MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 10             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 8 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.477/2003. - Hotărâre pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru institutiile de învătământ superior din domeniile: medicină, medicină dentară, farmacie, asistenti medicali, moase, medicină veterinară, arhitectură, precum si pentru colegiile de asistenti medicali generalisti, pentru formarea de bază

 

1.564/2003. - Hotărâre privind înfiintarea laboratoarelor publice pentru controlul calitătii si igienei vinului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.846/2003. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru exporturi si alte operatiuni similare, pentru transportul international si pentru operatiunile legate de traficul international de bunuri, prevăzute la art. 143 alin. (1) si la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRÂRE

aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare si acreditare pt. institutiile de invatamant superior din domeniile: medicina, medicina dentara, farmacie, asistenti medicali, moase, medicina veterinara, arhitectura, precum si pentru colegiile de asistenti medicali generalisti, pentru formarea de bază

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aproba Criteriile minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru institutiile de invatamant superior din domeniile: medicina, medicina dentara, farmacie, asistenti medicali, moase, precum si pentru colegiile de asistenti medicali generalisti, prevazute in anexa 1.

Art. 2. - Se aproba Criteriile minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru institutiile de invatamant superior din domeniul medicinei veterinare, prevazute in anexa 2.

Art. 3. - Se aproba Criteriile minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru institutiile de invatamant superior din domeniul arhitecturii, prevazute in anexa 3.

Art. 4. - Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,
Alexandru Athanasiu
Ministrul sănătătii,
Ovidiu Brânzan
Ministrul integrării europene,
Alexandru Fărcas

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.477.

 

ANEXA 1

 

CRITERII MINIME OBLIGATORII

de autorizare si acreditare pentru institutiile de invatamant superior din domeniile: medicina, medicina dentara, farmacie, asistenti medicali, moase, precum si pentru colegiile de asistenti medicali generalisti

 

CAPITOLUL I

Specializarea medicina

 

1. Se asigura minimum 6 ani de studii, respectiv 360 de credite in sistemul european de credite transferabile ECTS (60 de credite/an de studiu) si minimum de 5.500 de ore de activitate teoretica si practica, finalizata cu o diploma de licenta care sa garanteze:

- dobandirea in cursul pregatirii a cunoasterii adecvate a stiintelor fundamentale, precum si a unei bune intelegeri a metodologiei stiintifice, cuprinzand principii de masurare a functiilor biologice, a aprecierii (evaluarii) rezultatelor stiintifice si de analiza a datelor;

- dobandirea in cursul pregatirii a cunoasterii adecvate a structurii, functiilor si comportamentului fiintei umane sanatoase si bolnave, cat si a raportului dintre starea de sanatate si mediul fizic si social;

- dobandirea in cursul pregatirii a cunoasterii adecvate a disciplinelor si practicii clinice, asigurand o viziune coerenta asupra imbolnavirilor fizice si mentale, a medicinei sub aspectele sale preventive, diagnostice si terapeutice, cat si a reproducerii umane;

- dobandirea in cursul pregatirii a experientei clinice adecvate sub supraveghere competenta in spitale (extinderea activitatilor practice in programa de invatamant, generalizarea practicii anuale in unitati ale sistemului de sanatate profilactice, de asistenta primara si spitaliceasca, cu creditarea acestor activitati in cadrul bugetului total de 60 de credite ECTS pe an).

2. Din bugetul total al timpului de studiu, un minimum de doua treimi trebuie sa fie reprezentat de activitatile practice (lucrari practice de laborator, stagiu clinic, practica in institutii ale sistemului de sanatate) pentru formarea unor competente si deprinderi clinice, iar restul de maximum o treime trebuie sa fie reprezentat de activitatile teoretice (cursuri, seminarii).

 

CAPITOLUL II

Specializarea medicina dentara

 

1. Se asigura 6 ani de studii, respectiv 360 de credite ECTS (60 de credite/an de studiu) si minimum de 5.500 de ore de activitate teoretica si practica, finalizata cu o diploma de licenta care sa garanteze:

- dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a stiintelor fundamentale pe care se bazeaza medicina dentara, precum si a unei bune intelegeri a metodologiei stiintifice, cuprinzand principii de masurare a functiilor biologice, a aprecierii (evaluarii) rezultatelor stiintifice si de analiza a datelor;

- dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a structurii, functiilor si comportamentului fiintei umane sanatoase si bolnave, cat si a raportului dintre starea de sanatate si mediul fizic si social, in masura in care au relatie cu medicina dentara;

- dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a structurilor si functiilor dentare, a cavitatii si mucoaselor bucale in conditii de sanatate si de boala, cat si a raportului acestora cu starea generala de sanatate si bunastare fizica si sociala a pacientului;

- dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a disciplinelor si metodelor clinice care furnizeaza un tablou coerent de anomalii, leziuni si boli dentare, a cavitatii bucale, mucoaselor si tesuturilor inconjuratoare, cat si a odontologiei sub aspectele sale preventive, diagnostice si terapeutice;

- dobandirea in timpul pregatirii a experientei clinice adecvate sub supraveghere competenta in spitale (extinderea activitatilor practice in programa de invatamant, generalizarea practicii anuale in unitati ale sistemului de sanatate profilactice, de asistenta primara si spitaliceasca, cu creditarea acestor activitati in cadrul bugetului total de 60 de credite ECTS pe an).

Formarea de mai sus ofera candidatului deprinderile necesare pentru exercitarea tuturor activitatilor care implica prevenirea, diagnosticul si tratamentul anomaliilor si bolilor dentare, bucale, maxilare si tesuturilor aferente.

2. Curriculumul trebuie sa satisfaca cerintele Uniunii Europene privind:

- alocarea unui numar de minimum 1.500 de ore pentru formarea unor competente si deprinderi clinice in timpul activitatii clinice cu pacientul, din bugetul total de minimum 5.500 de ore;

- initierea timpurie a activitatilor practice pe pacient, cel tarziu la sfarsitul anului I de studiu;

- realizarea balantei optime intre profilurile medical si dentar, astfel ca disciplinele de profil dentar sa acopere cel putin doua treimi, iar cele medicale, maximum o treime din bugetul total de activitati;

- din bugetul total al timpului de studiu, un minimum de doua treimi trebuie sa fie reprezentat de activitatile practice (lucrari practice de laborator, stagiu clinic, practica in institutii ale sistemului de sanatate) pentru formarea unor competente si deprinderi de baza, iar restul de maximum o treime trebuie sa fie reprezentat de activitatile teoretice (cursuri, seminarii);

- introducerea in pregatirea medicala a unui studiu integrat, in vederea abordarii holistice a pacientului.

3. Curriculumul minimal cuprinde:

3.1. Materii de baza:

- Chimie;

- Fizica;

- Biologie.

3.2. Materii medico-biologice si medicale generale:

- Anatomie;

- Embriologie;

- Histologie, cuprinzand citologia;

- Fiziologie;

- Biochimie (sau chimie fiziologica);

- Anatomie patologica;

- Patologie generala;

- Farmacologie;

- Microbiologie;

- Igiena;

- Profilaxie si epidemiologie;

- Radiologie;

- Fizioterapie;

- Chirurgie generala;

- Medicina interna, cuprinzand pediatria;

- ORL;

- Dermatovenerologie;

- Psihologie generala, psihopatologie si neuropatologie;

- Anesteziologie;

- Metodologia cercetarii stiintifice medicale;

- Stiintele comportamentului;

- Elemente de asistenta primara a starii de sanatate in domeniul medicinei dentare.

