MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 5             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti , 6 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.565/2003. – Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei Project on Ethnic Relations – Filiala România ca fiind de utilitate publică

 

1.581/2003. – Hotărâre pentru stabilirea numărului maxim de posturi al Institutului Cultural Român, precum si a unor măsuri pentru desfăsurarea activitătii acestuia

 

1.582/2003. – Hotărâre pentru aprobarea finantării în anul 2004 a proiectului „Gabriel Catrinescu – album bilingv de artă contemporană” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

1.583/2003. – Hotărâre privind finantarea proiectului „Reprezentantul special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare si dezvoltare durabilă” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2004

 

1.584/2003. – Hotărâre pentru aprobarea finantării în anul 2004 a unui proiect aprobat si finantat partial în anul 2002 din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.862/2003. – Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii ianuarie 2004

 

Lista agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

Lista depozitelor speciale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale (completare)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

privind recunoasterea Fundatiei Project on Ethnic Relations - Filiala România ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundatia Project on Ethnic Relations - Filiala România, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 118, et. 6, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează;

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.565.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

pentru stabilirea numărului maxim de posturi al Institutului Cultural Român, precum si a unor măsuri pentru desfăsurarea activitătii acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 14 din Legea nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român si al art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Numărul maxim de posturi pentru Institutul Cultural Român este de 200, exclusiv demnitarul.

Art. 2. - Pentru realizarea activitătilor specifice, Institutul Cultural Român are în dotare un număr de 6 autoturisme, cu un consum mediu normat de carburanti de 350 litri/lună/autoturism, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Din subventiile acordate anual de la bugetul de stat Institutul Cultural Român poate efectua cheltuieli pentru realizarea unor actiuni cu caracter cultural-stiintific.

(2) Cheltuielile pentru participantii români si străini invitati la actiunile prevăzute la alin. (1) se vor încadra în limitele stabilite la cap. II din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.

(3) Numărul participantilor români si străini pentru fiecare actiune se stabileste de către Comitetul director al Institutului Cultural Român, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate anual.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.581.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

pentru aprobarea finantării în anul 2004 a proiectului "Gabriel Catrinescu - album bilingv de artă contemporană" din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

în temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea în anul 2004 a proiectului "Gabriel Catrinescu - album bilingv de artă contemporană".

Art. 2. - (1) Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 44 din 18 decembrie 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004 cu suma de 740 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004 de la capitolul 72.01 "Alte actiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare si prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri".

(2) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Ministerul Culturii si Cultelor si Fundatia Culturală "Jean Louis Calderon", cu plata în avans de până la 30%.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 "Alte actiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare si prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri", până la data de 30 iunie 2004.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor, pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.582.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

privind finantarea proiectului "Reprezentantul special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare si dezvoltare durabilă" din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2004

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. e) si k) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

în temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea în anul 2004 a proiectului "Reprezentantul special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare si dezvoltare durabilă", a cărui conducere este asigurată de Radu, Principe de Hohenzollern-Veringen.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 43 din 18 decembrie 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 8,1 miliarde lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004 de la capitolul 72.01 "Alte actiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare si prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri".

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul pe anul 2004 al Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul pe anul 2004 al Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 "Alte actiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare si prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri", până la data de 10 decembrie 2004.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe, pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.583.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

pentru aprobarea finantării în anul 2004 a unui proiect aprobat si finantat partial în anul 2002 din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. a) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

în temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea în anul 2004, în limita sumei de 14,96 miliarde lei, a proiectului "Guide Bleu România".

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 21 din 1 iulie 2002, se asigură în anul 2004 prin suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului cu suma de 14,96 miliarde lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului de la capitolul 72.01 "Alte actiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare si prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri".

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează în mod corespunzător bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 "Alte actiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare si prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri", până la data de 10 decembrie 2004.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.584.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii ianuarie 2004

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, cu modificările ulterioare, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998 si ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea refinantării si a finantării datoriei publice în luna ianuarie 2004, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, în sumă totală de 5.700 miliarde lei, prevăzute în anexele nr. 1-3.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Art. 3. - Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 decembrie 2003.

