MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.161         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 decembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

535. - Lege privind prevenirea si combaterea terorismului

 

993. - Decret pentru promulgarea Legii privind prevenirea si combaterea terorismului

 

551. - Lege privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplină Sportivă

 

1.025. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplină Sportivă

 

553. - Lege pentru modificarea art. III din Legea nr. 90/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

1.027. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. III din Legea nr. 90/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.177. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu modificările ulterioare

 

2.433. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea imobilului situat în municipiul Bucuresti, Str. Monetăriei nr. 6, sectorul 1

 

2.434. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea imobilului situat în municipiul Bucuresti, str. Căderea Bastiliei nr. 90, sectorul 1

 

2.435. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea imobilului - Vila Sava Goiu, situat în municipiul Bucuresti, str. Alexandru Constantinescu (fostă Câmpina) nr. 63, sectorul 1

 

2.445. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea imobilului situat în municipiul Bucuresti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sectorul 1

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind prevenirea si combaterea terorismului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Terorismul reprezintă ansamblul de actiuni si/sau amenintări care prezintă pericol public si afectează securitatea natională, având următoarele caracteristici:

a) sunt săvârsite premeditat de entităti teroriste, motivate de conceptii si atitudini extremiste, ostile fată de alte entităti, împotriva cărora actionează prin modalităti violente si/sau distructive;

b) au ca scop realizarea unor obiective specifice, de natură politică;

c) vizează factori umani si/sau factori materiali din cadrul autoritătilor si institutiilor publice, populatiei civile sau al oricărui alt segment apartinând acestora;

d) produc stări cu un puternic impact psihologic asupra populatiei, menit să atragă atentia asupra scopurilor urmărite.

Art. 2. - Faptele săvârsite de entitătile teroriste sunt sanctionate potrivit prevederilor prezentei legi, dacă îndeplinesc una dintre următoarele conditii:

a) sunt săvârsite, de regulă, cu violentă si produc stări de neliniste, nesigurantă, teamă, panică sau teroare în rândul populatiei;

b) atentează grav asupra factorilor umani specifici si nespecifici, precum si asupra factorilor materiali;

c) urmăresc realizarea unor obiective specifice, de natură politică, prin determinarea autoritătilor statului sau a unei organizatii internationale să dispună, să renunte sau să influenteze luarea unor decizii în favoarea entitătii teroriste.

Art. 3. - Actele de terorism sunt de natură transnatională, dacă:

a) sunt săvârsite pe teritoriul a cel putin două state;

b) sunt săvârsite pe teritoriul unui stat, dar o parte a planificării, pregătirii, conducerii sau a controlului acestora are loc pe teritoriul altui stat;

c) sunt săvârsite pe teritoriul unui stat, dar implică o entitate teroristă care desfăsoară activităti pe teritoriul altui stat;

d) sunt săvârsite pe teritoriul unui stat, dar au efecte substantiale pe teritoriul altui stat.

Art. 4. - În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele întelesuri:

1. entitate teroristă - persoană, grupare, grup structurat sau organizatie care:

a) comite sau participă la acte teroriste;

b) se pregăteste să comită acte teroriste;

c) promovează sau încurajează terorismul;

d) sprijină, sub orice formă, terorismul;

2. terorist - persoana care a săvârsit o infractiune prevăzută de prezenta lege ori intentionează să pregătească, să comită, să faciliteze sau să instige la acte de terorism;

3. grup structurat - un grup care nu este format aleatoriu pentru săvârsirea imediată a unui act terorist, nu presupune un număr constant de membri si nu necesită stabilirea, în prealabil, a rolului acestora sau a unei structuri ierarhice;

4. grupare teroristă - grup structurat mai mare de două persoane, înfiintat de o anumită perioadă de timp si care actionează concertat pentru comiterea de acte teroriste;

5. organizatie teroristă - structură constituită ierarhic, cu ideologie proprie de organizare si actiune, având reprezentare atât la nivel national, cât si international si care, pentru realizarea scopurilor specifice, foloseste modalităti violente si/sau distructive;

6. conducerea unei entităti teroriste - îndrumarea, supravegherea, controlul sau coordonarea activitătilor unui grup structurat, ale unei grupări sau organizatii teroriste;

7. actiuni teroriste - pregătirea, planificarea, favorizarea, comiterea, conducerea, coordonarea si controlul asupra actului terorist, precum si orice alte activităti desfăsurate ulterior comiterii acestuia, dacă au legătură cu actul terorist;

8. resurse financiare - fondurile colectate sau realizate, direct ori indirect, precum si conturile apartinând persoanelor fizice sau juridice ori depozitele bancare ale acestora;

9. resurse logistice - bunuri mobile sau imobile, detinute cu orice titlu, mijloace de telecomunicatii, mijloace de comunicare în masă standard sau speciale, societăti comerciale, mijloace de îndoctrinare, instruire si antrenament, documente de identitate contrafăcute sau eliberate în baza unor declaratii false, elemente de deghizare si mascare, precum si orice alte bunuri;

10. factori umani specifici - persoanele incluse direct în mecanismele functionale politogene ale entitătii-tintă, respectiv demnitari, militari, functionari, precum si reprezentanti ai unor organizatii internationale;

11. factori umani nespecifici - persoanele incluse indirect în mecanismele politogene ale entitătii-tintă, în general populatia civilă;

12. factori materiali - factorii de mediu, culturile agricole si septelul, alimentele si alte produse de consum curent, obiectivele de importantă strategică, militare sau cu utilitate militară, facilitătile de infrastructură ale vietii sociale, facilitătile de stat si guvernamentale, sistemele de transport, telecomunicatii si informationale, simbolurile si valorile nationale, precum si bunurile mobile sau imobile ale organizatiilor internationale;

13. facilităti de stat si guvernamentale - mijloacele de transport permanente sau temporare, folosite de reprezentantii unui stat, membrii guvernului, ai autoritătii legislative sau judecătoresti, functionarii, angajatii unui stat sau ai oricărei alte autorităti publice ori ai unei organizatii interguvernamentale, în legătură cu actele lor oficiale;

14. obiective de importantă strategică – obiectivele fortelor armate sau cele de importantă deosebită pentru apărarea tării, activitatea statului, economie, cultură si artă, localurile misiunilor diplomatice sau ale unor organizatii internationale, precum si facilitătile de infrastructură sau locurile de utilitate publică;

