MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.172         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.210. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru efectuarea lucrărilor de reparatii la unele unităti de cult

 

2.211. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului

 

2.212. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

2.213. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

2.214. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

2.215. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar

 

2.217. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

2.218. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Caras-Severin

 

2.219. - Hotărâre privind diminuarea cheltuielilor si a deficitului bugetului de stat si suplimentarea cheltuielilor si a deficitului bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004

 

2.220. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru efectuarea lucrărilor de reparatii la unele unităti de cult

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”, cu suma de 2 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru parohiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea continuării lucrărilor de reabilitare si consolidare a clădirilor lăcasurilor de cult apartinând acestora.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.210.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Unitatea de cult

Eparhia de care apartine

Suma aprobată (lei)

1.

Parohia Romano-Catolică Tureni, judetul Cluj

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

200.000.000

2.

Parohia Romano-Catolică Sebes-Alba, judetul Alba

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

200.000.000

3.

Parohia Romano-Catolică Sighisoara, judetul Mures

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

200.000.000

4.

Parohia Romano-Catolică Vinga, judetul Arad

Episcopia Romano-Catolică Timisoara

200.000.000

5.

Parohia Reformată Colonia Ludus, judetul Mures

Eparhia Reformată din Ardeal

200.000.000

6.

Parohia Reformată Vlăhita, judetul Harghita

Epahia Reformată din Ardeal

200.000.000

7.

Parohia Reformată Peris, judetul Mures

Eparhia Reformată din Ardeal

200.000.000

8.

Centrul Reformat Timisoara II, judetul Timis

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului, Oradea

200.000.000

9.

Parohia Unitariană Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

Eparhia Unitariană Cluj-Napoca

200.000.000

10.

Parohia Unitariană Sângeorgiu de Pădure, judetul Mures

Eparhia Unitariană Cluj-Napoca

200.000.000

 

TOTAL:

2.000.000.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Cu ocazia sărbătorii Crăciunului se acordă daruri copiilor si persoanelor adulte asistate din centrele de plasament din cadrul serviciilor publice specializate, din căminele pentru persoane vârstnice, centrele de îngrijire si asistentă, centrele de recuperare si reabilitare, centrele de integrare prin terapie ocupatională, centrele de zi si centrele-pilot pentru persoane cu handicap, precum si din centrele publice pentru adăpostirea victimelor violentei în familie, aflate în subordinea autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 2. - Darurile pentru persoanele asistate mentionate la art. 1 se acordă din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor prin prefecturile judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti.

Art. 3. - Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea darurilor se suplimentează, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, cu suma de 16.793.000 mii lei, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.211.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 500.000.000 mii lei, la capitolul 67.01 “Agricultură si silvicultură”, titlul “Transferuri”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.212.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii”, cu suma de 2.000.000 mii lei.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 în cadrul programului “Tipărire si distribuire bilete de călătorie gratuită, clasa I, dus-întors, CFR, acordare de autoturisme hycomat, acordare materiale sanitare si medicamente rănitilor paraplegici gr. I, plata contravalorii taberelor scolare pentru copiii beneficiarilor Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu completările ulterioare, subventionarea a 50% din dobânda bancară la creditele acordate beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu completările ulterioare, perpetuarea memoriei eroilor-martiri prin actiuni de comemorare a 15 ani de la Revolutia din decembrie 1989, organizarea de expozitii, fonduri documentare, manifestări cu caracter cultural, depuneri coroane, tipărire certificate revolutionari, asigurarea bazei materiale si evidentei beneficiarilor Legii nr. 341/2004”, subprogramul “15 ani de la Revolutia română”.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat

pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

Emilian Vasile Cutean

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.213.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 1 miliard lei pentru aparatul propriu, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.214.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în sumă de 400 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2004, domnului Ciripan Narcis Victor, domiciliat în comuna Merisani, judetul Arges, în vederea asigurării tratamentului medical postoperator.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.215.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, la capitolul 58.01 “Sănătate”, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii”, cu suma de 5.820.000 mii lei.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează de către Ministerul Sănătătii în cadrul Programului de prevenire si control al bolilor netransmisibile, subprogramul “Tratament în străinătate”, astfel:

a) 800.000 mii lei pentru tratamentul în Austria al domnului Giurgiucă Ionut;

b) 1.319.000 mii lei pentru tratamentul în Israel al domnului Avramescu Sorin;

c) 1.025.000 mii lei pentru tratamentul în Italia al copilului Mandea Daniela;

d) 700.000 mii lei pentru tratamentul în Grecia al domnului Truscă Vasile;

e) 1.976.000 mii lei pentru tratamentul în Italia al domnului Tănase Andrei.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.217.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru bugetele locale pe anul 2004, cu suma de 9.650.000 mii lei pentru judetul Caras-Severin, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.218.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

sumelor alocate bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin pentru asigurarea unor cheltuieli curente

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Suma

(milioane lei)

Destinatia

1.

Moldova Nouă

3.700

Reparatii la Spitalul Moldova Nouă

 

 

1.300

Cheltuieli curente la Spitalul Moldova Nouă

2.

Anina

2.000

Cheltuieli curente

3.

Berzovia

150

Cheltuieli curente

4.

Cornea

300

Cheltuieli curente

5.

Sacu

1.800

Cheltuieli curente

7.

Vermes

200

Cheltuieli curente

TOTAL:

9.650

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind diminuarea cheltuielilor si a deficitului bugetului de stat si suplimentarea cheltuielilor si a deficitului bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă diminuarea cheltuielilor, respectiv a Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, si a deficitului bugetului de stat pe anul 2004 cu suma de 117.000.000 mii lei.

Art. 2. - (1) Se aprobă suplimentarea cheltuielilor si a deficitului bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 cu suma de 117.000.000 mii lei, la capitolul 62.16 “Servicii medicale si medicamente” pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente unitătilor sanitare cu paturi.

(2) Deficitul bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se acoperă din disponibilitătile din anii precedenti înregistrate la acest buget.

(3) Se autorizează Ministerul Sănătătii, prin Casa Natională de Asigurări de Sănătate, să introducă modificările prevăzute la alin. (1) în volumul si în structura bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 si să le comunice Ministerului Finantelor Publice în termen de 5 zile.

(4) Ordonatorii de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 1 în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.219.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru institutiile de învătământ preuniversitar de stat, crese, centre judetene si locale de consultantă agricolă, precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului pe anul 2004 cu suma de 164.000 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, potrivit anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finantarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat.

(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (1), pe comune, orase, municipii, judete si sectoarele municipiului Bucuresti se face de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.220.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judete, pentru finantarea cheltuielilor de personal ale institutiilor de învătământ preuniversitar de stat pe anul 2004

 

Nr. crt.

Judetul

Suma

- milioane lei -

 

TOTAL:

164.000

1.

Arges

9.500

2.

Brasov

8.640

3.

Buzău

1.596

4.

Dolj

3.135

5.

Gorj

3.801

6.

Harghita

8.259

7.

Ialomita

2.553

8.

Iasi

5.421

9.

Ilfov

9.628

10.

Mehedinti

13.600

11.

Mures

5.157

12.

Neamt

43.035

13.

Prahova

1.247

14.

Satu Mare

1.223

15.

Vaslui

2.615

16.

Vrancea

10.800

17.

Municipiul Bucuresti

33.790