MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 716         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 august 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

629. – Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

630. – Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 245 din 27 mai 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

476. – Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT CR 7/1–2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrărilor la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 1: Otel“, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 370/2003

 

1.163. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit si accize

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

18. – Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2004

 

452. – Hotărâre privind prelungirea activitătii de administrare specială la Cooperativa de credit “Stogul“ – Poienile de sub Munte

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de deosebită apreciere pentru contributia personală la amplificarea si diversificarea relatiilor germano-române pe multiple planuri, pentru sprijinul constant acordat României în procesul de integrare euroatlantică,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Cruce Excelentei Sale domnului Gerhard Fritz Kurt Schröder, Cancelarul Republicii Federale Germania.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 3 august 2004.

Nr. 629.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de apreciere pentru sprijinul constant acordat dezvoltării si intensificării relatiilor dintre Republica Italiană si România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor domnului Valentino Valentini, seful de cabinet al presedintelui Consiliului de Ministri al Republicii Italiene.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 3 august 2004.

Nr. 630.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 245

din 27 mai 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa – presedinte

Costică Bulai – judecător

Nicolae Cochinescu – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Lucian Stângu – judecător

Ioan Vida – judecător

Florentina Baltă – procuror

Daniela Ramona Chitulescu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Marius Sorin Marin, Emil Ionut Slavu si Ilie Cristea în Dosarul nr. 692/2004 al Tribunalului Teleorman – Sectia civilă.

La apelul nominal sunt prezenti autorii exceptiei, personal si asistati de avocat Alexandru Pantea, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul autorilor exceptiei solicită admiterea exceptiei, arătând că, prin dispozitiile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, este restrâns exercitiul unor drepturi si libertăti în lipsa situatiilor prevăzute de art. 53 din Constitutie, republicată. Textul legal criticat prevede suspendarea din functie fără a arăta ce se întâmplă cu contractul de muncă al persoanelor aflate în această situatie, fiindu-le afectat si dreptul la sănătate, deoarece cei suspendati din functie nu mai contribuie la asigurările sociale. Dispozitiile art. 65 alin. (3) contravin si art. 23 alin. (11) din Constitutie, republicată, deoarece înlătură prezumtia de nevinovătie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece suspendarea din functie nu înlătură prezumtia de nevinovătie si nici nu îngrădeste dreptul la muncă al autorilor exceptiei. Aceasta nu se constituie într-o sanctiune, ci, din contră, reprezintă o măsură de protejare a institutiei în care este încadrat cel suspendat din functie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 15 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 692/2004, Tribunalul Teleorman – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 65 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare.

Exceptia a fost ridicată de Marius Sorin Marin, Emil Ionut Slavu si Ilie Cristea în dosarul sus-mentionat, având drept obiect o contestatie la decizia de suspendare din functie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că prevederile legale criticate vin în contradictie cu dispozitiile art. 23 alin. (8), precum si cu dispozitiile art. 5 alin. (2) din Codul de procedură penală.

De asemenea, dispozitiile legale criticate înfrâng si prevederile art. 6 pct. 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si pe cele ale art. 11 pct. 1 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului. Prevederile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 încalcă si dispozitiile art. 38 din Constitutie, precum si pe cele ale art. 23 pct. 1 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, deoarece dreptul la muncă al autorilor exceptiei este restrâns prin intermediul măsurii de suspendare din functie. Suspendarea din functie are drept consecintă restrângerea exercitiului unor drepturi fundamentale, fără existenta conditiilor si a motivelor prevăzute de art. 49 din Constitutie, republicată.

Tribunalul Teleorman – Sectia civilă nu si-a exprimat opinia în legătură cu exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că nu poate fi retinută critica potrivit căreia textul de lege criticat aduce atingere dispozitiilor constitutionale referitoare la prezumtia de nevinovătie si nici existentei dreptului la muncă, garantat de art. 41 din Constitutie, republicată, ori dispozitiilor art. 53 din Constitutie, republicată, deoarece măsura suspendării din functie este justificată de interesul prezervării încrederii populatiei în organele statului, proportionalitatea acestei măsuri decurgând atât din natura si gravitatea faptelor care fac obiectul învinuirii sau determină luarea măsurii preventive, cât si din caracterul său esentialmente provizoriu.

