MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 169             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 26 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

33. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

35. - Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural

 

39. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

40. - Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

176. - Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol si substraturi de cultură

 

179. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la conditiile călătoriilor reciproce ale cetătenilor, semnat la Kiev la 19 decembrie 2003

 

Acord între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la conditiile călătoriilor reciproce ale cetătenilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

42. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind reofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

pentru talentul de care au dat dovadă, îmbogătind literatura română cu poezii, romane, nuvele, eseuri sau studii de certă valoare, recunoscute ca atare atât în tară, cât si peste hotare,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, Categoria A - “Literatura”, următorilor:

1. domnului Cosasu Radu, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;

2. domnului Neagu Fănus, prozator, Uniunea Scriitorilor din România.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria A - “Literatura”, următorilor:

1. domnului Adam Sergiu, poet, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;

2. domnului Bădescu Horia, Uniunea Scriitorilor din România;

3. doamnei Crăsnaru Daniela Carmen, poet, Uniunea Scriitorilor din România;

4. domnului Genaru Ovidiu (Ovidiu Genaru Bibire), poet, Uniunea Scriitorilor din România;

5. domnului Istrati Toma, scriitor, Uniunea Scriitorilor din România;

6. domnului Mănucă Dan, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;

7. domnului Michăilescu Gaby, Uniunea Scriitorilor din România;

8. domnului Mircea Ion, poet, dramaturg, Uniunea Scriitorilor din România;

9. domnului Novac Constantin, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;

10. domnului Schwartz Gheorghe Iosif (Gheorghe Schwartz), prozator, Uniunea Scriitorilor din România;

11. domnului Sin Mihai, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;

12. domnului Stefanache Corneliu, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;

13. domnului Zilieru Horia, poet, Uniunea Scriitorilor din România.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, Categoria A - “Literatura”, următorilor:

1. domnului Andru Vasile (Vasile Andrucovici), prozator, Uniunea Scriitorilor din România;

2. domnului Bârlădeanu Victor, publicist, Uniunea Scriitorilor din România;

3. doamnei Bittel Adriana, Uniunea Scriitorilor din România;

4. domnului Blaga Gh. Lucian (Lucian Alexiu), poet si critic literar, Uniunea Scriitorilor din România;

5. domnului Călin Constant, Uniunea Scriitorilor din România;

6. domnului Chifu Gabriel, poet, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;

7. domnului Condurache Valeriu Gheorghe (Val Condurache), critic si istoric literar, Uniunea Scriitorilor din România;

8. doamnei Constantinescu Doina (Doinea Cetea), poet, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;

9. domnului Cosovei T. Traian, poet, publicist, Uniunea Scriitorilor din România;

10. domnului Cublesan Constantin, poet, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;

11. domnului Cusnarencu George, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;

12. doamnei Dimisianu Georgeta, editor, Uniunea Scriitorilor din România;

13. domnului Diaconu A. Mircea, profesor universitar doctor, Uniunea Scriitorilor din România;

14. domnului Flora Ioan, poet, Uniunea Scriitorilor din România;

15. domnului Ghitulescu Mircea, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;

16. domnului Grosu Jean, traducător, publicist, Uniunea Scriitorilor din România;

17. domnului Grosanu Ioan, Uniunea Scriitorilor din România;

18. domnului Hobana Ion, poet, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;

19. domnului Kovács Albert, poet si critic literar, Uniunea Scriitorilor din România;

20. doamnei Loghinovski Elena, critic si istoric literar, Uniunea Scriitorilor din România;

21. domnului Moldovan Ion, Uniunea Scriitorilor din România;

22. domnului Neagoe Stelian, istoric, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;

23. domnului Pop Es. Ioan, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;

24. domnului Popa Marcel, director general al Editurii Enciclopedice, Uniunea Scriitorilor din România;

25. doamnei Savu Cornelia Maria, Uniunea Scriitorilor din România;

26. domnului Simut Ion, Uniunea Scriitorilor din România;

27. domnului Spiridon M. Casian, poet, Uniunea Scriitorilor din România;

28. domnului Stancu Valeriu, poet, Uniunea Scriitorilor din România;

29. domnului Stoiciu Ioan Liviu, poet, eseist, dramaturg, Uniunea Scriitorilor din România;

30. domnului Vartic Ion, critic literar, Uniunea Scriitorilor din România;

31. domnului Vasiliu Lucian, poet, Uniunea Scriitorilor din România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 februarie 2004.

Nr. 33.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

în semn de apreciere a întregii activităti, a remarcabilelor opere de artă plastică prin care au îmbogătit patrimoniul national si international cu numeroase picturi, sculpturi, grafică sau piese de artă ornamentale din portelan, sticlă, lemn si metal,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, Categoria C - “Artele plastice”, următorilor:

1. domnului Anghel Gheorghe, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

2. domnului Bogdan George Radu, critic de artă, Uniunea Artistilor Plastici din România;

3. domnului Maxa Florin, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

4. doamnei Misu-Masichievici Ana Ortensia, grafician, Uniunea Artistilor Plastici din România;

5. domnului Moraru Teodor, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

6. domnului Rădulescu Dumitru, artist decorator, Uniunea Artistilor Plastici din România.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria C - “Artele plastice”, următorilor:

1. domnului Barab.s Istv.n, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

2. domnului Barbosa Octavian Dimitrie, critic de artă, Uniunea Artistilor Plastici din România;

3. domnului Băncilă Dan Gheorghe, artist decorator, Uniunea Artistilor Plastici din România;

4. domnului Boicescu Traian Stefan, profesor de arte decorative, Uniunea Artistilor Plastici din România;

5. domnului Botis Teodor, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

6. domnului Brădean Traian, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

7. domnului Brudascu Cornel, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

8. domnului Cercel Vasile, ceramist, Uniunea Artistilor Plastici din România;

9. domnului Chinschi Vasile, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

10. domnului Chira Alexandru, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

11. domnului Ciobanu Gheorghe, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

12. domnului Ciubotaru Florin, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

13. domnului Coman Gheorghe, sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

14. domnului Dican Gheorghe, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

15. doamnei Făinis Daniela, ceramist, Uniunea Artistilor Plastici din România;

16. domnului Horea Mihail, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

17. domnului Iacob Gheorghe, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

18. domnului Lukats Baias Ethel, grafician, Uniunea Artistilor Plastici din România;

19. domnului Murariu Ion, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

20. domnului Nemtoi Ioan, artist decorator, Uniunea Artistilor Plastici din România;

21. domnului Nica Ioachim, grafician, Uniunea Artistilor Plastici din România;

22. doamnei Popa Alexandra, grafician, Uniunea Artistilor Plastici din România;

23. doamnei Popa Ecaterina, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

24. doamnei Popescu Adriana, artist decorator, Uniunea Artistilor Plastici din România;

25. doamnei Redlinger Alma, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

26. doamnei Ribariu Paula, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

27. domnului Săliste Aurel Sergiu, sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

28. doamnei Vlad Vladimirescu (Sachelarie) Wanda, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, Categoria C - “Artele plastice”, următorilor:

