MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 763         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 august 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.246. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

202. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind stabilirea si înregistrarea mărcilor de garantie proprie pentru bijuterii si obiecte din metale pretioase si aliaje ale acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.246.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobândirea cetăteniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate

 

1. Adam Alexandru, fiul lui Adam Ion si Ana, născut la 27 decembrie 1935 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 41-44, 44 Str. Sunnyside, New York, N.Y., III 04, ap. E10.

2. Aharon Ilan, fiul lui Aron Relu (n. la 17 ianuarie 1949 în localitatea Iasi) si Paulina (n. la 3 aprilie 1947 în localitatea Iasi), născut la 2 februarie 1979 în localitatea Naharya, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Naharya, str. Hamiasdim nr. 8.

3. Albu Ion, fiul lui Albu Constantin (n. la 10 mai 1924 în localitatea Duruitoarea-Rîscani) si Mrug Anna, născut la 13 iunie 1964 în localitatea Dămăscani, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica  Moldova, localitatea Costesti, Str. Prieteniei nr. 6, ap. 25, raionul Costesti.

4. Andronic Ion, fiul lui Andronic Constantin si Nina (fiica lui Nacul Ion, n. la 21 ianuarie 1927 în localitatea Pohrebea- Chisinău, si Lucheria, n. la 25 mai 1925 în localitatea Pohrebea), născut la 23 aprilie 1977 în Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Ginta Latină nr. 21, ap. 169;

- Andronic Silviu, născut la 25 martie 2000.

5. Arnaut Valeria, fiica lui Valeriu si Lidia (fiica lui Obadă Mihail, n. la 2 octombrie 1921 în localitatea Nicoreni, judetul Soroca, si Emilia), născută la 11 august 1979 în Chisinău, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Durlesti, str. Ion Creangă nr. 2, bl. A.

6. Arseni Natalia, fiica lui Carp Mihail (fiul lui Ion, n. la 15 mai 1922 în localitatea Lunga, judetul Soroca, si Elena) si Tamara, născută la 8 iunie 1978 în localitatea Ghiustrov, Germania, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Lunga, judetul Floresti;

- Arseni Alexandru, născut la 4 noiembrie 1994;

- Arseni Dan, născut la 24 septembrie 2001.

7. Arseni Vladimir, fiul lui Arseni Gheorghe (n. la 18 martie 1933 în localitatea Enichioi-Cantemir) si Maria (n. la 8 aprilie 1940 în localitatea Enichioi), născut la 13 aprilie 1973 în localitatea Baimaclia, judetul Cahul, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Lunga, judetul Floresti.

8. Avram Ginette, fiica lui Kaiserman Mendel si Clara, născută la 8 martie 1939 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Heller 3/23.

9. Barbur Giusepina, fiica lui Barbur Sabin si Maria, născută la 17 mai 1960 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 40822 Mettmann, Schellenberg 23.

10. Belevschi Gheorghe, fiul lui Tudor (n. la 19 iunie 1931 în localitatea Alexandrovca, judetul Soroca) si Elisaveta, născut la 3 ianuarie 1959 în localitatea Trifănesti, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. A. Hîjdeu nr. 62, ap. 3.

11. Bîrcă Ghenadie, fiul lui Nicolae (n. în anul 1927 în localitatea Costesti) si Agafia (n. la 6 februarie 1927 în localitatea Costesti), născut la 9 noiembrie 1969 în localitatea Costesti, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ialoveni, Str. Ialovenilor nr. 29, ap. 1.

12. Bivol Aurelia, fiica lui Strejescu Leonid (n. la 5 iulie 1921 în localitatea Verejeni-Orhei) si Larisa (n. la 10 aprilie 1932 în localitatea Verejeni), născută la 6 septembrie 1954 în localitatea Serejeni, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Socoleni nr. 4, ap. 11.

13. Botnaru Olga, fiica lui Gheorghe (fiul lui Filip, n. la 16 iunie 1912 în localitatea Briceni, sectorul Donduseni, judetul Edinet, si Efrosinia) si Liubov, născută la 17 octombrie 1979 în Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 80, bl. 4, ap. 150.

14. Bradu Ina, fiica lui Malenchi Petru (fiul lui Anton, n. la 3 august 1926 în localitatea Donduseni, si Nadejda, n. la 9 iulie 1922 în localitatea Donduseni) si Svetlana, născută la 18 august 1982 în localitatea Donduseni, judetul Edinet, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Donduseni, str. Cernov nr. 16, judetul Edinet.

15. Bratanova Ala, fiica lui Bondarenco Nicolae si Lidia (fiica lui Sîrbu Constantin si Maria, n. la 11 iulie 1921 în localitatea Pilinei-Cahul), născută la 1 septembrie 1975 în localitatea Moscovei, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 17, ap. 85.

16. Brătutel Alexei, fiul lui Brătutel Ion si Nina (fiica lui Gaspar Afanasie, n. în anul 1912 în localitatea Isacova, Orhei, si Irina, n. în anul 1917 în localitatea Isacova, Orhei), născut la 7 aprilie 1972 în localitatea Isacova, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Testemiteanu N. nr. 24, bl. 3.

17. Butuc Grigore, fiul lui Stefan si Maria (n. la 5 mai 1940 în localitatea Căpriana-Chisinău), născut la 8 februarie 1972 în localitatea Străseni, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Alba Iulia nr. 122, ap. 27.

18. Butuc Viorel, fiul lui Stefan si Maria (n. la 5 mai 1940 în localitatea Căpriana), născut la 16 septembrie 1968 în localitatea Străseni, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Străseni, bd. Stefan cel Mare nr. 245, ap. 8.