Avocatul Poporului arată că din actul de sesizare a Curtii Constitutionale nu rezultă textele constitutionale presupus încălcate de art. 65 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, motiv pentru care, având în vedere dispozitiile imperative ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, numai Curtea Constitutională poate decide cadrul constitutional în care urmează să fie examinată exceptia de neconstitutionalitate. Apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin nici unui text din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, republicată, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 14 octombrie 2003.

Acest text de lege are următorul continut:

– Art. 65 alin. (3): “În cazul în care s-a pus în miscare actiunea penală pentru săvârsirea unei infractiuni contra păcii sau omenirii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a oricărei alte infractiuni săvârsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei de politist, precum si pe timpul arestării preventive, politistul este suspendat din functie. În perioada suspendării politistul nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute în prezenta lege si este obligat să predea armamentul, legitimatia si insigna.“

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, art. 65 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului a fost modificat prin art. I pct. 37 din Legea nr. 101 din 7 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 20 aprilie 2004, dispozitiile criticate fiind preluate, în esentă, cu următorul continut:

– Art. 65 alin. (3): “Pe timpul urmăririi penale pentru săvârsirea unei infractiuni contra păcii si omenirii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a oricărei alte infractiuni săvârsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei de politist, acesta este pus la dispozitie conform alin. (2). În cazul în care s-a pus în miscare actiunea penală si pe durata judecării până la pronuntarea unei hotărâri definitive, precum si pe durata arestării politistul este suspendat din functie. În perioada suspendării politistul nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute în prezenta lege si este obligat să predea armamentul, legitimatia si insigna.“

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 23 alin. (8), art. 38 si art. 49 din Constitutia României, precum si prevederile art. 6 pct. 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si cele ale art. 11 pct. 1 si ale art. 23 pct. 1 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului. După aprobarea Legii de revizuire si republicarea Constitutiei României, dispozitiile constitutionale invocate sunt cuprinse în art. 23 alin. (11), art. 41 alin. (1) si art. 53 alin. (1), ce au următorul continut:

– Art. 23 alin. (11): “Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare, persoana este considerată nevinovată.“

– Art. 41 alin. (1): “Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.

Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de muncă este liberă.“

– Art. 53 alin. (1): “Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.“

– Art. 6 pct. 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale: “Orice persoană acuzată de o infractiune este prezumată nevinovată până ce vinovătia sa va fi legal stabilită.“

– Art. 11 pct. 1 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului: “Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovătia sa va fi dovedită în mod legalîn cursul unui proces public în cadrul căruia i s-au asigurat toate garantiile necesare apărării sale.“

– Art. 23 pct. 1 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului: “Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la conditii echitabile si satisfăcătoare de muncă, precum si la ocrotire împotriva somajului.“

Curtea constată că, desi prin adresa nr. 1.781 din 5 aprilie 2004 s-a cerut completarea încheierii de sesizare cu opinia instantei, aceasta nu a trimis opinia instantei cu privire la exceptia de neconstitutionalitate. Prin Decizia nr. 47 din 5 martie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 10 aprilie 1998, Curtea a statuat că lipsa opiniei instantei judecătoresti din încheierile de sesizare nu poate opri Curtea să judece cauzele ce i-au fost deduse, deoarece încălcarea de către instantă a obligatiei de a-si exprima opinia nu poate paraliza exercitarea dreptului conferit de Constitutie autorilor exceptiei de a o invoca si, în mod corelativ, de a primi solutia rezultată din controlul legii de către Curtea Constitutională.

Astfel, Curtea Constitutională va proceda la judecarea exceptiei de neconstitutionalitate asa cum a fost ridicată de autor.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia dispozitiile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 vin în contradictie cu prevederile art. 5 alin. (2) din Codul de procedură penală, Curtea constată că aceasta nu poate fi retinută.

Astfel, prin Decizia nr. 81 din 25 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 8 iulie 1999, Curtea a statuat că examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispozitiile constitutionale pretins violate, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele si raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparatie la dispozitii ori principii ale Constitutiei, republicată.

De asemenea, nu poate fi retinută nici critica potrivit căreia dispozitiile criticate înlătură prezumtia de nevinovătie.

