MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 679       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 septembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

361. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol si scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investitii “Deponeu ecologic zonal, judetul Timis”

 

550. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol si scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investitii “Deponeu ecologic zonal, judetul Timis”

 

362. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2003 pentru perfectionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor pretioase în România

 

551. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2003 pentru perfectionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor pretioase în România

 

363. - Lege privind finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internationale a  Vârstnicilor

 

552. - Decret pentru promulgarea Legii privind finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea în  România a Zilei Internationale a Vârstnicilor

 

364. - Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război

 

553. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 310 din 10 iulie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167, 168, 169, 171, 172 si 173 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept  international privat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            160. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 35/2003 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

            168. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Administrare Cazare Cantine” - S.A. Bucuresti

 

            303. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti si a modelului deciziei de încadrare în grad de handicap

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol si scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investitii “Deponeu ecologic zonal, judetul Timis”

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 39 din 29 mai 2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol si scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investitii “Deponeu ecologic zonal, judetul Timis”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 2 iunie 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 19 septembrie 2003.

Nr. 361.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol si scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investitii “Deponeu ecologic zonal, judetul Timis”

 

Π          În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol si scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investitii “Deponeu ecologic zonal, judetul Timis” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 septembrie 2003.

Nr. 550.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2003 pentru perfectionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor pretioase în România

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 24 din 30 ianuarie 2003 pentru perfectionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor pretioase în România, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.14 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003, cu următoarele modificări si completări:

            1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

pentru perfectionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România”

            2. La articolul I punctul 1, titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România”

3. La articolul I punctul 3, articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. a) metale pretioase - aurul, argintul, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul, iridiul si platina, care au un titlu de cel putin 995/1.000;

b) aliaje de metale pretioase - amestecul de două sau mai multe metale în care continutul de metal pretios este de cel putin 333/1.000;

c) pietre pretioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele si perlele naturale si de cultură;

d) aur financiar - aurul achizitionat de persoane fizice ori juridice în scopul realizării unor plasamente de valoare.

Aurul financiar cuprinde aurul sub formă de bare, lingouri, plachete, având titlul minim de 995/1.000, precum si sub formă de monede din aur având titlul mai mare sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pietele Uniunii Europene.

Operatiunile cu aur financiar se realizează atât prin livrare fizică, cât si prin operatiuni în conturi de metal pretios sau hârtii de valoare exprimate în aur, detinute la bănci;

e) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este detinut cu titlu de rezervă oficială de Banca Natională a României. Aurul monetar se prezintă de regulă sub formă de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum si bare standard cu titlul minim de 995/1.000;

f) aur dentar - aliaj al aurului, utilizat la lucrări dentare;

g) metale pretioase industriale - metale pretioase sau aliaje ale acestora utilizate în scop industrial;

h) monede din metale pretioase - monede confectionate din metale pretioase sau aliaje ale acestora;

2. operatiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora si cu pietre pretioase - operatiuni care au ca obiect:

a) fabricarea si producerea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase; categoriile de subproduse cu continut de metale pretioase care se supun prevederilor legale vor fi stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă. Nu fac obiectul prezentei ordonante de urgentă activitătile de extractie si preparare, astfel cum sunt reglementate prin Legea minelor nr. 85/2003;

b) prelucrarea metalelor pretioase, aliajelor lor si pietrelor pretioase, inclusiv producerea de obiecte, bijuterii si lucrări dentare din acestea;

c) vânzarea, cumpărarea, tranzactionarea, păstrarea în depozit a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, bijuteriilor, obiectelor de aurărie sau de argintărie, precum si mijlocirea acestor operatiuni;

d) introducerea în tară, scoaterea din tară si tranzitul prin România de metale pretioase si de aliaje ale acestora, bijuterii, obiecte de aurărie sau de argintărie, precum si de pietre pretioase;

e) marcarea bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase si din aliajele acestora;

f) prestarea de servicii care au ca obiect metale pretioase, aliaje ale acestora, pietre pretioase, bijuterii, obiecte de aurărie sau de argintărie;

g) utilizarea în interes industrial a metalelor pretioase si a aliajelor acestora;

h) vânzarea, cumpărarea, tranzactionarea, precum si intermedierea unor astfel de operatiuni cu monede din metale pretioase si aliaje ale acestora, dacă acestea se desfăsoară ca activităti permanente;

i) orice activităti conexe ale operatiunilor de mai sus, dacă acestea au ca obiect metale pretioase, aliaje ale acestora sau pietre pretioase;

3. titlu - proportia de metal fin continută de un aliaj, exprimată în miimi;