1. domnului Almăsanu Virgiliu, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

2. domnului Antik Alexandru, artist decorator, Uniunea Artistilor Plastici din România;

3. doamnei Barabás Eva, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

4. domnului Băias Silviu, grafician, Uniunea Artistilor Plastici din România;

5. domnului Bălănică Petre (Peter Nicăpetre), sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România (Canada);

6. domnului Bostan Ilie, sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

7. doamnei Brădean Angela, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

8. domnului Breilean Aurel, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

9. domnului Bulacu Aurel, grafician, Uniunea Artistilor Plastici din România;

10. domnului Bunea Marcel, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

11. domnului Calboreanu Vlad Ion, designer, Uniunea Artistilor Plastici din România;

12. doamnei Cambir Marioara Silvia, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

13. domnului Chitac Marcel, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

14. doamnei Comsa Titina, artist decorator, Uniunea Artistilor Plastici din România;

15. domnului Constantinescu Dan, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

16. domnului Done Stan, grafician, Uniunea Artistilor Plastici din România;

17. domnului Flondor Constantin, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

18. domnului Gergely Stefan, sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

19. domnului Gocan Eugen Emil, sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

20. domnului Holtier Vittorio, scenograf, Uniunea Artistilor Plastici din România;

21. domnului Horga Ioan, critic de artă, Uniunea Artistilor Plastici din România;

22. domnului Hunyadi Lászlö, sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

23. doamnei Ilfoveanu Ana Ruxandra, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

24. doamnei Kákonyi Csilla, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

25. domnului Korondi Eugen, sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

26. domnului Lazăr Iacob, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

27. doamnei Lazăr Rodica, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

28. domnului Lucaci Petru, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

29. doamnei Maftei Lucia, artist decorator, Uniunea Artistilor Plastici din România;

30. doamnei Maitec Sultana, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

31. domnului Manole Aurel, artist decorator, Uniunea Artistilor Plastici din România;

32. domnului Mănescu Mihail, grafician, Uniunea Artistilor Plastici din România;

33. domnului Nutiu Romul, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

34. domnului Pastina Horea, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

35. domnului Paul Eugen, sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

36. domnului Păduraru Neculai, sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

37. doamnei Petrovici Viorica, scenograf, Uniunea Artistilor Plastici din România;

38. domnului Popovici Adrian, sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

39. domnului Preda Virgiliu, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

40. doamnei Preda Sânc Marilena, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

41. domnului Szakats Bela, sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

42. domnului Szekernyes Ioan, critic de artă, Uniunea Artistilor Plastici din România;

43. domnului Suteu Cezar Paul, designer, Uniunea Artistilor Plastici din România;

44. domnului Tolan Vasile, designer, Uniunea Artistilor Plastici din România;

45. domnului Truică Ioan Gheorghe, scenograf, Uniunea Artistilor Plastici din România;

46. domnului Vasilescu Corneliu, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

47. domnului Vreme Leon, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

48. doamnei Vreme Eraclide Xenia, grafician, Uniunea Artistilor Plastici din România;

49. doamnei Ziman Magdolna, designer, Uniunea Artistilor Plastici din România.

Art. 4. - Se conferă Medalia Meritul Cultural clasa I,

Categoria C - “Artele plastice”, următorilor:

1. domnului Alexa Tiberiu, critic si istoric de artă, Uniunea Artistilor Plastici din România;

2. domnului Cadar Ioan, artist decorator, Uniunea Artistilor Plastici din România;

3. domnului Catargiu Silviu, sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

4. doamnei Cocos Stefan Mariana, istoric de artă, Uniunea Artistilor Plastici din România;

5. domnului Cojocaru Vitalis Iulian, artist decorator, Uniunea Artistilor Plastici din România;

6. domnului Crăciun Gheorghe Stefan, artist decorator, Uniunea Artistilor Plastici din România;

7. doamnei Crăciun Iudita Margareta, ceramist, Uniunea Artistilor Plastici din România;

8. domnului Dumitriu Florian, designer, Uniunea Artistilor Plastici din România;

9. domnului Elas Leonid, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

10. domnului Leonte Vasile Năstase, grafician, Uniunea Artistilor Plastici din România;

11. doamnei Lie Eugenia Doina, sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

12. doamnei Lucanu Doina, artist decorator, Uniunea Artistilor Plastici din România;

13. domnului Moldovan Traian, sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

14. domnului Nazarie Mihai Horia, designer, Uniunea Artistilor Plastici din România;

15. domnului Negrean Ioan Anghel, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

16. domnului Pasima Dumitru, sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

17. domnului Păsat Alexandru, sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

18. domnului Pop Aurel, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

19. domnului Scărlătescu Valeriu Nicolae, Uniunea Artistilor Plastici din România.

20. doamnei Tache Gheorghe Rodica Viorica, muzeograf, expert artă plastică, Uniunea Artistilor Plastici din România;

21. domnului Teodorescu Radu Alexandru, designer, Uniunea Artistilor Plastici din România;

22. domnului Serbănescu Mihai, profesor, Scoala de Arte Târgoviste;

23. domnului Vărzaru Ion Mircea Aurel, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

24. doamnei Vida Porumb Zoe, artist decorator, Uniunea Artistilor Plastici din România;

25. domnului Visan Radu Miu, designer, Uniunea Artistilor Plastici din România;

26. domnului Zîmbroianu Nicolae, artist decorator, Uniunea Artistilor Plastici din România.

Art. 5. - Se conferă Medalia Meritul Cultural clasa a II-a, Categoria C - “Arte plastice”, următorilor:

1. domnului Andreescu Gheorghe Vasile, muzeograf, scenograf, Uniunea Artistilor Plastici din România;

2. doamnei Andreescu Jana, grafician, Uniunea Artistilor Plastici din România;

3. domnului Avram Ovidiu, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

4. domnului Bobeică Ion Gheorghe, scenograf, Uniunea Artistilor Plastici din România;

5. domnului Comisarschi Petru Vasile, grafician, Uniunea Artistilor Plastici din România;

6. doamnei Dăscălescu Ileana, grafician, Uniunea Artistilor Plastici din România;

7. domnului Deaconu Stefan Marin, artist decorator, Uniunea Artistilor Plastici din România;

8. doamnei Lucanu Doina, artist decorator, Uniunea Artistilor Plastici din România;

9. domnului Mira Nicolae, sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România;

10. doamnei Pop Eugenia, ceramist, Uniunea Artistilor Plastici din România;

11. domnului Sava David, designer, Uniunea Artistilor Plastici din România;

12. domnului Spânu Ioan Eusebio, artist decorator, Uniunea Artistilor Plastici din România;

13. domnului Tomsăneanu Mihai Viorel, artist decorator, Uniunea Artistilor Plastici din România;

14. domnului Voinea Ilarion, sculptor, Uniunea Artistilor Plastici din România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 februarie 2004.