19. Caflanov Marina, fiica lui Sadovinschi Sosipatru (n. la 24 noiembrie 1933 în localitatea Grigorăuca-Bălti) si Elena, născută la 6 iulie 1964 în localitatea Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Bălti, str. Strîi nr. 7, ap. 56.

20. Can Emine, fiica lui Minan Ismail si Altum, născută la 29 octombrie 1955 în Bucuresti, România, cetătean turc, cu domiciliul actual în Turcia, Istanbul, Sagdic Sokak nr. 7/7 Sisli.

21. Carcea Valeriu, fiul lui Pavel (n. la 18 septembrie 1920 în localitatea Hîjdieni) si Alexandra, născut la 10 ianuarie 1961 în localitatea Hîjdieni, judetul Glodeni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hîjdieni, judetul Glodeni.

22. Cazacu Gheorghe, fiul lui Maxim (n. la 18 octombrie 1920 în localitatea Horesti) si Haritina (n. la 18 octombrie 1920 în Horesti), născut la 5 mai 1961 în localitatea Horesti, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău-Dobrogea, str. Decebal nr. 2, ap. 52;

- Cazacu Diana, născută la 29 mai 1989;

- Cazacu Silvia, născută la 25 octombrie 1990.

23. Cebotari Sergiu, fiul lui Anatolie si Lilia (fiica lui Auzeac Filip, n. la 13 octombrie 1923 în localitatea Maramonovca-Edinet, si Maria, n. la 22 decembrie 1924 în localitatea Cosăuti-Soroca), născut la 23 ianuarie 1977 în localitatea  Drochia, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Drochia, str. Bogdan P. Hasdeu nr. 7, judetul Soroca.

24. Cernalev Nicolae, fiul lui Vasile (n. la 27 aprilie 1936 în localitatea Negureni-Orhei) si Iulia (n. la 5 decembrie 1935 în localitatea Susleni-Orhei), născut la 30 decembrie 1957 în localitatea Orhei, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Mihail Sadoveanu nr. 26, ap. 85, judetul Orhei;

- Cernalev Victoria, născută la 4 aprilie 1985;

- Cernalev Iulia, născută la 5 februarie 1989.

25. Cernei Igor, fiul lui Cernei Victor (fiul lui Mihail, n. la 20 septembrie 1932 în localitatea Ciolacu Vechi-Bălti, si Ecaterina, n. la 25 august 1931 în localitatea Ciolacu Vechi) si Tatiana, născut la 26 august 1980 în localitatea Bălti, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Moldovita nr. 19.

26. Cernica Laurentia, fiica lui Cernica Ion (fiul lui Mihail, n. la 6 septembrie 1915 în localitatea Sărăteni, si Maria, n. la 20 octombrie 1918 în localitatea Sărăteni) si Liusea, născută la 12 aprilie 1984 în localitatea Bălti, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Bulgară nr. 82, ap. 22, judetul Bălti.

27. Cernica Liusea, fiica lui Grimalschi Vasile (n. la 18 ianuarie 1920 în localitatea Cozesti-Bălti) si Elena (n. la 13 decembrie 1922 în localitatea Sângerei), născută la 24 noiembrie 1955 în localitatea Sângerei, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sângerei, str. Ion Creangă nr. 19, judetul Bălti.

28. Ciocanu Cristina, fiica lui Mihail (fiul lui Pavel, n. la 1 august 1917 în localitatea Prepelita, Bălti, si Vîrlan Iulita) si Natalia, născută la 27 mai 1982 în localitatea Cupcini, judetul Edinet, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Crucii nr. 6, ap. 146.

29. Coliban Andrei, fiul lui Coliban Tudor (n. la 16 mai 1940 în localitatea Cricova-Chisinău) si Liubov, născut la 17 octombrie 1975 în localitatea Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Socoleni nr. 14, ap. 16.

30. Crimincean Maria, fiica lui Maevschi Vasile (n. la 26 ianuarie 1927 în Lazo) si Valentina (n. la 23 mai 1931 în Lazo), născută la 25 ianuarie 1957 în localitatea Lazo, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Drochia, str. George Călinescu nr. 4, judetul Soroca.

31. Cucos Serghei, fiul lui Vasile si Efrosinia (fiica lui Celac Tudor si Maria, n. la 28 august 1929 în localitatea Răscăieti), născut la 4 mai 1974 în localitatea Răscăieti, judetul Tighina, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Pelivan Ion nr. 17, bl. 3, ap. 11;

- Cucos Corina, născută la 12 mai 1998.

32. Culeanu Tatiana, fiica lui Begun Nicolae (n. la 6 decembrie 1929 în localitatea Vertiujeni-Soroca) si Parascovia (n. la 10 februarie 1930 în localitatea Străseni), născută la 19 octombrie 1960 în localitatea Străseni, judetul Chisinău,

Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Străseni, str. G. Muzicescu nr. 4, ap. 29, judetul Chisinău.

33. Didenco Liliana, fiica lui Didenco Gheorghe si Taisia (fiica lui Grecu Fadeu, n. la 20 august 1923 în localitatea Dîscova-Orhei), si Elisaveta, n. la 3 septembrie 1923 în localitatea Dîscova), născută la 6 noiembrie 1972 în localitatea Cucuruzeni, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Cucuruzenii de Sus, judetul Orhei.

34. Dimitras Oleg, fiul lui Nicolae si Eugenia (fiica lui Cojocari Stefan si Olimpiada, n. în anul 1910 în localitatea Cernita-Soroca), născut la 16 noiembrie 1976 în localitatea Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Calea Iesilor nr. 27, bl. 2, ap. 1.

