MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.234         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

37. - Hotărâre pentru alegerea presedintelui Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

59. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

60. - Hotărâre pentru alegerea presedintelui Senatului

 

DECRETE

 

1.159. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

1.160. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

1.161. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

1.162. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

 

1.170. - Decret pentru transferul unui magistrat-procuror în functia de judecător

 

1.171. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

1.172. - Decret privind eliberarea din functie a consilierilor prezidentiali

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

134. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex” - S.A. Galati

 

2.206. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor Agroalimentare

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea presedintelui Camerei Deputatilor

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 21 alin. (1) si (2) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 8 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul deputat Adrian Năstase, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., se alege în functia de presedinte al Camerei Deputatilor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 decembrie 2004.

 

PRESEDINTELE DE VÂRSTĂ AL CAMEREI DEPUTATILOR

AUREL VAINER

 

Bucuresti, 20 decembrie 2004.

Nr. 37.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 91 alin. (10) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 11 si 179 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Prodan M. Tiberiu-Aurelian - Grupul parlamentar al P.N.L. - în Circumscriptia electorală nr. 35 Suceava, mandat rămas vacant ca urmare a invalidării mandatului de senator al domnului Nichitean Vasile Brîndusel.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE DE VÂRSTĂ AL SENATULUI

RADU-ANTON CÂMPEANU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2004.

Nr. 59.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea presedintelui Senatului

 

În temeiul art. 64 alin. (2) si (5) din Constitutia României, republicată, si al art. 22, 23, 24 si 25 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul hotărăste:

 

Articol unic. - Domnul senator Văcăroiu Nicolae, Grupul parlamentar al P.S.D., se alege în functia de presedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE DE VÂRSTĂ AL SENATULUI

MOISUC VIORICA-GEORGETA-POMPILIA

 

Bucuresti, 20 decembrie 2004.

Nr. 60.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

pentru contributia la consolidarea păcii si armoniei sociale si la promovarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor domnului dr. John Graz, secretar general al Asociatiei Internationale pentru Apărarea Libertătii Religioase.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 1.159.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

pentru contributia deosebită în activitatea artistică si culturală din tara noastră, pentru promovarea civilizatiei si istoriei românesti, cu ocazia Zilei Nationale a României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria F - “Promovarea culturii”, doamnei Ioana Cacip-Sussman.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 1.160.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

pentru abnegatia si devotamentul puse în slujba învătământului românesc, pentru contributia deosebită la dezvoltarea si promovarea cercetării stiintifice din tara noastră, cu ocazia Zilei Nationale a României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler domnului profesor universitar doctor Vasile Secăres, presedinte al Centrului de Studii NATO - Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 1.161.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

pentru contributia deosebită în cercetarea si practica medicală, pentru serviciile aduse la îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei, pentru priceperea, grija si devotamentul arătate în îngrijirea bolnavilor, cu ocazia Zilei Nationale a României,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Comandor domnului profesor universitar doctor Florin Popa, rector al Universitătii de Medicină si Farmacie “Carol Davila”.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler:

- domnului doctor Tudor Ciprut, medic primar imagistică, Spitalul Elias;

- domnului doctor Stefan Dumitrescu, medic primar ATI, Spitalul Elias;

- domnului doctor Răzvan Mateescu, medic primar obstetrică-ginecologie, Spitalul Elias;

- doamnei doctor Daniela Safta, medic primar O.R.L., Spitalul Elias.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 1.162.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru transferul unui magistrat-procuror în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 59 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 258 din 14 decembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 decembrie 2004, domnul Ion Ionescu, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, va fi transferat în functia de judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

                                                                                                                     ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 decembrie 2004.

Nr. 1.170.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 69 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 31 decembrie 2004, domnului chestor-sef de politie Crăciun Ilie Ionel îi încetează raporturile de serviciu ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 16 decembrie 2004.

