MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 88             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Sâmbătă, 31 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

21. - Ordonantă pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

 

22. - Ordonantă pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru sprijinul Comunitătii în domeniul sigurantei nucleare în 2001 pentru România - RO 0110, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2001

 

24. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

25. - Ordonantă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere

 

27. - Ordonantă pentru completarea art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

28. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia europeană referitor la Programul RO9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2000, aprobată prin Legea nr. 207/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas,

negociator-sef la Uniunea Europeană

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 21.

 

ADDENDUM

la Memorandumul de finantare RO9904

Restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP)

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România, addendumul de mai jos a fost întocmit pe baza bugetului PHARE 1999 al Programului pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP) pentru România.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO9904, semnat la 30 decembrie 1999, se modifică după cum urmează:

- Perioada de plată pentru componenta RO9904.03 “Măsuri active de ocupare a fortei de muncă” si RO9904.05 “Măsuri pentru diminuarea impactului social al restructurării industriale” se extinde cu 6 luni, până la 30 iunie 2004.

- Perioada de plată pentru componenta RO9904.06 “Asistentă tehnică” se extinde cu 11 luni, până la 30 noiembrie 2004.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare initial RO9904 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9904 s-a întocmit în două exemplare, în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9904 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

 

Pentru Beneficiar,

Vasile Puscas,

ministrul interimar al integrării europene,

coordonatorul national al asistentei

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru sprijinul Comunitătii în domeniul sigurantei nucleare în 2001 pentru România - RO 0110, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru sprijinul Comunitătii în domeniul sigurantei nucleare în 2001 pentru România - RO 0110, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2001.

Art. 2. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas,

negociator-sef la Uniunea Europeană

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 22.

 

ADDENDUM

la Memorandumul de finantare RO 0110

Program orizontal pentru sprijinul Comunitătii în domeniul sigurantei nucleare în 2001 pentru România

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România, addendumul de mai jos a fost întocmit pe baza bugetului PHARE 2001 al Programului orizontal pentru sprijinul Comunitătii în domeniul sigurantei nucleare în 2001 pentru România.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO 0110, semnat la 19 decembrie 2001, se modifică după cum urmează:

- Perioada de plată a proiectului RO 01.10.01 “Consolidarea regimului de reglementare în domeniul sigurantei nucleare” se extinde cu 6 luni, până la 31 mai 2005.

- Perioada de contractare a proiectului RO 01.10.02 “Sprijin pentru CNCAN în procesul de revizuire a protectiei la incendiu” se extinde cu 12 luni, până la 30 noiembrie 2004, iar perioada de plată se extinde cu 12 luni, până la 30 noiembrie 2005.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare original RO 0110 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO 0110 este întocmit în două exemplare, în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO 0110 intră în vigoare la data semnării de către ambele părti.

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

 

Pentru Beneficiar,

Vasile Puscas,

ministrul interimar al integrării europene,

coordonatorul national al asistentei

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 285/2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se introduce cartea electronică de identitate.”

2. Articolul 2 se abrogă.

3. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Cărtile electronice de identitate se eliberează începând cu data de 1 ianuarie 2006.”

4. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Asigurarea cu echipamente si programe informatice a autoritătilor si institutiilor publice se va realiza esalonat, astfel:

a) în municipiile resedintă de judet, până la data de 31 iulie 2007;

b) în celelalte municipii si orase, până la data de 31 decembrie 2008;

c) în comune, până la data de 31 decembrie 2009.”

5. Alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Actualele cărti de identitate si buletine de identitate pot fi folosite în continuare, până la expirarea valabilitătii lor.”

6. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6, cu următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Institutiile responsabile pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor art. 5 sunt următoarele: Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Sănătătii si Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor va asigura coordonarea colectivului de lucru ce va fi numit de institutiile mentionate la alin. (1).

(3) Continutul de date al cărtii electronice de identitate, precum si libera circulatie a acesteia vor fi supuse avizării institutiei Avocatul Poporului de către Ministerul Administratiei si Internelor.”

Art. II. - În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonante, precum si forma si continutul cărtii electronice de identitate.

Art. III. - După aprobarea prin lege a prezentei ordonante, Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 285/2003, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Adriana Ticău,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat


Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 24.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.25 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Litera b) a articolului 15 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 466/2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“b) utilizarea unor tahografe fără aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor tahografe montate si/sau reparate de agenti economici neautorizati ori a unor tahografe neverificate sau cu termenul de valabilitate depăsit;”

Art. II. - Articolul II din Legea nr. 466/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 25 noiembrie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. II. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora normele privind activitatea de control al respectării prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si normele privind modul de aplicare a sanctiunilor pentru operatorii de transport străini. Normele se vor aproba si actualiza periodic prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Normele de autorizare a agentilor economici care verifică, montează si/sau repară tahografe se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Economiei si Comertului va actualiza normele privind aprobarea de model a tahografelor, foilor de înregistrare si cartelelor pentru tahografe. Normele se vor aproba prin ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală si se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Ministerul Economiei si Comertului va actualiza periodic normele prevăzute la alin. (3), în functie de legislatia comunitară din Uniunea Europeană.