35. Dobrojan Elena, fiica lui Vistieru Ion (n. la 12 ianuarie 1936 în localitatea Cotiujenii Mici) si Maria (n. la 17 februarie 1935 în localitatea Drăgănesti-Bălti), născută la 17 iulie 1971 în localitatea Cotiujenii Mici, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei-Copăceni;

- Dobrojan Tatiana, născută la 17 iulie 1993;

- Dobrojan Marina, născută la 8 octombrie 1998.

36. Dragutan Nina, fiica lui Dragutan Eustatie (n. la 22 septembrie 1921 în localitatea Recea) si Efimia (n. la 23 ianuarie 1923 în localitatea Recea), născută la 24 aprilie 1950 în localitatea Recea, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Stefan cel Mare nr. 20, ap. 36, judetul Chisinău.

37. Elenin Angela, fiica lui Gorbei Stefan (n. la 14 august 1937 în localitatea Furceni) si Eugenia, născută la 27 aprilie 1967 în localitatea Furceni, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Furceni, judetul Orhei;

- Elenin Eugenia, născută la 18 septembrie 1987;

- Elenin Mihail, născut la 12 decembrie 1993.

38. Frunză Adrian, fiul lui Titus si Constanta, născut la 12 august 1978 în localitatea Ijevti, judetul Storojinet-Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, satul Ijevti, raionul Storojinet, Cernăuti.

39. Gavrilită Ilie, fiul lui Gavrilită Ion (n. la 1 august 1935 în Tomai) si Olga, născut la 14 mai 1977 în localitatea Tomai, judetul Leova, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Tomai, judetul Leova.

40. Georgescu Mihai, fiul lui Georgescu Ioan si Maria, născut la 24 martie 1939 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 6033 Nord Sheridan Rd., ap. 12 H, Chicago, Illinois.

41. Gheorghistean Stela, fiica lui Gheorghistean Ion si Rughină Svetlana (fiica lui Rughină Nicolae, n. la 1 martie 1926 în localitatea Tescureni, si Larisa, n. la 23 august 1928 în localitatea Chisinău), născută la 15 iunie 1976 în localitatea Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Zăvoiului nr. 2, ap. 2.

42. Glavan Igor, fiul lui Glavan Mihail (n. la 10 noiembrie 1929 în localitatea Pelinia-Rîscani) si Eugenia (n. la 10 decembrie 1926 în localitatea Sverdiac-Rîscani), născut la 28 aprilie 1969 în localitatea Grigoresti, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. B. Glavan nr. 15.

43. Goncearenco Elena, fiica lui Gîrnet Stefan si Elena (n. la 19 ianuarie 1921 în localitatea Ursoaia-Cahul), născută la 20 februarie 1952 în localitatea Pelinei, judetul Cahul, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. V. Stroescu nr. 45, ap. 13;

- Goncearenco Irina, născută la 12 februarie 1991;

- Goncearenco Victoria, născută la 9 decembrie 1992.

44. Gonta Victor, fiul lui Gonta Ion (n. la 5 aprilie 1926 în localitatea Rusestii Noi) si Eugenia (n. la 25 aprilie 1931 în localitatea Hîncesti-Lăpusna), născut la 17 aprilie 1966 în localitatea Rusestii Noi, judetul Chisinău, Moldova, cetătean

moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ialoveni, str. Moldova nr. 8, ap. 7, judetul Chisinău.

45. Gonta Zinaida, fiica lui Nica Emilian (n. la 1 august 1938 în localitatea Zaicani-Rîscani) si Lidia, născută la 9 ianuarie 1967 în localitatea Hiliuti, judetul Rîscani, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ialoveni, str. Moldova nr. 8, ap. 7, judetul Chisinău;

- Gonta Cătălina, născută la 23 aprilie 1991;

- Gonta Cristina, născută la 26 iunie 1989.

46. Grom Tatiana, fiica lui Zamăneagră Mihail (fiul lui Feodor, n. la 16 iunie 1894 în localitatea Voloave, si Maria) si Raisa, născută la 3 martie 1967 în localitatea Bălti, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Stamati C. nr. 1, ap. 57, judetul Bălti;

- Grom Andrei, născut la 22 noiembrie 1989.

47. Grunberg Tsvi, fiul lui Emanoil si Martha, născut la 10 august 1963 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Beer-Sheva, str. Sara Aaronson 4/28.

48. Gumailo Alina, fiica lui Gheorghe si Elena (fiica lui Caulea Lazăr, n. la 29 octombrie 1930 în localitatea Cernăuti, si Ana), născută la 13 ianuarie 1976 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, Cernăuti, str. Tripolscaia nr. 7;

- Gumailo Dumitru, născut la 30 octombrie 1998.

49. Gusuila Aida, fiica lui Costritchi Vitalie (n. la 1 aprilie 1927 în localitatea Bălti) si Larisa, născută la 6 august 1964 în localitatea Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Cehov nr. 25, ap. 41.

50. Haim Rahel (Rasela), fiica lui Meller Herscu si Malca, născută la 28 octombrie 1937 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 22441 Naharia, str. Weizman 107/8.

51. Haim Saul, fiul lui Haim Leizer si Golda, născut la 27 ianuarie 1933 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 22441 Naharia, str. Weizman 107/8.

52. Herscher Marius, fiul lui Hirsch si Raia, născut la 23 noiembrie 1946 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, Kiriat Bialik, str. Armonim 0027.

53. Herscovici Manole, fiul lui Isac si Leontina, născut la 21 septembrie 1944 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Onu, str. Hashaked 20.

54. Ichim Gheorghe, fiul lui Ichim Nicolae si Svetlana (fiica lui Brasoveanu Grigore, n. la 2 ianuarie 1930 în localitatea Copăceni, si Lidia, n. la 14 decembrie 1934 în localitatea Copăceni), născut la 6 octombrie 1983 în localitatea Copăceni, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Copăceni, judetul Bălti.