3.3. Materii specifice odontostomatologice:

- Protetica dentara;

- Materiale dentare;

- Dentistica conservativa;

- Dentistica preventiva;

- Anestezie si sedare in dentistica;

- Chirurgie speciala;

- Patologie speciala;

- Clinica odontostomatologica;

- Pedodontie;

- Ortodontie;

- Parodontologie;

- Radiologie odontologica;

- Functia masticatoare;

- Organizare profesionala, deontologie si legislatie;

- Aspecte sociale ale practicii odontologice;

- Practica de vara anuala pentru insusirea unor deprinderi si competente specifice.

Durata si obiectivele practicilor de vara de la sfarsitul anilor de studiu sunt:

4 saptamani a 8 ore/zi = 160 de ore/an;

anul I - Dentistica preventiva si materiale dentare;

anul II - Semiologie dentara si functie masticatorie;

anul III - Anestezie si sedare in dentistica;

anul IV - Dentistica conservativa, pedodontie si aspecte sociale ale practicii odontologice;

anul V - Clinica odontostomatologica, protetica dentara, parodontologie si ortodontie.

Pe langa trunchiul comun obligatoriu, fiecarui an de studiu i se pot asocia oferte de discipline optionale.

 

CAPITOLUL III

Specializarea farmacie

 

1. Durata studiilor este de minimum 5 ani de activitate teoretica si practica, finalizata cu o diploma de licenta care sa garanteze:

- dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a medicamentului si substantelor utilizate pentru fabricarea medicamentului;

- dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a tehnologiei farmaceutice si a controlului fizic, chimic, biologic si microbiologic al medicamentului;

- dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a metabolismului si efectelor medicamentelor, a actiunii toxicelor si a utilizarii medicamentelor;

- dobandirea in timpul pregatirii a cunostintelor adecvate permitand evaluarea datelor stiintifice privind medicamentul, pentru a putea furniza cunostinte corespunzatoare;

- dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a conditiilor legale de exercitiu al activitatilor farmaceutice.

2. Durata practicii in bloc unic (perioada compacta), in farmacie comunitara sau farmacie de spital, trebuie sa fie de cel putin 6 luni. Pentru cresterea sansei de insertie profesionala a absolventului, se adauga acesteia o luna de practica industriala si o luna de practica in laborator.

In perioada practicii in farmacii sau in spital se asigura desfasurarea urmatoarelor activitati:

- pregatirea formularelor farmaceutice pentru produsele medicamentoase;

- prepararea si controlul produselor medicamentoase;

- testarea produselor medicamentoase intr-un laborator medical;

- stocarea, pastrarea si distribuirea produselor medicamentoase angro;

- pregatirea, testarea, stocarea si furnizarea produselor medicamentoase in farmacii publice;

- pregatirea, testarea, stocarea si distribuirea medicamentelor in spitale;

- asigurarea informarii si consultarii privind produsele medicamentoase.

3. Curriculumul minimal cuprinde:

- Biologie vegetala si animala;

- Fizica;

- Chimie generala si anorganica;

- Chimie organica;

- Chimie analitica;

- Chimie farmaceutica;

- Analiza medicamentului;

- Biochimie generala si aplicata (medicala);

- Anatomie si fiziologie; terminologie medicala;

- Microbiologie;

- Farmacologie si farmacoterapie;

- Tehnologie farmaceutica;

- Toxicologie;

- Farmacognozie;

- Legislatie si deontologie;

- Metodologia cercetarii stiintifice.

Pe langa trunchiul comun obligatoriu, fiecarui an de studiu i se pot asocia oferte de disicipline optionale.

 

CAPITOLUL IV

Specializarea asistenti medicali generalisti

 

1. Durata studiilor de invatamant este de cel putin 3 ani si de minimum 4.600 de ore de pregatire, din care cel putin o treime pregatire teoretica si cel putin jumatate pregatire clinica practica. Pentru acces la cariera academica si posibilitatea continuarii studiilor se prevede si posibilitatea formarii timp de 4 ani, cu obtinerea diplomei de licenta, care sa garanteze:

- dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a stiintelor ce stau la baza ingrijirilor generale, cuprinzand o cunoastere suficienta a organismului, a functiilor fiziologice si a comportamentului in conditii de sanatate si boala, cat si a relatiilor existente intre starea de sanatate si mediul fizic si social;

- dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii suficiente a profilului si eticii profesionale si a principiilor generale ale starii de sanatate si ingrijirii;

- dobandirea in timpul pregatirii a experientei clinice adecvate, dobandite sub indrumarea unui personal de ingrijire calificat, in institutii in care importanta personalului de ingrijire si echipamentului sunt adecvate pentru activitatile de ingrijire;

- dobandirea in timpul pregatirii a capacitatii de participare la formarea personalului sanitar si a unei experiente de colaborare optima cu restul personalului;

- dobandirea in timpul pregatirii a experientei de colaborare cu alti profesionisti ai sectorului sanitar.

2. Curriculumul minimal trebuie sa satisfaca cerintele Uniunii Europene privind:

- formarea deprinderilor specifice activitatilor sociale;

- alocarea a cel putin jumatate din ponderea pregatirii practice pentru activitati clinice in afara spitalelor (cabinete de specialitate si de medicina de familie);

- evaluarea aptitudinilor clinice si in afara spitalelor (cabinete de specialitate si de medicina de familie) pentru activitatile mentionate la paragraful de mai sus;

- posibilitatea continuarii studiilor sau abordarea unei cariere academice pentru asistenti medicali generalisti (posibilitatea licentierii).

3. Curriculumul minimal cuprinde:

3.1. Invatamant teoretic

a) Ingrijire calificata:

- Orientare asupra profesiei si etica profesionala;

- Principii generale de sanatate si de ingrijire calificata;

- Principii de ingrijire calificata in domeniile:

- medicina generala si specialitati medicale

- chirurgie generala si specialitati chirurgicale

- puericultura si pediatrie

- igiena si ingrijirea mamei si a nou-nascutului

- sanatate mintala si psihiatrie

- ingrijirea persoanelor varstnice si geriatrie.

b) Stiinte fundamentale:

- Anatomie si fiziologie;

- Patologie;

- Bacteriologie, virusologie si parazitologie;

- Biofizica, biochimie si radiologie;

- Dietetica;

- Igiena (profilaxie, educatie sanitara);

- Farmacologie.

c) Stiinte sociale:

- Sociologie;

- Psihologie;

- Principii de administratie;

- Principii de educatie;

- Legislatie sociala si sanitara;

- Aspecte juridice ale profesiei.

3.2. Invatamant clinic

- Ingrijiri calificate in domeniile:

- medicina generala si specialitati medicale;

- chirurgie generala si specialitati chirurgicale;

- ingrijirea copilului si pediatrie;

- igiena si ingrijirea mamei si a nou-nascutului;

- sanatate mintala si psihiatrie;

- ingrijirea persoanelor varstnice si geriatrie;

- ingrijiri la domiciliu.

4. Formarea teoretica trebuie echilibrata si coordonata cu formarea clinica a asistentilor medicali, astfel incat cunostintele si experienta sa poata fi dobandite in mod adecvat.

4.1. Instruirea clinica a asistentilor medicali se desfasoara in spitale, in alte institutii de sanatate, inclusiv serviciile de ingrijire medicala la domiciliu, sub responsabilitatea asistentilor medicali profesori si cu cooperarea si asistenta altor asistenti medicali calificati. In procesul de invatare poate fi implicat si alt personal calificat. In cadrul invatamantului clinic, candidatul asistent invata, in mijlocul unei echipe, in contact direct cu persoana bolnava sau sanatoasa ori cu o colectivitate sa planifice, sa puna in practica si sa evalueze ingrijirile medicale generale pe baza cunostintelor si a aptitudinilor dobandite.

