MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 795         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 august 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

643. - Decret privind rechemarea unor ambasadori

 

645. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

646. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

647. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

648. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

649. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

78. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local

 

81. - Ordonantă privind înfiintarea, organizarea si functionarea crescătoriilor de vânat si a complexurilor de vânătoare

 

1.298. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si/sau de punere în functiune a dispozitivelor medicale implantabile active

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unor ambasadori

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Cipru domnul Costin Georgescu si în Republica Macedonia domnul Mircea Criste.

Art. 2. - Ambasadorii mentionati la art. 1 îsi vor încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 24 august 2004.

Nr. 643.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, cu ocazia reconstruirii bisericii Mânăstirii Cotroceni si a reînhumării osemintelor Cantacuzinilor în vechea lor ctitorie, pentru implicarea si contributia personală la conservarea si refacerea patrimoniului cultural national,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter domnului inginer Petre Badea, director general, presedintele Consiliului de administratie al Societătii Comerciale “Aedificia Carpati” - S.A.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului inginer Stefan-Victor-Serban Drăgulescu, manager proiect la Societatea Comercială “Aedificia Carpati” - S.A.

Art. 3. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Ofiter domnului doctor în arhitectură Niculae Vlădescu, arhitect-sef la Societatea Comercială “Carpati Proiect” - S.R.L.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria F - “Promovarea culturii”, domnului Serban Cantacuzino, presedintele Fundatiei Cantacuzino.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 24 august 2004.

Nr. 645.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului apărării nationale,

cu ocazia împlinirii a 140 de ani de existentă, pentru rezultatele de exceptie obtinute în întemeierea teoretică a constructiei militare nationale si pentru contributia fundamentală adusă la edificarea conceptelor strategice care au sustinut transformarea profundă a Armatei României la nivelul standardelor operationale ale Aliantei Nord-Atlantice,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria F - “Promovarea culturii”, revistei “Gândirea militară românească”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 24 august 2004.

Nr. 646.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea presedintelui Institutului Cultural Român,

în semn de apreciere deosebită pentru eforturile sustinute privind promovarea schimburilor culturale si stiintifice între tările latinofone, pentru sprijinul acordat actiunilor culturale ale Institutului Cultural Român,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelentei sale domnului ambasador Bernardino Osio, secretar general al Uniunii Latine.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 24 august 2004.

Nr. 647.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru talentul interpretativ deosebit dovedit pe marile scene lirice ale lumii, pentru activitatea sa de promovare a muzicii românesti,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, Categoria D - “Arta spectacolului”, doamnei Elena Mosuc, soprană.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 24 august 2004.

Nr. 648.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de apreciere deosebită pentru implicarea, talentul si contributia personală la sustinerea si promovarea culturii si civilizatiei românesti în Moldova de peste Prut, pentru sustinerea constantă a valorilor democratiei în Republica Moldova, pentru activitatea rodnică depusă în vederea lărgirii si intensificării legăturilor culturale si economice între Republica Moldova si România,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Comandor:

- domnului Eugen Doga, compozitor;

- domnului Valeriu Matei, istoric etnolog;

- domnului Constantin Tănase, filolog;

- domnului Grigore Vieru, poet, membru corespondent al Academiei Române.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor:

- domnului Nicolae Botgros, prim-dirijor al formatiei de muzică populară “Lăutarii”;

- doamnei Alexandra Can, economist, director general al Societătii Comerciale “Artima” din Chisinău;

- domnului Anatol Vidrascu, jurnalist, director general al Grupului Editorial “Litera”.

Art. 3. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor doamnei Vitalia Pavlicenco, filolog.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 24 august 2004.

Nr. 649.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si ale art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (5) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(5) Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea spitalele clinice si spitalele universitare sunt parte integrantă a domeniului public al judetelor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti si se dau în administrarea unitătilor sanitare respective prin hotărâre a consiliului judetean, municipal sau local al sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz.”

2. După alineatul (5) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Unitătile de asistentă medico-socială înfiintate prin hotărâri ale consiliilor locale comunale trec în responsabilitatea administrativă si financiară a consiliilor judetene, dacă consiliile locale respective nu hotărăsc  altfel, asumându-si finantarea în continuare.”

3. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 52, cu următorul cuprins:

“Art. 52. - (1) Directiile de sănătate publică, cu avizul consiliilor judetene sau al consiliilor locale, pot înfiinta, cu aprobarea Ministerului Sănătătii si cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor, centre de sănătate multifunctionale pentru a asigura un pachet de servicii medicale adaptat la nevoile comunitătii locale.

