MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.142         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 2 decembrie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.019. - Decret pentru transferul unui magistrat procuror în functia de judecător

 

1.020. - Decret pentru transferul unui magistrat procuror în functia de judecător

 

1.021. - Decret pentru transferul unui magistrat judecător în functia de procuror

 

1.022. - Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

1.023. - Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

1.024. - Decret pentru eliberarea din functie a unor magistrati

 

1.028. - Decret privind supunerea spre aprobare Parlamentului a Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004

 

1.029. - Decret pentru acordarea gradului profesional de chestor de politie unor comisari sefi de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

1.030. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării Nationale

 

1.031. - Decret privind numirea unui ambasador

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

120. - Ordonantă de urgentă privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Public

 

121. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru eficientizarea activitătii din domeniul sănătătii

 

2.103. - Hotărâre privind transmiterea în administrarea Ministerului Public a unui imobil din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.766. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea ordinelor ministrului finantelor publice nr. 1.612 si 1.613/2004

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru transferul unui magistrat procuror în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) si art. 59 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 209 din 4 noiembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2005 domnul Stănescu Ionel, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, va fi transferat în functia de judecător la Tribunalul Prahova.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 1.019.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru transferul unui magistrat procuror în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) si art. 59 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 194 din 27 octombrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 decembrie 2005 doamna David Ana, prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, va fi transferată în functia de judecător la Tribunalul Hunedoara.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 1.020.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru transferul unui magistrat judecător în functia de procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) si art. 59 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 195 din 27 octombrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 2 noiembrie 2004 doamna Filip Adriana, judecător la Judecătoria Giurgiu, va fi transferată în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 1.021.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 211 din 10 noiembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 10 noiembrie 2004 se eliberează din functia de magistrat, ca urmare a demisiei, doamna Lungu Simona Florina, judecător la Tribunalul Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 1.022.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 190 din 27 octombrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 octombrie 2004 se eliberează din functia de magistrat, ca urmare a pensionării, domnul Handrea Ovidiu, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brasov.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 1.023.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unor magistrati

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186 din 20 octombrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - La data de 1 ianuarie 2005 se eliberează din functia de magistrat, ca urmare a pensionării, la cerere, doamna Bucsa Claudia, judecător la Judecătoria Dej.

Art. 2. - La data de 1 octombrie 2004 se eliberează din functia de magistrat, ca urmare a pensionării, la cerere, domnul Andriucă Viorel, judecător la Tribunalul Neamt.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 1.024.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre aprobare Parlamentului a Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si ale art. 19 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 421 din 4 noiembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 1.028.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acordarea gradului profesional de chestor de politie unor comisari sefi de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

           

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 15 alin. (1) lit. a) si ale art. 16 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 1 decembrie 2004, se acordă gradul profesional de chestor de politie comisarilor sefi de politie mentionati în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 1.029.

 

ANEXĂ

 

- doamna comisar sef de politie Lipă Mihail Elisabeta;

- domnul comisar sef de politie Bădescu Vasile Mihai;

- domnul comisar sef de politie Cuhutencu Marin Ion;

- domnul comisar sef de politie Dinculescu David Nicolae;

- domnul comisar sef de politie Grosu Ion Silviu-Crin;

- domnul comisar sef de politie Iacob Nicolaie Alexandru;

- domnul comisar sef de politie Mihăiasa Dumitru Dorin;

- domnul comisar sef de politie Motoc Gheorghe Ion;

- domnul comisar sef de politie Stancu Constantin Mihai;

- domnul comisar sef de politie Tudor Alexandru Dănut.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 100 alin (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 1 decembrie 2004, domnul general de brigadă cu o stea Ciocan Aristide Alexandru se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 1.030.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Nicolae Ropotean se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Statul Qatar.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 1.031.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Public

 

Având în vedere intrarea în vigoare a pachetului de acte normative privind reforma în justitie – Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, noul Cod penal, precum si Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, se impune, în regim de urgentă, o suplimentare a numărului de posturi.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

            Art. 1. - Se suplimentează numărul de posturi aprobat Ministerului Public pe anul 2004, cu 25 de posturi de procuror si cu 15 posturi de personal auxiliar de specialitate.