Curtea constată că, potrivit dispozitiilor art. 65 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, se suspendă din functie politistul fată de care s-a pus în miscare actiunea penală pentru săvârsirea cu intentie a unei infractiuni care îl face incompatibil cu exercitarea functiei de politist. Suspendarea din functie intervine de la data în care s-a pus în miscare actiunea penală si operează pe durata arestării, în cazul săvârsirii unei infractiuni cu un grad de pericol foarte ridicat, cum ar fi infractiuni contra păcii si omenirii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie. -ntre momentul începerii urmăririi penale si momentul în care s-a pus în miscare actiunea penală, dacă acestea nu coincid, intervine măsura punerii la dispozitie, iar nu cea a suspendării din functie.

Măsura suspendării se dispune ca urmare a punerii în miscare a actiunii penale, iar nu ca urmare a înlăturării prezumtiei de nevinovătie, care operează până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare sau până la scoaterea de sub urmărire penală, achitarea, încetarea urmăririi penale ori a procesului penal.

Mai mult, în această fază a procesului penal în care organul de urmărire penală dispune de suficiente date cu privire la săvârsirea unei infractiuni, precum si cu privire la identitatea făptuitorului, poate dispune si alte măsuri ce au un caracter preventiv si mult mai severe decât suspendarea din functie, cum ar fi, de exemplu, măsurile de sigurantă, retinerea sau arestarea preventivă.

Curtea retine că măsurile de sigurantă, retinerea sau arestarea preventivă, precum si suspendarea din functie, desi restrâng exercitarea unor drepturi sau a unor libertăti, nu pot fi considerate ca fiind contrare prezumtiei de nevinovătie. Toate aceste măsuri, deci si suspendarea din functie, sunt necesare pentru apărarea ordinii publice si pentru desfăsurarea instructiei penale.

Suspendarea din functie a politistului se dispune atunci când săvârsirea de către acesta a unei infractiuni intentionate l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, aceasta fiind o măsură de protejare a intereselor institutiei în care este încadrat fată de pericolul continuării activitătii ilicite si al extinderii consecintelor periculoase ale faptei penale, prin prevenirea săvârsirii de noi fapte similare, si, pe cale de consecintă, pentru păstrarea prestigiului institutiei.

În acest context nu poate fi retinută nici critica potrivit căreia textul ar încălca dispozitiile constitutionale referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti, întrucât, asa cum s-a arătat, măsura suspendării din functie se impune, printre altele, pentru apărarea ordinii publice si pentru desfăsurarea instructiei penale. Restrângerea unor drepturi constitutionale este admisă, ea răspunzând nevoii de a asigura securitatea juridică a drepturilor si libertătilor celorlalti, atât în perspectiva intereselor individuale, cât si a celor nationale sau de grup si a binelui public, fiind si o modalitate de salvgardare a unor drepturi în situatiile în care exercitiul lor are un caracter antisocial.

De asemenea, Curtea constată că nu poate fi retinută nici critica potrivit căreia suspendarea din functie, prevăzută de textul de lege criticat, ar aduce atingere dreptului la muncă garantat de art. 41 din Constitutie, republicată.

Suspendarea se dispune numai în ceea ce priveste exercitarea functiei de politist, cu care politistul a devenit incompatibil datorită săvârsirii infractiunii retinute în sarcina sa prin actul de punere în miscare a actiunii penale. El se poate încadra în altă muncă fără nici o îngrădire.

De altfel, Legea nr. 360/2002, în alin. (4) al art. 65, prevede si garantii în apărarea intereselor politistului împotriva unor erori judiciare, în sensul că “în cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum si în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal, politistul va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendării din functie, potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului de interne.“

Pe de altă parte, Curtea observă că dispozitii similare cu cele criticate de autorul exceptiei se găsesc si în alte acte normative, cum ar fi Codul muncii, la art. 52 alin. (1) lit. c), sau Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, la art. 74 alin. (2).

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Marius Sorin Marin, Emil Ionut Slavu si Ilie Cristea în Dosarul nr. 692/2004 al Tribunalului Teleorman – Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 mai 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Chitulescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT CR 7/1–2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrărilor la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 1: Otel“, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 370/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministru de stat, ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. – Prescriptia tehnică PT CR 7/1-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrărilor la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 1: Otel“, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 370/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 si 105 bis din 4 februarie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 2.2 – Standarde – va avea următorul cuprins:

“2.2. Standarde

Standardele sunt mentionate în anexa C.

