MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 787         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 august 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 292 din 1 iulie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (5) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

73. - Ordonantă pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

 

1.291. - Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră în perimetrele DEE V – 5 Bertesti si DEE V - 12 Filiu, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Transion” - S.R.L.

 

1.292. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E V - 3 Banat Est, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Amro Gold Oil” - S.R.L.

 

1.325. - Hotărâre pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

530/987/204. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 232/313/130/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea si prezentarea otetului si a acidului acetic de calitate alimentară

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 292

din 1 iulie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (5) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (5) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003, exceptie ridicată de Liliana-Adela Vaidner, Maria Colibă, Veronica Ghibirdic, Dumitru Ghibirdic, Liliana-Georgeta Tănase, Petru Marcel Mogosan, Lucia-Angela Iovan, Nicolae-Remus Bodrean, Lenuta Stoica, Mariana Dalog, Gheorghe Dubar, Eugenia Gheorghitanu, Ileana Hodîrnău, Aurelia Pasca, Stelian Racheru, Remus Gherman, Rozalia Nagy, Ioan Andrica, Elena Căinant, Sidonia Crăciun, Mariana Chereches, Mariana-Elena Negru, Rodica Boaches, Corina-Agafia Nemes, Alexandrina-Mariana Anca, Ioan-Petru Certejan, Ioana Maier, Paul Vultur, Ana Vultur în Dosarul nr. 5.275/2003 al Tribunalului Hunedoara - Sectia civilă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 22 iunie 2004, fiind consemnate în încheierea din acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, în conformitate cu dispozitiile art. 369 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a amânat pronuntarea la 1 iulie 2004.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 februarie 2004, Tribunalul Hunedoara - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 569/2003, exceptie ridicată de Liliana-Adela Vaidner, Maria Colibă, Veronica Ghibirdic, Dumitru Ghibirdic, Liliana-Georgeta Tănase, Petru Marcel Mogosan, Lucia-Angela Iovan, Nicolae-Remus Bodrean, Lenuta Stoica, Mariana Dalog, Gheorghe Dubar, Eugenia Gheorghitanu, Ileana Hodîrnău, Aurelia Pasca, Stelian Racheru, Remus Gherman, Rozalia Nagy, Ioan Andrica, Elena Căinant, Sidonia Crăciun, Mariana Chereches, Mariana-Elena Negru, Rodica Boaches, Corina-Agafia Nemes, Alexandrina-Mariana Anca, Ioan-Petru Certejan, Ioana Maier, Paul Vultur, Ana Vultur în Dosarul nr. 5.275/2003 al acelei instante, având ca obiect solutionarea unui conflict de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin, în esentă, că dispozitiile art. 2 alin. (5) “partea a II-a” din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 569/2003 de aprobare a acesteia, prin care “se reiterează art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/11.04.2003”, contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) si celor ale art. 38 alin. (5), devenit, după revizuirea si republicarea Constitutiei, art. 41 alin. (5), în sensul că se încalcă principiul neretroactivitătii legii, respectiv principiul garantării caracterului obligatoriu al conventiilor colective.

Tribunalul Hunedoara - Sectia civilă, formulându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate, consideră că aceasta este neîntemeiată, “dispozitiile invocate neaducând atingere drepturilor constitutionale cu privire la negocieri colective în materie de muncă si nici caracterului obligatoriu al conventiilor colective”. În ceea ce priveste pretinsa neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (5) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, “care reiterează art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003”, instanta apreciază că dispozitiile respective sunt explicabile “prin existenta unor situatii diferite în care se aflau societătile supuse privatizării prin perfectarea până la data aparitiei Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 a unor contracte generatoare de obligatii”. În concluzie, instanta apreciază ca nefondate criticile privind încălcarea dispozitiilor art. 15 alin. (2) si ale art. 41 alin. (5) din Constitutie, republicată. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificările si completările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al acestei institutii.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate privind prevederile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 este inadmisibilă, iar în ceea ce priveste dispozitiile art. 2 alin. (5) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, în redactarea dată prin legea de aprobare a acesteia, critica de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Se arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 a fost respinsă prin Legea nr. 565/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 23 decembrie 2003, si, în consecintă, exceptia de neconstitutionalitate a art. II din această ordonantă de urgentă, în conformitate cu dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, este inadmisibilă.

Se învederează, de asemenea, faptul că dispozitiile susamintite au fost reluate în textul art. 2 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, ca urmare a aprobării acesteia cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003. Guvernul consideră că “aceste prevederi reiau într-o formulare nouă, adecvată contextului redactional, corespunzător normelor de tehnică legislativă, dispozitiile cuprinse în art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003”. Guvernul, făcând referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale, arată că “exceptarea societătilor pentru care Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului semnase deja contractul pentru vânzarea actiunilor statului, în perioada indicată în text, are la bază un criteriu rational si obiectiv”.

