MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 333         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

95. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

217. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române  de Televiziune

 

96. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului

 

218. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului

 

97. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 1/2004 privind măsuri financiare în sistemul  sanitar

 

219. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar

 

98. - Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 

220. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

459. - Hotărâre privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicatii necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si furnizorilor săi de servicii medicale

 

466. - Hotărâre privind stabilirea tarifului de licentiere a Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA pentru anul 2004

 

468. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 18 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, care a rămas fără obiect, fiind abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 533/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 15 decembrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 95.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2004.

Nr. 217.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 66 din 28 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“(2) Nu pot fi membri ai consiliului de administratie persoanele care, în mod direct sau prin sot/sotie ori rude de gradul I, desfăsoară activităti sau detin interese în societăti comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, conform legii.”

2. La articolul I, după punctul 8 se introduce punctul 81 cu următorul cuprins:

“81. La articolul 12, după alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4) cu următorul cuprins:

«(3) Membrii consiliului stiintific sunt obligati să declare interesele personale pe care le au ei, sotul, sotia, precum si rudele de gradul I ale acestora fată de societătile comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente din tară ori din străinătate, înainte de numirea în functie si ori de căte ori este nevoie sau intervin modificări în relatia cu acestea.

(4) Membrii consiliului stiintific, care se află într-un conflict de interese fată de una dintre problemele dezbătute în sedintele consiliului stiintific, trebuie să se recuze si să părăsească sala de sedinte.»”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 96.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2004.

Nr. 218.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 1 din 8 ianuarie 2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 97.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2004.

Nr. 219.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Mijloacele de măsurare si măsurările care sunt utilizate în domenii de interes public privind sănătatea si siguranta populatiei, ordinea publică, protectia mediului, protectia consumatorilor, perceperea taxelor si impozitelor si corectitudinea tranzactiilor comerciale, care afectează direct sau indirect viata cetătenilor, se supun controlului metrologic legal, conform prevederilor prezentei ordonante.

Activitătile agentilor economici, care au ca obiect mijloacele de măsurare si măsurările prevăzute la alin. 1, sunt supuse controlului metrologic legal, prin autorizare/avizare si supraveghere, conform prevederilor prezentei ordonante.”

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Unitătile de măsură legale sunt:

a) unităti apartinând Sistemului International de Unităti, denumite în continuare unităti SI, si multiplii si submultiplii lor zecimali;

b) unităti care sunt definite pe baza unitătilor SI, dar nu sunt multipli sau submultipli zecimali ai acestora;

c) unităti utilizate împreună cu SI, ale căror valori în unităti SI sunt obtinute experimental;

d) unităti admise numai în domenii specializate;

e) unităti compuse.

Unitătile de măsură legale se aprobă prin hotărâri ale Guvernului care stabilesc denumirile, simbolurile si definitiile unitătilor de măsură legale, valorile unitătilor de măsură legale, prevăzute la alin. 1 lit. b)-d), exprimate în unităti SI, si, după caz, domeniile în care acestea pot fi utilizate.”

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - În măsurările efectuate în domeniile de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1 este obligatoriu să se utilizeze unităti de măsură legale. Se admite utilizarea tranzitorie a indicatiilor suplimentare exprimate în unităti de măsură, altele decât cele prevăzute la art. 6 alin. 1, numai în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

4. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Înainte de introducerea pe piată si punerea în functiune a mijloacelor de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1, cu exceptia aparatelor de cântărit cu functionare neautomată, controlul metrologic legal se exercită în conformitate cu prevederile din instructiunile de metrologie legală, prin următoarele modalităti:

a) aprobare de model;

b) aprobare de model CEE;

c) verificare metrologică initială;

d) verificare initială CEE;

e) aviz metrologic.

Aprobarea de model pentru mijloacele de măsurare fabricate si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, în Turcia, într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European sau într-un stat cu care România a încheiat un acord de recunoastere în acest sens nu este obligatorie dacă aceste mijloace de măsurare au obtinut aprobare de model în statul respectiv si cerintele în baza cărora aceasta a fost acordată sunt echivalente celor impuse în România pentru acordarea aprobării de model respective.

Pentru mijloacele de măsurare fabricate si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, în Turcia, într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European sau într-un stat cu care România a încheiat un acord de recunoastere în acest sens, care fac obiectul unei cereri de aprobare de model, încercările efectuate în acel stat sunt acceptate dacă ele sunt echivalente cu încercările cerute în România si dacă rezultatele acestor încercări sunt puse la dispozitie Biroului Român de Metrologie Legală.

Verificările metrologice initiale pentru mijloacele de măsurare fabricate si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, în Turcia, într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European sau într-un stat cu care România a încheiat un acord de recunoastere în acest sens nu sunt obligatorii dacă aceste mijloace de măsurare au fost supuse verificărilor metrologice initiale în statul respectiv si cerintele în baza cărora acestea au fost efectuate sunt echivalente celor impuse în România pentru efectuarea verificărilor metrologice initiale respective.

Conditiile de introducere pe piată si de punere în functiune a aparatelor de cântărit cu functionare neautomată si a mijloacelor de măsurare care fac obiectul normelor de metrologie legală CEE se stabilesc prin reglementări tehnice specifice adoptate prin hotărâre a Guvernului.

Procedurile prin care se stabileste dacă fabricarea si comercializarea s-au realizat în mod legal, precum si dacă există echivalenta cerintelor si încercărilor acestor mijloace de măsurare se prevăd prin norme de aplicare, care se aprobă prin ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; procedurile respective vor fi conforme cu practicile europene.