55. Ichim Svetlana, fiica lui Brasoveanu Grigore (n. la 2 ianuarie 1930 în localitatea Copăceni) si Lidia (n. la 14 decembrie 1934 în localitatea Copăceni), născută la 4 aprilie 1964 în localitatea Copăceni, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Copăceni, judetul Bălti;

- Ichim Alexandru, născut la 10 februarie 1990;

- Ichim Anatolie, născut la 26 decembrie 1987.

56. Ilovan Grigore, fiul lui Ilovan Chiril (n. la 18 martie 1928 în localitatea Tîntăreni) si Effimia (n. la 11 iulie 1928 în localitatea Tîntăreni), născut la 16 aprilie 1956 în localitatea Tîntăreni, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Tîntăreni, sectorul Anenii Noi.

57. Ilovan Sergiu, fiul lui Grigore (fiul lui Chiril, n. la 18 martie 1928 în localitatea Tîntăreni, si Efimia) si Liuba, născut la 21 iulie 1980 în localitatea Anenii Noi, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Tîntăreni, sectorul Anenii Noi.

58. Ioncu Diana, fiica lui Oleg si Vera (fiica lui Macari Andrei, n. la 20 martie 1935 în localitatea Mîndrestii Noi, judetul Bălti, si Ioana, n. la 17 aprilie 1938 în localitatea Mîndresti), născută la 24 februarie 1983 în localitatea Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Rezina, str. 1 Mai nr. 7, ap. 16, judetul Orhei.

59. Iordan Ruslan, fiul lui Dumitru (fiul lui Ilie, n. la 4 august 1931 în localitatea Delacău, si Nadejda, n. la 31 august 1931 în localitatea Puhăceni) si Nadejda, născut la 27 iulie 1975 în localitatea Delacău, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Nicolae Titulescu nr. 4.

60. Ipati Serghei, fiul lui Ipati Radion si Vera (fiica lui Chiper Nazar, n. la 14 octombrie 1913 în localitatea Delacău, si Ana, n. la 4 ianuarie 1923 în localitatea Delacău), născut la 26 iulie 1974 în localitatea Delacău, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Anenii Noi - Delacău, Str. Tineretului nr. 3.

61. Isacenco Igor, fiul lui Mihail (fiul lui Stefan, n. la 25 decembrie 1910 în localitatea Floresti, si Parascovia, n. la 11 iulie 1910 în localitatea Floresti) si Lidia, născut la 2 mai 1975 în localitatea Floresti, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Floresti, str. George Cosbuc nr. 34.

62. Israeli Lora, fiica lui Herscovici Smil si Ana, născută la 19 februarie 1933 în localitatea Moinesti, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar-Saba, str. Hameiasdim 14/9.

63. Jardan Diana, fiica lui Jardan Valerian (fiul lui Constantin, n. la 28 mai 1922 în localitatea Bolduresti-Nisporeni, si Serafima, n. la 15 ianuarie 1934 în localitatea Bolduresti) si Larisa, născută la 15 august 1981 în localitatea Fălesti, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Ismail nr. 102, bl. 3, ap. 18.

64. Juster Victoria, fiica lui Comandasu Vasile (n. la 1 aprilie 1903 în Turtumanu-Constanta) si Constantina, născută la 28 august 1932 în localitatea Trupcilar, Bulgaria, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel-Aviv, str. Alharizi nr. 13, ap. 3.

65. Kaufman Miron (Serbănescu), fiul lui Kaufman Isidor si Etti, născut la 8 ianuarie 1934 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 58362 Holon, Kdoshei Kahir nr. 36, ap. 31.

66. Kendler Sandu, fiul lui Kendler Isac si Semelia, născut la 6 decembrie 1924 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Rison Le Tion 4/7.

67. Landesman Alexandru, fiul lui Landesman Iosif si Ganz Estera, născut la 31 ianuarie 1947 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar-Saba, str. Avivim 12/12, 44381.

68. Landesman Ester, fiica lui Gantz Chain si Charna, născută la 23 noiembrie 1926 în localitatea Iernuteni, judetul Mures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat-Gan, str. Kriniti nr. 5/6, 53543.

69. Malîs Serghei, fiul lui Vladimir (fiul lui Mihail, n. la 29 ianuarie 1928 în Recea-Bălti, si Maria, n. la 7 ianuarie 1932 în localitatea Slobozia-Recea) si Maria, născut la 9 iunie 1982 în localitatea Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Chisinăului nr. 4, ap. 1.

70. Marcovici Maria, fiica lui Moscovici Marcel si Moscovici Sofiea, născută la 31 iulie 1951 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le-Zion, str. Birger Itzhack 0008.

71. Marcovici Ozias, fiul lui Avram-Bercu si Ghita, născut la 3 aprilie 1948 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le-Zion, str. Birger Itzhack 0008.

72. Mardare Elena, fiica lui Mardare Valentin si Ana (fiica lui Platon Vasile, n. la 28 iunie 1914 în localitatea Mateuti-Rezina, si Iulita, n. la 15 august 1912 în localitatea Verejeni-Telenesti), născută la 11 februarie 1972 în localitatea Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Hristo Botev nr. 19, bl. 1, ap. 79.

73. Mayersohn Bruno, fiul lui Mayersohn Isac si Henriette, născut la 25 decembrie 1940 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rosh Haayn 48571, str. Shaked nr. 25.

74. Mayersohn Clara, fiica lui Soifer Moise si Sabina, născută la 15 septembrie 1940 în localitatea Târgu-Neamt, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rosh Haayn 48571, str. Shaked nr. 25.

