de specialitate;

h) prezenta (numărul de citări) în lucrările de specialitate românesti si străine;

i) management performant al institutiei/asezământului public din domeniul specific.

NOTĂ:

1. Pentru conferirea gradului de Cavaler este necesară îndeplinirea a cel putin 2 criterii.

2. Pentru conferirea gradului de Ofiter este necesară îndeplinirea a cel putin 4 criterii.

3. Pentru conferirea gradului de Comandor este necesară îndeplinirea a cel putin 6 criterii.

4. Pentru conferirea gradului de Mare Ofiter este necesară îndeplinirea a cel putin 8 criterii.

F. Categoria F - “Promovarea culturii”:

a) valoarea, originalitatea si unicitatea studiilor, cercetărilor si lucrărilor din domeniul cultural, anvergura si recunoasterea natională si internatională a acestora;

b) activitate sustinută (realizarea si promovarea programelor si proiectelor culturale de importantă natională si internatională, organizarea de expozitii, târguri si manifestări culturale pe plan national si international etc.) în domeniul cultural, de minimum 25 de ani;

c) detinerea de distinctii si premii în domeniul cultural, nationale si internationale;

d) contributii recunoscute de specialisti si de către mass-media la promovarea culturii pe plan intern si international;

e) colaborări de mare eficientă cu organisme de specialitate, nationale si internationale, privind promovarea culturii;

f) contributii deosebite în domeniul istoriei si criticii de specialitate;

g) prezenta (numărul de citări) în lucrările de specialitate românesti si străine;

h) activitate sustinută în realizarea si dezvoltarea parteneriatelor si a dialogului intercultural pe plan local, national si international;

i) contributii, prin diverse mijloace, la crearea, păstrarea, valorificarea sau mediatizarea operelor culturale si a oamenilor de cultură;

j) importante actiuni de mecenat pentru sustinerea unor institutii culturale, artistice si stiintifice sau a unor programe si actiuni culturale, artistice si stiintifice, de nivel national sau international;

k) management performant al institutiei/asezământului public din domeniul specific.

NOTĂ:

1. Pentru conferirea gradului de Cavaler este necesară îndeplinirea a cel putin 2 criterii.

2. Pentru conferirea gradului de Ofiter este necesară îndeplinirea a cel putin 4 criterii.

3. Pentru conferirea gradului de Comandor este necesară îndeplinirea a cel putin 6 criterii.

4. Pentru conferirea gradului de Mare Ofiter este necesară îndeplinirea a cel putin 8 criterii.

G. Categoria G - “Cultele”:

a) valoarea, originalitatea si unicitatea studiilor, cercetărilor si lucrărilor din domeniul cultelor, anvergura si recunoasterea natională si internatională a acestora;copyrightdsc.net

b) initierea si organizarea de actiuni confesionale care să contribuie la întărirea spiritului civic si a solidaritătii umane printre enoriasi, precum si de actiuni îndreptate spre alinarea suferintelor pentru persoane aflate în dificultate;

c) activitate sustinută (realizarea si promovarea programelor si proiectelor religioase, organizarea de manifestări religioase etc.) în domeniul cultelor, de minimum 25 de ani;

d) detinerea de distinctii si premii în domeniul cultural, nationale si internationale;

e) contributii remarcabile la viata crestinătătii pe plan intern si international;

f) contributii deosebite în domeniul istoriei de specialitate;

g) prezenta (numărul de citări) în lucrările de specialitate românesti si străine;

h) realizarea unor opere social-religioase de mare importantă;

i) construirea unor edificii de cult de importantă natională;

j) activitate sustinută în realizarea si promovarea unor relatii de apropiere între cultele religioase recunoscute de lege în România;

k) activitate religioasă deosebită/management performant al institutiei/asezământului public din domeniul specific.

NOTĂ:

1. Pentru conferirea gradului de Cavaler este necesară îndeplinirea a cel putin 2 criterii.

2. Pentru conferirea gradului de Ofiter este necesară îndeplinirea a cel putin 4 criterii.

3. Pentru conferirea gradului de Comandor este necesară îndeplinirea a cel putin 6 criterii.

4. Pentru conferirea gradului de Mare Ofiter este necesară îndeplinirea a cel putin 8 criterii.

H. Categoria H - “Cercetarea stiintifică”:

a) valoarea, originalitatea si unicitatea studiilor, cercetărilor si lucrărilor din domeniul cercetării stiintifice, anvergura si recunoasterea natională si internatională a acestora;

b) activitate sustinută (realizarea si promovarea programelor si proiectelor de cercetare stiintifică, organizarea de expozitii si târguri de pe teme stiintifice etc.) în domeniul cercetării stiintifice, de minimum 25 de ani;

