MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 754         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 august 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

189. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru aprobarea publicării Prescriptiei tehnice NC 1-81 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea instalatiilor stabile sub presiune cu functii de securitate nucleară”

 

190. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru aprobarea publicării Prescriptiei tehnice NC 2-83 “Prescriptii tehnice privind proiectarea, executia, montarea, repararea, verificarea si exploatarea conductelor sub presiune si a elementelor de conducte din obiectivele si instalatiile nucleare”

 

191. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind aprobarea publicării Prescriptiei tehnice NC 3-86 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si verificarea pompelor din obiectivele si instalatiile nucleare”

 

192. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind aprobarea publicării Prescriptiei tehnice NC 4-87 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si verificarea armăturilor din obiectivele si instalatiile nucleare”

 

193. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru aprobarea publicării Prescriptiei tehnice NR 1-83 “Prescriptii tehnice privind proiectarea, executarea, repararea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor auxiliare destinate să functioneze în cadrul obiectivelor si instalatiilor nucleare”

 

999/397. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

pentru aprobarea publicării Prescriptiei tehnice NC 1-81 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea instalatiilor stabile sub presiune cu functii de securitate nucleară”

 

În conformitate cu Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 19.167 din 29 iunie 2004 si aprobată de inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

în temeiul art. 3 alin. (1) lit. b) si al art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea eliminării barierelor în calea liberei circulatii a mărfurilor, se aprobă publicarea Prescriptiei tehnice NC 1-81 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea instalatiilor stabile sub presiune cu functii de securitate nucleară”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prescriptia tehnică NC 1-81 a fost aprobată prin Ordinul ministrului aprovizionării tehnico-materiale si controlului gospodăririi fondurilor fixe nr. 27 din 17 martie 1982.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Mihai Prisăcariu

 

Bucuresti, 30 iunie 2004.

Nr. 189.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 bis, în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, sectorul 5.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

pentru aprobarea publicării Prescriptiei tehnice NC 2-83 “Prescriptii tehnice privind proiectarea, executia, montarea, repararea, verificarea si exploatarea conductelor sub presiune si a elementelor de conducte din obiectivele si instalatiile nucleare”

 

În conformitate cu Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 19.168 din 29 iunie 2004 si aprobată de inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, în temeiul art. 3 alin. (1) lit. b) si al art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea eliminării barierelor în calea liberei circulatii a mărfurilor, se aprobă publicarea Prescriptiei tehnice NC 2-83 “Prescriptii tehnice privind proiectarea, executia, montarea, repararea, verificarea si exploatarea.conductelor sub presiune si a elementelor de conducte din obiectivele si instalatiile nucleare”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prescriptia tehnică NC 2-83 a fost aprobată prin Ordinul ministrului aprovizionării tehnico-materiale si controlului gospodăririi fondurilor fixe nr. 110 din 27 octombrie 1982.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Mihai Prisăcariu

 

Bucuresti, 30 iunie 2004.

Nr. 190.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 bis, în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, sectorul 5.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

privind aprobarea publicării Prescriptiei tehnice NC 3-86 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si verificarea pompelor din obiectivele si instalatiile nucleare”

 

În conformitate cu Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 19.169 din 29 iunie 2004 si aprobată de inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

în temeiul art. 3 alin. (1) lit. b) si al art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea eliminării barierelor în calea liberei circulatii a mărfurilor, se aprobă publicarea Prescriptiei tehnice NC 3-86 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si verificarea pompelor din obiectivele si instalatiile nucleare”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prescriptia tehnică NC 3-86 a fost aprobată prin Ordinul ministrului aprovizionării tehnico-materiale si controlului gospodăririi fondurilor fixe nr. 57 din 16 iunie 1986.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Mihai Prisăcariu

 

Bucuresti, 30 iunie 2004.

Nr. 191.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 bis, în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, setorul 5.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

privind aprobarea publicării Prescriptiei tehnice NC 4-87 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si verificarea armăturilor din obiectivele si instalatiile nucleare”

 

În conformitate cu Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 19.170 din 29 iunie 2004 si aprobată de inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

în temeiul art. 3 alin. (1) lit. b) si al art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea eliminării barierelor în calea liberei circulatii a mărfurilor, se aprobă publicarea Prescriptiei tehnice NC 4-87 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si verificarea armăturilor din obiectivele si instalatiile nucleare”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prescriptia tehnică NC 4-87 a fost aprobată prin Ordinul ministrului aprovizionării tehnico-materiale si controlului gospodăririi fondurilor fixe nr. 23 din 23 aprilie 1988.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Mihai Prisăcariu

 

Bucuresti, 30 iunie 2004.

Nr. 192.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 bis, în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, sectorul 5.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

pentru aprobarea publicării Prescriptiei tehnice NR 1-83 “Prescriptii tehnice privind proiectarea, executarea, repararea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare destinate să functioneze în cadrul obiectivelor si instalatiilor nucleare”

 

În conformitate cu Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 19.171 din 29 iunie 2004 si aprobată de inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

în temeiul art. 3 alin. (1) lit. b) si al art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea eliminării barierelor în calea liberei circulatii a mărfurilor, se aprobă publicarea Prescriptiei tehnice NR 1-83 “Prescriptii tehnice privind proiectarea, executarea, repararea, exploatarea si verificarea macaralelor, ecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare destinate să functioneze în cadrul obiectivelor si instalatiilor nucleare”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prescriptia tehnică NR 1-83 a fost aprobată prin Ordinul ministrului aprovizionării tehnico-materiale si controlului gospodăririi fondurilor fixe nr. 84 din 12 august 1983.

Art. 3. - Prescriptia tehnică NR 1-83 se modifică după cum urmează:

a) în tabelul din anexa 1, pozitia 3 va avea următorul cuprins:

“3. SR ISO 4301-1 Instalatii de ridicat. Clasificare. Partea 1: Generalităti 1994”

b) în tabelul din anexa 1 pozitia 4 va avea următorul cuprins:

“4. STAS 8290 Instalatii de ridicat. Prescriptii de calcul pentru constructia metalică 1973”

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Mihai Prisăcariu

 

Bucuresti, 30 iunie 2004.

Nr. 193.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 bis, în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, sectorul 5.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 999 din 12 august 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 397 din 10 august 2004

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1, 8, 9, 18, 18 a), 21, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 34 si 37 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 si 17 bis din 9 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea.

 

 

 

 

ANEXĂ*)

 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.