MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 599         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 iulie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

317. - Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii

 

542. - Decret pentru promulgarea Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii

 

504. - Decret pentru eliberarea din functie a unor magistrati

 

505. - Decret pentru numirea unor magistrati

 

506. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general din Serviciul de Protectie si Pază

 

507. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Administratiei si Internelor si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

508. - Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană unui comandor din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

509. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

511. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a amendamentelor la art. 19 si 25 si la anexa II si abrogarea anexelor XII si XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de comert liber dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România-AELS nr. 3/2004, prin procedură scrisă, la 1 aprilie 2004

 

512.- Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei Natiunilor Unite împotriva coruptiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.005. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

1.008. - Hotărâre privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al comunei Săvădisla si din administrarea Consiliului Local al Comunei Săvădisla, judetul Cluj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în vederea realizării unor activităti de utilitate publică de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

1.025. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

764. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustratii în cadrul avertismentelor de sănătate pe pachetele de tutun

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind Consiliul Superior al Magistraturii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii, reprezentant al autoritătii judecătoresti, este garantul independentei justitiei.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii este independent si se supune, în activitatea sa, numai legii.

Art. 2. - Consiliul Superior al Magistraturii are personalitate juridică si sediul în municipiul Bucuresti.

Art. 3. - Prin exercitarea atributiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii asigură functionarea eficientă a sistemului judiciar si respectarea legii în desfăsurarea carierei profesionale a magistratilor.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Consiliului Superior al Magistraturii

 

SECTIUNEA 1

Structura Consiliului Superior al Magistraturii

 

Art. 4. - Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri, din care:

a) 9 judecători si 5 procurori, alesi în adunările generale ale magistratilor, care compun cele două sectii ale Consiliului, una pentru judecători si una pentru procurori;

b) 2 reprezentanti ai societătii civile, specialisti în domeniul dreptului, care se bucură de înaltă reputatie profesională si morală, alesi de Senat;

c) ministrul justitiei, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie si procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, care sunt membri de drept ai Consiliului.

Art. 5. - Sectia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii este alcătuită din:

a) 2 judecători de la Înalta Curte de Casatie si Justitie;

b) 4 judecători de la curtile de apel;

c) 2 judecători de la tribunale;

d) un judecător de la judecătorii.

Art. 6. - Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii este alcătuită din:

a) un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

b) un procuror de la Parchetul National Anticoruptie;

c) un procuror de la parchetele de pe lângă curtile de apel;

d) un procuror de la parchetele de pe lângă tribunale;

e) un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

 

Art. 7. - (1) Magistratii, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzuti la art. 4 lit. a), sunt alesi în adunările generale ale judecătorilor sau, după caz, ale procurorilor.

(2) Data la care au loc adunările generale ale judecătorilor si ale procurorilor se stabileste de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel putin 60 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor acestuia si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 8. - (1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din rândul judecătorilor si procurorilor numiti de Presedintele României si care au o vechime de cel putin 6 ani în functia de magistrat.

(2) Judecătorii si procurorii care îndeplinesc conditia prevăzută la alin. (1) îsi pot depune candidaturile pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Perioada în care pot fi depuse candidaturile se stabileste de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Candidaturile se depun la colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, la colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, la colegiul de conducere al Parchetului National Anticoruptie sau la colegiile de conducere ale curtilor de apel ori ale parchetelor de pe lângă acestea, însotite de curriculum vitae.

(5) Colegiile de conducere ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetului National Anticoruptie, ale curtilor de apel si ale parchetelor de pe lângă acestea verifică îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (1) de către judecătorii si procurorii care si-au depus candidaturile.

Art. 9. - (1) Judecătorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie aleg, în adunarea generală, prin vor secret, direct si personal, 2 membri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, dintre judecătorii care si-au depus candidatura.

(2) Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si procurorii de la Parchetul National Anticoruptie aleg, în adunările generale ale procurorilor din aceste parchete, prin vot secret, direct si personal, câte un membru pentru Consiliul Superior al Magistraturii dintre procurorii care si-au depus candidatura.

(3) Sunt alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 2 judecători de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si un procuror de la Parchetul National Anticoruptie, care au obtinut numărul cel mai mare de voturi în adunările generale.

(4) În cazul în care 2 sau mai multi candidati au obtinut un număr egal de voturi, este declarat ales magistratul cu cea mai mare vechime efectivă în magistratură.

Art. 10. - (1) Colegiul de conducere al fiecărei curti de apel si al fiecărui parchet de pe lângă acestea centralizează candidaturile depuse de judecătorii si procurorii din circumscriptiile lor.

(2) Candidaturile se centralizează pe categorii de instante si parchete si se transmit instantelor si parchetelor din circumscriptia curtii de apel.

(3) Colegiul de conducere al fiecărei curti de apel organizează propria adunare generală, adunarea generală a judecătorilor de la tribunalele si tribunalele specializate din circumscriptia curtii de apel si adunarea generală a judecătorilor de la judecătoriile din circumscriptia curtii de apel.

(4) Colegiul de conducere al fiecărui parchet de pe lângă curtile de apel organizează propria adunare generală, adunarea generală a procurorilor de la parchetele de pe lângă tribunale si tribunalele specializate din circumscriptia curtii de apel si adunarea generală a procurorilor de la parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscriptia curtii de apel.

Art. 11. - (1) Judecătorii de la fiecare curte de apel, judecătorii de la toate tribunalele si tribunalele specializate din circumscriptia fiecărei curti de apel si judecătorii de la toate judecătoriile din circumscriptia fiecărei curti de apel desemnează, în cele 3 adunări generale, prin vot secret, direct si personal, câte un candidat pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii dintre judecătorii care si-au depus candidatura.

(2) Procurorii de la fiecare parchet de pe lângă curtile de apel, procurorii de la toate parchetele de pe lângă tribunale si tribunalele specializate din circumscriptia fiecărei curti de apel si procurorii de la parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscriptia fiecărei curti de apel desemnează, în cele 3 adunări generale, prin vot secret, direct si personal, câte un candidat pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii dintre procurorii care si-au depus candidatura.