(2) Centrele de sănătate multifunctionale se organizează ca institutii publice cu personalitate juridică, în subordinea directiilor de sănătate publică, prin reorganizarea unor unităti sanitare, sectii sau compartimente, precum si în foste locatii ale acestora, dezafectate, sau în alte locatii.

Ulterior, centrele de sănătate multifunctionale vor fi preluate de consiliile judetene sau de consiliile locale.

(3) Finantarea centrelor de sănătate multifunctionale se asigură din venituri proprii, precum si din sume acordate de la bugetul de stat si/sau bugetele locale, după caz.

(4) Veniturile proprii ale centrelor de sănătate multifunctionale se constituie din:

a) sumele decontate de casele de asigurări de sănătate pentru serviciile medicale contractate si furnizate;

b) servicii medicale furnizate la cererea persoanelor fizice sau juridice;

c) donatii, sponsorizări si alte venituri.

(5) De la bugetul de stat se acordă sume prin bugetul Ministerului Sănătătii pentru derularea unor programe de sănătate.

(6) Sumele de la bugetele locale se acordă pentru cheltuieli de întretinere si gospodărire, reparatii, consolidări si dotări independente, precum si pentru cheltuieli de personal, cu exceptia cheltuielilor de personal aferente personalului de specialitate medico-sanitar, care se asigură din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate pentru serviciile medicale contractate si furnizate.

(7) Modul de organizare si functionare a centrelor de sănătate multifunctionale se stabileste prin norme elaborate de Ministerul Sănătătii si Ministerul Administratiei si Internelor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 decembrie 2004.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean sau local, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 78.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind înfiintarea, organizarea si functionarea crescătoriilor de vânat si a complexurilor de vânătoare

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile legale în vigoare, se pot înfiinta, cu aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, crescătorii de vânat si complexuri de vânătoare.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante următorii termeni se definesc astfel:

a) crescătorie de vânat - sistemul de amenajări, instalatii si constructii în care, prin tehnologie specifică, se produc exemplare apartinând unei singure specii de faună, prevăzută de Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, în scopul valorificării pentru consum sau pentru popularea fondurilor de vânătoare;

b) complex de vânătoare - sistemul format din una sau mai multe crescătorii de vânat, suprafete de teren, amenajări si instalatii specifice constituite într-o incintă unitară pentru izolarea si controlul populatiei speciei respective în care se realizează cresterea exemplarelor din speciile de faună prevăzute de Legea nr. 103/1996, republicată, în scopul valorificării pentru consum, atât pentru popularea fondurilor de vânătoare, cât si pentru recoltarea acestora prin diverse moduri în interiorul complexurilor.

Art. 3. - După scopul pentru care se înfiintează, crescătoriile de vânat pot fi:

a) crescătorii de vânat destinate producerii de material biologic selectionat, pentru eventuale actiuni de populare si repopulare a fondurilor de vânătoare cu vânat;

b) crescătorii de vânat destinate cresterii intensive a unor exemplare din specii de vânat, în scopul valorificării acestora si a subproduselor obtinute, cum ar fi: carne, blănuri, ouă si altele asemenea.

Art. 4. - Complexurile de vânătoare se înfiintează pentru obtinerea de exemplare din speciile de vânat, în scopul valorificării pentru consum, atât pentru popularea fondurilor de vânătoare, cât si pentru recoltarea acestora prin diverse moduri în interiorul complexurilor.

Art. 5. - (1) Crescătoriile de vânat si complexurile de vânătoare se pot înfiinta pe toate categoriile de teren aflate în extravilanul localitătilor, cu acordul proprietarilor sau, după caz, al administratorilor acestora.

(2) Terenul pe care se înfiintează crescătoriile de vânat si complexurile de vânătoare îsi schimbă folosinta si destinatia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Suprafata minimă pe care se înfiintează complexurile de vânătoare este de 150 ha.

Art. 6. - Regimul juridic al exemplarelor din speciile de vânat din crescătoriile de vânat si din complexurile de vânătoare este diferit de regimul juridic al exemplarelor din speciile de vânat liber, respectiv de cel care face obiectul gestiunii fondurilor de vânătoare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 103/1996, republicată, si ale reglementărilor tehnice emise în aplicarea prevederilor legii.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură a înfiintării si exploatării crescătoriilor de vânat si complexurilor de vânătoare

 

Art. 7. - (1) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură autorizează înfiintarea de crescătorii de vânat si de complexuri de vânătoare, la cererea persoanelor fizice si juridice care doresc înfiintarea si exploatarea lor.

