MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 357         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

117. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2004 privind înfiintarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare

 

245. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2004 privind înfiintarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare

 

118. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor

 

246. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor

 

119. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere

 

247. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2004  privind transferurile transfrontaliere

 

121. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale

 

249. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

563. - Hotărâre privind aprobarea finantării programului de participare a României la sărbătorirea “Extinderii Uniunii Europene” si a “Zilei Europei”, Valletta, Malta, 2-8 mai 2004

 

564. - Hotărâre privind aprobarea finantării programului de participare a României la sărbătorirea “Extinderii Uniunii Europene”,  Stockholm, Suedia, 2-11 mai 2004

 

565. - Hotărâre privind aprobarea finantării programului de participare a României la sărbătorirea “Extinderii Uniunii Europene” si a “Zilei Europei”, Dublin, Irlanda, 29 aprilie - 3 mai 2004

 

566. - Hotărâre privind organizarea la Bucuresti, în perioada 17-19 mai 2004, a celei de a III-a Reuniuni regionale a autoritătilor nationale din statele părti la Conventia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993, din Grupul Europa de Est

 

567. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 795/2000 privind strategia de privatizare a Societătii Comerciale “Combinatul de Utilaj Greu” - S.A. Cluj-Napoca, inclusă în componenta “Privatizarea a 50 de societăti comerciale cu capital majoritar de stat grupate în pachete” din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

92. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind modul de achitare a contributiei operatorilor din sfera de reglementare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2004 privind înfiintarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 41 din 29 ianuarie 2004 privind înfiintarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 31 ianuarie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2004.

Nr. 117.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2004 privind înfiintarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2004 privind înfiintarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2004.

Nr. 245.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 127 din 18 decembrie 2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, cu următoarele modificări:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Aplicarea mărcilor/crotaliilor auriculare si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor se vor efectua de către persoane fizice sau juridice de specialitate, în baza contractului de prestări de servicii încheiat cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prin directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, conform prevederilor legale în vigoare.”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de către medicii veterinari cu atributii de inspector al inspectiei sanitare veterinare.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2004.

Nr. 118.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2004.

Nr. 246.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 6 din 22 ianuarie 2004 privind transferurile transfrontaliere, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2004.

Nr. 119.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2004.

Nr. 247.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 30 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.5 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2004.

Nr. 121.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2004.

Nr. 249.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării programului de participare a României la sărbătorirea “Extinderii Uniunii Europene” si a “Zilei Europei”, Valletta, Malta, 2-8 mai 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea programului de participare a României la sărbătorirea “Extinderii Uniunii Europene” si a “Zilei Europei”, Valletta, Malta, 2-8 mai 2004.

Art. 2. - Cheltuielile aferente programului prevăzut la art. 1, în sumă de 386.400 mii lei, se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 563.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării programului de participare a României la sărbătorirea “Extinderii Uniunii Europene”, Stockholm, Suedia, 2-11 mai 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea programului de participare a României la sărbătorirea “Extinderii Uniunii Europene”, Stockholm, Suedia, 2-11 mai 2004.

Art. 2. - Cheltuielile aferente programului prevăzut la art. 1, în sumă de 634.200 mii lei, se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 564.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării programului de participare a României la sărbătorirea “Extinderii Uniunii Europene” si a “Zilei Europei”, Dublin, Irlanda, 29 aprilie - 3 mai 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea programului de participare a României la sărbătorirea “Extinderii Uniunii Europene” si a “Zilei Europei”, Dublin, Irlanda, 29 aprilie - 3 mai 2004.

Art. 2. - Cheltuielile aferente programului prevăzut la art. 1, în sumă de 731.850 mii lei, se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 565.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea la Bucuresti, în perioada 17-19 mai 2004, a celei de a III-a Reuniuni regionale a autoritătilor nationale din statele părti la Conventia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993, din Grupul Europa de Est

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea la Bucuresti, în perioada 17-19 mai 2004, a celei de a III-a Reuniuni regionale a autoritătilor nationale din statele părti la Conventia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993, din Grupul Europa de Est.