15. loc de utilitate publică - acea parte a unei clădiri, teren, stradă, cale navigabilă, loc comercial, de afaceri, cultural-sportiv, istoric, educational, religios, de recreere, precum si orice alt loc care este accesibil publicului;

16. facilităti de infrastructură - utilitatea publică sau privată care asigură sau distribuie servicii în beneficiul populatiei, precum: apă si canalizare, energie, combustibil, comunicatii, servicii bancare si servicii medicale, retele de telecomunicatii si informationale;

17. sistem de transport - toate facilitătile, mijloacele de transport si instrumentele publice sau private, folosite în sau pentru serviciile publice, pentru transportul de persoane sau de mărfuri;

18. criza teroristă - situatia de fapt creată anterior sau în urma săvârsirii unui atac terorist, prin care:

a) sunt întrerupte sau afectate grav o serie de activităti economice, sociale, politice sau de altă natură;

b) sunt pusi în pericol factori umani, specifici si nespecifici, sau factori materiali importanti;

c) siguranta populatiei sau a unei colectivităti este expusă la riscuri majore;

d) este necesar a se actiona prin măsuri defensive ori ofensive pentru înlăturarea amenintărilor generate de situatia de fapt creată;

19. profit al entitătii teroriste - orice bun care reprezintă, partial sau total, direct ori indirect, un beneficiu obtinut în urma săvârsirii actelor teroriste sau a desfăsurării unor activităti conexe terorismului;

20. interventie antiteroristă - ansamblul măsurilor defensive realizate anterior producerii unor atacuri teroriste iminente, folosite pentru reducerea vulnerabilitătii factorilor umani, specifici si nespecifici, si a factorilor materiali;

21. interventie contrateroristă - ansamblul măsurilor ofensive realizate în scopul capturării sau anihilării teroristilor, eliberării ostaticilor si restabilirii ordinii legale, în cazul desfăsurării ori producerii unui atac terorist.

 

CAPITOLUL II

Realizarea activitătii de prevenire si combatere a terorismului

 

SECTIUNEA 1

Sistemul national de prevenire si combatere a terorismului

 

Art. 5. - Prevenirea si combaterea terorismului se realizează în conformitate cu prevederile conventiilor internationale privind reprimarea terorismului, la care România este parte, precum si cu respectarea reglementărilor internationale si a legislatiei interne referitoare la drepturile omului.

Art. 6. - (1) La nivel national activitatea de prevenire si combatere a terorismului se organizează si se desfăsoară în mod unitar, potrivit prezentei legi.

(2) În acest scop cooperarea în domeniu se realizează ca Sistem national de prevenire si combatere a terorismului, denumit în continuare SNPCT, la care participă următoarele autorităti si institutii publice:

a) Serviciul Român de Informatii, cu rol de coordonare tehnică;

b) Ministerul Administratiei si Internelor;

c) Ministerul Apărării Nationale;

d) Ministerul Afacerilor Externe;

e) Ministerul Economiei si Comertului;

f) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

g) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor;

h) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

i) Ministerul Sănătătii;

j) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

k) Ministerul Finantelor Publice;

l) Ministerul Integrării Europene;

m) Ministerul Justitiei;

n) Serviciul de Informatii Externe;

o) Serviciul de Protectie si Pază;

p) Serviciul de Telecomunicatii Speciale;

q) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

r) Banca Natională a României;

s) Agentia Natională de Control al Exporturilor;

t) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor;

u) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

(3) În structura Serviciului Român de Informatii – ca autoritate natională în domeniu - se înfiintează Centrul de coordonare operativă antiteroristă, denumit în continuare CCOA, prin intermediul căruia Serviciul Român de Informatii asigură coordonarea tehnică a SNPCT.

Art. 7. - În scopul prevenirii si combaterii actelor de terorism si a faptelor asimilate acestora, autoritătile si institutiile publice componente ale SNPCT desfăsoară activităti specifice, individual sau în cooperare, în conformitate cu atributiile si competentele lor legale si cu prevederile Protocolului general de organizare si functionare a Sistemului national de prevenire si combatere a terorismului, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Tării.

Art. 8. - Ministerele si celelalte autorităti si institutii publice cu atributii în aplicarea prevederilor prezentei legi au obligatia de a sesiza Serviciul Român de Informatii cu privire la persoanele fizice si juridice suspecte de săvârsirea sau de favorizarea în orice mod a actelor de terorism.

Art. 9. - Institutiile si persoanele juridice, altele decât cele din componenta SNPCT, precum si persoanele fizice, care au cunostintă despre date si indicii privind comiterea, favorizarea ori finantarea actelor de terorism, au următoarele obligatii:

a) să sesizeze de îndată autoritătile competente în domeniu;

b) să permită accesul reprezentantilor autoritătilor competente în imobile, precum si la datele si informatiile care au legătură cu actele de terorism;

c) să acorde sprijinul necesar îndeplinirii atributiilor pe linia prevenirii si combaterii terorismului, la solicitarea autoritătilor competente.

Art. 10. - Atributiile specifice, potrivit art. 7, pe linia prevenirii terorismului constau în:

a) activităti informativ-operative;

b) activităti împotriva fluxurilor de alimentare cu resurse umane a entitătilor teroriste, desfăsurate în interiorul si/sau în exteriorul teritoriului national;

c) activităti împotriva fluxurilor de alimentare cu mijloace specifice de actiune, precum si cu resurse financiare, logistice sau informationale a entitătilor teroriste, desfăsurate în interiorul si/sau în exteriorul teritoriului national;

d) activităti de pază, protectie si alte forme speciale de descurajare realizate de fortele unor autorităti si institutii publice din componenta SNPCT, pentru asigurarea securitătii principalelor categorii de factori umani si de obiective autohtone ori străine de pe teritoriul national, precum si a principalelor obiective românesti din străinătate, potential vizate de entităti teroriste;

e) activităti de pregătire a interventiei în urgente civile, generate de actiuni teroriste, în vederea limitării si combaterii efectelor acestora;

f) activităti de informare si relatii publice;

g) activităti de cooperare internatională;

h) activităti de instruire si perfectionare profesională;

i) activităti destinate optimizării continue a cadrului legislativ aplicabil categoriilor de misiuni ce revin SNPCT, inclusiv sub aspect penal si procesual-penal.

