MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.237         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.183. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2004

 

2.245. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 16 aprilie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Documentele de provenientă a materialelor lemnoase sunt, după caz: actul de punere în valoare, bonul de vânzare, bonul de vânzare fiscal, factura fiscală pentru materiale lemnoase si factura pentru materiale lemnoase.”

2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Bonul de vânzare este documentul secundar de provenientă a materialelor lemnoase comercializate, în situatia în care în actul de comert cel putin una dintre părti este persoană fizică, si se foloseste numai atunci când vânzătorul este persoană impozabilă neplătitoare de taxă pe valoarea adăugată.”

3. Litera e) a alineatului (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“e) rubrica «Mentiuni speciale» se completează sau pe aceasta se aplică o stampilă cu inscriptia «Fără drept de comercializare» si, la optiunea vânzătorului, cu termenul de ridicare a materialului lemnos, în număr de zile calendaristice considerate de la data vânzării.”

4. După alineatul (7) al articolului 5 se introduc două noi alineate, alineatele (8) si (9), cu următorul cuprins:

“(8) Bonul de vânzare fiscal este documentul secundar de provenientă a materialelor lemnoase comercializate, în situatia în care în actul de comert cel putin una dintre părti este persoană fizică, si se foloseste numai atunci când vânzătorul este persoană impozabilă plătitoare de taxă pe valoarea adăugată.

(9) Continutul si modelul formularului de bon de vânzare fiscal sunt prevăzute în anexa nr. 1a).”

5. Alineatele (1) si (4) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Factura fiscală pentru materiale lemnoase se foloseste numai atunci când vânzătorul este persoană impozabilă plătitoare de taxă pe valoarea adăugată si este documentul secundar de provenientă pentru:

a) masa lemnoasă pe picior comercializată între persoane juridice;

b) materiale lemnoase comercializate între persoane juridice.

............................................................................................

(4) Continutul si modelul formularului de factură fiscală pentru materiale lemnoase sunt prevăzute în anexa nr. 1b).”

6. După alineatul (4) al articolului 6 se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(5) Factura pentru materiale lemnoase este documentul secundar de provenientă pentru masa lemnoasă si materialele lemnoase comercializate între persoanele juridice si se foloseste numai atunci când vânzătorul este persoană impozabilă neplătitoare de taxă pe valoarea adăugată.

(6) Continutul si modelul formularului de factură pentru materiale lemnoase sunt prevăzute în anexa nr. 1c).”

7. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Anexele nr. 1, 1a), 1b), 1c), 2, 3 si 4 fac parte integrantă din prezentele norme.”

8. După anexa nr. 1 la norme se introduc anexele nr. 1a)*), 1b)*) si 1c)*), cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.183.

 

ANEXE

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.245.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renuntarea la cetătenia română conform art. 26 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Aldea Elena, fiica lui Stoica Constantin si Maria, născută la 6 octombrie 1966 în localitatea Fieni, judetul Dâmbovita, România, cu domiciliul actual în Austria, 4690 Schwanenstadt, Süssmayrstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Fieni, Str. Teilor nr. 12, bl. 23, ap. 13, judetul Dâmbovita.

2. Aldea Mihail, fiul lui Aldea Mihail si Elena, născut la 21 iunie 1965 în localitatea Pucioasa, judetul Dâmbovita, România, cu domiciliul actual în Austria, 4690 Schwanenstadt, Süssmayrstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Fieni, Str. Teilor nr. 12, bl. 23, ap. 13, judetul Dâmbovita.

3. Axuc Ana-Maria, fiica lui Rahovan Ioan si Axuc Ana, născută la 27 ianuarie 1971 în localitatea Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 3500 Krems an der Donau, Austrasse 4/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Banloc nr. 792, judetul Timis.

4. Badea Florin, fiul lui Badea Gheorghe si Floarea, născut la 10 iulie 1972 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 63150 Heusenstamm, Am Lindenbaum 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Leandrului nr. 21, ap. 11, judetul Timis.

5. Bajna Olivia-Iulia, fiica lui Bajna Tiberiu si Eugenia, născută la 22 august 1978 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 2400 Copenhaga NV, Frederiksborgvej 50A, 4 tv, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Memorandului nr. 20, judetul Brasov.

6. Banyasz Gabor, fiul lui Banyasz Elisabeta, născut la 19 iunie 1956 în localitatea Odorhei, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Viena, Leopoldauerstr. 19/A4/15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Odorheiu Secuiesc, Str. Constructorilor nr. 2, judetul Harghita.

7. Banyasz Maria, fiica lui Palfi Gavril si Irma, născută la 1 mai 1960 în localitatea Odorhei, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Viena, Leopoldauerstr. 19/A4/15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Odorheiu Secuiesc, Str. Constructorilor nr. 2, judetul Harghita.

8. Baumeister Elena, fiica lui Muntoiu Nicolae si Ana, născută la 10 martie 1975 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 73349 Wiesensteig, Lämmerbuckel 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Râu Sadului nr. 254, judetul Sibiu. Copii minori: Baumeister Johannes, născut la 18 decembrie 2000.

9. Beches Constantin-Ionel, fiul lui Beches Constantin si Barbura, născut la 27 martie 1972 în localitatea Lipova, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 67227 Frankenthal (Pfalz), Albrecht Durer Ring 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Păulis nr. 619, judetul Arad.

10. Benchea Cristian, fiul lui Benchea Anton si Angela, născut la 16 februarie 1969 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 79111 Freiburg i. Br., Willy Brandt Allee 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, Str. Muresului nr. 2, bl. C3, ap. 50, judetul Hunedoara.

11. Berbece Maricica, fiica lui Berbece Simion si Veronica, născută la 23 februarie 1963 în localitatea Păunesti, judetul Vrancea, România, cu domiciliul actual în Austria, 8101 Gratkorn, Am Rinnergrund 2/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Păunesti, judetul Vrancea.

12. Biedermann Lucia-Cristina, fiica lui Sâmpălean Viorel si Anuta, născută la 8 noiembrie 1973 în localitatea Blaj, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 85110 Kipfenberg Buch, Stettenberg 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Alba Iulia nr. 4, bl. 56, ap. 21, judetul Sibiu. Copii minori: Filimon Cosmin-Lucian, născut la 22 noiembrie 1992.

13. Bîrlea-Matis Florica, fiica lui Matis Ioan si Ileana, născută la 23 iunie 1959 în localitatea Simleu Silvaniei, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Austria, 3250 Wieselburg, Durnbacherstr. 5/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Simleu Silvaniei, Str. Ialomitei nr. 31, judetul Sălaj.

14. Bîrlea-Matis Ioan, fiul lui Bîrlea Ioan si Ana, născut la 25 noiembrie 1968 în localitatea Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 3250 Wieselburg, Durnbacherstr. 5/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Simleu Silvaniei, Str. Ialomitei nr. 31, judetul Sălaj.

15. Bogon Mariana-Lucia-Despina, fiica lui Visan Cornelia, născută la 13 martie 1970 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 70327 Stuttgart, Wendelinstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Circumvalatiunii bl. I, sc. 1, ap. 26, judetul Timis.

16. Bohmer Patricia-Elena, fiica lui Pîrvu Bratu si Valerica, născută la 14 martie 1975 în localitatea Adjud, judetul Vrancea, România, cu domiciliul actual în Germania, 22765 Hamburg, Piependreiemweg 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Băicoi, Str. Progresului bl. 2, sc. A, ap. 13, judetul Prahova.