(3) Sunt desemnati pentru a candida la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii si procurorii care au obtinut numărul cel mai mare de voturi în adunările generale prevăzute la alin. (1) si (2).

(4) Judecătorii militari si procurorii militari îsi depun candidatura la Curtea militară de apel sau, după caz, la parchetul militar de pe lângă această curte. Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător. Tribunalul militar teritorial si tribunalele militare, precum si parchetele de pe lângă acestea desemnează câte un candidat care va fi inclus pe listele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) si d).

(5) Consiliul Superior al Magistraturii întocmeste listele cu judecătorii si procurorii desemnati pentru a candida la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pe categorii de instante si parchete.

(6) Listele prevăzute la alin. (5) se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

(7) Dispozitiile art. 9 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 12. - (1) Listele judecătorilor si ale procurorilor care au fost desemnati pentru a candida la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se transmit instantelor sau, după caz, parchetelor, de către Consiliul Superior al Magistraturii, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită pentru adunările generale, după cum urmează:

a) lista cuprinzând cei 16 candidati de la curtile de apel se transmite tuturor curtilor de apel;

b) lista cuprinzând cei 16 candidati de la parchetele de pe lângă curtile de apel se transmite tuturor parchetelor de pe lângă curtile de apel;

c) lista cuprinzând cei 16 candidati de la tribunale si tribunalele specializate se transmite tuturor tribunalelor si tribunalelor specializate;

d) lista cuprinzând cei 16 candidati de la parchetele de pe lângă tribunale si tribunalele specializate se transmite tuturor parchetelor de pe lângă tribunale si tribunalele specializate;

e) lista cuprinzând cei 15 candidati de la judecătorii se transmite tuturor judecătoriilor;

f) lista cuprinzând cei 15 candidati de la parchetele de pe lângă judecătorii se transmite tuturor parchetelor de pe lângă judecătorii.

(2) Listele prevăzute la alin. (1) se afisează la sediile instantelor si parchetelor.

Art. 13. - (1) Listele prevăzute la art. 12 alin. (1) se transmit de către Consiliul Superior al Magistraturii instantelor si parchetelor, însotite de buletine de vot si de curriculum vitae.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii transmite fiecărei instante si fiecărui parchet un număr de buletine de vot egal cu numărul judecătorilor din cadrul instantei sau al procurorilor din cadrul parchetului.

(3) Forma si continutul buletinelor de vot se stabilesc de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Tipărirea buletinelor de vot se asigură de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 14. - (1) În vederea alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul fiecărei instante si al fiecărui parchet de convoacă adunarea generală a judecătorilor sau, după caz, a procurorilor.

(2) Judecătorii de la curtile de apel si procurorii de la parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct si personal, 4 judecători de la curtile de apel si un procuror de la parchetele de pe lângă acestea.

(3) Judecătorii de la tribunale si tribunalele specializate si procurorii de la parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct si personal, 2 judecători de la tribunale si tribunalele specializate si un procuror de la parchetele de pe lângă acestea.

(4) Judecătorii de la judecătorii si procurorii de la parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct si personal, un judecător de la judecătorii si un procuror de la parchetele de pe lângă acestea.

Art. 15. - (1) În procedura de desemnare a candidatilor si de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunările generale sunt legal constituite în prezenta a cel putin două treimi din numărul judecătorilor sau, după caz, al procurorilor în functie, inclusiv cei delegati sau detasati de la alte instante sau parchete.

(2) Adunările generale sunt prezidate de magistratul cu cea mai mare vechime în magistratură, care nu si-a depus candidatura pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) În procedura de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, fiecare judecător si procuror are dreptul să voteze un număr de candidati egal cu numărul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, care reprezintă categoria de instante sau parchete la nivelul cărora magistratul îsi desfăsoară activitatea.

Art. 16. - (1) Magistratul care a prezidat adunarea generală a judecătorilor sau, după caz, a procurorilor:

a) asigură numărarea voturilor;

b) întocmeste procesul-verbal cu privire la desfăsurarea alegerilor si rezultatele votului si îl transmite Consiliului Superior al Magistraturii;

c) comunică numele judecătorilor sau al procurorilor desemnati pentru a candida la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii potrivit art. 11 alin. (5) ori, după caz, alcătuieste si transmite Consiliului Superior al Magistraturii lista cuprinzând candidatii înscrisi în ordinea descrescătoare a voturilor obtinute în adunările generale prevăzute la art. 9 alin. (3) si la art. 14 alin. (2)-(4).

(2) Pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute la alin. (1), magistratul care a prezidat adunarea generală este ajutat de 2 judecători sau, după caz, de 2 procurori, desemnati la începutul lucrărilor adunării generale dintre magistratii care nu si-au depus candidaturile.

Art. 17. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii centralizează rezultatele votului din circumscriptiile tuturor curtilor de apel si ale parchetelor de pe lângă acestea.

(2) Sunt alesi ca membri al Consiliului Superior al Magistraturii:

a) 4 judecători de la curtile de apel, care au obtinut numărul cel mai mare de voturi la nivel national;

b) 2 judecători de la tribunale si tribunalele specializate, care au obtinut numărul cel mai mare de voturi la nivel national;

c) un judecător de la judecătorii, care a obtinut numărul cel mai mare de voturi la nivel national;

d) un procuror de la parchetele de pe lângă curtile de apel, care a obtinut numărul cel mai mare de voturi la nivel national;

e) un procuror de la parchetele de pe lângă tribunale si tribunalele specializate si un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii, care au obtinut numărul cel mai mare de voturi la nivel national.

(3) Dispozitiile art. 9 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 18. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii verifică legalitatea procedurilor de alegere, din oficiu sau la sesizarea oricărui magistrat.

(2) Contestatiile referitoare la legalitatea procedurilor de alegere pot fi depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile de la data alegerilor.