Art. 11. - Atributiile specifice, potrivit art. 7, pe linia combaterii terorismului constau în:

a) activităti de identificare si alte activităti desfăsurate, potrivit atributiilor autoritătilor si institutiilor publice componente ale SNPCT, în vederea tragerii la răspundere, potrivit legii, a persoanelor care initiază, pregătesc, comit ori favorizează actele de terorism;

b) interventia antiteroristă, în situatia iminentei producerii unui atac terorist, si, respectiv, interventia contrateroristă, când se desfăsoară ori s-au produs atacuri teroriste;

c) participarea la operatiuni de combatere a terorismului prin cooperare internatională.

Art. 12. - (1) În cazul unui atac terorist, Serviciul Român de Informatii, prin unitatea specializată, execută interventia contrateroristă, independent sau în cooperare cu alte forte abilitate, pe întregul teritoriu al tării, asupra obiectivelor atacate sau ocupate de teroristi, în scopul capturării ori anihilării acestora, eliberării ostaticilor si al restabilirii ordinii legale.

(2) Interventia contrateroristă se execută cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării si se realizează potrivit metodologiei elaborate de Serviciul Român de Informatii, aprobată prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Tării.

(3) Interventia antiteroristă, în situatia iminentei producerii unui atac terorist, se realizează în conditiile metodologiei aprobate de conducerea Serviciului Român de Informatii.

(4) La solicitarea Serviciului Român de Informatii, în functie de amploarea si de natura actiunii teroriste, pot fi angrenate, în conditiile legii, forte cu misiuni specifice din Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apărării Nationale si Serviciul de Protectie si Pază, precum si din alte structuri din sistemul securitătii si apărării nationale.

Art. 13. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 10 si 11, autoritătile si institutiile publice componente ale SNPCT desemnează reprezentanti, la nivelul de secretari de stat sau de subsecretari de stat, care se întrunesc în sedintă plenară, cel putin o dată pe an, la care participă si prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(2) Autoritătile si institutiile publice componente ale SNPCT desemnează experti permanenti, care constituie un grup de lucru ce se întruneste o dată la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.

(3) Cu ocazia întrunirilor prevăzute la alin. (2), grupul de lucru evaluează modul de îndeplinire a prevederilor Protocolului general de organizare si functionare a SNPCT si prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Tării rapoarte în consecintă.

Art. 14. - (1) CCOA este structura organizatorico-functională ce asigură continuitatea si coerenta functionării sistemului de legătură ce articulează componentele SNPCT.

(2) Autoritătile si institutiile publice din componenta SNPCT vor desemna câte un reprezentant permanent la CCOA, în vederea asigurării schimbului de date si informatii.

(3) Structura si efectivele CCOA se aprobă prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Tării.

(4) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Serviciul Român de Informatii va supune aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Tării Regulamentul de organizare si functionare a CCOA.

Art. 15. - Autoritătile si institutiile publice cu responsabilităti în SNPCT asigură accesul reprezentantilor CCOA în sediile lor si în obiectivele speciale din componenta acestora, pentru verificarea informatiilor si/sau desfăsurarea activitătilor specifice de prevenire si combatere a terorismului.

Art. 16. - Sunt exceptate de la prevederile art. 15 Serviciul Român de Informatii, Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

Art. 17. - CCOA are următoarele atributii:

a) coordonează activitătile desfăsurate în cadrul SNPCT, prin reprezentanti desemnati de autoritătile si institutiile publice din componenta SNPCT;

b) asigură operativ schimbul de date si informatii între autoritătile si institutiile publice componente ale SNPCT privind activitătile cu caracter terorist;

c) integrează datele si informatiile obtinute, în scopul stabilirii si întreprinderii măsurilor care se impun;

d) monitorizează activitătile teroriste si informează operativ autoritătile si institutiile publice abilitate din cadrul SNPCT;

e) în situatii de criză teroristă asigură suportul logistic si operational pentru functionarea operativă a Centrului National de Actiune Antiteroristă, care este integrat functional în mecanismul general de gestionare a crizelor si organizat conform legii;

f) transmite autoritătilor si institutiilor publice competente din cadrul SNPCT datele si informatiile care fac obiectul întreprinderii de măsuri, conform atributiilor legale.

Art. 18. - În structura organizatorică a autoritătilor si institutiilor publice componente ale SNPCT se înfiintează compartimente speciale, cu functionare permanentă, si se desemnează persoane care asigură suportul structural si functional pentru desfăsurarea coerentă a activitătilor de cooperare, precum si legătura continuă cu CCOA.

Art. 19. - (1) Sarcina privind actualizarea periodică a prevederilor Protocolului general de organizare si functionare a SNPCT revine membrilor SNPCT, în functie de modificările înregistrate în domeniu, precum si Serviciului Român de Informatii, în calitate de coordonator tehnic.

(2) Orice modificare a Protocolului general de organizare si functionare a SNPCT va fi supusă aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Tării.

 

SECTIUNEA a 2-a

Măsuri privind desfăsurarea unor activităti în scopul culegerii de informatii

 

Art. 20. - Amenintările la adresa securitătii nationale a României, prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României, inclusiv faptele de terorism prevăzute în prezenta lege, constituie temeiul legal pentru a se propune procurorului de către organele de stat cu atributii în domeniul securitătii nationale, în cazuri justificate, să solicite autorizarea efectuării unor activităti în scopul culegerii de informatii, constând în: interceptarea si înregistrarea comunicatiilor, căutarea unor informatii, documente sau înscrisuri pentru a căror obtinere este necesar accesul într-un loc, la un obiect sau deschiderea unui obiect; ridicarea si repunerea la loc a unui obiect sau document, examinarea lui, extragerea informatiilor pe care acesta le contine, cât si înregistrarea, copierea sau obtinerea de extrase prin orice procedee; instalarea de obiecte, întretinerea si ridicarea acestora din locurile în care au fost depuse.

Art. 21. - (1) Propunerea se formulează în scris si trebuie să cuprindă: date sau indicii din care să rezulte existenta unei amenintări la adresa securitătii nationale, pentru a cărei descoperire, prevenire sau contracarare se impune emiterea autorizării; categoriile de activităti pentru a căror efectuare este necesară autorizarea; identitatea persoanei ale cărei comunicatii trebuie interceptate, dacă este cunoscută, sau a persoanei care detine informatiile, documentele ori obiectele ce trebuie obtinute; descrierea generală, dacă si când este posibil, a locului unde urmează a fi efectuate activitătile autorizate; durata de valabilitate a autorizării.