Nr. 35.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 alin. (1) pct. II.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

în semn de apreciere deosebită pentru activitatea sustinută în domeniul cultelor, pentru spiritul ecumenic si civic dovedit si pentru contributia avută la întărirea legăturilor interconfesionale, de bună si pasnică convietuire între toti oamenii,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, Categoria G - “Cultele”, următorilor:

1. domnului muftiu Bagâs Sanghirai, Muftiatul Cultului Musulman Constanta;

2. Î.P.S. Joantă Serafim (Joantă Romul), mitropolit, Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale si de Nord;

3. P.S. Luca Eftimie (Luca Victor), episcop, Episcopia Ortodoxă a Romanului;

4. P.S. Ross Marin, episcop, Episcopia Romano-Catolică Timisoara;

5. P.S. Seviciu Timotei (Seviciu Traian Petru), episcop, Episcopia Ortodoxă a Aradului, Ienopolei si Hălmagiului;

6. Mare Rabin Hakohen Menahem, Cultul Mozaic.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria G - “Cultele”, următorilor:

1. Preacucernicului părinte Abrudan Dumitru, decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă Sibiu;

2. Preacucernicului părinte Achimescu Nicolae, decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă Iasi;

3. P.S. Bercea Virgil, episcop, Episcopia Greco-Catolică Oradea;

4. P.S. Ciprian Câmpineanul (Spiridon Cezar), episcop vicar patriarhal, Patriarhia Română;

5. P.S. Crihălmeanu Florentin, episcop, Episcopia Greco-Catolică Cluj;

6. P.S. Cucosel Gherasim, episcop vicar, Arhiepiscopia Ortodoxă a Sucevei si Rădăutilor;

7. Preacucernicului părinte arhidiacon Floca N. Ioan, Facultatea de Teologie Ortodoxă Sibiu;

8. P.S. Irineu Bistriteanul (Pop Ion), episcop vicar, Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului si Clujului;

9. Preacucernicului părinte Marcovici Vladimir (Marcovici Ioan Vladimir), vicar, Vicariatul Ortodox Sârb Timisoara;

10. Monseniorului Mărtincă Isidor, profesor universitar, decan, Facultatea de Teologie Romano-Catolică Bucuresti;

11. P.S. Meleacă Ambrozie, episcop vicar, Administratia Patriarhală;

12. P.S. Mesian Alexandru, episcop, Episcopia Greco-Catolică Lugoj;

13. Preacucernicului părinte Necula Nicolae (Necula Dumitru Nicolae), profesor universitar, decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucuresti;

14. Î.P.S. Nicolae Condrea (Condrea Nicolae), arhiepiscop, Arhiepiscopia Ortodoxă Română din Statele Unite ale Americii si Canada;

15. Î.P.S. Pop Iosif (Pop Ilie), mitropolit, Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale si Meridionale;

16. P.S. Sebastian Ilfoveanul (Pascanu), episcop vicar, Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucurestilor;

17. domnului avocat Sorin Iulian, secretar general, Federatia Comunitătilor Evreiesti din România;

18. P.S. Streza Laurentiu (Streza Iulian Liviu Laurentiu), episcop, Episcopia Ortodoxă a Caransebesului;

19. P.S. Varsanufie Prahoveanul (Gogescu Valentin), episcop vicar, Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucurestilor;

20. P.S. Vasile Somesanul (Flueras Vasile), episcop vicar, Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului si Clujului;

21. Preacucernicului părinte Vladimir Petercă, profesor universitar, rector, Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucuresti;

22. domnului Zoltan Adorjani Dezso (Dezideriu Zoltan), episcop vicar, Episcopia Lutherană S.P. Cluj;

23. Zamfirescu Dan, profesor universitar, Facultatea de Teologie Ortodoxă Târgoviste.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, Categoria G - “Cultele”, următorilor:

1. domnului imam Aziz Osman Ahmed Besir, Geamia din Bucuresti;

2. Baronian Zareh (Baronian Zareh Zareh), preot, Arhiepiscopia Armeană;

3. Preacucernicului părinte Bertea Constantin Vasile (Bertea Constantin Vasile), vicar eparhial, Episcopia Ortodoxă a Caransebesului;

4. Preacucernicului părinte Bogdan Paul Jan (Bogdan Lambrinius Paul Jan), preot, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Armene;

5. Preacucernicului părinte Bota Vasile (Bota Vasile Vasile), vicar administrativ, Episcopia Ortodoxă a Oradiei, Bihorului si Sălajului;

6. Preacucernicului părinte Bratu Gheorghe Mihăită, preot, Parohia Ortodoxă Română din Stuttgart, Republica Federală Germania;

7. Preacucernicului părinte Bupte Iacob (Bupte Iacob Iacob), vicar administrativ, Episcopia Ortodoxă a Aradului, Ienopolei si Hălmagiului;

8. Preacucernicului părinte Caraza Ioan, profesor universitar, Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucuresti;

9. Preacucernicului părinte Coman Constantin, profesor universitar, prodecan, Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucuresti;

10. Preacucernicului părinte Coman Petre, preot, Parohia Ortodoxă Română din Florenta, Republica Italiană;

11. domnului Cristescu Emilian (Cristescu Dumitru Emilian), vicepresedinte, Biserica Evanghelică Română;

12. Preacucernicului părinte Dancă Vilhelm, rector, Institutul Teologic Romano-Catolic Iasi;

13. Preacucernicului părinte Dura Nicolae, preot, Parohia Ortodoxă Română din Viena, Republica Austria;

14. Preacucernicului părinte Dută Florian, preot, Parohia Ortodoxă Română din T.bingen, Republica Federală Germania;

15. Preacucernicului părinte Enache Culai, preot, Parohia Ortodoxă Română din Göteborg, Regatul Suediei;

16. domnului Gunesch Friedrich (Gunesch Friedrich Friedrich), secretar general, Biserica Evanghelică C.A. Sibiu;

17. domnului Herman Pitters, profesor universitar, Facultatea de Teologie Protestantă Sibiu;

18. Preacucernicului părinte Ică Ioan Jr., profesor universitar, Facultatea de Teologie Ortodoxă Sibiu;

19. Preacucernicului părinte Ionită Viorel, profesor universitar, director, Conferinta Bisericilor Europene, Geneva, Confederatia Elvetiană;

20. Preacucernicului părinte Iorgulescu Vasile, preot, Parohia Ortodoxă Română din Strasbourg, Republica Franceză;

21. Domnului Klein Hans, decan, Facultatea de Teologie Protestantă Sibiu;

22. Preacucernicului părinte Leb Ioan Vasile, decan, Facultatea Ortodoxă Cluj;

23. Preacucernicului părinte Nechita Vasile, preot, Arhiepiscopia Ortodoxă a Iasilor;

24. Preacucernicului părinte Oprea Nelut, preot, Biserica Ortodoxă Română din Sofia - Republica Bulgaria;

25. Preacuviosului părinte Petric Partenie, arhimandrit, staretul Mânăstirii Cetătuia;

26. Preacucernicului părinte Popescu Emilian, profesor universitar, Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucuresti;