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor aferente actiunii prevăzute la art. 1, în sumă de 879.610 mii lei, se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul delegat pentru coordonarea

autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 566.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 795/2000 privind strategia de privatizare a Societătii Comerciale “Combinatul de Utilaj Greu” - S.A. Cluj-Napoca, inclusă în componenta “Privatizarea a 50 de societăti comerciale cu capital majoritar de stat grupate în pachete” din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 795/2000 privind strategia de privatizare a Societătii Comerciale “Combinatul de Utilaj Greu” - S.A. Cluj-Napoca, inclusă în componenta “Privatizarea a 50 de societăti comerciale cu capital majoritar de stat grupate în pachete” din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 26 septembrie 2000, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În situatia în care procesul de privatizare nu se încheie prin transferul actiunilor din proprietatea statului în proprietatea privată, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului este mandatată să implementeze procedura de lichidare voluntară la Societatea Comercială «Combinatul de Utilaj Greu» - S.A. Cluj-Napoca.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 567.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU

SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

 

ORDIN

privind modul de achitare a contributiei operatorilor din sfera de reglementare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (4) si ale art. 10 alin. (5) si (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabileste contributia operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, a agentilor economici si a institutiilor publice care prestează servicii reglementate de Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală potrivit legii, în cuantum de 0,1% din veniturile înregistrate ca urmare a prestării/furnizării serviciilor publice de gospodărie comunală sau din fondurile bănesti alocate de către autoritătile administratiei publice locale pentru desfăsurarea acestor servicii.

Art. 2. - (1) Contributia se varsă în contul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (A.N.R.S.C.) nr. 502514935787, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(2) Contributia se achită lunar, până la data de 20 a lunii curente pentru luna precedentă.

(3) Întârzierea în achitarea sumelor datorate după expirarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage dobânzi si penalităti de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fată de bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală sunt obligati să transmită lunar Declaratia privind contributiile operatorilor la bugetul A.N.R.S.C., prezentată în anexa la prezentul ordin si numită în continuare declaratia.

(2) Declaratia se depune la registratura A.N.R.S.C. sau prin postă cu confirmare de primire, până la data de 20 a lunii curente pentru luna precedentă.

(3) În situatia nedepunerii declaratiei la termenul prevăzut la alin. (2), A.N.R.S.C., prin organele de control, poate stabili sumele obtinute din veniturile înregistrate ca urmare a prestării/furnizării serviciilor de gospodărie comunală sau din fondurile bănesti alocate de către autoritătile administratiei publice locale pentru desfăsurarea acestor servicii. Actul constatator constituie titlu de creantă, iar prin neachitare devine titlu executoriu.

(4) Nedepunerea declaratiei constituie refuz de a pune la dispozitie A.N.R.S.C. datele si informatiile solicitate si se sanctionează potrivit prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările si completările ulterioare.

(5) Declaratia constituie titlu executoriu prin neachitare la scadentă, iar executarea silită se va face conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, agentii economici si institutiile publice care prestează servicii reglementate de A.N.R.S.C. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 66/2002 privind contributiile operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală la bugetul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 26 noiembrie 2002.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Prezentul ordin va intra în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,

Ioan Radu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 aprilie 2004.

Nr. 92.

 

ANEXĂ

 

DECLARATIE

privind contributiile operatorilor la bugetul A.N.R.S.C. pe luna ................ anul ...................

 

Denumirea operatorului ............................................, codul fiscal .............................., localitatea ................................., str. ................................. nr. ........, bl. ........, sc. ......., ap. ......., judetul/sectorul ................, codul postal ...................., telefon/fax ............., conturi bancare ................ Banca ......................., conturi bancare .................... Banca ........................ .

I. Contributia operatorului la bugetul A.N.R.S.C., potrivit art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările si completările ulterioare:

a) venituri înregistrate/fonduri bănesti alocate pe luna .................. .......... lei;

b) contributia datorată pe luna ................. .......... lei;

c) sume restante .......... lei;

d) dobânzi .......... lei;

e) penalităti de întârziere .......... lei;

TOTALUL CONTRIBUTIILOR DE ACHITAT [b)+c)+d)+e)]: .......... lei.

II. Documentul de plată

 

Nr.

crt.

Nr.

documentului de plată

Data debitării contului plătitorului

Defalcarea sumei

Total

Contributia aferentă lunii curente

Sume restante

Dobânzi

Penalităti de întârziere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Defalcarea veniturilor înregistrate pe tipuri de servicii si localităti

Tipul serviciului

Localitatea

Judetul

Veniturile înregistrate/fondurile bănesti alocate

Contributia datorată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALUL PENTRU LUNA RAPORTATĂ:

 

 

 

 

 

 

Prezenta declaratie constituie titlu executoriu prin neachitare la scadentă, iar executarea se va face conform prevederilor legale în vigoare.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar că am verificat datele din prezenta declaratie si, în conformitate cu informatiile furnizate, o declar corectă si completă.

Numele ................ prenumele ................. Data ....................

Functia ........................................................ (director general sau altă persoană autorizată)

 

Semnătura si stampila

.....................................