75. Mereută Rodica, fiica lui Dumitru (fiul lui Nichita, n. la 13 august 1912 în localitatea Opaci, si Ana, n. la 24 octombrie 1925 în localitatea Opaci) si Maria, născută la 11 mai 1980 în localitatea Opaci, judetul Căuseni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Belgrad nr. 21, ap. 3.

76. Mihalas Ludmila, fiica lui Gutuleac Constantin (n. la 27 mai 1928 în localitatea Gribesti-Vaslui) si Irina (n. la 8 octombrie 1930 în localitatea Chisinău), născută la 20 mai 1957 în localitatea Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. A. Donici nr. 31.

77. Mogîldea Igor, fiul lui Mogîldea Anton (n. la 24 aprilie 1937 în localitatea Gălesti) si Elena, născut la 24 iulie 1971 în localitatea Gălesti, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Gălesti-Străseni, judetul Chisinău.

78. Movila Mihail, fiul lui Movila Stefan (n. la 16 august 1918 în localitatea Tocuz-Căuseni) si Elena (n. la 21 iulie 1921 în localitatea Taraclia-Căuseni), născut la 2 aprilie 1957 în localitatea Tocuz, judetul Căuseni, Moldova, cetătean  moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr. 2/1, ap. 11, judetul Chisinău;

- Movila Radu, născut la 9 iulie 1987;

- Movila Doina, născută la 19 noiembrie 1988.

79. Nagacevschi Horia, fiul lui Nagacevschi Igor si Rodica (fiica lui Mahu Gheorghe, n. la 29 aprilie 1925 în localitatea Tîrnova-Edinet, si Margareta, n. la 24 aprilie 1936 în localitatea Teleseuca Nouă-Soroca), născut la 26 septembrie 1980 în localitatea Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Florilor nr. 2, cămin.

80. Nani Mihail, fiul lui Cezar (n. la 19 octombrie 1936 în localitatea Leuseni-Lăpusna) si Elena, născut la 2 aprilie 1961 în localitatea Leuseni, judetul Lăpusna, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 76/2, ap. 29.

81. Neagu Victor, fiul lui Neagu Fiodor (n. la 6 februarie 1938 în localitatea Durlesti) si Ana, născut la 3 ianuarie 1966 în localitatea Durlesti, judetul Străseni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. L. Damian nr. 42A;

- Neagu Victoria, născută la 26 decembrie 1988;

- Neagu Iana, născută la 13 februarie 1993.

82. Nica Ion, fiul lui Nica Nicolae (n. la 6 septembrie 1934 în localitatea Copăceni) si Elisaveta, născut la 11 septembrie 1962 în localitatea Copăceni, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Grigorăuca-Sîngerei, judetul Bălti.

83. Onoi Igor, fiul lui Andrei (fiul lui Alexei, n. la 17 martie 1937 în localitatea Baccealia, si Vera, n. la 8 aprilie 1935 în localitatea Baccealia) si Nadejda, născut la 14 septembrie 1983 în localitatea Baccealia, judetul Tighina, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Baccealia, Str. Grădinilor, judetul Tighina.

84. Onoi Ina, fiica lui Onoi Vasile (fiul lui Arsenie, n. la 24 august 1926 în localitatea Baccealia, si Cristina, n. la 23 iulie 1932 în localitatea Baccealia) si Elena, născută la 20 decembrie 1980 în localitatea Baccealia, judetul Tighina, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Baccealia, Str. Păcii, judetul Tighina.

85. Onoi Ion, fiul lui Andrei (fiul lui Alexei, n. la 17 martie 1937 în localitatea Baccealia, si Vera, n. la 8 aprilie 1935 în localitatea Baccealia) si Nadejda, născut la 21 mai 1982 în localitatea Baccealia, judetul Tighina, Moldova, cetătean

moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Baccealia, judetul Tighina.

86. Ostas Valentina, fiica lui Paduraru Ion (n. în anul 1924 în Dancu-Lăpusna) si Maria (n. la 16 august 1927 în localitatea Călmătui-Lăpusna), născută la 24 mai 1962 în localitatea Dancu, judetul Lăpusna, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Criuleni, satul Slobozia-Dusca, str. Stefan cel Mare nr. 4, ap. 13;

- Ostas Alexandru, născut la 28 august 1987;

- Ostas Eugenia, născută la 10 ianuarie 1992.

87. Panfili Ana, fiica lui Gheorghe (fiul lui Stefan, n. la 15 august 1918 în localitatea Mereni, si Ana, n. la 20 martie 1921 în localitatea Mereni) si Olga, născută la 2 ianuarie 1980 în localitatea Mereni, judetul Anenii Noi, Moldova, cetătean

moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Octavian Goga nr. 1, ap. 3.

88. Papuc Viorica, fiica lui Valeriu si Maria (fiica lui Bălănel Ion, n. la 21 mai 1917 în localitatea Slobozia Mare, si Maria), născută la 31 iulie 1980 în localitatea Slobozia Mare, judetul Cahul, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul  actual în Republica Moldova, satul Slobozia Mare, raionul Vulcănesti, judetul Cahul.

89. Parlui Maria, fiica lui Chetrari Pavel (n. la 2 iunie 1929 în localitatea Mărculesti) si Ana (n. la 5 noiembrie 1926 în localitatea Floresti), născută la 13 martie 1958 în localitatea Mărculesti, judetul Floresti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ialoveni, Str. Izvoarelor nr. 233.

90. Perciun Valerii, fiul lui Iacob si Maria (n. la 7 august 1935 în localitatea Gura Galbenei, judetul Cimislia), născut la 19 octombrie 1969 în localitatea Gura Galbenei, judetul Cimislia, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Korolenko nr. 59, bl. 1, ap. 94.