(3) Contestatiile se solutionează de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 3 zile de la data sesizării. Modul de solutionare a contestatiilor se comunică persoanelor care au făcut sesizarea.

(4) În cazul în care se constată încălcări ale legii în procedurile de alegere, Consiliul Superior al Magistraturii dispune măsurile necesare pentru înlăturarea acestora, inclusiv repetarea alegerilor, numai la instantele sau parchetele la care încălcarea legii a avut drept consecintă influentarea rezultatului alegerilor.

Art. 19. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii alcătuieste lista finală cuprinzând magistratii alesi potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) si art. 17 alin. (2) si o transmite Biroului Permanent al Senatului.

(2) Biroul Permanent al Senatului înaintează lista prevăzută la alin. (1) Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări, pentru a examina dacă au fost respectate dispozitiile legale cu privire la alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Senatul, în prezenta majoritătii membrilor săi, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări, validează lista cuprinzând magistratii alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.

Refuzul validării nu poate interveni decât în cazul încălcării legii în procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii si numai dacă această încălcare a legii are drept consecintă influentarea rezultatului alegerilor.

Dispozitiile art. 18 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 20. - (1) În vederea alegerii celor doi reprezentanti ai societătii civile în Consiliul Superior al Magistraturii, organizatiile profesionale ale juristilor, consiliile profesionale ale facultătilor de drept acreditate, asociatiile si fundatiile, care au ca obiect unic de activitate apărarea drepturilor omului, confederatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national, pot propune Biroului Permanent al Senatului câte un candidat.

(2) Pot fi alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanti ai societătii civile, care îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt specialisti în domeniul dreptului, cu o vechime de cel putin 18 ani în activitatea juridică sau în învătământul juridic superior;

b) se bucură de înaltă reputatie profesională si morală;

c) nu au calitatea de membru al unui partid politic.

(3) Propunerile de candidaturi se depun la Biroul Permanent al Senatului, între a 90-a zi si a 60-a zi înainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Perioada în care se depun propunerile de candidaturi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu 30 de zile înainte de începerea curgerii termenului prevăzut la alin. (3).

(5) Candidatii propusi vor prezenta Senatului un curriculum vitae, declaratia de avere si o declaratie pe propria răspundere că nu au apartenentă politică.

(6) Candidaturile se publică pe paginile de Internet ale Senatului si Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile de la expirarea perioadei de depunere a acestora.

Art. 21. - Senatul alege, dintre candidatii prevăzuti la art. 20, cei 2 reprezentanti ai societătii civile, potrivit procedurii prevăzute în Regulamentul acestei Camere.

Art. 22. - Hotărârile Senatului privind validarea si alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL III

Functionarea Consiliului Superior al Magistraturii

 

Art. 23. - (1) În termen de 15 zile de la publicarea hotărârilor prevăzute la art. 22, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie convoacă membrii Consiliului Superior al Magistraturii în sedinta de constituire.

(2) În sedinta de constituire, prezidată de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, sunt alesi presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii si se stabilesc responsabilitătile membrilor acestuia, pe domenii de activitate.

Art. 24. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii functionează ca organ cu activitate permanentă. Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se iau în plen sau în sectii, potrivit atributiilor care revin acestora.

(2) În perioada mandatului, presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu exercită activitatea de judecător sau procuror.

Art. 25. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii este condus de presedinte, ajutat de un vicepresedinte, alesi pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit, dintre magistratii prevăzuti la art. 4 lit. a), care fac parte din sectii diferite.

(2) Presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii sunt alesi de plen, în prezenta a cel putin 15 membri ai Consiliului, cu votul majoritătii membrilor acestuia.

(3) Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atributii principale:

a) reprezintă Consiliul Superior al Magistraturii în relatiile interne si internationale;

b) coordonează activitatea Consiliului Superior al Magistraturii si repartizează lucrările pentru plen si sectii;

c) prezidează lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia cazului în care la lucrări participă Presedintele României;

d) propune plenului măsurile necesare pentru începerea procedurilor de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii si de ocupare a locurilor devenite vacante;

e) semnează actele emise de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii;

f) sesizează Curtea Constitutională, în vederea solutionării conflictelor juridice de natură constitutională dintre autoritătile publice;

g) numeste comisia de admitere si comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea în Institutul National al Magistraturii, în conditiile prevăzute de Regulamentul de organizare a examenului de admitere în Institutul National al Magistraturii;

h) desemnează membrii Consiliului Superior al Magistraturii care pot fi consultati pentru elaborarea unor proiecte de acte normative;

i) prezintă, în sedinta publică a plenului, raportul annual asupra activitătii Consiliului Superior al Magistraturii, care se transmite instantelor si parchetelor si se dă publicitătii.

(4) Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii îndeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de Regulamentul de organizare si functionare administrativă a Consiliului Superior al Magistraturii si de plen.

(5) În lipsa presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, atributiile prevăzute la alin. (3) si (4) se exercită de vicepresedinte.

(6) În caz de vacantă a functiei de presedinte, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de o lună de la constatarea vacantei, va proceda la alegerea noului presedinte, al cărui mandat se exercită în perioada rămasă

Art. 26. - Presedintele României prezidează, fără drept de vot, lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii la care participă.

Art. 27. - (1) Lucrările sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt legal constituite în prezenta majoritătii membrilor acestora si sunt prezidate de presedintele sau, după caz, de vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii. În lipsa acestora, membrii sectiei aleg un presedinte de sedintă, cu votul majoritătii celor prezenti.

(2) Magistratul care prezidează lucrările sectiei semnează hotărârile si celelalte acte emise de aceasta.

Art. 28. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii se întruneste în plen si în sectii ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui, a vicepresedintelui sau a majoritătii membrilor plenului ori, după caz, ai sectiilor.

(2) Lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se desfăsoară în prezenta a cel putin 15 membri.

(3) Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se iau cu votul majoritătii membrilor Consiliului, iar hotărârile sectiilor se iau cu votul majoritătii membrilor sectiilor.

