MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 354       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

123. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999  privind produsele medicamentoase de uz uman

 

251. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

124. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2004 pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură

 

252. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2004 pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură

 

126. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

254. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

242. - Decret pentru numirea unor magistrati

 

243. - Decret privind eliberarea din functie a unor judecători si procurori

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

547. - Hotărâre privind transferul unor pachete de actiuni detinute de stat la unele societăti comerciale din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în administrarea Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Culturii si Cultelor

 

562. - Hotărâre pentru abrogarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 559/2002 privind schimbarea titularilor dreptului de administrare a unor bunuri proprietate publică a statului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 72 din 28 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 30 august 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, după punctul 8 se introduce un punct nou, punctul 81, cu următorul cuprins:

“81. După articolul 23 se introduce un articol nou, articolul 231, cu următorul cuprins:

«Art. 231. - (1) Medicamentele originale autorizate de punere pe piată în România beneficiază de exclusivitatea datelor timp de 6 ani, respectiv 10 ani pentru produsele de înaltă tehnologie, de la data autorizării în Uniunea Europeană sau în tara de origine.

(2) Prin sintagma exclusivitatea datelor se întelege dreptul acordat producătorului unui medicament original de a fi, pentru perioada de timp prevăzută la alin. (1), beneficiarul exclusiv al rezultatelor studiilor farmaco-toxicologice si clinice efectuate în vederea punerii pe piată a medicamentului original.

(3) În perioada de exclusivitate a datelor nu poate fi autorizat un alt medicament similar cu originalul – alt medicament continând aceeasi substantă activă ca si produsul original -, decât dacă noul producător prezintă rezultatele studiilor farmaco-toxicologice si clinice proprii sau are consimtământul scris al producătorului medicamentului original.

(4) După expirarea perioadei de exclusivitate a datelor pot fi autorizate medicamente similare pe baza rezultatelor studiilor farmaco-toxicologice si clinice ale produsului original.»”

2. La articolul I punctul 24, alineatul (4) al articolului 44 se abrogă.

3. La articolul I, după punctul 52 se introduce un punct nou, punctul 521, cu următorul cuprins:

“521. La articolul 109, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Ministerul Sănătătii, pe baza unei analize aprofundate, are dreptul de prelungire a termenului de implementare a Regulilor de bună practică de fabricatie, prevăzut la alin. (1), pentru linii unice de fabricatie pentru produse strategice de interes national, până la data de 31 decembrie 2005.»”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2004.

Nr. 123.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2004.

Nr. 251.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2004 pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 7 din 22 ianuarie 2004 pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 ianuarie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2004.

Nr. 124.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2004 pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2004 pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2004.

Nr. 252.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 24 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2004, cu următoarea modificare:

- Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art. II. - În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate, precum si forma si continutul cărtii electronice de identitate.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2004.

Nr. 126.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 254.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unor magistrati

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 47 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 25 din Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare, cu modificările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 61 din 18 februarie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numesc în functia de judecător si procuror, la instantele si parchetele mentionate în dreptul fiecăruia, persoanele prevăzute în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2004.

Nr. 242.

 

ANEXĂ

 

A. NUMIRILE ÎN FUNCTIA DE JUDECĂTOR

I. Curtea de Apel Alba Iulia

- doamna Adela Cornelia Dancăsiu Judecătoria Agnita;

- doamna Anca-Elena Eremia Judecătoria Deva;

- domnul Aureliu Claudiu Pop Judecătoria Blaj.

II. Curtea de Apel Bacău

- doamna Alina Ramona Arhip Judecătoria Piatra-Neamt

- doamna Liliana Cutitaru Judecătoria Moinesti;

- doamna Adina-Cătălina Galavan Judecătoria Bacău;

- domnul Neculai-Cătălin Iacobut Judecătoria Bacău;

- doamna Roxana-Irina Stefănescu Judecătoria Moinesti;

- doamna Claudia-Veronica Vasiliu Judecătoria Piatra-Neamt.

III. Curtea de Apel Brasov

- doamna Alina Diana Dorhan Judecătoria Brasov;

- doamna Simona Ghica Judecătoria Târgu-Secuiesc.

IV. Curtea de Apel Bucuresti

- doamna Amalia Bontas Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti;

- doamna Adina Cernătoiu Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti;

- doamna Silvia Dumitru Judecătoria Alexandria;

- doamna Daniela-Georgeta Enache Judecătoria Buftea;

- domnul George Bogdan Florescu Judecătoria Alexandria;

- domnul Marius-Cristian Ispas Judecătoria Buftea;

- doamna Elena-Veronica-Andreea Iura Judecătoria Buftea;

- doamna Larisa Isabella Ivanov Judecătoria Slobozia;

- doamna Claudia Jderu Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti;

- doamna Daniela-Adriana Lazăr Judecătoria Buftea;

- doamna Adriana Macarie Judecătoria Buftea;

- doamna Ileana-Gabriela Micu Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti;

- doamna Elena Aneta Popa Judecătoria Buftea;

- doamna Beatrice-Lenuta Ramascanu Judecătoria Buftea;

- doamna Amelia Rădulescu Judecătoria Călărasi;

- doamna Anca Saru Judecătoria Slobozia;

- doamna Iuliana Ursu Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti;

- doamna Andreea Vasile Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti.