91. Petrovschi Igor, fiul lui Condrat (n. la 3 decembrie 1933 în localitatea Sturzovca-Glodeni) si Nina (n. la 8 august 1942 în localitatea Cotova), născut la 4 august 1969 în localitatea Sturzovca, judetul Glodeni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Sevcenco nr. 44, ap. 38.

92. Pitul Corina, fiica lui Ceresnevschii Leonid (fiul lui Serghei, n. la 2 aprilie 1914 în localitatea Marsinti-Cernăuti, si Maria) si Lidia, născută la 14 decembrie 1977 în localitatea Marsinti, judetul Noua Sulită-Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, satul Marsinti, raionul Noua Sulită, regiunea Cernăuti;

- Pitul Sem, născut la 1 septembrie 1999.

93. Platon Olga, fiica lui Lungu Ion (n. la 21 septembrie 1928 în localitatea Mereni) si Alexandra (n. în anul 1936 în localitatea Mereni), născută la 21 iulie 1959 în localitatea Mereni, judetul Anenii Noi, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Mereni-Anenii Noi, str. Sevcenco nr. 6, judetul Chisinău.

94. Prociuc Alexei, fiul lui Prociuc Petru (n. la 1 decembrie 1938 în localitatea Heciul Nou) si Eugenia, născut la 1 decembrie 1973 în localitatea Heciul Nou, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Heciul Nou, raionul Sîngerei.

95. Prociuc Ion, fiul lui Petru (n. la 1 decembrie 1938 în localitatea Heciul Nou) si Eugenia, născut la 8 martie 1969 în localitatea Heciul Nou, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Heciul Nou, raionul Sîngerei.

96. Radu Natalia, fiica lui Tomsa Vasile (fiul lui Alexandru, n. în anul 1904 în localitatea Isacova-Orhei, si Natalia, n. în anul 1913 în localitatea Orhei) si Maria, născută la 7 martie 1975 în localitatea Orhei, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. E. Coca nr. 19, cămin;

- Radu Cătălina, născută la 20 ianuarie 1988;

- Radu Doina, născută la 28 ianuarie 1993.

97. Revenco Pavel, fiul lui Constantin (n. la 23 februarie 1927 în localitatea Dereneu) si Ana (n. la 20 martie 1936 în localitatea Dereneu), născut la 27 ianuarie 1962 în localitatea Dereneu, judetul Ungheni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Ion Creangă nr. 82/1, ap. 17.

98. Rieber Angela, fiica lui Bentin Moisa si Sidonia, născută la 4 mai 1953 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Pirhei Aviv nr. 10.

99. Romanciuc Stefan, fiul lui Mihail (n. la 5 august 1934 în localitatea Hreatca) si Maria, născut la 15 mai 1963 în localitatea Hreatca, judetul Hliboca-Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, Cernăuti, str. Pivdeno-Kilteva nr. 5V, ap. 6.

100. Rotaru Petru, fiul lui Rotaru Teodor (n. la 6 iulie 1921 în localitatea Cărpineni-Lăpusna) si Ana (n. la 17 iulie 1927 în localitatea Călmătui-Hîncesti), născut la 12 noiembrie 1960 în localitatea Cioara, judetul Lăpusna, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hîncesti, Cărpineni, str. Zorile nr. 11, judetul Lăpusna;

- Rotaru Valeriu, născut la 30 mai 1994.

101. Schifter Livia-Lia, fiica lui Lungu Stefan si Serena-Ema, născută la 31 martie 1946 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat-Gan, str. Hagat St. 26.

102. Schifter Theodor, fiul lui Schifter Adolf si Rosita, născut la 25 iulie 1941 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat-Gan, str. Hagat St. 26.

103. Schwaner Florica, fiica lui Medaru Gheorghe si Ecaterina, născută la 21 august 1930 în localitatea Clejani, judetul Giurgiu, România, cetătean danez, cu domiciliul actual în Danemarca, St th 2100 Copenhaga, Rinkobinggade 7.

104. Sheaffer John Lawrence, fiul lui David si Pepy, născut la 21 martie 1923 în Bucuresti, România, cetătean australian, cu domiciliul actual în Australia, 10 A Harden Ave, Northbridge NSW.

105. Stahl Johann (Bărdas Ioan-Niculae), fiul lui Bărdas Ioan si Ana, născut la 3 decembrie 1944 în localitatea Saschiz, judetul Mures, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 38518 Gifhorn, Heidgarten 7.

106. Stahl Victoria, fiica lui Todoran Ierofteiu si Clementina, născută la 27 ianuarie 1949 în localitatea Ormenis, judetul Mures, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 38518 Gifhorn, Heidgarten 7.

107. Stancov Valentina, fiica lui Stancov Ion (n. la 19 ianuarie 1906 în localitatea Ulmu, Chisinău) si Anastasia (n. la 16 iunie 1912 în localitatea Ulmu, Chisinău), născută la 19 noiembrie 1955 în localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender, str. Petrovscogo nr. 24.

108. Sterbet Eugeniu, fiul lui Vasile si Elena (fiica lui Crăciun Ion, n. la 1 iulie 1925 în localitatea Tigheci, si Vera, n. la 1 iulie 1925 în localitatea Cociulia), născut la 11 iulie 1981 în localitatea Iargara, judetul Leova, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Ginta Latină nr. 3, bl. 3, ap. 57.

109. Sterbet Grigore, fiul lui Vasile si Elena (fiica lui Crăciun Ion, n. la 1 iulie 1925 în localitatea Tigheci, si Vera, n. la 1 iulie 1925 în localitatea Cociulia), născut la 27 februarie 1972 în localitatea Iargara, judetul Leova, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Iargara- Leova, str. Mihai Eminescu nr. 81.