17. Boker Elena, fiica lui Agafitei Constantin si Elena, născută la 16 mai 1973 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 31180 Giesen, Industriehof 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Teiului nr. 4, sc. B, ap. 14, judetul Timis.

18. Borcuta Iuliana-Livia, fiica lui Ardelean Petru si Florica, născută la 29 ianuarie 1958 în localitatea Chier, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Viena, Braunspergengasse 12/2/18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Episcopiei nr. 9, ap. 5a, judetul Arad.

19. Boros Arpad, fiul lui Boros Iuliu si Olga, născut la 18 iunie 1954 în localitatea Hrip, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Muldenstr. 38-1/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Str. Arenei nr. 4, bl. 14, ap. 38, judetul Satu Mare.

20. Boros Veronica, fiica lui Varga Alexandru si Veronica, născută la 8 noiembrie 1958 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Muldenstr. 38-1/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Str. Arenei nr. 4, bl. 14, ap. 38, judetul Satu Mare.

21. Borsos Cristian, fiul lui Borsos Francisc si Moldovan Eugenia, născut la 23 august 1965 în localitatea Gherla, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 29225 Celle, Garnseeweg 25, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cugir, aleea Sahia nr. 26, ap. 2, judetul Alba.

22. Bota Laurentiu-Sorin, fiul lui Bota Vintilă si Margareta, născut la 27 august 1970 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 65835 Liederbach am Taunus, Heidestr. 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Stejerisului nr. 17, judetul Brasov.

23. Botscheller Ecaterina, fiica lui Mulicz Andrei si Margareta-Vioara, născută la 20 noiembrie 1973 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 76149 Karlsruhe, Rhode Island Allee 73, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Chisodei nr. 118, judetul Timis.

24. Brandhofer Teodora-Sorina, fiica lui Tirt Teodor-Vasile si Iuliana-Elena, născută la 31 octombrie 1961 în localitatea Baru, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 71032 Böblingen, Stuttgarterstr. 30, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, Str. Progresului nr. 9, bl. D, sc. A, ap. 7, judetul Hunedoara. Copii minori: Brandhofer Răzvan-Paul-Sebastian, născut la 14 decembrie 1991, si Brandhofer Andra-Georgiana, născută la 25 iunie 1987.

25. Briceag Ramona-Camelia, fiica lui Peagu Aristide si Paula, născută la 27 mai 1975 în localitatea Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, România, cu domiciliul actual în Austria, 2511 Pfaffstätten, Franz Josefstr. 24/4/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Drobeta-Turnu Severin, Aleea Narciselor nr. 1, bl. D2, sc. 3, ap. 46, judetul Mehedinti. Copii minori: Briceag Nadine, născută la 16 martie 2001.

26. Briceag Virgil, fiul lui Briceag Anastasie si Margareta, născut la 30 martie 1969 în localitatea Pitesti, judetul Arges, România, cu domiciliul actual în Austria, 2511 Pfaffstätten, Franz Josefstr. 24/4/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Drobeta-Turnu Severin, Aleea Narciselor nr. 1, bl. D2, sc. 3, ap. 46, judetul Mehedinti.

27. Brindea Vasile-David, fiul lui Brindea Vasile si Leontina, născut la 27 aprilie 1969 în localitatea Tăuteu, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 8224 Kaindorf bei Hartberg 330/2, cu ultimul domiciliu din România în satul Coplean nr. 130, comuna Căseiu, judetul Cluj.

28. Brindea Vasilica-Daniela, fiica lui Andrei Vasile si Ana, născută la 22 ianuarie 1978 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 8224 Kaindorf bei Hartberg 330/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Mestecănis nr. 1, bl. A35, sc. A, ap. 17, judetul Brasov. Copii minori: Brindea David Andreas, născut la 20 iulie 1998, si Brindea Lois, născut la 20 martie 2000.

29. Buhn Elena, fiica lui Blidar Gheorghe si Elena, născută la 7 iunie 1959 în localitatea Codlea, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 73450 Neresheim, Pommerstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Codlea, str. Măguri nr. 6, judetul Brasov.

30. Cardos Magda-Gyongyi, fiica lui Cardos Mihai si Borbala, născută la 9 iunie 1961 în localitatea Acâs, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 85049 Ingolstadt, Gerolfstr. 73, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Acâs, Str. Crasnei nr. 211, judetul Satu Mare.

31. Castiglia Anda, fiica lui Macovei Constantin-Ion-Dan si Dobrescu Constanta, născută la 29 octombrie 1971 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 90473 Nurnberg, Reichweinstr. 82, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Iani Buzoiani nr. 1, sectorul 1. Copii minori: Castiglia Angelo, născut la 30 martie 1996, si Castiglia Lisa, născută la 30 martie 1996.

32. Căciulă Eudochia, fiica lui Căciulă Iacob si Bozgan Lucretia, născută la 25 aprilie 1971 în localitatea Macea, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 3143 Getzersdorf 7/3/12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Pădurii nr. 193, judetul Arad. Copii minori: Ayshou Schero, născut la 12 februarie 1992, si Ayshou Carla, născută la 9 iulie 1993.

33. Chirilă Gina-Ramona, fiica lui Cruceanu Gheorghe si Maria, născută la 28 noiembrie 1972 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 89522 Heidenheim, Heilbronnerstr. 106, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, Str. Muresului nr. 12, bl. C45, ap. 28, judetul Hunedoara.

34. Cundrlova Constantin, fiul lui Marin Dumitru si Tudora, născut la 18 decembrie 1970 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Cehia, 794 01 Krnov, Albrechtick. 2283/39E, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ploiesti, aleea Strejnic nr. 1, bl. A/14, ap. 10, judetul Prahova.

35. Cutlac Martin, fiul lui Cutlac Martin si Sarlota, născut la 29 martie 1939 în localitatea Huta Socet, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Cehia, 790 64 Vapenna 177, cu ultimul domiciliu din România în satul Borumlaca nr. 24, comuna Suplacu de Barcău, judetul Bihor.

36. Dancăsiu Anamaria, fiica lui Dancăsiu Ilarie-Octavian-Constantin si Katalin, născută la 21 noiembrie 1961 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Viena, Eichenstr. 2b/1/24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Str. Careiului nr. C55, ap. 35, judetul Satu Mare.

37. Danczag Oliver, fiul lui Danczag Karoly-Lajos si Etelca, născut la 14 iulie 1981 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 94139 Breitenberg, Zur Höll 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Onestilor nr. 2, bl. D33, ap. 5, judetul Bihor.

38. Daraban Vasile, fiul lui Ciorba Vasile si Domnica, născut la 8 septembrie 1973 în localitatea Halmeu, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1230 Viena, Taglieberstr. 5/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. Dragos Vodă nr. 2, judetul Maramures.

39. Dengel Gheorghe, fiul lui Miron Vasile si Elena, născut la 10 martie 1965 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Germania, 73666 Baltmannsweiler, Vogelsangstr. 30, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Crisan nr. 40, judetul Timis.

40. Deutschlander Maria, fiica lui Leordean Ion si Iuliana, născută la 12 septembrie 1976 în localitatea Ruscova, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 89257 Illertissen, Gottlieb Daimlerstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Leordina nr. 608, judetul Maramures.

