MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.198         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 15 decembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

570. - Lege privind unele măsuri pentru privatizarea societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A., precum si unele măsuri pentru reglementarea activitătii societătilor comerciale din domeniul distributiei de energie electrică

 

1.111. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru privatizarea societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A., precum si unele măsuri pentru reglementarea activitătii societătilor comerciale din domeniul distributiei de energie electrică

 

1.065. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unor generali din Ministerul Apărării Nationale si acordarea gradului de general de brigadă (similar) unor colonei (similari) din Ministerul Apărării Nationale

 

1.066. - Decret privind înaintarea în gradul de generalmaior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

1.067. - Decret privind înaintarea în gradul de generalmaior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informatii Externe

 

1.068. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Administratiei si Internelor

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

127. - Ordonantă de urgentă privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Societe Generale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri pentru privatizarea societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A., precum si unele măsuri pentru reglementarea activitătilor societătilor comerciale din domeniul distributiei de energie electrică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Cadrul juridic al privatizării. Definitii

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru finalizarea privatizării si pentru îndeplinirea unor conditii în vederea transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor reprezentând 51% din capitalul social al fiecăreia dintre societătile comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, expresiile folosite au următoarele semnificatii:

1. contractul de privatizare - contract de privatizare încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2004 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării si modificarea si  completarea Strategiei de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A., împreună cu actul aditional la statutul societătii comerciale, contractul de concesiune, contractul de escrow si toate anexele la aceste documente;

2. valoarea de ajustare (Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat” - S.A.) - 51% din diferenta aritmetică dintre îndatorarea netă (pozitia financiară netă) la finalizare (perfectare) si suma de 36.200.000 euro, reprezentând îndatorarea netă (pozitia financiară netă) avută în vedere la data semnării contractelor de privatizare;

3. valoarea de ajustare (Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A.) - 51% din diferenta aritmetică dintre îndatorarea netă (pozitia financiară netă) la finalizare (perfectare) si suma de 39.800.000 euro, reprezentând îndatorarea netă (pozitia financiară netă) avută în vedere la data semnării contractelor de privatizare;

4. îndatorarea netă (pozitia financiară netă) a societătii la orice dată - echivalentul în euro la o rată medie de schimb euro-leu ce reprezintă media aritmetică a valorilor corespunzătoare ratei de schimb euro-leu, comunicată zilnic de Banca Natională a României pentru o perioadă de 30 de zile anterioară unei asemenea date, a sumei aritmetice (în lei) a:

a) tuturor datoriilor, împrumuturilor si acordurilor de finantare ale societătii comerciale cu orice tertă persoană (chiar dacă sunt contracte încheiate prin Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., denumită în continuare Societatea Comercială “Electrica” - S.A.) si orice parte interesată, incluzând, fără a se limita la alocarea datoriilor financiare de către agentii ale Guvernului României sau ale Societătii Comerciale “Electrica” - S.A., si orice acorduri de finantare determinate de contracte cu furnizorii;

b) tuturor acordurilor de reesalonare a datoriilor încheiate de societate cu orice tertă persoană (chiar dacă sunt contracte încheiate prin Societatea Comercială “Electrica” - S.A.) si orice parte interesată;

c) tuturor acelor datorii restante incluzând, fără a se limita la datorii fiscale, datorii către orice tertă persoană (chiar dacă sunt contracte încheiate prin Societatea Comercială “Electrica” - S.A.) si orice parte interesată;

d) oricăror depozite plătite anticipat, avansuri sau plăti anticipate primite de la clienti si oricărei sume pentru creante plătite ori compensate înainte de scadenta initială de către mari consumatori industriali, ce nu rezultă din activitatea curentă; activitatea curentă este definită ca plată sau compensare efectuată cu mai devreme de 3 zile lucrătoare înainte de data scadentei initiale;

e) mai putin acele sume în numerar si echivalent de numerar detinute de societate;

f) mai putin o sumă egală cu investitiile de capital în mijloace fixe angajate de societate în anul 2004 si care, în vederea determinării tarifului de distributie, va fi adăugată la pretul de cumpărare în calcularea bazei de active reglementate.

