MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 11         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

LEGI sI DECRETE

 

591/2003. - Lege pentru modificarea Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural

 

910/2003. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.539/2003. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală

 

1.556/2003. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru Universitatea “Eftimie Murgu“ din Resita

 

LEGI SI DECRETE

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 6 februarie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Ordinul Meritul Cultural cuprinde 9 categorii, corespunzător activitătilor specifice si conexe domeniului cultural. Însemnul ordinului este identic pentru toate categoriile, dar panglicile sunt specifice fiecărei categorii.“

2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(2) Medalia Meritul Cultural cuprinde 9 categorii, corespunzător activitătilor specifice si conexe domeniului cultural. Însemnul medaliei este identic pentru toate categoriile de merite, dar panglicile sunt specifice fiecărei categorii.“

3. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Ordinul Meritul Cultural este limitat la maximum 8.100 de membri.“

4. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Medalia Meritul Cultural se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a si a II-a si este limitată la 7.400 de membri pentru clasa I.“

5. La anexa nr. 1, alineatele (1)-(3) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Ordinul Meritul Cultural cuprinde 9 categorii corespunzătoare activitătilor specifice si conexe domeniului cultural, după cum urmează:

a) Categoria A - «Literatura»;

b) Categoria B - «Muzica»;

c) Categoria C - «Artele plastice»;

d) Categoria D - «Arta spectacolului» - teatru, operă, film, balet etc.;

e) Categoria E - «Patrimoniul cultural national»;

f) Categoria F - «Promovarea culturii»;

g) Categoria G - «Cultele»;

h) Categoria H - «Cercetarea stiintifică»;

i) Categoria I - «Arhitectura».

(2) Ordinul Meritul Cultural este limitat la maximum 8.100 de membri, împărtiti pe categorii si grade astfel:

A. Categoria A - «Literatura» - 850 de membri, din care:

a) Cavaler - 450;

b) Ofiter - 225;

c) Comandor - 125;

d) Mare Ofiter - 50.

B. Categoria B - «Muzica» - 700 de membri, din care:

a) Cavaler - 350;

b) Ofiter - 200;

c) Comandor - 110;

d) Mare Ofiter - 40.

C. Categoria C - «Artele plastice» - 1.000 de membri, din care:

a) Cavaler - 500;

b) Ofiter - 300;

c) Comandor - 150;

d) Mare Ofiter - 50.

D. Categoria D - «Arta spectacolului» - teatru, operă, film, balet etc. - 1.000 de membri, din care:

a) Cavaler - 500;

b) Ofiter - 300;

c) Comandor - 150;

d) Mare Ofiter - 50.

E. Categoria E - «Patrimoniul cultural national» - 1.000 de membri, din care:

a) Cavaler - 500;

b) Ofiter - 300;

c) Comandor - 150;

d) Mare Ofiter - 50.

F. Categoria F - «Promovarea culturii» - 1.150 de membri, din care:

a) Cavaler - 580;

b) Ofiter - 350;

c) Comandor - 170;

d) Mare Ofiter - 50.

G. Categoria G - «Cultele» - 1.000 de membri, din care:

a) Cavaler - 500;

b) Ofiter - 300;

c) Comandor - 150;

d) Mare Ofiter - 50.

H. Categoria H - «Cercetarea stiintifică» - 800 de membri, din care:

a) Cavaler - 400;

b) Ofiter - 250;

c) Comandor - 100;

d) Mare Ofiter - 50.

I. Categoria I - «Arhitectura» - 600 de membri, din care:

a) Cavaler - 300;

b) Ofiter - 175;

c) Comandor - 85;

d) Mare Ofiter - 40.

(3) -nsemnele ordinelor fiecărei categorii au panglicile în culori diferite, după cum urmează:

a) Categoria A - alb cu câte o bandă violet la margini;

b) Categoria B - alb cu câte o bandă portocalie la margini;

c) Categoria C - alb cu câte o bandă rosie la margini;

d) Categoria D - alb cu câte o bandă albastră la margini;

e) Categoria E - alb cu câte o bandă galbenă la margini;

f) Categoria F - alb cu câte o bandă albastră la margini si una verde pe centru;

g) Categoria G - alb cu trei benzi egale, două rosii si una albastră, pe centru;

h) Categoria H - alb cu câte o bandă verde la margini;

i) Categoria I - alb cu câte o bandă galbenă la margini si una neagră pe centru.“