(2) Propunerea se înaintează procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si este examinată sub aspectul temeiniciei si legalitătii de procurori anume desemnati de acesta.

(3) Dacă se apreciază că propunerea este nejustificată, procurorul o respinge prin rezolutie motivată, comunicând aceasta de îndată organului care a formulat-o.

(4) Dacă în termen de 24 de ore de la înregistrarea cererii se apreciază că propunerea este întemeiată si sunt întrunite toate conditiile prevăzute de lege, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau înlocuitorul de drept al acestuia solicită în scris presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie autorizarea activitătilor propuse.

(5) Solicitarea trebuie să cuprindă datele mentionate la alin. (1).

(6) Solicitarea este examinată în camera de consiliu de judecători anume desemnati de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, care o admit sau o resping motivat, prin încheiere.

(7) În cazul în care solicitarea este respinsă, aceasta se restituie procurorului, împreună cu un exemplar al încheierii.

(8) Dacă apreciază că solicitarea este justificată, o dată cu încheierea de admitere judecătorul emite mandat prin care autorizează efectuarea activitătilor propuse.

(9) Mandatul se înmânează reprezentantului anume desemnat al organului care a propus autorizarea si trebuie să cuprindă: categoriile de comunicatii care pot fi interceptate, categoriile de informatii, documente sau obiecte care pot fi obtinute; datele de identitate ale persoanei ale cărei comunicatii trebuie interceptate sau care se află în posesia datelor, informatiilor ori obiectelor ce trebuie obtinute, dacă sunt cunoscute; descrierea generală a locului în care urmează a fi executat mandatul; organul împuternicit cu executarea; durata de valabilitate a mandatului.

(10) Durata de valabilitate a mandatului nu poate depăsi 6 luni; în cazuri întemeiate judecătorii anume desemnati de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie pot prelungi, la cerere, durata mandatului, fiecare prelungire neputând depăsi 3 luni.

(11) În acest caz se va urma procedura prevăzută la alin. (1)-(9).

(12) Solicitarea, emiterea si punerea în aplicare a mandatului se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate.

(13) Organele care au propus autorizarea activitătilor pentru care s-a emis mandatul sunt obligate să le întrerupă de îndată atunci când temeiurile care le-au justificat au încetat si să îl informeze despre aceasta pe procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(14) Aceleasi organe au obligatia să îl informeze în scris pe procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie despre rezultatul activitătilor autorizate prin mandat si despre măsurile luate, conform legii.

Art. 22. - (1) În situatii deosebite care impun înlăturarea unor pericole iminente pentru securitatea natională, organele de stat specializate cu atributii în domeniu pot efectua activitătile prevăzute de art. 20, fără autorizarea mentionată de prezenta lege, urmând ca solicitarea să fie înaintată de îndată ce este posibil, dar nu mai târziu de 48 de ore.

(2) Dacă judecătorul apreciază că nu se mai impune continuarea activitătilor prevăzute la alin. (1), dispune încetarea de îndată a acestora.

 

CAPITOLUL III

Prevenirea finantării actelor de terorism

 

SECTIUNEA 1

Operatiuni financiar-bancare interzise

 

Art. 23. - (1) Sunt interzise operatiunile financiarbancare între rezidenti si nerezidenti, precum si între nerezidenti, constând în operatiuni de cont curent sau de cont de capital, inclusiv operatiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise de Banca Natională a României, efectuate pentru sau în contul persoanelor fizice ori juridice prevăzute în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiarbancar în scopul finantării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002.

(2) Activele persoanelor cuprinse în anexa prevăzută la alin. (1) sunt blocate, fiind interzis orice transfer, prin orice modalitate, inclusiv bancară.

Art. 24. - (1) Anexa prevăzută la art. 23 alin. (1) se completează si se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, în baza informatiilor primite de la Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite.

(2) Completarea si actualizarea anexei prevăzute la art. 23 alin. (1) se fac, în măsura posibilului, cu date de identificare a persoanelor fizice si juridice, precum nationalitatea, cetătenia, data si locul nasterii, în cazul persoanelor fizice, si sediul, nationalitatea si numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice.

(3) Datele de identificare se solicită Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea Ministerului Finantelor Publice.

Art. 25. - Personalul institutiilor financiar-bancare are obligatia de a refuza efectuarea operatiunilor prevăzute la art. 23 alin. (1) si de a sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Curtea de Apel.

 

SECTIUNEA a 2-a

Operatiuni financiar-bancare supuse autorizării

 

Art. 26. - (1) Autoritătile si institutiile publice cu responsabilităti în SNPCT, precum si Oficiul National al Registrului Comertului, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Comisia de Supraveghere a Asigurărilor colaborează pentru întocmirea si actualizarea listelor cuprinzând persoanele fizice si juridice suspecte de săvârsirea sau finantarea actelor de terorism, altele decât cele mentionate în anexa prevăzută la art. 23 alin. (1), care se transmit CCOA.

(2) Listele cuprind si datele de identificare prevăzute la art. 24 alin. (2).

(3) În cazul în care listele nu cuprind datele de identificare, CCOA solicită efectuarea verificărilor care se impun pentru obtinerea informatiilor necesare, potrivit competentelor ce revin fiecărei institutii.

Art. 27. - Listele rezultate sunt transmise de CCOA Ministerului Finantelor Publice, care întocmeste o listă unică pe baza listelor prevăzute la art. 26 alin. (1), pe care o supune spre aprobare Guvernului.

Art. 28. - Operatiunile financiar-bancare prevăzute la art. 23 alin. (1), dacă sunt efectuate pentru sau în contul persoanelor înscrise în lista prevăzută la art. 27, sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Nationale a României, a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz.

Art. 29. - (1) Personalul institutiilor financiar-bancare are obligatia de a sesiza conducerea institutiei din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operatiunea financiar-bancară supusă autorizării.

(2) Institutiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Nationale a României, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentatia privind operatiunea financiarbancar ă supusă autorizării.

