MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 104         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 februarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

1. - Hotărâre pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

1. - Hotărâre pentru alegerea vicepresedintilor Senatului în prima sesiune a anului 2004

 

2. - Hotărâre pentru alegerea secretarilor Senatului în prima sesiune a anului 2004

 

3. - Hotărâre pentru alegerea chestorilor Senatului în prima sesiune a anului 2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 401 din 28 octombrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

20. - Hotărâre privind recunoasterea Uniunii Nationale a Cadrelor Militare în Rezervă si în Retragere “Alexandru Ioan Cuza” ca fiind de utilitate publică

 

65. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în orasul Negru Vodă, judetul Constanta

 

66. - Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investitii “Extindere Spital Clinic de Pediatrie” Timisoara - corp B din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al municipiului Timisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, judetul Timis

 

67. - Hotărâre privind stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neachitarea la termenul de scadentă a obligatiilor de plată si pe perioada pentru care au fost acordate înlesniri la plată

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 64 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si al art. 23 si 24 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor următorii deputati:

- Viorel Hrebenciuc - Grupul parlamentar al P.S.D.

- Constantin Nită - Grupul parlamentar al P.S.D.

- Corneliu Ciontu - Grupul parlamentar al P.R.M.

- Radu Berceanu - Grupul parlamentar al P.D.

Art. 2. - Se aleg în functia de secretar al Camerei Deputatilor următorii deputati:

- Tudor Mohora - Grupul parlamentar al P.S.D.

- Nicolae Leonăchescu - Grupul parlamentar al P.R.M.

- Gheorghe Albu - Grupul parlamentar al P.D.

- Puiu Hasotti - Grupul parlamentar al P.N.L.

Art. 3. - Se aleg în functia de chestor al Camerei Deputatilor următorii deputati:

- Alexandru Lăpusan - Grupul parlamentar al P.S.D.

- Nicolae Vasilescu - Grupul parlamentar al P.R.M.

- Gelil Eserghep - Grupul parlamentar al P.R.M.

- Lászlö Borbély - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 2 februarie 2004.

Nr. 1.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepresedintilor Senatului în prima sesiune a anului 2004

 

În temeiul art. 64 alin. (2) si (5) din Constitutia României, republicată, si al art. 26 si 27 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul hotărăste:

Articol unic. - Se aleg în functia de vicepresedinte al Senatului următorii senatori:

1. Dan Mircea Popescu Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Doru Ioan Tărăcilă Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Gheorghe Buzatu Grupul parlamentar al P.R.M.

4. Radu Vasile Grupul parlamentar al P.D.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 februarie 2004.

Nr. 1.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea secretarilor Senatului în prima sesiune a anului 2004

 

În temeiul art. 64 alin. (2) si (5) din Constitutia României, republicată, si al art. 26 si 27 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul hotărăste :

 

Articol unic. - Se aleg în functia de secretar al Senatului următorii senatori:

1. Ion Predescu Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Mihai Ungheanu Grupul parlamentar al P.R.M.

3. Valentin Zoltan Puskas Grupul parlamentar al U.D.M.R.

4. Paul Păcuraru Grupul parlamentar al P.N.L.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 februarie 2004.

Nr. 2.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea chestorilor Senatului în prima sesiune a anului 2004

 

În temeiul art. 64 alin. (2) si (5) din Constitutia României, republicată, si al art. 26 si 27 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul hotărăste :

 

Articol unic. - Se aleg în functia de chestor al Senatului următorii senatori:

1. Sorin Adrian Vornicu senator independent

2. Dumitru Badea Grupul parlamentar P.R.M.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 februarie 2004.

Nr. 3.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 401

din 28 octombrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “SANCOMI” - S.R.L. din Tecuci în Dosarul nr. 832/2003 al Judecătoriei Tecuci.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 237C/2003, nr. 240C/2003, nr. 260C/2003 si nr. 262C/2003.

La apelul nominal este prezentă Societatea Comercială “MEFITEX” - S.A. din Suceava, prin avocat Ionel-Nicolaie Nechita, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Din oficiu Curtea ridică problema conexării dosarelor, având în vedere obiectul identic al cauzelor.

Reprezentantul părtii prezente nu se opune conexării cauzelor.

Având cuvântul asupra acestui incident procedural, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de conexare a dosarelor, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, întrucât au ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate.

Curtea, deliberând, decide conexarea dosarelor nr. 237C/2003, nr. 240C/2003, nr. 260C/2003 si nr. 262C/2003 la Dosarul nr. 236C/2003, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, conform căruia “Procedura jurisdictională [...] se completează cu regulile procedurii civile [...]”, raportat la art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia .[...] întrunirea mai multor pricini [...] în care sunt aceleasi părti sau chiar împreună cu alte părti si al căror obiect si cauză au între dânsele o strânsă legătură [...] poate fi făcută de judecător chiar dacă părtile nu au cerut-o”.

Avocatul părtii prezente solicită admiterea exceptiei, arătând că dispozitiile art. 127, prin instituirea obligativitătii depunerii unei cautiuni numai de către persoanele juridice, sub sanctiunea neînregistrării la instantele judecătoresti a contestatiei la executare, contravine prevederilor constitutionale ale art. 16 si 21, precum si ale art. 6 pct. 1 teza întâi din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În opinia sa cheltuielile ocazionate de înfăptuirea actului de justitie sunt acoperite prin taxa de timbru instituită prin lege, iar descurajarea tergiversării executării obligatiilor, prin exercitarea abuzivă a contestatiilor la executare, poate fi realizată prin cautiunea stabilită pentru suspendarea executării silite. În sustinerea celor de mai sus depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca neîntemeiată, arătând că textul legal criticat a mai format anterior obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea statuând că acest text este constitutional.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierile din 7 mai 2003, 12 mai 2003, 5 mai 2003, 26 mai 2003 si 8 mai 2003, pronuntate în dosarele nr. 832/2003, nr. 5.324/2003, nr. 2.692/2003, nr. 2.479/2003 si nr. 700/2003, Judecătoria Tecuci, Judecătoria Iasi, Judecătoria Suceava si Judecătoria Gherla au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “SANCOMI” - S.R.L. din Tecuci, Societatea Comercială “R.A.B. Romanian Agricultural Business” - S.R.L. din Iasi, Societatea Comercială “Prestări Servicii de Interes Public” - S.A. din Suceava, Societatea Comercială “MEFITEX” - S.A. din Suceava si Societatea Comercială “Service Auto Boros Tour” din Gherla.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul legal criticat încalcă principiul liberului acces la justitie, deoarece “se conditionează exercitarea unei actiuni civile de achitarea unei cautiuni stabilite în mod arbitrar de lege, indiferent dacă se solicită si suspendarea executării”. În opinia autorilor exceptiei cautiunea constituie în acest caz o conditie de exercitare a actiunii, achitarea ei fiind necesară chiar dacă nu se solicită suspendarea executării si executarea îsi continuă cursul pe timpul judecării contestatiei la executare. Se sustine, de asemenea, că textul criticat ar contraveni si prevederilor art. 41 alin. (2) din Constitutie, întrucât impunerea cautiunii ca o conditie a exercitării contestatiei la executare, doar în ipoteza în care contestatorul este o persoană juridică, creează o diferentă de tratament juridic ce duce la concluzia că proprietatea privată este ocrotită în mod diferit în functie de calitatea titularului. În acest fel se încalcă si prevederile art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Instanta de judecată consideră că dispozitiile legale criticate aduc atingere exercitării accesului liber la justitie, deoarece prevăd obligativitatea depunerii unei cautiuni pentru exercitarea contestatiei la executare. În acest fel se încalcă si art. 6 din Conventia europeană a drepturilor omului, întrucât contestatia nu va fi înregistrată dacă nu se face dovada privind plata cautiunii.

De asemenea se apreciază că textul de lege criticat contravine si art. 41 alin. (2) din Constitutie, întrucât prevede obligativitatea depunerii cautiunii numai pentru persoanele juridice, iar nu si pentru persoanele fizice.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul său de vedere, apreciază că textul criticat nu încalcă art. 21 din Constitutie, deoarece cei interesati pot face contestatie la executarea silită, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul organului de executare. Acest text nu împiedică debitorul de a se adresa justitiei, ci doar se stabileste cuantumul cautiunii fără de care nu se poate proceda la solutionarea cererii.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază, de asemenea, că textul de lege criticat nu încalcă art. 21 din Constitutie, deoarece cautiunea instituită de acest text de lege constituie o garantie, în vederea evitării abuzurilor de drept si a exercitării cu rea-credintă a contestatiei la executare, care ar putea determina tergiversarea solutionării cauzelor, precum si amânarea realizării creantelor bugetare, afectând astfel economia natională.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, cu modificările ulterioare, care au următorul continut:

- Art. 127: “(1) Contestatia la executare se face cu conditia depunerii numai de către persoanele juridice a unei cautiuni egale cu 20% din cuantumul sumei datorate, la unitatea teritorială a trezoreriei statului.

(2) Dovada privind plata cautiunii prevăzute la alin. (1) va însoti în mod obligatoriu contestatia debitorului, fără de care aceasta nu va putea fi înregistrată.

(3) Verificarea cuantumului cautiunii se va efectua de judecătorul de serviciu la data înregistrării cererii.”

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 16, 21 si ale art. 41 alin. (2) din Constitutie.

Asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 Curtea s-a pronuntat prin mai multe decizii, ca de exemplu, Decizia nr. 229 din 3 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 26 iunie 2003 si Decizia nr. 313 din 10 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 8 august 2003.

În considerentele acestor decizii Curtea a retinut că prevederile art. 16 din Constitutie, care consacră “Egalitatea în drepturi”, se referă la cetăteni, instituind egalitatea acestora în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări. În jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale, de exemplu, prin Decizia nr. 102 din 31 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 11 decembrie 1995, s-a statuat că textul constitutional al art. 16 alin. (1) ar fi aplicabil, în cazul persoanelor colective fată de care s-a promovat un tratament juridic diferentiat, numai dacă prin aceasta regimul juridic diferit s-ar răsfrânge asupra cetătenilor, implicând inegalitatea lor în fata legii si a autoritătilor publice. Asa fiind, dispozitiile art. 16 din Constitutie nu sunt incidente în cauză.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia dispozitiile de lege ce fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îngrădesc accesul liber la justitie, prin aceleasi decizii Curtea a statuat că depunerea cautiunii stabilite prin art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 are rolul de a frâna actiunile dilatorii ale persoanelor juridice în cadrul procedurii de executare silită, fără ca prin aceasta să fie încălcate prevederile art. 21 din Constitutie. Cu privire la constitutionalitatea instituirii unei cautiuni, ca o conditie a sesizării instantelor judecătoresti, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 236 din 5 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 20 noiembrie 2001, respingându-se sustinerile privind încălcarea dreptului de acces la justitie. Prin această decizie s-a statuat că accesul liber la justitie semnifică faptul că orice persoană poate sesiza instantele judecătoresti în cazul în care consideră că drepturile, libertătile sau interesele sale legitime au fost încălcate, iar nu faptul că acest acces nu poate fi supus nici unei conditionări, precum si că “această modalitate de reglementare, care reprezintă o optiune a legiuitorului, este în conformitate cu dispozitiile constitutionale privind competenta si procedura în fata instantelor judecătoresti si exercitarea cu bună-credintă a drepturilor subiective”.

Atât considerentele, cât si solutiile din aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii. Cele statuate prin decizia entionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “SANCOMI” - S.R.L. din Tecuci, Societatea Comercială “R.A.B. Romanian Agricultural Business” - S.R.L. din Iasi, Societatea Comercială “Prestări Servicii de Interes Public” - S.A. din Suceava, Societatea Comercială “MEFITEX” - S.A. din Suceava si Societatea Comercială “Service Auto Borsos Tour” din Gherla, în dosarele nr. 832/2003 al Judecătoriei Tecuci, nr. 5.324/2003 al Judecătoriei Iasi, nr. 2.692/2003 si nr. 2.479/2003 ale Judecătoriei Suceava si nr. 700/2003 al Judecătoriei Gherla.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 octombrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Uniunii Nationale a Cadrelor Militare în Rezervă si în Retragere “Alexandru Ioan Cuza” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu

privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Uniunea Natională a Cadrelor Militare în Rezervă si în Retragere “Alexandru Ioan Cuza”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2004.

Nr. 20.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în orasul Negru Vodă, judetul Constanta

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Negru Vodă nr. 22 din 18 aprilie 2003, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al orasului Negru Vodă, judetul Constanta, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Negru Vodă a unei părti dintr-un imobil compus din clădire si teren aferent, situat în orasul Negru Vodă, judetul Constanta, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor se face pe bază de protocol încheiat între cele două părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.

Nr. 65.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare a imobilului situat în orasul Negru Vodă, Str. Constantei nr. 1, judetul Constanta

 

Locul unde este situat

imobilul

Autoritatea publică

de la care

se preia imobilul

Autoritatea căreia

i se dă în

administrare imobilul

Caracteristicile

tehnice

ale imobilului

Nr. M.F.P. conform Hotărârii Guvernului nr. 45/2003

Orasul Negru Vodă,

Str. Constantei nr. 1, judetul Constanta

Consiliul Local al

Orasului Negru Vodă

Ministerul

Administratiei si

Internelor -

în folosinta

Inspectoratului de

Politie al Judetului

Constanta

Suprafata construită = 207,50 m2

Suprafata desfăsurată = 415,00 m2

Suprafata terenului = 1.363 m2

Urmează a

se atribui la

M.F.P.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare a imobilului situat în orasul Negru Vodă, Str. Constantei nr. 22, judetul Constanta

 

Locul unde este situat

imobilul

Autoritatea publică

de la care

se preia imobilul

Autoritatea căreia

i se dă în

administrare imobilul

Caracteristicile

tehnice

ale imobilului

Nr. M.F.P. conform

Hotărârii Guvernului

nr. 45/2003

Orasul Negru Vodă,

Str. Constantei nr. 22, judetul Constanta

 

Statul român -

Ministerul Administratiei

si Internelor - în

folosinta Inspectoratului

de Politie al Judetului

Constanta

Orasul Negru Vodă

Consiliul Local

 

Suprafata construită = 156,81 m2

Suprafata desfăsurată = 156,81 m2

Suprafata terenului = 400 m2

 

114.257

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investitii “Extindere Spital Clinic de Pediatrie” Timisoara - corp B din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al municipiului Timisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, judetul Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (1) si art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investitii “Extindere Spital Clinic de Pediatrie” Timisoara - corp B, situat în municipiul Timisoara, piata Regina Maria nr. 2, judetul Timis, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al municipiului Timisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, judetul Timis.

(2) Înscrierea în contabilitatea publică a unitătii administrativ-teritoriale a obiectivului de investitii prevăzut la alin. (1) se face conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la alin. (1) se asigură în continuare din bugetul consiliului local, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinatie, precum si din alte surse, în conditiile legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.

Nr. 66.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neachitarea la termenul de scadentă a obligatiilor de plată si pe perioada pentru care au fost acordate înlesniri la plată

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 109 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Nivelul dobânzii datorate pentru neachitarea la termenul de scadentă de către debitori a obligatiilor de plată reprezentând impozite, taxe si alte contributii, precum si pe perioada pentru care au fost acordate înlesniri la plată este de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere sau zi calendaristică, după caz.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.513/2002 pentru stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare si pe perioada amânării sau esalonării la plată a obligatiilor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 28 decembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 67.