6. La anexa nr. 1, litera a) a alineatului (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“a) crearea de valori culturale si artistice semnificative în toate domeniile: literatură, eseu, filozofie, stiintă, muzică de toate genurile, arte plastice de toate genurile, arhitectură;“

7. La anexa nr. 2, alineatele (1)-(3) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Medalia Meritul Cultural cuprinde 9 categorii corespunzătoare activitătilor specifice si conexe domeniului cultural, după cum urmează:

a) Categoria A - «Literatura»;

b) Categoria B - «Muzica»;

c) Categoria C - «Artele plastice»;

d) Categoria D - «Arta spectacolului» - teatru, operă, film, balet etc.;

e) Categoria E - «Patrimoniul cultural national»;

f) Categoria F - «Promovarea culturii»;

g) Categoria G - «Cultele»;

h) Categoria H - «Cercetarea stiintifică»;

i) Categoria I - «Arhitectura».

(2) Medalia Meritul Cultural este nelimitată ca număr de membri pentru clasele a III-a si a II-a si este limitată la un număr de 7.400 de membri pentru clasa I, împărtiti pe categorii astfel:

a) Categoria A - «Literatura» - 1.000 de membri;

b) Categoria B - «Muzica» - 1.000 de membri;

c) Categoria C - «Artele plastice» - 1.000 de membri;

d) Categoria D - «Arta spectacolului» - teatru, operă, film, balet etc. - 1.000 de membri;

e) Categoria E - «Patrimoniul cultural national» - 1.000 de membri;

f) Categoria F - «Promovarea culturii“ - 600 de membri;

g) Categoria G - «Cultele» - 600 de membri;

h) Categoria H - «Cercetarea stiintifică» - 600 de membri;

i) Categoria I - «Arhitectura» - 600 de membri.

(3) -nsemnele medaliei fiecărei categorii au panglicile în culori diferite, după cum urmează:

a) Categoria A - alb cu câte o bandă violet la margini si o dungă violet pe centru;

b) Categoria B - alb cu câte o bandă portocalie la margini si o dungă portocalie pe centru;

c) Categoria C - alb cu câte o bandă rosie la margini si o dungă rosie pe centru;

d) Categoria D - alb cu câte o bandă albastră la margini si o dungă albastră pe centru;

e) Categoria E - alb cu câte o bandă galbenă la margini si o dungă galbenă pe centru;

f) Categoria F - alb cu câte o bandă albastră la margini si două dungi verzi pe centru;

g) Categoria G - alb cu câte o bandă rosie la margini si două dungi albastre pe centru;

h) Categoria H - alb cu câte o bandă verde la margini si o dungă verde pe centru;

i) Categoria I - alb cu câte o bandă galbenă la margini si două dungi negre pe centru.“

8. La anexa nr. 3, plansa “Panglici Ordinul Meritul Cultural Gradul de Cavaler“ se înlocuieste cu plansa nr. 1 “Panglici Ordinul Meritul Cultural Gradul de Cavaler“ din anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

9. La anexa nr. 3, plansa “Panglici Ordinul Meritul Cultural Gradul de Ofiter“ se înlocuieste cu plansa nr. 2 “Panglici Ordinul Meritul Cultural Gradul de Ofiter“ din anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

10. La anexa nr. 4, plansa “Panglici Medalia Meritul Cultural“, se înlocuieste cu plansa nr. 3 “Panglici Medalia Meritul Cultural“ din anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 591.

 

ANEXĂ*)

 

Plansa nr. 1

 

Panglici Ordinul Meritul Cultural Gradul de Cavaler

 

Plansa nr. 2

 

Panglici Ordinul Meritul Cultural Gradul de Ofiter

 

 

Plansa nr. 3

 

Panglici Medalia Meritul Cultural

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 910.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Ion Giurescu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.539.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală

 

Art. 1. - (1) Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală, denumită în continuare Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003, familiile si persoanele singure, cetăteni români care locuiesc în România.

(2) Drepturile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 se acordă si familiilor si persoanelor singure care nu au cetătenie română, dacă se află în una dintre următoarele situatii:

a) cetătenii străini, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, resedinta în România, în conditiile legii;

b) cetătenii străini si apatrizii care au dobândit, în conditiile legii, statutul de refugiat în România sau cărora li s-a acordat o altă formă de protectie umanitară prevăzută de lege;

c) apatrizii care au domiciliul sau, după caz, resedinta în România, în conditiile legii.