Guvernul consideră că prevederile art. 2 alin. (5) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, cu modificările si completările aduse prin Legea nr. 569/2003, nu au caracter retroactiv si nu încalcă nici dispozitiile art. 41 alin. (5) din Constitutie, republicată.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate privind dispozitiile art. 2 alin. (5) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 569/2003, este neîntemeiată, iar în ceea ce priveste dispozitiile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Avocatul Poporului arată că dispozitiile art. 2 alin. (5) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2), întrucât “textul de lege criticat reglementează o exceptie de la obligatia acordării plătilor compensatorii pentru acele societăti ale căror actiuni au făcut obiectul unor contracte de vânzare-cumpărare încheiate ulterior intrării în vigoare Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003”. De asemenea, se mai arată că dispozitia în cauză nu încalcă prevederile art. 41 alin. (5) din Constitutie, republicată, invocându-se jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, care a statuat că “încheierea conventiilor colective nu se poate face decât cu respectarea legii”, aceste conventii fiind sizvor de drept, dar forta lor juridică nu poate fi superioară legii, deoarece s-ar încălca un principiu fundamental al statului de drept, si anume primordialitatea legii în reglementarea relatiilor sociale”.

Avocatul Poporului învederează că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 a fost respinsă prin Legea nr. 565/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 23 decembrie 2003, anterior sesizării Curtii, ceea ce, conform dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, duce la inadmisibilitatea exceptiei de neconstitutionalitate în ceea ce priveste dispozitiile art. II din ordonanta de urgentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările aduse prin Legea nr. 232/2004, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările aduse prin Legea nr. 232/2004, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat de autorii exceptiei, îl constituie dispozitiile art. 2 alin. (5) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, text introdus prin art. I pct. 2 din Legea nr. 569/2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

Dispozitiile art. 2 alin. (5) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, criticate pentru neconstitutionalitate în cauza de fată, introduse prin art. I pct. 2 din Legea nr. 569/2003, au următorul cuprins: “Prevederile prezentului alineat nu se aplică societătilor comerciale cu capital majoritar de stat ale căror actiuni au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare semnate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului între data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si data publicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat.”

Prevederile la care face referire textul criticat, cuprinse în acelasi alineat, teza întâi, au următorul cuprins: “În situatia în care societătile care efectuează concedieri colective potrivit art. 1 nu pot achita plătile compensatorii prevăzute prin contractele colective de muncă, până la sfârsitul anului 2003, acestea pot fi acordate lunar, după caz, si ulterior acestei date, aceste plăti având acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.”

Curtea retine că, anterior sesizării Curtii Constitutionale de către instantă, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, la care face referire textul de lege criticat, fusese respinsă prin Legea nr. 565/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 23 decembrie 2003.

Dispozitiile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 aveau următorul cuprins: “Prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 nu se aplică societătilor comerciale cu capital majoritar de stat ale căror actiuni au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare semnate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului între data intrării în vigoare a actului normativ sus-mentionat si data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 15 alin. (2) si ale art. 41 alin. (5), acestea având următorul cuprins:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”;

- Art. 41 alin. (5): “Dreptul la negocieri colective în materie de muncă si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate.”

În esentă, critica de neconstitutionalitate constă în sustinerea că prevederea legală criticată, prin care se exceptează de la obligatia achitării plătilor compensatorii societătile comerciale cu capital majoritar de stat ale căror actiuni au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare semnate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului între data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 si data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2003, încalcă principiul constitutional al neretroactivitătii legii, precum si prevederile art. 41 alin. (5) din Constitutie privind garantarea caracterului obligatoriu al conventiilor colective.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că textul criticat prevede exceptarea de la beneficiul prevederilor art. 2 alin. (5) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, astfel cum a fost modificată si completată prin legea sa de aprobare, a societătilor cu capital majoritar de stat ale căror actiuni au făcut obiectul unor contracte de vânzare-cumpărare încheiate între data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 si data publicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2003. În cauză deci nu este vorba de exceptarea de la beneficiul unor dispozitii acordate anterior de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, în forma sa initială, ci de la beneficiul unor dispozitii noi, introduse prin Legea nr. 569/2003. Prin urmare, nu se poate sustine încălcarea textului constitutional al art. 15 alin. (2) din moment ce textul criticat de autorii exceptiei de neconstitutionalitate nu se referă la exceptarea de la beneficiul unor drepturi acordate în baza unui alt act normativ anterior, ci face referire la dispozitiile legale prin care acestea sunt acordate, cuprinse în acelasi act normativ.