Art. 29. - (1) Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie participă la lucrările sectiei pentru judecători, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, la lucrările sectiei pentru procurori, iar ministrul justitiei, la lucrările ambelor sectii.

(2) Ministrul justitiei, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie si procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie nu au drept de vot, în situatiile în care sectiile îndeplinesc rolul de instantă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare.

(3) Reprezentantii societătii civile participă numai la lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 30. - (1) Lucrările plenului si ale sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt, de regulă, publice.

Membrii plenului sau ai sectiilor hotărăsc, cu majoritate de voturi, situatiile în care sedintele nu sunt publice.

(2) Ordinea de zi a lucrărilor plenului si ale sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii se aprobă de către acestea, la propunerea presedintelui sau, după caz, a vicepresedintelui Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii, în plen si în sectii, se iau prin vot direct si secret.

(4) Ordinea de zi si hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se publică în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii sau pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

 

CAPITOLUL IV

Atributiile Consiliului Superior al Magistraturii

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii comune

 

Art. 31. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii apără corpul magistratilor si membrii acestuia împotriva oricărui act de natură să aducă atingere independentei sau impartialitătii magistratului în înfăptuirea justitiei ori să creeze suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apără reputatia profesională a magistratilor.

(2) Magistratul care consideră că independenta, impartialitatea sau reputatia profesională îi sunt afectate în orice mod se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii care, după caz, poate dispune verificarea aspectelor semnalate, publicarea rezultatelor acesteia, poate sesiza organul competent să decidă asupra măsurilor care se impun sau poate dispune orice altă măsură corespunzătoare, potrivit legii.

(3) Consiliul Superior al Magistraturii asigură respectarea legii si a criteriilor de competentă si etică profesională în desfăsurarea carierei profesionale a magistratilor.

(4) Atributiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii si ale sectiilor acestuia, referitoare la cariera magistratilor, se exercită cu respectarea dispozitiilor Legii privind statutul magistratilor nr. 303/2004 si ale Legii privind organizarea judiciară nr. 304/2004.

Art. 32. - (1) În exercitarea atributiilor sale Consiliul Superior al Magistraturii poate solicita Ministerului Justitiei, instantelor judecătoresti si parchetelor, Institutului National al Magistraturii, altor autorităti si institutii publice, precum si persoanelor fizice sau juridice informatiile sau actele pe care le consideră necesare.

(2) În scopul informării cu privire la activitatea instantelor si parchetelor, membrii Consiliului Superior al Magistraturii efectuează deplasări la sediile instantelor si ale parchetelor si organizează întâlniri cu judecătorii, procurorii si reprezentantii societătii civile.

Art. 33. - (1) În cazurile în care legea prev ede avizul conform, aprobarea sau acordul Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de vedere emis de acesta este obligatoriu. Dacă legea prevede consultarea sau avizul Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de vedere emis de acesta nu este obligatoriu.

(2) În cazul în care legea nu prevede un termen pentru emiterea avizelor de către Consiliul Superior al Magistraturii, acestea se emit în 30 de zile de la sesizare.

Depăsirea de către Consiliul Superior al Magistraturii a termenului de emitere a avizului nu afectează valabilitatea actului.

Art. 34. - Consiliul Superior al Magistraturii întocmeste si păstrează dosarele profesionale ale magistratilor, înfiintează o bază de date referitoare la activitatea lor si asigură actualizarea acesteia.

Art. 35. - Consiliul Superior al Magistraturii coordonează activitatea Institutului National al Magistraturii si a Scolii Nationale de Grefieri.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

 

Art. 36. - (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atributii referitoare la cariera magistratilor:

a) propune Presedintelui României numirea în functie si eliberarea din functie a judecătorilor si a procurorilor, cu exceptia celor stagiari. În cazul judecătorilor în functie ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie, plenul examinează si recomandările primite de la Colegiul de conducere al acestei Curti;

b) propune Presedintelui României numirea în functie si revocarea din functie a presedintelui, vicepresedintelui si presedintilor de sectii ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, precum si a adjunctilor acestora;

c) dispune promovarea magistratilor în functiile de executie;

d) dispune promovarea magistratilor în functiile de conducere din cadrul instantelor si al parchetelor, în urma consultării magistratilor din cadrul instantelor si parchetelor respective;

e) numeste judecătorii stagiari si procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii;

f) eliberează din functie judecătorii stagiari si procurorii stagiari;

g) aprobă transferul magistratilor;

h) dispune suspendarea din functie a magistratilor;

i) numeste, pe perioade determinate, în posturi vacante,

magistrati de carieră pensionari;

j) propune Presedintelui României conferirea de distinctii pentru magistrati, în conditiile legii.

Art. 37. - (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atributii referitoare la recrutarea, evaluarea, formarea si examenele magistratilor:

a) la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, stabileste numărul anual de cursanti ai Institutului National al Magistraturii, aprobă annual data si locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii, stabileste tematica pentru concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii si aprobă programul de formare profesională a auditorilor de justitie, emite avize si adoptă regulamente, în cazurile si în conditiile prevăzute de lege;

b) organizează si validează, potrivit legii si regulamentului, examenul de capacitate al magistratilor si aprobă programul de formare profesională continuă a magistratilor, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, precum si tematica activitătilor de formare profesională continuă, organizate de curtile de apel si parchetele de pe lângă acestea;

c) dispune organizarea concursului de promovare a magistratilor;

d) numeste comisiile pentru evaluarea anuală a activitătii profesionale a magistratilor, în conditiile legii;

e) numeste si revocă directorul si directorii adjuncti ai Institutului National al Magistraturii, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, si desemnează judecătorii si procurorii care vor face parte din Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii;

f) la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, aprobă structura organizatorică, statele de functii si statele de personal ale Institutului National al Magistraturii;

g) numeste directorul si directorii adjuncti ai Scolii Nationale de Grefieri si desemnează magistratii membri în Consiliul de conducere al scolii.

(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii functionează ca instantă de judecată, având în competentă solutionarea contestatiilor formulate de magistrati împotriva hotărârilor pronuntate de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia celor date în materie disciplinară.

Art. 38. - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atributii referitoare la organizarea si functionarea instantelor si a parchetelor:

a) aprobă înfiintarea si desfiintarea sectiilor curtilor de apel, ale instantelor din circumscriptiile acestora si ale parchetelor de pe lângă acestea, precum si înfiintarea sediilor secundare ale instantelor judecătoresti si circumscriptiilor acestora, în conditiile legii;

b) avizează proiectul de hotărâre a Guvernului privind lista localitătilor care fac parte din circumscriptiile judecătoriilor;

c) stabileste categoriile de procese sau de cereri care se solutionează în municipiul Bucuresti numai de anumite instante, cu respectarea competentei materiale prevăzute de lege;

d) la propunerea presedintilor curtilor de apel, stabileste numărul vicepresedintilor curtilor de apel, ai tribunalelor si ai tribunalelor specializate, precum si judecătoriile la care functionează un vicepresedinte;

e) la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, stabileste numărul adjunctilor procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curtile de apel si ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale, precum si parchetele de pe lângă judecătorii, unde prim-procurorii sunt ajutati de adjuncti;

f) convoacă adunările generale ale magistratilor, în conditiile legii;

g) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instante si parchete;

h) elaborează propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice, si emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instantelor si parchetelor.

Art. 39. - (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă Codul deontologic al magistratilor, Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioară al instantelor judecătoresti, precum si alte regulamente si hotărâri prevăzute în Legea privind statutul magistratilor nr. 303/2004 si în Legea privind organizarea judiciară nr. 304/2004.

(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii asigură publicarea Codului deontologic al magistratilor si a regulamentelor prevăzute la alin. (1) în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autoritătii judecătoresti.

(4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de regulamente si ordine care se aprobă de ministrul justitiei, în cazurile prevăzute de lege.

(5) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate sesiza ministrul justitiei cu privire la necesitatea initierii sau modificării unor acte normative în domeniul justitiei.

(6) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii publică anual, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, raportul privind starea justitiei.

Art. 40. - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numeste secretarul general si personalul cu functii de conducere din aparatul Consiliului Superior al Magistraturii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Atributiile sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii

 

Art. 41. - Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii au următoarele atributii referitoare la cariera magistratilor:

a) dispun detasarea si delegarea magistratilor, în conditiile legii;

b) analizează îndeplinirea conditiilor legale de către magistratii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de către alti juristi care au fost admisi la concursul de intrare în magistratură, de către magistratii înscrisi la concursul de promovare în functii de executie si de către cei care si-au depus candidatura pentru promovarea în functii de conducere;

c) solutionează contestatiile împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuală a activitătii profesionale a magistratilor, constituite în conditiile legii;

d) emit avizul conform pentru mentinerea în functie a magistratilor sau, după caz, pentru reîncadrarea în functie a magistratilor pensionati, până la împlinirea vârstei de 68 de ani;

e) iau măsuri pentru solutionarea sesizărilor primite de la justitiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzătoare a magistratilor.

Art. 42. - (1) Sectia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii încuviintează perchezitia, retinerea sau arestarea preventivă a judecătorilor si a magistratilor- asistenti.

(2) Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii încuviintează perchezitia, retinerea sau arestarea preventivă a procurorilor.

(3) Dispozitiile prevăzute la alin. (1) si (2) nu se aplică în caz de infractiune flagrantă.

Art. 43. - Sectia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii numeste si promovează magistratii-asistenti ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Atributiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistratilor

 

Art. 44. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineste, prin sectiile sale, rolul de instantă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor si a procurorilor, pentru faptele prevăzute în Legea privind statutul magistratilor nr. 303/2004, precum si pentru exercitarea functiei cu rea-credintă sau gravă neglijentă de către acestia, dacă fapta nu constituie infractiune.

(2) Sectia pentru judecători are rolul de instantă disciplinară si pentru magistratii-asistenti ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Art. 45. - (1) Actiunea disciplinară se exercită de:

a) Colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru presedintele, vicepresedintele, judecătorii si magistratii-asistenti ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si pentru presedintii curtilor de apel;

b) colegiile de conducere ale curtilor de apel, pentru judecătorii din cadrul curtilor de apel si al instantelor din circumscriptia acestora;

c) Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, pentru procurorul general, prim-adjunctul si adjunctii acestuia, precum si pentru procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curtile de apel;

d) Colegiul de conducere al Parchetului National Anticoruptie, pentru procurorul general, adjunctii acestuia si procurorii Parchetului National Anticoruptie;

e) colegiile de conducere ale parchetelor de pe lângă curtile de apel, pentru procurorii din cadrul parchetelor de pe lângă curtile de apel si al parchetelor din circumscriptia acestora.

(2) În cazul exercitării actiunii disciplinare, la lucrările colegiilor de conducere nu participă judecătorii, judecătorii inspectori sau, după caz, procurorii inspectori si magistratul împotriva căruia se exercită actiunea disciplinară.

Art. 46. - (1) În vederea exercitării actiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării prealabile, care se dispune de titularul acestei actiuni.

(2) Cercetarea prealabilă se efectuează de judecătorii desemnati de Colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, de judecătorii inspectori din cadrul curtilor de apel ori, după caz, de procurorii inspectori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetului National Anticoruptie sau din cadrul parchetelor de pe lângă curtile de apel.

(3) În cadrul cercetării prealabile se stabilesc faptele si urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârsite, existenta sau inexistenta vinovătiei si orice alte date concludente. Ascultarea celui în cauză si verificarea apărărilor magistratului cercetat sunt obligatorii. Refuzul magistratului cercetat de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal si nu împiedică încheierea cercetării. Magistratul cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării si să solicite probe în apărare.

(4) După primirea rezultatului cercetării prealabile, titularul actiunii disciplinare sesizează sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea judecării actiunii disciplinare.

(5) Actiunea disciplinară se exercită în termen de 60 de zile de la data înregistrării actului de constatare a abaterii, dar nu mai târziu de un an de la data săvârsirii abaterii.

