MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.254         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

64. - Hotărâre privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul dispozitiilor art. 40 alin. (3), ale art. 41 si ale art. 56 alin. (1) si (2) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenta numerică si nominală a comisiilor permanente ale Senatului, potrivit anexelor nr. I-XV*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 decembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 decembrie 2004.

Nr. 64.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a