110. Sumila Anatolie, fiul lui Sumila Ion si Sumila Maria (fiica lui Vasilita Ion, n. la 1 iulie 1919 în localitatea Durlesti, si Tatiana), născut la 2 ianuarie 1971 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. I. Soltîz nr. 47.

111. Szakacs Andrei, fiul lui Szakacs Arpad si Maria, născut la 21 noiembrie 1937 în localitatea Văcăresti, judetul Harghita, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 341 95 Ljungby, Hannas Vag 1, Holminge.

112. Tăbîrtă Dorin, fiul lui Gheorghe si Eugenia (fiica lui Brasoveanu Grigore, n. la 2 ianuarie 1930 în localitatea Copăceni-Bălti, si Lidia, n. la 14 decembrie 1934 în localitatea Copăceni), născut la 6 martie 1981 în localitatea Sîngerei, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei, str. Stefan cel Mare nr. 17, judetul Bălti.

113. Tapu Zinovia, fiica lui Dragutan Eustatie (n. la 22 septembrie 1921 în localitatea Recea) si Eftimia (n. la 23 ianuarie 1923 în localitatea Recea), născută la 11 mai 1961 în localitatea Recea, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Recea, judetul Chisinău.

114. Tîltu Corin, fiul lui Alexei si Elena (fiica lui Frumusachi Ion, n. la 20 septembrie 1929 în localitatea Domulgeni, si Maria, n. la 9 noiembrie 1930 în localitatea Domulgeni), născut la 22 iunie 1980 în localitatea Domulgeni, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Domulgeni, Floresti, judetul Soroca.

115. Tîu Parascovia, fiica lui Antimir Dumitru (n. la 15 mai 1918 în localitatea Constantinesti) si Parascovia, născută la 8 februarie 1953 în localitatea Constantinesti, sectorul Cantemir, judetul Cahul, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. C. Negruzzi nr. 131, ap. 6.

116. Tonean Garic, fiul lui Tonean Sergiu si Domnica (fiica lui Pulbere Petru, n. la 11 noiembrie 1917 în localitatea Tîrsitei-Telenesti, si Olga, n. la 16 februarie 1923 în localitatea Telenesti), născut la 22 aprilie 1975 în localitatea Orhei, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Dimo nr. 112, judetul Orhei.

117. Tonean Viorica, fiica lui Iscra Ion (n. la 10 decembrie 1938 în localitatea Cucuruzeni-Orhei) si Irina, născută la 26 ianuarie 1973 în localitatea Orhei, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Dimo nr. 112, judetul Orhei;

- Tonean Serghei, născut la 31 iulie 1994;

- Tonean Caren, născută la 4 august 1999.

118. Triboi Maria, fiica lui Pisari Ioan (n. la 25 aprilie 1925 în localitatea Cioresti) si Varvara (n. la 13 decembrie 1927 în localitatea Cioresti), născută la 15 ianuarie 1966 în localitatea Cioresti, judetul Nisporeni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Mihail Sadoveanu nr. 30, bl. 3, ap. 34.

119. Tudor Liviu, fiul lui Tudor Ilie si Nastasia, născut la 27 noiembrie 1954 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 114, bl. M1, sc. 7, et. 4, ap. 278, sectorul 4.

120. Tudos Nina, fiica lui Gorgan Gheorghe (n. la 25 octombrie 1933 în localitatea Puhăceni) si Eudochia (n. la 24 octombrie 1937 în localitatea Puhăceni), născută la 9 decembrie 1961 în localitatea Puhăceni, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Speia-Anenii Noi, judetul Chisinău.

121. Turcan Boris, fiul lui Turcan Gheorghe (n. la 23 aprilie 1935 în localitatea Chiscăreni) si Anastasia (n. la 30 octombrie 1930 în localitatea Chiscăreni), născut la 15 aprilie 1966 în localitatea Chiscăreni, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Drăgan Maria nr. 7.

122. Untilo Larisa, fiica lui Untilo Ion (n. la 2 septembrie 1923 în localitatea Cruzesti-Vadul lui Vodă) si Eugenia (n. la 25 martie 1939 în localitatea Răzeni-Chisinău), născută la 23 august 1969 în localitatea Anenii Noi, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Frumusica nr. 1B, ap. 3.

123. Vatavu Ana, fiica lui Vatavu Ion si Valentina (n. la 22 februarie 1949 în localitatea Cerlenovca, si Anastasia, n. la 1 noiembrie 1927 în localitatea Petrosu-Fălesti), născută la 2 septembrie 1981 în localitatea Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Gheorghe Asachi nr. 71/5, ap. 1.

124. Vieru Alexandru, fiul lui Vieru Vasile (n. la 23 februarie 1925 în localitatea Putuntei) si Feodora (n. la 1 martie 1932 în localitatea Hulboaca-Orhei), născut la 15 martie 1969 în localitatea Putuntei, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Putuntei, judetul Orhei.

125. Vlas Mariana, fiica lui Vlas Stefan si Valentina (fiica lui Pascari Gheorghe, n. la 14 august 1926 în localitatea Sarata Galbenă, si Feodosia), născută la 25 august 1977 în localitatea Sarata Galbenă, judetul Lăpusna, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Decebal nr. 61, ap. 13.

126. Vlas Nicolae, fiul lui Vlas Andrei (n. la 12 decembrie 1938 în localitatea Ignătei) si Efrosenia (n. la 17 mai 1939 în localitatea Ignătei-Orhei), născut la 25 noiembrie 1967 în localitatea Ignătei, judetul Rezina, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Rezina, satul Ignătei, judetul Orhei.

127. Volovei Olga, fiica lui Ureche Leon (n. la 17 martie 1938 în localitatea Scorteni-Telenesti) si Daria (n. la 27 martie 1942 în localitatea Scorteni), născută la 13 august 1971 în localitatea Căzănesti, judetul Telenesti, Moldova, cetătean  moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Decebal nr. 1.