Atunci când se face referire la elementele de mai sus, acestea vor include sumele principale, datorate sau acumulate la o anumită dată, dobânzile si orice sume aferente, datorate sau acumulate la acea dată;

5. partea interesată - oricare dintre următoarele:

a) orice afiliat;

b) orice actionar semnificativ; se consideră actionar semnificativ proprietarul înregistrat sau beneficiarul cunoscut a mai mult de 5 procente din drepturile de vot în societate;

c) orice entitate actionând în beneficiul salariatilor;

d) conducerea societătii - persoanele care sunt responsabile pentru îndeplinirea obiectivelor societătii si care au autoritatea de a stabili politica de actiune si de a lua decizii prin care se urmăreste îndeplinirea acestor obiective. În mod obisnuit, conducerea include următoarele categorii: membrii consiliului de administratie, directorul executiv, directorii operationali responsabili de principalele actiuni în legătură cu activitatea (cum ar fi vânzări, administrare sau financiar), precum si alte persoane care îndeplinesc functii similare în adoptarea politicii de actiune, potrivit fisei postului;

e) membrii de familie apropiati ai actionarilor semnificativi si ai membrilor conducerii societătii. Membrii de familie apropiati includ rudele până la gradul al patrulea inclusiv.

Art. 3. - Se aprobă contractul de privatizare având ca obiect vânzarea-cumpărarea unui număr de 5.424.538 de actiuni existente, reprezentând 24,62% din capitalul social existent, si subscrierea si emiterea în cadrul unei operatiuni de majorare a capitalului social a unui număr de 11.863.952 de actiuni nou-emise, reprezentând 35% din capitalul social majorat, la Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si contractul de privatizare având ca obiect vânzarea-cumpărarea unui număr de 7.416.976 de actiuni existente, reprezentând 24,62% din capitalul social existent, si subscrierea si emiterea în cadrul unei operatiuni de majorare a capitalului social a unui număr de 16.221.593 de actiuni nou-emise, reprezentând 35% din capitalul social majorat, la Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat” - S.A., semnate între Societatea Comercială “Electrica” - S.A. si Enel S.p.A., a căror încheiere a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2004.

Art. 4. - Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, si Societatea Comercială “Electrica” - S.A. sunt împuternicite să ducă la îndeplinire mandatul privind finalizarea tranzactiilor de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A., potrivit termenilor si conditiilor din contractele de privatizare, acordat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2004.

Art. 5. - (1) Pretul actiunilor vândute se ajustează cu valoarea de ajustare pentru a reflecta diferenta dintre îndatorarea netă (pozitia financiară netă) a societătii comerciale la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor si îndatorarea netă (pozitia financiară netă) avută în vedere la data semnării contractelor de privatizare.

(2) Nivelul de îndatorare la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor care fac obiectul tranzactiei de privatizare către Enel S.p.A. se raportează la o rată de schimb euro-leu care reprezintă media aritmetică a valorilor corespunzătoare ratei de schimb euro-leu, comunicată zilnic de Banca Natională a României pentru o perioadă de 30 de zile anterioară datei transferului dreptului de proprietate.

 

CAPITOLUL II

Măsuri pentru finalizarea privatizării

 

Art. 6. - (1) Se împuterniceste Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, să garanteze îndeplinirea de către Societatea Comercială “Electrica” - S.A. a obligatiilor de despăgubire pentru eventualele prejudicii suferite de Enel S.p.A., în calitate de cumpărător, si datorate ca urmare a încălcării declaratiilor si garantiilor Societătii Comerciale “Electrica” - S.A., în calitate de vânzător, prevăzute în contractele de privatizare, în limita a 50% din pretul plătit de Enel S.p.A. pentru actiunile care au făcut obiectul vânzării, conform următorului mecanism:

a) pretentia de despăgubire, în conditiile prevăzute în contractul de privatizare, va fi notificată de către cumpărător vânzătorului si Ministerului Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, în termen de 36 de luni de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor care fac obiectul vânzării către Enel S.p.A., înainte de înaintarea pretentiei spre solutionare curtii de arbitraj;

