MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 148             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 19 februarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

159. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al judetului Tulcea si în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

 

160. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

161. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.008/2003 privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

165. - Hotărâre pentru aprobarea afilierii Agentiei Române pentru Investitii Străine la Asociatia Mondială a Agentiilor de Promovare a Investitiilor (WAIPA) si a plătii cotizatiei anuale

 

166. - Hotărâre pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”

 

167. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Tineretul Român pentru Natiunile Unite ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

102/75. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 a serviciilor medicale din anul 2002 ale unitătilor sanitare cu paturi, până la nivelul cheltuielilor angajate în anul 2002 si rămase neachitate la 31 decembrie 2003

 

289. - Ordin al ministrului finantelor publice privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al judetului Tulcea si în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, situat în judetul Tulcea, municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 6B, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al judetului Tulcea si în administrarea Consiliului Judetean Tulcea.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 159.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al judetului Tulcea si în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

 

Locul unde este situat terenul

care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice

ale terenului

Codul de clasificare din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului conform H.G. nr. 45/2003

Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 6 B, judetul Tulcea

Domeniul public al statului si din administrarea Ministerului

Administratiei si Internelor

Domeniul public al judetului

si în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

Suprafata terenului = 270 m2

Suprafata construită = 681 m2 (parter + două etaje)

Cod de clasificare 8.29.10

Nr. M.F. 120.840

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 26 septembrie 2003, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 160.

 

ANEXĂ

UNITĂTILE

din structura Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

 

Nr. crt.

Denumirea

Sediul

I.

Unitătile cu personalitate juridică -directii silvice

 

1.

Alba Iulia

Municipiul Alba Iulia

2.

Alexandria

Municipiul Alexandria

3.

Arad

Municipiul Arad

4.

Bacău

Municipiul Bacău

5.

Baia Mare

Municipiul Baia Mare

6.

Bistrita

Municipiul Bistrita

7.

Botosani

Municipiul Botosani

8.

Brasov

Municipiul Brasov

9.

Bucuresti

Municipiul Bucuresti

10.

Buzău

Municipiul Buzău

11.

Călărasi

Municipiul Călărasi

12.

Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

13.

Constanta

Municipiul Constanta

14.

Craiova

Municipiul Craiova

15.

Deva

Municipiul Deva

16.

Drobeta-Turnu Severin

Municipiul Drobeta-Turnu Severin

17.

Focsani

Municipiul Focsani

18.

Galati

Municipiul Galati

19.

Giurgiu

Municipiul Giurgiu

20.

Iasi

Municipiul Iasi

21.

Miercurea-Ciuc

Municipiul Miercurea-Ciuc

22.

Oradea

Municipiul Oradea

23.

Piatra-Neamt

Municipiul Piatra-Neamt

24.

Pitesti

Municipiul Pitesti

25.

Ploiesti

Municipiul Ploiesti

26.

Râmnicu Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

27.

Resita

Municipiul Resita

28.

Satu Mare

Municipiul Satu Mare

29.

Sfântu Gheorghe

Municipiul Sfântu Gheorghe

30.

Sibiu

Municipiul Sibiu

31.

Slatina

Municipiul Slatina

32.

Slobozia

Municipiul Slobozia

33.

Suceava

Municipiul Suceava

34.

Târgoviste

Municipiul Târgoviste

35.

Târgu Jiu

Municipiul Târgu Jiu

36.

Târgu Mures

Municipiul Târgu Mures

37.

Timisoara

Municipiul Timisoara

38.

Tulcea

Municipiul Tulcea

39.

Vaslui

Municipiul Vaslui

40.

Zalău

Municipiul Zalău

II.

Alte unităti de profil cu personalitate juridică

 

41.

Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice

Municipiul Bucuresti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

Hotărâre

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.008/2003 privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.008/2003 privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Predarea-preluarea părtii din imobil, care întregeste partea preluată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.008/2003, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, se face pe bază de protocol, încheiat în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 161.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Adresa imobilului

care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Pozitia din inventarul bunurilor apartinând domeniului public

al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2004

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

 

 

Municipiul Bucuresti,

Str. Vasile Conta

nr. 16, sectorul 2

Agentia Natională

pentru Sport

Regia Autonomă

“Administratia Patrimoniului

Protocolului de StatŇ

34.228 partial

 

Etaj III Ń suprafata = 618,68 m2

din totalul de 631,38 m2

Garaj Ń P/19 Ń 2 locuri

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea afilierii Agentiei Române pentru Investitii Străine la Asociatia Mondială a Agentiilor de Promovare a Investitiilor (WAIPA) si a plătii cotizatiei anuale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 2 alin. (2) din Legea nr. 390/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Investitii Străine, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă afilierea Agentiei Române pentru Investitii Străine la Asociatia Mondială a Agentiilor de Promovare a Investitiilor (WAIPA), cu sediul la Geneva, Elvetia, precum si plata cotizatiei anuale.

Art. 2. - Cotizatia anuală la Asociatia Mondială a Agentiilor de Promovare a Investitiilor (WAIPA) se asigură din bugetul Agentiei Române pentru Investitii Străine.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Române pentru Investitii Străine,

Marian Florian Săniută

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 165.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (3) lit. d) si al art. 10 alin. (2) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă proiectul “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”.

(2) Pentru sustinerea proiectului prevăzut la alin. (1) se alocă nerambursabil suma de 9.600 lei/kg deseu de ambalaj PET postconsum colectat în vederea reciclării.

(3) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1) se asigură din bugetul Fondului pentru mediu.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 alin. (2) se acordă agentilor economici care realizează operatiuni de reciclare, după ce prezintă dovada cantitătilor de ambalaje PET post-consum care au fost prelucrate si transformate prin reciclare în materie primă secundară sub formă de fulgi, granule sau alte produse.

Art. 3. - (1) Agentii economici prevăzuti la art. 2, beneficiari ai proiectului, încasează suma de 9.600 lei/kg în baza contractelor de finantare încheiate cu Administratia Fondului pentru Mediu.

(2) Suma de 9.600 lei/kg se utilizează integral de către beneficiari numai pentru plata deseurilor de ambalaj PET postconsum achizitionate de la agentii economici autorizati în vederea colectării lor de la populatie.

Art. 4. - Suma de 9.600 lei/kg nu se alocă pentru cantitătile colectate în vederea reciclării pentru atingerea obiectivelor nationale prevăzute în art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

Art. 5. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) se sanctionează cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei si confiscarea sumei neachitate către agentii economici autorizati în vederea colectării;

b) nerespectarea prevederilor art. 4 se sanctionează cu amendă de la 300 milioane lei la 500 milioane lei si confiscarea sumelor încasate necuvenit.

(2) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 5 se fac de către organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, Autoritătii Nationale de Control si Administratiei Fondului pentru Mediu.

Art. 7. - Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 166.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Tineretul Român pentru Natiunile Unite ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Tineretul Român pentru Natiunile Unite, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 167.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 102 din 3 februarie 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 75 din 30 ianuarie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 a serviciilor medicale din anul 2002 ale unitătilor sanitare cu paturi, până la nivelul cheltuielilor angajate în anul 2002 si rămase neachitate la 31 decembrie 2003

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Protocolul încheiat în anul 2004 între Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Finantelor Publice, Asociatia Distribuitorilor de Medicamente si Asociatia Furnizorilor de Produse Medicale,

văzând Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătătii si directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. OB.946/196/2004,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind decontarea din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 a serviciilor medicale din anul 2002 ale unitătilor sanitare cu paturi, până la nivelul cheltuielilor angajate în anul 2002 si rămase neachitate la 31 decembrie 2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitătile sanitare cu paturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

privind decontarea din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 a serviciilor medicale din anul 2002 ale unitătilor sanitare cu paturi, până la nivelul cheltuielilor angajate în anul 2002 si rămase neachitate la 31 decembrie 2003

 

1. Se autorizează casele de asigurări de sănătate să deconteze din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 serviciile medicale din anul 2002 ale unitătilor sanitare cu paturi, până la nivelul cheltuielilor angajate în anul 2002 si rămase neachitate la 31 decembrie 2003. Decontarea se efectuează în baza actelor aditionale la contractele de furnizare a serviciilor medicale, încheiate pe anul 2004.

2. Unitătile sanitare cu paturi aflate în situatia mentionată la pct. 1 au obligatia ca în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice să prezinte caselor de asigurări de sănătate situatia pe furnizori a bunurilor si serviciilor achizitionate, în ordinea vechimii facturilor. Această situatie va fi semnată de ordonatorul de credite si de directorul financiar-contabil pentru exactitatea si realitatea datelor transmise.

