MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 330         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

109. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004

 

231. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

504. - Hotărâre privind numerotarea circumscriptiilor electorale judetene si a municipiului Bucuresti pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale în anul 2004

 

505. - Hotărâre pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei sustinătorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, precum si modelului listei membrilor organizatiei minoritătilor nationale, ce vor fi folosite pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale în anul 2004

 

506. - Hotărâre pentru aprobarea modelului buletinelor de vot care se folosesc la alegerea autoritătilor administratiei publice locale în anul 2004

 

507. - Hotărâre privind aprobarea modelului stampilelor care se folosesc la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale în anul 2004

 

508. - Hotărâre pentru aprobarea modelului timbrului autocolant, conditiilor de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 13 din 29 ianuarie 2004 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 30 ianuarie 2004, cu următoarea modificare:

- Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Plafonul de îndatorare publică internă a României pentru anul 2004 se stabileste în sumă de 33.406,0 miliarde lei, determinat ca diferentă între soldul datoriei publice interne la 31 decembrie 2004 si soldul datoriei publice interne la 31 decembrie 2003.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 109.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2004.

Nr. 231.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numerotarea circumscriptiilor electorale judetene si a municipiului Bucuresti pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale în anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă numerotarea circumscriptiilor electorale judetene si a municipiului Bucuresti pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale în anul 2004, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 504.

 

ANEXĂ

 

NUMEROTAREA

circumscriptiilor electorale judetene si a municipiului Bucuresti pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale în anul 2004

 

Nr. crt.

Numărul circumscriptiei electorale

Denumirea circumscriptiei electorale

1.

Circumscriptia electorală nr. 1

Alba

2.

Circumscriptia electorală nr. 2

Arad

3.

Circumscriptia electorală nr. 3

Arges

4.

Circumscriptia electorală nr. 4

Bacău

5.

Circumscriptia electorală nr. 5

Bihor

6.

Circumscriptia electorală nr. 6

Bistrita-Năsăud

7.

Circumscriptia electorală nr. 7

Botosani

8.

Circumscriptia electorală nr. 8

Brasov

9.

Circumscriptia electorală nr. 9

Brăila

10.

Circumscriptia electorală nr. 10

Buzău

11.

Circumscriptia electorală nr. 11

Caras-Severin

12.

Circumscriptia electorală nr. 12

Călărasi

13.

Circumscriptia electorală nr. 13

Cluj

14.

Circumscriptia electorală nr. 14

Constanta

15.

Circumscriptia electorală nr. 15

Covasna

16.

Circumscriptia electorală nr. 16

Dâmbovita

17.

Circumscriptia electorală nr. 17

Dolj

18.

Circumscriptia electorală nr. 18

Galati

19.

Circumscriptia electorală nr. 19

Giurgiu

20.

Circumscriptia electorală nr. 20

Gorj

21.

Circumscriptia electorală nr. 21

Harghita

22.

Circumscriptia electorală nr. 22

Hunedoara

23.

Circumscriptia electorală nr. 23

Ialomita

24.

Circumscriptia electorală nr. 24

Iasi

25.

Circumscriptia electorală nr. 25

Ilfov

26.

Circumscriptia electorală nr. 26

Maramures

27.

Circumscriptia electorală nr. 27

Mehedinti

28.

Circumscriptia electorală nr. 28

Mures

29.

Circumscriptia electorală nr. 29

Neamt

30.

Circumscriptia electorală nr. 30

Olt

31.

Circumscriptia electorală nr. 31

Prahova

32.

Circumscriptia electorală nr. 32

Satu Mare

33.

Circumscriptia electorală nr. 33

Sălaj

34.

Circumscriptia electorală nr. 34

Sibiu

35.

Circumscriptia electorală nr. 35

Suceava

36.

Circumscriptia electorală nr. 36

Teleorman

37.

Circumscriptia electorală nr. 37

Timis

38.

Circumscriptia electorală nr. 38

Tulcea

39.

Circumscriptia electorală nr. 39

Vaslui

40.

Circumscriptia electorală nr. 40

Vâlcea

41.

Circumscriptia electorală nr. 41

Vrancea

42.

Circumscriptia electorală nr. 42

Municipiul Bucuresti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei sustinătorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, precum si modelului listei membrilor organizatiei minoritătilor nationale, ce vor fi folosite pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale în anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (5), art. 41 alin. (5), art. 83 alin. (2) si al art. 121 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei sustinătorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, precum si modelul listei membrilor organizatiei minoritătilor nationale, ce vor fi folosite pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale în anul 2004, potrivit anexelor nr. 1-8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 505.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipii, orase si comune

 

ROMÂNIA

JUDETUL ...................................................

Municipiul, orasul .....................................

Comuna .................................................... Satul..........................................................

Strada .......................................................

Circumscriptia electorală nr. ......................

.....................................................................

(municipiu, oras, comună)

Sectia de votare nr. ...............................

 

COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

pentru alegerea consiliului local, a primarului si a consiliului judetean

 

Nr. crt.

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului(strada, nr. casei, bloc, apartament)

Seria si numărul actului de identitate

Semnătura

alegătorului

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

Seful Serviciului de evidentă informatizată a persoanei

 

NOTĂ:

Copia listei electorale permanente se întocmeste de primar împreună cu Serviciul de evidentă informatizată a persoanei, pe baza listei electorale permanente.

 

ANEXA Nr. 2

 

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipiul Bucuresti

 

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI...........................

Sectorul ................................................... Strada .....................................................

Circumscriptia electorală a

municipiului Bucuresti

Circumscriptia electorală nr. .................

Sectorul .....................

Sectia de votare nr. ................

 

COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, a primarului sectorului si a primarului general al municipiului Bucuresti

 

Nr. crt.

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului

(strada, nr. casei, bloc, apartament)

Seria si numărul actului de identitate

Semnătura

alegătorului

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

Seful Serviciului de evidentă informatizată a persoanei,

 

NOTĂ:

Copia listei electorale permanente se întocmeste de primar împreună cu Serviciul de evidentă informatizată a persoanei, pe baza listei electorale permanente.

 

ANEXA Nr. 3

 

Modelul listei electorale suplimentare

 

ROMÂNIA

JUDETUL ...................................................

Municipiul, orasul, comuna ....................

Sectorul municipiului Bucuresti .............

Circumscriptia electorală nr. ......................

.....................................................................

(municipiu, oras, comună)

Sectia de votare nr. ....................................

 

LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ

pentru alegerea consiliului local, a primarului si a consiliului judetean

 

Nr. crt.

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului(strada, nr. casei, bloc, apartament)

Seria si numărul actului de identitate

Semnătura

alegătorului

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

 

NOTĂ:

- Lista suplimentară întocmită de primar cuprinde numai alegătorii cu resedinta în localitatea respectivă, stabiliti cu cel putin 3 luni înaintea alegerilor.

- Rubrica “Domiciliul/Resedinta alegătorului” se completează conform mentiunii de stabilire a resedintei, înscrisă în actul de identitate.

- La municipiul Bucuresti se scrie: Lista electorală pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, a primarului sectorului si a primarului general al municipiului Bucuresti.

- În situatia în care este întocmită conform art. 19 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, de către presedintele sectiei de votare, lista electorală suplimentară se semnează de acesta si se aplică stampila de control a sectiei de votare.

 

ANEXA Nr. 4

 

Modelul extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară,

ce va fi folosit pentru votarea cu “urna specială”

 

ROMÂNIA

JUDETUL .................................................

Municipiul, orasul, comuna ....................

Sectorul municipiului Bucuresti ............. ..................................................................

EXTRAS

din lista electorală permanentă sau

suplimentară, utilizat pentru

votarea cu “urna specială”

Circumscriptia electorală nr. ..................

......................................................................

(municipiu, oras, comună)

Sectia de votare nr. ...............

 

LISTA ELECTORALĂ

pentru alegerea consiliului local, a primarului si a consiliului judetean

 

Nr. crt.

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului(strada, nr. casei, bloc, apartament)

Seria si numărul actului de identitate

Semnătura

alegătorului

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Presedintele sectiei de votare,

......................................................

 

NOTĂ:

În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, persoanele cuprinse în aceste liste trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la sectii.

 

ANEXA Nr. 5

 

Modelul declaratiei de acceptare a candidaturii

 

DECLARATIE

de acceptare a candidaturii

 

Subsemnatul ............................................................., domiciliat în .............................., str. ....................................... nr. ......, bl. ......, ap. ......, sectorul/judetul ..........................., propus de*) ..................................................................................., de profesie ....................., ocupatia (functia detinută) ........................................................................................................., membru al**) .............................................................................., declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile locale din 6 iunie 2004 pentru functia de***) ................................................

Declar de asemenea, pe propria răspundere, că întrunesc conditiile prevăzute de lege pentru a candida .............................................................****)

 

Semnătura

.....................

 


*) Se trece denumirea abreviată si desfăsurată a partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale ori a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale sau, după caz, mentiunea de candidat independent.

**) Se trece denumirea partidului politic sau a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale al cărui/cărei membru este. Pentru candidatii independenti se trece mentiunea “nu este cazul”.

****) Se scrie “consilier în consiliul local al comunei/orasului/municipiului, judetul ................../al sectorului nr. ..... Bucuresti” ori “consilier în Consiliul Judetean .........................” sau, după caz, “primar” (primar general) al comunei/orasului/ municipiului, judetul ...................../al sectorului nr. ...... Bucuresti (al municipiului Bucuresti)”.

****) Se trec denumirea comunei, orasului, municipiului si data.

 

ANEXA Nr. 6

 

Modelul listei sustinătorilor pentru alegerea în functia de primar a candidatului independent

 

LISTA SUSTINĂTORILOR

pentru alegerea în functia de primar al comunei/orasului/municipiului*) ..............., judetul ..............., a candidatului independent ........................................................ (numele si prenumele candidatului) la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din 6 iunie 2004

 

Nr. crt.

Numele si prenumele membrului

Data nasterii

Adresa

Actul de identitate

Semnătura

Denumirea

Seria

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaratie

 

Subsemnatul ........................................... (numele si prenumele), domiciliat în .................................., născut la data de ........................ în comuna/orasul/municipiul ........................, judetul ............................, posesor al C.I. (B.I.) seria ...... nr. ......, declar pe propria răspundere că toate datele si semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ...... pozitii, corespund realitătii.

 

Data ...............

Localitatea...............

Semnătura ...............

 

 

NOTĂ:

Lista este act public si se află sub incidenta art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.


*) În cazul municipiului Bucuresti se va scrie: “al sectorului nr. ..., municipiul Bucuresti” sau, după caz, “de primar general al municipiului Bucuresti”.

**) Se înscriu numele si prenumele persoanei care a întocmit lista.

 

ANEXA Nr. 7

 

Modelul listei sustinătorilor pentru alegerea în functia de consilier a candidatului independent

 

LISTA SUSTINĂTORILOR

pentru alegerea în functia de consilier în consiliul local al comunei/orasului/municipiului*) ..............., judetul ..............., a candidatului independent ........................................................ (numele si prenumele candidatului) la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din 6 iunie 2004

 

Nr. crt.

Numele si prenumele membrului

Data nasterii

Adresa

Actul de identitate

Semnătura

Denumirea

Seria

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaratie

 

Subsemnatul ........................................... (numele si prenumele), domiciliat în .................................., născut la data de ........................ în comuna/orasul/municipiul ............................, judetul ........................., posesor al C.I. (B.I.) seria ...... nr. ........, declar pe propria răspundere că toate datele si semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ...... pozitii, corespund realitătii.

 

Data ...............

Localitatea...............

Semnătura ...............

 

NOTĂ:

Lista este act public si se află sub incidenta art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.


*) În cazul municipiului Bucuresti se va scrie: “în consiliul local al sectorului ..., municipiul Bucuresti” sau, după caz, “în Consiliul General al Municipiului Bucuresti”, iar în cazul consilierului judetean se va scrie “de consilier în consiliul judetean......”.

**) Se înscriu numele si prenumele persoanei care a întocmit lista.

 

ANEXA Nr. 8

 

Modelul listei membrilor organizatiei minoritătilor nationale

 

LISTA MEMBRILOR

Organizatiei ......................................................... cetătenilor apartinând minoritătii nationale ...........................,

participantă la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din 6 iunie 2004

 

Localitatea .....................

Judetul ..........................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele membrului

Data nasterii

Adresa

Actul de identitate

Semnătura

Denumirea

Seria

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit de ......................*)

 

 

Declaratie

Subsemnatul ...................................... (numele si prenumele), domiciliat în ......................................., născut la data de ..................... în comuna/orasul/municipiul ........................., judetul ............................, posesor al C.I. (B.I.) seria ...... nr. .............., declar pe propria răspundere că toate datele si semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ... pozitii, corespund realitătii.

 

Data ...............

Localitatea...............

Semnătura ...............

 

NOTĂ:

Lista este act public si se află sub incidenta art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.


*) Se înscriu numele si prenumele persoanei care a întocmit lista.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelului buletinelor de vot care se folosesc la alegerea autoritătilor administratiei publice locale în anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 50 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă modelul buletinelor de vot care se folosesc la alegerea autoritătilor administratiei publice locale în anul 2004, respectiv pentru consiliile locale si primari, pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si pentru primarul general al municipiului Bucuresti, precum si pentru consiliile judetene, potrivit anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 7 apilie 2004.

Nr. 506.

 

ANEXA Nr. 1

 

MODELUL

buletinului de vot pentru alegerea consiliului local

 

ANEXA Nr. 2

 

MODELUL

buletinului de vot pentru alegerea primarului

 

ANEXA Nr. 3

 

MODELUL

buletinului de vot pentru alegerea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

ANEXA Nr. 4

 

MODELUL

buletinului de vot pentru alegerea primarului general al municipiului Bucuresti

 

ANEXA Nr. 5

 

MODELUL

buletinului de vot pentru alegerea consiliului judetean

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului stampilelor care se folosesc la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale în anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 121 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă modelul stampilelor care se folosesc la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale în anul 2004, potrivit anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 507.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelului timbrului autocolant, conditiilor de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 78 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) La alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2004, cetătenilor cu drept de vot, posesori ai cărtii de identitate, care îsi exercită dreptul de vot li se aplică pe aceasta un timbru autocolant cu mentiunea “Votat” si data scrutinului.

(2) Forma si continutul timbrului autocolant sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, astfel încât să nu se poată detasa fără a se produce deteriorarea acestui document.

Art. 2. - (1) Achizitionarea timbrelor autocolante se asigură de către Ministerul Administratiei si Internelor.

Achizitionarea se face potrivit prevederilor art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Timbrele autocolante se predau de către Ministerul Administratiei si Internelor prefectilor, pe bază de proces-verbal.

(3) Prefectii predau timbrele autocolante primarilor pe bază de proces-verbal, care le predau, pe bază de proces-verbal, presedintilor birourilor sectiilor de votare până cel târziu în preziua alegerilor.

(4) După încheierea votării presedintii birourilor sectiilor de votare vor preda primarilor timbrele autocolante neutilizate.

Art. 3. - Timbrele autocolante vor avea acelasi format pentru toate circumscriptiile electorale, vor fi imprimate cu litere de aceeasi mărime, cu aceleasi caractere si cu aceeasi cerneală, într-un număr egal cu cel al alegătorilor posesori ai cărtii de identitate, cu un plus de 10%.

Art. 4. - Membrii biroului electoral al sectiei de votare aplică timbrul autocolant pe versoul cărtii de identitate si completează cu cerneală neagră data scrutinului.

Art. 5. - În vederea distribuirii timbrelor autocolante, serviciile de evidentă informatizată a persoanei din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor comunică primarilor cel târziu cu 15 zile înainte de ziua votării numărul alegătorilor posesori ai cărtii de identitate, înscrisi în listele electorale permanente, pe fiecare sectie de votare.

Art. 6. - Ministerul Administratiei si Internelor va furniza datele prevăzute la art. 5 în mod gratuit, prin exceptare de la prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta populatiei, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 285/2000 privind modelul etichetei autocolante, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 20 aprilie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 508.

 

ANEXĂ

 

MODELUL

timbrului autocolant ce se aplică pe cartea de identitate a alegătorului care votează la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale în anul 2004