V. Curtea de Apel Cluj

- domnul Axente-Irinel Andrei Judecătoria Bistrita;

- domnul Marcel Axenta Judecătoria Baia Mare;

- doamna Dorina-Mihaela Haidu Judecătoria Baia Mare;

- domnul Flavius-Iancu Motu Judecătoria Gherla;

- domnul Andrei-Claudiu Rus Judecătoria Baia Mare.

VI. Curtea de Apel Constanta

- doamna Dorina-Eugenia Amzu Judecătoria Constanta;

- domnul Ciprian Boerescu Judecătoria Tulcea;

- doamna Mihaela Lavinia Cîrciumaru Judecătoria Constanta;

- doamna Cristina Constantinescu Judecătoria Constanta;

- doamna Liliana Ion-Chirită Judecătoria Constanta;

- doamna Ionela-Diana Neagu Judecătoria Constanta;

- domnul Raul-Alexandru Nestor Judecătoria Constanta;

- doamna Iuliana Prisecaru Judecătoria Constanta;

- doamna Cristina Radu Judecătoria Constanta;

- doamna Oana-Alina Scutelnicu Judecătoria Constanta;

- doamna Roxana-Nicoleta Tatarici Judecătoria Mangalia;

- doamna Alina Gabriela Tambulea Judecătoria Constanta.

VII. Curtea de Apel Craiova

- domnul Stelian-Aurelian Cadea Judecătoria Drobeta-Turnu Severin;

- domnul Cornel Gabriel Caian Judecătoria Slatina;

- domnul Dragos Alin Călin Judecătoria Slatina;

- domnul Dumitru Popescu Judecătoria Drobeta-Turnu Severin.

VIII. Curtea de Apel Galati

- doamna Rodica Racovită Judecătoria Adjud.

IX. Curtea de Apel Iasi

- doamna Diana-Magdalena Bulancea Judecătoria Bârlad;

- doamna Misăilă-Gabriela Ichim Judecătoria Pascani;

- doamna Mihaela Mihu Judecătoria Pascani;

- doamna Iolanda Mihaela Pascaru Judecătoria Vaslui;

- doamna Mirela-Cristina Târlea Judecătoria Vaslui.

X. Curtea de Apel Oradea

- doamna Cristina Ciorte Judecătoria Oradea;

- doamna Adriana-Laura Dimitriu Judecătoria Oradea;

- doamna Alina-Daniela Margău Judecătoria Oradea;

- doamna Ioana-Florentina Miclo Judecătoria Oradea;

- domnul Tamas Todor Judecătoria Oradea.

XI. Curtea de Apel Pitesti

- doamna Mădălina Afrăsinie Judecătoria Costesti;

- doamna Carmen Nicoleta Anton Judecătoria Costesti;

- doamna Alina Mihaela Bărbulescu Judecătoria Pitesti;

- domnul Andrei Iacuba Judecătoria Râmnicu Vâlcea;

- doamna Mihaela-Angelica Iacuba Judecătoria Horezu;

- doamna Anca-Georgiana Rădulescu Judecătoria Pitesti;

- doamna Emilia Raluca Vilăescu Judecătoria Pitesti.

XII. Curtea de Apel Ploiesti

- doamna Bogdana Brînzică Judecătoria Pucioasa;

- doamna Liliana Alina Ciobanu Judecătoria Buzău;

- doamna Irina Nicoleta Elisabeta Cioponea Judecătoria Mizil;

- doamna Mihaela Dită Judecătoria Pucioasa;

- doamna Mihaela Nazarie Judecătoria Buzău;

- doamna Alina-Cristina Savu Judecătoria Ploiesti;

- doamna Elena-Simona Tomulescu Judecătoria Ploiesti.

XIII. Curtea de Apel Suceava

- domnul Florin Alexandru Andrei Judecătoria Suceava;

- domnul Ionut Apostol-Iordăchioaia Judecătoria Suceava;

- doamna Maria Apostol-Iordăchioaia Judecătoria Suceava;

- domnul Neculai-Cristian Cosman Judecătoria Dorohoi;

- doamna Mihaela Pintea Judecătoria Botosani;

- doamna Ioana-Loredana Posteucă Judecătoria Suceava;

- doamna Oana-Daniela Victoria Judecătoria Suceava.

XIV. Curtea de Apel Târgu Mures

- doamna Adriana Anchidin Judecătoria Miercurea-Ciuc;

- doamna Elena-Steluta Dumitru Judecătoria Miercurea-Ciuc;

- doamna Corina-Ioana Muresan Judecătoria Târgu Mures;

- doamna Maria Ristache Judecătoria Odorheiu Secuiesc.