Nr. 1.171.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a consilierilor prezidentiali

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 9 alin. (1) cap. IV din Regulamentul de organizare si functionare al Administratiei Prezidentiale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 21 decembrie 2004 se eliberează din functia de consilier prezidential următorii:

- Mihai Constantinescu;

- Corina Cretu;

- Simona Miculescu;

- Rodica Stănoiu;

- Octavian Stireanu;

- Gheorghe Zaman.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2004.

Nr. 1.172.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex” - S.A. Galati

 

Având în vedere faptul că, în cadrul procesului de negociere a aderării României la Uniunea Europeană, negocierea capitolului “Concurenta” si, în particular, negocierea strategiei de restructurare a industriei siderurgice românesti, este în strânsă legătură cu limitarea în timp si cu diminuarea volumului ajutorului de stat acordat Societătii Comerciale “ISPAT SIDEX” - S.A. Galati,

luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgentă a unor măsuri în concordantă cu acquisul comunitar poate afecta procesul de aderare a României la Uniunea Europeană,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex” - S.A. Galati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (2) si (3) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

“(2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi rambursate esalonat de societate către Ministerul Finantelor Publice, în termen de 10 ani. Pentru sumele plătite de Ministerul Finantelor Publice până la data de 31 decembrie 2004, societatea beneficiază de o perioadă de gratie de 3 ani.

(3) Pentru ratele scadente începând cu data de 1 ianuarie 2005, aferente creditului extern contractat cu garantia statului de la Banque Nationale de Paris, Franta, si neachitate de către societate, inclusiv dobânzile si comisioanele aferente, societatea va plăti Ministerului Finantelor Publice o dobândă anuală de 7,24% + o marjă de 1% aplicată la aceste sume. În cazul în care societatea nu respectă oricare dintre termenele de plată prevăzute în acordurile de esalonare, se vor aplica penalităti de întârziere conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, de la data scadentei până la plata integrală a debitului.”

2. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) În cazul în care societatea nu respectă oricare dintre termenele de plată prevăzute în acordurile de esalonare conform alin. (2) si (3), aceasta este obligată la plata accesoriilor, de la data scadentei până la plata integrală a debitului, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată.”

3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Se scutesc de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată importurile de echipamente, materii prime si orice alte produse, efectuate direct de către societate în vederea realizării obiectului principal de activitate si a efectuării angajamentului privind investitiile tehnologice si de protectie a mediului, până la data de 31 decembrie 2004, în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Prin derogare de la prevederile legale în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, se scutesc de la plata taxei pe valoarea adăugată livrările de pe piata internă de echipamente, materii prime si de orice alte produse către societate, în vederea realizării angajamentului privind investitiile tehnologice si de protectie a mediului, până la data de 31 decembrie 2004, în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă. Furnizorii vor deduce taxa aferentă bunurilor achizitionate, destinate acestor operatiuni.”

5. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

            “(2) Taxa pe valoarea adăugată de plată, rezultată în urma întocmirii decontului lunar, se va înregistra în contul 4428 «T.V.A. neexigibilă».”

6. După alineatul (2) al articolului 14 se introduc trei alineate noi, alineatele (3), (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(3) Suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri pentru care societatea a beneficiat de suspendarea plătii în vamă, înscrisă în certificatele de atestare fiscală emise de Ministerul Finantelor Publice cu ocazia privatizării si convertită în actiuni potrivit prevederilor art. 3 lit. a) si art. 4 lit. a), înregistrată în debitul contului 4428, este deductibilă.

(4) Societatea va înscrie taxa pe valoarea adăugată deductibilă prevăzută la alin. (3) în decontul de taxă pe valoarea adăugată pentru luna noiembrie 2004. În decontul aceleiasi luni se va înscrie la rd. 22 suma cumulată a taxei pe valoarea adăugată amânată la plată conform alin. (1) si înregistrată în contul 4428 la data de 31 octombrie 2004, efectuându-se înregistrarea contabilă 4428 = 4423.

(5) În situatia în care din decontul lunii noiembrie 2004, atât din operatiunile lunii curente, cât si ca urmare a aplicării prevederilor prezentului articol, rezultă un sold al sumei negative de taxă pe valoarea adăugată, acesta se compensează cu obligatiile fiscale ale societătii, inclusiv cu contributiile de asigurări sociale, contributiile de asigurări sociale de sănătate si contributiile la Fondul pentru plata ajutorului de somaj acumulate în perioada de 36 de luni de la data finalizării.”

7. La articolul 15, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) sumele reprezentând contributii de asigurări sociale, contributii de asigurări sociale de sănătate si contributii la Fondul pentru plata ajutorului de somaj datorate pe primele 36 de luni de la data finalizării, rămase nestinse conform prevederilor art. 14, se plătesc esalonat, în 12 rate lunare egale, începând cu 1 ianuarie 2006;”

8. La articolul 15, literele b) si c) se abrogă.

9. La articolul 15, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) pe perioada cuprinsă între data finalizării si 31 decembrie 2004 nu se datorează dobânzi;”

10. La articolul 15, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

“e) începând cu data de 1 ianuarie 2005 si până la plata integrală a sumelor prevăzute la lit. a) se datorează dobânzi, conform legii.”

11. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Măsurile de natura ajutoarelor de stat instituite prin prezenta ordonantă de urgentă vor fi acordate numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei, fără a depăsi data de 31 decembrie 2004, în limita plafonului autorizat.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Vasile Rusu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 134.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 15 ianuarie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Prin Programul prevăzut la alin. (1) se acordă sprijin financiar pentru tipurile de proiecte prevăzute la pct. II poz. 4 alin. 2 lit. a), b) si c) din anexa «Sistemul de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat» la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, aprobată prin Legea nr. 663/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

2. La articolul 3 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

“e) prezintă certificatul înregistrării mărcilor, brevetelor de inventie, desenelor si modelelor industriale românesti la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci si demonstrează avantajele înregistrării acestora pe pietele externe pentru proiectele prevăzute la pct. II poz. 4 alin. 2 lit. c) din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002.”

3. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(2) Beneficiarii proiectelor prevăzute la pct. II poz. 4 alin. 2 lit. a), b) si c) din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 pot fi si agenti economici din infrastructura pentru evaluarea conformitătii produselor agroalimentare care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c) si nu beneficiază pe perioada de implementare a proiectului de alte fonduri nerambursabile pentru acelasi tip de proiecte.”

4. La articolul 4, literele a) si c) vor avea următorul cuprins:

“a) se încadrează în tipurile de proiecte prevăzute la pct. II poz. 4 alin. 2 lit. a), b) si c) din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002, cu modificările si completările ulterioare;

............................................................................................

c) asigură implementarea, certificarea/acreditarea/înregistrarea si protejarea într-un termen maxim de un an pentru proiectele prevăzute la pct. II poz. 4 alin. 2 lit. a) si b) din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 si într-un termen maxim de 2 ani pentru cele prevăzute la pct. II poz. 4 alin. 2 lit. c) din anexa la aceeasi ordonantă.”

5. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

            “(2) Suma maximă acordată unui agent economic este de 50.000 euro, pe măsura prezentării documentelor justificative legale.”

6. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) În cadrul Programului se vor acoperi de la bugetul de stat în proportie de până la 50%, respectiv de până la 65% pentru întreprinderile mici si mijlocii, cheltuielile agentilor economici pentru proiectele prevăzute la pct. II poz. 4 alin. 2 lit. a), b) si c) din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002.”

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Beneficiarii pot solicita în decursul unui an sprijin financiar pentru un singur proiect din tipurile de proiecte prevăzute la pct. II poz. 4 alin. 2 lit. a), b) si c) din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 15 ianuarie 2003, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.206.