(3) Beneficiarii prevăzuti la alin. (1) si (2) au dreptul, în functie de situatia familială, fie la alocatie familială complementară, fie la alocatie de sustinere pentru familia monoparentală.

Art. 2. - Sunt considerati copii aflati în întretinerea familiei definite la art. 1 si 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 copiii naturali ai sotilor sau ai unuia dintre acestia ori, după caz, ai persoanei singure, copiii adoptati, copiii încredintati ori dati în plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Alocatia familială complementară si alocatia de sustinere se acordă lunar, pe bază de cerere întocmită de reprezentantul familiei, care se înregistrează la primăria localitătii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială familia îsi are domiciliul ori resedinta.

(2) În cazul familiei fără domiciliu sau resedintă si al celei fără locuintă, cererea de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere se înregistrează la primăria localitătii în a cărei rază teritorială aceasta trăieste.

(3) Pentru cetătenii străini ori apatrizi cererea se înregistrează la primăria localitătii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială domiciliază ori îsi are resedinta familia.

(4) Cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primărie în registre distincte, pe tipuri de alocatii.

(5) Formularul de cerere este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) În cazul familiei definite la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003, reprezentantul familiei se stabileste de către soti sau, în caz de neîntelegere între acestia, de către autoritatea tutelară ori de instanta de judecată, după caz.

(2) În cazul familiei definite la art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003, reprezentantul familiei este persoana singură.

(3) În cazul persoanei singure care are copii în întretinere si nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singură dacă are capacitate deplină de exercitiu sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia.

Art. 5. - Cererea pentru stabilirea si acordarea alocatiei familiale complementare sau, după caz, a alocatiei de sustinere este însotită de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia.

Art. 6. - (1) Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridică fată de reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie completat la zi.

(2) În situatia în care livretul de familie nu este completat la zi cu modificările survenite în componenta familiei, serviciul de stare civilă al consiliului local are obligatia de a-l actualiza în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de solicitare a alocatiei familiale complementare sau, după caz, a alocatiei de sustinere.

(3) În situatia în care familia nu are livret de familie, serviciul de stare civilă al consiliului local are obligatia de a-l elibera în termen de 30 de zile de la data solicitării alocatiei familiale complementare sau, după caz, a alocatiei de sustinere.

(4) Situatiile care nu sunt evidentiate în livretul de familie se dovedesc cu următoarele documente:

a) hotărârea judecătorească prin care sotul/sotia este declarat/declarată dispărut/dispărută;

b) hotărârea judecătorească prin care sotul/sotia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate si nu participă la întretinerea copiilor;

c) dispozitia primarului privind instituirea tutelei.

(5) Pentru familiile cetătenilor străini sau apatrizi nu se solicită livretul de familie. Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridică fată de reprezentantul legal se dovedesc cu documentele eliberate de autoritătile din tara de origine, precum si cu alte documente eliberate de autoritătile române competente.

Art. 7. - Dreptul la alocatia familială complementară sau, după caz, la alocatia de sustinere se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii, inclusiv pentru situatiile prevăzute la art. 6 alin. (2) si (3).

Art. 8. - (1) Pentru stabilirea dreptului la alocatia familială complementară sau, după caz, la alocatia de sustinere, reprezentantul familiei declară veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară înregistrării cererii.

(2) Categoriile de venituri nete realizate si actele doveditoare sunt cele mentionate în formularul de cerere.

Art. 9. - În situatia în care familia definită la art. 1 si 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 este beneficiară de ajutor social, alocatia familială complementară sau, după caz, alocatia de sustinere se acordă la cererea reprezentantului familiei, însotită numai de livretul de familie.

Art. 10. - În situatia în care familia definită la art. 1 si 5din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 locuieste împreună cu alte persoane, veniturile acestora nu se iau în calcul la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, cu exceptia obligatiilor legale de întretinere.

Art. 11. - (1) În vederea solutionării cererii pentru acordarea alocatiei familiale complementare sau, după caz, a alocatiei de sustinere, primarul dispune, în mod obligatoriu, verificarea prin anchetă socială, la domiciliu sau, după caz, la resedinta solicitantului, a situatiei ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 verificarea prevăzută la alin. (1) de mai sus se va efectua la locul indicat de solicitant, de către o comisie formată din cel putin două persoane.