(2) Persoanele juridice care pot înfiinta si exploata crescătorii de vânat si/sau complexuri de vânătoare sunt gestionarii fondurilor de vânătoare, societătile comerciale care au ca obiect de activitate cresterea intensivă a vânatului sau alte categorii de persoane juridice prevăzute de lege.

(3) Cererea de autorizare pentru înfiintarea unei crescătorii de vânat sau a unui complex de vânătoare va fi însotită de următoarele documente:

a) documentele de înfiintare a persoanei juridice: act constitutiv si/sau statut, încheierea judecătorului-delegat de la oficiul registrului comertului/hotărârea judecătorească de înfiintare sau, după caz, hotărârea judecătorească de dobândire a personalitătii juridice si certificatul de înregistrare, după caz, în registrul comertului ori în Registrul asociatiilor si fundatiilor sau, respectiv, documentele de autorizare si înregistrare, în cazul persoanei fizice;

b) actul prin care solicitantul face dovada că are dreptul de a utiliza terenul respectiv pentru înfiintarea si functionarea crescătoriei de vânat sau complexului de vânătoare, după caz, cum ar fi: titlul de proprietate, contractul de concesiune si alte documente prevăzute de legislatia în vigoare;

c) actul prin care solicitantul face dovada acordului gestionarului fondului de vânătoare pe a cărui rază teritorială înfiintează crescătoria de vânat sau complexul de vânătoare, în situatia în care solicitantul este altul decât gestionarul fondului de vânătoare sau proprietarul terenului;

d) studiul de specialitate privind înfiintarea si functionarea crescătoriei de vânat sau complexului de vânătoare, având continutul unui proiect tehnic, întocmit în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

e) studiul de impact de mediu, cu aviz favorabil de la autoritatea competentă de mediu.

Art. 8. - Autorizatia de înfiintare si de functionare a crescătoriei de vânat sau a complexului de vânătoare, emisă de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pe baza documentelor depuse, îsi păstrează valabilitatea pentru perioada pentru care a fost emisă, în situatia în care modul de desfăsurare a activitătii crescătoriei de vânat sau a complexului de vânătoare respectă conditiile autorizării.

 

CAPITOLUL III

Înfiintarea si functionarea crescătoriilor de vânat si a complexurilor de vânătoare

 

Art. 9. - Principiile care stau la baza înfiintării si functionării crescătoriilor de vânat si a complexurilor de vânătoare sunt următoarele:

a) folosirea unei tehnologii de crestere cu randament ridicat în crescătoriile de vânat si în complexurile de vânătoare;

b) izolarea, printr-o împrejmuire, a exemplarelor din speciile de vânat din crescătoriile de vânat si din complexurile de vânătoare de cele existente în cuprinsul fondurilor de vânătoare;

c) asigurarea asistentei de specialitate sanitară veterinară în scopul prevenirii aparitiei si răspândirii unor epizootii care sunt favorizate de conditiile de densitate din cuprinsul acestora.

Art. 10. - Detinătorul crescătoriei de vânat si/sau a complexului de vânătoare este obligat să asigure, pe specii, evidenta primară a exemplarelor care intră, a celor valorificate, precum si a numărului celor care au fost produse în crescătoria de vânat sau în complexul de vânătoare respectiv, în conformitate cu normele prevăzute de lege si cu reglementările proprii ale detinătorului privind inventarierea.

Art. 11. - (1) Crescătoriile de vânat si complexurile de vânătoare înfiintate în scopul asigurării de material biologic necesar actiunilor de populare a fondurilor de vânătoare trebuie să functioneze în baza unor tehnologii adecvate păstrării caracterului sălbatic al exemplarelor din speciile aflate în crescătoriile de vânat si în complexurile de vânătoare, astfel încât acestea să se adapteze cu usurintă la mediul natural de viată din cuprinsul fondurilor de vânătoare. În scopul realizării acestui obiectiv, este necesar ca înfiintarea acestora să se realizeze pe categorii de teren cu conditii compatibile celor existente în mediul natural de viată al speciilor de vânat, iar desfăsurarea activitătii să fie coordonată de către un specialist în domeniul cinegetic.

(2) Complexurile de vânătoare vor fi realizate din două spatii distincte, cu posibilitatea de control strict al schimbului dintre acestea:

a) spatiul pentru înmultirea propriu-zisă a vânatului, care se poate împărti, la rândul său, în mai multe subunităti, în functie de specia si de tehnologia de crestere aleasă;

b) spatiul destinat recoltării vânatului, amenajat corespunzător modalitătilor pentru care este organizată recoltarea.