41. Didită Vasile-Nicolae, fiul lui Didită Ilie si Iulica, născut la 11 martie 1973 în localitatea Slatina, judetul Olt, România, cu domiciliul actual în Germania, 87600 Kaufbeuren, Am Leinauer Hang 3, cu ultimul domiciliu din România în satul Valea Mare, comuna Valea Mare, judetul Olt.

42. Dobra Vasile-Mihai, fiul lui Dobra Petru si Fănica, născut la 20 februarie 1942 în localitatea Albac, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Austria, 7350 Oberpullendorf, Günserstr. 10/4/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. 6 Martie nr. 114, bl. B3, ap. 56, judetul Bihor.

43. Dorner Carmen-Anca, fiica lui Rolnic Petru si Ana-Adriana, născută la 14 iunie 1980 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 91541 Rothenburg ob der Tauber, Karl Br.gerstr. 3b, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Locomotivei nr. 9, bl. PB 80, ap. 5, judetul Bihor.

44. Dumitru Nicoleta, fiica lui Potîrniche Toader si Dumitriu Ivantia, născută la 17 septembrie 1974 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Maxglaner Hauptstr. 27/24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Galati, str. Ionel Fernic nr. 53, bl. C3, ap. 27, judetul Galati.

45. Fabian Erzsebet, fiica lui Majla Denes si Elisabeta, născută la 24 octombrie 1969 în localitatea Sovata, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 1050 Viena, Storkgasse 11/9-10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Viisoara nr. 115, judetul Cluj.

46. Fabian Gheorghe, fiul lui Fabian Gheorghe si Irina, născut la 28 august 1966 în localitatea Viisoara, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 1050 Viena, Storkgasse 11/9-10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Viisoara nr. 115, judetul Cluj. Copii minori: Fabian Lorand, născut la 8 martie 2003, si Fabian Eduard-Norbert, născut la 3 octombrie 1994.

47. Fazakas Csaba, fiul lui Fazakas Atila si Katalin, născut la 5 august 1959 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Viena, Werndlg. 2/28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Câmpul Mare nr. 2, judetul Harghita.

48. Fazakas Eva, fiica lui Bartalis Emeric si Ela, născută la 26 februarie 1964 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Viena, Werndlg. 2/28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Câmpul Mare nr. 2, judetul Harghita.

49. Flesariu Cristina-Anca, fiica lui Constantinescu Marin si Veronica, născută la 22 mai 1959 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 80995 München, Josef Franklstr. 5/2, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, aleea Podul Giurgiului nr. 1, bl. 14, sc. 4, ap. 116, sectorul 5.

50. Florea Maria, fiica lui Picincu Constantin si Anghelina, născută la 14 noiembrie 1942 în localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Germania, 24939 Flensburg, Marienhölzungsweg 8, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, aleea Valea Călugărească nr. 4, bl. A10, ap. 4, sectorul 6.

51. Fodor Alexandru, fiul lui Fodor Alexandru si Ileana, născut la 17 iulie 1968 în localitatea Cluj, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 84453 Muhldorf a. Inn, Hartgasse 51, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Jean Jaures nr. 14A, judetul Cluj.

52. Fricke Ioana, fiica lui Iacomi Nicolae si Sisina, născută la 30 iulie 1968 în localitatea Lipnita, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Germania, 51105 Köln, Käulchensweg 34, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Tuzla, Str. Meduzei nr. 26, judetul Constanta.

53. Furic Mariana, fiica lui Cadlet Iosif si Maria, născută la 1 februarie 1977 în localitatea Derna, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Cehia, 340 21 Janovice Úhlávou, Stražov-Viteň 37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Derna nr. 285, judetul Bihor.

54. Gbadamosi Maria-Cristina, fiica lui Moga Remus si Stirban Maria, născută la 18 aprilie 1970 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 20255 Hamburg, Stellingerweg 14, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Av. Traian Vasile nr. 68, sectorul 1. Copii minori: Gbadamosi Ayo Alexandra, născută la 3 august 1998.

55. Georgescu Raoul, fiul lui Georgescu Daniel si Iordana, născut la 26 septembrie 1980 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 60594 Frankfurt am Main, Siemenstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Spiridon Matei nr. 19, sectorul 3.

56. Georgescu Sebastian-Andy, fiul lui Georgescu Daniel si Iordana, născut la 5 octombrie 1981 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 60594 Frankfurt am Main, Siemenstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Spiridon Matei nr. 19, sectorul 3.

57. Gheorghe Laura-Andreea-Georgiana, fiica lui Gheorghe Cornel si Romanita, născută la 4 martie 1981 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 63071 Offenbach am Main, Bachstr. 33, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Dusului nr. 10, sectorul 6.

58. Ghermută Cristian-Florin-Bebe, fiul lui Ghermută Ion si Aurora, născut la 5 mai 1975 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 4292 Kefermarkt, Aistfeld 35/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Bd. Republicii nr. 6, bl. 6, sc. 1, ap. 20, judetul Caras-Severin.

59. Ghermută Maria-Isabela, fiica lui Ratiu Marioara, născută la 10 noiembrie 1971 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 4292 Kefermarkt, Aistfeld 35/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, bd. Mihai Viteazul nr. 16, ap. 46, judetul Sibiu. Copii minori: Ghermută Sarah-Ambra-Christin, născută la 2 octombrie 1999, si Milea Ralph-Allen, născut la 26 octombrie 1994.

60. Ghete Natanaiel-Sandu, fiul lui Ghete Ioan si Maria, născut la 29 august 1972 în localitatea Somcuta Mare, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 4320 Perg, Zeitlingerberg 10/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Fersig nr. 19, judetul Maramures.

61. Ghiriti Ioan, fiul lui Ghiriti Gheorghe si Maria, născut la 16 iulie 1954 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Viena, Apostelgasse 15/4, cu ultimul domiciliu din România în satul Tur nr. 319, localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare.

62. Gommel Nuta, fiica lui Albu Ion si Anica, născută la 11 noiembrie 1952 în localitatea Asău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Germania, 71287 Weissach, Klammhof 1, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, bd. Timisoara nr. 37, bl. T10, sc. A, ap. 82, sectorul 6.

63. Grad Ana, fiica lui Beldovici Ferdinand si Ana, născută la 29 aprilie 1963 în localitatea Borsa, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 85101 Lenting, Simon Mayrstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Viseu de Sus, Str. 22 Decembrie bl. T6, sc. C, ap. 15, judetul Maramures. Copii minori: Grad Anda-Bianca, născută la 1 iunie 1988.

64. Grad Dănut-Vasile, fiul lui Grad Vasile si Ana, născut la 14 iulie 1983 în localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 85101 Lenting, Simon Mayrstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Viseu de Sus, Str. 22 Decembrie bl. T6, sc. C, ap. 15, judetul Maramures.

65. Grad Vasile, fiul lui Grad Vasile si Ana, născut la 17 aprilie 1960 în localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 85101 Lenting, Simon Mayrstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Viseu de Sus, Str. 22 Decembrie bl. T6, sc. C, ap. 15, judetul Maramures.

66. Gross Lajos, fiul lui Nagy Gavril si Irina, născut la 26 mai 1962 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Germania, 70188 Stuttgart, Hornbergstr. 72, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Uricani, Str. 23 August nr. 4, judetul Hunedoara.

