MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.204         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 16 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.240. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

2.241. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Prahova

 

2.242. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Iasi

 

2.243. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

114. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce autorizează anumite tratamente pentru a inhiba dezvoltarea de microorganisme patogene în moluste bivalve vii si gasteropode marine

 

119. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind recunoasterea zonelor de protectie si de supraveghere în ceea ce priveste boala limbii albastre pentru luarea unor măsuri de protectie a teritoriului României fată de această boală

 

120. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste un model de pasaport pentru miscările de câini, pisici si dihori domestici între România si statele membre ale Uniunii Europene

 

121. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce recunoaste Olanda ca stat membru oficial liber de pestă porcină clasică, în contextul eradicării

 

123. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste modelul de certificat de sănătate publică pentru import în România de produse din carne ce provin din Argentina, Brazilia si Uruguay

 

128. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind cerintele si procedura de efectuare a importului, exportului si tranzitului de animale vii, produse si subproduse de origine animală si nonanimală, hrană pentru animale, precum si alte materii si materiale ce sunt supuse supravegherii si controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor

 

921. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru stabilirea procentului minim al contributiei proprii anticipate la tariful anual, la tariful de livrare a apei pentru irigatii pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii si la costurile cu energia electrică sau termică necesară pompării apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii ce se achită de organizatiile de îmbunătătiri funciare si de federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare, precum si de alti utilizatori de apă pentru irigatii pentru sezonul de irigatii 2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2004, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 42.610.600 mii lei, după cum urmează:

- la titlul II “Cheltuieli materiale si servicii”, cu suma de 42.310.600 mii lei;

- la titlul III “Subventii”, cu suma de 300.000 mii lei.

Art. 2. - Suma mentionată la art. 1 este destinată finantării unor măsuri de aplicare prevăzute în Strategia Guvernului României de reformă a sistemului judiciar, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2003.

Art. 3. - Utilizarea sumelor prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.240.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 3,2 miliarde lei, pentru judetul Prahova, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia la bugetul propriu al orasului Busteni, pentru finalizarea obiectivului de investitii “Infrastructură de acces la Pârtia Valea Albă - Calinderu”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.241.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004, cu suma de 2.235.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al orasului Târgu Frumos, judetul Iasi, pentru achizitionarea si montarea unui număr de patru centrale termice la Spitalul Orăsenesc Târgu Frumos.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.242.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 373.333.515 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 este destinată pentru cheltuieli materiale si servicii si pentru subventii.

Art. 3. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.243.

 

ANEXĂ

 

S I T U A T I E

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

- mii lei -

Explicatii

Codul

Suma

CHELTUIELI-TOTAL GENERAL

50.00

373.333.515

BUGET DE STAT

50.01

373.333.515

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

367.733.515

SUBVENTII

34

5.600.000

ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANTĂ NATIONALĂ

55.01

357.073.515

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

357.073.515

ÎNVĂTĂMÂNT

57.01

8.860.000

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

8.860.000

CULTURĂ, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ SI DE TINERET

59.01

5.600.000

SUBVENTII

34

5.600.000

- Cheltuieli de personal

02

5.600.000

ALTE ACTIUNI

72.01

1.800.000

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

1.800.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce autorizează anumite tratamente pentru a inhiba dezvoltarea de microorganisme patogene în moluste bivalve vii si gasteropode marine

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.474 din 15 noiembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce autorizează anumite tratamente pentru a inhiba dezvoltarea de microorganisme patogene în moluste bivalve vii si gasteropode marine, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 114.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.204 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind recunoasterea zonelor de protectie si de supraveghere în ceea ce priveste boala limbii albastre pentru luarea unor măsuri de protectie a teritoriului României fată de această boală

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.468 din 15 noiembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind recunoasterea zonelor de protectie si de supraveghere în ceea ce priveste boala limbii albastre pentru luarea unor măsuri de protectie a teritoriului României fată de această boală, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2003/828/CE privind zonele de protectie si supraveghere în ceea ce priveste boala limbii albastre, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L311/27.11.2003, p. 41.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 119.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste un model de pasaport pentru miscările de câini, pisici si dihori domestici între România si statele membre ale Uniunii Europene