27. Preacucernicului părinte Răducă Vasile, profesor universitar, Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucuresti;

28. Preacucernicului părinte Resceanu Stefan, decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă Craiova;

29. Preacucernicului părinte Rusu Augustin (Rusu Augustin Augustin), preot, consilier patriarhal;

30. Preacucernicului părinte Sabău Cristian, vicar general, Vicariatul General Greco-Catolic Bucuresti;

31. Preacucernicului părinte Sauca Ioan, profesor universitar, director, Institutul Ecumenic al Bisericilor de la Bossey, Confederatia Elvetiană;

32. Preacucernicului părinte Sociu Ilies (Sociu Ilies Ilies), vicar episcopal, Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucuresti;

33. Preacucernicului părinte Stanciu Neagu Stefan, preot paroh, Arhiepiscopia Bucuresti, Parohia Parcul Ghencea;

34. Preacucernicului părinte Suărăsan Ciprian, vicar administrativ, Episcopia Ortodoxă a Maramuresului si Sătmarului;

35. Preacucernicului părinte Serbănescu Florinel, preot, Consilier Patriarhal;

36. Preacuvioasei maici Timar Heruvima, staretă, Mânăstirea Ortodoxă Tigănesti, judetul Ilfov;

37. Preacucernicului părinte Tira Justin, vicar administrativ, Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului si Clujului;

38. Preacucernicului părinte Tita Michael, consilier patriarhal, Patriarhia Română;

39. Preacucernicului părinte Tulcan Ioan, decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă Arad;

40. Preacucernicului părinte Valdman Traian, preot, Parohia Ortodoxă din Milano, Republica Italiană;

41. Preacuviosului părinte Vartolomeu Andron, staret, Mânăstirea Cozia;

42. Preacucernicului părinte Vasilescu Gheorghe, preot, Parohia Ortodoxă din Torino, Republica Italiană;

43. Preacucernicului părinte Vladu Nicolae, consilier patriarhal, Patriarhia Română;

44. Preacucernicului părinte Voicu Constantin, profesor universitar, Facultatea de Teologie Ortodoxă Oradea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 februarie 2004.

Nr. 39.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

pentru semnificativele descoperiri si cercetări stiintifice care au îmbogătit patrimoniul cultural national si au contribuit la o mai bună cunoastere a acestuia pe plan intern si international,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, Categoria H - “Cercetarea stiintifică”, următorilor:

1. doamnei Dordea St. Mira Gratziela, arhitect, Bucuresti;

2. domnului Dăncus Gr. Mihail, etnograf-muzeograf, director al Muzeului Etnografic al Maramuresului, Sighetu Marmatiei;

3. doamnei Popa N. Corina, istoric de artă, profesor universitar, Bucuresti.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria H - “Cercetarea stiintifică”, următorilor:

1. doamnei Benea I. Doina, arheolog, profesor universitar, Universitatea de Vest, Timisoara;

2. domnului Diaconu Petre, arheolog, Bucuresti;

3. domnului Glodariu I. Ioan, arheolog, profesor universitar, Universitatea “Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca;

4. domnului Gudea Gh. Nicolae, arheolog, profesor universitar, Universitatea “Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca;

5. doamnei Pavel Emilia, istoric, etnograf, Iasi;

6. domnului Popilian D. Gheorghe, arheolog, Craiova, judetul Dolj;

7. doamnei Rosu St. Georgeta, muzeograf, director al Muzeului Tăranului Român, Bucuresti;

8. domnului Sanie Silviu, cercetător stiintific, director al Muzeului Evreiesc din Iasi;

9. doamnei Sinigalia L. Tereza Irene, istoric de artă, Ministerul Culturii si Cultelor.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, Categoria H - “Cercetarea stiintifică”, următorilor:

1. domnului Baumann A. Victor Henrich, cercetător stiintific, Muzeul de Istorie si Arheologie Tulcea;

2. domnului Brudiu M. Mihalache, arheolog, profesor universitar, Galati;

3. domnului Caprosu Ioan, profesor universitar, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iasi;

4. domnului Cândea Al. Ionel, arheolog, director al Muzeului Brăilei;

5. domnului Cserey Zoltan, muzeograf, Muzeul National Secuiesc Sfântu Gheorghe, judetul Covasna;

6. domnului Gorovei Stefan Sorin, profesor universitar, cercetător stiintific, Centrul de Istorie si Civilizatie Europeană al Filialei Iasi a Academiei Române;

7. domnului Greceanu Radu Scarlat, arhivist, Bucuresti;

8. domnului Hartuche Al. Nicolae, arheolog, Brăila;

9. domnului König W. Carol, profesor, Centrul pentru Formare, Educatie Permanentă si Managament în domeniul Culturii, Bucuresti;

10. domnului Lazarovici C. Gheorghe, arheolog, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca;

11. doamnei Lăzărescu F. Anca, muzeograf, Muzeul National de Artă;

12. doamnei Plotoagă N. Gabriela Elena, biolog, director al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii, Constanta;

13. doamnei Puscasu C. Voica Maria, arheolog, Bucuresti;

14. domnului Rezachevici Constantin, cercetător stiintific, Institutul de Istorie “N. Iorga”, Bucuresti;

15. doamnei Schatz Fl. Elena Maria, profesor, Institutul pentru Memorie Culturală, Bucuresti;

16. doamnei Stoica Gh. Georgeta Natalita, etnograf, director general al Muzeului National al Statului “Dimitrie Gusti” Bucuresti.

Art. 4. - Se conferă Medalia Meritul Cultural clasa I, Categoria H - “Cercetarea stiintifică”, următorilor:

1. domnului Barabas R. Neculai, cercetător stiintific, Complexul Muzeal de Stiintele Naturii “Ion Borcea”, Bacău;

2. domnului Crăciunoiu P. Gheorghe, muzeograf, Muzeul de Artă Craiova;

3. domnului Lichiardopol P. Dan, arheolog, muzeograf, Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, Ploiesti;

4. domnului Pop D. Valer, cercetător stiintific, Muzeul Judetean Mures, Târgu Mures;

5. domnului Rădulescu Toma, muzeograf, Muzeul Olteniei, Craiova;

6. doamnei Sanie N. Seiva, muzeograf, Muzeul de Istorie a Moldovei, Iasi;

7. domnului Stanciu I. Stefan, cercetător stiintific, Muzeul Judetean de Istorie, Galati;

8. doamnei Sz.kely Maria Magdalena, cercetător stiintific, Centrul de Istorie si Civilizatie Europeană al Filialei Iasi a Academiei Române.