67. Gschray Lucica, fiica lui Chelu Petre si Stana, născută la 24 iunie 1955 în localitatea Giurgiu, judetul Giurgiu, România, cu domiciliul actual în Cehia, 160 00 Sedlec, Praha 6, U Rychty 10/32, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Vedea, judetul Giurgiu.

68. Gudima Rares-Cristian, fiul lui Gudima Adrian si Eudochia, născut la 5 februarie 1975 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 71120 Grafenau, Schillerstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Apullum nr. 8, judetul Brasov.

69. Haas Florian, fiul lui Haas Helmut-Johann si Odeta, născut la 13 iulie 1980 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 80469 Munchen, Westermühlstr. 32/3, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 36, sectorul 1.

70. Handra Bernadet, fiica lui Popovits Ioan si Terezia, născută la 11 mai 1977 în localitatea Baia Sprie, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 85716 Unterschleissheim, Würmbachstr. 3a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Petresti nr. 150, judetul Satu Mare.

71. Hashemi Lidia, fiica lui Bosoroagă Dumitru si Aurelia, născută la 12 decembrie 1958 în localitatea Zărnesti, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 1422 Kóbenhavn K, Prinsessegade 93,3,-72, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Sfântu Gheorghe nr. 84, sectorul 1.

72. Heinz Gabriela, fiica lui Petrache Ion si Aurelia, născută la 29 ianuarie 1972 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 70374 Stuttgart, Zuckerleweg 22, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 237, bl. 65, sc. 1, ap. 36, sectorul 2.

73. Held Florina-Maria, fiica lui Goina Traian si Maria, născută la 19 mai 1975 în localitatea Beius, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 8052 Graz Wetzelsdorf, Faunastr. 74/1/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Beius, Aleea Padisului nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 8, judetul Bihor.

74. Hendre Claudia-Gheanis, fiica lui Sárközi Gheorghe si Mîndru Florica, născută la 12 decembrie 1977 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 68219 Mannheim, Durlacherstr. 56, cu ultimul domiciliul din România în localitatea Arad, Str. Episcopiei nr. 46, ap. 7, judetul Arad.

75. Hermann Lidia, fiica lui Torok Emeric si Angela, născută la 27 iulie 1974 în localitatea Carei, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 74427 Fichtenberg, Sonnenrain 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Căpleni nr. 310, judetul Satu Mare.

76. Horga Ilona-Silvia, fiica lui Toro Gyula si Ilona, născută la 12 septembrie 1969 în localitatea Săcueni, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 2840 Grimmenstein, Marktstr. 6/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Lisabonei nr. 5, bl. Pb53, ap. 4, judetul Bihor.

77. Horga Stefan, fiul lui Horga Vasile si Aurica-Sarolta, născut la 6 iulie 1968 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 2840 Grimmenstein, Marktstr. 6/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Simion Bărnutiu nr. 18, ap. 1, judetul Bihor.

78. Hruza Ana, fiica lui Hruza Alois si Etelca, născută la 6 iunie 1978 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras- Severin, România, cu domiciliul actual în Cehia, 350 02 Cheb, Sadova 5, cu ultimul domiciliu din România în satul Sfânta Elena nr. 199, comuna Coronini, judetul Caras- Severin.

79. Hruza Francisc, fiul lui Hruza Iosif si Maria, născut la 11 iunie 1978 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Cehia, 350 02 Cheb, Sadova 5, cu ultimul domiciliu din România în satul Sfânta Elena nr. 199, comuna Coronini, judetul Caras-Severin.

80. Hun Irina, fiica lui Doicar Vasile si Irina, născută la 8 noiembrie 1957 în localitatea Cuhea, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 89312 Gunzburg, Amselstr. 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Viseu de Sus, Str. Rodnei nr. 21, judetul Maramures.

81. Hutter Mariana, fiica lui Varga Alexandru si Cailean Leontina, născută la 31 ianuarie 1968 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 8181 St. Ruprecht an der Raab, Hauptplatz 128, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, Str. Morii nr. 37, judetul Bistrita-Năsăud.

82. Iovescu Rodica, fiica lui Bulgăr Ioan si Catita, născută la 7 august 1950 în localitatea Ilia, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Viena, Heigerleinstr. 26/14-15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, str. Iuliu Maniu bl. D, ap. 7, judetul Hunedoara.

83. Iovescu Vasile, fiul lui Iovescu Vasile si Floare, născut la 11 noiembrie 1949 în localitatea Dorgos, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Viena, Heigerleinstr. 26/14-15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, str. Iuliu Maniu bl. D, ap. 7, judetul Hunedoara.

84. Kemenj Gabriela, fiica lui Balău Alexandru si Paraschiva, născută la 20 noiembrie 1966 în localitatea Gura Humorului, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Germania, 52134 Herzogenrath, Kaiserstr. 68, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gura Humorului, Str. Sipotului nr. 12, judetul Suceava.

85. Klug Ana, fiica lui Cristescu Stefan si Maria, născută la 16 noiembrie 1960 în localitatea Cornereva, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 8051 Graz G.sting, Thalstr. 71/I/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, str. Râul Alb nr. 10, judetul Caras-Severin.

86. Kocsis Tiberiu, fiul lui Kocsis Iosif si Iolana, născut la 21 noiembrie 1978 în localitatea Aiud, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 83410 Laufen, Freilassingerstr. 40, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Aiud, str. Mihai Viteazul bl. 1, sc. C, ap. 16, judetul Alba.

87. Kömives Mihai, fiul lui K.mives Stefan si Lentia, născut la 3 septembrie 1983 în localitatea Sânnicolau Mare, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 88250 Weingarten, Neluenweg 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Periam nr. 711, judetul Timis.

88. Kömives Rodica-Ofelia, fiica lui Kömives Stefan si Lentia, născută la 17 iunie 1982 în localitatea Sânnicolau Mare, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 88212 Ravensburg, Hans Mantzstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Varias nr. 1.203, judetul Timis.

89. Konya Adrian, fiul lui Konya Emeric si Elena, născut la 28 aprilie 1980 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 75175 Pforzheim, Parkstr. 20, cu ultimul domiciliu din România în satul Tipar nr. 516, comuna Sintea Mare, judetul Arad.

90. Kornexl Etelca, fiica lui Boros Etelca, născută la 25 iulie 1953 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 94139 Breitenberg, Zur Höll 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Onestilor nr. 2, bl. D33, ap. 5, judetul Bihor.

91. Krezsek Adriana-Daniela, fiica lui Muj Ilie si Anuta, născută la 21 decembrie 1974 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 79576 Weil am Rhein, Danzigerstr. 35, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Poetului nr. 61C, bl. Z7, sc. B, ap. 8, judetul Arad.

92. Kromer Edith-Angela, fiica lui Komlodi Ioan si Ileana, născută la 4 iunie 1976 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 78592 Egesheim, B.rastr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, aleea Dezna nr. 8, bl. X13, sc. C, ap. 13, judetul Arad.

93. Lauritz Manuela, fiica lui Wallner Ioan si Gertruda, născută la 3 ianuarie 1972 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 74626 Bretzfeld, Robert Mayerstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Dognecea nr. 657, judetul Caras-Severin.

94. Lazurca Felicia-Liliana, fiica lui Filip Constantin si Constanta, născută la 20 decembrie 1973 în localitatea Anina, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 91085 Weisendorf, Kirchenstr. 30, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Anina, Str. Stadionului nr. 18, judetul Arad.