b) în cazul în care a fost angajată răspunderea pentru prejudicii suferite de Enel S.p.A., în calitate de cumpărător, ca urmare a încălcării declaratiilor si garantiilor din contractele de privatizare, prin pronuntarea unei decizii arbitrale definitive si executorii în favoarea acestuia, cumpărătorul va comunica o copie a deciziei arbitrale definitive si executorii la Societatea Comercială “Electrica” - S.A. si la Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie;

c) în cazul în care Enel S.p.A. nu recuperează prejudiciul suferit, în cuantumul stabilit prin decizia arbitrală definitivă si executorie de la Societatea Comercială “Electrica” - S.A., aceasta va notifica Societătii Comerciale “Electrica” - S.A. si Ministerului Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, cu privire la cuantumul prejudiciului rămas neacoperit;

d) în termen de 30 de zile de la notificare, Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, va depune toate diligentele în vederea determinării îndeplinirii obligatiei de către Societatea Comercială “Electrica” - S.A.;

e) dacă, în urma diligentelor depuse conform prevederilor lit. d), Societatea Comercială “Electrica” - S.A. nu plăteste intregral suma stabilită prin decizia arbitrală definitivă si executorie, Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, va duce la îndeplinire obligatia de plată, prin Societatea Comercială “Electrica” - S.A., către cumpărător a sumelor neplătite de aceasta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. d), printr-un cont special deschis în acest scop de către Societatea Comercială “Electrica” - S.A., din care se vor putea efectua plăti numai cu acordul Ministerului Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie;

f) în cazul în care, ca urmare a reorganizării, lichidării, falimentului sau blocării conturilor, Societatea Comercială “Electrica” - S.A. este în imposibilitate de plată, Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, va duce la îndeplinire obligatia de garantare, în baza deciziei arbitrale definitive si executorii pronuntate în favoarea Enel S.p.A., prin plata din contul Ministerului Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, direct în contul Enel S.p.A., în termen de 30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. d).

(2) Modalitatea prin care Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, va recupera ulterior de la Societatea Comercială “Electrica” - S.A. sumele puse la dispozitie acesteia pentru plata despăgubirilor datorate cumpărătorului sau plătite direct acestuia se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - (1) Începând cu anul 2005, la capitolul cheltuieli al bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie se va prevedea o nouă categorie, denumită “Cheltuieli aferente despăgubirilor pentru prejudicii suferite de Enel S.p.A., în calitate de cumpărător, datorate ca urmare a încălcării de către Societatea Comercială “Electrica” - S.A. a declaratiilor si garantiilor contractuale.

(2) După aprobarea prin hotărâre a Guvernului a bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, sumele prevăzute la categoria de cheltuieli prevăzută la alin. (1) se vor utiliza pentru plata eventualelor despăgubiri care urmează să fie plătite de către Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, în situatia în care Societatea Comercială “Electrica” - S.A. va fi în imposibilitatea de a-si achita obligatiile de plată către Enel S.p.A.

Art. 8. - În scopul constituirii surselor necesare îndeplinirii obligatiilor de plată a despăgubirilor pentru prejudicii suferite de Enel S.p.A., datorate, ca urmare a încălcării declaratiilor si garantiilor date de Societatea Comercială “Electrica” - S.A., din veniturile încasate de Societatea Comercială “Electrica” - S.A. din vânzarea actiunilor societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A., Societatea Comercială “Electrica” - S.A. va constitui un depozit în valoare egală cu plafonul de garantare de 50% din pretul plătit de Enel S.p.A. pentru actiunile ce au făcut obiectul vânzării.

Art. 9. - (1) Societătile comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A. cesioneză către Societatea Comercială “Electrica” - S.A., cu titlu de plată a datoriilor scadente către Societatea Comercială “Electrica” - S.A., dreptul la încasarea sumelor rezultate ca urmare a lansării emisiunilor titlurilor de stat de către Ministerul Finantelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, cu completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 358/2004.