3. Serviciul de audit intern al spitalului va certifica prin semnătură existenta în evidentele contabile a arieratelor din anul 2002 rămase neachitate până la finele anului 2003.

4. Casa Natională de Asigurări de Sănătate transmite lunar caselor de asigurări de sănătate graficele lunare în baza cărora unitătile sanitare cu paturi efectuează plătile către furnizorii de bunuri si servicii.

5. Casele de asigurări de sănătate au obligatia de a stabili, pe baza situatiilor prezentate de unitătile sanitare cu paturi, sumele care se plătesc lunar conform graficului transmis de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

Sumele transmise cu ordin de plată de către casele de asigurări de sănătate alimentează conturile unitătilor sanitare cu paturi în vederea efectuării plătilor către furnizori.

6. Plătile către furnizori se efectuează de către unitătile sanitare cu paturi în ordinea vechimii facturilor.

7. Unitătile sanitare cu paturi au obligatia ca în termen de două zile de la data efectuării plătii să depună la casa de asigurări de sănătate copii de pe ordinele de plată cu viza trezoreriei.

8. În termen de 3 zile de la data mentionată la pct. 7, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să comunice Casei Nationale de Asigurări de Sănătate datele cuprinse în situatia plătilor efectuate de fiecare unitate sanitară cu paturi (conform machetei transmise de Casa Natională de Asigurări de Sănătate prin sistem electronic).

9. Pe toată perioada derulării actiunii Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate vor supraveghea operatiunile de stingere a datoriilor.

10. Nerespectarea de către spitale a metodologiei de plată cuprinse în prezentele norme metodologice atrage rezilierea actelor aditionale încheiate cu casele de asigurări de sănătate si, în consecintă, sistarea plătii obligatiilor restante către furnizorii de bunuri si servicii.

11. Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, respectiv spitalele apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie, vor aplica în mod corespunzător prevederile prezentelor norme metodologice.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a actelor normative care reglementau taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe profit, accizele, impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice si juridice nerezidente, impozitul pe venit, înainte de intrarea în vigoare a Codului fiscal, se constituie Comisia fiscală centrală la nivelul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 2. - (1) Comisia fiscală centrală emite decizii fiscale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin ordin al ministrului finantelor publice, pentru probleme de natură fiscală, prin coroborarea legislatiei fiscale cu legislatia conexă, după caz, pentru care se impune o solutionare unitară în vederea eliminării confuziilor si interpretărilor diferite în aplicarea legislatiei fiscale.

(2) Comisia fiscală centrală solutionează si cazurile în care aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru bunurile si serviciile finantate din fonduri nerambursabile nu se poate realiza conform art. 8 din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004.

(3) Comisia fiscală centrală este formată din 13 persoane cu drept de vot, din care un presedinte, un loctiitor al presedintelui si 11 membri, în componenta prevăzută în anexă.

(4) Comisia fiscală centrală este coordonată de secretarul de stat care răspunde de politica si legislatia fiscală.

Art. 3. - În cadrul Comisiei fiscale centrale functionează un secretariat format din 3 persoane, din care două persoane din cadrul Directiei generale de politici si legislatie fiscală privind veniturile bugetului general consolidat si o persoană din cadrul Directiei generale juridice.

Art. 4. - (1) Directorii generali si/sau adjuncti în ale căror atributii se regăseste coordonarea impozitelor prevăzute la art. 1, denumiti în continuare directori coordonatori, selectează problematica rezultată din corespondenta primită, care este de competenta Comisiei fiscale centrale.

(2) Ceilalti membri ai Comisiei fiscale centrale, altii decât directorii coordonatori, pot propune spre dezbatere, în vederea adoptării unor solutii unitare, probleme din domeniul legislatiei fiscale prevăzute la art. 1.

(3) Directorii coordonatori, pentru problematica selectată, precum si ceilalti membri ai Comisiei fiscale centrale, pentru problemele pe care le supun spre dezbatere, asigură elaborarea notei de prezentare si a solutiei propuse. Înscrierea pe ordinea de zi a notelor de prezentare si a solutiilor propuse se supune aprobării presedintelui Comisiei fiscale centrale.