95. Leipold Mădălina, fiica lui Teodor Florin-Traian-Dănut si Livia, născută la 13 februarie 1974 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 75031 Eppingen, Richard Wagnerstr. 25/3, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 4, bl. 60C, sc. 3, ap. 107, sectorul 2.

96. Ligner Attila, fiul lui Ligner Andrei si Ghizela-Elisabeta, născut la 28 iunie 1958 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 8261 Sinabelkirchen, Sinabelkirchen 7/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 182, ap. 15, judetul Mures.

97. Lindert Elena-Isabela, fiica lui Trifan Vasile si Anisoara, născută la 17 martie 1975 în localitatea Piatra- Neamt, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Germania, 90473 Nurnberg, Münsterbergerstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Piatra-Neamt, str. Nicolae Iorga nr. 41, bl. A, sc. A, ap. 15, judetul Neamt.

98. Litschel Cristian-Augustin, fiul lui Cernica Augustin si Livia, născut la 18 iulie 1970 în localitatea Copsa Mică, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 56075 Koblenz, Pionierhöhe 72, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Seica Mare nr. 552, judetul Sibiu.

99. Litzenberger Mioara-Emilia, fiica lui Vasilescu Constantin si Maria, născută la 5 august 1967 în localitatea Sadova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Germania, 76437 Rastatt, Alte Bahnofstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Aleea Crizantemei nr. 4, bl. 4, sc. III, ap. 7, judetul Caras-Severin.

100. Lupsorean Mioara-Ginoveva, fiica lui Ursulescu Ion-Gheorghe-Iova si Rusanda, născută la 17 iunie 1973 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, Hauptplatz 2/A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Calea Severinului nr. 88, judetul Caras-Severin.

101. Lupsorean Romolus, fiul lui Lupsorean Nicolae si Coilă Stela-Jurica, născut la 12 mai 1970 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, Hauptplatz 2/A, cu ultimul domiciliu din România în satul Poiana nr. 76, comuna Buchin, judetul Caras-Sverin. Copii minori: Lupsorean Roxana-Ramona, născută la 18 noiembrie 1990, Lupsorean Ioan Marius, născut la 23 octombrie 1992.

102. Madsen-Wihlborg Romanta, fiica lui Ghită Marin si Lucia-Sempronia-Victoria, născută la 15 iunie 1954 în localitatea Curtea, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 4970 Rřdby, Kirkealle 44, cu ultimul domiciliu din România în satul Cosava nr. 59, comuna Curtea, judetul Timis.

103. Măciucă Eugenia, fiica lui Măciucă Alexandru si Constantina, născută la 24 septembrie 1967 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Simmeringer Platz 1/1/42, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Sos. Giurgiului nr. 125, bl. 4A, ap. 261, sectorul 4. Copii minori: Măciucă Anna-Maria, născută la 20 decembrie 2001.

104. Mechail Ana, fiica lui Lingurar Ioan si Maria, născută la 30 decembrie 1973 în localitatea Aninoasa, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 35647 Waldsolms, Oberer Grimms 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Aninoasa, str. Cătănesti nr. 18, judetul Hunedoara.

105. Merches Alin-Miron, fiul lui Merches Miron si Victoria-Voichita, născut la data de 16 august 1974 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 83278 Traunstein, Gollstr. 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Cazaban nr. 34, bl. X214, ap. 10, judetul Bihor.

106. Milos Petru, fiul lui Milos Marian si Petria, născut la 8 octombrie 1968 în localitatea Lupac, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 2372 Giesshübl, Hauptstr. 71/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Str. Pomostului bl. A4, sc. 1, ap. 3, judetul Caras-Severin.

107. Mitu Emanuel-Ionut, fiul lui Mihai Lazăr si Cecilia, născut la 12 iulie 1978 în localitatea Câmpulung, judetul Arges, România, cu domiciliul actual în Germania, 51063 Koln, Mainaustr. 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Câmpulung, str. Gh. Doja nr. 22, judetul Arges.

108. Mizgan Aurelia, fiica lui Nicula Gavrilă si Floare, născută la 15 octombrie 1976 în localitatea Spermezeu, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 4400 Steyr, Posthofstr. 18, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Bistrita, str. Tudor Vladimirescu bl. 10, ap. 10, judetul Bistrita-Năsăud. Copii minori: Mizgan Daria-Damaris, născută la 24 decembrie 2000.

109. Mizgan Vasile-Sorin, fiul lui Mizgan Teodor si Florentina, născut la 9 noiembrie 1970 în localitatea Căianu Mic, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 4400 Steyr, Posthofstr. 18, cu ultimul domiciliu din România în satul Dumbrăvita nr. 63, comuna Spermezeu, judetul Bistrita-Năsăud.

110. Moisescu Corina-Mirela, fiica lui Moisescu Valer si Elena, născută la 17 iulie 1971 în localitatea Făget, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 8141 Unterpremstatten, Zettling Kaiserwald 7/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, Aleea Castanilor bl. 3, sc. B, ap. 10, judetul Timis.

111. Molaali Ainur, fiul lui Molaali Servet si Sucuran, născut la 29 septembrie 1960 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Austria, 2700 Wiener Neustadt, Wollersdorferstr. 8/3/8, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Constanta, Str. Timonei bl. 5, ap. 51, judetul Constanta.

112. Moldovanu-Giebl Cătălina-Carmen, fiica lui Moldovanu Mircea si Dumitrescu Silvia, născută la 17 noiembrie 1971 în localitatea Târgu Bujor, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în Germania, 82166 Grafelfing, Steinkirchnerstr. 36, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Galati, str. Henri Coandă nr. 13A, judetul Galati.

113. Molkuc Maria, fiica lui Bîrlea Gheorghe si Ileana, născută la 14 ianuarie 1970 în localitatea Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 3253 Wohlfahrtsbrunn, Wocking 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighetu Marmatiei, Str. Independentei bl. 2, ap. 43, judetul Maramures.

114. Molnar Adrian, fiul lui Molnar Traian si Maria, născut la 7 martie 1973 în localitatea Moftin, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 86825 Bad Wörishofen, Bgm. Mockelstr.  12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Moftinu Mare, Str. Principală nr. 479, judetul Satu Mare.

115. Moravetz Ladislau, fiul lui Moravetz Iosif si Barbora, născut la 1 februarie 1972 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Cehia, 768 61 Bystřice pod Hostŷnem, Laznĕ 1001, Středisko Sola Gratia, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Peregu Mare nr. 75, judetul Arad.

116. Muller Simona, fiica lui Stanca Dumitru si Maria, născută la 19 iunie 1969 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 50858 Köln, Göttingerstr. 23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Verii nr. 8, ap. 24, judetul Brasov.

117. Muntian Mariana, fiica lui Oancea Vasile si Ioana, născută la 5 februarie 1968 în localitatea Rona de Sus, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 3252 Petzenkirchen, Fritz Sedlazek Platz 4/2, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Vadu Izei nr. 303/A, judetul Maramures. Copii minori: Muntian Ioana- Cătălina, născută la 5 august 1996.

118. Muntian Stefan, fiul lui Muntian Gheorghe si Anuta, născut la 8 decembrie 1966 în localitatea Bârsana, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 3252 Petzenkirchen, Fritz Sedlazek Platz 4/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bârsana nr. 1.145, judetul Maramures.

119. Nau Zaharie, fiul lui Neagu Valeriu si Virginia, născut la 26 august 1970 în localitatea Dumbrăveni, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 83395 Freilassing, Jacques Offenbachstr. 23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighisoara, str. Tudor Vladimirescu nr. 12, judetul Mures.

120. Nicolae Raluca-Elena, fiica lui Frăcea Aurel si Paulica, născută la 17 februarie 1973 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 1190 Viena, Geweygasse 4A/2/1, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Turda nr. 102, bl. 30A, sc. A, ap. 8, sectorul 1.

121. Nicolescu Adriana, fiica lui Paler Petru si Eugenia, născută la 10 noiembrie 1979 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Viena, Bischoffgasse 5/17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Panait Cerna nr. 2, bl. 104, sc. A, ap. 30, judetul Brasov.

122. Nicolescu Dragos-Ionel, fiul lui Nicolescu Mircea-Eugen si Cornelia, născut la 7 ianuarie 1974 în localitatea Tecuci, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Viena, Bischoffgasse 5/17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Panait Cerna nr. 2, bl. 104, sc. A, ap. 30, judetul Brasov. Copii minori: Nicolescu Adriana-Theodora, născută la 21 septembrie 2001, si Nicolescu Andrei, născut la 9 ianuarie 2004.

123. Nowosadko Lidia, fiica lui Florean Iosef si Floare, născută la 5 decembrie 1968 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 4030 Linz, Heiderosenweg 17/6/36, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Prieteniei nr. 30, judetul Timis.

124. Oprea Anca-Ioana, fiica lui Betea Georgică si Soulida, născută la 20 martie 1962 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania 18439 Stralsund, Bleistr. 10, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 102-104, sc. 3, ap. 95, sectorul 6.

125. Oprea Carmen, fiica lui Gheorghe si Miriută Maria, născută la 25 noiembrie 1964 în localitatea Cojasca, judetul Dâmbovita, România, cu domiciliul actual în Austria, 8283 Bad Blumau, Blumau 110/5, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Pietei nr. 79, sectorul 1. Copii minori: Oprea Marta, născută la 6 ianuarie 1990; Oprea Iosif, născut la 22 octombrie 1988; Oprea Maria, născută la 12 februarie 1992; Oprea Gedeon, născut la 7 august 1994; Oprea Eva-Denisa, născută la 1 mai 1997; Oprea Jonathan, născut la 22 februarie 1999; Oprea Solomon, născut la 7 aprilie 2001, si Oprea Lazăr, născut la 27 aprilie 2003.

126. Oprea Emil, fiul lui Oprea Gheorghe si Irina, născut la 27 iunie 1963 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 18439 Stralsund, Bleistr. 10, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 102-104, sc. 3, ap. 95, sectorul 6. Copii minori: Oprea Alin-Cristian, născut la 11 iulie 1986.

126 bis. Oprea Alin Cristian, fiul lui Oprea Emil si Anca-Ioana, născut la 11 iulie 1986 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 18439 Stralsund, Bleistr. 10, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 102-104, sc. 3, ap. 95, sectorul 6.

127. Oprea George, fiul lui Oprea Dumitru si Vlăsceanu Vasilica, născut la 7 decembrie 1961 în localitatea Cojasca, judetul Dâmbovita, România, cu domiciliul actual în Austria, 8283 Bad Blumau, Blumau 110/5, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Pietei nr. 79, sectorul 1.

128. Pakay Emilia-Dana, fiica lui Constantinescu Zaharia si Ioana, născută la 30 octombrie 1971 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 76149 Karlsruhe, Durerstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Piata Victoriei nr. 7, sc. G, ap. 33, judetul Timis.

129. Pascu Camelia-Lavinia, fiica lui Cristea Todor si Maria, născută la 21 iunie 1976 în localitatea Copsa Mică, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 3350 Stadt Haag, Holzleiten 114, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Agârbiciu, Str. Principală nr. 114, judetul Sibiu.

130. Pataki Adrian-Gheorghe, fiul lui Pataki Gheorghe si Stefania-Luiza, născut la 13 martie 1970 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 91074 Niederndorf, Bayernstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Revolutia din Decembrie nr. 25, sc. 3, ap. 3, judetul Caras-Severin.

131. Păscoiu Dan, fiul lui Păscoiu Mircea si Livia, născut la 13 iunie 1968 în localitatea Sicula, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 6380 St. Johann in Tirol, Fieberbrunnerstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sicula nr. 241, judetul Arad.

132. Peinkofer Sofia, fiica lui Erdö-Balint Andrei si Estera, născută la 2 iunie 1975 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 94154 Neukirchen v. Wald, Büchl 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Bd. Grivitei nr. 53, bl. 40, sc. A, ap. 30, judetul Brasov.

133. Petric Gheorghe, fiul lui Petric Gheorghe si Magdaia, născut la 17 august 1968 în localitatea Remeti, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 60314 Frankfurt am Main, Hanauer Landstr. 72, cu ultimul domiciliu din România în satul Piatra nr. 125, comuna Remeti, judetul Maramures.

134. Polder Ioana, fiica lui Bîrză Pavel si Elena, născută la 2 ianuarie 1960 în localitatea Orlat, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 93351 Painten, Kelheimerstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Otelarilor bl. 6, ap. 31, judetul Sibiu. Copii minori: Polder Andrea, născută la 13 septembrie 1995.

135. Pop Doru-Stefan, fiul lui Pop Liviu-Stefan si Maria, născut la 20 iunie 1959 în localitatea Băiut, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Spania, 46013 Valencia, str. Alcalde Gisbert Rico, 33 Pta 14, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Obcina Mică nr. 5, bl. A5, sc. 2, ap. 19, sectorul 6.

136. Popescu Diana, fiica lui Popescu Titu-Constantin si Silvia, născută la 9 august 1984 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 85757 Karlsfeld, Erlenweg 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Strandului nr. 2, judetul Sibiu.

137. Presecan Cornelia, fiica lui Timoftei Bazil si Dorina, născută la 15 mai 1963 în localitatea Fărău, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Austria, 3250 Wieselburg, Bahnhofstr. 18/3, cu ultimul domiciliu din România în satul Dâncu Mic nr. 32, comuna Mărtinesti, judetul Hunedoara.

138. Presecan Solomon, fiul lui Presecan Aurel si Marioara, născut la 17 noiembrie 1958 în localitatea Dâncu Mare, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 3250 Wieselburg, Bahnofstr. 18/3, cu ultimul domiciliu din România în satul Dâncu Mic nr. 32, comuna Mărtinesti, judetul Hunedoara.

139. Riegger Anca-Victoria, fiica lui Galea Ilie si Aurelia, născută la 23 august 1967 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 88367 Hohentengen, Beizkoferstr. 56/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Rosia, Str. Scolii nr 195 A, judetul Sibiu.

140. Romănescu Melania, fiica lui Lopatnic Dumitru si Aurora, născută la 2 mai 1961 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Austria, 4863 Seewalchen am Attersee, S.-v.-Brukenthalstr. 43/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, str. Av. Iancu nr. A5, sc. B, ap. 20, judetul Bacău.

141. Salai Alexandra-Erika, fiica lui Salai Alexandru si Floarea, născută la 20 februarie 1983 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Viena, Storchengasse 24/17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Faleza Sud bl. 44, ap. 1, judetul Arad.

142. Sauer Ciprian-Dănut, fiul lui Togoe Gheorghe-Petru si Maria, născut la 14 ianuarie 1978 în localitatea Bocsa, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 71069 Sindelfingen, Probststr. 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bocsa, str. Tudor Vladimirescu nr. 86, judetul Caras-Severin.

143. Schleifer Rodica, fiica lui Dogaru Ion si Floarea, născută la 8 februarie 1974 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 3424 Zeiselmauer-Wolfpassing, Brucknergasse 9/1/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Săcel nr. 40, judetul Sibiu. Copii minori: Lăpădat Flavius-Andrei, născut la 23 iulie 1993.

144. Schmidt Hilda, fiica lui Schmidt Mihail si Ana, născută la 21 aprilie 1952 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 97318 Kitzingen, Kaltensondheimerstr. 45, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Afumati, Str. Scolii nr. 31, judetul Ilfov.

145. Schreier Laura, fiica lui Mudreac Petre si Elena, născută la 20 septembrie 1968 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 85354 Freising, St. Georgstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Labirint nr. 4, sc. A, ap. 18, judetul Timis.

146. Schroder Agata-Elena, fiica lui Crăciunescu Ioan si Mărioara, născută la 12 februarie 1961 în localitatea Fârdea, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 92421 Schwandorf, Reisstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Fârdea nr. 110, judetul Timis.

147. Schuhmann Mirela-Liliana, fiica lui Vlaicu Aurel si Mihăită, născută la 27 februarie 1962 în localitatea Teaca, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Germania, 91126 Schwabach, Hindenburgstr. 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, str. General Grigorescu nr. 4, judetul Bistrita-Năsăud.

148. Schupiter Csaba-Ladislau, fiul lui Sillo Ladislau si Iulianna, născut la 12 ianuarie 1970 în localitatea Reghin, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 86156 Augsburg, Tylerstr. 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Reghin, str. Mihai Viteazul bl. 13N, ap. 19, judetul Mures.

149. Schuster Maria-Cristina, fiica lui Opris Ilie si Maria, născută la 5 mai 1975 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 72793 Pfullingen, Im Katzenbohl 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sura Mare nr. 507, judetul Sibiu.

150. Siegel Erzsebet-T.nde, fiica lui Domokos Zoltan si Eszter, născută la 6 decembrie 1976 în localitatea Bocsa, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Germania, 78054 Villingen Schwenningen, Enzstr. 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Borla nr. 212, judetul Sălaj.

151. Simina Ioan-Marcel, fiul lui Simina Gheorghe si Florica, născut la 7 ianuarie 1974 în localitatea Brad, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 2514 Traiskirchen, Johann Straussstr. 39/1/44, cu ultimul domiciliu din România în satul Valea Bradului nr. 18, localitatea Brad, judetul Hunedoara.

152. Sporea Eleonora, fiica lui Dragomir Teodor si Ana, născută la 18 aprilie 1949 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 3100 St. Pölten, Spratzerner Kirchenweg 35/18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Graz nr. 3, bl. 3, sc. 1, ap. 5, judetul Caras-Severin.

153. Stamin Lidia, fiica lui Nicola Nicolae si Maria, născută la 24 mai 1952 în localitatea Strehaia, judetul Mehedinti, România, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Viena, Bartschweg 7, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Elena Caragiani nr. 35, ap. 5, sectorul 1.

154. Stanciu Adriana-Judit, fiica lui Heged.s Arpad-Sandor si Anica, născută la 11 octombrie 1971 în localitatea Cugir, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Austria, 1200 Viena, Jagerstr. 35/II/50, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 36, sc. C, ap. 30, judetul Timis. Copii minori: Stanciu Ian-Adrian, născut la 12 octombrie 2002.

155. Starociu Ioan-Marian, fiul lui Starociu Ioan si Maria, născut la 22 februarie 1969 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 81369 Munchen, Gottfried Böhmring 35/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Fochistilor nr. 18, judetul Sibiu.

156. Stecz Cornel, fiul lui Stecz Stefan si Emma, născut la 10 iunie 1967 în localitatea Dej, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 73655 Pluderhausen, Hauptstr. 27, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Craiova nr. 28-30, ap. 30, judetul Cluj.

157. Stoenescu Elena-Daniela, fiica lui Ciobanu Nicolae si Vasilica, născută la 13 februarie 1970 în localitatea Caracal, judetul Olt, România, cu domiciliul actual în Austria, 9161 Maria Rain, Goltschacherstr. 11 a/1, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Odobesti nr. 11, bl. T1, sc. B, et. 5, ap. 113, sectorul 3. Copii minori: Stoenescu Christian, născut la 6 iunie 1992.

158. Stoinu Stefania, fiica lui Stoinu Gheorghe si Elena, născută la 8 iulie 1959 în localitatea Jilava, judetul Ilfov, România, cu domiciliul actual în Austria, 8200 Gleisdorf, Neugasse 43, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Jilava, str. Odăi nr. 53, judetul Ilfov.

159. Striffler Magdalena-Marta, fiica lui Chereches Ioan si Marta-Magdalena, născută la 10 ianuarie 1958 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 84032 Landshut, Weilerstr. 40, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Crasna nr. 21-23, corp B, ap. 25, judetul Arad.

160. Str.bl Gabriela-Diana, fiica lui Fedoreac Viorica, născută la 13 ianuarie 1976 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 85247 Schwabhausen, Enzianstr. 15a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Măslinului nr. 5, sc. B, ap. 10, judetul Timis.

161. Sturner Dietmar, fiul lui Giurgiu Viorel si Sturner Renate, născut la 9 iulie 1982 în localitatea Agnita, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 70794 Filderstadt, Kirchstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Agnita, Str. Spitalului nr. 19, judetul Sibiu.

162. Suciu Veronica, fiica lui Rarău Todor si Maria, născută la 28 august 1971 în localitatea Cluj, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Viena, Angeligasse 116/21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 4, ap. 59, judetul Cluj.

163. Szenczi Zsuzsanna-Gabriela, fiica lui Bereczki Iosif si Maria, născută la 1 martie 1959 în localitatea Cluj, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 82140 Olching, Nebelhornstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahută nr. 1, bl. LAMA “D”, ap. 58, judetul Cluj.

164. Szilagyi Csaba, fiul lui Szilagyi Gheorghe si Iuliana, născut la 16 iulie 1969 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 2500 Baden, Josefplatz 12/332, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Grigore Ureche nr. 2, bl. 02, sc. b, ap. 10, judetul Bihor.

165. Szilagyi Helga-Elisabeta, fiica lui Sîrb Gheorghe si Toth Elisabeta, născută la 2 aprilie 1977 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 2500 Baden, Josefplatz 12/332, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, aleea Rogerius nr. 2, bl. L1, ap. 165, judetul Bihor.

166. Szinn Viorica, fiica lui Popa Dumitru si Elena, născută la 30 mai 1970 în localitatea Petrila, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 73760 Ostfildern, Gerhardt Hauptmannstr. 127, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Petrila, Str. Republicii nr. 279, judetul Hunedoara.

167. Seico Silvia, fiica lui Seico Ioan si Silvia, născută la 5 iunie 1968 în localitatea Păltinis, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 8700 Leoben, Salzlande 13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Aleea Tineretului nr. 5, sc. 1, ap. 50, judetul Caras-Severin.

168. Sofinet Ioan, fiul lui Sofinet Vasile si Anuta, născut la 21 august 1966 în localitatea Remeti, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 2801 Katzelsdorf, Hauptstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Remeti nr. 177, judetul Maramures.

169. Soneriu Viorica, fiica lui Vesa Rovin si Veta, născută la 16 august 1952 în localitatea Breaza, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 8403 Lebring, Unterer Sonnenweg 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Victoria, Str. Chimistilor nr. 69, judetul Brasov.

170. Theilacker Adelina-Denisa-Rodica, fiica lui Maissner Constantin si Viorica, născută la 20 martie 1954 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 71711 Murr, Rieslingweg 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. N. D. Cocea nr. 12, judetul Sibiu.

171. Thomas Eugenia-Valeria, fiica lui Gomonea Gheorghe si Eugenia, născută la 10 septembrie 1976 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Germania, 71679 Asperg, Falkenweg 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, Str. Gării nr. 30, bl. Turn, sc. B, ap. 111, judetul Bistrita-Năsăud.

172. Toderascu Elena, fiica lui Telespan Ion si Saveta, născută la 30 iunie 1967 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 4060 Leonding, Welserstr. 7/1/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Otelarilor nr. 46, judetul Sibiu.

173. Tomicsek Anamaria-Henriette, fiica lui Tomicsek Ioan si Daniela-Lia, născută la 12 ianuarie 1983 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 79713 Bad S.ckingen, Eggbergstr. 31, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, Str. Honoriciului nr. 23, judetul Timis.

174. Triponescu Bogdan-Petru, fiul lui Triponescu Iuliu-Cornel si Veronica, născut la 13 martie 1974 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 22417 Hamburg, Tangstedter Landstr. 485, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Grivitei nr. 48, bl. M, ap. 20, judetul Brasov.

175. Troiano Ildiko, fiica lui Meisel Iosif si Ildica, născută la 19 iunie 1977 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 72644 Oberboihingen, Weinbergweg 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Lacurilor nr. 5, bl. 6, sc. B, ap. 4, judetul Brasov.

176. Titoiu Niculae, fiul lui Titoiu Anastase si Reveica, născut la 31 iulie 1952 în localitatea Bărăganu, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Viena, Hollergasse 37/1-2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Constanta, Str. Orhideelor nr. 12, bl. V2, sc. c, ap. 52, judetul Constanta. Copii minori: Titoiu Cristina, născută la 5 septembrie 1986.

177. Urducea Ioana-Daniela, fiica lui Petre Niculae si Luana, născută la 1 ianuarie 1973 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 7111 Parndorf, Joseph Haydngasse 1a/6/1, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Aurel Botea bl. B9, sc. 1, ap. 51, sectorul 3.

178. Urducea Robert, fiul lui Urducea Dumitru si Mironica, născut la 18 noiembrie 1971 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 7111 Parndorf, Joseph Haydngasse 1a/6/1, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Aurel Botea bl. B9, sc. 1, ap. 51, sectorul 3. Copii minori: Urducea Robert-Daniel, născut la 19 ianuarie 2000, si Urducea Eduard, născut la 7 august 1996.

179. Vasile Carmen, fiica lui Vasile Alexandru si Stefania, născută la 6 martie 1982 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 8200 Gleisdorf, Neugasse 43, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Jilava, str. Odăi nr. 53, judetul Ilfov.

180. Vasilescu Ion, fiul lui Vasilescu Paul si Morărescu Georgeta, născut la 3 ianuarie 1950 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 61350 Bad Homburg v.d. Hohe, Konigsteinerstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Mihail Sebastian nr. 136, bl. V91, sc. 3, ap. 82, sectorul 5.

181. Veltan Zsolt-Csaba, fiul lui Veltan Istvan si Iuliana, născut la 26 septembrie 1973 în localitatea Cluj, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 71394 Kernen im Remstal, Endersbacherstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Mirăslău nr. 2, judetul Cluj.

182. Vinandy Andreea-Claudia, fiica lui Cotan Marcian si Lucia-Maria, născută la 4 mai 1977 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Luxemburg, 31 rue Edouard Oster, 2272 Howald, Hesperange, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Elev Stefănescu Stefan nr. 15, bl. 452, sc. 1, ap. 79, sectorul 2. Copii minori: Vinandy Justin-Alec, născut la 13 decembrie 1998, si Vinandy Liana-Alexandra, născută la 30 iunie 2003.

183. Vitai Attila-Gheorghe, fiul lui Vitai Stefan si Elvira, născut la 22 aprilie 1970 în localitatea Jimbolia, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 3370 Ybbs an der Donau, Josef Traxlerstr. 4/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Jimbolia, Str. Spre Nord bl. 2, sc. G, et. III, ap. 8, judetul Timis. Copii minori: Vitai Robert-Sebastian, născut la 21 mai 2003.

184. Vitai Monica-Daniela, fiica lui Otvos Ioan si Lucia, născută la 14 februarie 1976 în localitatea Jimbolia, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 3370 Ybbs an der Donau, Josef Traxlerstr. 4/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Jimbolia, str. C. Dobrogeanu Gherea nr. 7, judetul Timis.

185. Vizicicanici Mircea, fiul lui Vizicicanici Vasile si Silvia, născut la 12 iunie 1967 în localitatea Păltinisul, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 2700 Wiener Neustadt, Mitterfeldgasse 8, cu ultimul domiciliu din România în satul Cornutel nr. 178, comuna Păltinis, judetul Caras-Severin.

186. Vizicicanici Victoria-Mirela, fiica lui Gogoasă Miron-Constantin si Lidia, născută la 19 martie 1976 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 2700 Wiener Neustadt, Mitterfeldgasse 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Str. Tarinei bl. A4, sc. B, ap. 7, judetul Caras-Severin.

187. Voinea Thimea-Monica, fiica lui Beke Stefan si Maria-Magdolna, născută la 3 iulie 1974 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 77933 Lahr/Schwarzwald, Geroldsecker Vorstadt 53, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. De Mijloc nr. 10, judetul Brasov.

188. Walter Cristine-Florentina, fiica lui Pădurariu Petru si Lucia, născută la 17 aprilie 1970 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cu domiciliul actual în Germania, 86500 Kutzenhausen, Biburgerstr. 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ciurea, judetul Iasi.

189. Waltl Cornelia, fiica lui Waltl Johannes-Franz-Ernest, născută la data de 15 iulie 1974 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 8052 Graz, Schererstr. 33A/I/4, cu ultimul domiciliu din România în satul Bozna nr. 30, comuna Treznea, judetul Sălaj.

190. Wilhelm Laura-Irina, fiica lui Dănilă Mitiu si Maria, născută la 5 mai 1972 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cu domiciliul actual în Germania, 91074 Herzogenaurach, Tachauerweg 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Iasi, str. Mag. Natională nr. 192, bl. C2, sc. A, ap. 5, judetul Iasi.

191. Zeig Veronica, fiica lui Avramescu Ion si Maria, născută la 25 martie 1963 în localitatea Bumbesti-Jiu, judetul Gorj, România, cu domiciliul actual în Germania, 90480 Nurnberg, Passauerstr. 54, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bumbesti-Jiu, Str. Muzeului bl. 12, sc. b, ap. 17, judetul Gorj.

192. Zollner Rozalia, fiica lui Schneider Anton si Rozalia, născută la 15 august 1940 în localitatea Macea, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 86167 Augsburg, Kantstr. 49, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Macea nr. 999, judetul Arad.