MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.150         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 decembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

540. - Lege pentru ratificarea Acordului privind statutul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentantilor nationali si al personalului international, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, si a Acordului privind statutul misiunilor si reprezentantilor statelor terte pe lângă Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994

 

Acord privind statutul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentantilor nationali si al personalului international

 

Acord privind statutul misiunilor si reprezentantilor statelor terte pe lângă Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord

 

998.- Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind statutul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentantilor nationali si al personalului international, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, si a Acordului privind statutul misiunilor si reprezentantilor statelor terte pe lângă Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

86/795/1.352/286. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind stabilirea conditiilor speciale în care se face importul de smochine, alune de pădure, fistic si de anumite produse derivate din acestea, originare ori expediate din Republica Turcia

 

87/816/1.351/285. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind stabilirea conditiilor speciale în care se face importul de nuci braziliene în coajă, originare ori expediate din Republica Federativă a Braziliei

 

123/429. - Ordin al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie si al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitătii de prevenire si de combatere a traficului de copii

 

1.551/546. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea finantării pe caz în spitalele din România în perioada 2005-2008

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 3 iunie 2003 în cauza Pantea împotriva României

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului privind statutul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentantilor nationali si al personalului international, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, si a Acordului privind statutul misiunilor si reprezentantilor statelor terte pe lângă Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul privind statutul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentantilor nationali si al personalului international, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, intrat în vigoare la 18 mai 1954, semnat de România la Washington la 30 iunie 2004.

Art. 2. - Se ratifică Acordul privind statutul misiunilor si reprezentantilor statelor terte pe lângă Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994, intrat în vigoare la 28 martie 1997, semnat de România la Bruxelles la 8 iulie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2004.

Nr. 540.

 

ACORD

privind statutul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentantilor nationali si al personalului international*)

 


*) Traducere.

 

Ottawa, 20 septembrie 1951

Statele semnatare ale prezentului acord,

considerând că este necesar ca Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, personalul său international si reprezentantii statelor membre care participă la reuniunile sale să beneficieze de statutul de mai jos, pentru a-si exercita functiile si a-si îndeplini misiunile,

au convenit următoarele:

 

PARTEA I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

 

În cadrul prezentului acord, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) Organizatie - Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord formată din Consiliu si organismele sale subsidiare;

b) Consiliu - Consiliul prevăzut la art. 9 din Tratatul Atlanticului de Nord si supleantii Consiliului;

c) organismele subsidiare - orice organism, comitet sau serviciu constituit de către Consiliu sau care se află sub autoritatea sa, cu exceptia celor cărora, în temeiul dispozitiilor art. 2, nu li se aplică prezentul acord;

d) presedintele supleantilor Consiliului înseamnă, de asemenea, în absenta sa, vicepresedintele care actionează în locul acestuia.

 

ARTICOLUL 2

 

Prezentul acord nu se aplică cartierelor generale militare înfiintate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord si nici altor organisme militare, în afara cazului în care Consiliul decide altfel.

 

ARTICOLUL 3

 

Organizatia si statele membre colaborează permanent pentru facilitarea unei bune administrări a justitiei, pentru asigurarea respectării regulamentelor de politie si pentru evitarea oricărui abuz în legătură cu privilegiile si imunitătile prevăzute de prezentul acord. Dacă un stat membru consideră că a avut loc un abuz în legătură cu o imunitate sau un privilegiu, conferit prin prezentul acord, Organizatia si acest stat sau statele interesate se vor consulta pentru a determina dacă într-adevăr abuzul a avut loc si, în caz afirmativ, pentru a lua măsurile corespunzătoare în vederea evitării repetării unor asemenea incidente. Fără a aduce atingere prevederilor anterioare sau oricărei alte dispozitii din prezentul acord, orice stat membru care consideră că o persoană a abuzat de privilegiul său de resedintă sau de orice alt privilegiu sau imunitate acordată acesteia prin prezentul acord îi poate solicita respectivei persoane să părăsească teritoriul său.

 

PARTEA a II-a

Organizatia

 

ARTICOLUL 4

 

Organizatia are personalitate juridică; ea are capacitatea de a contracta, de a dobândi si de a înstrăina bunuri mobile si imobile si de a sta în justitie.

 

ARTICOLUL 5

 

Organizatia, bunurile si proprietatea sa, indiferent de locul unde se află si de detinătorul acestora, se bucură de imunitate de jurisdictie, cu exceptia cazului particular în care presedintele supleantilor Consiliului, actionând în numele Organizatiei, a renuntat în mod expres la aceasta. În orice caz, se întelege că renuntarea la imunitate nu se extinde si la măsurile de sechestru sau de executare.

 

ARTICOLUL 6

 

Localurile Organizatiei sunt inviolabile. Bunurile si proprietatea sa, indiferent de locul unde se află si de detinătorul acestora, nu pot face obiectul perchezitiei, rechizitiei, confiscării, exproprierii sau altei forme de imixtiune.

 

ARTICOLUL 7

 

Arhivele Organizatiei, precum si, în general, toate documentele care îi apartin sau care se află în posesia acesteia sunt inviolabile indiferent de locul unde se află.

 

ARTICOLUL 8

 

1. Fără a fi restrictionată de orice control, reglementare sau moratoriu financiar:

a) Organizatia poate să detină valută de orice fel si poate să aibă conturi în orice valută;

b) Organizatia poate să îsi transfere, în mod liber, fondurile dintr-o tară în alta sau în interiorul oricărei tări si poate să schimbe orice valută pe care o detine în altă valută la cea mai avantajoasă rată de schimb oficială, la vânzare sau la cumpărare, după caz.

2. În exercitarea drepturilor prevăzute la paragraful 1, Organizatia tine seama de toate solicitările unui stat membru si le dă curs, în măsura în care acest lucru este posibil.

 

ARTICOLUL 9

 

Organizatia, proprietatea, veniturile si alte bunuri ale sale sunt:

a) scutite de orice impozit direct; totusi, Organizatia nu va solicita scutirea de taxe care nu constituie altceva decât plata serviciilor de utilitate publică;

b) scutite de orice taxe vamale si orice restrictii cantitative la import sau la export, pentru bunurile importate sau exportate de aceasta pentru folosinta sa oficială; bunurile astfel importate cu această scutire nu vor fi înstrăinate cu titlu oneros sau gratuit pe teritoriul tării unde au fost introduse, decât în conditiile aprobate de guvernul tării respective;

c) scutite de orice taxe vamale si restrictii cantitative la import sau la export pentru publicatiile sale.