c) detinerea de distinctii si premii în domeniul cercetării stiintifice, nationale si internationale;

d) contributii recunoscute de specialisti si de către mass-media la cercetarea stiintifică pe plan intern si international;

e) contributii la cresterea semnificativă a patrimoniului cultural national mobil si imobil, prin donatii directe de bunuri culturale sau de sume necesare achizitionării acestora;

f) realizarea de descoperiri stiintifice în domeniul cultural (indiferent dacă aceste persoane îsi desfăsoară activitatea în institutii publice de cultură sau în alte institutii de cercetare);

g) contributii deosebite în domeniul istoriei si criticii de specialitate;

h) performante de exceptie în domeniul dezvoltării învătământului si cercetării stiintifice;

i) prezenta (numărul de citări) în lucrările de specialitate românesti si străine;

j) activitate de cercetare stiintifică deosebită/management performant al institutiei/asezământului public din domeniul specific.

NOTĂ:

1. Pentru conferirea gradului de Cavaler este necesară îndeplinirea a cel putin 2 criterii.

2. Pentru conferirea gradului de Ofiter este necesară îndeplinirea a cel putin 4 criterii.

3. Pentru conferirea gradului de Comandor este necesară îndeplinirea a cel putin 6 criterii.

4. Pentru conferirea gradului de Mare Ofiter este necesară îndeplinirea a cel putin 8 criterii.

Criteriile pentru acordarea Medaliei Meritul Cultural A. Categoria A - “Literatură”:

a) valoarea, originalitatea si unicitatea creatiei literare (inclusiv eseu, filozofie etc.), anvergura si recunoasterea acesteia pe plan local sau regional;

b) sustinută activitate literară, apreciată constant de către critica de specialitate si de către mass-media, de minimum 10 ani, pe plan local sau regional;

c) detinerea de distinctii si premii în domeniul literaturii, pe plan local sau regional;

d) contributii recunoscute de critica de specialitate si de către mass-media la promovarea literaturii românesti pe plan local sau regional;

e) contributii deosebite în domeniul istoriei si criticii literare;

f) performante de exceptie în domeniul dezvoltării învătământului si cercetării în domeniul literaturii românesti, pe plan local sau regional;

g) prezenta (numărul de citări) în lucrările de specialitate românesti (antologii literare si tematice nationale, tratate, dictionare etc.);

h) management performant al institutiei/asezământului public din domeniul specific.

NOTĂ:

- Pentru conferirea clasei a III-a este necesară îndeplinirea a cel putin 2 criterii.

- Pentru conferirea clasei a II-a este necesară îndeplinirea a cel putin 4 criterii.

- Pentru conferirea clasei I este necesară îndeplinirea a cel putin 6 criterii.

B. Categoria B - “Muzică”:

a) valoarea, originalitatea si unicitatea creatiei muzicale (toate genurile), anvergura si recunoasterea acesteia pe plan local sau regional;

b) interpretarea cu sensibilitate si rafinament a unor opere muzicale nationale si internationale, apreciată de către critica de specialitate si de către mass-media, pe plan local sau regional;

c) sustinută activitate muzicală, apreciată constant de către critica de specialitate si de către mass-media, de minimum 10 ani, pe plan local sau regional;

d) detinerea de distinctii si premii în domeniul muzical, pe plan local sau regional;

e) contributii recunoscute de critica de specialitate si de către mass-media la promovarea muzicii românesti pe plan local sau regional;

f) contributii deosebite în domeniul istoriei si criticii muzicale;

g) contributii remarcabile la culegerea folclorului românesc, pe plan local sau regional;

h) promovarea cântecului si portului popular autentic (folclorului românesc) pe plan local sau regional;

i) prezenta (numărul de citări) în lucrările de specialitate românesti;

j) management performant al institutiei/asezământului public din domeniul specific.

NOTĂ:

- Pentru conferirea clasei a III-a este necesară îndeplinirea a cel putin 2 criterii.

- Pentru conferirea clasei a II-a este necesară îndeplinirea a cel putin 4 criterii.

- Pentru conferirea clasei I este necesară îndeplinirea a cel putin 6 criterii.

C. Categoria C - “Artele plastice”:

a) valoarea, originalitatea si unicitatea creatiei de artă plastică (toate genurile, inclusiv arta populară si proiectele de arhitectură care au valente plastice si reprezintă realizări deosebite în domeniu), anvergura si recunoasterea acesteia pe plan local sau regional;

b) activitate sustinută în domeniul artelor plastice, apreciată constant de către critica de specialitate si de către mass-media, de minimum 10 ani, pe plan local sau regional;

c) detinerea de distinctii si premii în domeniul artelor plastice, pe plan local sau regional;

d) contributii recunoscute de critica de specialitate si de către mass-media la promovarea operelor de artă plastică românesti pe plan local sau regional;

e) contributii deosebite în domeniul istoriei si criticii de specialitate;

f) prezenta (numărul de citări) în lucrările de specialitate românesti;

g) organizarea de expozitii si târguri permanente sau temporare, pe plan local sau regional;

h) management performant al institutiei/asezământului public din domeniul specific.