5. In anul suplimentar (al IV-lea) oferit absolventilor colegiilor cu durata de 3 ani de asistenti medicali generalisti se aprofundeaza disciplinele clinice fundamentale (medicina interna, chirurgie, pediatrie, endocrinologie, psihiatrie, ATI) si stiintele sociale, psihopedagogia si metodologia cercetarii, dandu-se astfel posibilitatea absolventului de anul IV de a se prezenta la examenul de licenta, de a urma specializari postuniversitare si de a aborda cariera didactica universitara.

Pentru facultatea de asistenti medicali licentiati cu o pregatire de 4 ani si finalizarea studiilor de baza printr-un examen de licenta se aplica toate prevederile valabile pentru pregatirea de 3 ani prin colegiu universitar, disciplinele enumerate in paragraful anterior reprezentand ponderea disciplinelor de studiu pentru anul IV.

La facultatea de asistenti medicali licentiati, pe langa trunchiul comun obligatoriu, fiecarui an de studiu i se pot asocia oferte de discipline optionale.

 

CAPITOLUL V

Specializarea moase

 

1. Pregatirea universitara se efectueaza la cursuri de zi, cu cel putin 4.600 de ore de pregatire. Pentru a putea aborda cariera academica si pentru a putea continua studiile conform legislatiei romanesti studiile vor fi licentiate si se vor desfasura pe durata a 4 ani. Licenta trebuie sa asigure:

- dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a stiintelor ce stau la baza activitatii de moase, in special a obstetricii si ginecologiei;

- dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii aprofundate a functiilor biologice, a anatomiei si fiziologiei din domeniul obstetricii si nou-nascutului, precum si a cunostintelor asupra relatiilor dintre starea de sanatate si mediul fizic si social;

- dobandirea in timpul pregatirii a experientei clinice adecvate, dobandite sub indrumarea unui personal calificat in obstetrica, in institutii acreditate;

- dobandirea in timpul pregatirii a capacitatii de participare la formarea personalului sanitar si a unei experiente de colaborare optima cu restul personalului;

- dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a deontologiei si a legislatiei profesionale.

2. Activitatea educativa este divizata in parti egale de 1/2 intre activitatile teoretice si pregatirea practica clinica.

3. Formarea clinica ia forma unui stagiu supravegheat in departamentele spitalelor sau altor servicii medicale aprobate de autoritatile ori organismele competente. Ca parte a acestei formari, studentii pot participa la activitatile departamentelor implicate, astfel incat acele activitati sa contribuie la formarea lor. Sunt instruiti cu privire la responsabilitatile implicate de activitatile moaselor.

4. Curriculumul minimal pentru pregatirea moaselor cuprinde:

4.1. Invatamant teoretic si tehnic

a) Materii de baza:

- Notiuni fundamentale de anatomie si fiziologie;

- Notiuni fundamentale de patologie;

- Notiuni fundamentale de bacteriologie, virusologie, parazitologie;

- Notiuni fundamentale de biofizica, biochimie si radiologie;

- Pediatrie centrata pe nou-nascut;

- Igiena, educatie sanitara, prevenirea bolilor si depistarea lor timpurie;

- Nutritie si dietetica, cu precadere vizand alimentatia femeii, nou-nascutului si sugarului;

- Notiuni fundamentale de sociologie si probleme de medicina sociala;

- Notiuni fundamentale de farmacologie;

- Psihologie;

- Pedagogie;

- Legislatie sanitara si sociala, precum si organizare sanitara;

- Deontologie si legislatie profesionala;

- Educatie sexuala si planificare familiala;

- Protectie juridica a mamei si copilului.

b) Materii specifice activitatii de moase:

- Anatomie si fiziologie;

- Embriologie si dezvoltarea fatului;

- Sarcina, nasterea si consecintele acesteia;

- Patologie ginecologica si obstetricala;

- Pregatirea pentru nastere si maternitate, cuprinzand aspectele psihologice;

- Pregatirea nasterii (cuprinzand cunoasterea si utilizarea instrumentarului obstetrical);

- Analgezie, anestezie si reanimare;

- Fiziologia si patologia nou-nascutului;

- Ingrijirea si supravegherea nou-nascutului;

- Factori psihologici si sociali.

4.2. Invatamant practic si clinic (sub supraveghere calificata si autorizata)

- Consultarea femeii insarcinate (cel putin 100 de consultatii prenatale);

- Supravegherea si ingrijirea a cel putin 40 de parturiente;

- Asistarea a cel putin 40 de nasteri;

- Participare activa la nasterile asistate;

- Practica epiziotomiei si initiere asupra suturilor (teorie si exercitii clinice). Practica suturilor cuprinde sutura epiziotomiei, a rupturilor simple de perineu;

- Supravegherea si ingrijirea a 40 de gravide cu risc si a nasterii acestora;

- Supravegherea si ingrijirea (cuprinzand examinarea) a minimun 100 de parturiente sanatoase si nou-nascuti sanatosi;

- Urmarirea si ingrijirea nou-nascutului necesitand ingrijiri speciale, incluzand prematurii, suprapurtatii, subponderalii si distroficii, cat si nou-nascutii bolnavi;

- Ingrijirea pacientelor prezentand patologie ginecologica sau obstetricala;

- Initiere asupra ingrijirilor medicale si chirurgicale (teoretica si exercitii clinice - practice).

La facultatea de moase, pe langa trunchiul comun obligatoriu, fiecarui an de studiu i se pot asocia oferte de discipline optionale.

 

ANEXA 2

 

CRITERII MINIME OBLIGATORII

de autorizare si acreditare pentru institutiile de invatamant superior din domeniul medicinei veterinare

 

Medicina veterinara

 

1. Durata studiilor este de minimum 5 ani, cuprinzand activitati teoretice si practice. Diploma de licenta asigura dobandirea:

- cunoasterii adecvate a stiintelor fundamentale specifice activitatii medicilor veterinari;

- cunoasterii adecvate a structurii si a functiilor animalelor sanatoase, a cresterii, reproducerii, igienei, in general, si a alimentatiei lor, precum si a tehnologiei fabricarii si conservarii alimentelor specifice propriilor nevoi;

- cunoasterii adecvate a comportamentului si a protectiei animalelor;

- cunoasterii adecvate a cauzelor, naturii, evolutiei, efectelor, diagnosticului si tratamentului bolilor animalelor, luate individual sau in grup, printre acestea fiind necesara si o cunoastere specifica a bolilor transmisibile omului;

- cunoasterii adecvate a medicinei preventive;

- cunoasterii adecvate a igienei si tehnologiei, o data cu obtinerea, fabricarea si punerea in circulatie a produselor alimentare animale sau de origine animala, destinate consumului uman;

- cunoasterii adecvate a dispozitiilor legislative, administrative si a reglementarilor in domeniu;

- experientei clinice si practice adecvate, sub supraveghere de specialitate.

2. Activitatea practica se desfasoara sub forma unui stagiu si nu poate depasi 6 luni din durata totala de 5 ani.

3. Curriculumul minim cuprinde:

3.1. Materii de baza:

- Fizica;

- Chimie;

- Biologie animala;

- Biologie vegetala;

- Matematica aplicata stiintelor biologice.

