MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 630         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 iulie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

318. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

547. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

319. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2004 privind desfiintarea Autoritătii Guvernamentale pentru Valea Jiului

 

548. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2004 privind desfiintarea Autoritătii Guvernamentale pentru Valea Jiului

 

321. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

550. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

546. - Decret pentru eliberarea din functie a unor magistrati

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.042. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei României la Fondul de prevenire si combatere a terorismului nuclear al Agentiei Internationale pentru Energie Atomică

 

1.044. - Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei Nationale pentru Civilizatie Rurală “Niste Tărani” ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

173. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit STEJARUL AFUMATI

 

174. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FRĂTIA AMĂRĂSTII DE JOS

 

175. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VALEA DUNĂRII BÂRCA

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34 din 19 mai 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 26 mai 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 318.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 iulie 2004.

Nr. 547.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2004 privind desfiintarea Autoritătii Guvernamentale pentru Valea Jiului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36 din 19 mai 2004 privind desfiintarea Autoritătii Guvernamentale pentru Valea Jiului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 31 mai 2004, cu următoarea modificare:

- Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Guvernul României este reprezentat în Asociatia pentru implementarea si monitorizarea Strategiei de dezvoltare a Văii Jiului de către Cancelaria Primului-Ministru, care îndeplineste toate drepturile si obligatiile ce decurg din actul constitutiv al asociatiei.

(2) Cancelaria Primului-Ministru desemnează o persoană pentru a fi reprezentată în Asociatia pentru implementarea si monitorizarea Strategiei de dezvoltare a Văii Jiului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 319.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2004 privind desfiintarea Autoritătii Guvernamentale pentru Valea Jiului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2004 privind desfiintarea Autoritătii Guvernamentale pentru Valea Jiului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 iulie 2004.

Nr. 548.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 39 din 27 mai 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 28 mai 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 321.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 iulie 2004.

Nr. 550.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unor magistrati

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 92 alin. 1 lit. a) si b) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 76 din 26 mai 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se eliberează din functia de procuror, ca urmare a demisiei, domnul Trifan Simion-Nicu, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ludus, începând cu data de 1 septembrie 2004.

Art. 2. - Se eliberează din functia de judecător, ca urmare a pensionării, la data înscrisă în dreptul fiecăruia, persoanele prevăzute în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 iulie 2004.

Nr. 546.

 

ANEXĂ

 

- Doamna Parfenie Maria - judecător la Curtea de Apel Alba Iulia - de la data de 1 septembrie 2004

- Doamna Negreanu Georgeta - judecător la Tribunalul Hunedoara - de la data de 1 septembrie 2004

- Domnul Avram Alexandru - judecător la Judecătoria Deva - de la data de 1 septembrie 2004

- Domnul Nitoi Corbut Stefan - judecător la Judecătoria Deva - de la data de 1 septembrie 2004

- Domnul Cârstoiu Petre - judecător de tribunal, presedintele Judecătoriei Sibiu - de la data de 28 iulie 2004

- Domnul Bulea Laurentiu - judecător la Tribunalul Sibiu - de la data de 1 septembrie 2004

- Doamna Scutea Jana - judecător la Tribunalul Sibiu - de la data de 1 septembrie 2004

- Domnul Deac Iacob - judecător la Judecătoria Medias - de la data de 1 septembrie 2004

- Domnul Rădulescu Valeriu - judecător la Tribunalul Bucuresti - de la data de 1 aprilie 2004

- Domnul locotenent-colonel magistrat Cioană Mircea - judecător la Tribunalul Militar Timisoara - de la data de 1 septembrie 2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei României la Fondul de prevenire si combatere a terorismului nuclear al Agentiei Internationale pentru Energie Atomică

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei voluntare a României la Fondul de prevenire si combatere a terorismului nuclear al Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA) în anul 2004, în sumă de 1 miliard lei.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.042.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei Nationale pentru Civilizatie Rurală “Niste Tărani” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundatia Natională pentru Civilizatie Rurală “Niste Tărani”, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Magheru nr. 24, sc. B, ap. 46, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ion Antonescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.044.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit STEJARUL AFUMATI

 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit STEJARUL AFUMATI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României hotărăste:  

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0219 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit STEJARUL AFUMATI, cu sediul în com. Afumati, judetul Dolj, număr de ordine în Registrul comertului J16/2811/1992, urmare aprobării Băncii Nationale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Harnicia Bailesti, Nicolae Balcescu Motatei, Stejarul Afumati, pentru următoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4.896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit STEJARUL AFUMATI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. În sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Harnicia Bailesti, Nicolae Balcescu Motatei, Stejarul Afumati.

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit STEJARUL AFUMATI este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se către Cooperativa de credit Harnicia Bailesti. Prin urmare, aceasta urmează a-si înceta activitatea.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 173.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FRĂTIA AMĂRĂSTII DE JOS

 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FRĂTIA AMĂRĂSTII DE JOS, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României hotărăste:  

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0220 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit FRĂTIA AMĂRĂSTII DE JOS, cu sediul în com. Amărăstii de jos, judetul Dolj, număr de ordine în Registrul comertului J16/2812/1992, urmare aprobării Băncii Nationale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Mihai Viteazu Craiova, Fratia Amarastii de Jos, Valea Dunarii Barca, Ajutorul Celaru, Inaltarea Dabuleni, Furnica Filiasi, Dunarea Gighera, Infratirea Leu, Speranta Marsani, Unirea Segarcea, pentru următoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4.896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit FRĂTIA AMĂRĂSTII DE JOS a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. În sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Mihai Viteazu Craiova, Fratia Amarastii de Jos, Valea Dunarii Barca, Ajutorul Celaru, Inaltarea Dabuleni, Furnica Filiasi, Dunarea Gighera, Infratirea Leu, Speranta Marsani, Unirea Segarcea.

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit FRĂTIA AMĂRĂSTII DE JOS este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se către Cooperativa de credit Mihai Viteazu Craiova. Prin urmare, aceasta urmează a-si înceta activitatea.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 174.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VALEA DUNĂRII BÂRCA

 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VALEA DUNĂRII BÂRCA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României hotărăste:  

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0222 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VALEA DUNĂRII BÂRCA, cu sediul în com. Barca, judetul Dolj, număr de ordine în Registrul comertului J16/2816/1992, urmare aprobării Băncii Nationale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Mihai Viteazu Craiova, Fratia Amarastii de Jos, Valea Dunarii Barca, Ajutorul Celaru, Inaltarea Dabuleni, Furnica Filiasi, Dunarea Gighera, Infratirea Leu, Speranta Marsani, Unirea Segarcea, pentru următoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4.896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit VALEA DUNĂRII BÂRCA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. În sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Mihai Viteazu Craiova, Fratia Amarastii de Jos, Valea Dunarii Barca, Ajutorul Celaru, Inaltarea Dabuleni, Furnica Filiasi, Dunarea Gighera, Infratirea Leu, Speranta Marsani, Unirea Segarcea.

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit VALEA DUNĂRII BÂRCA este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se către Cooperativa de credit Mihai Viteazu Craiova. Prin urmare, aceasta urmează a-si înceta activitatea.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 175.