MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.268         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercfuri, 29 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

65. - Hotărâre privind validarea magistratilor alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

137. - Ordonantă de urgentă referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. pentru finantarea unor obiective majore de investitii

 

2.349. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Bega Upsom” - S.A.

 

2.350. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Antrepriza de Constructii si Instalatii” - S.A.

 

2.351. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Carpat Agregate” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.677. - Ordin al ministrului sănătătii privind stabilirea cuantumului taxei pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obtinerii celei de-a doua specialităti înrudite fără concurs de rezidentiat, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si al ministrului educatiei si cercetării nr. 546/4.260/2004

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea magistratilor alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) si alin. (4) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează, pentru un mandat de 6 ani, magistratii alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzuti în lista-anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 decembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2004.

Nr. 65.

 

ANEXĂ

 

LISTA

magistratilor alesi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Functia

Instanta

1.

Bărbulescu Lidia

Vicepresedinte

Înalta Curte de Casatie si Justitie

2.

Pandrea Anton

Presedintele Sectiei penale

Înalta Curte de Casatie si Justitie

3.

Tuculeanu Alexandru

Procuror

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

4.

Amarie Ioan

Procuror general

Parchetul National Anticoruptie

5.

Lupascu Dan

Presedinte

Curtea de Apel Bucuresti

6.

Gâlcă Iulian

Presedinte

Curtea de Apel Alba Iulia

7.

Hărăstăsanu Angela

Judecător

Curtea de Apel Brasov

8.

Andreies Virgil-Viorel

Presedinte

Curtea de Apel Cluj

9.

Bejinaru Florica

Presedinte

Tribunalul Mehedinti

10.

Huza Maria

Presedinte

Tribunalul Bucuresti

11.

Rădulescu Alexandrina Ioana

Judecător

Judecătoria Cluj-Napoca

12.

Dăscălescu Liviu

Procuror general adjunct

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti

13.

Deliorga Cristian

Prim-procuror

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanta

14.

Chiujdea Nicolae Dan

Prim-procuror

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, Bucuresti

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. pentru finantarea unor obiective majore de investitii

 

În scopul realizării în regim de maximă urgentă a unor investitii de către Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A., care are obligatia lansării fazelor initiale ale Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti, în perioada mai 2004 - noiembrie 2005, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2004, aprobată cu completări prin Legea nr. 322/2004, si obligatia acoperirii cu fonduri proprii a acestor lucrări, ceea ce reprezintă o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările ulterioare, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. va retine si va utiliza sumele datorate Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie ca dividende pe anul 2004 pentru finantarea investitiilor privind modernizarea, precum si dezvoltarea infrastructurii de transport al gazelor naturale, care fac parte din domeniul public al statului, după deducerea impozitului pe dividende.

Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplică si pentru dividendele aferente exercitiului financiar al anului 2003, constituite, cuvenite si nevărsate Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se supun de către Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. spre notificare Consiliului Concurentei, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 137.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Bega Upsom” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Bega Upsom” - S.A., cu sediul în orasul Ocna Mures, str. Mihai Eminescu, judetul Alba, în calitate de concesionar, în perimetrul Gurasada-Poieni, comuna Gurasada, judetul Hunedoara, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Georgeta Molosaga

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.349.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Antrepriza de Constructii si Instalatii” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Antrepriza de Constructii si Instalatii” - S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Dorobantilor nr. 70, judetul Cluj, în calitate de concesionar, în perimetrul Bata (Somes) situat în localitatea Petru Rares, judetul Bistrita-Năsăud, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Georgeta Molosaga,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.350.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Carpat Agregate” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Carpat Agregate” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Iuliu Teodori nr. 1, sectorul 5, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de calcar industrial si de constructie, în perimetrul Bididia din localitatea Tulcea, judetul Tulcea, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Georgeta Molosaga,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.351.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului taxei pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obtinerii celei de-a doua specialităti înrudite, fără concurs de rezidentiat, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si al ministrului educatiei si cercetării nr. 546/4.260/2004

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învătământului postuniversitar medical si farmaceutic uman, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul Directiei resurse umane, formare profesională, concursuri si examene nr. OB/14.764/2004,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obtinerii celei de-a doua specialităti înrudite fără concurs de rezidentiat se stabileste potrivit anexei care face parte integrantă din  prezentul ordin.

(2) Plata taxei se face în contul Centrului National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali nr. RO72TREZ7025025XXX000266 Trezoreria sectorului 2 Bucuresti, în 4 transe trimestriale, la începutul fiecărui trimestru.

Art. 2. - (1) Din sumele încasate 20% revin Centrului National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali pentru acoperirea managementului programelor la nivel national, 80% revenind institutiilor de învătământ superior medical si farmaceutic.

(2) Din sumele încasate institutiile de învătământ superior medical si farmaceutic vor aloca unitătilor sanitare în care se desfăsoară stagiul de pregătire, pentru fiecare participant, următoarele procente:

- 20% pentru specialitătile de la grupele 7, 8, 9, 10, 11 si 12;

- 15% pentru specialitătile de la grupele 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 13.

Art. 3. - Directia resurse umane, formare profesională, concursuri si examene, Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali si institutiile de învătământ superior medical si farmaceutic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 1.677.

 

ANEXĂ*)