3.2. Materii specifice:

a) Stiinte fundamentale:

- Anatomie (cuprinzand histologie si embriologie);

- Fiziologie;

- Biochimie;

- Genetica;

- Farmacologie;

- Farmacie;

- Toxicologie;

- Microbiologie;

- Imunologie;

- Epidemiologie;

- Deontologie.

b) Stiinte clinice:

- Obstetrica;

- Patologie (cuprinzand anatomie patologica);

- Parazitologie;

- Medicina si chirurgie clinica cuprinzand anesteziologie;

- Clinica animalelor domestice, pasarilor domestice si a altor specii de animale;

- Medicina preventiva;

- Radiologie;

- Reproducere si disfunctii ale reproducerii;

- Politie sanitara;

- Medicina legala si legislatie veterinara;

- Terapeutica;

- Propedeutica.

c) Productie animala:

- Productie animala;

- Nutritie;

- Agronomie;

- Economie rurala;

- Cresterea si sanatatea animalelor;

- Igiena veterinara;

- Etologie si protectie animala.

d) Igiena alimentara:

- Inspectia si controlul produselor alimentare animale sau de origine animala;

- Igiena si tehnologie alimentara;

- Lucrari practice (incluzand lucrari practice in abatoare si in laboratoarele de tratare a produselor alimentare).

 

ANEXA 3

 

CRITERII MINIME OBLIGATORII

de autorizare si acreditare pentru institutiile de invatamant superior din domeniul arhitecturii

 

Arhitectura

Durata studiilor este de minimum 5 ani, cursuri de zi, minimum 300 de credite ECTS. Formarea arhitectului este realizata prin cursuri care mentin echilibrul dintre aspectele teoretice si practice ale pregatirii in arhitectura si garanteaza dobandirea:

- aptitudinii de a concepe constructii arhitecturale, indeplinind in acelasi timp cerintele estetice si pe cele tehnice;

- cunoasterii adecvate a istoriei si a teoriilor arhitecturii, precum si a artelor, tehnologiilor si stiintelor umaniste conexe;

- cunoasterii artelor frumoase, ca factor susceptibil de a influenta calitatea conceptiei arhitecturale;

- cunoasterii adecvate in domeniul urbanismului, al planificarii si al tehnicilor de planificare;

- capacitatii de a surprinde relatia dintre om si creatiile arhitecturale, pe de o parte, si dintre creatiile arhitecturale si mediu, pe de alta parte, precum si a capacitatii de a adapta creatiile arhitecturale si spatiul la necesitatile si la cerintele umane;

- capacitatii de a pune in evidenta profesia de arhitect si rolul acesteia in societate, prin elaborarea de proiecte in stransa legatura cu factorii sociali;

- cunoasterii metodelor de cercetare si de elaborare a proiectelor de constructii;

- cunoasterii aspectelor de conceptie structurala, de constructie si de constructii civile, legate de conceperea cladirilor;

- cunoasterii adecvate a aspectelor fizice si a tehnologiilor, precum si a functionarii constructiilor, a modalitatii de dotare a acestora cu toate elementele de confort interior si de protectie climatica;

- capacitatii tehnice care sa-i permita sa conceapa constructii care sa satisfaca cerintele utilizatorilor, respectand limitele impuse de buget si de reglementarile in materie de constructie;

- cunoasterii adecvate a intreprinderilor, modului de organizare, reglementarilor si procedurilor care conditioneaza procesul de concretizare a proiectelor de constructii si pe cel de integrare a planurilor conform planificarii.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRÂRE

infiintarea laboratoarelor publice pentru controlul calitatii si igienei vinului

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al anexei 2 (C), Subprogramul RO 0006.12 Proiect: "Intarirea capacitatii de administrare a acquisului in ceea ce priveste vinul" din Memorandumul de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul national PHARE 2000 (RO 0004 - RO 0007), semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 51/2001, aprobata prin Legea 617/2001,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se infiinteaza Laboratorul central pentru controlul calitatii si igienei vinului Valea Calugareasca, cu sediul in localitatea Valea Calugareasca, str. Valea Mantei nr. 1, judetul Prahova.

Art. 2. - Se infiinteaza Laboratorul regional pentru controlul calitatii si igienei vinului Blaj, cu sediul in localitatea Blaj, str. Gheorghe Baritiu nr. 2, judetul Alba.

Art. 3. - Se infiinteaza Laboratorul regional pentru controlul calitatii si igienei vinului Odobesti, cu sediul in localitatea Odobesti, str. Stefan cel Mare nr. 61, judetul Vrancea.

Art. 4. - (1) Laboratoarele pentru controlul calitatii si igienei vinului prevazute la art. 1-3 vor functiona ca institutii publice in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, incepand cu data de 1 ianuarie 2004.

(2) Laboratoarele prevazute la art. 1-3 se infiinteaza in scopul efectuarii analizelor fizico-chimice, microbiologice si organoleptice asupra productiei vitivinicole destinate pietei interne si externe.

(3) Laboratoarele prevazute la art. 1-3 executa contra cost determinari de compozitie fizico-chimica si microbiologica, precum si analize senzoriale asupra productiei de struguri, must de struguri si vinuri, la solicitarea agentilor economici, persoane fizice sau juridice.

(4) Sumele rezultate din activitatile prevazute la alin. (3) constituie surse proprii de finantare a activitatilor din aceste laboratoare.

(5) Pentru desfasurarea activitatii laboratoarelor prevazute la art. 1-3 se aproba un numar de 16 posturi personal contractual, care se asigura prin redistribuire din totalul posturilor prevazute in nota de subsol de la cap. II - din anexa 4 la Hotararea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului care se modifica in mod corespunzator.

(6) Salarizarea personalului din laboratorul central si laboratoarele regionale se face potrivit anexei IV/8 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. - Regulamentul de organizare si functionare a laboratoarelor pentru controlul calitatii si igienei vinului se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 6. - Cap. II din anexa 4 la Hotararea Guvernului nr. 739/2003 se completeaza cu trei noi puncte, cu urmatorul cuprins:

"9. Laboratorul central pentru controlul calitatii si igienei vinului Valea Calugareasca;

10. Laboratorul regional pentru controlul calitatii si igienei vinului Blaj;

11. Laboratorul regional pentru controlul calitatii si igienei vinului Odobesti".

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,
Ilie Sârbu
Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

   

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.564.

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru exporturi si alte operatiuni similare, pentru transportul international si pentru operatiunile legate de traficul international de bunuri, prevăzute la art. 143 alin. (1) si la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

In temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare, in baza prevederilor art. 143 si 144 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Instructiunile de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru exporturi si alte operatiuni similare, pentru transportul international si pentru operatiunile legate de traficul international de bunuri, prevazute la art. 143 alin. (1) si la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 1846.

 

ANEXA

 

INSTRUCTIUNI

de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru exporturi si alte operatiuni similare, pentru transportul international si pentru operatiunile legate de traficul international de bunuri, prevazute la art. 143 alin. (1) si la art. 144 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

 

CAPITOLUL I

Aplicarea scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru exporturi, alte operatiuni similare si transportul international, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-h), o) si p) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

 

Art. 1. - (1) Prin prezentele instructiuni se reglementeaza modul de justificare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere pentru persoanele inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.

(2) Persoanele impozabile stabilite in strainatate, care realizeaza operatiuni scutite cu drept de deducere in Romania, pot sa-si desemneze un reprezentant fiscal pentru aceste operatiuni potrivit art. 151 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Daca nu-si desemneaza reprezentant fiscal pentru aceste operatiuni, aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata pe care nu trebuie sa o justifice cu documente si nu au drept de deducere.

(3) Persoanele impozabile romane care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata aplica scutirile de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 si 144 din Legea nr. 571/2003, dar nu au drept de deducere si nu sunt obligate sa justifice cu documente aplicarea acestor scutiri.

(4) In situatia in care, din cauze independente de vointa furnizorului sau prestatorului, nu pot fi prezentate toate documentele justificative prevazute de prezentele instructiuni, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se poate aplica daca exista alte documente prin care se poate face dovada realizarii operatiunii.