Art. 30. - (1) Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 5 zile de la prezentarea documentatiei, emite autorizarea operatiunii prevăzute la art. 28 sau, după caz, refuză emiterea autorizării si sesizează Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, precum si Serviciul Român de Informatii.

(2) Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emit, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, reglementări privind documentatia necesară operatiunilor financiar-bancare supuse autorizării.

Art. 31. - Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Comisia de Supraveghere a Asigurărilor controlează modul de ducere la îndeplinire de către institutiile supravegheate a dispozitiilor prezentei legi si aplică sanctiunile legale prevăzute în competenta acestora.

 

CAPITOLUL IV

Infractiuni si contraventii

 

Art. 32. - (1) Constituie acte de terorism următoarele infractiuni săvârsite în conditiile prevederilor art. 2:

a) infractiunile de omor, omor calificat si omor deosebit de grav, prevăzute în art. 174-176 din Codul penal, vătămarea corporală si vătămarea corporală gravă, prevăzute în art. 181 si 182 din Codul penal, precum si lipsirea de libertate în mod ilegal, prevăzută în art. 189 din Codul penal;

b) infractiunile prevăzute în art. 106-109 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată;

c) infractiunile de distrugere, prevăzute în art. 217 si 218 din Codul penal;

d) infractiunile de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, de nerespectare a regimului materialelor nucleare si al altor materii radioactive, precum si de nerespectare a regimului materiilor explozive, prevăzute în art. 279, 2791 si 280 din Codul penal;

e) producerea, dobândirea, detinerea, transportul, furnizarea sau transferarea către alte persoane, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, precum si cercetarea în domeniu sau dezvoltarea de asemenea arme;

f) introducerea sau răspândirea în atmosferă, pe sol, în subsol ori în apă de produse, substante, materiale, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător;

g) amenintarea cu săvârsirea faptelor prevăzute la lit. a)-f).

(2) Actele de terorism prevăzute la alin. (1) se pedepsesc astfel:

a) în cazul infractiunilor prevăzute la lit. a)-d), maximul pedepsei cu închisoarea prevăzute de lege se majorează cu 5 ani, fără a se putea depăsi maximul general al pedepsei închisorii, si se aplică pedeapsa interzicerii unor drepturi;

b) în cazul infractiunilor prevăzute la lit. e) si f), pedeapsa este închisoarea de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar în cazul infractiunii prevăzute la lit. g), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) În cazul infractiunilor de distrugere prevăzute la art. 217 din Codul penal, săvârsite în conditiile alin. (1), nu se poate aplica pedeapsa amenzii.

(4) Tentativa se pedepseste.

(5) Se consideră tentativă si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de măsuri în vederea săvârsirii infractiunilor prevăzute la alin. (1).

Art. 33. - (1) Sunt asimilate actelor de terorism următoarele fapte:

a) procurarea, detinerea, confectionarea, fabricarea sau furnizarea ori, după caz, producerea de mijloace distructive, substante toxice, materiale, microorganisme sau alte substante ori mijloace vătămătoare, de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător, în scop terorist;

b) recrutarea, instruirea sau pregătirea entitătilor teroriste în vederea folosirii armelor de foc, munitiilor, explozivilor, armelor chimice, biologice, bacteriologice sau nucleare, precum si în scopul facilitării ori comiterii de acte de terorism;

c) înlesnirea intrării/iesirii în/din tară, găzduirea ori facilitarea accesului în zona obiectivelor vizate al persoanei despre care se cunoaste că a sprijinit/săvârsit sau urmează să sprijine/săvârsească un act terorist;

d) culegerea si detinerea, în scopul transmiterii, ori punerea la dispozitie de date si informatii despre obiective vizate de teroristi, fără drept;

e) promovarea unor idei, conceptii sau atitudini în scopul sustinerii cauzei si/sau a activitătii entitătii teroriste;

f) spălarea de bani, bancruta frauduloasă, actele de coruptie, santajul, traficul de persoane, traficul ilicit de droguri si precursori, contrabanda, traficul cu autoturisme furate, falsificarea de monedă sau de alte valori, precum si orice alte infractiuni având ca finalitate realizarea unui profit în folosul entitătii teroriste;

g) orice alte fapte comise cu intentia de a sprijini, înlesni, ascunde sau de a determina săvârsirea actelor de terorism.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc astfel:

a) cu închisoare de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, cele prevăzute la lit. a) si b);

b) cu închisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, cele prevăzute la lit. c), d) si e);

c) cu închisoare de la 1 an la 5 ani si interzicerea unor drepturi, cele prevăzute la lit. g).

(3) În cazul infractiunilor prevăzute la alin. (1) lit. f), maximul pedepsei prevăzute de legislatia în vigoare se majorează cu 3 ani, fără a se putea depăsi maximul general al pedepsei închisorii.

Art. 34. - (1) Constituie acte de terorism si fapta persoanei, săvârsită în conditiile art. 2, de a:

a) pune stăpânire pe o navă ori pe o platformă fixă sau de a exercita controlul asupra acestora prin violentă ori amenintare cu violentă;

b) comite un act de violentă împotriva unei persoane aflate la bordul unei nave ori al unei platforme fixe, dacă acest act este de natură să compromită siguranta navei ori a platformei fixe;

c) distruge o platformă fixă ori o navă sau de a cauza daune platformei fixe ori încărcăturii unei nave, de natură să compromită siguranta platformei ori a navigatiei navei;

d) plasa sau face să se plaseze pe o navă ori pe o platformă fixă, prin orice mijloc, un dispozitiv ori o substantă aptă să le distrugă sau care să cauzeze platformei, navei ori încărcăturii sale daune ce compromit sau sunt de natură să compromită siguranta platformei sau a navigatiei navei;

e) distruge sau avaria în mod grav o platformă fixă ori instalatii sau servicii de navigatie ori a le produce grave perturbatii în functionare, dacă unul dintre aceste acte este de natură să compromită siguranta platformei fixe sau a navigatiei unei nave;

f) comunica o informatie cunoscând că este falsă si, prin aceasta, de a compromite siguranta navigatiei unei nave;

g) răni sau ucide orice persoană, când aceste fapte prezintă o legătură de conexitate cu una dintre infractiunile prevăzute la lit. a)-f).

