MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 314         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 aprilie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

208. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

209. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

210. - Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural

 

211. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

212. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale si unui colonel din Serviciul de Informatii Externe si trecerea acestora în rezervă

 

213. - Decret pentru acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

214. - Decret pentru acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

438. - Hotărâre pentru aprobarea Codului de etică si deontologie al politistului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

583. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind evidenta navelor care arborează pavilionul român si evidenta navelor în constructie în santierele navale aflate pe teritoriul României, aprobarea formei si continutului registrelor matricole si ale registrelor de evidentă a navelor, a procedurilor privind evidenta navelor în constructie, acordarea, suspendarea, retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea, scoaterea din evidentă a navelor, transcrierea drepturilor reale mobiliare si/sau a sarcinilor asupra navelor, precum si forma si continutul cererilor-tip

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

pentru semnificativele descoperiri si cercetări stiintifice, care au îmbogătit patrimoniul cultural national si au contribuit la o mai bună cunoastere a acestuia pe plan intern si international,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria H - “Cercetarea stiintifică”:

- domnului Anghel P. Gheorghe, profesor, Alba Iulia;

- doamnei Bârcă S. Ana, istoric de artă, Ministerul Culturii si Cultelor;

- doamnei Căzan Ileana, cercetător stiintific, Institutul de Istorie “N. Iorga”, Bucuresti;

- doamnei Cheptea Stela Rodica, arheolog, director, Centrul de Istorie si Civilizatie Europeană al Filialei Iasi a Academiei Române;

- domnului Chitescu M. Lucică, arheolog, Bucuresti;

- domnului Ciubotaru Mircea, cercetător stiintific, Institutul de Filologie Română “Al. Philippide”, Iasi;

- domnului Dragomir T. Ion, arheolog, Galati;

- doamnei Ignat P. Doina, arheolog, cercetător stiintific, Muzeul Tării Crisurilor;

- domnului Ittu Constantin, cercetător stiintific, Muzeul National Bruckenthal, Sibiu;

- doamnei Iova D. Paula Mariana, cercetător, Institutul pentru Memorie Culturală;

- domnului Kacso Carol, arheolog, muzeograf, Muzeul Judetean Maramures, Baia Mare;

- domnului Leahu Gh. Valeriu, arheolog, muzeograf, Muzeul National de Istorie al României;

- domnului Oberlender-Târnoveanu Ernest, numismat, Muzeul National de Istorie al României;

- domnului Sârbu A. Valeriu, cercetător stiintific, arheolog, Muzeul Brăilei;

- doamnei Stoica I. Georgette-Marie, istoric, arheolog, Ministerul Culturii si Cultelor;

- domnului Stroia Marian, cercetător stiintific, Institutul de Istorie “N. Iorga”, Bucuresti;

- doamnei Stirbu Constanta, numismat, Bucuresti;

- domnului Petculescu Mihai Silviu, cercetător stiintific, Muzeul National de Istorie a României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 2 aprilie 2004.

Nr. 208.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

cu ocazia împlinirii a 60 de ani, în semn de apreciere pentru talentul artistic si întreaga activitate pusă în slujba artelor plastice si a promovării scolii românesti de pictură,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, Categoria C - “Artele plastice”, domnului Nicolae Maniu, pictor, Republica Franceză.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 2 aprilie 2004.

Nr. 209.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

pentru contributiile deosebite în promovarea culturii si civilizatiei românesti, pentru realizarea unor programe complexe de mediatizare a acestora atât în tară, cât si peste hotare,

Presedintele României decretează:

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria F - “Promovarea culturii”:

- doamnei Boeru L. Ileana Doina, profesor, Universitatea Populară de Artă, Bucuresti;

- doamnei Caraman-Fotea Daniela, critic muzical, Bucuresti;

- domnului Ciubotaru H. Ion, profesor universitar, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, Iasi;

- domnului Constantinescu Grigore, presedintele Uniunii Criticilor Muzicali, Bucuresti;

- domnului David Gh. Gheorghe, profesor doctor, dirijor, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, Oradea;

- doamnei Drăgut N. Solomia, profesor, Casa de Cultură Bocsa, Caras-Severin;

- domnului Dumitrascu Gh. Sever, profesor universitar, Oradea;

- doamnei Dumitrescu I. Ilinca, muzicolog, Muzeul National “George Enescu”, Bucuresti;

- doamnei Florescu R. Maria, profesor, Casa de Cultură Cluj-Napoca;

- domnului Juravle I. Vasile, consilier-director, Căminul Cultural Tulghes, Harghita;

- doamnei Mirisan V. Ligia Antonia, profesor, director, Casa de Cultură Simleu Silvaniei, Sălaj;

- doamnei Oteanu-Bunea Smaranda, vicepresedintele Uniunii Criticilor Muzicali;

- doamnei Paradaiser Maria, muzeograf, Iasi;

- doamnei Petrică G. Oana Gabriela, director, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, Bucuresti;

- domnului Popa Costin, redactor-sef, revista “Melos”;

- doamnei Popescu Gr. Gabriela, Ministerul Culturii si Cultelor;

- doamnei Tobosaru Ana, directorul Uniunii Criticilor Muzicali;

- domnului Sosneak L. Ludovic, profesor-pictor, Centrul Zonal pentru Educatia Adultilor, Arad;

- doamnei Stoica C. Elena, profesor, Râmnicu Vâlcea;

- domnului Stefănescu Aristide, istoric, arheolog, Muzeul National Cotroceni;

- domnului Stefănescu St. Ion, muzeograf, Muzeul National al Petrolului, Ploiesti;

- domnului Văcărelu G. Marin, referent cultural, Căminul Cultural, Drajna, judetul Prahova;

- domnului Vergatti Radu Stefan, istoric, profesor universitar, Universitatea “Valahia” din Târgoviste.