(5) In sensul prezentelor instructiuni, prin contract se intelege si comanda urmata de executarea acesteia.

Art. 2. - (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara tarii de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau. Prin persoana care expediaza sau transporta bunuri in afara tarii in contul furnizorului se intelege orice persoana care face transportul. In situatia in care transportul este efectuat cu mijloace proprii sau inchiriate, persoana care efectueaza serviciul este denumita transportator. Orice persoana care contracteaza servicii de transport pe care nu le realizeaza cu mijloace proprii sau inchiriate este denumita in prezentele instructiuni casa de expeditie.

(2) Pentru exportul efectuat in nume propriu de exportator, justificarea regimului de scutire se face cu:

a) factura fiscala si factura externa;

b) declaratia vamala de export din care sa rezulte ca s-a acordat liberul de vama conform reglementarilor vamale in vigoare.

(3) Daca, potrivit contractului incheiat intre producatorul bunurilor si exportator, expeditia sau transportul bunurilor catre beneficiarul extern se face direct de la producator, scutirea se aplica atat de exportator, cat si de producator.

a) Exportatorul justifica regimul de scutire pe baza documentelor prevazute la alin. (2).

b) Producatorul bunurilor justifica regimul de scutire cu:

1. contractul incheiat cu unitatea exportatoare;

2. factura fiscala emisa catre unitatea exportatoare;

3. copia de pe declaratia vamala de export din care sa rezulte ca s-a acordat liberul de vama conform reglementarilor vamale in vigoare, in care la rubrica 31 se inscrie denumirea producatorului si localitatea. In situatia in care exista mai multi producatori care trebuie mentionati in declaratia vamala de export se inscrie "conform anexei continand producatorii - localitatea". Anexa se certifica prin semnatura si stampila de catre declarant si se ataseaza la declaratia vamala de export, nefiind necesara viza organului vamal.

(4) Pentru exportul realizat prin comisionari care actioneaza in nume propriu, dar in contul unui comitent din tara, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se aplica atat de catre comisionar, cat si de catre comitent. Comisionarul, care este exportatorul bunurilor in sensul taxei pe valoarea adaugata, justifica scutirea cu documentele prevazute la alin. (2), inclusiv in situatia in care, potrivit prevederilor contractuale, comisionul este facturat separat comitentului.

Comitentul justifica scutirea cu urmatoarele documente:

a) contractul incheiat cu comisionarul, din care sa rezulte cantitatile de bunuri, precum si data la care trebuie efectuat exportul;

b) copia de pe declaratia vamala de export pentru care autoritatea vamala a acordat liberul de vama si copia de pe lista-anexa la declaratia vamala, in care comisionarul a inscris denumirea comitentului. Aceste documente sunt prezentate obligatoriu la termenele prevazute in contract pentru efectuarea exportului. Scutirea cu drept de deducere se aplica si in perioada in care comitentul nu este in posesia copiei de pe declaratia vamala de export;

c) factura fiscala emisa de comitent catre comisionar.

Art. 3. - (1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara tarii de cumparatorul care nu este stabilit in interiorul tarii sau de alta persoana in contul sau, pentru care se aplica procedura de vamuire la domiciliu. Astfel de livrari au loc in cadrul unor contracte precum cele in care conditia de livrare este ex works conform normelor INCOTERMS. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata se justifica pe baza documentelor prevazute la art. 2.

(2) In cazul in care livrarea de bunuri se refera la bunuri cumparate din Romania de persoane fizice cu domiciliul in strainatate, scoase din tara ca bagaje insotite sau neinsotite, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se aplica potrivit procedurilor si conditiilor stabilite printr-un ordin distinct al ministrului finantelor publice.

Art. 4.

(1) In situatia in care beneficiarul stabilit in strainatate, in vederea obtinerii unui produs final, contracteaza livrari de bunuri si/sau prestari de servicii cu fiecare unitate care concura la realizarea produsului final, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se aplica de fiecare unitate potrivit prevederilor prezentului articol, in baza art. 143 alin. (1) lit. a), c) si p) din Legea 571/2003.

(2) Exportul bunurilor poate fi efectuat de oricare dintre unitatile care au participat la realizarea produsului final, precum si de catre un intermediar.

(3) Predarea bunurilor intre unitatile care concura la realizarea produsului final se efectueaza din dispozitia beneficiarului extern, potrivit prevederilor contractuale, pe baza avizului de insotire a marfii cu mentiunea "nu se factureaza".

(4) Unitatile care efectueaza livrari de bunuri care sunt incorporate in produsul final, inclusiv ambalajele, justifica scutirea cu urmatoarele documente:

a) contractul incheiat cu beneficiarul extern, din care sa rezulte cantitatile de bunuri si unitatile la care se face predarea acestora, precum si termenul pentru justificarea exportului;

b) copia de pe declaratia vamala de export intocmita de exportator, din care sa rezulte ca s-a acordat liberul de vama pentru produsul final, conform reglementarilor vamale in vigoare;

c) factura fiscala si factura externa, emise catre beneficiarul extern;

d) avizul de insotire a marfii cu mentiunea "nu se factureaza", cu exceptia exportatorului.

(5) Unitatile care efectueaza prestari de servicii care concura la realizarea produsului final justifica scutirea cu urmatoarele documente:

a) contractul incheiat cu partenerul extern, din care sa rezulte prestarile de servicii efectuate si termenul pentru efectuarea exportului;

b) copia de pe declaratia vamala de export intocmita de exportator, din care sa rezulte ca s-a acordat liberul de vama pentru produsul final, conform reglementarilor vamale in vigoare;

c) factura fiscala si factura externa, emise catre beneficiarul extern.

Art. 5. - (1) In baza art. 143 alin. (1) lit. a), c) si p) din Legea 571/2003 se aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru prestarile de servicii legate de bunurile plasate in regim de perfectionare activa, precum si pentru livrarile de bunuri contractate cu beneficiarul stabilit in strainatate de catre alte unitati decat cea care are autorizatia de perfectionare activa si care sunt incorporate in produsele compensatoare.

(2) Unitatile care nu au autorizatia de perfectionare activa, dar au contractat cu beneficiarul stabilit in strainatate livrari de bunuri care sunt incorporate in produsele compensatoare justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu urmatoarele documente:

a) contractul incheiat cu beneficiarul extern, din care sa rezulte cantitatile de bunuri si unitatile la care se face predarea acestora, precum si termenul pentru justificarea exportului;

b) copia de pe declaratia vamala de export intocmita de exportator, din care sa rezulte ca s-a acordat liberul de vama pentru produsele compensatoare, conform reglementarilor vamale in vigoare;

c) factura fiscala si factura externa, emise catre beneficiarul extern;

d) avizul de insotire a marfii cu mentiunea "nu se factureaza".

(3) Persoanele impozabile care au incheiat contracte de prestari de servicii cu beneficiari din strainatate pentru bunurile plasate in regim de perfectionare activa si care realizeaza exportul sau reexportul produselor compensatoare justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile efectuate pe baza urmatoarelor documente:

a) contractul incheiat cu beneficiarul din strainatate;

b) autorizatia pentru perfectionare activa;

c) factura fiscala pentru prestarea de servicii si factura externa;

d) declaratia vamala de export sau, dupa caz, de reexport, din care sa rezulte ca autoritatea vamala a acordat liberul de vama conform reglementarilor vamale in vigoare, ori copie de pe declaratia vamala de export sau, dupa caz, de reexport, intocmita de unitatea care realizeaza exportul/reexportul produselor compensatoare, in cazul unitatilor care au cesionat regimul de perfectionare activa.