Art. 5. - Se conferă Medalia Meritul Cultural clasa a II-a, Categoria H - “Cercetarea stiintifică”, următorilor:

1. domnului Andreescu Radian Romus, cercetător stiintific, Muzeul National de Istorie al României;

2. doamnei Anton-Manea S. Cristina, numismat, Muzeul National de Istorie al României;

3. domnului Avram V. Alexandru Virgiliu, cercetător stiintific, Muzeul National “Brukenthal”, Sibiu;

4. domnului Bajusz Gh. Stefan, cercetător stiintific, Muzeul Judetean de Istorie si Artă, Zalău;

5. domnului Bălan I. Zamfir, cercetător stiintific, Muzeul Brăilei;

6. doamnei Brăbulescu D. Maria, cercetător stiintific, Muzeul de Istorie Natională si Arheologie, Constanta;

7. domnului Besliu-Munteanu N. Petre, cercetător stiintific, Muzeul de Istorie, Sibiu;

8. domnului Budrală Dumitru, cercetător stiintific, Complexul National Muzeal “Astra”, Sibiu;

9. domnului Chintăuan A. Ioan, cercetător stiintific, Complexul Muzeal Bistrita-Năsăud, Bistrita;

10. doamnei Ciobanu S. Doina, cercetător stiintific, Muzeul Judetean Buzău;

11. doamnei Grama I. Ana, cercetător stiintific, Complexul National Muzeal “Astra”, Sibiu;

12. domnului Milian I. Mihai, cercetător stiintific, Muzeul de Artă Populară si Etnografie, Tulcea;

13. domnului Mirescu St. Corneliu, cercetător stiintific, Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti”, Bucuresti;

14. doamnei Păunescu Al. Anca, cercetător stiintific, Muzeul National de Istorie al României;

15. domnului Petac Emanuel, cercetător stiintific, Biblioteca Academiei Române.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 februarie 2004.

Nr. 40.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol si substraturi de cultură

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice si având în vedere prevederile art. 4 lit. f2) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol si substraturi de

cultură, care include:

a) amelioratori de sol: materiale care se adaugă solului, pe amplasament, în primul rând pentru a mentine si îmbunătăti proprietătile lui fizice, si care pot îmbunătăti proprietătile lui chimice si/sau biologice ori fertilitatea acestuia;

b) substraturi de cultură: materiale, altele decât solurile pe amplasamente, în care se cultivă plante.

Art. 2. - Performanta de mediu a grupului de produse prevăzut la art. 1 si compatibilitatea utilizării acestora cu cerintele de mediu se evaluează pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - În cazul în care, pentru stabilirea conformitătii produsului cu un anumit criteriu, nu este prevăzută în anexă nici o metodă de încercare, verificare sau control, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, denumit în continuare autoritate competentă, decide oportunitatea acordării etichetei ecologice pe baza declaratiilor si a documentatiei furnizate de către agentul economic - producător, importator, prestator de servicii si comerciant - si/sau pe baza rezultatelor verificărilor independente.

Art. 4. - Numărul de cod atribuit grupului de produse amelioratori de sol si substraturi de cultură în scopuri administrative este “003”.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - (1) Prezenta hotărâre se aplică până la data de 31 august 2006.

(2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol si substraturi de cultură se modifică în functie de progresul tehnic si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 176.

 

ANEXĂ

CRITERII

de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol si substraturi de cultură

 

Pentru a fi apt pentru etichetarea ecologică, un ameliorator de sol sau un substrat de cultură trebuie să apartină grupului de produse, astfel cum este definit în art. 1 din hotărâre, si trebuie să îndeplinească cerintele criteriilor prevăzute în prezenta anexă, fapt dovedit pe baza încercărilor realizate în conformitate cu indicatiile stabilite pentru fiecare criteriu.

Încercările vor fi efectuate, acolo unde este aplicabil, în conformitate cu standardele europene referitoare la amelioratori de sol si substraturi de cultură, adoptate ca standarde române sau ca standarde nationale de către un stat membru al Uniunii Europene.

Acolo unde încercarea sau prelevarea de probe este cerută, dar nu este reglementată de aceste metode si tehnici de prelevare, autoritatea competentă va indica metodele de încercare sau/si de prelevare de probe pe care le consideră acceptabile.

Alte metode pot fi utilizate numai dacă echivalenta acestora cu metodele prevăzute în prezenta anexă este acceptată de autoritatea competentă.

În cazul în care nu sunt mentionate metode de încercare sau acestea sunt mentionate ca fiind utilizate pentru verificare ori monitorizare, autoritatea competentă va lua în considerare declaratiile si documentele furnizate de agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice.

La evaluarea solicitărilor de acordare a etichetei ecologice si la verificarea conformitătii produsului cu cerintele criteriilor, autoritatea competentă ia în considerare implementarea si certificarea de către agentul economic a sistemului de management de mediu, conform SR EN ISO 14001:1997.

Implementarea si certificarea sistemului de management de mediu nu reprezintă o cerintă obligatorie.

Criteriile de acordare a etichetei ecologice vizează cu precădere:

- folosirea si/sau refolosirea materiei organice rezultate din colectarea si/sau procesarea deseurilor, fapt care contribuie la reducerea la minimum a deseurilor solide destinate depozitării finale (de exemplu, la rampa de deseuri);

- reducerea deteriorării asupra mediului sau asupra riscurilor datorate metalelor grele si altor compusi periculosi din amelioratorii de sol si substraturile de cultură.

Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru amelioratorii de sol si pentru substraturile de cultură stabilesc niveluri care conduc la un impact mai scăzut asupra mediului pe parcursul întregului ciclu de viată al produsului.

1. Ingredienti organici

a) Un produs va fi considerat apt pentru acordarea etichetei ecologice dacă continutul lui organic este rezultat din procesarea si/sau refolosirea deseurilor, asa cum au fost definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001.

NOTĂ:

Termenul organic se referă în sens generic la materiile organismelor vii sau formate din/de organismele vii.

b) Produsele nu trebuie să contină nămoluri provenite de la retelele orăsenesti de canalizare.

Metode de încercare si control:

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze autoritătii competente un raport de încercare în care să indice care este compozitia detaliată a produsului si o declaratie de conformitate cu fiecare dintre aceste cerinte.

2. Limitarea continutului de substante periculoase

a) În produsul final continutul următoarelor elemente va fi mai scăzut decât valorile prevăzute în tabelul nr. 1, exprimate în kg de substanta uscată:

 

Tabelul nr. 1

 

Elementul

mg/kg

Zn

300

Cu

100

Ni

50

Cd

1

Pb

100

Hg

1

Cr

100

Mo*)

2

Se*)

1,5

As*)

10

F*)

200

 

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze autoritătii competente un raport de încercare si o declaratie de conformitate cu această cerintă.

b) Produsele nu trebuie să contină scoartă de copac care a fost tratată cu pesticide.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze autoritătii competente o declaratie de conformitate cu această cerintă.

3. Contaminanti fizici

În produsul final (care trece printr-o sită a cărei dimensiune a ochiului este > 2 mm) continutul de sticlă, metal si material plastic trebuie să fie sub 0,5% din masa de substantă uscată.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze autoritătii competente rapoarte de încercare relevante, documentatia aferentă si o declaratie de conformitate cu aceste cerinte.