Nr. 1.862.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna ianuarie 2004, Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0404CTN011

6 ianuarie 2004

8 ianuarie 2004

8 aprilie 2004

91

300.000.000.000

RO0405CTN026

6 ianuarie 2004

8 ianuarie 2004

6 ianuarie 2005

364

800.000.000.000

RO0405CTN034

13 ianuarie 2004

15 ianuarie 2004

13 ianuarie 2005

364

800.000.000.000

RO0404CTN045

20 ianuarie 2004

22 ianuarie 2004

22 iulie 2004

182

800.000.000.000

RO0405CTN059

20 ianuarie 2004

22 ianuarie 2004

20 ianuarie 2005

364

800.000.000.000

RO0404CTN060

27 ianuarie 2004

29 ianuarie 2004

29 iulie 2004

182

300.000.000.000

RO0405CTN075

27 ianuarie 2004

29 ianuarie 2004

27 ianuarie 2005

364

800.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive participantul va indica: valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul. Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului;

- în cazul ofertelor de cumpărare necompetitive participantul indică valoarea pe care doreste să o adjudece fără a indica pretul sau randamentul (rata dobânzii). Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:


P = 1 - (d x r)/360


Y = r/P,


în care:

P = pretul titlului cu discont exprimat cu sase zecimale;

d = număr de zile până la scadentă;

r = rata discontului (exprimată cu două zecimale);

y = randamentul (rata dobânzii), exprimat cu două zecimale.

Art. 4. - Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 100.000.000 lei.

Art. 5. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Certificatele de trezorerie cu discont sus-mentionate nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Art. 6. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 7. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si se va da publicitătii.

Art. 8. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.

Art. 9. - Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 10. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

PROSPECT DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat cu dobândă lansate în luna ianuarie 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne, Ministerul Finantelor Publice anuntă, pentru luna ianuarie 2004, programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobândă, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0406DBN012

8 ianuarie 2004

12 ianuarie 2004

9 ianuarie 2006

728

400.000.000.000

RO0407DBN028

15 ianuarie 2004

19 ianuarie 2004

15 ianuarie 2007

1.092

400.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive participantul va indica valoarea nominală si rata dobânzii; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la rata dobânzii finale a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si plăti anual la datele de:

 

Cod ISIN

2005

2006

2007

RO0406DBN012

10 ianuarie 2005

9 ianuarie 2006

 

RO0407DBN028

17 ianuarie 2005

16 ianuarie 2006

15 ianuarie 2007

 

conform următoarei formule:

 

D = V x d x z/365 sau 366,

în care:

D = dobânda (cuponul);

V = valoarea nominală totală;

d = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z = număr de zile pentru care se calculează dobânda;

366 = zile pentru an bisect.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobândă sus-mentionate nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Stabilirea rezultatului licitatiei va avea loc în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligatiunilor de stat cu dobândă.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.


ANEXA Nr. 3



PROSPECT DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele preturilor de consum

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne, Ministerul Finantelor Publice anuntă, pentru luna ianuarie 2004, lansarea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu dobânda indexată cu indicele preturilor de consum, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0409DBN032

15 ianuarie 2004

19 ianuarie 2004

19 ianuarie 2009

1.827

300.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în functie de necesitătile de finantare a contului curent general al Trezoreriei Statului si de nivelul marjei înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face în functie de nivelul marjei, licitată în formă procentuală, calculată cu două zecimale, de către intermediarii pietei primare, după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive participantul va indica numărul titlurilor de stat, valoarea nominală si nivelul marjei; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale marjei;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la marja finală a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si plăti semianual la datele de 19 iulie si 19 ianuarie 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 si 2009, conform următoarei formule:

 

D = V x d x z /365

în care:

D = dobânda (cuponul);

V = valoarea nominală totală;

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

d = rata dobânzii, exprimată procentual, pentru fiecare perioadă de calcul a cuponului, calculată ca produs anualizat al celor 6 indici ai preturilor de consum lunari din lunile noiembrie-aprilie (pentru cuponul din luna iulie) si mai-octombrie (pentru cuponul din luna ianuarie) plus o marjă M si se va determina pentru fiecare perioadă după formula:

 

d = 365/z [pi(IPCi/100) -1] x 100 + M,

 

în care:

i = noiembrie, aprilie (pentru cuponul din luna iulie), respectiv

i = mai, octombrie (pentru cuponul din luna ianuarie);

IPCi = indicele preturilor de consum fată de luna precedentă din lunile noiembrie-aprilie (pentru cuponul din luna iulie) si mai-octombrie (pentru cuponul din luna ianuarie), publicat si transmis lunar Ministerului Finantelor Publice de către Institutul National de Statistică; va fi luat în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea.

Informatii legate de indicele preturilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/ comr.htm;

M = marja, exprimată procentual, reprezintă elementul în functie de care se va face clasificarea ofertelor.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum nu pot fi cumpărate de persoanele nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare, transfer si decontare al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Stabilirea rezultatului licitatiei va avea loc în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

LISTA
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Judetul sau municiupiul Bucuresti

Codul unic de înregistrare

 1.

MASTER - S.A.

Bihor

8667418

 2. 

SIMI IMPEX - S.R.L.

Botosani

6897461

 3.

CALEX OILVAM - S.R.L.

Bucuresti

15151320

 4.

CAMA SERV - S.R.L.

Bucuresti

15197734

 5.

WERO IMPOR-EXPOR - S.R.L.

Bucuresti

15672271

 6.

GEO GAZOIL TRANS - S.R.L.

Buzău

15759395

 7.

PRODPET ENERGO - S.R.L.

Buzău

15759387

 8.

VIVIAN AUTO GAZ - S.R.L.

Buzău

15723138

 9.

ATLAS - S.A.

Galati

1633833

10.

SIMPASIL-1 IMPEX - S.R.L.

Galati

6730080

11.

GECAMIN - S.R.L.

Prahova

15734277

12.

STASELPEST  - S.R.L.

Prahova

14748428

13.

WHITEFLAG - S.R.L.

Prahova

15064452

14.

WIDAS IMPEX - S.R.L.

Prahova

6696514

15.

GALAXIA PECOM - S.A.

Vrancea

5371271

 

NOTĂ:

Ca urmare a verificărilor si controalelor efectuate de Garda Financiară, din care rezultă că nu mai sunt îndeplinite conditiile avute în vedere la autorizare, se radiază calitatea de agent economic comerciant angro de uleiuri minerale a:

- Societătii Comerciale "GUTINEX" - S.R.L. Bârlad, CUI 831140, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 21 mai 2003, pozitia nr. 89;

- Societătii Comerciale "IMUND" - S.R.L. Prahova, CUI 13389091, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 28 mai 2003, pozitia nr. 59.

 

Lista

depozitelor speciale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale (completare)Încărcare text...

 

 

Nr.crt.

Denumirea societătii comerciale autorizate

Codul unic de înregistrare

Numărul de autorizare la Garda financiară centrală

Numărul avizului pentru autorizarea depozitelor speciale - Ministerul Economiei si Comertului

Adresa depozitului special

1.

 Societatea Comercială "RAFO" - S.A. Onesti

958772

393.970 din 19 decembrie 2003

73 din 16 decembrie 2003

Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judetul Constanta (închiriat de la Societatea Comercială "PETROM AVIATION" - S.A. Otopeni)

2.

 Societatea Comercială "ROM OIL" - S.A. Brasov

10600770

393.968 din17 decembrie 2003

74 din 19 decembrie 2003

Vatra Dornei, str. Argestru nr. 43A, judetul Suceava (închiriat de la Societatea Comercială "ROMPETROL VATRA DORNEI" - S.R.L.)