Standardele mentionate în prezenta prescriptie tehnică nu sunt obligatorii. În consecintă, utilizatorii prezentei prescriptii tehnice pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezenta prescriptie tehnică.“

2. Se efectuează următoarele modificări:

– se elimină punctul 3.16;

– la sfârsitul punctului 5.2 se introduce următoarea notă:

“NOTĂ: Este respectat sistemul de numerotare a procedeelor de sudare din SR EN ISO 4063.“;

– la punctul 5.3.1 (ultima frază) se înlocuieste SR EN 10204:1994 cu SR EN 10204+A1;

– la punctul 6.4 (fraza a treia) se înlocuieste EN 970:1999 cu SR EN 970;

– la punctul 6.4 (fraza a patra) se înlocuieste SR EN ISO 13920:98 cu SR EN ISO 13920;

– la punctul 6.4 (fraza a patra) se înlocuieste SR EN 25817:1993 cu SR EN 25817;

– la punctul 6.6.2 se înlocuieste SR EN 895:1997 cu SR EN 895 (de trei ori);

– la punctul 6.6.3 se înlocuieste SR EN 910:1997 cu SR EN 910 (de două ori);

– la punctul 6.6.4 (prima frază) se înlocuieste SR EN 875:1997 cu SR EN 875;

– la punctul 6.6.5, prima frază va avea următorul cuprins:

“Încercarea tehnologică de rupere a îmbinărilor sudate în colt se execută pe epruvete prelevate conform unei specificatii tehnice.“;

– la punctul 6.6.6 (prima frază) se înlocuieste STAS 5540/6-77 cu STAS 5540/6;

– la punctul 6.6.7 (prima frază) se înlocuieste SR EN 1321:2000 cu SR EN 1321;

– la punctul 6.6.8 (prima frază) se înlocuieste SR EN 1043/1:1997 cu SR EN 1043-1;

– la punctul 6.6.8 (prima frază) se elimină îsau STAS 5976/1-82“;

– la punctul 7.4.4 (ultima frază) se înlocuieste STAS 6606/1-86 cu SR EN 444;

– la punctul 7.4.5 (fraza a doua) se înlocuieste SR EN 1321:2000 cu SR EN 1321;

– la punctul 7.4.5 (penultima frază) se înlocuieste SR EN 1321:2000 cu SR EN 1321;

– la punctul 7.4.6 (prima frază) se înlocuieste SR EN 1043/1:1997 cu SR EN 1043-1;

– la punctul 7.4.7 (fraza a doua) se înlocuieste STAS 1510-87 cu STAS 1510;

– la punctul 7.4.7 (fraza a doua) se înlocuieste STAS 11400/3-89 cu SR EN ISO 15614-8;

– la punctul 8.4.2.8 (fraza a patra) se înlocuieste SR EN 1043-1:1997 cu SR EN 1043-1;

– la punctul 8.5.2.2 (ultima frază) se înlocuieste SR EN 10233:1997 cu SR EN 10233;

– la punctul 8.5.2.5 (prima frază) se înlocuieste SR EN 10236:1996 cu SR EN 10236.

3. Anexa C va avea următorul cuprins:

“ANEXA C

 

STANDARDE

SR EN 288-3+A1:1999 Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea a 3-a: Verificarea procedurii de sudare cu arc electric a otelurilor

SR EN 444:1996 Examinări nedistructive. Principii generale pentru examinarea radiografică cu radiatii X si gama a materialelor metalice SR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini si responsabilităti

SR EN 875:1997 Încercări distructive ale îmbină rilor sudate din materiale metalice. Încercarea la încovoiere prin soc. Pozitia epruvetei, orientarea crestăturii si examinare

SR EN 895:1997 Încercări distructive ale îmbină rilor sudate din materiale metalice. Încercarea la tractiune transversală

SR EN 910:1997 Încercări distructive ale îmbină rilor sudate din materiale metalice. Încercări la îndoire SR EN 970:1999 Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinarea vizuală

SR EN 1043-1:1997 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de duritate. Partea 1: Încercarea de duritate a îmbinărilor sudate cu arc electric