(2) Diferenta dintre valoarea nominală a actiunilor rezultate în urma conversiei creantei Societătii Comerciale “Electrica” - S.A. la Societatea Comercială “Combinatul Siderurgic Resita” - S.A., în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.280/2001 privind acordarea unor facilităti Societătii Comerciale “C.S.R.” - S.A. Resita, si suma rezultată din valorificarea acestora, înregistrată la furnizorul de utilităti Societatea Comercială “Electrica” - S.A., va fi acoperită din sumele încasate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din recuperarea creantelor comerciale preluate conform art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2004, cu completările ulterioare.

(3) În situatia în care nu se recuperează integral diferenta prevăzută la alin. (2), suma rămasă va fi acoperită din sumele virate de institutiile publice implicate în Trezoreria Statului, din veniturile din privatizare.

(4) Suma rămasă după acoperirea diferentelor prevăzute la alin. (2) se virează de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în contul curent general al Trezoreriei Statului si va fi utilizată în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2004, cu completările ulterioare.

Art. 10. - Ca urmare a anulării obligatiilor de plată ale Societătii Comerciale “Electrica” - S.A. către Fondul de risc pentru împrumuturi interne si externe garantate de stat, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Siderurgica” - S.A. Hunedoara, aprobată cu modificări prin Legea nr. 270/2004, cu modificările si completările ulterioare, se anulează de către Societatea Comercială “Electrica” - S.A. obligatiile de plată în cuantum de 148,3 miliarde lei ale Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat” - S.A. si, respectiv, în cuantum de 72,8 miliarde lei ale Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A.

Art. 11. - Dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile datorate pentru întârzierea plătii către furnizorii de energie electrică si de servicii de transport a contravalorii energiei electrice achizitionate de către Societatea Comercială “Electrica” - S.A. în numele societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Banat” - S.A. si “Electrica Dobrogea” - S.A., precum si de către acestea în nume propriu, până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor către Enel S.p.A., se anulează. În mod corespunzător se anulează dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile datorate pentru întârzierea la plată a contravalorii cantitătilor de energie electrică furnizate de Societatea Comercială “Electrica” - S.A. către societătile comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Banat” - S.A. si “Electrica Dobrogea” - S.A.

Art. 12. - (1) Se mandatează Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Economiei si Comertului să negocieze cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare acordarea unei garantii partiale de risc prin care să se garanteze, pe o perioadă de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor ce fac obiectul contractelor de privatizare, în numele si în contul statului român, până la limita sumei de 60 milioane euro, precum si dobânzile si alte costuri aferente - riscurile decurgând din modificarea, abrogarea cadrului de reglementare, neaplicarea sau aplicarea incorectă a reglementărilor privitoare la distributia de energie electrică adoptate de Autoritatea Natională de Reglementare în domeniul Energiei. Rezultatul negocierilor va fi aprobat conform prevederilor legale în vigoare.

(2) În scopul acoperirii riscurilor legate de garantia partială de risc, decurgând din modificarea, abrogarea cadrului de reglementare, neaplicarea sau aplicarea incorectă a reglementărilor privitoare la distributia de energie electrică avute în vedere de Autoritatea Natională de Reglementare în domeniul Energiei, Ministerul Finantelor Publice va retine în cont distinct, pe o perioadă de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor ce fac obiectul contractelor de privatizare, echivalentul sumei de 60 milioane euro din veniturile încasate de la institutiile implicate în procesul de privatizare în conditiile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante.

(3) Suma prevăzută la alin. (2) este purtătoare de dobândă, se retine cu prioritate din veniturile încasate din privatizare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, si se determină pe baza cursului valutar valabil la data transferului dreptului de proprietate.

(4) Data transferului dreptului de proprietate se va notifica Ministerului Finantelor Publice de către Societatea Comercială “Electrica” - S.A.

(5) În scopul constituirii sumei prevăzute la alin. (2), Ministerul Finantelor Publice va retine atât veniturile de la institutiile implicate în procesul de privatizare încasate în lei, cât si pe cele încasate în valută, care vor fi transformate în lei în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare.

(6) Dobânda calculată pentru disponibilitătile din contul distinct se va situa la nivelul dobânzilor achitate pentru disponibilitătile păstrate la Trezoreria Statului si va fi utilizată pentru acoperirea riscurilor prevăzute la alin. (2).