Art. 2. - Cheltuielile suplimentare aferente numărului de personal aprobat prin prezenta ordonantă de urgentă se asigură din bugetul aprobat Ministerului Public pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Claudiu Stefan Seucan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 120.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru eficientizarea activitătii din domeniul sănătătii

 

Măsurile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă vizează interesul social, în sensul asigurării continuitătii în derularea unor actiuni în domeniul sănătătii, constituind o situatie de urgentă si extraordinară. În cazul în care nu se vor lua măsurile preconizate în acest act normativ, activitătile din sistemul sanitar nu se vor putea desfăsura în conditii bune, punând în pericol sănătatea populatiei prin deficiente grave în aprovizionarea furnizorilor de servicii medicale cu medicamente si materiale sanitare.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se autorizează Casa Natională de Asigurări de Sănătate, unitătile sanitare cu paturi si Statia Centrală de Salvare să încheie angajamente legale suplimentare în anul 2004, cu plata în semestrul I al anului 2005, astfel:

a) Casa Natională de Asigurări de Sănătate, pentru contractarea medicamentelor si materialelor specifice în vederea realizării programelor de sănătate cu licitatie la nivel national, în limita sumei de 152 miliarde lei;

b) unitătile sanitare cu paturi, pentru contractarea de materiale sanitare cu licitatie la nivel national organizată de Ministerul Sănătătii, în limita sumei de 200 miliarde lei;

c) unitătile sanitare cu paturi, pentru încheierea contractelor de achizitie a serviciilor de reabilitare si modernizare a echipamentelor radiologice tip ELTEX 400, în limita sumei de 37 miliarde lei, în baza actelor aditionale încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

d) Statia Centrală de Salvare Bucuresti, pentru încheierea contractelor de achizitie publică pentru autosanitare cu licitatie la nivel national organizată de Ministerul Sănătătii, în limita sumei de 60 miliarde lei.

Art. 2. - În anul 2004, în vederea asigurării necesarului de fonduri la titlul “Cheltuieli de personal” unitătile sanitare cu paturi pot efectua virări de credite de la alte titluri de cheltuieli, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior, în conditiile legii.

Art. 3. - Unitătile sanitare cu paturi pot deconta contravaloarea medicamentelor achizitionate în cadrul subprogramului “Preventia si controlul în diabet si boli de nutritie” în anul 2003, până la finalizarea licitatiei la nivel national, din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate pentru servicii medicale efectuate.

Art. 4. - Decontarea serviciilor de reabilitare si modernizare a echipamentelor radiologice tip ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM se face în baza contractelor încheiate între unitătile sanitare cu paturi si furnizori, în limita bugetului aprobat, la titlul 02 “Cheltuieli materiale si servicii”, pe baza documentelor justificative.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 121.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea Ministerului Public a unui imobil din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea în administrarea Ministerului Public a unui imobil trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judetean Ialomita nr. 33 din 11 noiembrie 2004, situat în municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 9. judetul Ialomita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Claudiu Stefan Seucan,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.103.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al judetului Ialomita si din administrarea Consiliului Judetean Ialomita în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Public

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 9, judetul Ialomita

Judetul Ialomita, din administrarea Consiliului Judetean Ialomita

Statul român, în administrarea Ministerului Public

Constructie: D+P+2

Suprafata construită = 471,87 m2

Suprafata desfăsurată = 1.198,63 m2

Suprafata terenului aferent = 1.979 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea ordinelor ministrului finantelor publice nr. 1.612 si 1.613/2004

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.612/2004 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1086, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.022 din 5 noiembrie 2004, îsi prelungeste aplicabilitatea astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 30 noiembrie 2004, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28 si 29 decembrie 2004, cu termen de răscumpărare în zilele de 28 februarie 2005, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28 si 29 martie 2005.

Art. 2. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.613/2004 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1087, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.022 din 5 noiembrie 2004, îsi prelungeste aplicabilitatea astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 si 24 decembrie 2004, cu termen de răscumpărare în zilele de 31 mai 2005, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 si 22 iunie 2005.

Art. 3. - Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1086 se închide în data de 29 decembrie 2004, iar cod 1087 se închide în ziua de 24 decembrie 2004 la ora 14,00.

Art. 4. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pot efectua si prin virare de către persoanele fizice, din conturile curente personale deschise la băncile comerciale si Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A., în contul curent general al Trezoreriei Statului.

Art. 5. - Dobânda acordată la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se mentine la 13,5% pe an pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile si la 14% pe an pentru o perioadă de subscriere de 180 de zile si se calculează după formula:

- pentru certificatele de trezorerie cu scadentă la 90 de zile:

 

D = VN x 13,5 x 90/360 x 100;

 

- pentru certificatele de trezorerie cu scadentă la 180 de zile:

 

D = VN x 14 x 180/360 x 100,

 

în care:

D = suma dobânzii

VN = valoarea nominală a certificatelor de trezorerie.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Paul Ichim,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2004.

Nr. 1.766.