Art. 5. - (1) Comisia fiscală centrală se întruneste o dată pe săptămână sau ori de câte ori este nevoie.

Comisia fiscală centrală se poate întruni si poate lua decizii în prezenta a cel putin 9 membri, dintre care nu pot să lipsească presedintele comisiei sau loctiitorul acestuia, directorul general al Directiei generale juridice si directorul coordonator sau înlocuitorii de drept ai acestora pe problematica specifică fiecărui impozit care face obiectul analizei.

Deciziile se iau cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenti si sunt valabile indiferent de pozitia ulterioară a persoanelor absente de la lucrările Comisiei fiscale centrale.

(2) La lucrările sedintei pot fi invitati să participe fără drept de vot specialisti din cadrul directiilor de specialitate.

(3) Comisia fiscală centrală analizează notele de prezentare si solutiile propuse, înscrise pe ordinea de zi, si aprobă prin decizii solutii unitare de aplicare a prevederilor legale sau, după caz, resping solutiile propuse dacă acestea contravin prevederilor legale sau dacă nu sunt de competenta Comisiei fiscale centrale în sensul art. 2 alin. (1).

(4) Comisia fiscală centrală nu solutionează probleme punctuale care nu presupun adoptarea unor solutii unitare general aplicabile de către toti agentii economici, acestea rezolvându-se potrivit fisei posturilor din organigrama Ministerului Finantelor Publice si legislatiei specifice.

Art. 6. - (1) Secretariatul va tine un registru în care se vor consemna:

- data sedintei;

- participantii (nominal);

- ordinea de zi;

- modul de votare a deciziilor;

- numărul atribuit deciziei Comisiei fiscale centrale.

(2) Cu cel putin 3 zile înaintea sedintei secretariatul distribuie membrilor Comisiei fiscale centrale si invitatilor: nota de prezentare a problemelor supuse dezbaterii si solutiile propuse, sub semnătura directorilor coordonatori sau, după caz, a celorlalti membri ai Comisiei fiscale centrale.

(3) Procesul-verbal al sedintei Comisiei fiscale centrale se redactează de secretariat, va fi semnat de membrii prezenti ai Comisiei fiscale centrale si va fi păstrat de secretariatul acesteia.

(4) În termen de 3 zile de la data sedintei secretariatul Comisiei fiscale centrale redactează decizia Comisiei fiscale centrale, care va contine numai solutiile aprobate de comisie, si proiectul de ordin pe care îl va înainta spre aprobare ministrului finantelor publice.

(5) Prin grija secretariatului si a directorilor coordonatori, decizia Comisiei fiscale centrale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează valabilitatea Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.581/2003 privind constituirea Comisiei centrale fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 859 din 3 decembrie 2003.

Art. 8. - Solutiile unitare adoptate prin decizii ale Comisiei fiscale centrale si aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a actului normativ în baza căruia au fost date.

Art. 9. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 februarie 2004.

Nr. 289.

 

ANEXĂ

COMPONENTA COMISIEI FISCALE CENTRALE

 

Nr. crt.

Functia

Domeniul

Statutul

1.

Secretar de stat

Cu atributii în domeniul politicii si legislatiei fiscale

presedinte

2.

Secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală - ANAF

loctiitor al presedintelui

3.

Director general

Directia generală de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat

membru

4.

Director general

Directia generală juridică

membru

5.

Director general

Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor - ANAF

membru

6.

Director general

Directia generală de colectare a creantelor bugetare – ANAF

membru

7.

Director general

Directia generală de inspectie fiscală – ANAF

membru

8.

Director general

Directia generală de solutionare a contestatiilor ANAF

membru

9.

Director general adjunct

Directia generală de politici si legislatie care coordonează legislatia privind veniturile bugetului general consolidat privind impunerea persoanelor juridice si a altor entităti similare

membru

10.

Director general adjunct

Directia generală de politici si legislatie care coordonează legislatia privind veniturile bugetului general consolidat privind taxa pe valoarea adăugată

membru

11.

Director general adjunct

Directia generală de politici si legislatie care coordonează legislatia privind veniturile bugetului general consolidat privind accizele

membru

12.

Director

Directia de reglementări contabile

membru

13.

Sef serviciu

Serviciul legislatie si armonizare T.V.A. în regim normal si regimuri speciale

membru