(4) Unitatile care efectueaza prestari de servicii care concura la realizarea produselor compensatoare sau orice alte prestari de servicii legate direct de bunurile plasate in regim de perfectionare activa justifica scutirea cu urmatoarele documente:

a) contractul incheiat cu titularul autorizatiei pentru operatiunile de perfectionare activa sau cu beneficiarul din strainatate;

b) copia de pe autorizatia pentru operatiuni de perfectionare activa;

c) factura fiscala pentru prestatia efectuata.

(5) Se interzice facturarea bunurilor date spre prelucrare de catre titularul operatiunii de perfectionare activa sau de persoana careia i-a fost cesionat regimul de perfectionare activa catre unitatile care realizeaza prelucrarea acestora.

Bunurile respective se predau spre prelucrare pe baza avizului de insotire a marfii. Unitatile care realizeaza prelucrarea predau bunurile titularului operatiunii de perfectionare activa sau persoanei careia i-a fost cesionat regimul de perfectionare activa, pe baza avizului de insotire a marfii si a facturii fiscale pentru contravaloarea prestatiei efectuate.

(6) Scutirea pentru transportul, precum si pentru prestarile de servicii accesorii transportului, aferente bunurilor plasate in regim de perfectionare activa, se justifica conform prevederilor art. 6.

Art. 6. - (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. c) si p) din Legea 571/2003, prestarile de servicii, inclusiv transportul si prestarile de servicii accesorii transportului, legate direct de exportul de bunuri sau de bunurile plasate in regimuri vamale suspensive, precum si prestarile de servicii efectuate de intermediari in astfel de operatiuni.

(2) In sensul art. 143 alin. (1) lit. c) din Legea 571/2003, prin exportul de bunuri se intelege orice scoatere de bunuri de pe teritoriul Romaniei.

(3) Scutirea pentru transportul efectuat la introducerea in tara a bunurilor plasate in regimuri suspensive se justifica cu:

a) contractul incheiat cu titularul regimului vamal suspensiv sau cu beneficiarul din strainatate ori cu casa de expeditie;

b) documentul specific de transport international, in functie de tipul transportului, prevazut la alin. (6);

c) documentele din care sa rezulte ca bunurile transportate sunt in regim vamal suspensiv.

(4) Scutirea pentru transportul bunurilor aflate in regim vamal suspensiv pe teritoriul Romaniei se justifica cu:

a) contractul incheiat cu titularul regimului vamal suspensiv sau cu beneficiarul din strainatate ori cu casa de expeditie;

b) factura fiscala sau alt document legal aprobat;

c) documentele din care sa rezulte ca bunurile transportate sunt in regim vamal suspensiv.

(5) Scutirea pentru transportul international al produselor rezultate din operatiuni de perfectionare pasiva care intra in Romania se justifica cu:

a) contractul incheiat cu titularul autorizatiei de perfectionare pasiva sau cu prestatorul din strainatate ori cu casa de expeditie;

b) documentul specific de transport, in functie de tipul transportului, sau copie de pe documentul de transport in cazul caselor de expeditie, prevazut la alin. (6);

c) documentele din care sa rezulte ca bunurile respective sunt in regim de perfectionare pasiva.

(6) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru transportul aferent bunurilor exportate se justifica astfel:

a) in cazul transportului auto, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu exportatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate;

copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul de tranzit comunitar T, documentul de transport international sau copie de pe acesta pentru casele de expeditie;

b) in cazul transportului feroviar, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate; documentul de transport international pe caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie pentru transportator, sau copia acestuia pentru casele de expeditie; documentul de transmitere a vagonului la calea ferata vecina, care sa confirme iesirea marfii din tara pentru transportator;

c) in cazul transportului multimodal cale ferata-naval:

contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate sau comenzile acestora; scrisoarea de trasura si foaia de conosament;

d) in cazul transportului feroviar si/sau combinat de vagoane, containere si altele asemenea, fara incarcatura, pana la statia de incarcare a bunurilor exportate, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate; documentul de transport;

e) in cazul transporturilor fluviale, maritime, aeriene, precum si in cazul transporturilor combinate, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu exportatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate; documentul specific de transport;

f) in cazul transportului prin conducte, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu exportatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate sau comenzile acestora; documentul emis de transportator, cuprinzand date referitoare la bunurile transportate.

(7) Scutirea pentru prestarile de servicii accesorii transportului legat direct de exportul de bunuri sau de bunurile plasate in regimuri vamale suspensive se justifica cu:

a) contractul incheiat cu beneficiarul prestarii de servicii, care poate fi: exportatorul, respectiv titularul regimului vamal suspensiv, beneficiarul din strainatate, comisionari care actioneaza in numele si in contul unuia dintre acestia, transportatorul sau casa de expeditii;

b) factura fiscala sau alte documente legal aprobate si, dupa caz, factura externa;

c) documentele din care sa rezulte ca bunurile respective sunt plasate in regimuri vamale suspensive sau sunt exportate.

(8) Scutirea pentru prestarile de servicii legate de bunurile aflate in regimuri vamale suspensive, altele decat cele de transport si accesorii transportului, se justifica cu:

a) contractul incheiat cu titularul regimului vamal suspensiv sau cu beneficiarul din strainatate;

b) factura fiscala sau alte documente legal aprobate si, dupa caz, factura externa;

c) documentele din care sa rezulte ca bunurile respective sunt plasate in regimuri vamale suspensive.

(9) Pentru serviciile de intermediere a unor operatiuni de export realizate de comisionari, atunci cand acestia actioneaza in numele si in contul comitentului, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se justifica cu:

a) contractul incheiat cu comitentul, care este fie exportatorul, fie beneficiarul din strainatate;

b) factura fiscala si, dupa caz, factura externa;

c) copia de pe declaratia vamala de export pentru care autoritatea vamala a acordat liberul de vama.

(10) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru alte prestari de servicii legate de exportul de bunuri se justifica cu:

a) contractul incheiat cu exportatorul ori cu beneficiarul din strainatate sau cu intermediari care actioneaza in numele ori in contul acestora;

b) documentele prezentate de exportator ori de intermediarul care actioneaza in numele ori in contul sau, din care sa rezulte ca operatiunile respective sunt legate direct de exportul bunurilor, sau factura externa, in cazul prestarilor de servicii contractate cu beneficiari din strainatate sau cu intermediari care actioneaza in numele ori in contul acestora.

(11) In baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 571/2003, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata transportul si prestarile de servicii accesorii transportului bunurilor personale care sunt scutite de drepturi de import si de export conform Ordonanta de Guvern nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata se justifica cu:

a) factura fiscala;

b) documente specifice din care sa rezulte ca bunurile respective beneficiaza de scutirea prevazuta de Ordonanta de Guvern nr. 59/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003;

c) documente specifice de transport, pentru serviciile de transport.