 

ARTICOLUL 10

 

Desi Organizatia nu va solicita, în principiu, scutirea de accize si de taxe privind vânzarea, care intră în pretul bunurilor mobile si imobile, totusi, când ea efectuează cumpărături importante, al căror pret cuprinde drepturi si taxe de o asemenea natură, statele membre vor lua, ori de câte ori este posibil, măsurile administrative corespunzătoare în vederea scutirii sau rambursării acestor drepturi si taxe.

 

ARTICOLUL 11

 

1. Corespondenta oficială si celelalte comunicări oficiale ale Organizatiei nu pot fi cenzurate.

2. Organizatia are dreptul să folosească coduri, să expedieze si să primească corespondentă prin curier special sau în valize sigilate, care beneficiază de aceleasi imunităti si privilegii ca si curierii si valizele diplomatice.

3. Dispozitiile prezentului articol nu împiedică un stat membru si Consiliul, actionând în numele Organizatiei, să adopte de comun acord măsuri corespunzătoare de securitate.

 

PARTEA a III-a

Reprezentantii statelor membre

 

ARTICOLUL 12

 

Orice persoană desemnată de un stat membru ca principalul său reprezentant permanent pe lângă Organizatie pe teritoriul unui alt stat membru, precum si persoanele care fac parte din personalul său oficial, rezidenti pe respectivul teritoriu, si care fac obiectul unui acord între statul care i-a desemnat si Organizatie si între Organizatie si statul unde acestia vor avea resedinta beneficiază de imunitătile si privilegiile acordate reprezentantilor diplomatici si personalului lor oficial de rang comparabil.

 

ARTICOLUL 13

 

1. Orice reprezentant al unui stat membru pe lângă Consiliu sau pe lângă unul dintre organismele sale subsidiare, căruia nu i se aplică prevederile art. 12, beneficiază pe durata prezentei sale pe teritoriul unui alt stat membru, pentru exercitarea functiilor sale, de privilegiile si imunitătile următoare:

a) aceeasi imunitate în privinta arestării sau detentiei ca cea acordată personalului diplomatic de rang comparabil;

b) imunitate de jurisdictie în privinta actelor îndeplinite în calitatea sa oficială (inclusiv cu privire la cuvintele rostite sau scrise);

c) inviolabilitatea tuturor actelor si documentelor;

d) dreptul de a folosi coduri, de a trimite si de a primi acte sau corespondentă prin curier sau prin valize sigilate;

e) aceeasi scutire, pentru el si pentru sotul sau sotia sa, cu privire la orice măsură restrictivă privind imigrarea, orice formalităti de înregistrare a străinilor si orice obligatii privind serviciul militar obligatoriu, ca cea acordată personalului diplomatic de rang comparabil;

f) aceleasi facilităti în privinta valutei si a schimbului valutar ca cele acordate personalului diplomatic de rang comparabil;

g) aceleasi imunităti si facilităti în privinta bagajului personal ca cele acordate personalului diplomatic de rang comparabil;

h) dreptul de a importa, cu scutire de taxe vamale, mobila si bunurile sale de uz personal, cu ocazia primei preluări a postului în tara în cauză, si dreptul, la terminarea functiilor sale în tara respectivă, de a reexporta, cu scutire de taxe vamale, acest mobilier si aceste bunuri de uz personal, cu respectarea, în fiecare caz, a conditiilor considerate necesare de guvernul tării unde dreptul este exercitat;

i) dreptul de a importa, temporar, fără taxe vamale, automobilul său privat, afectat uzului său personal, si apoi de a reexporta acest automobil cu scutire de taxe vamale, cu respectarea, în fiecare caz, a conditiilor considerate necesare de guvernul tării unde dreptul este exercitat.

2. În cazul în care aplicarea oricărui impozit depinde de resedintă, perioada în care reprezentantul căruia i se aplică prezentul articol se află, pentru exercitarea functiilor sale, pe teritoriul unui alt stat membru nu va fi considerată ca perioadă de resedintă. În special, salariul său oficial si câstigurile sale vor fi scutite de impozite în cursul acestei perioade.

3. Pentru aplicarea prezentului articol, termenul de reprezentant desemnează toti reprezentantii, consilierii si expertii tehnici ai delegatiilor. Fiecare stat membru va comunica celorlalte state membre interesate, dacă acestea solicită, numele reprezentantilor săi cărora li se aplică prezentul articol, cât si perioada probabilă a sederii acestora pe teritoriul acestor state membre.

 

ARTICOLUL 14

 

Personalul oficial cu atributii de secretariat, care însoteste reprezentantul unui stat membru si căruia nu i se aplică art. 12 si 13, beneficiază, pe durata sederii sale pe teritoriul unui alt stat membru, pentru exercitarea functiilor sale, de privilegiile si imunitătile prevăzute de paragraful 1 lit. b), c), e), f), h) si i) si de paragraful 2 al art. 13.

 

ARTICOLUL 15

 

Aceste privilegii si imunităti sunt acordate reprezentantilor statelor membre si personalului acestora nu pentru propriul lor avantaj, ci pentru a asigura exercitarea în deplină independentă a functiilor lor în legătură cu Tratatul Atlanticului de Nord. În consecintă, un stat membru are nu numai dreptul, dar si datoria să retragă imunitatea oricărui reprezentant sau membru al personalului său, în toate cazurile în care, în opinia sa, imunitatea ar împiedica înfăptuirea justitiei si dacă imunitatea poate fi retrasă fără a prejudicia scopul pentru care a fost acordată.

 

ARTICOLUL 16

 

Dispozitiile art. 12-14 de mai sus nu pot obliga un stat să acorde oricare dintre privilegiile si imunitătile prevăzute de aceste articole unui cetătean al său, unui reprezentant al său sau unui membru al personalului oficial al acestuia din urmă.

 

PARTEA a IV-a

Personalul international si expertii în misiune pentru Organizatie

 

ARTICOLUL 17

 

Categoriile de functionari cărora li se aplică art. 18-20 vor face obiectul unui acord între presedintele supleantilor Consiliului si Guvernul fiecărui stat membru interesat. Presedintele supleantilor Consiliului va comunica statelor membre numele persoanelor care fac parte din aceste categorii.