(3) Pentru definitivarea anchetei sociale persoanele desemnate de primar pot utiliza si informatii de la persoane sau institutii care cunosc situatia materială, socială si civilă a familiei solicitantului de alocatie.

(4) Ancheta socială se întocmeste potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 12. - (1) Dispozitia primarului de stabilire a dreptului la alocatia familială complementară sau la alocatia de sustinere se transmite la directia pentru dialog, familie si solidaritate socială judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, denumită în continuare directie teritorială, însotită de cererea titularului în original, certificată de primar. Cererea nu trebuie să prezinte stersături, adăugări ori alte vicii de formă sau de fond.

(2) Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispozitiei primarului împreună cu ancheta socială se păstrează la primărie în dosarul titularului.

Art. 13. - Plata drepturilor pentru alocatia familială complementară sau alocatia de sustinere se face prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale, emisă pe baza documentelor prevăzute la art. 12 alin. (1).

Art. 14. - (1) Alocatia familială complementară si, după caz, alocatia de sustinere se acordă si în perioada vacantelor scolare.

(2) În situatia în care expirarea termenului de 3 luni prevăzut la art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 este în perioada vacantei scolare de vară, dovada de frecventare a cursurilor se va prezenta la începutul anului scolar următor.

Art. 15. - (1) Beneficiază de alocatie familială complementară sau, după caz, de alocatie de sustinere si familiile care au în întretinere copii de vârstă scolară si care întrerup temporar frecventarea cursurilor de învătământ organizate potrivit legii sau repetă anul scolar numai din motive de sÎnătate dovedite cu certificat medical.

(2) Pentru familiile care au în întretinere copii cu handicap de vârstă scolară si care nu frecventează o formă legală de învătământ, alocatia familială complementară si alocatia de sustinere se acordă cu conditia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap.

Art. 16. - Pe perioada în care copilul în vârstă de până la 18 ani este încredintat unei institutii de asistentă socială sau asistentului maternal profesionist, plata alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere se suspendă până la emiterea unei noi dispozitii a primarului de încetare a dreptului sau de modificare a cuantumului alocatiei.

Art. 17. - Suspendarea sau reluarea plătii alocatiei familiale complementare ori, după caz, a alocatiei de sustinere se face prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale, pe baza dispozitiei scrise a primarului, emisă ca urmare a constatării situatiilor prevăzute la art. 30 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003.

Art. 18. - (1) Plata alocatiei familiale complementare si, după caz, a alocatiei de sustinere se asigură lunar, la domiciliul titularului, prin mandat postal sau, la cererea titularului, în cont personal deschis la o unitate bancară.

(2) În vederea efectuării plătii alocatiei familiale complementare si, după caz, a alocatiei de sustinere pe bază de mandat postal, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei încheie conventie cu Compania Natională “Posta Română“ - S.A., prin care se stabilesc procedurile de plată la domiciliul beneficiarilor si tarifele pentru serviciile prestate, în conditiile legii.

Art. 19. - În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei poate emite precizări sau instructiuni care se aprobă prin ordin.

Art. 20. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru Universitatea “Eftimie Murgu“ din Resita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea, fără plată, a unui imobil proprietate publică a statului, inclusiv constructiile si terenul aferent, situat în comuna Coronini, Cralevăt, judetul Caras-Severin, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru Universitatea “Eftimie Murgu“ din Resita.

(2) Datele de identificare a imobilului mentionat la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar din evidentele contabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.556.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului care se transferă din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru Universitatea “Eftimie Murgu“ din Resita

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Pozitia din inventarul

Bunurilor apartinând domeniului public al statului

Comuna Coronini, Cralevăt, judetul Caras-Severin

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea “Eftimie Murgu” din Resita

Clădiri: 1. regim de înăltime: P - suprafata construită = 488 m 2

2. regim de înăltime: P

- suprafata construită = 17 m 2

3. regim de înăltime: P

- suprafata construită = 147 m 2

4. regim de înăltime: P

- suprafata construită = 104 m 2

5. regim de înăltime: P

- suprafata construită = 46 m 2

Suprafata totală a terenului = 11.510 m 2

Valoarea: 1.248.171.150 lei

Nr. M.F.P.

105.012