 

CAPITOLUL III

Unele măsuri pentru reglementarea activitătii societătilor comerciale din domeniul distributiei de energie electrică

 

Art. 13. - (1) Bunurile aferente infrastructurii tehnicoedilitare afectate activitătii de iluminat public, înregistrate în patrimoniul societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, sunt proprietatea acestora.

Folosinta acestor bunuri de către un operator autorizat să desfăsoare serviciul de iluminat public la nivelul unei unităti administrativ-teritoriale se va face prin delimitare patrimonial-contabilă, în scopul determinării tarifelor stabilite prin regulamentele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, în termenii si în conditiile negociate direct de către operatorul autorizat cu proprietarul acestor bunuri.

(2) Bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare afectate activitătii de iluminat public, altele decât cele prevăzute la alin. (1), urmează regimul proprietătii stabilit la art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 475/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. - (1) La încetarea contractului de concesiune a serviciului de distributie a energiei electrice, concesionarul va transfera si concedentul va prelua dreptul de proprietate asupra bunurilor din proprietatea concesionarului, care sunt utilizate si sunt necesare pentru îndeplinirea concesiunii, precum si orice alte drepturi asociate utilizării acestor bunuri, în schimbul plătii unei compensatii care are drept referintă valoarea recunoscută de autoritatea de reglementare, în scopul stabilirii tarifului de distributie a energiei electrice în anul în care se realizează transferul dreptului de proprietate.

(2) În orice contracte încheiate de concesionar, pentru dobândirea oricăror drepturi asociate utilizării bunurilor care fac obiectul transferului dreptului de proprietate conform prevederilor alin. (1), concesionarul va include clauze ce permit si facilitează transferul unor astfel de drepturi către concedent.

(3) Concedentul poate desemna o tertă persoană ca beneficiar al transferului dreptului de proprietate la încetarea contractului de concesiune, potrivit prevederilor alin. (1). În acest caz, concedentul va răspunde solidar cu terta persoană pentru îndeplinirea obligatiilor decurgând din transferul dreptului de proprietate.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 15. - (1) Vânzătorul va răspunde pentru informatiile, declaratiile si garantiile furnizate cumpărătorului Enel S.p.A. în contractele de privatizare, acordate în baza declaratiei pe propria răspundere a reprezentantilor

societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Banat” - S.A. si “Electrica Dobrogea” - S.A., în conformitate cu prevederile contractelor de privatizare cu privire la răspunderea vânzătorului.

(2) Membrii Comisiei pentru coordonarea privatizării si membrii comisiei de negociere nu răspund pentru eventuale prejudicii rezultate din neconformitatea informatiilor, declaratiilor si garantiilor furnizate cumpărătorului Enel S.p.A., acordate în baza declaratiei pe propria răspundere a reprezentantilor societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Banat” - S.A. si “Electrica Dobrogea” - S.A.

Art. 16. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 475/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 17. - Măsurile de natura ajutorului de stat, prevăzute de prezenta lege, vor fi notificate de către Ministerul Economiei si Comertului si se vor acorda, conform prevederilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 decembrie 2004.

Nr. 570.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru privatizarea societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A., precum si unele măsuri pentru reglementarea activitătii societătilor comerciale din domeniul distributiei de energie electrică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri pentru privatizarea societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A., precum si unele măsuri pentru reglementarea activitătii societătilor comerciale din domeniul distributiei de energie electrică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 decembrie 2004.

Nr. 1.111.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unor generali din Ministerul Apărării Nationale si acordarea gradului de general de brigadă (similar) unor colonei (similari) din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, precum si hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 249 si S/259 din 25 noiembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data mentionată în cuprinsul decretului, generalii prevăzuti în anexa nr. I se înaintează la gradul următor, iar coloneilor (similari) prevăzuti în anexa nr. II li se acordă gradul de general de brigadă cu o stea (similar).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 1.065.