 

ARTICOLUL 18

 

Functionarii Organizatiei la care se referă art. 17:

a) vor beneficia de imunitate de jurisdictie pentru actele îndeplinite în calitatea lor oficială si în limitele autoritătii acestora (inclusiv cu privire la cuvintele rostite sau scrise);

b) vor beneficia, atât pentru sine, cât si pentru sotii/sotiile acestora, membrii familiilor lor cu care locuiesc si/sau care se află în întretinerea acestora, de aceleasi privilegii în ceea ce priveste restrictiile de imigrare si formalitătile de înregistrare a străinilor ca cele acordate personalului diplomatic de rang comparabil;

c) vor beneficia de aceleasi facilităti în privinta valutei si a schimbului valutar ca cele acordate personalului diplomatic de rang comparabil;

d) vor beneficia, pe timp de criză internatională, împreună cu sotii/sotiile lor si cu membrii de familie cu care locuiesc si care se află în întretinerea acestora, de aceleasi facilităti de repatriere acordate personalului diplomatic de rang comparabil;

e) vor beneficia de dreptul de a importa, cu scutire de taxe vamale, mobila si bunurile de uz personal, cu ocazia primei preluări a postului în tara în cauză, si de dreptul, la terminarea functiilor în tara respectivă, de a reexporta, cu scutire de taxe vamale, acest mobilier si aceste bunuri de uz personal, cu respectarea, în fiecare caz, a conditiilor considerate necesare de guvernul tării unde dreptul este exercitat;

f) vor beneficia de dreptul de a importa temporar fără taxe vamale automobilele lor private, afectate uzului personal, si apoi de a reexporta aceste automobile cu scutire de taxe vamale, cu respectarea, în fiecare caz, a conditiilor considerate necesare de guvernul tării interesate.

 

ARTICOLUL 19

 

Functionarii Organizatiei prevăzuti de art. 17 vor fi scutiti de impozite pe salariile si indemnizatiile plătite de Organizatie în calitatea lor de functionari ai acesteia. Totusi, un stat membru va putea încheia cu Consiliul, actionând în numele Organizatiei, întelegeri permitând acestui stat membru să-i angajeze si să-i desemneze pe cetătenii săi în cadrul Organizatiei (exceptându-i, în cazul în care statul membru doreste astfel, pe cetătenii care nu au resedinta obisnuită pe teritoriul său), cetăteni care vor face parte din personalul international al Organizatiei. El va plăti, în acest caz, salariile si indemnizatiile acestor persoane din fondurile sale proprii, la un nivel determinat de acesta. Aceste salarii si indemnizatii vor putea face obiectul unei impozitări de către statul membru în cauză, dar nu vor putea fi impozitate de un alt stat membru. Dacă o asemenea întelegere încheiată de un stat membru este ulterior modificată sau denuntată, statele membre nu vor mai fi obligate, în temeiul primei teze a acestui articol, să scutească de impozit salariile si indemnizatiile plătite propriilor lor cetăteni.

 

ARTICOLUL 20

 

În afara privilegiilor si imunitătilor prevăzute de art. 18 si 19, secretarul executiv al Organizatiei, coordonatorul productiei de apărare a Atlanticului de Nord, precum si orice alt functionar oficial permanent de rang similar, cu privire la care există un acord între presedintele supleantilor Consiliului si guvernele statelor membre, vor beneficia de privilegiile si imunitătile acordate personalului diplomatic de rang comparabil.

 

ARTICOLUL 21

 

1. Expertii (altii decât functionarii la care se referă art. 18-20), pe perioada în care îndeplinesc misiuni pentru Organizatie, beneficiază, pe teritoriul unui stat membru, în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea eficientă a functiilor lor, de privilegiile si imunitătile următoare:

a) imunitate în privinta arestării, detentiei ori confiscării bagajului personal;

b) imunitate de jurisdictie în privinta actelor îndeplinite în exercitarea functiilor lor oficiale pentru Organizatie (inclusiv pentru cuvintele rostite sau scrise);

c) aceleasi facilităti în privinta valutei, a schimbului valutar si a bagajului personal ca cele acordate functionarilor guvernelor străine aflati în misiune oficială temporară;

d) inviolabilitatea tuturor actelor si documentelor în legătură cu misiunile cu care au fost însărcinati de Organizatie.

2. Presedintele supleantilor Consiliului va comunica statelor membre numele tuturor expertilor cărora li se aplică prezentul articol.

 

ARTICOLUL 22

 

Aceste privilegii si imunităti sunt acordate functionarilor si expertilor în interesul Organizatiei, si nu pentru avantajul lor personal. Presedintele supleantilor Consiliului va avea nu numai dreptul, ci si datoria să retragă imunitatea acordată acestor functionari sau experti, în orice situatie în care, în opinia sa, imunitatea ar împiedica înfăptuirea justitiei si dacă aceasta poate fi retrasă fără a prejudicia interesele Organizatiei.

 

ARTICOLUL 23

 

Dispozitiile art. 18, 20 si 21 nu pot obliga un stat să acorde unui cetătean al său oricare dintre privilegiile si imunitătile prevăzute de aceste articole, exceptând:

a) imunitatea de jurisdictie în privinta actelor îndeplinite de acestia în exercitarea functiilor oficiale pentru

Organizatie (inclusiv pentru cuvintele rostite sau scrise);

b) inviolabilitatea tuturor actelor si documentelor în legătură cu misiunile cu care au fost însărcinati de Organizatie;

c) facilităti în privinta reglementărilor aplicabile valutei si controlului schimbului valutar, în măsura necesară pentru exercitarea eficientă a functiilor lor.

 

PARTEA a V-a

Solutionarea litigiilor

 

ARTICOLUL 24

 

Consiliul va lua toate măsurile utile pentru reglementarea:

a) litigiilor decurgând din contracte sau oricăror alte litigii cu caracter privat în care Organizatia este parte;

b) litigiilor în care este implicat unul dintre functionarii sau expertii Organizatiei, cărora li se aplică partea a IV-a din prezentul acord, care beneficiază de imunitate în virtutea functiilor lor, în măsura în care această imunitate nu a fost retrasă prin aplicarea art. 22.

 

PARTEA a VI-a

Acorduri suplimentare

 

ARTICOLUL 25

 

Consiliul, actionând în numele Organizatiei, poate încheia cu unul sau mai multe state membre acorduri suplimentare, pentru a modifica dispozitiile prezentului acord în ceea ce priveste acest stat sau aceste state.

 

PARTEA a VII-a

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 26

 

1. Prezentul acord va fi deschis spre semnare statelor membre ale Organizatiei si va fi supus ratificării. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Guvernul Statelor Unite ale Americii, care va informa toate statele semnatare asupra acestei depuneri.

2. De îndată ce sase state semnatare vor depune instrumentele de ratificare, prezentul acord va intra în vigoare pentru aceste state. El va intra în vigoare pentru fiecare alt stat semnatar la data depunerii instrumentului său de ratificare.

 

ARTICOLUL 27

 

Prezentul acord va putea fi denuntat de orice parte contractantă printr-o notificare scrisă de denuntare adresată Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va informa toate statele semnatare cu privire la această notificare. Denuntarea va produce efecte după un an de la primirea notificării de către Guvernul Statelor Unite ale Americii. Drept care, plenipotentiarii subsemnati, fiind autorizati în cuvenită formă, au semnat prezentul acord. Încheiat la Ottawa la 20 septembrie 1951, în limbile franceză si engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va transmite o copie certificată tuturor statelor semnatare.

