MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 726         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 august 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

88. - Ordin al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere si sprijin pentru părinti si copii

 

323. - Ordin al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 275/2003, cu modificările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE

 

ORDIN

pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere si sprijin pentru părinti si copii

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobată si modificată prin Legea nr. 252/2001, si ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,

secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Standardele minime obligatorii privind centrul de consiliere si sprijin pentru părinti si copii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005.

 

Secretarul de stat al Autoritătii Nationale

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Gabriela Coman

 

Bucuresti, 27 iulie 2004.

Nr. 88.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 275/2003, cu modificările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (7 2 ) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, aprobată prin Legea nr. 338/2004,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 275/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 10 iulie 2003, modificate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 547/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 17 octombrie 2003, se completează după cum urmează:

- După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111 , cu următorul cuprins:

“Art. 111 . - (1) Finalizarea dotării cu aparatele de taxat si lămpi taxi, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, a taxiurilor aflate în exploatare pe bază de autorizatie taxi temporară se prelungeste până la 31 decembrie 2004.

(2) În conformitate cu prevederile art. 59 alin. (2) din Legea nr. 38/2003, cu modificările ulterioare, serviciul de transport local al autoritătii administratiei publice locale va întocmi, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, programul de dotare esalonată lunar, în vederea eliberării autorizatiilor taxi permanente.

(3) Programul de dotare esalonată va epuiza până la 30 noiembrie 2004 eliberarea tuturor autorizatiilor taxi permanente, în conformitate cu numărul de autorizatii taxi permanente stabilit prin hotărâre a consiliului local, în ordinea înscrierii taxiurilor pentru obtinerea autorizatiei respective.

(4) În luna decembrie 2004 va fi asigurată efectuarea fiscalizării aparatelor de taxat respective.

(5) Autorizatiile taxi permanente, emise în conformitate cu programul de dotare esalonată stabilit, vor fi eliberate pentru 5 ani, respectiv un an, în conformitate cu prevederile art. 11 lit. A pct. 3 si lit. B pct. 4, respectiv ale art. 11 lit. B pct. 5 si 7.

(6) Începând cu 1 ianuarie 2005, vor fi retrase autorizatiile taxi permanente acordate, în cazul în care aparatele de taxat respective nu vor fi fiscalizate în conditiile Legii nr. 38/2003, cu modificările ulterioare.

(7) Programele de dotare esalonată stabilite vor fi făcute publice, în conformitate cu prevederile legale.

(8) Nerespectarea programelor de dotare esalonată atrage pierderea dreptului de a mai primi autorizatia taxi permanentă în conditiile în care cererea pentru eliberarea acestor tipuri de autorizatii este mai mare decât numărul stabilit prin hotărâre a consiliului local.”

Art. II. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, primăriile vor asigura, într-o manieră transparentă si permanentă, evidenta în pagina de Internet a situatiei eliberării autorizatiilor taxi, astfel:

a) numărul autorizatiei taxi eliberate si perioada pentru care a fost eliberată;

b) numărul de circulatie al autovehiculului care detine autorizatia respectivă;

c) numele detinătorului autorizatiei taxi.

 

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

 

Bucuresti, 6 august 2004.

Nr. 323.