Art. 47. - Cercetarea prealabilă în cazul abaterilor disciplinare săvârsite de judecătorii, judecătorii inspectori sau procurorii inspectori prevăzuti la art. 46 alin. (2) se efectuează de judecătorii sau, după caz, procurorii desemnati de colegiul de conducere al instantei ori al parchetului din care face parte judecătorul, judecătorul inspector sau procurorul inspector.

Art. 48. - (1) În procedura disciplinară în fata sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea magistratului împotriva căruia se exercită actiunea disciplinară este obligatorie. Magistratul poate fi reprezentat de un alt magistrat sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat.

(2) Magistratul si, după caz, reprezentantul sau avocatul său au dreptul să ia cunostintă de toate actele dosarului si pot solicita administrarea de probe în apărare.

(3) Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul în care constată că sesizarea este întemeiată, aplică una dintre sanctiunile disciplinare prevăzute de lege, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârsite de magistrat si cu circumstantele personale ale acestuia.

Art. 49. - Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii solutionează actiunea disciplinară printr-o hotărâre care cuprinde, în principal, următoarele:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară si încadrarea juridică a acesteia;

b) temeiul de drept al aplicării sanctiunii;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de magistrat;

d) sanctiunea aplicată si motivele care au stat la baza aplicării acesteia;

e) calea de atac si termenul în care hotărârea poate fi atacată;

f) instanta competentă să judece calea de atac.

Art. 50. - (1) Hotărârile sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a solutionat actiunea disciplinară se redactează, obligatoriu, în termen de cel mult 20 de zile de la pronuntare si se comunică de îndată, în scris, magistratului si titularului actiunii disciplinare. Comunicarea hotărârilor este asigurată de Secretariatul general al Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Împotriva hotărârilor prevăzute la alin. (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Competenta solutionării recursului apartine Completului de 9 judecători al Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Din Completul de 9 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii si magistratul sanctionat disciplinar.

(3) Recursul suspendă executarea hotărârii sectiei Consiliului Superior al Magistraturii de aplicare a sanctiunii disciplinare.

(4) Hotărârea prin care se solutionează recursul prevăzut la alin. (2) este irevocabilă.

Art. 51. - În cazul în care s-a dispus excluderea din magistratură a unui judecător sau a unui procuror, hotărârea irevocabilă se transmite Presedintelui României, în vederea emiterii decretului de eliberare din functie.

 

CAPITOLUL V

Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

 

Art. 52. - (1) Durata mandatului membrilor alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au calitatea de demnitar.

(2) Calitatea de reprezentant al societătii civile ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii este incompatibilă cu calitatea de parlamentar, ales local, functionar public, magistrat în activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judecătoresc în exercitiu.

(3) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii încetează, după caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din functie, nerezolvarea stării de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data alegerii ori în caz de pierdere a functiei care a determinat desemnarea ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, precum si prin deces.

(4) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se suspendă de drept, în situatia în care a intervenit, potrivit legii, suspendarea din functia de magistrat.

Art. 53. - (1) Revocarea din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se propune de presedintele sau vicepresedintele Consiliului, în situatia în care persoana în cauză nu mai îndeplineste conditiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii sau în cazul neîndeplinirii atributiilor în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la sesizarea presedintelui sau, după caz, a vicepresedintelui Consiliului, poate dispune revocarea din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Sanctiunea disciplinară aplicată unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii atrage de drept pierderea calitătii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 54. - În cazul încetării calitătii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii înainte de expirarea mandatului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii propune Senatului validarea magistratului care a obtinut numărul următor de voturi în cadrul alegerilor desfăsurate potrivit art. 9 alin. (3) sau art. 14 ori, după caz, alegerea unuia dintre candidatii prevăzuti la art. 20. Mandatul noului membru durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost ales.

Art. 55. - (1) Pe perioada mandatului, presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizatie lunară egală cu cea a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia celor prevăzuti la alin. (1) si (2), primesc lunar, pentru activitatea desfăsurată, indemnizatia prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, aprobată prin Legea nr. 347/2003.

Art. 56. - (1) Magistratii alesi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii nu pot fi promovati pe durata mandatului.

(2) Magistratii alesi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii îsi pierd această calitate în cazul transferului sau al detasării în functii din afara instantelor sau, după caz, a parchetelor.

(3) Din Consiliul Superior al Magistraturii nu pot face parte, în timpul aceluiasi mandat, soti sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv.

 

CAPITOLUL VI

Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii

 

Art. 57. - Consiliul Superior al Magistraturii dispune de un aparat tehnic administrativ propriu.

Art. 58. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului Superior al Magistraturii se asigură de la bugetul de stat.

(2) Bugetul Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri sunt cuprinse distinct în bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii are calitatea de ordonator principal de credite, care poate fi delegată secretarului general.

(4) Bugetul pentru curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecătorii este gestionat de către Ministerul Justitiei, ministrul justitiei având calitatea de ordonantor principal de credite.

Art. 59. - (1) Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este condus de un secretar general, numit pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii.

(2) Secretarul general este numit de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre magistratii care au cel putin 10 ani vechime efectivă în magistratură si îndeplinesc celelalte conditii prevăzute de lege pentru promovarea în functii de conducere.

(3) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii poate fi ajutat de un secretar general adjunct, numit în conditiile prevăzute la alin. (1) si (2).

(4) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii primeste o indemnizatie lunară egală cu cea a unui secretar de stat, iar adjunctul acestuia, o indemnizatie lunară egală cu cea a unui subsecretar de stat.

Art. 60. - În cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii functionează inspectia judiciară.

Inspectorii generali din cadrul inspectiei judiciare sunt numiti de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 59 alin. (2).

Art. 61. - (1) Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este organizat în directii, servicii si birouri.

(2) Structura organizatorică a aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii se stabileste prin hotărâre a plenului, în limitele bugetului.

Art. 62. - (1) Personalul din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este numit prin concurs sau examen.

(2) Personalul de conducere din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este numit de plen, iar cel de executie, de secretarul general.

(3) Functiile de specialitate juridică din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii pot fi ocupate si de judecători si procurori detasati, în conditiile legii.

(4) Functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii sunt salarizati potrivit dispozitiilor legale aplicabile acelorasi categorii de personal din aparatul Parlamentului.

(5) Statele de functii si de personal se aprobă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în limitele bugetului.

Art. 63. - Atributiile secretarului general si ale personalului din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, precum si organizarea si functionarea compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 64. - Numărul de posturi necesar functionării aparatului Consiliului Superior al Magistraturii se stabileste prin hotărâre a plenului, în limitele bugetului.

Art. 65. - Noul Consiliu Superior al Magistraturii îsi începe activitatea în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 66. - Lucrările în curs de solutionare referitoare la atributiile trecute în competenta Consiliului Superior al Magistraturii si dosarele profesionale ale magistratilor în functie la data intrării în vigoare a prezentei legi se transmit obligatoriu noului Consiliu Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la constituirea acestuia.

Art. 67. - (1) Până la constituirea noului Consiliu Superior al Magistraturii, consiliul în functie îsi continuă activitatea, potrivit Constitutiei României, republicată.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii în functie ia măsuri pentru organizarea alegerii membrilor primului Consiliu Superior al Magistraturii, constituit potrivit prezentei legi, în termenul prevăzut la art. 65.

Art. 68. - Personalul din cadrul Ministerului Justitiei si din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, preluat în aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii, se consideră transferat.

Art. 69. - În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, Guvernul va asigura un sediu corespunzător Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 70. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, denumirea Centrul de Pregătire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, cuprinsă în actele normative în vigoare, se înlocuieste cu cea de Scoala Natională de Grefieri.

Art. 71. - (1) Paza sediului Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor si valorilor apartinând acestuia, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în acest sediu se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română.

(2) Magistratii alesi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii beneficiază de protectie, conform legii, în conditiile prevăzute prin protocolul încheiat între presedintele Consiliului Superior al Magistraturii si ministrul administratiei si internelor.

Art. 72. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 69.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile titlului V “Consiliul Superior al Magistraturii” art. 86-90 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 317.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 542.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unor magistrati

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 92 alin. 1 lit. b) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 90 din 16 iunie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se eliberează din functia de judecător, ca urmare a pensionării, persoanele prevăzute în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 504.

 

ANEXĂ

 

- doamna Sorescu Rodica Doina - judecător la Tribunalul Sibiu - la data de 21 iunie 2004

- domnul Opris Ioan - judecător la Judecătoria Făgăras - la data de 1 iulie 2004

- doamna Stambirt Lidia - judecător la Judecătoria Sfântu Gheorghe - la data de 1 iulie 2004

- domnul Petre Stelian - judecător la Judecătoria Baia Mare - la data de 1 iulie 2004

- domnul Fava Ioan-Nicolae - vicepresedinte la Curtea de Apel Ploiesti - la data de 1 iulie 2004

- domnul Veteleanu Serban-Stefan - judecător la Judecătoria Câmpina - la data de 1 iulie 2004.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unor magistrati

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 47 si ale art. 88 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 79 din 26 mai 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numesc în functia de judecător, la instantele mentionate în dreptul fiecăruia, persoanele prevăzute în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 505.

 

ANEXĂ

 

- domnul Ogrean Virgil-Ioan - Judecătoria Târgu Mures

- doamna Rosu Elisabeta - Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti

- doamna Cocor Magdalena Cristina – Judecătoria Drobeta-Turnu Severin.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general din Serviciul de Protectie si Pază

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protectie si Pază si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/114 din 15 iunie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 18 iunie 2004, domnului general de brigadă Crăiniceanu Mircea Iulian i se acordă gradul de general maior.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 506.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Administratiei si Internelor si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/113 din 9 iunie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 31 mai 2004, domnului colonel Caraivan Ioan Constantin i se acordă gradul de general de brigadă si se trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 507.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană unui comandor din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/112 din 9 iunie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 31 mai 2004, domnului comandor inginer Guran Constantin Cristian-Mihail i se acordă gradul de general de flotilă aeriană si se trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 508.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului educatiei si cercetării,

cu prilejul împlinirii a 15 ani de la înfiintarea Asociatiei Române de Drept Umanitar (ARDU), pentru contributia avută la promovarea acestui domeniu în România, pentru activitatea stiintifică si didactică pusă în slujba Dreptului International al Drepturilor Omului si a Dreptului Refugiatilor,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului profesor universitar doctor Ionel Closcă, presedinte al Asociatiei Române de Drept Umanitar, director al Revistei Române de Drept Umanitar.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

- domnului profesor universitar doctor, general de divizie(r) Ion Suceavă, prim-vicepresedinte al Asociatiei Române de Drept Umanitar;

- domnului profesor universitar doctor Constantin Vlad, vicepresedinte al Asociatiei Române de Drept Umanitar;

- domnului Constantin Poenaru, redactor al Revistei Române de Drept Umanitar.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 509.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a amendamentelor la art. 19 si 25 si la anexa II si abrogarea anexelor XII si XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de comert liber dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România-AELS nr. 3/2004, prin procedură scrisă, la 1 aprilie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 206 din 27 mai 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre aprobare Parlamentului amendamentele la art. 19 si 25 si la anexa II si abrogarea anexelor XII si XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de comert liber dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România-AELS nr. 3/2004, prin procedură scrisă, la 1 aprilie 2004, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 511.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei Natiunilor Unite împotriva coruptiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 222 din 10 iunie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia Natiunilor Unite împotriva coruptiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 512.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 20 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, se completează cu anexa nr. I (8A, 8B, 13E) la prezenta hotărâre.

Ar. II. - Anexa nr. I (1-11, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 24, 25) la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. I*) (1-11, 13, 13A1, 13A2, 13B1, 13B2, 13C, 13D, 24, 25) la prezenta hotărâre.

Art. III. - Anexa nr. II (1-7, 10, 11) la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. II*) (1-7, 10, 11) la prezenta hotărâre.

Art. IV. - Anexa nr. III/8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. III*) (8 si 8A) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 1.005.


*) Anexele nr. I, II, III se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al comunei Săvădisla si din administrarea Consiliului Local al Comunei Săvădisla, judetul Cluj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în vederea realizării unor activităti de utilitate publică de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al comunei Săvădisla si din administrarea Consiliului Local al Comunei Săvădisla, judetul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în vederea realizării unor activităti de utilitate publică de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 1.008.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren care se transmite din domeniul public al comunei Săvădisla si din administrarea Consiliului Local al Comunei Săvădisla, judetul Cluj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în vederea realizării unor activităti de utilitate publică de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului si nr. cadastral

Comuna Săvădisla, judetul Cluj

Comuna Săvădisla, Consiliul Local Săvădisla, judetul Cluj

 

Suprafata = 8,33 ha

Statul român - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului Nr. cadastral: 100

Folosinta: păsune

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 30.000 euro pentru efectuarea tratamentului în străinătate, pentru Rusu Adrian în vârstă de 58 de ani, domiciliat în Bucuresti.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi suportată din bugetul de stat, de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(3) Ajutorul se va acorda în lei si va fi suportat din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a municipiului Bucuresti, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a municipiului Bucuresti Directiei de sănătate publică a municipiului Bucuresti, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de sănătate publică a municipiului Bucuresti, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.025.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustratii în cadrul avertismentelor de sănătate pe pachetele de tutun

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. OB.6964 al Directiei generale pentru integrare europeană si relatii internationale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustratii în cadrul avertismentelor de sănătate pe pachetele de tutun, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 764.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustratii în cadrul avertismentelor de sănătate pe pachetele de tutun

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc regulile pentru utilizarea pe pachetele de tutun a fotografiilor color sau a altor ilustratii în scopul prezentării sau explicării consecintelor fumatului asupra sănătătii.

(2) Fotografiile color sau alte ilustratii utilizate în scopul prezentării sau explicării consecintelor fumatului asupra sănătătii, alături de avertismentele aditionale reglementate prin Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările si completările ulterioare, se aplică pe pachetele ce contin toate tipurile de produse din tutun, cu exceptia pachetelor ce contin tutun pentru uz oral sau a altor produse din tutun care nu se fumează.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) pachet de tutun - orice formă de pachet individual si orice formă de ambalare exterioară utilizată în vânzările la bucată ale produselor din tutun, cu exceptia ambalajelor transparente exterioare;

b) avertisment aditional - orice formă de avertisment prevăzută la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 349/2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) document sursă - oricare dintre filele electronice puse la dispozitie de către Comisia Europeană si care contine un avertisment combinat;

d) avertisment combinat - un avertisment ce constă dintr-o fotografie color sau altă ilustratie, precum si textul corespunzător al avertismentului aditional prevăzut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 349/2002, cu modificările si completările ulterioare, după cum este inclus în orice document sursă.

Art. 3. - (1) Avertismentul combinat:

a) se aplică astfel încât să cuprindă oricare dintre textele avertismentelor aditionale, conform legii;

b) se tipăreste pe suprafata cea mai vizibilă a pachetului de tutun, respectând formatul si proportiile documentului, sursa si integritatea grafică a imaginii si a textului;

c) ocupă întreaga suprafată rezervată avertismentului aditional de sănătate, conform legii, si se pozitionează paralel cu marginea superioară a pachetului, în aceeasi directie cu celelalte informatii de pe pachetul de tutun;

d) se reproduce în conformitate cu specificatiile tehnice pentru tipărire;

e) este înconjurat de un chenar negru de minimum 3 mm si maximum 4 mm înăltime, care nu interferează în nici un caz cu alte elemente de text sau grafice ale avertismentului combinat;

f) acoperă minimum 40% din aria exterioară a celei mai vizibile suprafete a pachetului unitar de tutun.

(2) Pentru pachetele individuale de tutun utilizate pentru alte produse decât tigaretele, la care cea mai vizibilă suprafată este mai mare de 75 cm2, avertismentul combinat acoperă o arie de minimum 22 cm2 din cealaltă suprafată mare vizibilă.

(3) În cazul produselor din tutun, altele decât tigaretele, avertismentele combinate pot fi atasate ca etichete, cu conditia ca acestea să nu poată fi dezlipite. Reproducerea avertismentelor combinate pe astfel de etichete se realizează în conformitate cu specificatiile tehnice prevăzute în legislatia comunitară.

(4) Avertismentul combinat se preia în mod exclusiv din documentele sursă oferite de către Comisia Europeană, fără nici o modificare a componentelor sale.

(5) Preluarea unuia dintre avertismentele combinate puse la dispozitie de către Comisia Europeană se asigură de către Ministerul Sănătătii prin selectarea din Biblioteca electronică de documente sursă a Comisiei Europene, în termen de 90 de zile de la aparitia acesteia.

(6) Avertismentul combinat, selectat în conformitate cu prevederile alin. (4) si (5), se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 4. - Integritatea vizuală a avertismentului combinat se asigură prin următoarele caracteristici:

a) este tipărit astfel încât să nu poată fi înlăturat sau sters;                     

b) este tipărit astfel încât să nu fie ascuns ori întrerupt de alt element de text sau grafic ori prin deschiderea pachetului;

c) este tipărit astfel încât nici unul dintre elementele de text sau grafică să nu fie afectat prin deschiderea pachetului;

d) nu este ascuns sau întrerupt, nici măcar partial, de nici un fel de ambalaj.

Art. 5. - (1) Tipărirea avertismentului combinat pe timbrul de taxă sau marca de pret a pachetului individual de tutun este interzisă.

(2) Timbrul de taxă sau marca de pret se aplică pe pachetul de tutun astfel încât să nu acopere, nici măcar partial, ori să întrerupă avertismentul combinat sau oricare dintre elementele lui.