 

NOTĂ:

Ca urmare a reorganizării structurii Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, prin Decizia adoptată la data de 4 aprilie 1952 s-a convenit ca, începând cu această dată, atributiile care revin presedintelui Consiliului supleantilor, potrivit Acordului privind statutul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentantilor nationali si al personalului international, semnat la Ottawa la 20 septembrie 1951, să fie exercitate de secretarul general al NATO, de înlocuitorul acestuia sau de orice altă persoană desemnată de Consiliul Atlanticului de Nord.

 

ACORD

privind statutul misiunilor si reprezentantilor statelor terte pe lângă Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord*)

 


*) Traducere.

 

Având în vedere Declaratia de Pace si Cooperare emisă de sefii de state si de guverne care au participat la reuniunea Consiliului Atlanticului de Nord, la Roma, între 7 si 8 noiembrie 1991, care prevede crearea unui Consiliu de Cooperare Nord-Atlantică, precum si Declaratia Consiliului de Cooperare Nord-Atlantică pentru Dialog, Parteneriat si

Cooperare din 20 decembrie 1991,

luând notă de invitatia la Parteneriatul pentru Pace emisă si semnată de sefii de state si de guverne ai statelor membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, care au participat la reuniunea Consiliului Atlanticului de Nord de la Bruxelles din data de 10 ianuarie 1994,

recunoscând nevoia de a stabili statutul misiunilor si reprezentantilor statelor terte pe lângă Organizatie, considerând că scopul imunitătilor si privilegiilor prevăzute în prezentul acord nu este să avantajeze indivizii, ci să asigure exercitarea eficientă a functiilor lor pe lângă Organizatie,

părtile la prezentul acord au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Pentru scopurile prezentului acord, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

- Organizatie - Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord;

- stat membru - un stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord, încheiat la Washington la 4 aprilie 1949;

- stat tert - un stat care nu este parte la Tratatul Atlanticului de Nord, încheiat la Washington la 4 aprilie 1949, si care a acceptat invitatia la Parteneriatul pentru Pace si a semnat Documentul-cadru al Parteneriatului pentru Pace, precum si un stat membru al Consiliului de Cooperare Nord-Atlantică sau orice alt stat invitat de către Consiliul Atlanticului de Nord să stabilească o misiune pe lângă Organizatie.

 

ARTICOLUL 2

 

a) Statul membru pe al cărui teritoriu se găseste sediul Organizatiei acordă misiunilor statelor terte pe lângă Organizatie si personalului lor imunitătile si privilegiile acordate misiunilor diplomatice si personalului acestora.

b) În plus, statul membru pe al cărui teritoriu se găseste sediul Organizatiei acordă imunitătile si privilegiile obisnuite reprezentantilor statelor terte aflati în misiune temporară, cărora nu li se aplică dispozitiile lit. a), pe perioada în care se găsesc pe teritoriul său în scopul asigurării reprezentării statelor terte în cauză în cadrul activitătilor Organizatiei.

 

ARTICOLUL 3

 

a) Prezentul acord este deschis pentru semnare statelor membre si este supus ratificării, acceptării sau aprobării.

Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lângă Guvernul Regatului Belgiei care trebuie să informeze toate statele semnatare despre depunerea fiecărui asemenea instrument.

b) De îndată ce cel putin două state semnatare, inclusiv statul membru pe teritoriul căruia se găseste sediul Organizatiei, au depus instrumentele lor de ratificare, de acceptare sau de aprobare, prezentul acord va intra în vigoare pentru aceste state. El intră în vigoare pentru fiecare alt stat semnatar la data la care acesta depune instrumentul său.

 

ARTICOLUL 4

 

a) Prezentul acord poate fi denuntat de oricare stat contractant prin notificare scrisă de denuntare adresată Guvernului Regatului Belgiei, care trebuie să informeze toate statele semnatare despre această notificare.

b) Denuntarea îsi va produce efectele după un an de la primirea notificării de către Guvernul Regatului Belgiei. Drept care, subsemnatii, autorizati în cuvenită formă de guvernele lor, au semnat prezentul acord, ale cărui texte în limbile engleză si franceză sunt egal autentice.

Încheiat la Bruxelles la 14 septembrie 1994.

 

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind statutul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentantilor nationali si al personalului international, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, si a Acordului privind statutul misiunilor si reprezentantilor statelor terte pe lângă Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului privind statutul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentantilor nationali si al personalului international, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, si a Acordului privind statutul misiunilor si reprezentantilor statelor terte pe lângă Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 998.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ

SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA

ALIMENTELOR

Nr. 86 din 5 octombrie 2004

MINISTERUL AGRICULTURII,

PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII

RURALE

Nr. 795 din 3 noiembrie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.352 din 21 octombrie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ

PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 286 din 15 noiembrie 2004

 

ORDIN

privind stabilirea conditiilor speciale în care se face importul de smochine, alune de pădure, fistic si de anumite produse derivate din acestea, originare ori expediate din Republica Turcia

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 31.209 din 30 septembrie 2004, întocmit de Directia generală pentru siguranta alimentelor,

având în vedere prevederile Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor, ale Legii nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Importul produselor originare ori expediate din Republica Turcia, din categoriile de mai jos, care sunt destinate consumului uman sau utilizării ca ingrediente în alimente este permis numai dacă transportul este însotit de rezultatele prelevărilor oficiale de probe si ale analizelor, precum si de un certificat de sănătate, denumit în continuare certificat, elaborat în conformitate cu modelul prezentat în anexă, tradus oficial si în limba engleză, completat, semnat si verificat de către un reprezentant al Directiei generale pentru protectie si control a Ministerului Agriculturii si Afacerilor Rurale din Republica Turcia:

a) smochine uscate, încadrate în categoria cu codul CN 0804 20 90;

b) alune de pădure (Corylus sp.) în coajă sau decojite, încadrate în categoria cu codul CN 0802 21 00 sau codul CN 0802 22 00;

c) fistic, încadrat în categoria cu codul CN 0802 50 00;

d) amestecul de nuci sau fructe uscate, încadrat în categoria cu codul CN 0813 50 si care contine smochine, alune de pădure ori fistic;

e) pastă de smochine si pastă de alune de pădure, încadrate în categoria cu codul CN 2007 99 98;

f) alune de pădure, smochine si fistic, preparate sau conservate, inclusiv amestecul încadrat în categoria cu codul CN 2008 19;

g) alune de pădure, smochine si fistic sub formă de făină, pudră si măcinătură, încadrate la codul CN 1106 30 90.