De altfel, si referirile făcute în motivarea exceptiei, la art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 si la art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, se bazau pe crearea aceleiasi confuzii. Potrivit motivării exceptiei, se considera că textul art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 era retroactiv, întrucât prevedea exceptarea societătilor comerciale cu capital majoritar de stat ale căror actiuni au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare semnate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului între data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 si data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2003, fără să se arate însă că textul la care se referea exceptarea [alin. (4) al art. 2] nu era textul initial al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, care în forma initială nu avea decât trei alineate, ci un text care, introdus prin aceeasi Ordonantă de urgentă a Guvernului nr. 22/2003, care prevedea si exceptarea respectivă.

Referitor la critica formulată cu privire la încălcarea art. 41 alin. (5) din Constitutie, Curtea constată că si aceasta este neîntemeiată. Dispozitiile legale criticate prin exceptia de neconstitutionalitate - teza a doua a alin. (5) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 569/2003, nu au nici o referire directă la conventiile colective în materie de muncă. Aceste prevederi, ca si cele cuprinse în teza întâi a alin. (5) a articolului respectiv, nu au incidentă în cauză. Contractul colectiv de muncă cu privire la care s-a creat conflictul pe care îl solutionează instanta a fost încheiat la 10 martie 2003, deci sub regimul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, în forma sa initială, în care art. 2 avea numai trei alineate, care reglementau în mod diferit problema drepturilor de care beneficiau persoanele disponibilizate ca urmare a restructurării sau reorganizării societătilor vizate (cu capital majoritar de stat). Nu se putea pretinde deci ca prin contractul respectiv să se anticipeze drepturi care au fost prevăzute ulterior (prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003, publicată la data de 11 aprilie 2003, iar apoi, după respingerea acesteia de Legea nr. 565/2003, prin Legea nr. 569/2003, de aprobare a  Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, publicată la data de 23 decembrie 2003).

Curtea retine că problema verificării situatiilor de fapt, a conditiilor în care a fost încheiat noul contract colectiv de muncă, din 10 martie 2003, la care se referă autorii exceptiei de neconstitutionalitate, în cuprinsul memoriului depus la instantă, prin care au invocat exceptia, a conformitătii acestui contract cu legile în vigoare la data încheierii sale, nu este de resortul instantei de contencios constitutional, ci al instantei învestite cu solutionarea conflictului de muncă. Pe de altă parte, este de principiu că încheierea conventiilor colective nu se poate face decât cu respectarea legii. Aceste conventii sunt izvor de drept, dar forta lor juridică nu poate fi superioară legii. În consecintă, conventiile colective sunt garantate în măsura în care nu încalcă prevederile legale în materie. În acest sens, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 65/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 28 iunie 1995.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.d) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (5) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, exceptie ridicată de Liliana-Adela Vaidner, Maria Colibă, Veronica Ghibirdic, Dumitru Ghibirdic, Liliana-Georgeta Tănase, Petru Marcel Mogosan, Lucia-Angela Iovan, Nicolae-Remus Bodrean, Lenuta Stoica, Mariana Dalog, Gheorghe Dubar, Eugenia Gheorghitanu, Ileana Hodîrnău, Aurelia Pasca, Stelian Racheru, Remus Gherman, Rozalia Nagy, Ioan Andrica, Elena Căinant, Sidonia Crăciun, Mariana Chereches, Mariana-Elena Negru, Rodica Boaches, Corina-Agafia Nemes, Alexandrina-Mariana Anca, Ioan-Petru Certejan, Ioana Maier, Paul Vultur, Ana Vultur în Dosarul nr. 5.275/2003 al Tribunalului Hunedoara - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 iulie 2004.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă alin. (2) al art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004.

Art. 2. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 73.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră în perimetrele DEE V - 5 Bertesti si DEE V - 12 Filiu, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Transion” - S.R.L.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordurile de concesiune pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră în perimetrele DEE V - 5 Bertesti si DEE V - 12 Filiu, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Transion” - S.R.L., în calitate de concesionar, prevăzute în anexele*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune pentru dezvoltareexploatare si exploatare petrolieră aprobat potrivit art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.291.


*) Anexele se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E V - 3 Banat Est, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Amro Gold Oil” - S.R.L.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E V - 3 Banat Est, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Amro Gold Oil” - S.R.L., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.292.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 40 alin. 1 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru anul 2005 se aprobă recoltarea unui volum maxim de masă lemnoasă pe picior de 18,2 milioane m3 din următoarele categorii de resurse:

a) 11,5 milioane m3 din păduri aflate în proprietatea publică a statului, administrate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva;

b) 2,5 milioane m3 din păduri proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale;

c) 3,5 milioane m3 din păduri proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat;

d) 0,7 milioane m3 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national.