(5) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va elabora norme proprii privind activitatea de control.”

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 25.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - La articolul 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) Perioada în care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel putin 17 ani în conditii speciale si care beneficiază de venit lunar de completare si de plăti compensatorii potrivit prezentei ordonante de urgentă, constituie stagiu de cotizare realizat în conditii speciale de muncă.”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 27.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 15 octombrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1.       La articolul 2 alineatul (1), literele a), d), g), h), i), j) si k) vor avea următorul cuprins:

“a) beneficiarii sunt grupuri din comunităti rurale si sărace, grupuri dezavantajate, grupuri productive provenind din comunităti sărace si alte categorii sociale stabilite ca eligibile, de comun acord cu finantatorii sau donatorii;

…………………………….

d) grupurile productive provenite din comunităti sărace sau grupurile productive constituite la nivelul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti, sunt cele ale producătorilor agricoli, mestesugarilor, artizanilor si altor categorii de meseriasi;

.…………………………..

g) facilitatorul este o persoană fizică sau o persoană juridică selectată de Fond, care îsi asumă obligatia să ajute o comunitate rurală săracă, un grup dezavantajat, un grup productiv ori altă categorie socială stabilită ca eligibilă, provenită din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti, după caz, să se organizeze, să îsi identifice necesitătile proprii, să le ierarhizeze, să elaboreze un proiect, să depăsească problemele de organizare si comunicare apărute în timpul derulării unui proiect, să participe la dezvoltarea durabilă a comunitătii si după încheierea finantării Fondului;

h) reprezentantii beneficiarilor sunt, după caz, comitetele de conducere a proiectelor, în cazul grupurilor din comunităti rurale sărace, al grupurilor productive provenind din comunităti sărace si al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti, ori organizatiile intermediare, în cazul grupurilor dezavantajate;

i) comitetul de conducere a proiectului este unitatea de gestiune si conducere a proiectului, alcătuită din 3 persoane: presedinte, secretar, trezorier, din cadrul grupurilor comunitare rurale sărace, al grupurilor productive provenind din comunităti sărace si al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti, desemnate de acestea potrivit Procedurii de dobândire a personalitătii juridice de către grupurile din comunitătile rurale sărace, grupurile productive din comunitătile rurale sărace si alte categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti;

j) comitetul de întretinere a proiectului este unitatea de întretinere a proiectului, alcătuită din minimum 3 persoane din cadrul grupului din comunitatea rurală săracă sau din cadrul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti, mandatate de membrii acestuia printr-un document legalizat de secretarul unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află comunitatea beneficiară sau grupul beneficiar, după caz;

k) organizatiile intermediare sunt organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, sau autorităti ale administratiei publice locale, după caz, aflate în raporturi contractuale de parteneriat cu organizatii neguvernamentale.”

2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, grupurile prevăzute la alin. (1) lit. b) si d), precum si grupurile apartinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti în conditiile alin. (1) lit. a), trebuie să dobândească personalitate juridică, pe baza procesului-verbal de constituire ca persoană juridică, încheiat de cel putin 10 membri ai comunitătii, înregistrat la consiliul local în raza căruia se află comunitatea beneficiară sau grupul beneficiar, după caz. De personalitatea juridică astfel dobândită se poate face uz numai în raporturile juridice născute în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Persoana juridică astfel constituită încetează să fiinteze după ce a fost realizat proiectul, potrivit unor proceduri stabilite de Fond.”

3. La articolul 3, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

“d) alte tipuri de proiecte considerate ca eligibile, de comun acord cu finantatorii sau donatorii, după caz.”

4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Grupul din comunitatea rurală săracă sau grupul apartinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti, poate face uz de personalitatea juridică dobândită potrivit art. 2 alin. (2) numai în raporturile juridice născute în legătură cu realizarea unui proiect si cu întretinerea acestuia după încetarea finantării Fondului. La închiderea proiectelor finantate de Fond comitetul de întretinere a proiectului preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile comitetului de conducere a proiectului în ceea ce priveste întretinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executând totodată si ultimele acte de gestiune financiară ce constau în plata garantiei de bună executie a contractelor încheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finantat de Fond.”

5. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) După aprobarea de către Fond a cererii de finantare, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate săracă sau grupul productiv apartinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti, grupuri care au dobândit personalitate juridică potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, în vederea încheierii acordului de grant, o nouă persoană juridică în una dintre următoarele forme de asociere: cooperativă de consum, societate agricolă, asociatie sau fundatie, înfiintate potrivit dispozitiilor legale în vigoare.”