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.373 din 10 noiembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste un model de pasaport pentru miscările de câini, pisici si dihori domestici între România si statele membre ale Uniunii Europene, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 803/2003/CE ce stabileste un model de pasaport pentru miscări intracomunitare de câini, pisici si dihori domestici, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L312/27.11.2003.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 120.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.204 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce recunoaste Olanda ca stat membru oficial liber de pestă porcină clasică, în contextul eradicării

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.469 din 15 noiembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce recunoaste Olanda ca stat membru oficial liber de pestă porcină clasică, în contextul eradicării, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 121.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste modelul de certificat de sănătate publică pentru import în România de produse din carne ce provin din Argentina, Brazilia si Uruguay

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.467 din 15 noiembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste modelul de certificat de sănătate publică pentru import în România de produse din carne ce provin din Argentina, Brazilia si Uruguay, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2004.

Nr. 123.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.204 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind cerintele si procedura de efectuare a importului, exportului si tranzitului de animale vii, produse si subproduse de origine animală si nonanimală, hrană pentru animale, precum si alte materii si materiale ce sunt supuse supravegherii si controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor

 

În temeiul prevederilor art. 66 alin. (2), al art. 10 lit. b), al art. 18 alin. (5) si al art. 48 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.621 din 25 noiembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară si Directia generală pentru siguranta alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind cerintele si procedura de efectuare a importului, exportului si tranzitului de animale vii, produse si subproduse de origine animală si nonanimală, hrană pentru animale, precum si alte materii si materiale ce sunt supuse supravegherii si controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor,  prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă tarifele pentru efectuarea unor actiuni sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile si procedura de avizare sanitară veterinară a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse si subproduse de origine animală, furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sănătate a animalelor si sănătatea publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 29 septembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice altă dispozitie contrară se abrogă.

Art. 6. - Anexele 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2004.

Nr. 128.


*) Anexele nr. 1-7 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.204 bis în afara abonamentului si se pot achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru stabilirea procentului minim al contributiei proprii anticipate la tariful anual, la tariful de livrare a apei pentru irigatii pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii si la costurile cu energia electrică sau termică necesară pompării apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii ce se achită de organizatiile de îmbunătătiri funciare si de federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare, precum si de alti utilizatori de apă pentru irigatii pentru sezonul de irigatii 2005

 

În baza art. 67 alin. (2) si a art. 68 alin. (3) lit. b) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 118.492 din 26 noiembrie 2004 al Directiei fond funciar si îmbunătătiri funciare privind stabilirea procentului minim al contributiei proprii anticipate la tariful anual, la tariful de livrare a apei pentru irigatii pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii si la costurile cu energia electrică sau termică necesară pompării apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii ce se achită de organizatiile si de federatiile de organizatii din domeniul îmbunătătirilor funciare, precum si de alti utilizatori pentru sezonul de irigatii 2005, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Nivelul minim al contributiei proprii ce se achită de organizatiile de îmbunătătiri funciare si de federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare, precum si de alti utilizatori de apă pentru irigatii care au încheiat contracte multianuale pentru sezonul de irigatii 2005 este după cum urmează:

a) 20% din tariful anual aferent punctelor de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractul multianual, pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere si reparatii a infrastructurii de irigatii din domeniul public si domeniul privat al statului, aflată în administrarea Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare sau a infrastructurii de irigatii aflate în proprietatea sau folosinta altor furnizori de apă pentru irigatii;

b) 10% din tariful de livrare a apei pentru irigatii perceput de Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare sau de alti furnizori de apă pentru irigatii la punctele de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractul multianual;

c) 10% din cheltuielile cu energia electrică si termică necesară pompării apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractul multianual.

(2) Pentru sezonul de irigatii 2005 contributia proprie la tariful anual se achită până la data de 31 martie 2005.

Achitarea contributiei proprii la tariful anual constituie conditie pentru livrarea apei pentru irigatii si pentru acordarea de subventii de la bugetul de stat în sezonul de irigatii 2005.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 decembrie 2004.

Nr. 921.