MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 331         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 aprilie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

509. - Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor alegerilor locale din anul 2004 si a modelului certificatului doveditor al alegerii primarilor, consilierilor locali si a consilierilor judeteni

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

516. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a Acordului de comert liber dintre România si Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003

 

517. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002

 

518. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene, semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993

 

519. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind eliminarea reciprocă a vizelor, semnat la Berna la 15 decembrie 2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor alegerilor locale din anul 2004 si a modelului certificatului doveditor al alegerii primarilor, consilierilor locali si a consilierilor judeteni

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 121 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de birourile electorale ale sectiilor de votare, privind stabilirea rezultatelor votării pentru consiliile locale si pentru primarii comunelor, oraselor si municipiilor, precum si pentru consiliile judetene, potrivit anexelor nr. 1A, 1B si 1C.

(2) Se aprobă modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de birourile electorale ale sectiilor de votare, privind stabilirea rezultatelor votării pentru consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si pentru primarii acestora, pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si pentru primarul general al municipiului Bucuresti, potrivit anexelor nr. 1D, 1E, 1F si 1G.

Art. 2. - (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscriptie comunală, orăsenească si municipală, privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru functia de consilier al consiliului local si, respectiv, pentru functia de primar la comune, orase si municipii, potrivit anexelor nr. 2A si 2B.

(2) Se aprobă modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscriptie ale sectoarelor municipiului Bucuresti, privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru functia de consilier al consiliului local si, respectiv, pentru functia de primar de sector al municipiului Bucuresti, potrivit anexelor nr. 2C si 2D.

Art. 3. - Se aprobă modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti pentru:

a) centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru functia de consilier al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 3A;

b) centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatului pentru functia de primar general al municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 3B;

c) centralizarea pe municipiul Bucuresti a voturilor si rezultatul alegerilor pentru consiliile locale de sector, potrivit anexei nr. 3C;

d) centralizarea pe municipiul Bucuresti a voturilor si rezultatul pentru alegerea primarilor de sector, potrivit anexei nr. 3D.

Art. 4. - Se aprobă modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscriptie judeteană pentru:

a) centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru functia de consilier al consiliului judetean, potrivit anexei nr. 4A;

b) centralizarea pe judet a voturilor si rezultatul alegerilor pentru consiliile locale, potrivit anexei nr. 4B;

c) centralizarea pe judet a voturilor si rezultatul pentru alegerea primarilor, potrivit anexei nr. 4C.

Art. 5. - Se aprobă modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor locali si a primarilor, precum si a consilierilor judeteni, potrivit anexei nr. 5.

Art. 6. - Anexele nr. 1A-1G, 2A-2D, 3A-3D, 4A-4C si 5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 509.

 

ANEXE

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a Acordului de comert liber dintre România si Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003

 

În temeiul art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute date si informatii privind evolutiile survenite în privinta tratatelor încheiate de România, precum si textele tratatelor revizuite, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,

constatând îndeplinirea procedurii privind intrarea în vigoare a Acordului de comert liber dintre România si Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003, conform art. 41 din acordul mentionat, ca urmare a efectuării de către părti a schimbului de note diplomatice,

pentru cunoasterea acestei evolutii survenite în privinta acordului mentionat,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2004 a intrat în vigoare Acordul de comert liber dintre România si Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003, ratificat de către Parlamentul României prin Legea nr. 396/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 21 octombrie 2003.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 25 martie 2004.

Nr. 516.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002

 

În temeiul art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute date si informatii privind evolutiile survenite în privinta tratatelor încheiate de România, precum si textele tratatelor revizuite, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,

constatând îndeplinirea procedurii privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002, conform art. 11 din acordul mentionat, ca urmare a efectuării de către părti a schimbului de note diplomatice,

pentru cunoasterea acestei evolutii survenite în privinta acordului mentionat,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - La data de 29 ianuarie 2004 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002, ratificat de către Parlamentul României prin Legea nr. 368/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 26 septembrie 2003.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 25 martie 2004.

Nr. 517.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene, semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993

 

În temeiul art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute date si informatii privind evolutiile survenite în privinta tratatelor încheiate de România, precum si textele tratatelor revizuite, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,

constatând îndeplinirea procedurii privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene, semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993, conform art. 21 din acordul mentionat, ca urmare a efectuării de către părti a schimbului de note diplomatice,

pentru cunoasterea acestei evolutii survenite în privinta acordului mentionat,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - La data de 26 ianuarie 2004 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene, semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993, ratificat de către Parlamentul României prin Legea nr. 674/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 14 decembrie 2001.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 25 martie 2004.

Nr. 518.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind eliminarea reciprocă a vizelor, semnat la Berna la 15 decembrie 2003

 

În temeiul art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute date si informatii privind evolutiile survenite în privinta tratatelor încheiate de România, precum si textele tratatelor revizuite, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,

constatând îndeplinirea procedurii privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind eliminarea reciprocă a vizelor, semnat la Berna la 15 decembrie 2003, conform art. 13 din acordul mentionat, ca urmare a efectuării de către părti a schimbului de note diplomatice,

pentru cunoasterea acestei evolutii survenite în privinta acordului mentionat,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - La data de 22 februarie 2004 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind eliminarea reciprocă a vizelor, semnat la Berna la 15 decembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.531/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 12 ianuarie 2004.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 25 martie 2004.

Nr. 519.