128. Vozian Eugenia, fiica lui Cascaval Grigore (n. la 16 ianuarie 1928 în localitatea Festelita-Bender) si Agafia (n. la 17 ianuarie 1934 în localitatea Festelita), născută la 1 decembrie 1965 în localitatea Festilita, judetul Tighina, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău-Buiucani, Piata Unirii nr. 3, ap. 115.

129. Weller Sorin-Stefan, fiul lui Velea Stefan si Maria, născut la 12 mai 1949 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 63071 Offenbach am Main, Buchh.gelallee 44.

130. Zderciuc Zinaida, fiica lui Mihail (fiul lui Andrei si Ecaterina, n. la 16 iulie 1924 în localitatea Ungheni) si Nina, născută la 10 iunie 1970 în localitatea Ungheni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Ungheni, str. Mihail Sadoveanu nr. 69.

131. Zilberstein Elias, fiul lui Zelig si Entty, născut la 18 septembrie 1931 în Caracas, Venezuela, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 58487 Holon, str. Atarot nr. 3.

132. Zveaghintev Ala, fiica lui Cais Dumitru (fiul lui Tudor, n. la 27 mai 1921 în localitatea Maximeni, si Eudochia, n. la 7 februarie 1921 în localitatea Ialpujeni) si Nadejda, născută la 18 ianuarie 1967 în localitatea Cimislia, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cimislia, str. Miron Costin nr. 22, judetul Lăpusna.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind stabilirea si înregistrarea mărcilor de garantie proprie pentru bijuterii si obiecte din metale pretioase si aliaje ale acestora

 

Având în vedere prevederile:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, coroborată cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată;

- Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

- Hotărârii Guvernului nr. 633/2003 privind înfiintarea pe lângă Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a unei activităti finantate integral din venituri proprii;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 37/2004 pentru aprobarea modelelor mărcilor utilizate de fabricantii, producătorii, importatorii, exportatorii si, după caz, vânzătorii de obiecte si bijuterii din metale pretioase si aliajele acestora,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Continutul mărcii de garantie proprie care urmează să fie aplicată de producătorii, importatorii sau, după caz, vânzătorii de obiecte si bijuterii din metale pretioase si aliaje ale acestora se stabileste de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor în functie de domiciliul, respectiv sediul persoanei fizice sau juridice autorizate în acest sens, de numărul de ordine al.cererii de stabilire a mărcii si de numărul de persoane desemnate să efectueze analiza si marcarea.

(2) În acest sens persoanele fizice si juridice autorizate să îsi marcheze obiectele si bijuteriile cu marca de garantie proprie vor formula si vor transmite la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, la sediul acesteia, prin postă sau fax la nr. 021/312.35.96, o cerere al cărei model este prevăzut în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor va comunica persoanei fizice sau juridice autorizate continutul mărcii sau, după caz, al mărcilor stabilite pentru fiecare, împreună cu schita acestora.

Art. 3. - (1) Persoanele desemnate să efectueze analiza si marcarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase si aliaje ale acestora vor avea marca de garantie proprie personalizată, înregistrată si amprentată la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

(2) În cazul în care persoana fizică sau juridică autorizată să îsi marcheze obiectele si bijuteriile cu marca proprie de garantie are desemnate două sau mai multe persoane în acest scop, personalizarea se realizează prin adăugarea după marca propriu-zisă, în interiorul chenarului, a unei litere mari de tipar a alfabetului latin.

Art. 4. - (1) Poansoanele cu marca de garantie proprie personalizată nu sunt transmisibile.

(2) În cazul în care persoana desemnată să efectueze analiza si marcarea obiectelor si bijuteriilor îsi încetează raporturile de muncă sau orice alte raporturi cu persoana fizică ori juridică autorizată, poansoanele cu marca de garantie proprie personalizată, utilizate de aceasta, se predau în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor pentru desfigurare.

Art. 5. - Pentru fiecare marcă de garantie proprie personalizată, înregistrată la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, se percepe un tarif de înregistrare si amprentare în cuantum de 500.000 lei, care se poate achita cu ordin de plată sau mandat postal, în contul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 50034266502, deschis la Directia Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 august 2004.

Nr. 202.

 

ANEXĂ

 

CERERE

pentru stabilirea si înregistrarea mărcilor de garantie proprie

 

Subscrisa S.C./P.F./A.F. ......................................................., cu sediul social/domiciliul în localitatea ......................., str. .............................. nr. ..........., bl. ....., sc. ...., et. ......, ap. ......., judetul/sectorul .................., posesoare a Autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase nr. ................, eliberată la data de ........................,

vă rugăm să ne stabiliti continutul mărcilor de garantie proprie personalizate, care vor fi aplicate pe obiectele si bijuteriile din metale pretioase si aliajele acestora, ce urmează a fi comercializate, pentru următoarele persoane desemnate si care au promovat testul în acest sens:

1. ................................, legitimat cu B.I./C.I. seria ......... nr. ........., CNP ..........................., pentru marcarea bijuteriilor si obiectelor confectionate din 1) : aur ¨ , argint ¨ , platină ¨ ;

2. ................................, legitimat cu B.I./C.I. seria ......... nr. ........., CNP ..........................., pentru marcarea bijuteriilor si obiectelor confectionate din: aur ¨ , argint ¨ , platină ¨ ........................

Vă rugăm ca după confectionarea poansoanelor, mărcile de garantie proprie să fie înregistrate si amprentate la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

 

Semnătura si stampila

.................................


1) Se va marca cu X căsuta corespunzătoare metalului/aliajului din care sunt confectionate bijuteriile si obiectele ce urmează a fi marcate cu marca de garantie proprie.