Art. 7. - (1) Pentru transportul marfurilor importate a carui contravaloare a fost inclusa in valoarea in vama potrivit prevederilor art. 139 din Legea 571/2003, scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. d) din aceeasi lege, se justifica de transportatori, respectiv de casele de expeditie, in functie de tipul transportului, astfel:

a) in cazul transportului auto, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu importatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul din strainatate, copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul de tranzit comunitar T, documentul de transport international din care sa rezulte ca bunurile transportate provin din import sau copie de pe acesta pentru casele de expeditie;

b) in cazul transportului prin conducte, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu importatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul din strainatate, documentul emis de transportator, cuprinzand date referitoare la bunurile transportate;

c) in cazul transporturilor fluviale, maritime, aeriene, precum si al transporturilor combinate, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu importatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul din strainatate, documentul specific de transport cuprinzand date referitoare la bunurile transportate;

d) in cazul transportului feroviar, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu importatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul din strainatate sau comenzile acestora; documentul de transport international pe caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie, sau copie de pe acesta pentru casele de expeditie; documentul de transmitere a vagonului de la calea ferata vecina, care sa confirme intrarea marfii in tara pentru transportator;

e) in cazul transporturilor maritime sau fluviale care se continua cu transport pe calea ferata pana la primul loc de destinatie care figureaza pe documentul de transport care insoteste bunurile la intrarea in tara, cu urmatoarele documente: pentru partea de transport maritim sau fluvial, cu documentele mentionate la lit. c), iar pentru partea de transport intern efectuat pe caile ferate, cu contractul incheiat cu persoana care angajeaza transportul sau comanda acesteia, in care sa fie specificat primul loc de destinatie al marfurilor importate, scrisoarea de trasura din care sa rezulte ca bunurile transportate provin din import.

(2) Prestarile de servicii accesorii transportului si alte prestari de servicii aferente marfurilor din import, a caror contravaloare a fost inclusa in valoarea in vama potrivit prevederilor art. 139 din Legea 571/2003, se justifica de unitatile prestatoare cu:

a) contractul incheiat cu unitatea transportatoare, cu importatorul marfurilor ori cu beneficiarul din strainatate sau cu intermediari care actioneaza in numele ori in contul acestora sau comenzile date de acestia;

b) documentele prezentate de transportator sau de importatorul marfurilor ori de intermediarul care actioneaza in numele ori in contul sau, din care sa rezulte ca prestarile de servicii respective sunt accesorii transportului sau sunt aferente marfurilor importate; factura externa, in cazul prestarilor de servicii contractate cu beneficiari din strainatate sau cu intermediari care actioneaza in numele ori in contul acestora.

Art. 8. - (1) Transportul international de persoane pentru care se aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. e) din Legea 571/2003, este transportul pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania potrivit art. 133 alin. (2) lit. b) din aceeasi lege.

(2) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru transportul de persoane international cu mijloace auto se face cu urmatoarele documente:

a) licenta de transport;

b) caietul de sarcini al licentei de traseu, dupa caz;

c) foaia de parcurs sau alte documente din care sa rezulte data de iesire/intrare din/in tara, vizate de organul vamal;

d) diagrama biletelor de calatorie sau, dupa caz, facturile fiscale in cazul curselor ocazionale;

e) factura fiscala pentru contravaloarea biletelor vandute, in situatia in care vanzarea biletelor se face prin intermediari.

(3) Pentru transportul international aerian, fluvial, maritim, feroviar, de persoane, justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata se face de catre transportatori cu:

a) documentele specifice de transport din care sa rezulte traseul transportului, data de iesire/intrare din/in tara, dupa caz;

b) factura fiscala, in situatia in care biletele de calatorie au fost vandute prin intermediari;

c) borderoul/diagrama biletelor de calatorie vandute sau, dupa caz, facturile fiscale in cazul curselor ocazionale.

(4) Persoanele impozabile care vand bilete pentru transportul international de persoane justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu:

a) borderoul/diagrama biletelor de calatorie vandute;

b) factura fiscala pentru comision sau, dupa caz, factura primita de la transportator pentru biletele vandute.

(5) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru serviciile direct legate de transportul international de persoane se justifica cu documente din care sa rezulte natura prestatiei si legatura directa cu transportul international de persoane.

(6) Agentiile companiilor aeriene straine care functioneaza pe teritoriul Romaniei beneficiaza de scutire de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarile de bilete aferente transportului international de persoane, conform art. 143 alin. (1) lit. e) si p) din Legea 571/2003, pe baza de reciprocitate acordata companiilor aeriene romane care au deschise agentii in strainatate. Raspunderea pentru verificarea respectarii conditiilor de reciprocitate revine Directiei generale de servicii transport aerian si aeroporturi din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Aceasta va comunica Ministerului Finantelor Publice lista cu tarile in care companiile aeriene romane au deschise agentii, daca acestea beneficiaza in tarile respective de rambursarea taxei pe valoarea adaugata si in ce conditii. Informatiile respective vor fi actualizate ori de cate ori intervin modificari in relatiile reciproce dintre tari.

(7) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarile de bilete efectuate in Romania de agentiile companiilor aeriene straine se realizeaza prin restituirea de catre Ministerul Finantelor Publice prin directiile generale ale finantelor publice judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor achizitionate destinate necesitatilor de functionare a agentiilor. Restituirea taxei pe valoarea adaugata se efectueaza trimestrial pe baza de cerere depusa de agentiile companiilor aeriene straine la directiile generale ale finantelor publice judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti. Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata vor fi justificate numai cu documente aferente cumpararilor efectuate in trimestrul pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata, insotite de documentele care atesta efectuarea platii contravalorii bunurilor si serviciilor pana la data depunerii cererii.

(8) Directiile generale ale finantelor publice judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti analizeaza cererile de restituire, precum si documentele insotitoare. In urma verificarii si analizei se intocmeste o nota in care se consemneaza numarul si data cererii, rezultatul verificarii si propunerea restituirii sau, dupa caz, respingerea cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata. Nota se aproba de directorul general al directiei generale a finantelor publice judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti.

(9) In cazul aprobarii restituirii taxei pe valoarea adaugata, se intocmesc comunicarile catre trezorerie, precum si comunicarea catre solicitant. In baza comunicarii primite, trezoreria va intocmi ordine de plata tip trezorerie (OPHT) pentru fiecare agentie, in care se va inscrie suma care se restituie.

Art. 9. - (1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. e) din Legea 571/2003, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri destinate a fi acordate ca tratatie pasagerilor la bordul unui vapor, avion, autocar sau tren, care efectueaza transport international de persoane, daca locul livrarii se considera a fi in Romania.

(2) Se considera tratatie a pasagerilor bunurile consumate de pasageri la bordul unui vapor, avion, autocar sau tren.

(3) Transportatorul sau alta persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, care efectueaza livrarea bunurilor acordate ca tratatie pasagerilor la bordul unui vapor, avion, autocar sau tren, justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu:

a) documentele de livrare si contractul incheiat cu transportatorul, in cazul in care livrarea bunurilor se efectueaza de o alta persoana impozabila decat transportatorul;

b) avizul de insotire a marfii de la magazie la bordul vaporului, avionului, autocarului sau trenului, in cazul in care livrarea se face de transportator, si decontul privind livrarile de bunuri efectuate pentru fiecare calatorie, cuprinzand: felul, cantitatea, valoarea bunurilor consumate, mijlocul de transport, ruta, numarul de locuri, numarul de pasageri.

Art. 10. - (1) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. f) pct. 1 din Legea 571/2003 se face astfel:

a) in cazul livrarilor de bunuri pentru navele sub pavilion romanesc, cu documentul stampilat si semnat de agentul vamal, care atesta ca bunurile respective au fost efectiv introduse la bordul navei, si cu factura fiscala;

b) in cazul livrarilor de bunuri pentru navele sub pavilion strain, cu urmatoarele documente: factura externa, factura fiscala, declaratia vamala de export vizata de organele vamale.

(2) Pentru prestarile de servicii efectuate pentru nevoile directe ale navelor si/sau pentru incarcatura acestora, justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. f) din Legea 571/2003, se face cu factura fiscala si, dupa caz, cu factura externa, precum si cu documente specifice din care sa rezulte ca serviciile sunt efectuate pentru nevoile directe ale navelor si/sau pentru incarcatura acestora.

