MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 145         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

41. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

42. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

43. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 38 din 29 ianuarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

712/199/2003-126. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot  si pulberi provenite din instalatii mari de ardere

 

69. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura administrativă de solutionare a contestatiilor referitoare la refuzul de eliberare a certificatului de înregistrare sau a licentelor

 

134. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea conditiilor privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar ca decoratie civilă

 

135. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea conditiilor privind conferirea Medaliei Meritul Sanitar ca decoratie civilă

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înfiintare,

în semn de apreciere a întregii activităti, materializată prin elaborarea a numeroase studii de valoare privind economia românească si evolutia societătii din tara noastră, asigurându-se astfel baza stiintifică a programelor de dezvoltare a României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria H - “Cercetarea stiintifică”, Institutului de Economie Natională.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 februarie 2004.

Nr. 41.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului apărării nationale,

pentru contributia adusă în procesul de modernizare a armatei române si întărirea relatiilor de colaborare cu armatele statelor membre N.A.T.O.,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului maior Jean-Philippe Berque, cooperant militar francez.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 februarie 2004.

Nr. 42.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului administratiei si internelor,

pentru întreaga activitate de consilier al comandantului Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, prin care a contribuit la consolidarea spiritului de colaborare si întrajutorare între Jandarmeria Română si Jandarmeria Franceză,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului maior Serge-Georges A. Bezombes din Jandarmeria Franceză.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 februarie 2004.

Nr. 43.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 38

din 29 ianuarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Toto Com”-S.R.L. din Oradea si Marcel Boca în Dosarul nr. 4.810/R/2003 al Tribunalului Arad - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 520D/2003, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Societatea Comercială “Procom Coralis” - S.R.L. din Arad în Dosarul nr. 6.546/R/2003 al Tribunalului Arad - Sectia comercială si de contencios administrativ. La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. În continuare Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 521D/2003 având, de asemenea, ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Societatea Comercială “Resco”-S.A. din Arad si Viorel Hanc în Dosarul nr. 6.547/R/2003 al aceleiasi instante. Si în acest dosar, la apelul nominal, se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 520D/2003 si nr. 521D/2003 la Dosarul nr. 519D/2003, care a fost primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca devenită inadmisibilă, întrucât, ulterior sesizării Curtii Constitutionale, textul de lege criticat a fost abrogat expres prin art. 298 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 17 octombrie 2003, pronuntate în dosarele nr. 4.810/2003, nr. 6.546/R/2003 si nr. 6.547/R/2003, Tribunalul Arad - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Toto Com” - S.R.L. din Oradea si Marcel Boca, de Societatea Comercială “Procom Coralis” - S.R.L. din Arad si de Societatea Comercială “Resco” - S.A. din Arad si Viorel Hanc în cauze civile privind solutionarea recursurilor declarate împotriva sentintelor prin care s-au respins plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a unor contraventii, întocmite de Garda Financiară Arad.

În motivările exceptiei, având un continut identic, se sustine că dispozitiile art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 instituie o dublă confiscare, ceea ce încalcă prevederile art. 41 alin. (1), (7) si (8) din Constitutie, care “ocroteste proprietatea privată a oricărui cetătean al României în fata oricăror ingerinte, inclusiv împotriva unor eventuale abuzuri săvârsite de către organele administratiei publice care aplică sanctiuni contraventionale”.

Tribunalul Arad - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului. Guvernul, în punctul său de vedere, invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, care este în sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitia legală criticată este constitutională, întrucât reglementează o limită a exercitării dreptului fundamental de proprietate, or, potrivit art. 44 alin. (1) din Constitutie, republicată, limitele si continutul dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege. Consideră, de asemenea, că nici prin raportare la prevederile art. 44 alin. (8) si (9) din Constitutie, republicată, exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, deoarece “confiscarea averii ilicit dobândite, reglementată de art. 44 alin. (8) din Constitutie, republicată, nu trebuie confundată cu confiscarea specială, care nu poartă asupra unei averi, ci, conform art. 44 alin. (9) din Constitutie, republicată, asupra bunurilor destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii”. Invocă în acest sens Deciziile Curtii Constitutionale nr. 105 din 11 martie 2003, nr. 195 din 13 mai 2003 si nr. 442 din 20 noiembrie 2003.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul juridic al accizelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002, prevederi al căror continut este următorul:

Art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a: “(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează după cum urmează: [...]

- cu amendă de la 1.500.000.000 lei la 2.000.000.000 lei, confiscarea cantitătilor de produse astfel comercializate si confiscarea veniturilor obtinute din vânzarea produselor, cea de la lit. m).”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin art. 41 alin. (1), (7) si (8) din Constitutie, devenit art. 44 alin. (1), (8) si (9) din Constitutia republicată, prevederi care au următorul continut:

Art. 44 alin. (1), (7) si (8): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite prin lege. [...]

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că, ulterior sesizării sale, prin încheierile din 17 octombrie 2003, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002, a fost abrogată expres prin art. 298 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. Totodată, potrivit art. 297 din lege, Codul fiscal intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, asa încât, în prezent, dispozitia de lege criticată nu mai este în vigoare. În consecintă, în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit căruia “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă si urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. nr. 523/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Toto Com” - S.R.L. din Oradea, Marcel Boca, Societatea Comercială “Procom Coralis” - S.R.L. din Arad, Societatea Comercială “Resco” - S.A. din Arad si Viorel Hanc în dosarele Tribunalului Arad - Sectia comercială si de contencios administrativ nr. 4.810/R/2003, nr. 6.546/R/2003 si nr. 6.547/R/2003.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 ianuarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Nr. 712 din 24 septembrie 2003

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 199 din 9 octombrie 2003

MINISTERUL ADMINISTRATIEI

SI INTERNELOR

Nr. 126 din 3 februarie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului si ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 604/2003,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, ministrul economiei si comertului si ministrul administratiei si internelor emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Anexa continând Ghidul privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere se pune la dispozitie celor interesati pe paginile web ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, la adresa: www.mappm.ro, Ministerului Economiei si Comertului, la adresa: www.minind.ro, si Ministerului Administratiei si Internelor, la adresa: www.mapgov.ro.

Art. 3. - Prezentul ordin, cu exceptia anexei, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura administrativă de solutionare a contestatiilor referitoare la refuzul de eliberare a certificatului de înregistrare sau a licentelor

 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) si (6) si ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare,

presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind procedura administrativă de solutionare a contestatiilor referitoare la refuzul de eliberare a certificatului de înregistrare sau a licentelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,

Nineta Bărbulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 februarie 2004.

Nr. 69.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind procedura administrativă de solutionare a contestatiilor referitoare la refuzul de eliberare a certificatului de înregistrare sau a licentelor

 

Art. 1. - Contestatiile formulate în conditiile Legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, denumită în continuare lege, sunt căi administrative de atac îndreptate împotriva refuzului de eliberare a certificatului de înregistrare sau a licentelor.

Art. 2. - Pentru analizarea contestatiilor referitoare la refuzul eliberării de către Agentia Natională de Control al Exporturilor, denumită în continuare ANCEX, a certificatului de înregistrare sau a licentelor, presedintele ANCEX stabileste prin ordin o comisie formată dintr-un presedinte si cel putin 2 membri.

Art. 3. - Contestatia se formulează în scris si va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

a) numele sau denumirea contestatorului, sediul ori domiciliul acestuia;

b) obiectul contestatiei;

c) arătarea motivelor de fapt si de drept pe care se întemeiază contestatia.

Art. 4. - Contestatia trebuie semnată de contestator sau de reprezentantul legal al acestuia, iar în cazul persoanelor juridice trebuie să poarte si stampilă. Dovedirea calitătii de reprezentant al contestatorilor, persoane fizice sau juridice, se face prin împuternicire avocatială, în cazul avocatilor, sau prin procură autentificată, în cazul persoanelor care nu au calitatea de angajat ori de reprezentant legal al contestatorului.

Persoanele care au calitatea de angajat sau de reprezentant legal al contestatorului îsi legitimează calitatea de reprezentant printr-o delegatie eliberată de contestator, care în cazul persoanelor juridice trebuie să poarte si stampilă, precum si prin acte care să dovedească calitatea de angajat sau de reprezentant legal.

Art. 5. - (1) Contestatia se depune, sub sanctiunea decăderii, în termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat, la organul emitent al acestuia.

(2) Termenul de 15 zile se calculează pe zile pline, prima si ultima zi a termenului intrând în calculul acestora.

Art. 6. - (1) Comisia de analizare a contestatiilor stabilită conform art. 2 va analiza, în legătură cu contestatiile primite în termenul legal de 15 zile de la comunicarea refuzului, atât motivele care au condus la refuz, cât si argumentele prezentate în contestatie.

(2) În situatia în care comisia constată că termenul legal de exercitare a contestatiei a fost depăsit, va respinge contestatia ca tardivă, fără a mai analiza alte elemente ale acesteia.

Art. 7. - (1) Pentru aprofundarea analizei comisia de analizare a contestatiilor poate să desfăsoare activităti de verificare, documentare si evaluare la sediul solicitantului cererii de eliberare a certificatului de înregistrare, respectiv a licentelor.

(2) Comisia de analizare a contestatiilor poate suspenda, prin decizie motivată, solutionarea cauzei atunci când există indiciile săvârsirii unei infractiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra solutiei ce urmează să fie dată în procedura administrativă reglementată de prezentele norme metodologice.

(3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea.

Art. 8. - (1) După finalizarea analizei, în termen de 30 de zile, comisia de analizare a contestatiilor va întocmi un proces-verbal cu rezultatele acesteia.

(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) va mentiona cauzele care au stat la baza refuzului eliberării certificatului de înregistrare sau, după caz, a licentelor, argumentele prezentate în contestatie, rezultatele analizei în raport cu acestea, concluziile si propunerea justificată de admitere sau de respingere a contestatiei.

(3) La procesul-verbal se anexează, după caz, documente justificative.

Art. 9. - Procesul-verbal întocmit conform art. 8 se prezintă spre avizare Consiliului pentru avizarea licentierii operatiunilor cu produse si tehnologii cu dublă utilizare, întrunit la nivel de secretar de stat.

Art. 10. - (1) Pe baza concluziilor si propunerilor din procesul-verbal întocmit conform art. 8 si a avizului Consiliului pentru avizarea licentierii operatiunilor cu produse si tehnologii cu dublă utilizare conform art. 9 se emite ordinul presedintelui ANCEX privind admiterea sau respingerea contestatiei. Ordinul va cuprinde motivele care au stat la baza admiterii sau respingerii contestatiei.

(2) Din motive ce tin de securitatea natională, în situatia în care se constată că refuzul de eliberare a certificatului de înregistrare sau a licentei este întemeiat pe dispozitiile art. 14 alin. (2) lit. c) din lege, motivele care stau la baza ordinului de respingere vor face trimitere numai la acest articol, fără a fi necesare alte amănunte.

(3) Ordinul emis ca urmare a solutionării contestatiei este definitiv.

Art. 11. - (1) Comunicarea ordinului presedintelui ANCEX de admitere sau de respingere a contestatiei se aduce la cunostintă persoanei fizice sau juridice care a depus-o, în termenul legal de 60 de zile de la înregistrarea acesteia.

Termenul de solutionare a contestatiei se calculează pe zile libere, prima si ultima zi neintrând în calculul termenului.

(2) Comunicarea conform alin. (1) se face, de regulă, direct persoanei fizice sau, după caz, persoanei de contact a persoanei juridice, sub semnătură, cu mentionarea datei.

(3) Comunicarea conform alin. (1) poate fi făcută si prin postă, la sediul sau la domiciliul contestatorului, declarat prin contestatia formulată, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Comunicarea prin postă se consideră făcută în termenul prevăzut la alin. (1), dacă a fost predată recomandat la oficiul postal sau la un serviciu de curierat înainte de îndeplinirea termenului.

(4) În situatia în care contestatorul si-a schimbat sediul sau domiciliul fără a aduce la cunostintă acest lucru comisiei de analizare a contestatiilor, ordinul presedintelui privind solutionarea contestatiei se va afisa la sediul ANCEX, întocmindu-se un proces-verbal în acest scop.

Art. 12. - Ordinul presedintelui ANCEX privind admiterea sau respingerea contestatiei poate fi atacat la instantele de contencios administrativ competente, potrivit legii. Termenul de sesizare a instantei competente curge de la data comunicării ordinului sau de la data afisării constatată prin procesul-verbal întocmit în acest scop în cazul situatiei prevăzute la art. 11 alin. (4).

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea conditiilor privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar ca decoratie civilă

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, si ale art. 14 din anexa nr. 1 la Legea nr. 539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar si Medalia Meritul Sanitar,

în temeiul dispozitiilor art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul Meritul Sanitar se conferă de Presedintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale formulate de către ministrul sănătătii si avizate de Cancelaria Ordinelor.

Art. 2. - Ordinul Meritul Sanitar cuprinde 4 grade.

Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea:

a) Mare Ofiter;

b) Comandor;

c) Ofiter;

d) Cavaler.

Art. 3. - Conferirea Ordinului Meritul Sanitar se face obligatoriu începând cu gradul de Cavaler, cu exceptia primei promotii a ordinului.

Art. 4. - (1) Ordinul Meritul Sanitar conferit ca decoratie civilă este limitat la 4.000 de membri, împărtiti pe grade conform Regulamentului privind descrierea si acordarea Ordinului Meritul Sanitar, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar si Medalia Meritul Sanitar.

(2) Ordinul Meritul Sanitar conferit cetătenilor străini ca decoratie civilă nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).

Art. 5. - Pentru prima promotie de la intrarea în vigoare a Legii nr. 539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar si Medalia Meritul Sanitar se pot conferi maximum 15% din numărul prevăzut pentru fiecare grad.

Art. 6. - Decorarea are loc o dată pe an, cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Sanitar, care se sărbătoreste la data de 26 noiembrie - data primei instituiri a decoratiei în anul 1913; în cazuri deosebite decoratiile pot fi conferite si pe parcursul anului calendaristic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - Ordinul Meritul Sanitar se conferă medicilor si persoanelor cu studii superioare din sistemul sanitar, cetăteni români sau străini, pentru merite deosebite în domeniul ocrotirii sănătătii populatiei, în combaterea unor epidemii, în domeniul cercetării si practicii medicale, în cresterea prestigiului stiintei medicale românesti si în asigurarea asistentei medicale.

Art. 8. - Prin merite deosebite, în sensul prezentului ordin, se întelege:

a) obtinerea unor rezultate semnificative în asigurarea stării de sănătate a populatiei, în desfăsurarea învătământului medical, în cercetarea medicală si în organizarea sanitară;

b) introducerea unor metode noi în practica actului medical;

c) combaterea eficientă a bolilor sociale;

d) prevenirea maladiilor epidemice si obtinerea performantelor medicale în tratarea diferitelor boli;

e) descoperirea si producerea unor medicamente sau substante medicamentoase noi si eficiente în tratarea diverselor maladii;

f) obtinerea brevetului de inventie-inovatie pentru realizarea de aparatură în domeniul medical.

Art. 9. - În afara conditiilor prevăzute la art. 8, medicii si persoanele cu studii superioare care sunt propuse să li se confere Ordinul Meritul Sanitar trebuie să îndeplinească si următoarele conditii:

a) să aibă o vechime de cel putin 10 ani de activitate în domeniul medical;

b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor functionale si în pregătirea profesională, evidentiate prin calificative de cel putin “foarte bine” obtinute la evaluarea performantelor profesionale individuale în ultimii 5 ani;

Art. 10. - (1) Pentru a se conferi un grad superior aceleiasi persoane este necesară efectuarea unui stagiu minim în gradul imediat inferior si îndeplinirea conditiei de perfectionare profesională, astfel:

a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofiter - 3 ani; să aibă cel putin gradul profesional de specialist;

b) de la gradul de Ofiter la cel de Comandor - 4 ani; să aibă gradul profesional de primar;

c) de la gradul de Comandor la cel de Mare Ofiter - 5 ani; să aibă titlul de doctor în stiinte.

(2) Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 10 ani, precum si vechimea minimă în grad pot fi reduse cu maximum o treime.

Art. 11. - Comunicarea numărului maxim de decoratii privind Ordinul Meritul Sanitar se face până la data de 1 iunie a fiecărui an de către Directia resurse umane, formare profesională, concursuri si examene din cadrul Ministerului Sănătătii, pe baza numărului de medalii repartizat anual de Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante.

Art. 12. - Directorii directiilor de sănătate publică si ai unitătilor sanitare publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii, precum si cei ai directiilor medicale sau similare acestora din ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie vor înainta Directiei resurse umane, formare profesională, concursuri si examene tabelele cuprinzând propunerile nominale de conferire a Ordinului Meritul Sanitar, până la data de 30 iunie a fiecărui an.

Art. 13. - Până la data de 31 august a fiecărui an, Directia resurse umane, formare profesională, concursuri si examene va înainta ministrului sănătătii tabelele cuprinzând propunerile nominale de conferire a Ordinului Meritul Sanitar, care vor fi trimise Cancelariei Ordinelor.

Art. 14. - Directia resurse umane, formare profesională, concursuri si examene, împreună cu unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii si cu directiile medicale ori similare acestora din ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 11 februarie 2004.

Nr. 134.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea conditiilor privind conferirea Medaliei Meritul Sanitar ca decoratie civilă

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, si ale art. 12 din anexa nr. 2 la Legea nr. 539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar si Medalia Meritul Sanitar,

în temeiul dispozitiilor art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Medalia Meritul Sanitar se conferă de Presedintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale formulate de către ministrul sănătătii si avizate de Cancelaria Ordinelor.

Art. 2. - Medalia Meritul Sanitar cuprinde 3 clase.

Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

Art. 3. - Conferirea Medaliei Meritul Sanitar se face obligatoriu începând cu clasa a III-a.

Art. 4. - (1) Medalia Meritul Sanitar conferită ca decoratie civilă se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a si a II-a si este limitată la 3.000 de membri pentru clasa I.

(2) Medalia Meritul Sanitar clasa I conferită cetătenilor străini ca decoratie civilă nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).

Art. 5. - Pentru prima promotie de la intrarea în vigoare a Legii nr. 539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar si Medalia Meritul Sanitar se pot conferi maximum 15% din numărul prevăzut pentru fiecare clasă.

Art. 6. - Decorarea are loc o dată pe an, cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Sanitar, care se sărbătoreste la data de 26 noiembrie - data primei instituiri a decoratiei în anul 1913; în cazuri deosebite decoratiile pot fi conferite si pe parcursul anului calendaristic, cu respectarea prevederi- lor legale în vigoare.

Art. 7. - Medalia Meritul Sanitar se conferă personalului medico-sanitar fără studii superioare din sistemul sanitar, cetăteni români sau străini, pentru activităti meritorii în toate domeniile curente medicale.

Art. 8. - Prin activităti meritorii, în sensul prezentului ordin, se întelege:

a) asistarea si ajutarea cu competentă, în limita îndatoririlor profesionale, a cadrelor medicale cu pregătire superioară în exercitarea actului medical;

b) îngrijirea cu constiinciozitate si abnegatie a persoanelor suferinde sau rănite.

Art. 9. - În afara conditiilor prevăzute la art. 8, personalul medico-sanitar fără studii superioare, care este propus să i se confere Medalia Meritul Sanitar, trebuie să îndeplinească si următoarele conditii:

a) să aibă o vechime de cel putin 10 ani de activitate în domeniul medical;

b) să aibă rezultate deosebite în activitatea specifică, practică sau teoretică, evidentiate prin calificative de cel putin “foarte bine” obtinute la evaluarea performantelor profesionale individuale în ultimii 3 ani.

Art. 10. - (1) Pentru a se conferi o clasă superioară aceleiasi persoane este necesară efectuarea unui stagiu minim în clasa imediat inferioară si îndeplinirea conditiei de perfectionare profesională, astfel:

a) de la clasa a III-a la clasa a II-a - 5 ani; să fie cel putin asistent medical principal;

b) de la clasa a II-a la clasa I - 6 ani; să fie asistent medical-sef.

(2) Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 10 ani, precum si vechimea minimă în clasă pot fi reduse cu maximum o treime.

Art. 11. - Comunicarea numărului maxim de decoratii privind Medalia Meritul Sanitar se face până la data de 1 iunie a fiecărui an de către Directia resurse umane, formare profesională, concursuri si examene din cadrul Ministerului Sănătătii, pe baza numărului de medalii repartizat anual de Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante.

Art. 12. - Directorii directiilor de sănătate publică judetene si ai unitătilor sanitare publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii, precum si cei ai directiilor medicale sau similare acestora din ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie vor înainta Directiei resurse umane, formare profesională, concursuri si examene tabelele cuprinzând propunerile nominale de conferire a Medaliei Meritul Sanitar, până la data de 30 iunie a fiecărui an.

Art. 13. - Până la data de 31 august a fiecărui an, Directia resurse umane, formare profesională, concursuri si examene va înainta ministrului sănătătii tabelele cuprinzând propunerile nominale de conferire a Medaliei Meritul Sanitar, care vor fi trimise Cancelariei Ordinelor.

Art. 14. - Directia resurse umane, formare profesională, concursuri si examene, împreună cu unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii si cu directiile medicale ori similare acestora din ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 11 februarie 2004.

Nr. 135.