Art. 2. - Se conferă Medalia Meritul Cultural clasa a III-a, Categoria F - “Promovarea culturii”:

- doamnei Baltariu C. Maria, functionar, Ministerul Culturii si Cultelor;

- doamnei Bondarencu V. Ioana, medic, Ministerul Culturii si Cultelor;

- domnului Boer Hunor, muzeograf, Muzeul National Secuiesc, Sfântu Gheorghe;

- domnului Bordi Zsigmond Lorand, muzeograf, Muzeul National Secuiesc, Sfântu Gheorghe;

- doamnei Hurduc M. Ani-Cornelia, functionar, Ministerul Culturii si Cultelor;

- domnului Simina Marcel, muzeograf, Muzeul Municipal Sebes.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 2 aprilie 2004.

Nr. 210.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

pentru meritele deosebite în descoperirea, protejarea, conservarea, restaurarea si valorificarea expozitională a bunurilor din patrimoniul cultural national,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria E - “Patrimoniul cultural national”:

- domnului Alicu M. Dorin, arheolog, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca;

- domnului Artimon I. Alexandru, istoric, arheolog, Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie “Iulian Antonescu”, Bacău;

- domnului Barbu Mircea, istoric, arheolog, Complexul Muzeal Arad;

- doamnei Buzilă O. Adriana, cercetător stiintific, Muzeul Banatului, Timisoara;

- doamnei Crisan Eva, muzeograf, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca;

- domnului Croitoru Mihai, fizician, restaurator, Complexul Muzeal National “Moldova”, Iasi;

- domnului Dinusă C. Ionel, istoric, etnograf, Bucuresti;

- domnului Drasovean N. Florin, cercetător stiintific, Muzeul Banatului, Timisoara;

- doamnei Drăgoi Livia, istoric de artă, director, Muzeul National de Artă Cluj-Napoca;

- doamnei Ionuc Adriana, istoric, conferentiar universitar, Iasi;

- domnului Gorduza D. Victor, muzeograf, Muzeul de Mineralogie, Baia Mare;

- doamnei Pescaru V. Adriana, istoric, director Muzeul Deva;

- domnului Popovici Dragomir Nicolae, director Muzeul National de Istorie a României;

- doamnei Vasilovici Virginia, muzeograf, Iasi;

- doamnei Zub Maria-Ana, arhitect, Inspectoratul pentru Cultură al Judetului Iasi.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 2 aprilie 2004.

Nr. 211.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale si unui colonel din Serviciul de Informatii Externe si trecerea acestora în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale si directorului Serviciului de Informatii Externe si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/51 din 31 martie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 31 martie 2004, domnului colonel Neculai Ghiorghe Rotaru si, pe data de 15 aprilie 2004, domnului colonel Ion Dumitru Teodor, precum si, pe data de 12 aprilie 2004, domnului colonel mentionat în anexa*) la prezentul decret li se acordă gradul de general de brigadă si se trec în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 2 aprilie 2004.

Nr. 212.


*) Anexa se comunică numai institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/50 din 29 martie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 29 martie 2004, domnului colonel Florin Neculai Mihalache i se acordă gradul de general de brigadă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 2 aprilie 2004.

Nr. 213.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/52 din 2 aprilie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data 2 aprilie 2004, domnului colonel Nicolaie-Vladimir Adrian Dohotariu i se acordă gradul de general de brigadă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 2 aprilie 2004.

Nr. 214.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Codului de etică si deontologie al politistului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Codul de etică si deontologie al politistului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor va emite Ghidul de aplicare a Codului de etică si deontologie al politistului, care se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor se constituie Comisia permanentă de monitorizare si evaluare a Codului de etică si deontologie al politistului.

(2) Constituirea, componenta, atributiile si functionarea comisiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 438.

 

ANEXĂ

 

CODUL DE ETICĂ SI DEONTOLOGIE

al politistului

 

Art. 1. - Prezentul cod stabileste regulile de conduită pe care politistul are obligatia să le respecte în exercitarea atributiilor profesionale si pe care orice persoană este în drept să le pretindă politistului în raporturile sale cu acesta.

Art. 2. - Principiile generale care guvernează conduita profesională a politistilor sunt următoarele:

a) suprematia Constitutiei si a legii;

b) prioritatea interesului public în fata interesului personal;

c) asigurarea egalitătii de tratament a cetătenilor;

d) profesionalismul;

e) impartialitatea si nediscriminarea;

f) independenta;

g) integritatea morală;

h) libertatea gândirii si a exprimării;

i) deschiderea si transparenta;

j) respectul;

k) confidentialitatea.

Art. 3. - (1) Actiunile politistilor trebuie să fie conforme cu dreptul intern si conventiile internationale la care România este parte.

(2) În îndeplinirea atributiilor profesionale politistul are obligatia să respecte si să protejeze drepturile si libertătile fundamentale ale cetăteanului, consacrate prin Constitutie si prin alte legi, în conformitate cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, Conventia europeană a drepturilor omului, Codul european al eticii politienesti si cu dispozitiile tratatelor la care România este parte.

(3) Pentru realizarea atributiilor profesionale politistul actionează în parteneriat cu populatia, acordă asistentă de specialitate si prestează servicii în concordantă cu misiunile si atributiile politiei.