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc astfel:

a) în cazul infractiunilor prevăzute la lit. a)-e) si g), cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi;

b) în cazul infractiunii prevăzute la lit. f), cu închisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepseste.

(4) Se consideră tentativă si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de măsuri în vederea săvârsirii infractiunilor prevăzute la alin. (1).

Art. 35. - (1) Fapta persoanei de a conduce o entitate teroristă se pedepseste cu detentiunea pe viată sau cu detentiunea severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri în scopul săvârsirii de acte de terorism ori aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri se pedepseste cu închisoare de la 10 la 15 ani, fără a se putea depăsi maximul pedepsei prevăzute de lege pentru infractiunea ce intră în scopul asocierii.

Art. 36. - (1) Punerea la dispozitia unei entităti teroriste a unor bunuri mobile sau imobile, cunoscând că acestea sunt folosite pentru sprijinirea sau săvârsirea actelor de terorism, precum si realizarea ori colectarea de fonduri, direct sau indirect, ori efectuarea de orice operatiuni financiar-bancare, în vederea finantării actelor de terorism, se sanctionează cu închisoare de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Bunurile mobile sau imobile puse la dispozitia entitătii teroriste, precum si fondurile realizate sau colectate în scopul finantării actelor de terorism se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Art. 37. - (1) Amenintarea unei persoane sau a unei colectivităti, prin orice mijloace, cu răspândirea ori folosirea de produse, substante, materiale, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 5 ani.

(2) Amenintarea adresată unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice cu folosirea armelor biologice, a materialelor nucleare, a altor materiale radioactive sau a materialelor explozive, în scop terorist, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani.

(3) Dacă fapta prevăzută la alin. (2) este conditionată de îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act sau când prin amenintare, sub orice formă, se pretinde a se da ori a se preda asemenea materiale, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 38. - Alarmarea, fără un motiv întemeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de mentinere a ordinii publice, prin corespondentă, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distantă, cu privire la răspândirea sau folosirea de produse, substante, materiale, microorganisme ori toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător se pedepseste cu închisoare de la 1 an la 3 ani.

Art. 39. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi fapta persoanei care administrează, cu stiintă, bunuri care apartin unor entităti teroriste, în nume propriu, prin tăinuire sau prin transfer către alte persoane, ori care sprijină, în orice mod, astfel de fapte.

Art. 40. - (1) Competenta de judecată în primă instantă a infractiunilor de terorism apartine curtii de apel.

(2) Procedura de urmărire penală si de judecată este cea prevăzută de lege pentru infractiunile flagrante.

Art. 41. - Operatorii sau furnizorii de servicii postale, precum si cei de retele de comunicatii electronice au obligatia de a transmite de îndată procurorului, la solicitarea scrisă a acestuia, informatiile necesare identificării persoanelor suspecte de pregătirea sau de săvârsirea actelor de terorism.

Art. 42. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei următoarele fapte:

a) nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 25 si 29 de către personalul institutiilor financiar-bancare;

b) nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 30 alin. (1) de către Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

c) nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 41 de către operatorii sau furnizorii de servicii postale, respectiv de către cei de retele de comunicatii electronice.

(2) Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum si de Ministerul Administratiei si Internelor, după caz.

Art. 43. - Dispozitiile reglementărilor generale referitoare la regimul juridic al contraventiilor se aplică în mod corespunzător.

Art. 44. - (1) Împotriva cetătenilor străini sau apatrizilor despre care există date sau indicii temeinice că intentionează să desfăsoare acte de terorism ori de favorizare a terorismului se dispune măsura de declarare ca persoană indezirabilă pentru România sau de întrerupere a dreptului de sedere în tară, dacă împotriva acestora nu s-a dispus măsura nepermiterii iesirii din tară, potrivit legii privind regimul străinilor în România.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si solicitantilor de azil, refugiatilor si victimelor conflictelor armate ale căror statut si regim sunt reglementate prin legi speciale.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 45. - Fondurile financiare necesare CCOA se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Român de Informatii, iar pentru compartimentele cu atributii în prevenirea si combaterea terorismului din cadrul autoritătilor si institutiilor publice componente ale SNPCT, se asigură prin bugetele autoritătilor si institutiilor publice respective.

Art. 46. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 141/2001 pentru sanctionarea unor acte de terorism si a unor fapte de încălcare a ordinii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 31 octombrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 472/2002, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism, cu exceptia anexei la aceasta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 466/2002, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abrogă.

Art. 47. - (1) La intrarea în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal, art. 37 si 38 din prezenta lege se abrogă.

(2) La aceeasi dată, art. 32, art. 35 alin. (2) si art. 36 se modifică si vor avea următorul cuprins:

- Art. 32: “Constituie acte de terorism următoarele infractiuni săvârsite în conditiile prevederilor art. 2:

a) producerea, dobândirea, detinerea, transportul, furnizarea sau transferarea către alte persoane, fără drept, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, precum si cercetarea în domeniu sau dezvoltarea de asemenea arme, fără drept, se pedepsesc cu detentiune severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi;

b) preluarea fără drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum si exercitarea fără drept a controlului asupra acesteia se pedepsesc cu detentiune severă de la 15 la 30 de ani si interzicerea unor drepturi;

c) amenintarea cu săvârsirea faptelor prevăzute la lit. b), precum si a faptelor prevăzute în art. 295 alin. 1 lit. a)-e) din Codul penal se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.”

- Art. 35 alin. (2): “Fapta de a initia constituirea unei asocieri în scopul săvârsirii de acte de terorism ori aderarea la sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri se pedepseste cu închisoare strictă de la 10 la 15 ani, fără a se putea depăsi maximul pedepsei prevăzute de lege pentru infractiunea ce intră în scopul asocierii.”

- Art. 36: “(1) Punerea la dispozitia unei entităti teroriste a unor bunuri mobile sau imobile ori efectuarea de orice operatiuni financiar-bancare, în vederea finantării actelor de terorism, se sanctionează cu detentiune severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Bunurile mobile sau imobile puse la dispozitia entitătii teroriste în scopul finantării actelor de terorism se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2004.

Nr. 535.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind prevenirea si combaterea terorismului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind prevenirea si combaterea terorismului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 993.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplină Sportivă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1 - (1) Comisia Natională de Disciplină Sportivă, denumită în continuare Comisia, se organizează si functionează pe lângă Agentia Natională pentru Sport ca organ deliberativ, fără personalitate juridică, independent în exercitarea atributiilor jurisdictionale date prin lege în competenta sa, asa cum sunt prevăzute la art. 2.