XV. Curtea de Apel Timisoara

- doamna Andrei Andra Judecătoria Resita;

- doamna Anca Aslău Judecătoria Moldova Nouă;

- doamna Diana Duma Judecătoria Arad;

- doamna Corina Mihet-Popa Judecătoria Oravita.

B. NUMIRILE ÎN FUNCTIA DE PROCUROR

I. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

- doamna Mihaela Dreghici Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

II. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti

- domnul Ioan Amariei Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti;

- doamna Adriana-Irina Arhire Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti;

- doamna Ramona-Danusia Arvinte Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;

- domnul Viorel Badea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti;

- doamna Elena-Victoria Cazan Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti;

- doamna Georgiana Ciulei Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti;

- doamna Adriana-Denisa Cristodor Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti;

- domnul Marius-Marian Crivăt Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti;

- domnul Robert-Carmen Dunca Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti;

- domnul Răzvan-Horatiu Radu Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti;

- domnul Sorin-Ilie Maciuc Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu.

III. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanta

- domnul Sorin Constantinescu Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta;

- doamna Mihaela-Elena Mergeane Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta.

IV. Parchetul Militar Craiova de pe lângă Tribunalul Militar Timisoara

- domnul Cristian-Valentin Ionescu Parchetul Militar Craiova de pe lângă Tribunalul Militar Timisoara.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unor judecători si procurori

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale prevederilor art. 92 alin. 1 lit. a) si b), precum si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 67 din 3 martie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se eliberează din functie judecătorii si procurorii prevăzuti în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2004.

Nr. 243. 

 

ANEXĂ

 

A. Eliberarea din functie ca urmare a demisiei

- domnul Adam Andras Gergely - judecător la Curtea de Apel Târgu Mures, pe data de 29 februarie 2004;

- doamna Ruxandra Liliana Cîrjan - procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti, pe data de 31 martie 2004;

- doamna Nineta Corcotă - procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, pe data de 1 martie 2004.

B. Eliberarea din functie ca urmare a pensionării, potrivit legii

- domnul Ludovic Biro - judecător la Judecătoria Chisineu-Cris, la cerere, pe data de 1 ianuarie 2004;

- domnul Pantelimon Cioia - procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timisoara, la cerere, pe data de 1 ianuarie 2004;

- domnul Caius-Constantin Alexandru-Petru Ianotă - procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, la cerere, pe data de 1 ianuarie 2004.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul unor pachete de actiuni detinute de stat la unele societăti comerciale din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în administrarea Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea, din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în administrarea Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 2. - Se aprobă transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Institutul de Cercetare Stiintifică, Inginerie Tehnologică si Proiectare Mine pe Lignit” - ICSITPML - S.A. Bucuresti, din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în administrarea Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 3. - Se aprobă transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “IPROCHIM” - S.A. Bucuresti, din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în administrarea Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 4. - Se aprobă transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “FORADEX” - S.A. Bucuresti, din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în administrarea Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 5. - Se aprobă transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Santierul Naval 2 Mai” - S.A. Mangalia, din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în administrarea Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 6. - Se aprobă transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Automobile” - S.A. Craiova, din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în administrarea Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 7. - Ministerul Economiei si Comertului este împuternicit ca, în numele statului, să exercite toate drepturile si să-si asume toate obligatiile aferente actiunilor detinute de stat la societătile comerciale prevăzute la art. 1-6.

Art. 8. - Se aprobă transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Editura Meridiane” - S.A. Bucuresti, din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 9. - Ministerul Culturii si Cultelor este împuternicit ca, în numele statului, să exercite toate drepturile si să-si asume toate obligatiile aferente actiunilor detinute de stat la Societatea Comercială “Editura Meridiane” - S.A. Bucuresti.

Art. 10. - Predarea-preluarea pachetelor de actiuni transferate potrivit art. 1-6 si 8 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 547.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 559/2002 privind schimbarea titularilor dreptului de administrare a unor bunuri proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă alineatul (1) al articolului 1 si prima pozitie din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 559/2002 privind schimbarea titularilor drepturilor de administrare a unor bunuri proprietate publică a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 12 iunie 2002, urmând ca imobilul situat în orasul Buftea, Str. Studioului nr. 1, judetul Ilfov, proprietate publică a statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, să rămână în continuare în administrarea Prefecturii Judetului Ilfov.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 562.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care rămâne în administrarea Prefecturii Judetului Ilfov

 

Adresa imobilului

 

Titularul dreptului de proprietate

si de administrare

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Orasul Buftea, Str. Studioului nr. 1, judetul Ilfov

 

Statul român, în administrarea Prefecturii

Judetului Ilfov

 

Depozite - corp L, etajul I:

- anul punerii în functiune: 1995

- numărul de inventar: 31.005

- numărul planului de situatie: 6

- suprafata construită = 4.129 m2

- suprafata desfăsurată = 8.258 m2

- valoarea de inventar = 1.087.665.676 lei

Nr. MFP: 111.889