Prevederile alin. 2, 3, si 4 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.”

5. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Pentru mijloacele de măsurare care au corespuns la controlul metrologic legal prevăzut la art. 16 alin. 1 si la art. 161 lit. a) si b) se emit, după caz, documente specifice si li se aplică, după caz, următoarele marcaje metrologice:

a) marcajul aprobării de model;

b) marcajul de verificare metrologică;

c) marcajul aprobării de model CEE;

d) marcajul de verificare initială CEE.

Mijloacele de măsurare prevăzute la alin. 1 sunt mijloace de măsurare legale.

Reprezentarea grafică, conditiile de aplicare si/sau de recunoastere a marcajelor metrologice se stabilesc prin instructiuni de metrologie legală.

Marcajele metrologice aplicate sub formă de sigiliu se supun si dispozitiilor legale referitoare la sigiliile statului si beneficiază de aceeasi protectie juridică.”

6. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Persoanele fizice sau juridice care fabrică, importă, repară, modifică, verifică, închiriază, vând sau montează mijloace de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1, cu exceptia aparatelor de cântărit cu functionare neautomată, solicită emiterea de către Biroul Român de Metrologie Legală, în conditiile prevăzute de reglementările specifice, a următoarelor documente, după caz:

a) avize pentru fabricarea, importul, repararea/modificarea, închirierea, vânzarea si montarea mijloacelor de măsurare;

b) certificate de aprobare de model sau, după caz, certificate de aprobare de model CEE;

c) autorizatii pentru persoane juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de măsurare, precum si de verificator metrolog persoană fizică;

d) avize metrologice.

În cazuri speciale, prevăzute de reglementările specifice, responsabilitatea obtinerii aprobării de model revine detinătorului.

Persoanele fizice sau juridice care repară, modifică, verifică, închiriază, vând sau montează aparate de cântărit cu functionare neautomată, după ce acestea au fost puse în functiune, solicită emiterea de către Biroul Român de Metrologie Legală, în conditiile prevăzute de reglementările specifice, a următoarelor documente, după caz:

a) avize pentru repararea/modificarea, închirierea, vânzarea si montarea mijloacelor de măsurare;

b) autorizatii pentru persoanele juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de măsurare, precum si de verificator metrolog persoană fizică.

Persoanele fizice si juridice prevăzute la alin. 1 si 3 trebuie să respecte în cursul desfăsurării activitătii cerintele initiale care au stat la baza deciziei de acordare a autorizatiilor/avizelor si să asigure conditiile necesare realizării supravegherii conform prevederilor instructiunilor de metrologie legală.

De la data aderării României la Uniunea Europeană, mijloacelor de măsurare fabricate si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, în Turcia sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European nu le sunt aplicabile prevederile alin. 1 lit. a) referitoare la import, închiriere si vânzare.”

7. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Producătorul de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal prin aprobare de model sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, are responsabilitatea aplicării marcajului aprobării de model, în conditiile prevăzute prin reglementări specifice.

În cazul în care sunt impuse unele conditionări prin certificatul aprobării de model, producătorul sau reprezentantul său autorizat, importatorul, detinătorul unui mijloc de măsurare, după caz, este obligat să respecte si să aducă integral la cunostintă clientilor aceste conditionări.”

8. Literele f) si g) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:

“f) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 1 si 3, cu amendă contraventională de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 4, cu amendă contraventională de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si restrângerea/suspendarea sau retragerea autorizatiei/avizului, după caz, conform prevederilor instructiunilor de metrologie legală;”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 20/1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 98.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2004.

Nr. 220.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicatii necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si furnizorilor săi de servicii medicale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se desemnează Serviciul de Telecomunicatii Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicatii necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si furnizorilor săi de servicii medicale.

Art. 2. - (1) Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Serviciul de Telecomunicatii Speciale vor încheia, în conditiile legii, un contract de furnizare de servicii medicale.

(2) Sumele încasate de către Serviciul de Telecomunicatii Speciale în baza contractului prevăzut la alin. (1) se virează la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 459.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea tarifului de licentiere a Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA pentru anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligatiilor asumate de România prin aderarea la Conventia internatională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene si la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Tariful de licentiere pentru anul 2004 a Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA, ca agent economic aeronautic prestator de servicii de trafic aerian civil, se stabileste la nivelul echivalentului în lei al sumei de 7,029 milioane euro, prin utilizarea cursului de schimb leu/euro de la data plătii.

Art. 2. - Regia Autonomă “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA înregistrează în contabilitate, pe cheltuieli deductibile fiscal, la 31 decembrie 2004, echivalentul în lei al ratei tarifului de licentiere pentru trimestrul IV al anului 2004, scadentă la 25 martie 2005, prin utilizarea cursului de schimb leu/euro de la data de 31 decembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 466.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 468.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia

 

Locul unde sunt situate

imobilele care se transmit

Persoana juridică

de la care se transmit

imobilele

Persoana juridică

la care se transmit

imobilele

Codul de clasificare din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale,

care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

 

Municipiul Alba Iulia, Judetul Alba

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul Educatiei

si Cercetării

- imobil 510 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.953

- Suprafata construită = 1.313 m2

- Suprafata desfăsurată = 2.626 m2

- Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 1.958 m2

Municipiul Alba Iulia, Judetul Alba

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul Educatiei si Cercetării

- imobil 907

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.956

- Suprafata construită = 499 m2

- Suprafata desfăsurată = 1.220 m2

- Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 796 m2