6. Alineatele (1) si (2) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) În realizarea scopului său, Fondul adoptă reglementări proprii în conditiile prevăzute de prezenta lege, opozabile numai persoanelor cu care intră în raporturi juridice. Aceste reglementări se vor referi la manualele de operare, Manualul procedurilor administrative si financiare, ghiduri/regulamente/proceduri operationale, Ghidul facilitatorului, procedura de dobândire a personalitătii juridice, potrivit art. 2 alin. (2), precum si la alte asemenea reglementări, în functie de necesităti.

(2) Prin hotărârea Consiliului director al Fondului se va stabili care dintre reglementările prevăzute la alin. (1) va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

7. La articolul 12, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) orientarea resurselor către nevoile identificate si/sau cererile exprimate de grupurile din comunitătile rurale sărace, de grupurile apartinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti si din grupurile dezavantajate;”

8. La articolul 13, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Administratiei si Internelor, desemnati de conducătorii institutiilor respective;”

9. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru participarea la sedintele consiliului director, presedintele si membrii beneficiază de o indemnizatie lunară de 25% din indemnizatia lunară a secretarului de stat. Pentru deplasările în interesul Fondului, presedintele si membrii consiliului director beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, cazare si diurnă în conditiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru personalul din sectorul bugetar, aplicabile pentru categoria asimilată rangului de secretar de stat.”

10. La articolul 17, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si raportul anual de activitate al Fondului, elaborate prin grija directorului executiv.”

11. Alineatul (5) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(5) La sedintele consiliului director participă, în calitate de invitat, conducerea executivă a Fondului.”

12. La articolul 19 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Directorul executiv va fi ajutat în îndeplinirea atributiilor sale de către un director adjunct, angajat în conditiile legislatiei muncii.”

13. Alineatul (2) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

“(2) Directorul executiv angajează si concediază, în conditiile legii si ale reglementărilor interne ale Fondului, personalul acestuia. De asemenea, încheie contracte cu colaboratori externi, în considerarea termenilor de referintă, pe o durată determinată.”

14. Alineatele (1) si (2) ale articolului 23 vor avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Salariatii Fondului sunt încadrati cu contract de muncă în conditiile legislatiei muncii. Colaboratorii externi ai Fondului sunt recrutati prin selectie, încheindu-se cu acestia angajamente contractuale.

(2) Structura personalului si a colaboratorilor, drepturile si obligatiile acestora, inclusiv sub aspectul nivelului salarizării si contravalorii prestatiilor, se stabilesc prin reglementările Fondului.”

15. La articolul 24 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) din dobânzi încasate la disponibilitătile în lei ale Fondului si dobânzi rămase neutilizate de la proiecte, destinate exclusiv pentru finantarea proiectelor;”

16. Alineatul (3) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“(3) Sumele care se acordă anual sub formă de transferuri de la bugetul de stat vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice.”

17. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“(2) Alocarea resurselor financiare ale Fondului pentru proiecte se face numai pe bază de selectie si concurs, potrivit reglementărilor adoptate de consiliul director.”

18. La articolul 28 alineatul (1), literele d) si g) vor avea următorul cuprins:

“d) organizarea programelor de instruire si schimb de experientă pentru reprezentantii beneficiarilor;

…………………………………

g) constatarea realizării obiectivelor prevăzute la nivelul acordului de grant.”

19. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Dacă în cursul executării acordului de grant se constată încălcări ale obligatiilor contractuale sau nesocotiri ale dispozitiilor prezentei legi si ale prevederilor din reglementările Fondului, acesta poate proceda la suspendarea executării până la remedierea deficientelor constatate sau rezilierea acordului de grant, fără interventia instantei judecătoresti ori a instantei de arbitraj.”

20. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - Comitetul de conducere a proiectului organizează si conduce contabilitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale în partidă simplă, în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu avizul organelor teritoriale competente ale Ministerului Finantelor Publice.”

21. Alineatul (2) al articolului 40 va avea următorul cuprins:

“(2) Membrii consiliului director, directorul executiv si personalul Fondului nu răspund pentru actiunile sau inactiunile beneficiarilor de granturi care încalcă reglementările Fondului, după probarea respectării de către Fond a prevederilor acordurilor de grant încheiate, respectiv suspendarea ori sistarea finantării proiectului si/sau aplicarea legislatiei în materie.”

22. Alineatul (2) al articolului 41 se abrogă.

Art. II. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările care decurg din aplicarea prezentei ordonante în bugetul de stat si în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2004, la propunerea acestora.

Art. III. - După aprobarea prin lege a prezentei ordonante, Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 28.