SR EN 1321:2000 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Examinarea macroscopică si microscopică a îmbinărilor sudate

SR EN 10204+A1:2000 Produse metalice. Tipuri de documente si inspectie

SR EN 10233:1997 Materiale metalice. Tevi. Încercarea la aplatizare

SR EN 10236:1996 Materiale metalice. Tevi. Încercarea de lărgire a inelului

SR EN 25817:1993 îmbinări sudate cu arc electric din otel. Ghid pentru nivelurile de acceptare a defectelor

SR EN ISO 4063:2000 Sudare si procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor si numerele de referintă

SR EN ISO 13920:1998 Sudare. Tolerante generale pentru constructii sudate. Dimensiuni pentru lungimi si unghiuri. Forme si pozitii

SR EN ISO 15614-8:2003 Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare.

Partea 8: Sudarea îmbinărilor teavă-placă tubulară

STAS 1510-87 Masini de încercări mecanice statice. Conditii tehnice pentru verificare

STAS 5540/6-77 Încercări ale îmbinărilor sudate cap la cap. Încercarea la aplatizare.“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 476.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit si accize

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 4/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit si accize, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 august 2004.

Nr. 1.163.

 

ANEXĂ

 

COMISIA FISCALĂ CENTRALĂ

 

DECIZIE

privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit si accize

 

1. Regimul fiscal al cheltuielilor necesare dezvoltării si modernizării productiei de gaze naturale

Solutie:

“În aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, respectiv ale art. 24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cota de 35% din pretul tonei de titei extras si al gazelor naturale livrate, calculată si colectată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării si modernizării productiei de titei si gaze naturale, rafinării, transportului si distributiei petroliere, cu modificările ulterioare, se reflectă în conturi de rezerve, analitic distinct pe seama cheltuielilor curente.

Aceste surse sunt destinate pentru acoperirea nevoilor de investitii din sectoarele de rafinare, transport si distributie petrolieră, pentru lucrări de cercetare geologică destinată descoperirii de noi rezerve, în vederea dezvoltării productiei, pentru retehnologizarea si modernizarea echipamentelor din dotare.

Sumele înregistrate în conturi de rezerve, analitic distinct, au natura subventiilor pentru investitii, atât din punct de vedere contabil, cât si fiscal. Pe măsura amortizării activelor finantate din această sursă sau a scăderii lor din evidentă, rezervele respective se trec la venituri, corespunzător sumelor înregistrate pe seama cheltuielilor.“

2. Aplicarea prevederilor art. 26 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la accizarea uleiurilor minerale si a altor produse utilizate sau puse în vânzare drept carburant ori component pentru a creste volumul final al carburantului.

Solutie:

“În conditiile aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările si completările ulterioare, importurile de aditivi cu codurile NC 2909.19.00 si NC 3811.90.00, efectuate de către agentii economici producători de carburanti – benzine si motorine, nu intrau sub incidenta accizelor. Obligatia de plată a accizelor pentru aceste produse intervenea la momentul livrării carburantilor care aveau în componenta lor acesti aditivi.“

 

Bucuresti, 5 iulie 2004.

Nr. 4.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2004

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente, Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna august 2004 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 20,29 la sută pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 2 august 2004.

Nr. 18.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea activitătii de administrare specială la Cooperativa de credit “Stogul“ – Poienile de sub Munte

 

Având în vedere constatările înscrise în Raportul de administrare specială nr. 118 din 16 iunie 2004 cu privire la starea financiară a Cooperativei de credit “Stogul“ – Poienile de sub Munte si la posibilitatea de redresare a situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centrală în urma activitătii de administrare specială desfăsurată la Cooperativa de credit “Stogul“ – Poienile de sub Munte în perioada 3 mai – 16 iunie 2004, din care a rezultat mentinerea situatiei economico-financiare nefavorabile a cooperativei de credit,

în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. – Prelungirea activitătii de administrare specială pe o perioadă limitată de 45 de zile la Cooperativa de credit “Stogul“ – Poienile de sub Munte, cu sediul în localitatea Poienile de sub Munte nr. 8, judetul Maramures, cod unic de înregistrare 6315156, număr de ordine în registrul comertului J24/709/1994.

Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi transmisă Cooperativei de credit “Stogul“ – Poienile de sub Munte si CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 452.