(2) Comisia îsi desfăsoară activitatea în baza unui regulament de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.

(3) Sediul Comisiei este în sediul Agentiei Nationale pentru Sport, situat în municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

Art. 2. - (1) Comisia este competentă să solutioneze recursul formulat împotriva hotărârilor definitive pronuntate, prin epuizarea căilor de atac, de comisiile interne de disciplină sau de alte organisme cu atributii disciplinare, care sunt organizate si functionează în cadrul federatiilor sportive nationale, asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, al ligilor profesioniste si Comitetului Olimpic Român, precum si a căilor de atac formulate împotriva hotărârilor Comisiei Nationale de Actiune împotriva Violentei în Sport.

(2) Comisia solutionează căile de atac formulate împotriva hotărârilor definitive pronuntate în legătură cu următoarele tipuri de abateri:

a) încălcarea prevederilor din statutele si regulamentele structurilor sportive, în măsura în care sanctionarea unei astfel de abateri este de competenta comisiilor interne de disciplină;

b) comportamente, atitudini, gesturi agresive sau nesportive ale jucătorilor fată de arbitri, oficiali, alti sportivi sau fată de public;

c) declaratii publice ale conducătorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor, care pot incita sau pot conduce la acte de violentă din partea echipelor sau spectatorilor;

d) absenta nejustificată de la competitii, în cazul convocărilor selectionatelor nationale;

e) manipularea sau modificarea, direct ori printr-o persoană interpusă, a materialului sau a echipamentului sportiv, prin încălcarea reglementărilor tehnice din fiecare ramură sportivă;

f) participarea neautorizată, neprezentarea sau retragerea nejustificată din orice probă sau competitie; g) orice alte tipuri de abateri date în competenta comisiilor interne de disciplină.

(3) Atributiile Comisiei prevăzute la alin. (1) si (2) se exercită numai dacă o parte interesată optează pentru această jurisdictie. Calea de atac se poate introduce în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii.

(4) Procedura de solutionare de către Comisie a căilor de atac este reglementată printr-un regulament de procedură, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.

(5) Procedura de solutionare de către Comisie a căilor de atac devine obligatorie din momentul sesizării acesteia.

Hotărârile pronuntate pot fi atacate la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Bucuresti, în termen de 15 zile de la comunicare.

(6) În situatia în care nu se optează pentru procedura de solutionare a căilor de atac de către Comisie, părtile interesate se pot adresa judecătoriei, potrivit normelor de drept comun, cu aplicarea art. 2821 alin. 2 si a art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Art. 3. - (1) Comisia este compusă din 61 de membri.

(2) Poate fi numită, în conditiile legii, ca membru al Comisiei, orice persoană fizică care întruneste în mod cumulativ următoarele conditii:

a) are cetătenie română;

b) are capacitate deplină de exercitiu al drepturilor civile;

c) are o reputatie nestirbită;

d) este licentiată în drept, respectiv detine o diplomă echivalentă în stiinte juridice sau în educatie fizică si sport ori are o experientă recunoscută în activitatea sportivă.

(3) Cel putin o treime din numărul membrilor Comisiei va avea studii juridice.

(4) Membrii Comisiei sunt numiti în conformitate cu prevederile regulamentului de procedură, cu respectarea următoarei structuri:

a) 25 de membri, de către Agentia Natională pentru Sport;

b) 10 membri, de către Comitetul Olimpic Român;

c) 15 membri, de către federatiile sportive nationale olimpice;

d) 8 membri, de către federatiile sportive nationale neolimpice;

e) 2 membri, de către ligile profesioniste;

f) un membru, de către Academia Natională de Educatie Fizică si Sport.

(5) Membrii Comisiei beneficiază de o indemnizatie de sedintă în cuantum de 25% din salariul mediu brut pe economie pentru fiecare sedintă, fără a depăsi lunar 50% din acesta.

Art. 4. - (1) Comisia este condusă de un consiliu director format din 7 membri.

(2) Mandatul membrilor Comisiei si ai consiliului director este de 4 ani. Mandatul acestora poate fi reînnoit o singură dată.

(3) Din consiliul director pot face parte numai persoanele numite, în conditiile legii, ca membri ai Comisiei.

(4) Consiliul director va fi alcătuit din 7 membri, numiti după cum urmează:

a) 3 membri din partea Agentiei Nationale pentru Sport;

b) un membru din partea Comitetului Olimpic Român;

c) un membru din partea federatiilor sportive nationale olimpice;

d) un membru din partea federatiilor sportive nationale neolimpice;

e) un membru din partea ligilor profesioniste.

Art. 5. - Consiliul director îndeplineste următoarele atributii:

a) validează structura completelor;

b) adoptă toate măsurile necesare pentru protectia drepturilor părtilor în cursul procedurii;

c) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de prezenta lege sau de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei.

Art. 6. - (1) Consiliul director este condus de un presedinte, care este asistat în îndeplinirea atributiilor sale de un vicepresedinte.

(2) Presedintele consiliului director exercită, în principal, atributii referitoare la organizarea completelor si la administrarea cazurilor care vor fi supuse spre solutionare acestor complete.

(3) Vicepresedintele consiliului director îl ajută pe presedintele consiliului în îndeplinirea atributiilor sale si este înlocuitorul de drept al acestuia.

(4) Presedintele si vicepresedintele sunt alesi dintre membrii consiliului director, de către acestia, prin vot secret.

Art. 7. - (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de Agentia Natională pentru Sport, cu încadrarea în numărul maxim de posturi din structura acesteia si în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul Agentiei.

(2) Secretariatul îndeplineste următoarele atributii:

a) primeste si înregistrează cereri, memorii, documente ale părtilor, conform prevederilor prezentei legi si ale Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei;

b) arhivează documentatia primită;

c) asigură circulatia documentelor necesare în vederea alcătuirii completului, respectiv obtinerea declaratiilor de acceptare a propunerilor de numire si a declaratiilor de compatibilitate din partea membrilor propusi de părti;

d) îndeplineste formalitătile de convocare a consiliului director;

e) exercită orice alte atributii prevăzute de prezenta lege sau de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei.