4. autorizatie - actul emis de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, care acordă dreptul de a desfăsura operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase;

5. bijuterii - obiecte de podoabă din metale pretioase si aliaje ale acestora, care au sau nu au în componentă pietre pretioase, cum ar fi: inelele, brătările, colierele, brosele, cerceii, lanturile, brelocurile, pandantivele, plachetele, acele de cravată, butonii de mansetă, precum si articolele de uz personal, cum ar fi: porttigaretele, tabacherele, pudrierele, bombonierele, brichetele, ochelarii, ceasurile (carcasă si brătară) sau altele asemenea;

6. obiecte de aurărie sau de argintărie - obiecte din metale pretioase si din aliaje ale acestora, destinate serviciilor de masă, de toaletă, garniturilor de birou, pentru decoratiuni interioare, pentru fumători, pentru uz

gospodăresc, uz religios, de artă si altele;

7. marcarea metalelor pretioase si a aliajelor acestora - operatiunea de atestare a continutului de metal pretios de bază, prin aplicarea mărcii de titlu, a mărcii de garantie proprie a producătorului intern, a importatorului si/sau a vânzătorului cu amănuntul ori, după caz, a mărcii de certificare;

8. marca de garantie proprie - semn individual stabilit si înregistrat la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile si obiectele din metale pretioase sau din aliajele acestora de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu amănuntul;

9. marca titlului - semn conventional, diferit în functie de titlul metalului pretios, care se aplică pe bijuteriile si obiectele din metale pretioase si aliajele acestora;

10. marca de certificare - semn conventional care se aplică pe bijuterii si pe obiectele din metale pretioase sau aliaje ale acestora de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul si/sau vânzătorul nu sunt autorizati sau nu doresc să îsi aplice marca de garantie proprie, la cererea acestora.”

4. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Operatiunile cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase, prevăzute la art. 11 pct. 2, se pot efectua ca activităti permanente sau profesionale de către persoanele fizice si juridice autorizate în conditiile legii.”

5. La articolul I punctul 5, alineatul (11) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(11) Autorizatia se eliberează pe perioadă nedeterminată de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.”

6. La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru eliberarea autorizatiei se percepe taxa stabilită de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, iar conditiile de autorizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

7. La articolul I punctul 7, titlul capitolului V va avea următorul cuprins: “Evidenta operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si cu pietre pretioase”

8. La articolul I, după punctul 7 se introduc punctele 71 si 72 cu următorul cuprins:

71. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

Art. 8. - Persoanele fizice si juridice autorizate să efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase au obligatia să asigure evidenta strictă a acestora, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgentă.

72. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

Art. 10. - Persoanele fizice si juridice mentionate la art. 8 au obligatia să pună la dispozitie organelor abilitate toate documentele si evidentele solicitate de acestea.”

9. La articolul I punctul 8, articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Controlul evidentei operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si cu pietre pretioase se exercită de către organele abilitate ale Ministerului Finantelor Publice.

(2) Controlul operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si cu pietre pretioase se exercită de către organele abilitate ale Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.”

10. La articolul I punctul 9, litera b) a articolului 18 va avea următorul cuprins:

“b) să stabilească mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianti, pe bază de tarife proprii, precum si marca proprie de certificare;”

11. La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor preia de la Banca Natională a României toate drepturile, responsabilitătile si obligatiile specifice activitătii de analiză si marcare a metalelor pretioase si aliajelor acestora si de expertizare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase. De asemenea, se va prelua fără plată dotarea tehnică aferentă acestor activităti.”

12. La articolul I punctul 11, articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Desfăsurarea fără autorizatie a operatiunilor cu metale pretioase, cu aliajele acestora sau cu pietre pretioase constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei, precum si cu confiscarea bunurilor respective în favoarea statului.”

13. La articolul I, după punctul 11 se introduce punctul 111 cu următorul cuprins:

“111. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

Art. 27. - Comercializarea bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora sau cu pietre pretioase, fără ca acestea să fie supuse în prealabil operatiunii de marcare prevăzute la art. 13, sau marcarea necorespunzătoare a titlurilor constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, precum si cu măsura confiscării bunurilor respective în favoarea statului.”

14. La articolul I punctul 12, articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Contraventiile prevăzute la art. 26 si 27 se constată si se sanctionează de personalul cu atributii de control al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, al Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Administratiei si Internelor, iar dacă operatiunile au avut ca obiect aur financiar, de către personalul cu atributii de control al Băncii Nationale a României.”