Art. 12. - Detinătorii crescătoriilor de vânat si/sau ai complexurilor de vânătoare, aflate în functiune sau în constructie la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, sunt obligati să obtină autorizatia de functionare si să functioneze în conditiile stabilite de aceasta, în termen de un an de la data intrării ei în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea si practicarea actiunilor de recoltare sau valorificare a exemplarelor din complexurile de vânătoare

 

Art. 13. - (1) Proprietarul complexului de vânătoare poate autoriza orice persoană care îndeplineste conditia de a fi detinătoare de permis de portarmă, în care este înscrisă arma de vânătoare ale cărei caracteristici corespund cerintelor de recoltare pentru specia respectivă, să recolteze, prin împuscare, exemplare din complexul respectiv.

(2) Organizarea si practicarea actiunilor de extragere sau valorificare a exemplarelor de vânat dintr-un complex de vânătoare se fac potrivit normelor proprii specifice ale acestuia, stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) În scopul recoltării vânatului în conditii de etică vânătorească, atât pentru evitarea producerii unor accidente, cât si pentru evidenta vânatului recoltat, sunt si rămân aplicabile, si în cazul complexurilor de vânătoare, reglementările emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, referitoare la:

a) rasele de câini admise la vânătoare;

b) caracteristicile armelor si munitiilor care se pot folosi la vânătoare, dacă recoltarea se face cu arme de vânătoare;

c) evaluarea trofeelor de vânat;

d) protectia muncii în cadrul actiunilor de vânătoare.

(4) În situatii deosebite, cum ar fi: răniri, epizootii si altele asemenea, precum si în situatiile în care vânatul se recoltează viu, se folosesc mijloace care nu vatămă animalul/animalele, numai cu aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 14. - Valorificarea vânatului din crescătoriile de vânat si din complexurile de vânătoare se face cu respectarea reglementărilor sanitar-veterinare în vigoare, eliberându-se documentele corespunzătoare.

Art. 15. - (1) În scopul detinerii, la nivel national, a unei evidente statistice legate de gestionarea exemplarelor de vânat din crescătoriile de vânat si din complexurile de vânătoare, detinătorii lor vor transmite datele statistice solicitate prin formulare de raportări statistice oficiale.

(2) Intrarea exemplarelor de vânat în crescătoriile de vânat si în complexurile de vânătoare, precum si iesirea din acestea se fac în baza documentelor legale de provenientă a vânatului, tipul si modelul acestora stabilindu-se prin ordin al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 16. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 10 duce la retragerea autorizatiei de functionare.

(2) Autorizatia de functionare se retrage de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 17. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 11 si ale art. 13 alin. (2) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.

(2) Nerespectarea dispozitiilor art. 13 alin. (3) si ale art. 15 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.

(3) Nerespectarea dispozitiilor art. 12 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(4) Nerespectarea dispozitiilor art. 13 alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 18. - Controlul aplicării prevederilor prezentei ordonante si constatarea contraventiilor prevăzute la art. 17 se realizează de către autoritatea statului competentă în acest sens, precum si de reprezentantii abilitati ai Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 19. - Dispozitiile art. 17 si 18 referitoare la contraventii se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 20. - Modelul autorizatiei de înfiintare si functionare a unei crescătorii de vânat sau a unui complex de vânătoare se stabileste prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 21. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 81.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si/sau de punere în functiune a dispozitivelor medicale implantabile active

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 2.2 din anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si/sau de punere în functiune a dispozitivelor medicale implantabile active, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 6 aprilie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“2.2. Consideratii etice Investigatiile clinice trebuie să fie efectuate în concordantă cu prevederile Declaratiei de la Helsinki, aprobată de cea de-a 18-a Reuniune Medicală Mondială de la Helsinki, Finlanda, în anul 1964 si amendată de cea de-a 29-a Reuniune Medicală Mondială de la Tokio, Japonia, în anul 1975 si de cea de-a 35-a Reuniune Medicală Mondială de la Venetia, Italia, în anul 1983.

Este obligatoriu ca toate măsurile cu privire la protectia omului să fie realizate în spiritul Declaratiei de la Helsinki. Aceasta include fiecare etapă în investigatia clinică, de la prima consideratie cu privire la necesitatea si justificarea studiului, până la publicarea rezultatelor.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.298.