4. Încărcătura de nutrienti

a) Concentratia azotului în produs nu trebuie să depăsească 2% Ntotal din masa de substantă uscată, iar azotul anorganic nu trebuie să depăsească 20% din Ntotal (sau continutul de Norganic mai mare ori egal cu 80% din masa de substantă uscată).

b) Atunci când este folosit conform normelor de aplicare recomandate în informatiile ce însotesc produsul, acestea nu trebuie să depăsească încărcăturile maxime de nutrienti de:

- 17 g/m2 azot total;

- 10 g/m2 P2O5;

- 20 g/m2 K2O.

Această cerintă nu se aplică produselor la care mai putin de 10% (exprimat în masa de substantă uscată) din continutul de nutrienti este accesibil pentru cultura plantelor în cursul primului sezon de aplicare. Astfel de produse (cum sunt cele folosite drept mulci), sunt definite ca având un raport C:N (carbon:azot) mai mare de 30:1.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze autoritătii competente rapoarte de încercare relevante si o declaratie de conformitate cu aceste cerinte.

5. Caracteristicile produsului

a) Produsele trebuie livrate în formă solidă, având un continut de substantă uscată de cel putin 25% din masa de substantă uscată si un continut de materii organice de cel putin 20% din masa de substantă uscată (măsurat prin pierdere la calcinare).

b) Produsele nu trebuie să afecteze răsărirea plantei sau cresterea acesteia.

c) Produsele nu trebuie să genereze mirosuri dezagreabile după ce au fost aplicate pe sol.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze autoritătii competente o declaratie de conformitate cu această cerintă, rapoarte de încercare relevante si documentatia aferentă.

6. Sănătatea si siguranta

Produsul trebuie să nu depăsească următoarele niveluri la produsii patogeni primari:

Salmonella: absentă în 50 g produs

E. coli: < 1.000 NTG/g (NTG: cel mai probabil număr total de germeni).


*) Datele referitoare la prezenta acestor elemente sunt necesare numai pentru produsele care contin materiale rezultate din procese industriale.

 

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze autoritătii competente o declaratie de conformitate cu această cerintă, rapoarte de încercare relevante si documentatia aferentă.

7. Seminte viabile

În produsul final continutul în seminte de buruieni si părti vegetative reproductive de buruieni agresive nu trebuie să depăsească două unităti (seminte si părti vegetative reproductive)/litru.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze autoritătii competente rapoarte de încercare, documentatie relevantă, precum si o declaratie de conformitate cu aceste cerinte.

8. Criterii suplimentare aplicabile în mod specific substraturilor de cultură

a) Partea organică a produsului este necesar să fie compusă exclusiv din amelioratori de sol care respectă cerintele mentionate în prezenta hotărâre. Coformatorii minerali, cum ar fi nisipul, argila, pot fi adăugati în vederea realizării îmbunătătirii proprietătilor fizico-chimice generale.

b) Produsele nu vor contine turbă sau orice produse derivate din turbă.

c) Conductivitatea electrică a produselor nu trebuie să depăsească 1,5 dS/m.

9. Informatii furnizate o dată cu produsul

Este necesar ca următoarele informatii să fie furnizate o dată cu produsul (dacă produsul este ambalat sau livrat în vrac) fie inscriptionate pe ambalaj,fie pe documentele însotitoare.

Informatii generale:

a) numele si adresa entitătii responsabile pentru comercializarea produsului;

b) o descriere care să identifice produsul în functie de tip, inclusiv enuntul “ameliorator de sol” sau “substraturi de cultură”;

c) un cod de identificare a lotului;

d) cantitatea de amelioratori de sol (în greutate) sau de substraturi de cultură (în volum);

e) principalele materiale constituente (cele cu peste 5% volum) din care produsul a fost fabricat, cu mentionarea distinctă a surselor, separat deseurile solide urbane, deseurile din agricultură sau forestiere, deseurile industriale sau comerciale, specificându-se sectorul de provenientă (de exemplu, prelucrarea alimentelor, hârtie etc.);

f) conditiile recomandate pentru depozitare si termenul de valabilitate (cu indicatia datei până la care se poate folosi: “a se folosi până laÉ”);

g) instructiuni de manipulare si de utilizare în conditii de sigurantă.

Informatii despre utilizarea produsului:

h) o descriere a scopului pentru care este destinat produsul si orice limitare în utilizare;

i) o declaratie despre pretabilitatea produsului pentru diferite grupuri particulare de plante (de exemplu, calcifuge sau calcicole);

j) o declaratie despre stabilitatea materiei organice (stabilă sau foarte stabilă), conform unui standard national sau international;

k) o declaratie cu privire la metodele de folosire recomandate.

Numai pentru substraturi de cultură:

l) cantitatea recomandată pentru aplicare, exprimată în kilograme sau litri de produs pe unitatea de suprafată (m2 sau hectar) pe an. Cantitatea de aplicare recomandată se stabileste luându-se în considerare continutul si prezenta nutrientilor în amelioratorul de sol pentru a nu se depăsi încărcăturile maxime de nutrient pe m2. Cantitatea de aplicare recomandată poate totusi să furnizeze încărcături mai ridicate pe m2, dacă aplicarea nu este destinată să fie repetată în fiecare an (la culturile de câmp) si numai dacă încărcăturile medii anuale respectă încărcarea maximă de nutrient pentru fiecare nutrient;

m) accesibilitatea azotului, P2O5 si a K2O în timpul primului sezon de aplicare.

Metodele de încercare pentru demonstrarea conformitătii produsului cu cerintele referitoare la parametrii relevanti sunt prevăzute în tabelele nr. 2 si 3.

 

Tabelul nr. 2

 

Parametrii pentru amelioratorii de sol

Metoda test

Determinarea cantitătii

SR EN 12580:2002

Continutul de materii organice si de cenusă

SR EN 13039:2002

Raportul C/N*)

C/N

Continutul de substantă uscată

SR EN 13040:2003

pH

SR EN 13037:2002

Azotul total

SR EN 13654/1-2:2002

P (sub formă de P2O5), K (sub formă de K2O) si metale grele

SR EN 13650:2002

Testul de maturare

-

 

Tabelul nr. 3

 

Parametrii pentru substraturile de cultură

Metoda test

Determinarea cantitătii

SR EN 12580:2002

Continutul de materii organice si de cenusă

SR EN 13039:2002

Raportul C/N*)

C/N

Continutul de materii uscate

SR EN 13040:2003

pH

SR EN 13037:2002

Conductivitatea electrică

SR EN 13038:2002

Nutrientii (nitrati, amoniu, fosfat, potasiu)

SR EN 13652:2002

Testul de maturare

-

Densitatea aparentă, volumul de aer, volumul de apă

SR EN 13041:2003

 

 


*) C = materie organică (SR EN 13039:2002 x 0,58);

*) N = azot total (SR EN 13654/2:2002; SR EN 13654/2:2002).

 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului va publica si va actualiza periodic lista standardelor române armonizate care adoptă standardele europene referitoare la etichetarea ecologică a amelioratorilor pentru sol si a substraturilor de cultură.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze autoritătii competente o declaratie de conformitate cu aceste cerinte, rapoarte de încercare relevante si/sau documentatia aferentă.

10. Informatii care apar pe eticheta ecologică

Rubrica a 2-a a etichetei ecologice va include următorul text:

- contribuie la reducerea poluării solului si apei;

- promovează utilizarea deseurilor organice;

- contribuie la mărirea fertilitătii solului (Notă: această indicatie va fi inclusă numai pentru amelioratorii de sol, nu si pentru substraturile de cultură.)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la conditiile călătoriilor reciproce ale cetătenilor, semnat la Kiev la 19 decembrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 357/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la conditiile călătoriilor reciproce ale cetătenilor, semnat la Kiev la 19 decembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 179.

 

ACORD

între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la conditiile călătoriilor reciproce ale cetătenilor

 

Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei, denumite în continuare părti contractante, în scopul dezvoltării continue a relatiilor de prietenie dintre cele două tări, al cooperării pentru prevenirea migratiei ilegale si al facilitării regimului călătoriilor reciproce ale cetătenilor celor două state, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Cetătenii statului unei părti contractante, posesori de pasapoarte diplomatice si de serviciu, pot intra, iesi, tranzita si rămâne pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, cu respectarea reglementărilor în vigoare în acest stat privind sederea si înregistrarea, fără viză, pentru o perioadă de până la 90 de zile de la data trecerii frontierei de stat.

 

ARTICOLUL 2

 

Cetătenii statului unei părti contractante, pe baza documentelor valabile pentru călătoriile în străinătate, pot intra, iesi, tranzita si rămâne pe teritoriul statului celeilalte părti contractante numai dacă au obtinut viza de la o misiune diplomatică sau de la un oficiu consular al acestei părti contractante.

 

ARTICOLUL 3

 

Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statului unei părti contractante au dreptul să acorde:

1. vize cu multiple intrări, gratuite, cu termen de valabilitate de până la 1 an, pentru:

1.1. lucrătorii brigăzilor căilor ferate de pe trenuri, refrigeratoare si locomotive, care posedă documente valabile pentru călătoriile în străinătate, pe baza listelor nominale, potrivit foilor de parcurs, confirmate pentru fiecare cursă;

1.2. conducătorii auto care efectuează curse regulate de autobuz si transport de mărfuri, posesori de documente valabile pentru călătoriile în străinătate, pe baza listelor nominale, potrivit foilor de parcurs, confirmate pentru fiecare cursă;

2. vize gratuite, pentru:

2.1. membrii de familie ai functionarilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare si ai functionarilor reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în celălalt stat, care nu locuiesc împreună cu acesti functionari sau lucrători;

2.2. functionarii de stat care efectuează deplasări de serviciu pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, pe baza acordurilor bilaterale si multilaterale internationale în vigoare la care sunt părti cele două părti contractante sau pe baza invitatiilor corespunzătoare ale organelor de stat, misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare;

2.3. persoanele care studiază în institutii de învătământ conform unor acorduri bilaterale;

2.4. copiii în vârstă de până la 18 ani;

3. vize gratuite în cazuri de urgentă:

3.1. pentru călătorii în scopul vizitării unui membru de familie sau a unei rude apropiate grav bolnave, pentru participarea la înmormântarea unui membru de familie ori a unei rude apropiate, vizitarea mormintelor rudelor, pe baza prezentării unui document doveditor eliberat de organele competente ale părtilor contractante;

3.2. pentru călătoriile persoanelor care, pe baza unor documente emise de organele competente ale părtilor contractante, necesită asistentă medicală de urgentă sau persoane cu boli grave, precum si pentru însotitorii acestora;

3.3. pentru persoanele care sunt membri si personal de deservire al echipelor de salvare (în cazuri de catastrofe sau în situatii exceptionale);

4. vize cu taxă consulară redusă (50% din tariful consular) pentru persoanele care:

4.1. se deplasează pe teritoriul celuilalt stat în baza unor acorduri bilaterale valabile în domeniile stiintei, tehnicii, învătământului, culturii, artei, religiei si sportului sau pe baza unor invitatii corespunzătoare;

4.2. sunt fondatori, asociati ai unor persoane juridice sau sunt investitori în statul celeilalte părti contractante (pentru reprezentantii persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii autentificate notarial a documentelor privind statutul acestora; pentru agentii întreprinzători, persoane fizice, pe baza prezentării unei copii autentificate notarial a adeverintei de înregistrare a acestor agenti).

 

ARTICOLUL 4

 

1. Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statului unei părti contractante acordă viză cetătenilor statului celeilalte părti contractante fără invitatii.

2. Invitatiile mentionate în subpct. 2.2 si 4.1 ale art. 3 sunt necesare numai pentru acordarea reducerilor de tarif consular la eliberarea vizelor.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Cetătenii statului unei părti contractante, posesori de pasapoarte diplomatice si de serviciu, care îndeplinesc functii oficiale în cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, precum si membrii de familie ai acestora pot intra, iesi si rămâne pe teritoriul statului celeilalte părti contractante fără viză pe durata misiunii lor.

2. Pentru scopul prezentului acord, prin membri de familie se întelege:

a) sotul sau sotia unui membru al misiunii diplomatice sau oficiului consular al statului acreditant;

b) copiii necăsătoriti ai acestora până la 18 ani, aflati în întretinere, sau până la 25 de ani, care urmează cursuri de zi într-o institutie de învătământ în statul acreditar;

c) copiii necăsătoriti care sunt în întretinere din cauza incapacitătii fizice sau mentale.

 

ARTICOLUL 6

 

Cetătenii statului unei părti contractante pot intra, iesi, sedea pe teritoriul statului celeilalte părti contractante (cu respectarea reglementărilor privind sederea si înregistrarea în vigoare în acest stat) fără vize, dacă acestia:

1. se află în tranzit spre un stat tert (numai prin zona de tranzit aeroportuar);

2. sunt posesorii unui permis de sedere permanentă;

3. sunt membri ai echipajelor navelor fluviale si maritime (pe baza carnetelor de marinar valabile si a evidentelor din jurnalul de bord sau a extraselor acestora);

4. sunt membri ai echipajelor navelor aeriene ale aviatiei civile (pe bază de legitimatii valabile de membru al echipajului navei aeriene si a înscrisului din declaratia generală, planul de zbor).

 

ARTICOLUL 7

 

1. Călătoriile cetătenilor statelor celor două părti contractante se fac prin punctele internationale de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene, mentionate în anexa la prezentul acord, deschise conform celor convenite de către statele părtilor contractante.

2. Călătoriile cetătenilor statelor celor două părti contractante, care au domiciliul permanent în judetele si raioanele de frontieră, se fac în conformitate cu prevederile Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind trecerea simplificată a frontierei de stat comune de către cetătenii care domiciliază în judetele si raioanele de frontieră, semnată la Ismail la 29 martie 1996.

 

ARTICOLUL 8

 

De la data intrării în vigoare a prezentului acord, punctele 1, 2 si 3 ale articolului 2 din Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind trecerea simplificată a frontierei de stat comune de către cetătenii

care domiciliază în judetele si raioanele de frontieră, semnată la Ismail la 29 martie 1996, se modifică astfel:

“1. Cetătenii României si Ucrainei trec frontiera comună pe baza unui document valabil pentru călătoriile în străinătate si cu viză, dacă nu este prevăzut altfel prin acorduri internationale în vigoare.

2. Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statelor părtilor contractante vor elibera cetătenilor cu domiciliul permanent în zona de frontieră vize cu multiple intrări, gratuite, cu termen de valabilitate de până la 1 an.

3. Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statelor părtilor contractante vor elibera cetătenilor cu domiciliul permanent în zona de frontieră, care efectuează călătorii în grup, vize colective gratuite.”

 

ARTICOLUL 9

 

Cetătenii minori ai statelor părtilor contractante pot călători pe baza documentelor valabile pentru călătoriile în străinătate, precum si, atunci când nu posedă asemenea documente, pe baza pasapoartelor părintilor sau ale persoanelor însotitoare, dacă datele lor personale sunt înscrise corespunzător în aceste documente, numai împreună cu aceste persoane.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Cetătenii statului unei părti contractante, care în timpul sederii pe teritoriul statului celeilalte părti contractante si-au pierdut documentele pe baza cărora s-a efectuat intrarea, vor informa despre aceasta autoritătile competente ale statului celeilalte părti contractante pe teritoriul căreia se află.

2. Autoritătile competente ale statului celeilalte părti contractante vor elibera o dovadă pe baza căreia misiunea diplomatică sau oficiul consular al părtii contractante eliberează un nou document valabil pentru trecerea frontierei.

 

ARTICOLUL 11

 

1. Părtile contractante vor schimba, pe canale diplomatice, specimene ale documentelor de călătorie în vigoare, cu cel putin 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a prezentului acord.

2. În cazul introducerii în circulatie de documente noi sau al modificării celor existente, părtile contractante se vor informa reciproc pe canale diplomatice cu cel putin 30 de zile înainte de data introducerii documentelor noi sau modificate si îsi vor transmite specimenele acestor documente noi sau modificate.

 

ARTICOLUL 12

La data intrării în vigoare a prezentului acord îsi încetează valabilitatea Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind desfiintarea regimului de vize, semnată la Bucuresti la 11 martie 1991.

 

ARTICOLUL 13

 

1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată si va intra în vigoare în a 30-a zi de la data ultimei notificări, pe cale diplomatică, prin care părtile contractante îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării sale în vigoare.

2. Oricare parte contractantă poate denunta prezentul acord printr-o notificare adresată celeilalte părti contractante pe cale diplomatică. În acest caz acordul îsi încetează valabilitatea după 90 de zile de la data primirii unei astfel de notificări de la cealaltă parte contractantă.

Semnat la Kiev la 19 decembrie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Alexandru Cornea

Pentru Cabinetul de Ministri al Ucrainei,

Ivan Kuleba

 

ANEXĂ

 

LISTA

punctelor internationale de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene, care functionează 24 de ore din 24, precum si tipurile de trafic si caracterul transporturilor în acestea

 

1. Halmeu - Diacove - transport auto de pasageri si de mărfuri si transport feroviar de pasageri si de mărfuri

2. Siret - Porubne - transport auto de pasageri si de mărfuri

3. Valea Viseului - Dilove - transport feroviar de pasageri si de mărfuri

4. Câmpulung la Tisa - Teresva - transport feroviar de pasageri si de mărfuri

5. Vicsani - Vadul Siret - transport feroviar de pasageri si de mărfuri

6. Sighetu Marmatiei - Solotvino - pietoni, transport auto de pasageri si de mărfuri cu greutate de până la 3,5 tone*)


*) Trecerea prin punctul frontierei de stat Sighetu Marmatiei-Solotvino se va realiza după terminarea lucrărilor de constructie si amenajare si darea lui în folosintă.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind reofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere

 

Având în vedere:

- Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la explorarea de titei si gaze în România, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999;

- Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 208/2002 privind lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin concurs de ofertă publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003;

- Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 158/2003 privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 22 septembrie 2003, si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 159/2003 privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre petroliere de dezvoltare-exploatare si exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 23 septembrie 2003;

- Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 198/2003 privind ofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 19 noiembrie 2003;

- solicitarea unor firme de a reoferta pentru concesionare prin negociere directă perimetrele neadjudecate în fazele anterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, tel. +(40)213132204, fax +(40)212107440, reoferă în vederea concesionării prin negociere directă, pentru o durată de maximum 30 de ani, perimetrele de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Conditiile de participare la negocierea directă sunt stabilite prin procedura de licitatie, care este pusă la dispozitie companiilor interesate, în baza solicitării adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Art. 3. - Ofertele pentru concesionarea operatiunilor petroliere de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Data si ora sedintei publice se vor anunta la depunerea ofertelor si vor fi mentionate si în procedura referitoare la conditiile de participare la negocierea directă.

Art. 5. - Conditiile concesionării prin negociere directă nu pot fi inferioare celei mai bune oferte depuse în fazele de ofertare si/sau reofertare.

Art. 6. - Acordurile petroliere intră în vigoare după aprobarea de către Guvernul României.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 16 februarie 2004.

Nr. 42.

 

ANEXĂ

LISTA

perimetrelor de dezvoltare-exploatare si exploatare

 

Nr. crt.

Localizarea(judetul)

Denumirea perimetrului perimetrului

Substanta

1.

DEE V-1 ALĂMOR VEST

Sibiu

Gaze libere

2.

DEE V-2 AMARA

Ialomita

Gaze libere

3.

DEE V-3 ARPĂSEL

Timis

Gaze libere

4.

DEE V-4 BECLEAN

Brasov

Gaze libere

5.

DEE V-7 BRĂDESTI

Harghita

Gaze libere

6.

DEE V-8 BUDA

Vrancea

Gaze libere

7.

DEE V-14 GOLESTI

Arges

Gaze libere

8.

DEE V-15 GORENI

Giurgiu

Gaze libere

9.

DEE V-16 GRĂNICERI

Timis

Gaze libere

10.

DEE V-17 HORODNICENI

Suceava

Gaze libere

11.

DEE V-18 HURUIESTI

Bacău

Titei + gaze asociate

12.

DEE V-20 JIMBOLIA

Timis

Titei + gaze asociate + gaze libere + condensat

13.

DEE V-23 NASAL

Cluj

Gaze libere

14.

DEE V-26 OTELEC

Timis

Titei + gaze asociate

15.

DEE V-28 PĂDURENI

Mures

Gaze libere

16.

DEE V-30 SĂRVĂZEL

Satu Mare

Gaze libere + gaze asociate

17.

DEE V-31 SEITIN

Arad

Titei + gaze asociate

18.

DEE V-32 SINESTI

Ialomita

Titei + gaze asociate

19.

DEE V-37 VÂNĂTORI

Giurgiu

Gaze libere