Art. 2. - Mărfurile mentionate la art. 1 se importă numai prin unul dintre punctele de trecere a frontierei în care este organizat control al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 3. - (1) Fiecare transport se identifică printr-un cod care corespunde codului înscris pe certificat si pe documentul care îl însoteste si care contine rezultatele prelevărilor oficiale de probe si ale analizelor la care s-a făcut referire la art. 1.

(2) Fiecare pachet individual (sau altă formă de ambalare) din cadrul expedierilor de mărfuri este identificat conform legislatiei în vigoare.

Art. 4. - Inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontieră ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor asigură, prin controlul documentelor, că importul produselor specificate la art. 1, originare ori expediate din Republica Turcia, respectă cerintele referitoare la certificat, precum si rezultatele prelevărilor de probe, la care se face referire la art. 1. În absenta acestor documente se interzice intrarea în tară a produselor respective.

Art. 5. - (1) Inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontieră ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor asigură, împreună cu autoritatea veterinară si pentru siguranta alimentelor teritorială, prelevarea de probe prin metoda randomizării din transporturile de smochine uscate, alune de pădure si fistic sau produse derivate din acestea, originare ori expediate din Republica Turcia, pentru determinarea continutului de aflatoxină B1 si aflatoxină totală.

(2) Prelevările de probe si analizele realizate prin metoda randomizării, la care se face referire în alin. (1), se realizează pentru o cantitate de aproximativ 10% din transporturile de produse, pentru fiecare categorie la care se face referire în art. 1.

(3) Pentru alunele de pădure prelevarea de probe se va realiza în conformitate cu procedurile de prelevare de probe stabilite prin legislatia în vigoare. În cazul alunelor de pădure comercializate în pachete vidate, pentru loturile egale sau mai mari de 15 tone, trebuie prelevate cel putin 25 de probe elementare care să formeze o probă vrac de 30 kg, iar pentru loturile mai mici de 15 tone trebuie prelevate 25% din probele elementare, conform legislatiei în vigoare.

(4) Analizele se realizează în sectiile zonale de control al reziduurilor, în Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară, subordonate Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, precum si în Centrul National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor “Larex”.

Art. 6. - Orice transport care face obiectul prelevării de probe si analize este retinut în punctele vamale interne înainte de punerea produselor pe piată, pentru maximum 15 zile lucrătoare de la data trecerii prin punctul de frontieră. După efectuarea analizelor, autoritatea veterinară si pentru siguranta alimentelor teritorială eliberează un document oficial însotitor ce stabileste faptul că transportul a făcut obiectul prelevării oficiale de probe si analize, indicând rezultatele analizelor.

Art. 7. - Autoritătile veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale si Centrul National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor “Larex” înaintează Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor la fiecare 3 luni un raport cuprinzând toate rezultatele analitice ale controalelor oficiale ale transporturilor de smochine uscate, alune de pădure si fistic sau de anumite produse derivate din acestea, originare ori expediate din Republica Turcia. Raportul este transmis în cursul primei luni după încheierea fiecărui trimestru.

Art. 8. - În cazul în care un transport este divizat, copii ale certificatului si ale documentelor însotitoare la care se face referire în art. 1 si 6 trebuie să însotească fiecare parte a transportului divizat.

Art. 9. - Prezentul ordin trebuie revizuit permanent în lumina informatiilor si garantiilor oferite de autoritătile competente din Republica Turcia si pe baza rezultatelor testelor efectuate de laboratoarele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru a se stabili dacă conditiile speciale impuse de art. 1-8 oferă un nivel suficient de garantare a sigurantei alimentelor pe teritoriul României. Revizuirea trebuie să stabilească, de asemenea, dacă este nevoie în continuare de aceste conditii speciale.

Art. 10. - Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii pentru toti importatorii si distribuitorii de astfel de produse. Cheltuielile legate de efectuarea analizelor, precum si pentru stationarea în punctele vamale sunt suportate de importatori.

Art. 11. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale si inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontieră ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2002/80/CE care impune conditii speciale la importul de smochine, alune de pădure, fistic si anumite produse derivate din acestea, originare ori expediate din Republica Turcia, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L 34 din 5 februarie 2002, amendată prin Decizia Comisiei 2002/233/CE, Decizia Comisiei 2002/679/CE si Decizia Comisiei 2003/552/CE.

Art. 12. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii

Nationale Sanitare

Veterinare si pentru

Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

Ministrul agriculturii,

pădurilor

si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Autoritătii

Nationale pentru Protectia

Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei

 

ANEXĂ

 

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE

pentru importul smochinelor, alunelor de pădure, fisticului si al anumitor produse derivate din acestea, originare ori expediate din Republica Turcia în România

 

Codul transportului: Certificat nr.:

În conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2002/80/CE care impune conditii speciale la importul smochinelor (încadrate la codul CN 0804 20 10 sau 0804 20 90), alunelor de pădure (încadrate la codul CN 0802 21 00 sau 0802 22 00) si fisticului (încadrat la codul CN 0802 50 00), amestecului acestor produse (încadrate la codul CN 0813 50) si produselor derivate din acestea (încadrate la codul CN 2008 19), originare ori expediate din Republica Turcia,

..................................................................................................................................................................

(Directia generală pentru protectie si control a Ministerului Agriculturii si Afacerilor Rurale)

 

CERTIFICĂ :

 

smochinele/alunele de pădure/fisticul din acest transport, numărul de cod ........................................... (introduceti numărul de cod), compus din: ......................................................................................................................................... (descrierea transportului, produsului, numărul si tipul pachetelor, masa brută sau netă), îmbarcat la: ................................................ (locul de îmbarcare) de către: ............................................................................. (identificarea transportatorului), spre: .......………. (locul si tara de destinatie), care provine din unitatea: ..................................................................................... (denumirea si adresa unitătii),

au fost produse, sortate, manipulate, procesate, ambalate si transportate conform bunelor practici de igienă.

Pentru acest transport ..............................., probele de smochine/alune de pădure/fistic au fost (numărul de probe)

prelevate pe .................... (data), trimise pe ........................ (data), la .................................. (numele laboratorului), pentru determinarea nivelului de contaminare cu aflatoxină B1 si aflatoxină totală.

Detaliile de prelevare a probelor, metodele de analiză folosite si toate rezultatele sunt atasate.

 

Întocmit la ..........................., la data de ...............................