Art. 8. - (1) Consiliul director se întruneste la convocarea presedintelui consiliului director de două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie.

(2) Sedintele consiliului director se consideră regulamentar întrunite în prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(3) Deciziile consiliului director sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti în sedintă.

Art. 9. - (1) Comisia solutionează căile de atac în complet format din 3 membri.

(2) În fiecare caz completul de solutionare se formează după cum urmează: doi membri sunt numiti de către presedintele consiliului director, la propunerea părtilor în litigiu, iar al treilea membru, în calitate de presedinte al completului de solutionare, este numit de presedintele consiliului.

(3) În toate cazurile nu pot fi propusi, respectiv numiti, în completele de solutionare decât membri ai Comisiei.

Art. 10. - (1) Membrii Comisiei nu pot fi numiti, respectiv validati, ca membri în completul de solutionare atunci când au un interes în solutionarea litigiului.

(2) Membrii consiliului director nu pot fi numiti în complete de solutionare, ci doar în complete de recuzare.

(3) Părtile depun la secretariatul Comisiei propunerile de membri ai Comisiei solicitati să facă parte din complet.

Secretariatul Comisiei solicită membrilor propusi completarea formularului de declaratie pe propria răspundere de acceptare a numirii si de compatibilitate.

(4) La nivelul consiliului director se analizează declaratiile pe propria răspundere si, în cazul în care se constată starea de incompatibilitate sau răspunsul negativ al membrului desemnat, se notifică părtilor, prin secretariatul Comisiei, reluarea procedurii de numire doar pentru partea al cărei membru se află în situatia de incompatibilitate sau de refuz al numirii.

(5) De asemenea, verificarea compatibilitătii presedintelui completului se face la nivelul consiliului director, tot pe bază de declaratie pe propria răspundere de acceptare a numirii si de compatibilitate.

(6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării stării de acceptare a numirii si de compatibilitate din partea tuturor membrilor completului propusi de părti, presedintele consiliului director validează prin decizie alcătuirea completului de solutionare.

Art. 11. - (1) În afara cazurilor de incompatibilitate care se solutionează pe baza declaratiilor pe propria răspundere date în vederea alcătuirii completului, pe tot parcursul derulării procedurii, dar nu mai târziu de termenul fixat pentru începerea dezbaterilor în cauză, partea interesată poate solicita recuzarea oricărui membru al completului, în conformitate cu prevederile regulamentului de procedură al Comisiei.

(2) Cererile de recuzare se solutionează de membrii consiliului director.

Art. 12. - (1) Cheltuielile de functionare a Comisiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Agentiei Nationale pentru Sport.

(2) Pentru activitatea desfăsurată în vederea solutionării litigiilor de către Comisie nu se percep taxe.

Art. 13. - Regulamentul de organizare si functionare, precum si regulamentul de procedură ale Comisiei se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 14. - (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, federatiile sportive nationale, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligile profesioniste si Comitetul Olimpic Român vor proceda la modificarea statutelor proprii, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) De la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), hotărârile pronuntate de comisiile interne de disciplină sau de alte organe interne cu atributii similare, organizate la nivelul structurilor sportive enumerate la alin. (1) în vederea solutionării recursurilor formulate împotriva hotărârilor definitive date în competenta Comisiei, sunt nule de drept.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 551.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplină Sportivă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplină Sportivă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 1.025.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. III din Legea nr. 90/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul III din Legea nr. 90/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 20 aprilie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004, cu exceptia prevederilor art. 3 alin. (9) de la pct. 6 si ale art. 31-33 de la pct. 7 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 3 alin. (5), (51), (8) si (10) si ale art. 6 din Legea nr. 349/2002, cu modificările si completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2006.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 553.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. III din Legea nr. 90/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. III din Legea nr. 90/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 1.027.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu modificările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 21 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1.       La anexa nr. 2, codul nr. 37 va avea următorul cuprins:

 

 

 

 

 

 

 

2. La anexa nr. 3, activitatea “Inspectii privind măsurarea, certificarea tonajului la nave maritime si fluviale” va avea următorul cuprins:

 

 

Art. II. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2004.

Nr. 2.177.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea imobilului situat în municipiul Bucuresti, Str. Monetăriei nr. 6, sectorul 1

 

În baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) si ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinând seama de dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Dosarul de declasare nr. 2.972 din 13 mai 2004, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 170/E din 8 iunie 2004,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Imobilul situat în municipiul Bucuresti, Str. Monetăriei nr. 6, sectorul 1, si având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric în Lista monumentelor istorice a municipiului Bucuresti, cod 2004 B-II-m-B-19232, se declasează.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2004.

Nr. 2.433.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea imobilului situat în municipiul Bucuresti, str. Căderea Bastiliei nr. 90, sectorul 1

 

În baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) si ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinând seama de dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Dosarul de declasare nr. 2.973 din 13 mai 2004, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 167/E din 8 iunie 2004,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Imobilul situat în municipiul Bucuresti, str. Căderea Bastiliei nr. 90, sectorul 1, si având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric în Lista monumentelor istorice a municipiului Bucuresti, cod 2004 B-II-m-B-18343, se declasează.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2004.

Nr. 2.434.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea imobilului - Vila Sava Goiu, situat în municipiul Bucuresti, str. Alexandru Constantinescu (fostă Câmpina) nr. 63, sectorul 1

 

În baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) si ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinând seama de dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Dosarul de declasare nr. 2.974 din 13 mai 2004, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 168/E din 8 iunie 2004,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Imobilul - Vila Sava Goiu, situat în municipiul Bucuresti, str. Alexandru Constantinescu (fostă Câmpina) nr. 63, sectorul 1, si având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric în Lista monumentelor istorice a municipiului Bucuresti, cod 2004 B-II-m-B-18480, se declasează.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2004.

Nr. 2.435.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea imobilului situat în municipiul Bucuresti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sectorul 1

 

În baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) si ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinând seama de dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Dosarul de declasare nr. 2.974 bis din 13 mai 2004, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 169/E din 8 iunie 2004,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Imobilul situat în municipiul Bucuresti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sectorul 1, si având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric în Lista monumentelor istorice a municipiului Bucuresti, cod 2004 B-II-m-B-18921, se declasează.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 6 octombrie 2004.

Nr. 2.445.