NOTĂ:

- Pentru conferirea clasei a III-a este necesară îndeplinirea a cel putin 2 criterii.

- Pentru conferirea clasei a II-a este necesară îndeplinirea a cel putin 4 criterii.

- Pentru conferirea clasei I este necesară îndeplinirea a cel putin 6 criterii.

D. Categoria D - “Arta spectacolului” - teatru, operă, film, balet etc.:

a) valoarea, originalitatea si unicitatea creatiei din domeniul artelor spectacolului (arte vizuale, teatrul dramatic si liric, operă, filmul, precum si baletul), anvergura si recunoasterea acesteia pe plan local sau regional;

b) interpretarea cu sensibilitate si rafinament a unor opere literare, muzicale sau coregrafice, nationale ori internationale, apreciată de către critica de specialitate si de către mass-media;

c) activitate sustinută în domeniul artelor vizuale, teatrului dramatic si liric, operei, filmului, precum si baletului, apreciată constant de către critica de specialitate si de către mass-media, de minimum 8 ani pentru actori, regizori, scenografi, dirijori, instrumentisti, tehnicieni si minimum 4 ani pentru artisti lirici si balerini, pe plan local sau regional;

d) detinerea de distinctii si premii în domeniul artelor spectacolului, pe plan local sau regional;

e) contributii recunoscute de critica de specialitate si de către mass-media la promovarea operelor românesti din domeniul artelor spectacolului pe plan local sau regional;

f) contributii deosebite în domeniul istoriei si criticii de specialitate;

g) prezenta (numărul de citări) în lucrările de specialitate românesti;

h) management performant al institutiei/asezământului public din domeniul specific. Eficienta managementului institutiilor de spectacole este reflectată, în principal, de cresterea anuală a numărului de spectacole (premiere, reprezentatii si turnee), a numărului de spectatori, a veniturilor proprii si a indicelui de folosire a sălii. Activitate de cel putin 3 ani în domeniul managementului cultural, pe plan local sau regional.

NOTĂ:

- Pentru conferirea clasei a III-a este necesară îndeplinirea a cel putin 2 criterii.

- Pentru conferirea clasei a II-a este necesară îndeplinirea a cel putin 4 criterii.

- Pentru conferirea clasei I este necesară îndeplinirea a cel putin 6 criterii.

E. Categoria E - “Patrimoniul cultural national”:

a) valoarea, originalitatea si unicitatea studiilor, cercetărilor si lucrărilor din domeniul patrimoniului cultural national, anvergura si recunoasterea acestora pe plan local sau regional;

b) activitate sustinută (descoperirea, conservarea, restaurarea si expunerea unor importante bunuri din patrimoniul cultural national mobil si imobil, realizarea si promovarea programelor si proiectelor, activităti de formare a specialistilor etc.) în domeniul protejării si punerii în valoare a patrimoniului cultural national mobil si imobil, de minimum 10 ani, pe plan local sau regional;

c) detinerea de distinctii si premii în domeniul protejării si punerii în valoare a patrimoniului cultural national mobil si imobil, pe plan local sau regional;

d) contributii recunoscute de specialisti si de către mass-media la promovarea patrimoniului cultural national mobil si imobil, pe plan local sau regional;

e) organizarea de expozitii si târguri permanente sau temporare, pe plan local ori regional;

f) contributii deosebite în domeniul istoriei si criticii de specialitate;

g) prezenta (numărul de citări) în lucrările de specialitate românesti;

h) management performant al institutiei/asezământului public din domeniul specific.

NOTĂ:

- Pentru conferirea clasei a III-a este necesară îndeplinirea a cel putin 2 criterii.

- Pentru conferirea clasei a II-a este necesară îndeplinirea a cel putin 4 criterii.

- Pentru conferirea clasei I este necesară îndeplinirea a cel putin 6 criterii.