Art. 4. - În exercitarea autoritătii publice politistul se bucură de protectie, potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 5. - (1) Politistul este obligat să răspundă la orice solicitare legitimă privind exercitarea profesiei si să evite comportamentul care ar putea prejudicia încrederea populatiei în ceea ce priveste profesionalismul, seriozitatea, disponibilitatea si angajamentul său în rezolvarea cererilor legitime ale acesteia.

(2) Politistul trebuie să fie loial autoritătii sau institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea, să actioneze cu impartialitate, să fie disciplinat si demn, să apere prestigiul profesiei si să exercite toate prerogativele si îndatoririle specifice functiei pe care o detine.

Art. 6. - (1) Politistul trebuie să se comporte civilizat si să dea dovadă de amabilitate si solicitudine, adoptând o atitudine politicoasă si fermă.

(2) Politistul trebuie să dovedească stăpânire de sine, capacitate de comunicare, abilităti de gestionare a situatiilor conflictuale, dezvoltându-si permanent puterea de întelegere a problemelor sociale, culturale si educationale ale colectivitătii în care îsi exercită profesia, precum si, după caz, capacitătile manageriale.

Art. 7. - Politistul este dator să promoveze si să dezvolte, fără discriminare, bunele raporturi dintre institutia pe care o reprezintă si comunitate, să asigure cooperarea efectivă cu reprezentantii autoritătilor publice centrale si locale, ai organizatiilor neguvernamentale si ai populatiei, ai grupurilor minoritare, inclusiv ai celor etnice.

Art. 8. - În temeiul relatiei de parteneriat cu comunitatea politistul furnizează membrilor acesteia informatii privitoare la legislatia în vigoare si la activitatea sa profesională, în limita competentelor ce îi revin si fără a dezvălui date si informatii clasificate, potrivit legii.

Art. 9. - Politistul are obligatia să păstreze, în conditiile legii, secretul de stat si secretul de serviciu, precum si confidentialitatea deplină a datelor si informatiilor pe care le detine si să nu utilizeze în mod abuziv sau în folos personal aceste date si informatii, asigurând respectarea dreptului la viată privată al cetătenilor.

Art. 10. - (1) Politistul recurge la fortă ca măsură exceptională, în strictă conformitate cu prevederile legale si numai în situatii de absolută necesitate, determinate de ineficienta somatiilor si actiunilor de mediere prin care s-a încercat dezamorsarea situatiei sau întreruperea actiunilor ilicite.

(2) Actiunile în fortă desfăsurate de politie sunt subordonate principiilor necesitătii si proportionalitătii.

(3) În momentul realizării obiectivului legitim încetează si exercitarea fortei.

Art. 11. - Politistul nu aplică, nu încurajează si nu tolerează acte de tortură, tratamente si pedepse inumane sau degradante, constrângeri fizice ori psihice, indiferent de circumstante.

Art. 12. - Politistul are obligatia de a se asigura de legalitatea actiunilor sale, înainte si în timpul desfăsurării acestora, din perspectiva respectării legislatiei nationale si a documentelor internationale la care România este parte.

Art. 13. - (1) Politistul răspunde personal pentru actele si faptele sale, în conditiile legii. El are datoria să se abtină de la executarea ordinelor si misiunilor ilegale, având obligatia de a-i informa de îndată pe sefii săi, pe cale ierarhică, despre aceasta.

(2) Abtinerea de la executarea ordinelor si misiunilor în conditiile alin. (1) nu atrage răspunderea disciplinară a politistului.

Art. 14. - Politistul trebuie să îndeplinească într-o manieră echitabilă misiunile ce îi revin, conform principiului nediscriminării, respectând drepturile si libertătile fundamentale ale oricărei persoane.

Art. 15. - (1) Politistul are obligatia de a acorda sprijin, conform competentelor legale, victimelor infractiunilor cu care intră în contact pe timpul îndeplinirii atributiilor de serviciu si în afara acestor atributii. În acest sens, victima este îndrumată către serviciile specializate ale politiei sau ale altor institutii cu responsabilităti în domeniu si este informată, după caz, cu privire la modalitătile de solutionare a situatiei sale.

(2) Relatia politistului cu martorii se subordonează în permanentă necesitătii de a nu le pune în pericol, acestora sau membrilor lor de familie, viata, integritatea corporală sau libertatea.

(3) În contactele realizate cu persoane asupra cărora s-au dispus măsuri privative de libertate, precum si pe timpul desfăsurării cercetărilor politistul respectă cu strictete normele procedurale prevăzute de lege.

Art. 16. - (1) Politistului îi este interzis să tolereze actele de coruptie si să utilizeze abuziv autoritatea publică conferită de statutul său.

(2) Politistului îi este interzis să accepte bani, bunuri, valori sau atentii în scopul de a-si îndeplini sau de a nu-si îndeplini atributiile profesionale si să primească sarcini, misiuni sau lucrări care excedează competentelor stabilite prin fisa postului.

Art. 17. - Politistului îi este interzis să uzeze de calitatea sau de functia pe care o îndeplineste, pentru rezolvarea unor interese de ordin personal.

Art. 18. - În activitatea de aplicare a legii politistul trebuie să respecte principiul prezumtiei de nevinovătie, asigurând fiecărei persoane care face obiectul cercetării deplina exercitare a drepturilor sale, în conditiile prevăzute de lege, si să tină seama de nevoile specifice ale unor categorii speciale, cum ar fi: copiii, femeile, bătrânii, persoanele cu handicap, membrii minoritătilor, inclusiv cele etnice.

Art. 19. - Politistului îi este interzis să exercite activităti cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea sa ori a institutiei din care face parte.

Art. 20. - Respectarea dispozitiilor prezentului cod este obligatorie pentru politisti, iar încălcarea acestora atrage răspunderea disciplinară, penală sau civilă, în conditiile legii, a politistului vinovat.

Art. 21. - (1) Prezentul cod se aplică tuturor politistilor al căror statut este reglementat de Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, indiferent de structura în care sunt încadrati si de functia în care sunt numiti.

(2) Normele prezentului cod sunt obligatorii pe timpul participării, potrivit prevederilor legale, la misiunile politiei, atât pentru functionarii publici din Ministerul Administratiei si Internelor, cât si pentru celelalte categorii de personal care participă la aceste misiuni.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind evidenta navelor care arborează pavilionul român si evidenta navelor în constructie în santierele navale aflate pe teritoriul României, aprobarea formei si continutului registrelor matricole si ale registrelor de evidentă a navelor, a procedurilor privind evidenta navelor în constructie, acordarea, suspendarea, retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea, scoaterea din evidentă a navelor, transcrierea drepturilor reale mobiliare si/sau a sarcinilor asupra navelor, precum si forma si continutul cererilor-tip

 

În temeiul art. 40 si 51 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată, al art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Se aprobă procedurile privind evidenta navelor care arborează pavilionul român si evidenta navelor în constructie în santierele navale aflate pe teritoriul României, aprobarea formei si continutului registrelor matricole si ale registrelor de evidentă a navelor, a procedurilor privind evidenta navelor în constructie, acordarea, suspendarea, retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea, scoaterea din evidentă a navelor, transcrierea drepturilor reale mobiliare si/sau a sarcinilor asupra navelor, precum si forma si continutul cererilor-tip.

(2) Fac exceptie de la prevederile prezentului ordin navele de agrement, pentru care procedurile prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 2. - Se aprobă forma si continutul registrului matricol al navelor de categoria I, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - Se aprobă forma si continutul registrului matricol al navelor de categoria a II-a, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Se aprobă forma si continutul registrului de evidentă a navelor în constructie, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - Se aprobă forma si continutul registrului de evidentă centralizată a navelor, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 6. - Se aprobă forma si continutul cererilor-tip prevăzute în anexele nr. 5 si 6.

Art. 7. - (1) Registrele matricole prevăzute la art. 2-4 se tin de către căpităniile de port, desemnate prin decizie a directorului general al Autoritătii Navale Române, denumită în continuare ANR.

(2) Registrul matricol prevăzut la art. 5 se tine de către ANR.

 

CAPITOLUL II

Evidenta navelor în constructie

 

Art. 8. - Evidenta navelor aflate în constructie în santierele navale aflate pe teritoriul României se tine în registrul de evidentă a navelor în constructie, tinut de căpitănia de port în a cărei zonă de jurisdictie se află santierul constructor.

Art. 9. - Pentru începerea constructiei unei nave, santierul constructor este obligat să obtină o autorizatie de constructie, eliberată de căpitănia portului în a cărei zonă de jurisdictie se află respectivul santier.

Art. 10. - Pentru obtinerea autorizatiei de constructie santierul constructor prevăzut la art. 9 va depune la căpitănia portului următoarele documente:

a) cerere-tip de eliberare a autorizatiei de constructie, prevăzută în anexa nr. 5;

b) documentatia tehnică avizată de directia de specialitate din cadrul ANR sau de autoritatea competentă a statului unde urmează să fie înmatriculată nava ori de o societate de clasificare agreată de acestea - copie;

c) contractul de constructie, în care se va preciza în mod expres numele proprietarului - copie legalizată.

Art. 11. - (1) În baza documentelor prevăzute la art. 10, căpitănia portului eliberează autorizatia de constructie.

(2) Autorizatia de constructie se eliberează în maximum 10 zile de la depunerea documentatiei.

Art. 12. - În registrul de evidentă a navelor în constructie se vor face mentiuni privind:

a) denumirea/numele santierului constructor si al beneficiarului;

b) denumirea, numărul si data emiterii autorizatiei de constructie;

c) contractul de constructie a navei;

d) numărul comenzii de constructie stabilit de santierul naval;

e) principalele date privind documentatia tehnică în baza căreia s-a emis autorizatia;

f) principalele caracteristici tehnice ale navei ce urmează a fi construită;

g) data punerii chilei;

h) data lansării la apă;

i) principalele date ale permisului provizoriu de arborare a pavilionului român, eliberat pentru perioada probelor de mars;

j) perioada în care se efectuează probele de mars;

k) constituirea, transmiterea si stingerea drepturilor reale asupra navei;

l) numărul si data proceselor-verbale de receptie si/sau de predare-primire;

m) orice modificări sau mentiuni privind datele de mai sus.

Art. 13. - (1) Pe perioada derulării constructiei navei, santierul constructor este obligat să anunte căpitănia de port unde este înregistrată nava în constructie, orice modificare privind:

a) contractul de constructie a navei;

b) documentatia tehnică de constructie a navei;

c) beneficiarul navei.

(2) Căpitănia de port va face, în registrul de evidentă a navelor în constructie, mentiunile necesare privind datele prevăzute la alin. (1).

Art. 14. - (1) În cazul schimbării santierului constructor, se eliberează o nouă autorizatie de constructie de către căpitănia de port în a cărei zonă de activitate se află noul santier constructor, în conformitate cu prevederile art. 10.

(2) Vechea autorizatie se depune la căpitănia de port care a emis-o.

Art. 15. - Scoaterea din evidentă a navelor nou-construite din registrul de evidentă a navelor în constructie se face:

a) după primirea dreptului de arborare a pavilionului român sau al unui alt stat;

b) după obtinerea unui permis provizoriu de arborare a unui pavilion străin din partea misiunii diplomatice pentru România a statului de pavilion pentru navele care nu vor arbora pavilionul român;

c) când constructia unei nave se continuă într-un santier aflat în zona unei alte căpitănii de port.

Art. 16. - Scoaterea navelor din registrul de evidentă a navelor în constructie se face pe baza unei cereri-tip, prevăzute în anexa nr. 5, depuse de santierul constructor la care se anexează copii legalizate de pe actele care fac dovada că navele se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 15.

Art. 17. - Căpităniile de port nu vor permite plecarea navelor nou-construite dacă acestea nu au fost scoase din registrul de evidentă a navelor în constructie.

 

CAPITOLUL III

Înmatricularea, evidenta si alte operatiuni privind navele care arborează pavilionul român

 

Art. 18. - Dreptul de arborare a pavilionului român se acordă de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin ANR.

Art. 19. - Proprietarii de nave care doresc să obtină dreptul de arborare a pavilionului român vor depune la căpitănia portului în care doresc să înmatriculeze nava, următoarele documente:

a) cerere-tip pentru obtinerea dreptului de arborare a pavilionului român, prevăzută în anexa nr. 6;

b) titlul de proprietate - copie legalizată;

c) confirmare scrisă, emisă de directia de specialitate a ANR sau de o societate de clasificare recunoscută, prin care se atestă că nava este conformă cu normele tehnice de contructie obligatorii, legislatia în vigoare si cu prevederile conventiilor internationale la care România este parte - original;

d) certificatul de înmatriculare sau, după caz, certificatul constatator al proprietarului, emis de oficiul registrului comertului pentru persoanele juridice, respectiv actul de identitate sau un alt document oficial din care să rezulte si cetătenia, pentru persoanele fizice - copie legalizată;

e) certificatul de radiere eliberat de autoritatea competentă a statului în care nava a fost înmatriculată anterior sau documentul emis de autoritatea competentă a statului unde a fost efectuată constructia prin care se atestă că nava nu a mai fost înmatriculată anterior, în cazul navelor nou-construite - original;

f) cerere care să contină 3 propuneri de nume, în ordinea preferintelor;

g) două fotografii ale navei, tip 13/18 (din lateral tribord si din pupa).

Art. 20. - În cazul în care navele sunt grevate de garantii reale mobiliare si/sau de sarcini, în documentele prevăzute la art. 19 lit. e) se vor mentiona si datele despre aceste garantii si/sau sarcini, care se vor transcrie în registrele matricole conform legislatiei în vigoare.

Art. 21. - (1) În baza documentelor prevăzute la art. 19, directorul general al ANR emite decizia de acordare a dreptului de arborare a pavilionului român.

(2) În baza deciziei prevăzute la alin. (1), nava va fi înmatriculată în registrele matricole si în registrul de evidentă centralizată a navelor.

Art. 22. - (1) Căpitănia de port va comunica, în scris, proprietarului navei acordarea dreptului de arborare a pavilionului român si înmatricularea navei.

(2) După primirea comunicării prevăzute la alin. (1), proprietarul navei se va prezenta la căpitănia de port pentru ridicarea actului de nationalitate.

Art. 23. - Dreptul de arborare a pavilionului român se poate acorda provizoriu:

a) navelor aflate în constructie în santiere românesti pe perioada probelor de mars;

b) navelor construite în străinătate, care urmează să arboreze pavilionul român, pe timpul voiajului între santierul constructor si un port românesc;

c) navelor proprietate a persoanelor fizice sau juridice străine care arborează un pavilion străin, închiriate în contracte bare-boat sau leasing pe perioade mai mari de un an de către persoane fizice sau juridice române.

Art. 24. - Pentru obtinerea dreptului provizoriu de arborare a pavilionului român de către navele aflate în constructie în porturile românesti, pe perioada probelor de mars, santierul constructor va depune la căpitănia portului următoarele documente:

a) cerere-tip privind acordarea dreptului provizoriu de arborare a pavilionului român, prevăzută în anexa nr. 5;

b) actele de stare tehnică eliberate de către directia de specialitate din cadrul ANR sau de către o societate de clasificare, prin care se atestă că nava poate efectua aceste probe - original.

Art. 25. - (1) Căpitănia portului eliberează permisul privind acordarea dreptului provizoriu de arborare a pavilionului român, pentru perioada valabilitătii actului de stare tehnică prevăzut la art. 24, în termen de 5 zile de la data depunerii cererii.

(2) În cazul în care probele de mars se prelungesc peste perioada solicitată initial, căpitănia portului poate, la solicitarea, în scris, din partea santierului constructor, să prelungească valabilitatea permisului prevăzut la alin. (1), cu conditia ca valabilitatea actului de stare tehnică să fie prelungită corespunzător.

Art. 26. - După întoarcerea navei din probele de mars, santierul constructor este obligat să depună permisul prevăzut la art. 25 la căpitănia portului, care va face mentiunea în registrul de evidentă a navelor în constructie.

Art. 27. - Pentru navele construite în străinătate, care urmează să arboreze pavilionul român, permisul privind acordarea dreptului provizoriu de arborare a pavilionului român, pentru perioada efectuării voiajului între santierul constructor si un port românesc, se obtine de la misiunea diplomatică a României pentru statul în care a fost construită nava.

Art. 28. - Pentru obtinerea permisului prevăzut la art. 27, proprietarul navei trebuie să depună la misiunea diplomatică a României următoarele acte:

a) certificatele tehnice, conform legislatiei în vigoare, prin care se atestă capacitatea navei de a efectua respectivul voiaj - original;

b) titlul de proprietate - copie legalizată.

Art. 29. - La sosirea în primul port românesc, comandantul navei va depune la căpitănia portului permisul eliberat, în conformitate cu prevederile art. 27.

Art. 30. - (1) Navelor închiriate în contracte de bare-boat sau leasing prevăzute la art. 23 lit. c) li se poate acorda dreptul provizoriu de arborare a pavilionului român la solicitarea utilizatorului.

(2) Pentru obtinerea dreptului provizoriu de arborare a pavilionului român utilizatorul trebuie să depună la căpitănia portului de înmatriculare următoarele acte:

a) cerere-tip privind acordarea dreptului provizoriu de arborare a pavilionului român, prevăzută în anexa nr. 6;

b) contractul de bare-boat sau leasing - copie legalizată;

c) acordul scris al proprietarului ca nava să arboreze pavilionul român pe perioada executării contractului, dacă acesta nu rezultă în mod expres din contract - original;

d) confirmare scrisă, emisă de directia de specialitate a ANR sau de o societate de clasificare recunoscută, prin care se atestă că nava este conformă cu normele tehnice de constructie obligatorii, legislatia în vigoare si cu prevederile conventiilor internationale la care România este parte - original;

e) certificatul de suspendare a dreptului de arborare a pavilionului purtat anterior - original;

f) certificatul de înmatriculare sau, după caz, certificatul constatator al proprietarului, emis de oficiul registrului comertului pentru persoanele juridice, respectiv actul de identitate sau un alt document oficial din care să rezulte si cetătenia, pentru persoanele fizice - copie legalizată;

g) cerere scrisă continând 3 propuneri de nume, în ordinea preferintelor, dacă se doreste si schimbarea numelui navei, la care se va anexa acordul scris al proprietarului în acest sens.

(3) În cazul în care nava este grevată de garantii reale mobiliare si/sau de sarcini, în documentele prevăzute la alin. (2) lit. e) se vor mentiona si datele despre aceste garantii si/sau sarcini.

(4) În situatia prevăzută la alin. (3), utilizatorul va prezenta si acceptul scris al creditorilor privind înmatricularea navei în registrul român de nave pe perioada contractului de închiriere.

(5) În baza documentelor prevăzute la alin. (1)-(4), directorul general al ANR emite decizia de acordare a dreptului provizoriu de arborare a pavilionului român.

(6) Căpitănia de port va comunica, în scris, utilizatorului navei acordarea dreptului provizoriu de arborare a pavilionului român.

(7) După primirea comunicării prevăzute la alin. (6), utilizatorul navei se va prezenta la căpitănia de port pentru ridicarea actului de nationalitate.

Art. 31. - (1) Perioada pentru care se acordă dreptul provizoriu de arborare a pavilionului român pentru navele închiriate în contracte de bare-boat sau leasing prevăzute la art. 23 lit. c) va fi aceeasi cu perioada pentru care s-a încheiat contractul de închiriere.

(2) În situatia în care contractul de închiriere se încheie pe o perioadă mai mare de 5 ani, actul de nationalitate va fi prelungit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 32. - (1) La navele care arborează pavilionul român si poartă un nume, ANR stabileste aceste nume în baza propunerilor făcute de către proprietari sau de către utilizatori, cu acordul proprietarului.

(2) În cazul în care ANR consideră că propunerile de nume nu sunt acceptabile, se vor solicita noi propuneri de nume de la proprietari, respectiv utilizatori.

Art. 33. - Proprietarii sau utilizatorii navelor care au obtinut dreptul permanent sau provizoriu de arborare a pavilionului român sunt obligati să informeze căpitănia portului de înmatriculare despre orice schimbare privind situatia juridică a acestor nave în maximum 15 zile de la producerea acestor schimbări.

Art. 34. - (1) În cazul în care proprietarul/utilizatorul unei nave care arborează pavilionul român doreste schimbarea numelui navei, va depune la căpitănia portului de înmatriculare o cerere-tip pentru schimbarea numelui, în care va mentiona 3 propuneri de nume în ordinea preferintelor, prevăzută în anexa nr. 6.

(2) După aprobarea schimbării numelui de către ANR, se va elibera un nou act de nationalitate si se vor face mentiunile necesare în registrele matricole.

Art. 35. - (1) În cazul în care proprietarul/utilizatorul unei nave care arborează pavilionul român doreste schimbarea portului de înmatriculare, acesta va depune la căpitănia noului port de înmatriculare o cerere-tip privind schimbarea portului de înmatriculare, prevăzută în anexa nr. 6.

(2) După aprobarea de către ANR a schimbării portului de înmatriculare, se va elibera un nou act de nationalitate si se vor face mentiunile necesare în registrele matricole si de evidentă centralizată.

Art. 36. - În cazul navelor închiriate în regim de bareboat sau leasing, în termen de 60 de zile de la data suspendării la cerere a dreptului de arborare a pavilionului român, proprietarul va depune la căpitănia portului un act oficial prin care se certifică că nava a fost înmatriculată într-un registru de nave.

Art. 37. - (1) În cazul în care proprietarul/utilizatorul unei nave care arborează pavilionul român doreste să facă modificări în structura constructivă a navei, acesta va depune la căpitănia portului de înmatriculare următoarele documente:

a) cerere-tip privind modificarea constructivă a navei, în care se va preciza locul unde se vor executa lucrările respective, prevăzută în anexa nr. 6;

b) proiectul tehnic vizat de directia de specialitate din cadrul ANR sau de o societate de clasificare recunoscută - original.

(2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), căpitănia portului de înmatriculare va elabora autorizatia de efectuare a respectivelor lucrări.

(3) După efectuarea lucrărilor proprietarul/utilizatorul va depune la căpitănia portului de înmatriculare certificatele tehnice eliberate de directia de specialitate din cadrul ANR sau de o societate de clasificare recunoscută - original.

(4) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (3), în situatia în care este necesar, se va elibera un nou act de nationalitate si se vor face mentiunile necesare în registrele matricole si în registrul de evidentă centralizată.

Art. 38. - În cazul transferului de proprietate asupra unei nave care arborează pavilionul român, între persoane fizice sau juridice care, în conformitate cu legislatia în vigoare, îndeplinesc conditiile ca navele din proprietatea lor să arboreze pavilionul român, noul proprietar va depune la căpitănia portului de înmatriculare următoarele documente:

a) cerere-tip de transcriere a dreptului de proprietate, prevăzută în anexa nr. 6, în care vor fi mentionate si 3 nume, în ordinea preferintelor, dacă se doreste si schimbarea numelui;

b) titlul de proprietate - copie legalizată;

c) certificatul de înmatriculare sau certificatul constatator al noului proprietar, emis de oficiul registrului comertului pentru persoanele juridice, respectiv actul de identitate sau un alt document oficial din care să rezulte si cetătenia, pentru persoanele fizice - copie legalizată.

Art. 39. - Pe baza documentelor prevăzute la art. 38 se va elibera un nou act de nationalitate si se vor face mentiunile necesare în registrele matricole si de evidentă centralizată.

Art. 40. - (1) În cazul pierderii sau distrugerii actului de nationalitate, proprietarul sau utilizatorul va solicita căpităniei portului de înmatriculare eliberarea unui duplicat.

(2) Pentru obtinerea duplicatului se vor depune următoarele acte:

a) cerere-tip pentru eliberarea unui duplicat, prevăzută în anexa nr. 6;

b) dovada publicării anuntului privind pierderea sau distrugerea actului de nationalitate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

 

CAPITOLUL IV

Suspendarea si retragerea dreptului de arborare a pavilionului român. Scoaterea din evidentă a navelor

 

Art. 41. - (1) Suspendarea dreptului de arborare a pavilionului român se face la solicitarea proprietarului navei. În acest sens proprietarul va depune la căpitănia portului de înmatriculare următoarele documente:

a) cerere-tip pentru aprobarea suspendării dreptului de arborare a pavilionului român, prevăzută în anexa nr. 6, în care se vor preciza motivul acestei cereri si pavilionul pe care urmează să îl arboreze nava;

b) actul de nationalitate al navei - original.

(2) În cazul în care motivul cererii de suspendare îl constituie înmatricularea navei într-un registru străin pe perioada unui contract de bare-boat sau leasing, proprietarul va depune la căpitănia portului:

a) contractul de bare-boat sau leasing - copie legalizată;

b) acordul scris al creditorilor, în cazul în care nava este grevată de sarcini sau garantii reale mobiliare - original.

Art. 42. - (1) Suspendarea dreptului de arborare a pavilionului român se aprobă prin decizie a directorului general al ANR.

(2) Decizia directorului general al ANR prevăzută la alin. (1) se aduce la cunostintă, în scris, proprietarului navei.

Art. 43. - În cazul navelor închiriate în bare-boat sau leasing pe toată perioada cuprinsă între data aprobării suspendării dreptului de arborare a pavilionului român si data înmatriculării navei într-un registru străin de nave, proprietarul navei este răspunzător de mentinerea navei în stare de navigabilitate, precum si de toate evenimentele în care aceasta este implicată.

Art. 44. - Pentru a obtine din nou dreptul de arborare a pavilionului român, după ce a solicitat suspendarea acestui drept, proprietarul navei trebuie să urmeze procedurile prevăzute la art. 18-22.

Art. 45. - Retragerea dreptului de arborare a pavilionului român si scoaterea din evidentă a navelor se fac:

a) la cererea proprietarului;

b) din dispozitia directorului general al ANR, dacă:

1. nu mai sunt îndeplinite conditiile privind acordarea dreptului de arborare a pavilionului român;

2. nu respectă în mod repetat prevederile conventiilor internationale la care România este parte;

c) în cazul pierderii totale a navei ca urmare a naufragiului, esuării, incendiului sau scufundării;

d) în cazul dezmembrării.

Art. 46. - (1) În cazul retragerii dreptului de arborare a pavilionului român conform art. 45 lit. a), proprietarul trebuie să depună la căpitănia portului de înmatriculare următoarele acte:

a) cerere-tip privind retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, prevăzută în anexa nr. 6;

b) actul de nationalitate al navei - original;

c) acordul scris al creditorilor, în cazul în care nava este grevată de garantii reale mobiliare si/sau sarcini - original.

(2) În baza documentelor prevăzute la alin. (1), directorul general al ANR emite decizia de retragere a dreptului de arborare a pavilionului român.

(3) În baza deciziei prevăzute la alin. (2) se fac mentiunile necesare în registrele matricole si în registrul de evidentă centralizată.

(4) La cererea proprietarului, căpitănia portului de înmatriculare eliberează certificatul de radiere în care vor fi mentionate si garantiile reale mobiliare si/sau sarcinile care grevează nava.

Art. 47. - (1) În cazurile prevăzute la art. 45 lit. b) directorul general al ANR emite decizia de retragere a dreptului de arborare a pavilionului român.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1), precum si motivele acestei decizii se comunică în termen de 5 zile, în scris, proprietarului/chiriasului navei.

(3) În baza deciziei prevăzute la alin. (1) se vor efectua mentiunile necesare în registrele matricole si în registrul de evidentă centralizată.

(4) În termen de 15 zile de la primirea deciziei, proprietarul/utilizatorul este obligat să depună actul de nationalitate.

(5) La solicitarea proprietarului/utilizatorului ANR va elibera certificatul de radiere în care se vor mentiona si eventualele garantii reale mobiliare si/sau sarcini.

Art. 48. - (1) În caz de pierdere totală a navei din cauza naufragiului, esuării sau incendiului, retragerea dreptului de arborare a pavilionului român si radierea din registrele matricole si din registrul de evidentă centralizată se vor face pe baza următoarelor documente ce vor fi depuse de proprietar sau utilizator la căpitănia portului:

a) cerere-tip, prevăzută în anexa nr. 6;

b) declaratie de abandon, autentificată de un notar public;

c) actul de nationalitate, dacă acesta a fost recuperat.

(2) În baza documentelor prevăzute la alin. (1), directorul general al ANR emite decizia de retragere a dreptului de arborare a pavilionului român.

(3) În baza deciziei prevăzute la alin. (2) se vor face mentiunile necesare în registrele matricole si registrul de evidentă centralizată.

Art. 49. - (1) Dezmembrarea unei nave sub pavilion român se face în baza unei autorizatii emise de căpitănia portului în a cărei zonă se va dezmembra nava.

(2) Pentru obtinerea autorizatiei prevăzute la alin. (1) proprietarul navei va depune:

a) cerere-tip de dezmembrare a navelor, prevăzută în anexa nr. 6;

b) acordul scris al creditorilor pentru dezmembrarea navei, în cazul în care aceasta este grevată de sarcini - original.

(3) După dezmembrarea navei, proprietarul va obtine de la căpitănia portului în zona căreia a avut loc operatiunea un document prin care se certifică finalizarea dezmembrării.

Art. 50. - Navele care au fost dezmembrate vor fi scoase din evidentă pe baza următoarelor documente, care vor fi depuse de către proprietar la căpitănia portului de înmatriculare:

a) cerere-tip de retragere a navei dezmembrate, prevăzute în anexa nr. 6;

b) documentul prin care se certifică finalizarea dezmembrării, prevăzut la art. 49 alin. (1) - original;

c) actul de nationalitate a navei - original.

Art. 51. - În cazul în care dezmembrarea navei se face din dispozitia căpităniei de port în conformitate cu legislatia în vigoare, radierea navei se va face pe baza unui act emis de căpitănia care a dat respectiva dispozitie si prin care se confirmă că nava a fost dezmembrată.

 

CAPITOLUL V

Transcrierea constituirii, transmiterii si stingerii de drepturi reale asupra navelor

 

Art. 52. - (1) Constituirea, transmiterea si stingerea drepturilor reale asupra navelor care arborează pavilionul român se transcriu la solicitarea persoanelor juridice sau fizice interesate în registrele matricole.

(2) În cazul navelor de categoria I aceste drepturi se transcriu si în registrul de evidentă centralizată.

(3) La navele aflate în constructie drepturile prevăzute la alin. (1) se transcriu în registrul de evidentă a navelor în constructie.

Art. 53. - Garantiile reale mobiliare si/sau sarcinile care grevează navele sub pavilion român sunt opozabile tertilor numai dacă sunt transcrise în registrele matricole.

Art. 54. - (1) Transcrierea garantiilor reale mobiliare si/sau a sarcinilor în registrele matricole se face de către titulari sau de către împuternicitii acestora prin depunerea la căpitănia portului de înmatriculare a unui aviz de garantie reală în conformitate cu legislatia în vigoare, care va fi pus la dispozitie de către ANR sau căpităniile de port.

(2) Garantiile reale mobiliare si/sau sarcinile care grevează navele de categoria I se transcriu si în registrul de evidentă centralizată.

Art. 55. - Garantiile reale mobiliare si/sau sarcinile care grevează navele se mentionează si în actele lor de nationalitate.

Art. 56. - (1) Garantiile reale mobiliare care grevează navele în constructie se transcriu în registrul de evidentă a navelor în constructie, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1).

(2) În momentul terminării constructiei navei, căpitănia portului în al cărei registru de evidentă a navelor în constructie a fost înscrisă nava este obligată să informeze despre garantiile mobiliare si/sau sarcinile care grevează constructia:

a) căpitănia portului românesc unde urmează să fie înmatriculată nava, dacă aceasta urmează să arboreze pavilionul român;

b) autoritătile competente din statul sau misiunea diplomatică pentru România a statului unde urmează să fie înmatriculată nava.

Art. 57. - Radierea din registrele matricole, din registrul de evidentă centralizată si din registrul de evidentă a navelor în constructie a garantiilor reale mobiliare si/sau a sarcinilor se face în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 58. - Directorul general al ANR poate delega competentele sale privind evidenta navelor în constructie, acordarea, suspendarea, retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea, scoaterea din evidentă a navelor, precum si transcrierea garantiilor reale mobiliare si/sau a sarcinilor asupra navelor conducătorilor organelor teritoriale operative ale ANR.

Art. 59. - Circuitul documentelor între aparatul central si organele teritoriale operative ale ANR în aplicarea prevederilor prezentului ordin se stabilesc prin decizie a directorului general al ANR.

Art. 60. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 61. - ANR va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 62. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 327/1994 pentru aprobarea Metodologiei privind evidenta, înmatricularea si scoaterea din evidentă a navelor sub pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 12 octombrie 1994, se abrogă.

Art. 63. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 martie 2004.

Nr. 583.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a