 

ANEXA Nr. I

 

Pe data de 1 decembrie 2004:

- domnul general-maior cu două stele Apostol Jenică Vasile - în gradul de general-locotenent cu trei stele;

- domnul general de brigadă cu o stea Dobritoiu Dumitru-Virgil Corneliu - în gradul de general-maior cu două stele;

- domnul general de brigadă cu o stea Frunzeti Gheorghe Teodor - în gradul de general-maior cu două stele;

- domnul general de brigadă cu o stea Savu Iosif Mircea - în gradul de general-maior cu două stele;

- domnul general de brigadă cu o stea Uscoi David Gheorghe-Nicolae - în gradul de general-maior cu două stele.

Pe data de 15 decembrie 2004:

- domnul general-maior cu două stele Gurgu Filip Ion - în gradul de general-locotenent cu trei stele;

- domnul general de brigadă cu o stea Adam Vasile Constantin - în gradul de general-maior cu două stele.

 

ANEXA Nr. II

 

Pe data de 1 decembrie 2004:

- domnului colonel Gheorghe Mihai Ionel - gradul de general de brigadă cu o stea;

- domnului colonel Chirită Octavian Mihai - gradul de general de brigadă cu o stea;

- domnului colonel Otelea Ionel Neculae - gradul de general de brigadă cu o stea;

- domnului colonel Carp Dumitru Dumitru - gradul de general de brigadă cu o stea.

Pe data de 15 decembrie 2004:

- domnului colonel Nistor Aurel Traian - gradul de general de brigadă cu o stea;

- domnului colonel Grecu Ioan Ioan - gradul de general de brigadă cu o stea;

- domnului colonel Popa Dumitru Maricel - gradul de general de brigadă cu o stea;

- domnului comandor Strîmbeanu Gheorghe Victor - gradul de general de flotilă aeriană;

- domnului comandor Surlă Stefan Neculai – gradul de contraamiral de flotilă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), ale art. 45 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/259 din 25 noiembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 30 noiembrie 2004, domnul general de brigadă cu o stea Galos Traian Liviu se înaintează în gradul de generalmaior cu două stele si se trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 1.066.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 255 din 25 noiembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 1 decembrie 2004, domnul general de brigadă cu o stea Alexandru Ion Marcel se înaintează în gradul de generalmaior cu două stele.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 1.067.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/259 din 25 noiembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 1 decembrie 2004 se acordă gradul de general de brigadă cu o stea domnului colonel Pop Eugen Eugen.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 1.068.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Societe Generale

 

Măsurile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă vizează interesul social, prin crearea premiselor pentru constituirea unor parcuri industriale în judetul Ilfov, în scopul dezvoltării unei zone capabile să ofere conditii optime atragerii unor investitii mari, cu efecte pozitive asupra resurselor materiale si umane din zonă. Aceste măsuri constituie situatii de urgentă si extraordinare, întrucât terenurile în perimetrul cărora se pot înfiinta parcurile industriale fac obiectul unor ipoteci accesorii unor creante apartinând Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Societe Generale, existând posibilitatea vânzării silite a acestora, într-un timp foarte scurt.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului preia de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Societe Generale creanta în sumă de 8.422.167 dolari S.U.A., reprezentând credit acordat Societătii Comerciale “Prisma Town” - S.A. în baza Contractului de credit nr. 14 din 16 martie 1999 si a actelor aditionale la acesta, la care se adaugă dobânzile calculate de bancă până la data cesiunii de creantă, la valoarea de tranzactionare de 7.200.000 dolari S.U.A.

Art. 2. - Creantele prevăzute la art. 1 se preiau de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, prin contract de cesiune de creantă, în vederea valorificării prin metodele prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) În schimbul creantei preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului conform art. 2, Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Societe Generale va primi titluri de stat în limita unui plafon de 7.200.000 dolari S.U.A.

(2) Emisiunea titlurilor de stat se va efectua cu data predării activelor bancare neperformante la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

(3) Titlurile de stat vor fi scadente la 3 ani de la data emisiunii, vor fi denominate în valută, nenegociabile si nepurtătoare de dobândă.

(4) Întreaga responsabilitate cu privire la realitatea si legalitatea sumelor solicitate a fi preluate la datoria publică prin emisiunea de titluri de stat revine Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Societe Generale si Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 127.