Art. 11. - (1) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care efectueaza livrari de bunuri destinate utilizarii sau incorporarii pe aeronave sub pavilion romanesc, care presteaza transporturi internationale de persoane si de bunuri, vor justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. g) pct. 1 din Legea 571/2003, cu documentul stampilat si semnat de agentul vamal, care atesta ca bunurile respective au fost efectiv introduse la bordul aeronavei, si factura fiscala sau alte documente legal aprobate.

(2) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru bunuri destinate utilizarii pe aeronave ori incorporarii in aeronave sub pavilion strain, care presteaza transporturi internationale de persoane si/sau de bunuri, se face cu:

a) factura externa si factura fiscala;

b) declaratia vamala de export din care sa rezulte ca s-a acordat liberul de vama, conform reglementarilor vamale in vigoare.

(3) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. g) pct. 2 din Legea 571/2003, se face cu factura fiscala si, dupa caz, cu factura externa, precum si cu documente specifice din care sa rezulte ca serviciile sunt efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor care efectueaza transporturi internationale de persoane si/sau de bunuri, precum si pentru incarcatura lor.

Art. 12. - Scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. h) din Legea 571/2003, se justifica de:

a) prestatorii serviciilor efectuate pentru navele aflate in proprietatea companiilor de navigatie care isi desfasoara activitatea in regim special maritim sau operate de acestea, cu urmatoarele documente: documentul specific din care sa rezulte ca serviciul prestat este destinat navelor;

factura fiscala in care sa se specifice prestarea de servicii din documentul specific; declaratia pe propria raspundere a persoanei care angajeaza raspunderea juridica a companiei maritime, din care sa rezulte ca la data efectuarii prestarii compania de navigatie este autorizata sa desfasoare activitatea in regim special maritim in conformitate cu prevederile legale in vigoare, prin mentionarea actului normativ, a certificatului, a altor documente care atesta regimul special maritim;

b) furnizorii de nave in intregul lor catre companiile de navigatie care isi desfasoara activitatea in regim special maritim, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu compania de navigatie care isi desfasoara activitatea in regim special maritim; factura fiscala in care sa se specifice obiectul livrarii; declaratia pe propria raspundere a persoanei care angajeaza compania maritima, din care sa rezulte ca la data efectuarii livrarii navei compania de navigatie este autorizata sa desfasoare activitatea in regim special maritim in conformitate cu prevederile legale in vigoare, prin mentionarea actului normativ, a certificatului, a altor documente care atesta regimul special maritim.

Art. 13. - (1) Serviciile prestate de persoane din Romania in contul beneficiarilor cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, pentru bunurile din import aflate in perioada de garantie, sunt scutite conform art. 143 alin. (1) lit. o) din Legea 571/2003. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata se justifica cu:

a) facturile externe si facturile fiscale;

b) contractele incheiate cu partenerii externi.

(2) Pentru piesele de schimb care trebuie puse in mod gratuit la dispozitie de producatorul marcii, taxa pe valoarea adaugata se datoreaza numai la importul acestora in Romania. Piesele respective, utilizate pentru reparatii in perioada de garantie, nu se factureaza catre clienti, intrucat contravaloarea lor a fost inclusa in pretul de cumparare al bunurilor.

(3) Daca persoana care efectueaza service in perioada de garantie face importul unor loturi de marfa din care o parte cuprinde si piese de schimb in perioada de garantie, dar nu se cunoaste cu exactitate cantitatea acestora din urma in momentul importului, nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata pentru factura catre partenerul extern prin care se recupereaza contravaloarea pieselor de schimb respective. Aceasta operatiune nu reprezinta livrare de bunuri, reprezentand decontarea contravalorii pieselor de schimb pe care partenerul extern trebuie sa le puna la dispozitie in mod gratuit in perioada de garantie.

 

CAPITOLUL II

Aplicarea scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile legate de traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

 

Art. 14. - (1) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri plasate in regim de antrepozit vamal in vederea exportului/reexportului, prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. a) din Legea 571/2003, se justifica cu urmatoarele documente:

a) contractul incheiat cu beneficiarul din strainatate;

b) factura fiscala si factura externa;

c) declaratia vamala de antrepozitare.

(2) Sunt, de asemenea, scutite de taxa pe valoarea adaugata prestarile de servicii legate direct de operatiunile prevazute la alin. (1). Acestea se justifica cu:

a) contractul incheiat cu unitatea care plaseaza bunurile in antrepozit vamal, cu beneficiarul din strainatate sau cu intermediari care actioneaza in numele ori in contul acestora;

b) documentele prezentate de unitatea care plaseaza bunurile in antrepozit vamal, din care sa rezulte ca operatiunile respective sunt legate direct de bunurile plasate in antrepozit, ori factura externa, in cazul prestarilor de servicii contractate cu beneficiari din strainatate sau cu intermediari care actioneaza in numele ori in contul acestora.

Art. 15. - (1) Pentru livrarile de bunuri destinate plasarii in magazinele duty-free si in alte magazine situate in aeroporturile internationale, prevazute la cap. I sectiunea 1 din Ordonanta de Guvern nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, justificarea aplicarii scutirii de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. b) din Legea 571/2003, se face astfel:

a) contractul incheiat cu persoana juridica detinatoare a magazinelor duty-free si/sau magazinelor situate in aeroporturile internationale, din care sa rezulte ca bunurile livrate vor fi comercializate numai prin aceste magazine;

b) factura fiscala.

(2) Pentru bunurile livrate in cursul unei luni prin magazine duty-free si/sau in magazinele situate in aeroporturile internationale, scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. b) din Legea 571/2003, se justifica astfel:

a) in cazul magazinelor duty-free, cu:

1. declaratia vamala de import pentru bunurile straine;

2. declaratia vamala de export pentru bunurile din productia interna;

b) in cazul magazinelor situate in aeroporturile internationale, cu:

1. declaratia vamala de import pentru bunurile straine;

2. declaratia vamala de export atat pentru bunurile straine, cat si pentru bunurile din productia interna.

(3) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru prestarile de servicii, inclusiv transportul si prestarile accesorii transportului, legate direct de operatiunile scutite de taxa pe valoarea adaugata, conform prevederilor art. 144 alin. (1) lit. b) din Legea 571/2003, se justifica cu:

a) contractul incheiat cu beneficiarul serviciilor, care poate fi furnizorul bunurilor din tara, persoana juridica detinatoare a magazinelor duty-free si/sau magazinelor situate in aeroporturile internationale, transportatorul bunurilor sau casa de expeditie, dupa caz;

b) factura fiscala sau alte documente legal aprobate;

c) documente din care sa rezulte ca prestarile de servicii sunt direct legate de livrarile de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. b) din Legea 571/2003.

Art. 16. - (1) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Legea 571/2003, se acorda atat timp cat bunurile straine nu sunt importate sau plasate sub un alt regim vamal, dupacare se vor aplica regulile sau regimul de impozitare in functie de regimul vamal sub care sunt plasate bunurile straine.

(2) Prestarile de servicii, inclusiv transportul si prestarile accesorii transportului, legate direct de operatiunile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. c) din Legea 571/2003, sunt scutite conform art. 144 alin. (1) lit. d) din aceeasi lege. Prestatorul serviciilor justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu contractele incheiate cu beneficiarii serviciilor si alte documente specifice care atesta efectuarea prestarii de servicii si legatura directa cu operatiunile scutite conform prevederilor art. 144 art. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003.

(3) Bunurile straine care sunt introduse din zonele libere sau dintr-un port liber in Romania ori care se consuma sau se utilizeaza in zonele libere vor fi supuse reglementarilor prevazute la art. 126-134 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile ulterioare, sau, dupa caz, reglementarilor prevazute de Ordonanta de Guvern nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata.