MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 99             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti, 3 februarie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.468/2003. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit în învătământul preuniversitar

 

5.643/2003. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea Calendarului miscării personalului didactic în anul scolar 2004-2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit în învătământul preuniversitar

 

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (9) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza consultării federatiilor sindicale din învătământ recunoscute la nivel national,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit în învătământul preuniversitar, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară prezentei metodologii.

Art. 3. - Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe pentru învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2003.

Nr. 5.468.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA SI CRITERIILE

DE ACORDARE A GRADATIEI DE MERIT SI A SALARIULUI DE MERIT ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului miscării personalului didactic în anul scolar 2004-2005

 

În baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Calendarul miscării personalului didactic în anul scolar 2004-2005, cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe pentru învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 5.643.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

miscării personalului didactic în anul scolar 2004-2005

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a