F. Categoria F - “Promovarea culturii”:

a) valoarea, originalitatea si unicitatea studiilor, cercetărilor si lucrărilor din domeniul cultural, anvergura si recunoasterea acestora pe plan local sau regional;

b) activitate sustinută (realizarea si promovarea programelor si proiectelor culturale de importantă locală sau regională, organizarea de expozitii, târguri si manifestări culturale pe plan local sau regional etc.) în domeniul cultural, de minimum 10 ani, pe plan local sau regional;

c) detinerea de distinctii si premii în domeniul cultural, pe plan local sau regional;

d) contributii recunoscute de specialisti si de către mass-media la promovarea culturii pe plan local sau regional;

e) colaborări de mare eficientă cu organisme de specialitate, locale sau regionale, privind promovarea culturii;

f) contributii deosebite în domeniul istoriei si criticii de specialitate;

g) prezenta (numărul de citări) în lucrările de specialitate românesti;

h) activitate sustinută în realizarea si dezvoltarea parteneriatelor si a dialogului intercultural, pe plan local sau regional;

i) contributii, prin diverse mijloace, la crearea, păstrarea, valorificarea sau mediatizarea operelor culturale si a oamenilor de cultură, pe plan local sau regional;

j) importante actiuni de mecenat pentru sustinerea unor institutii culturale, artistice si stiintifice sau a unor programe si actiuni culturale, artistice si stiintifice, pe plan local sau regional;

k) management performant al institutiei/asezământului public din domeniul specific.

NOTĂ:

- Pentru conferirea clasei a III-a este necesară îndeplinirea a cel putin 2 criterii.

- Pentru conferirea clasei a II-a este necesară îndeplinirea a cel putin 4 criterii.

- Pentru conferirea clasei I este necesară îndeplinirea a cel putin 6 criterii.

G. Categoria G - “Cultele”:

a) valoarea, originalitatea si unicitatea studiilor, cercetărilor si lucrărilor din domeniul cultelor, anvergura si recunoasterea acestora pe plan local sau regional;

b) initierea si organizarea de actiuni confesionale care să contribuie la întărirea spiritului civic si a solidaritătii umane printre enoriasi, precum si de actiuni îndreptate spre alinarea suferintelor pentru persoane aflate în dificultate, pe plan local sau regional;

c) activitate sustinută (realizarea si promovarea programelor si proiectelor religioase, organizarea de manifestări religioase etc.) în domeniul cultelor, de minimum 10 ani, pe plan local sau regional;

d) detinerea de distinctii si premii în domeniul cultural, pe plan local sau regional;

e) contributii remarcabile la viata crestinătătii pe plan local sau regional;

f) contributii deosebite în domeniul istoriei de specialitate;

g) prezenta (numărul de citări) în lucrările de specialitate românesti;

h) realizarea unor opere social-religioase de mare importantă pe plan local sau regional;

i) construirea unor edificii de cult de importantă locală sau regională;

j) activitate sustinută în realizarea si promovarea unor relatii de apropiere între cultele religioase recunoscute de lege în România, pe plan local sau regional;

k) activitate religioasă deosebită/management performant al institutiei/asezământului public din domeniul specific.

NOTĂ:

- Pentru conferirea clasei a III-a este necesară îndeplinirea a cel putin 2 criterii.

- Pentru conferirea clasei a II-a este necesară îndeplinirea a cel putin 4 criterii.

- Pentru conferirea clasei I este necesară îndeplinirea a cel putin 6 criterii.

H. Categoria H - “Cercetarea stiintifică”:

a) valoarea, originalitatea si unicitatea studiilor, cercetărilor si lucrărilor din domeniul cercetării stiintifice, anvergura si recunoasterea acestora pe plan local sau regional;

b) activitate sustinută (realizarea si promovarea programelor si proiectelor de cercetare stiintifică, organizarea de expozitii si târguri de pe teme stiintifice etc.) în domeniul cercetării stiintifice, de minimum 10 ani, pe plan local sau regional;

c) detinerea de distinctii si premii în domeniul cercetării stiintifice, pe plan local sau regional;

d) contributii recunoscute de specialisti si de către mass-media la cercetarea stiintifică, pe plan local sau regional;

e) contributii la cresterea semnificativă a patrimoniului cultural national mobil si imobil, prin donatii directe de bunuri culturale sau de sume necesare achizitionării acestora;

f) realizarea de descoperiri stiintifice în domeniul cultural (indiferent dacă aceste persoane îsi desfăsoară activitatea în institutii publice de cultură sau în alte institutii de cercetare), pe plan local sau regional;

g) contributii deosebite în domeniul istoriei si criticii de specialitate;

h) performante de exceptie în domeniul dezvoltării învătământului si cercetării stiintifice, pe plan local sau regional;

i) prezenta (numărul de citări) în lucrările de specialitate românesti;

j) activitate de cercetare stiintifică deosebită/management performant al institutiei/asezământului public din domeniul specific.

NOTĂ:

- Pentru conferirea clasei a III-a este necesară îndeplinirea a cel putin 2 criterii.

- Pentru conferirea clasei a II-a este necesară îndeplinirea a cel putin 4 criterii.

- Pentru conferirea clasei I este necesară îndeplinirea a cel putin 6 criterii.