 

Stampila si semnătura reprezentantului Directiei generale pentru protectie si control a Ministerului

Agriculturii si Afacerilor Rurale

 

AUTORITATEA NATIONALĂ

SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU

SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 87 din 5 octombrie 2004

MINISTERUL AGRICULTURII,

PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII

RURALE

Nr. 816 din 4 noiembrie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.351 din 21 octombrie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ

PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 285 din 15 noiembrie 2004

 

ORDIN

privind stabilirea conditiilor speciale în care se face importul de nuci braziliene în coajă, originare ori expediate din Republica Federativă a Braziliei

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 31.210 din 30 septembrie 2004, întocmit de Directia generală pentru siguranta alimentelor,

având în vedere prevederile Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor, ale Legii nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Importul nucilor braziliene în coajă, originare sau expediate din Republica Federativă a Braziliei, care se încadrează la codul CN 0801 21 00, este permis numai dacă transportul este însotit de:

a) un raport continând rezultatele prelevărilor oficiale de probe si ale analizelor;

b) un certificat de sănătate, denumit în continuare certificat, elaborat în conformitate cu modelul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, tradus oficial si în limba engleză, completat, semnat si verificat de un reprezentant al autoritătii competente din Republica Federativă a Braziliei, de la Ministerul Agriculturii si Sigurantei Alimentelor (Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - MAPA).

Art. 2. - Mărfurile mentionate la art. 1 se importă numai prin unul dintre punctele de trecere a frontierei în care este organizat control al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 3. - (1) Fiecare transport de nuci braziliene se identifică printr-un cod, care corespunde codului de pe raportul si certificatul la care se face referire la art. 1 alin. (1).

(2) Fiecare pachet individual (sau altă formă de ambalare) din cadrul expedierilor de mărfuri este identificat conform legislatiei în vigoare.

Art. 4. - Inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontieră ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor asigură, prin controlul documentelor, că importul nucilor braziliene respectă cerintele prevăzute la art. 1. În absenta acestor documente se interzice intrarea în tară a produselor respective.

Art. 5. - (1) Inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontieră ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor asigură, împreună cu autoritatea veterinară si pentru siguranta alimentelor teritorială, prelevarea de probe si analize din fiecare transport de nuci braziliene pentru determinarea continutului de aflatoxină B1 si aflatoxină totală.

(2) Analizele se realizează în sectiile zonale de control al reziduurilor, în Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară, subordonate Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, precum si în Centrul National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor “Larex”.

Art. 6. - Orice transport care face obiectul prelevării de probe si analize este retinut în punctele vamale interne, înainte de punerea produselor pe piată, pentru maximum 15 zile lucrătoare de la data trecerii prin punctele de frontieră. După efectuarea analizelor autoritatea veterinară si pentru siguranta alimentelor teritorială eliberează un document oficial însotitor ce stabileste faptul că transportul a făcut obiectul prelevării oficiale de probe si analize, indicând rezultatele analizelor.

Art. 7. - Autoritătile veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale si Centrul National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor “Larex” înaintează Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor la fiecare 3 luni un raport cuprinzând toate rezultatele analitice ale controalelor oficiale ale transporturilor de nuci braziliene obtinute conform prevederilor art. 5 si 6.

Art. 8. - În cazul în care un transport este divizat, copii ale certificatului si ale documentelor însotitoare la care se face referire în art. 1 si 6 trebuie să însotească fiecare parte a transportului divizat.

Art. 9. - Prezentul ordin trebuie revizuit permanent în lumina informatiilor si garantiilor oferite de autoritătile competente din Republica Federativă a Braziliei si pe baza rezultatelor testelor efectuate de laboratoarele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru a se stabili dacă conditiile speciale impuse de art. 1-8 oferă un nivel suficient de garantare a sigurantei alimentelor pe teritoriul României. Revizuirea trebuie să stabilească, de asemenea, dacă este nevoie în continuare de aceste conditii speciale.

Art. 10. - Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii pentru toti importatorii si distribuitorii de astfel de produse. Cheltuielile legate de efectuarea analizelor, precum si pentru stationarea în punctele vamale sunt suportate de importatori.

Art. 11. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale si inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontieră ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2003/493/CE care impune conditii speciale la importul de nuci braziliene în coajă, originare ori expediate din Republica Federativă a Braziliei, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L 168, din 5 iulie 2003, amendată de Decizia 2004/428/CE.

Art. 12. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii

Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta

Alimentelor,

Liviu Harbuz

Ministrul agriculturii,

pădurilor si dezvoltării

rurale,

Petre Daea

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Autoritătii

Nationale pentru Protectia

Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei

 

ANEXĂ

 

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE

pentru importul nucilor braziliene în coajă originare sau expediate din Republica Federativă a Braziliei în România

 

Codul transportului: Certificat nr.:

În conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2003/493/CE care impune conditii speciale la

importul nucilor braziliene în coajă din categoria cu codul CN 0801 21 00, originare sau expediate

din Republica Federativă a Braziliei,

..................................................................................................................................................................

Ministerul Agriculturii si Sigurantei Alimentare (Ministerio da Agricultura, Pescuaria e Abastecimento - MAPA)

 

CERTIFICĂ :

 

Nucile braziliene în coajă din acest transport, numărul de cod ................................................. (introduceti numărul de cod al transportului), compus din: ................................................................................... (descrierea transportului, produsului, numărul si tipul pachetelor, masa brută sau netă), îmbarcat la: ............................................................................... (locul de îmbarcare) de către: ........................................................................ (identificarea transportatorului), spre:  ................................................................. (locul si tara de destinatie), care provine din unitatea: ............................................................................................................. (denumirea si adresa unitătii), au fost manipulate conform bunelor practici de igienă.

Pentru acest transport ............................................. (numărul de probe), probele de nuci braziliene în coajă au fost prelevate pe .............................. (data), trimise pentru analize de laborator pe ........................................ (data), la Laboratorul de Controlul Calitătii si Siguranta Alimentelor - (LACQSA) ....................................., pentru determinarea nivelului de contaminare cu aflatoxină B1 si aflatoxină totală. Detaliile de prelevare a probelor, metodele de analiză folosite si toate rezultatele sunt atasate. Prelevarea probelor si analizele au fost realizate în conformitate cu prevederile Directivei Comisiei 98/53/CE din 16 iulie 1998, care stabileste metodele de prelevare a probelor si metodele de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor pentru anumiti contaminanti din produsele alimentare.

Întocmit la ....................................... la data de ................................................................

 

Semnătura reprezentantului autoritătii competente, Ministerul Agriculturii si Sigurantei Alimentelor

(Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - MAPA)

Stampila

 

AUTORITATEA NATIONALĂ

PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE

Nr. 123 din 10 noiembrie 2004

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 429 din 22 noiembrie 2004

 

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitătii de prevenire si de combatere a traficului de copii

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, si ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,

secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie si ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitătii de prevenire si de combatere a traficului de copii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Autoritatea Natională

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Gabriela Coman,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitătii de prevenire si de combatere a traficului de copii

 

CAPITOLUL I

Componenta Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitătii de prevenire si de combatere a traficului de copii

 

Art. 1. - Subgrupul pentru coordonarea si evaluarea activitătii de prevenire si combatere a traficului de copii, denumit în continuare Subgrup, se constituie si functionează în baza art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii, în subordinea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea si evaluarea activitătii de prevenire si combatere a traficului de persoane, constituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane.

Art. 2. - (1) Subgrupul se constituie, la nivel de experti, din reprezentanti ai ministerelor, respectiv ai altor institutii ale administratiei centrale cu atributii în domeniul protectiei drepturilor copilului si al prevenirii si combaterii traficului de persoane, componente ale Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea si evaluarea activitătii de prevenire si combatere a traficului de persoane, denumit în continuare Grup interministerial, după cum urmează:

a) Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie - 2 reprezentanti;

b) Ministerul Administratiei si Internelor - 2 reprezentanti;

c) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei - 1 reprezentant;

d) Ministerul Educatiei si Cercetării - 1 reprezentant;

e) Ministerul Justitiei - 1 reprezentant;

f) Ministerul Sănătătii - 1 reprezentant;

g) Ministerul Afacerilor Externe - 1 reprezentant.

(2) Membrii Subgrupului sunt desemnati de către institutia pe care o reprezintă, la propunerea/solicitarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie.

(3) Conducerea institutiilor prevăzute la alin. (1) poate nominaliza, o dată cu desemnarea reprezentantului acestuia în Subgrup, si câte un înlocuitor.

Art. 3. - Coordonatorul activitătilor Subgrupului este reprezentantul Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie în cadrul Grupului interministerial.

 

CAPITOLUL II

Misiunea si atributiile Subgrupului

 

Art. 4. - Subgrupul asigură coordonarea, la nivel national, a activitătilor de prevenire si combatere a traficului de copii, precum si a celor de protectie si reintegrare socială a copiilor returnati din străinătate sau victime ale traficului de persoane, în vederea realizării corespunzătoare a obiectivelor si a termenelor prevăzute în Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii.

Art. 5. - Pentru realizarea misiunii sale, Subgrupul are următoarele atributii principale:

a) propune Grupului interministerial, în vederea aprobării de către acesta, modalitătile de colaborare dintre institutiile publice de la nivel central si local cu atributii în domeniul prevenirii si combaterii traficului de copii si al protectiei drepturilor copilului, precum si modalitătile de colaborare dintre acestea si organizatiile neguvernamentale si internationale implicate în această materie;

b) coordonează implementarea activitătilor prevăzute în Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii si urmăreste desfăsurarea acestor activităti si stadiul realizării obiectivelor;

c) urmăreste aplicarea dispozitiilor legislatiei interne si a normelor internationale în materie, precum si adaptarea interventiilor diferitelor institutii responsabile la evolutiile în domeniu, survenite la nivel national, regional sau international;

d) propune Grupului interministerial, spre a fi aprobate si transmise organelor competente, măsuri legislative, institutionale sau operative, pe baza concluziilor desprinse din activitatea de monitorizare a actiunilor desfăsurate de ansamblul partenerilor în scopul implementării Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii;

e) întocmeste semestrial rapoarte de activitate pe care le prezintă Grupului interministerial;

f) urmăreste îndeplinirea, de către institutiile responsabile, a activitătilor prevăzute în Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii.

 

CAPITOLUL III

Desfăsurarea activitătilor Subgrupului

 

Art. 6. - (1) Activitatea Subgrupului se desfăsoară, de regulă, în reuniuni de lucru organizate la fiecare două luni sau ori de câte ori este nevoie, pe baza convocării membrilor de către coordonatorul acestuia.

(2) Reuniunile de lucru sunt conduse de către coordonatorul Subgrupului, iar în lipsa acestuia, de către o persoană nominalizată de coordonator.

(3) La lucrările Subgrupului pot participa si reprezentanti ai altor autorităti sau institutii publice decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1), precum si reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale si ai organismelor internationale care desfăsoară sau sprijină activităti în domeniul prevenirii si combaterii traficului de copii si al protectiei si reintegrării victimelor acestui trafic.

(4) Deciziile Subgrupului se iau cu majoritate simplă de voturi.

(5) Reprezentantii institutiilor si organismelor invitate nu au drept de vot, dar pot fi consultati în problemele supuse dezbaterii si aprobării.

Art. 7. - Activitatea curentă operativă a Subgrupului se exercită de către Secretariatul tehnic, asigurat de către Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie.

 

CAPITOLUL IV

Atributiile Secretariatului tehnic

 

Art. 8. - Secretariatul tehnic are următoarele atributii principale:

a) asigură legătura permanentă între membrii Subgrupului, precum si legătura acestuia cu Grupul interministerial;

b) organizează si participă la reuniunile Subgrupului si întocmeste notele de sedintă, asigurând transmiterea lor atât membrilor acestuia, cât si coordonatorului Grupului interministerial;

c) asigură legătura dintre Subgrup si alte institutii publice, organizatii neguvernamentale sau organisme internationale implicate în implementarea sau sprijinirea implementării Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii;

d) primeste si centralizează informatiile relevante detinute de Subgrup si partenerii acestuia privind evolutia fenomenului traficului de copii si a migratiei în situatii de risc a copiilor, precum si a măsurilor întreprinse pentru prevenirea si combaterea acestor fenomene, la nivel national, regional si international, si le prezintă Subgrupului;

e) monitorizează si aduce la cunostintă Subgrupului modul de realizare a sarcinilor si stadiul implementării activitătilor prevăzute în Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii, pe baza informărilor periodice ale tuturor partenerilor;

f) tine evidenta, întocmeste, multiplică, manipulează si păstrează documentele relevante pentru activitatea Subgrupului;

g) asigură activităti de consultantă în problematica prevenirii si combaterii traficului de copii, inclusiv a migratiei ilegale a copiilor, la solicitarea institutiilor implicate în domeniu;

h) îndeplineste alte activităti necesare realizării în bune conditii a misiunii Subgrupului, la solicitarea acestuia.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 9. - Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea membrilor Subgrupului, prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.551 din 24 noiembrie 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 546 din 28 octombrie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea finantării pe caz în spitalele din România în perioada 2005-2008

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 826/2002 pentru aprobarea Strategiei nationale privind reforma în unitătile sanitare cu paturi;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind serviciile de sănătate si a Planului de actiune pentru reforma sectorului de sănătate;

- Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 102/34/2002 privind aprobarea Strategiei pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România;

- văzând Referatul de aprobare al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al secretarului general al Ministerului Sănătătii nr. OB 13.670/2004; în temeiul:

- Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Strategia privind dezvoltarea finantării bazate pe caz în spitalele din România în perioada 2005-2008, conform planului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutiile implicate în implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România sunt Ministerul Sănătătii prin Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si spitalele.

Art. 3. - Responsabilitătile specifice ale institutiilor implicate, referitoare la activitătile necesare dezvoltării finantării bazate pe caz în spitalele din România, ce urmează a se implementa, se vor stabili prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 4. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate, Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti, directiile judetene de sănătate publică, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate si spitalele vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Aurel Nechita,

secretar de stat

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA

privind dezvoltarea finantării bazate pe caz în spitalele din România în perioada 2005-2008

 

Anul 2005

Actiuni strategice:

A. Extinderea finantării bazate pe caz la toate spitalele/sectiile ce furnizează îngrijiri acute din România, cu exceptia spitalelor comunale si a centrelor de sănătate cu paturi

B. Introducerea unor mecanisme de ajustare a finantării bazate pe caz pentru cazurile ce necesită consumuri foarte mari sau foarte mici de resurse

C. Introducerea unui nou sistem de clasificare a procedurilor medicale în România, pe baza sistemului de clasificare a procedurilor medicale ICD-10AM v.3.0 din Australia

D. Îmbunătătirea sistemului informational necesar finantării bazate pe caz si integrarea acestuia cu sistemul informational aferent spitalizării de zi

E. Evaluarea activitătii clinice a spitalelor pe baza “Setului minim de date la nivel de pacient”, inclusiv generarea de date statistice la nivel national si sprijinirea spitalelor pentru utilizarea acestor date la cresterea eficientei si a calitătii serviciilor furnizate

F. Analizarea, validarea si îmbunătătirea sistemului de clasificare în grupe de diagnostic, din punct de vedere clinic si al consumului de resurse, si a valorilor relative asociate grupelor de diagnostice

G. Testarea unui model de colectare a datelor privind costurile la nivel de pacient în unele spitale din România

H. Definirea rolului si responsabilitătilor unei structuri pentru evaluarea calitătii serviciilor furnizate de spitale

I. Elaborarea unui sistem de monitorizare continuă a calitătii datelor înregistrate pentru pacientii spitalizati si a concordantei acestor date cu activitătile clinice la nivelul spitalului

Anul 2006

Actiuni strategice:

A. Introducerea unui nou sistem de clasificare în grupe de diagnostice, având la bază sistemul de clasificare în grupe de diagnostice AR-DRG v.5.0 din Australia

B. Îmbunătătirea sistemului informational necesar finantării bazate pe caz si integrarea acestuia cu sistemul informational aferent îngrijirilor ambulatorii

C. Evaluarea activitătii clinice a spitalelor pe baza “Setului minim de date la nivel de pacient”, inclusiv generarea de date statistice la nivel national si sprijinirea spitalelor pentru utilizarea acestor date la cresterea eficientei si a calitătii serviciilor furnizate

D. Implementarea unui model de colectare a datelor privind costurile la nivel de pacient în spitalele din România si analiza datelor privind costurile la nivel de pacient în spitalele din România pentru dezvoltarea locală de valori relative asociate grupurilor de diagnostice

E. Introducerea unui sistem de îmbunătătire continuă a sistemului de clasificare si codificare a diagnosticelor si procedurilor utilizate în spitalele din România

F. Elaborarea unor protocoale de practică pentru principalele tipuri de pacienti, pe baza resurselor disponibile si a costurilor optimale

G. Organizarea si dezvoltarea unei structuri pentru evaluarea calitătii serviciilor furnizate de spitale

H. Îmbunătătirea continuă a sistemului de monitorizare a calitătii datelor înregistrate pentru pacientii spitalizati si a concordantei acestor date cu activitătile clinice la nivelul spitalului

Anul 2007

Actiuni strategice:

A. Introducerea unor mecanisme de ajustare a finantării în functie de tipul spitalelor si de zona geografică, ceea ce impune consumuri mai mari sau mai mici de resurse fată de modelul national

B. Îmbunătătirea locală a sistemului de clasificare în grupe de diagnostice, având la bază conditiile efective de practică medicală din România

C. Îmbunătătirea sistemului informational necesar finantării bazate pe caz si integrarea completă a acestuia cu sistemul informational sanitar privind datele clinice la nivel de pacient

D. Evaluarea activitătii clinice a spitalelor pe baza “Setului minim de date la nivel de pacient”, inclusiv generarea de date statistice la nivel national si sprijinirea spitalelor pentru utilizarea acestor date la cresterea eficientei si a calitătii serviciilor furnizate

E. Îmbunătătirea continuă a modelului de colectare a datelor privind costurile la nivel de pacient în spitalele din România si analiza datelor privind costurile la nivel de pacient în spitalele din România pentru dezvoltarea locală de valori relative asociate grupurilor de diagnostice

F. Evaluarea calitătii serviciilor furnizate de spitale si elaborarea unor mecanisme de ajustare a finantării în functie de calitatea serviciilor

G. Îmbunătătirea continuă a sistemului de monitorizare a calitătii datelor înregistrate pentru pacientii spitalizati si a concordantei acestor date cu activitătile clinice la nivelul spitalului

Anul 2008

Actiuni strategice:

A. Evaluarea calitătii serviciilor furnizate de spitale

B. Introducerea unor mecanisme de ajustare a finantării în functie de calitatea serviciilor furnizate de spitale

C. Îmbunătătirea locală a sistemului de clasificare în grupe de diagnostice având la bază conditiile efective de practică medicală din România

D. Îmbunătătirea continuă a sistemului informational necesar finantării bazate pe caz si integrarea acestuia cu sistemul informational aferent asistentei ambulatorii

E. Evaluarea activitătii clinice a spitalelor pe baza “Setului minim de date la nivel de pacient”, inclusiv generarea de date statistice la nivel national si sprijinirea spitalelor pentru utilizarea acestor date la cresterea eficientei si a calitătii serviciilor furnizate F. Îmbunătătirea continuă a modelului de colectare a datelor privind costurile la nivel de pacient în spitalele din România si analiza datelor privind costurile la nivel de pacient în spitalele din România pentru dezvoltarea locală de valori relative asociate grupurilor de diagnostice

G. Îmbunătătirea continuă a sistemului de monitorizare a calitătii datelor înregistrate pentru pacientii spitalizati si a concordantei acestor date cu activitătile clinice la nivelul spitalului.

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

 

HOTĂRÂREA*)

din 3 iunie 2003

în cauza Pantea împotriva României

(Cererea nr. 33343/96)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a