(2) Revizuirea volumului de masă lemnoasă, pe categoriile de resurse prevăzute la alin. (1) si pe destinatiile prevăzute la art. 2 alin. (1), se face ori de câte ori este cazul, prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în functie de evolutia procesului se reconstituire a dreptului de proprietate pentru păduri si alte terenuri cu vegetatie forestieră, fără a se depăsi volumul maxim de 18,2 milioane m3.

(3) Repartizarea pe judete a volumelor de masă lemnoasă provenind din resursele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) si d) se face prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 2. - (1) Volumul de masă lemnoasă prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a), aprobat pentru recoltare în anul 2005 din pădurile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, va avea următoarele destinatii:

a) 8,7 milioane m3 pentru agentii economici cu activitate de exploatare forestieră si/sau prelucrare a lemnului si pentru agentii economici care construiesc drumuri forestiere în bazine forestiere inaccesibile în contrapartidă cu masă lemnoasă pe picior, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 653/2001;

b) 0,8 milioane m3 pentru nevoile proprii ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva;

c) 2,0 milioane m3 pentru aprovizionarea de către Regia Natională a Pădurilor - Romsilva a populatiei cu lemn pentru încălzit si lemn pentru constructii, ce provine din: tăierile de îngrijire a arboreturilor tinere, igienizarea pădurilor, tăierile de produse accidentale dispersate, precum si materialul lemnos de mici dimensiuni rezultat în urma tăierilor în crâng si a tăierilor rase de substituire si refacere.

(2) Masa lemnoasă necesară care se pune la dispozitie de către Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Muntilor Apuseni, cu modificările si completările ulterioare, si pentru aplicarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare, stabilită si comunicată conform metodologiilor aprobate, se pune la dispozitie din cantitatea alocată conform prevederilor alin. (1) lit. a), care se diminuează corespunzător.

Art. 3. - (1) Volumul de masă lemnoasă provenind din resursele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), destinat agentilor economici cu activitate de exploatare forestieră si/sau prelucrare a lemnului, va fi oferit spre vânzare pe picior prin licitatii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privitoare la vânzarea masei lemnoase destinate agentilor economici si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 205/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Lemnul de foc rezultat în urma exploatării masei lemnoase prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) se valorifică către populatie.

(3) O cotă de 10% din valoarea volumului de masă lemnoasă prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), vândută pe picior agentilor economici cu activitate de exploatare forestieră si/sau prelucrare a lemnului, este destinată alimentării fondului extrabugetar pentru construirea, modernizarea si reabilitarea de drumuri forestiere.

Art. 4. - (1) Destinatia volumului de masă lemnoasă prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) se stabileste pentru fiecare unitate administrativ-teritorială prin hotărâre a consiliului local, dându-se prioritate aprovizionării populatiei cu lemn de foc.

(2) Hotărârea consiliului local se transmite oficial structurii care administrează fondul forestier.

(3) Volumul de masă lemnoasă provenind din resursele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), destinat agentilor economici, va fi oferit spre vânzare pe picior prin licitatii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privitoare la vânzarea masei lemnoase destinate agentilor economici si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 205/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Exploatarea volumului de masă lemnoasă care provine din categoriile de resurse prevăzute la art. 1 alin. (1), a căror administrare este asigurată de structuri de administrare silvică, se realizează numai de agenti economici atestati pentru exploatări forestiere în conditiile art. 3 alin. (1) din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către detinătorii de fond forestier proprietate publică, către agentii economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004.

Art. 5. - (1) Încălcarea prevederilor art. 4 alin. (4) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul silvic cu atributii de control al regimului silvic, care are calitatea de functionar public, din cadrul institutiilor statului.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.325.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 530 din 28 iulie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 987 din 3 august 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU

PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 204 din 11 august 2004

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 232/313/130/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea si prezentarea otetului si a acidului acetic de calitate alimentară

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 93.726 din 16 iulie 2004, întocmit de Directia generală de reglementare si implementare,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru

Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Articol unic. - (1) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 232/313/130/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea si prezentarea otetului si a acidului acetic de calitate alimentară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 11 august 2003, se completează cu articolul 11, care va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Prevederile art. 2 din anexa nr. 1 nu se aplică otetului fabricat si/sau comercializat în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care este fabricat în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protectie echivalent cu cel prevăzut în prezentul ordin.

(2) Prevederile art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 nu se aplică acidului acetic de calitate alimentară fabricat si/sau comercializat în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care este fabricat în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protectie echivalent cu cel prevăzut în prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul sănătătii,

Aurel Nechita,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Gabriel Eduard Matei