15. La articolul I, după punctul 12 se introduc punctele 121 si 122 cu următorul cuprins:

“121. Articolul 30 se abrogă.

122. La articolul 31, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

Art. 31. - (1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsă între o lună si 6 luni, autorizatia pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora, cu pietre pretioase, în cazul încălcării prevederilor legale privind operatiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase.

(2) Repetarea încălcării prevederilor legale privind operatiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase duce la retragerea definitivă a autorizatiei.”

16. La articolul I, punctul 14 va avea următorul cuprins:

“14. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

Art. 34. - (1) Metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege se depun la Ministerul

Finantelor Publice, în tezaurul trezoreriei, în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, precum si cu îndeplinirea conditiilor legale.

(2) Regulile de manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si a pietrelor pretioase aflate în tezaurul trezoreriei se vor stabili prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si a pietrelor pretioase se face în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare.”

17. La articolul I, după punctul 14 se introduc punctele 141 si 142 cu următorul cuprins:

“141. Articolul 341 va avea următorul cuprins:

Art. 341. - (1) Persoanele fizice si juridice ale căror obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase de natura celor prevăzute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, după anul 1946 si până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instantelor de judecată de la domiciliul reclamantului, până la data de 31 decembrie 2003.

(2) În cazul obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind topite sau valorificate, se vor acorda despăgubiri în conditiile si în limitele stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, emise de Ministerul Finantelor Publice si de Banca Natională a României.

(3) Cererile si actiunile în justitie, legate de aplicarea prevederilor alin. (1) si (2), sunt scutite de taxă de timbru.

142. Articolul 342 va avea următorul cuprins:

Art. 342. - Metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase aflate în inventarul Băncii Nationale a României se valorifică în conditiile prevăzute de actele normative în materie existente până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

18. La articolul I punctul 15, litera b) a articolului 36 va avea următorul cuprins:

“b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare, în ceea ce priveste metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase;”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 19 septembrie 2003.

Nr. 362.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2003 pentru perfectionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor pretioase în România

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2003 pentru perfectionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor pretioase în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 septembrie 2003.

Nr. 551.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internationale a Vârstnicilor

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - (1) Pentru finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internationale a Vârstnicilor, prin legea bugetului de stat se alocă anual sume în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) se actualizează anual cu rata prognozată a inflatiei.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 se repartizează de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei organizatiilor centrale reprezentative ale pensionarilor, la propunerea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, fundamentată pe baza criteriilor stabilite de acesta.

(2) Sunt considerate organizatii centrale reprezentative ale pensionarilor organizatiile care îndeplinesc simultan următoarele conditii:

a) au cel putin 15 filiale teritoriale;

b) au un număr de peste 15.000 de membri cotizanti;

c) desfăsoară în mod constant actiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice dezavantajate.

Art. 3. - Cheltuielile ce pot fi efectuate din sumele repartizate potrivit art. 2 alin. (1) sunt următoarele:

a) ajutoare materiale pentru persoanele vârstnice, membre ale organizatiilor de pensionari, aflate în situatii de dificultate, care se vor acorda în proportie de cel putin 90% din sumele repartizate;

b) cheltuieli pentru organizarea de excursii si activităti cultural-artistice;

c) cheltuieli pentru organizarea de mese rotunde, conferinte si seminarii privind persoanele vârstnice;

d) tipărirea de materiale informative;

e) tipărirea si acordarea de diplome de onoare pentru persoanele cu merite deosebite în promovarea problematicii cu care se confruntă persoanele vârstnice;

f) cheltuieli pentru chiria sălilor în care se organizează adunări festive si spectacole artistice.

Art. 4. - (1) Presedintii organizatiilor centrale reprezentative ale pensionarilor, beneficiare ale sumelor stabilite potrivit art. 2, răspund de modul de utilizare a sumelor repartizate.

(2) Presedintii organizatiilor centrale reprezentative ale pensionarilor vor prezenta Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, precum si Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, până cel mai târziu la data de 31 decembrie a anului în cursul căruia au beneficiat de sumele stabilite, potrivit art. 2 alin. (1), un raport cu privire la modul cum au cheltuit sumele repartizate pe categoriile de destinatii stabilite la art. 3.

Art. 5. - Sumele rămase neutilizate până la sfârsitul anului se vor restitui Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si se vor face venit la bugetul de stat, potrivit prevederilor legale.

Art. 6. - Sarcina executiei bugetare si controlul modului de utilizare a sumelor acordate în temeiul prezentei legi revin directiilor pentru dialog, familie si solidaritate socială în a căror rază teritorială îsi au sediul organizatiile centrale reprezentative ale pensionarilor.

Art. 7. - Pentru finantarea în anul 2003 a activitătilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internationale a Vârstnicilor se alocă de la bugetul de stat suma de 9,3 miliarde lei din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2003, la capitolul 6001 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 19 septembrie 2003

Nr. 363.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internationale a Vârstnicilor

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

           

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internationale a Vârstnicilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 septembrie 2003.

Nr. 552.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. I. - Alineatul (1) al articolului 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

            “Art. 2. - (1) Invalizii, precum si veteranii de război primesc, pe lângă indemnizatiile prevăzute la art. 1, si un spor de câte 30.000 lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugă câte 30.000 lei pentru fiecare lună de participare la război ce depăseste un an calendaristic.”

            Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Bucuresti, 19 septembrie 2003.

Nr. 364.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 septembrie 2003.

Nr. 553.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 310

din 10 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167, 168, 169, 171, 172 si 173 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167, 168, 169, 171, 172 si 173 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Latina Prodplast” - S.R.L. în Dosarul nr. 21.645/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, prin avocat Nicolae Chirilă, lipsind Societatea Comercială CASCADES ARNSBERG GMBH.

Avocatul autorului exceptiei lasă la aprecierea Curtii solutionarea exceptiei, având în vedere că asupra constitutionalitătii dispozitiilor legale atacate Curtea Constitutională s-a mai pronuntat.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, arătând că asupra constitutionalitătii textelor ce fac obiectul exceptiei Curtea s-a mai pronuntat, respingând exceptia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 11 februarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 21.645/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167, 168, 169, 171, 172 si 173 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Latina Prodplast” - S.R.L.

În motivarea exceptiei se sustine că textele legale criticate contravin art. 21, 24, 41, 125 si 135 din Constitutie, deoarece sinstantele de judecată române nu pot proceda la examinarea pe fond a hotărârii străine si nici la modificarea ei”.

Instanta de judecată consideră că dispozitiile legale criticate nu vin în contradictie cu textele constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul său de vedere, consideră că recunoasterea unei hotărâri judecătoresti străine nu încalcă prevederile constitutionale invocate. Hotărârile judecătoresti străine dobândesc, în general, fortă executorie întocmai ca si o hotărâre proprie statului pe teritoriul căruia se cere executarea, dacă se obtine exequaturul, în conditiile stabilite de lege.

Recunoasterea efectelor hotărârilor judecătoresti străine presupune respectarea regulii potrivit căreia admiterea efectelor se subordonează conditiei regularitătii internationale, aceasta însemnând că instanta română verifică conditiile prevăzute de Legea nr. 105/1992, iar o dată învestită cu titlu executoriu, hotărârea judecătorească străină dobândeste putere executorie pe teritoriul României.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că dispozitiile legale criticate nu au legătură cu principiile constitutionale referitoare la proprietate si la protectia proprietătii private. Se arată că textele legale criticate nu contravin principiului liberului acces la justitie consacrat de art. 21 din Legea fundamentală si nici principiului înfăptuirii justitiei prin instantele judecătoresti consacrat de art. 125 din Constitutie.

De asemenea, se arată că textul legal criticat nu contravine nici art. 24 din Constitutie, deoarece, potrivit art. 167 din Legea nr. 105/1992, instanta română învestită cu cererea de recunoastere a hotărârii străine este obligată, în cazul în care hotărârea a fost pronuntată în lipsa părtii care a pierdut procesul, să constate că acesteia i-a fost înmânată în timp util citatia pentru termenul de dezbateri în fond, ca si actul de sesizare a instantei si că i s-a dat posibilitatea de a se apăra si de a exercita calea de atac împotriva hotărârii.

În concluzie, se apreciază că textul care face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate este constitutional.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

            Exceptia are ca obiect dispozitiile art. 167, 168, 169, 171, 172 si 173 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, al căror continut este următorul:

            - Art. 167: “Hotărârile referitoare la alte procese decât cele arătate în art. 166 pot fi recunoscute în România, spre a beneficia de puterea lucrului judecat, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) hotărârea este definitivă, potrivit legii statului unde a fost pronuntată;

b) instanta care a pronuntat-o a avut, potrivit legii mentionate, competenta să judece procesul;

c) există reciprocitate în ce priveste efectele hotărârilor străine între România si statul instantei care a pronuntat hotărârea.

Dacă hotărârea a fost pronuntată în lipsa părtii care a pierdut procesul, trebuie să se constate, de asemenea, că i-a fost înmânată în timp util citatia pentru termenul de dezbateri în fond, cât si actul de sesizare a instantei si că i s-a dat posibilitatea de a se apăra si de a exercita calea de atac împotriva hotărârii.

Caracterul nedefinitiv al hotărârii străine, decurgând din omisiunea citării persoanei care nu a participat la proces în fata instantei străine, poate fi invocat numai de către acea per- soană.”;

- Art. 168: “Recunoasterea hotărârii străine poate fi refuzată în unul dintre următoarele cazuri:

1. hotărârea este rezultatul unei fraude comise în procedura urmată în străinătate;

2. hotărârea încalcă ordinea publică de drept international privat român; constituie un asemenea temei de refuz al recunoasterii încălcarea dispozitiilor art. 151 privitoare la competenta exclusivă a jurisdictiei române;

3. procesul a fost solutionat între aceleasi părti printr-o hotărâre, chiar nedefinitivă, a instantelor române sau se afla în curs de judecare în fata acestora la data sesizării instantei străine.

Recunoasterea nu poate fi refuzată pentru singurul motiv că instanta care a pronuntat hotărârea străină a aplicat o altă lege decât cea determinată de dreptul international privat român, afară numai dacă procesul priveste starea civilă si capacitatea unui cetătean român, iar solutia adoptată diferă de cea la care s-ar fi ajuns potrivit legii române.”;

- Art. 169: “Sub rezerva verificării conditiilor prevăzute de art. 167 si 168, instanta română nu poate proceda la examinarea în fond a hotărârii străine si nici la modificarea ei.”;

            - Art. 171: “Cererea de recunoastere a hotărârii străine se întocmeste potrivit cerintelor prevăzute de legea procedurală română si va fi însotită de următoarele acte:

            a) copia hotărârii străine;

b) dovada caracterului definitiv al acesteia;

c) copia dovezii de înmânare a citatiei si actului de sesizare,

comunicate părtii care a fost lipsă în instanta străină sau orice alt act oficial care să ateste că citatia si actul de sesizare au fost cunoscute, în timp util, de către partea împotriva căreia s-a luat hotărârea;

d) orice alt act, de natură să probeze, în completare, că hotărârea străină îndeplineste celelalte conditii prevăzute de art. 167.

Actele prevăzute în alin. 1 vor fi însotite de traduceri autorizate si vor fi supralegalizate, cu respectarea dispozitiilor art. 162.

Supralegalizarea nu se cere în cazul în care părtile sunt de acord cu depunerea de copii certificate pentru conformitate.”;

- Art. 172: “Cererea de recunoastere a hotărârii străine se solutionează pe cale principală prin hotărâre, iar pe cale incidentă prin încheiere interlocutorie, în ambele cazuri după citarea părtilor.

Cererea poate fi solutionată fără citarea părtilor dacă, din hotărârea străină rezultă că pârâtul a fost de acord cu admiterea actiunii.”;

- Art. 173: “Hotărârile străine, care nu sunt aduse la îndeplinire de bunăvoie de către cei obligati a le executa, pot fi puse în executare pe teritoriul României, pe baza încuviintării date, la cererea persoanei interesate, de către tribunalul judetean în circumscriptia căruia urmează să se efectueze executarea. [...]

Art. 167-169 si 171-173 din Legea nr. 105/1992, cuprinse în cap. XII sectiunea a IV-a, intitulată “Efectele hotărârilor străine”, reglementează recunoasterea si încuviintarea executării silite a hotărârilor definitive străine pe teritoriul României.

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii contravin prevederilor constitutionale ale art. 21, 24, 41, 125 si 135, deoarece permit recunoasterea unei hotărâri străine si executarea acesteia, fără ca instantele române să poată proceda la examinarea pe fond a hotărârii străine sau la modificarea ei.

În legătură cu aceste sustineri Curtea observă că,  într-adevăr, executarea pe teritoriul României a hotărârilor judecătoresti definitive pronuntate de instantele străine este supusă unor reguli distincte fată de cele privitoare la executarea hotărârilor pronuntate de instantele de judecată autohtone, deoarece acestea nu sunt opozabile instantelor românesti decât ca element de fapt, ce urmează să fie avute în vedere într-o hotărâre judecătorească pronuntată în România. Astfel fiind, hotărârile judecătoresti străine pot produce efecte juridice în România numai ca urmare a recunoasterii si încuviintării executării lor, în conditiile stabilite de textele de lege criticate, iar instituirea acestei proceduri este consecinta aplicării principiului suveranitătii nationale. De aceea, nu poate fi primită critica privind încălcarea prevederilor art. 21 din Constitutie, liberul acces la justitie fiind compatibil cu instituirea unor reguli speciale, pentru situatii deosebite. Prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Curtea Constitutională a statuat că liberul acces la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste actul de justitie. S-a considerat că legiuitorul are competenta exclusivă de a stabili regulile de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti, solutie ce rezultă din dispozitiile constitutionale ale art. 125 alin. (3), potrivit cărora “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”.

Cu referire la invocarea încălcării prevederilor constitutionale ale art. 24, 41 si 135, Curtea constată că aceste dispozitii nu sunt incidente în cauză si, în consecintă, critica urmează să fie înlăturată.

De altfel, asupra constitutionalitătii dispozitiilor ce fac obiectul exceptiei de fată Curtea s-a mai pronuntat, statuând, prin Decizia nr. 29 din 28 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 28 februarie 2003, că aceste dispozitii sunt constitutionale.

Atât considerentele, cât si solutia din această decizie sunt valabile si în cauza de fată, neintervenind elemente noi care să determine o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167, 168, 169, 171, 172 si 173 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, exceptie ridicată de Societatea  Comercială “Latina Prodplast” - S.R.L. în Dosarul nr. 21.645/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

            Definitivă si obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iulie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind concursul public de oferte nr. 35/2003 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

Având în vedere:

- solicitările persoanelor juridice pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- prevederile art. 15 din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în Bucuresti, str. D. I. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, tel.: +(40) 21-313 22 04, +(40) 21-212 54 45-49, fax: +(40) 21-210 74 40, oferă în vederea concesionării activitătilor miniere de explorare, în conditiile Legii minelor nr. 85/2003, perimetrele de explorare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Durata concesionării activitătilor miniere de explorare din perimetrele de explorare stabilite conform art. 1 este de maximum 5 ani, cu drept de prelungire, conform legii.

Art. 3. - În scopul întocmirii ofertelor, Agentia Natională pentru Resurse Minerale asigură accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, cu achitarea tarifelor pentru consultare, în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Ofertele pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare se depun la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în termen de 60 de zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cazul în care termenul prevăzut la alin. (1) se sfârseste într-o zi de sărbătoare legală/nelucrătoare, acesta se va considera împlinit la sfârsitul primei zile de lucru următoare.

Art. 5. - (1) Normele privind conditiile de desfăsurare a concursului public de oferte nr. 35/2003 privind concesionarea unor activităti miniere de explorare se oferă gratuit, la cerere, de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

(2) Documentele si informatiile solicitate ofertantilor pentru participarea la concursul public de oferte nr. 35/2003 privind concesionarea unor activităti miniere de explorare sunt cuprinse în normele mentionate la alin. (1).

Art. 6. - Ofertantii rămân angajati prin termenii ofertelor lor pentru toată durata de valabilitate a licentei solicitate.

Art. 7. - (1) Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la ora 10,00 a celei de a 3-a zi lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 4.

(2) Prevederile art. 4 alin. (2) se aplică în mod corespunzător si termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 8. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în maximum 30 de zile lucrătoare si va comunica rezultatul evaluării tuturor ofertantilor.

Art. 9. - Negocierea licentelor de explorare cu câstigătorii concursului începe după finalizarea contestatiilor, după o agendă care se va comunica în scris.

Art. 10. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2003.

Nr. 160.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului(judetul)

Substanta

Suprafata

(km2)

Coordonate Stereo ‘70

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

1.

BALTA ALBĂ

Buzău

Nămol sapropelic

22,626

423.362

679.355

 

 

 

 

 

425.887

680.292

 

 

 

 

 

423.062

687.365

 

 

 

 

 

420.026

685.940

2.

DIACA – ALBASTRĂ 2

Suceava

Apă minerală

4,00

664.200

509.800

 

 

 

 

 

664.200

511.800

 

 

 

 

 

662.200

511.800copyrightdsc.net

 

 

 

 

 

662.200

509.800

3.

MÂSCA

Bihor

Cărbune calcar

4,979

614.777

317.566

 

 

 

 

 

617.390

318.503

 

 

 

 

 

617.000

320.000

 

 

 

 

 

614.339

319.340

4.

MOLIVIS

Arges

Turbă

0,211

431.190

475.629

 

 

 

 

 

431.098

476.115

 

 

 

 

 

430.821

476.118

 

 

 

 

 

430.771

475.539

 

 

 

 

 

430.936

475.503

 

 

 

 

 

431.100

475.505

5.

TRAIAN

Tulcea

Calcare grezoase, conglomerate, granite

0,421

403.150

755.200

 

 

 

 

 

403.150

755.600

 

 

 

 

 

403.058

755.601

 

 

 

 

 

402.710

755.443

 

 

 

 

 

402.254

755.756

 

 

 

 

 

402.327

755.126

 

 

 

 

 

402.676

755.128

6.

VALEA IESELNITA

Mehedinti

Granodiorit

3,025

362.600

289.480

 

 

 

 

 

363.500

290.700

 

 

 

 

 

361.925

291.900

 

 

 

 

 

361.000

290.700

7.

VALEA BOZULUI-DUMESTI

Hunedoara

Calcar

4,991

502.850

322.400

 

 

 

 

 

503.630

325.000

 

 

 

 

 

501.700

325.300

 

 

 

 

 

501.100

322.700

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Administrare Cazare Cantine” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Administrare Cazare Cantine” - S.A. Bucuresti,

presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Administrare Cazare Cantine” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în Bucuresti, Aleea Buchetului nr. 2-4, sectorul 3, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/216/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 22 septembrie 2003.

Nr. 168.

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti si a modelului deciziei de încadrare în grad de handicap

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003,

văzând Referatul de aprobare al Biroului de integrare profesională si relatii cu organizatii neguvernamentale nr. 2.023 din 18 iulie 2003,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul deciziei de încadrare în grad de handicap, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Secretariatul Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti este asigurat de către Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti si directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

Constantin Stoenescu

 

Bucuresti, 18 iulie 2003

Nr. 303.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT U L

de organizare si functionare a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii privind organizarea Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti

 

Art. 1. - În structura Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap functionează Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumită în continuare Comisia superioară, cu activitate decizională în solutionarea contestatiilor la certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti din subordinea consiliilor judetene si consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Comisia superioară se numeste prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si are următoarea componentă:

- presedinte, medic de expertiză medicală si de recuperare a capacitătii de muncă;

- doi medici specialisti, propusi de Ministerul Sănătătii, în functie de afectiunea care produce handicapul;

- un psiholog;

- un reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale care desfăsoară activităti de protectie specială a persoanelor cu handicap.

Art. 3. - Presedintele Comisiei superioare se angajează prin concurs, în conditiile legii.

Art. 4. - Ceilalti membri ai Comisiei superioare au dreptul la o indemnizatie de sedintă. Cuantumul lunar brut al indemnizatiilor de sedintă, pentru fiecare membru al Comisiei superioare, nu poate depăsi cuantumul salariului mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistică, corespunzător lunii ianuarie a fiecărui an, si se acordă proportional cu numărul de sedinte la care a participat.

Art. 5. - Comisia superioară are următoarele atributii:

a) rezolvă contestatiile la certificatele de încadrare în grad de handicap;

b) coordonează din punct de vedere metodologic activitatea comisiilor judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL II

Functionarea Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti

 

Art. 6. - (1) Comisia superioară solutionează contestatiile la certificatele de încadrare în grad de handicap, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării.

(2) Presedintele Comisiei superioare primeste contestatia împreună cu dosarul persoanei si dispune înregistrarea acesteia, verificând totodată dacă a fost depusă în termenul legal de 30 de zile.

(3) Contestatia depusă la alte organe de stat va fi considerată contestatie în termen si solutionată ca atare, în măsura în care a fost depusă în termenul prevăzut de lege.

(4) În situatia în care contestatia s-a depus în afara termenului, presedintele Comisiei superioare va dispune respingerea acesteia ca tardiv introdusă, comunicând în scris contestatorului solutia adoptată si motivarea acesteia, în termen de 15 zile de la data înregistrării.

(5) În situatia în care contestatia a fost introdusă în termen, presedintele Comisiei superioare fixează data la care persoana va fi invitată în fata comisiei, dată care nu poate depăsi 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării. Data prezentării se va aduce la cunostintă contestatorului prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.

Art. 7. - (1) La data fixată Comisia superioară va proceda la examinarea contestatorului si a dosarului acestuia, pronuntându-se cu privire la contestatia formulată, sens în care va emite o decizie care va fi adoptată cu votul majoritătii membrilor comisiei.

(2) În cazul în care persoana programată nu se prezintă la comisie la data fixată de către presedinte, solutionarea contestatiei se va face pe baza documentelor medicale aflate în dosar.

(3) În situatia persoanelor nedeplasabile, pe baza certificatului emis de medicul de familie, care atestă această împrejurare, Comisia superioară va examina numai documentele din dosar, fără a mai solicita deplasarea contestatorului la sediul acesteia.

(4) Solutionând contestatia, Comisia superioară poate pronunta una dintre următoarele solutii:

a) admiterea contestatiei si încadrarea contestatorului într-un alt grad de handicap;

b) respingerea contestatiei si mentinerea gradului de handicap stabilit de comisia teritorială. Respingerea contestatiei se va pronunta prin decizie si va fi motivată.

Art. 8. - (1) Decizia Comisiei superioare atestă deficienta functională si gradul de handicap, precum si faptul că persoana beneficiază sau nu beneficiază, după caz, de protectie specială si că beneficiază sau nu beneficiază de drepturile conferite de lege.

(2) În situatia încadrării în grad de handicap, drepturile de care beneficiază contestatorul vor fi înscrise nominal.

Art. 9. - Deciziile emise de către Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare, la instanta judecătorească competentă.

Art. 10. - În exercitarea atributiilor de coordonare a comisiilor judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Comisia superioară poate emite precizări cu caracter metodologic, care sunt obligatorii.

Art. 11. - (1) Comisia superioară are drept de control cu privire la activitatea comisiilor judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, urmărind:

a) respectarea prevederilor legale privitoare la încadrarea în grad de handicap a unei persoane;

b) respectarea metodologiei de lucru;

c) corectitudinea stabilirii deficientei functionale, a încadrării în grad de handicap, a datei dobândirii handicapului (pentru cazurile ce solicită pensionarea pentru limită de vârstă ca persoană cu handicap în conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare);

d) valabilitatea certificatelor.

(2) Comisia superioară se poate sesiza din oficiu cu privire la corectitudinea încadrării unei persoane în grad de handicap, situatie în care va emite o decizie cu valabilitate de la data solutionării ei.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2) Comisia superioară va prezenta si concluzii referitoare la persoanele vinovate, precum si măsurile legale care se impun.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 12. - În rezolvarea contestatiilor Comisia superioară va urmări respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 726/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplică măsurile de protectie specială a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2002.

 

ANEXA Nr. 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANE CU HANDICAP

COMISIA SUPERIOARĂ DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI

 

DECIZIE DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP

Nr. .../….

 

Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, constituită în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată si modificată prin Legea nr. 239/2003, solutionând contestatia formulată la certificatul nr. .................... din ...................................., emis de ........................................, examinând pe domnul/doamna  ........................., CNP ................................., domiciliat/domiciliată în ........................................., statut social:  

1-fără  venit,  2-pensie  de  urmas,  3-pensie  de  invaliditate,  4-pensie  de  limită  de  vârstă,  5-salariat, 6-altele ......................................................, stabileste următoarele:

A. Diagnostic clinic .........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

B.*) Diagnosticul deficientei functionale:

1. fără deficientă functională

2. deficientă functională medie

3. deficientă functională accentuată

4. deficientă functională gravă: - poate beneficia de asistent personal

- fără asistent personal

- cu indemnizatie de însotitor, conform Hotărârii Guvernului nr. 610/1990 privind acordarea unor drepturi nevăzătorilor, cu modificările ulterioare.

COD HANDICAP ..............................................................................................

C.**) Motive .....................................................................................................................................................................

………….......................................................................................................................................................

D.***) Data ivirii handicapului ....................................... Documentul ..........................................................................

E. Prezenta decizie atestă că domnul/doamna .............................................................................. are gradul de handicap ....................................., necesită protectie specială si beneficiază de următoarele drepturi: ...................................................................................................................................................

F. Programul individual de recuperare, readaptare si integrare socială este prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Capacitate de muncă (procentual) ...................................................................................................................

G.*) Valabilitate:

- 6 luni - 12 luni - permanent

H. Termen de revizuire ...........................................................................................................................................

Documentatia cu care se va prezenta la revizuire ........................................................................................................

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare.

Titularul prezentei decizii beneficiază de toate drepturile si accesibilitătile prevăzute de lege, corespunzător gradului de handicap stabilit.

Decizia obligă toate persoanele si autoritătile la respectarea ei în concordantă cu conventiile internationale si cu legile tării.

 

Prezenta decizie a fost comunicată astăzi

...........................................................

Presedinte,

..................

Secretar,

..................

Semnătura contestatorului/reprezentantului legal

...................................................................

Membri:

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

 

 

NOTĂ:

Se va completa cu majuscule sau la masina de scris.


*)   Se anulează ceea ce nu corespunde.

**)  Se completează în cazul respingerii contestatiei si mentinerii certificatului.

***)  Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 47 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

COD HANDICAP: 1-fizic (locomotor); 2-somatic; 3-auditiv; 4-vizual; 5-mental; 6-neuropsihic; 7-asociat; 8-HIV/SIDA; 9-boli rare; 10-altele.