MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 633         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 iulie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

568. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

569. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

582. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.002. - Hotărâre privind aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 4 iulie si 29 septembrie 2003 si la Zagreb la 31 iulie si 14 octombrie 2003, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) pentru finantarea Proiectului “Facilitarea comertului si transportului în sud-estul Europei”, semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000

 

1.021. - Hotărâre pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae

 

1.032. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiilor Bacău si Baia Mare si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

1.038. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Wienerberger - Sisteme de Cărămizi” - S.R.L.

 

1.047. - Hotărâre privind aprobarea înfiintării si finantării partiale din fonduri de la bugetul de stat a cheltuielilor de organizare si functionare a reprezentantei comerciale a Societătii Comerciale  “Mecanica Codlea” - S.A. la Cairo – Egipt

 

1.053. - Hotărâre pentru transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Afacerilor Externe si, respectiv, a Ministerului Justitiei si pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 961/2004

 

1.054. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Hunedoara

 

1.059. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si reparat case, familiilor din judetul Vaslui, precum si suplimentarea cantitătilor acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2004 pentru populatia din judetul Neamt, afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în data de 13 iunie 2004

 

1.060. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Prahova

 

Rectificări la: - Legea nr. 179/2004

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere deosebită pentru realizările de exceptie ale colectivului Teatrului National din Craiova, care a făcut din această institutie culturală una dintre cele mai renumite scene ale României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria D - “Arta spectacolului”, Teatrului National din Craiova.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 568.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului apărării nationale,

pentru prodigioasa activitate de păstrare si valorificare a traditiilor militare românesti din cultura scrisă, pentru contributia avută la crearea unei bune imagini publice a Armatei Române atât pe plan intern, cât si international,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria E - “Patrimoniul cultural national”, Bibliotecii Militare Nationale din Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 569.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului apărării nationale,

cu ocazia împlinirii a 145 de ani de existentă, pentru standardul euroatlantic realizat în perioada 2000-2004 în domeniile mediatizării eficiente a procesului de transformare a organismului militar, promovării consecvente a campaniei pro NATO în societatea românească, sustinerii publicistice a eforturilor, devotamentului si spiritului de sacrificiu ale militarilor români dislocati în teatrele de operatii, în îndeplinirea misiunilor internationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria F - “Promovarea culturii”, publicatiei “Observatorul militar” a Ministerului Apărării Nationale.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 iulie 2004.

Nr. 582.

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 4 iulie si 29 septembrie 2003 si la Zagreb la 31 iulie si 14 octombrie 2003, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) pentru finantarea Proiectului “Facilitarea comertului si transportului în sud-estul Europei”, semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 5 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 77/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) pentru finantarea Proiectului “Facilitarea comertului si transportului în sud-estul Europei”, semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000, aprobată prin Legea nr. 165/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 4 iulie si 29 septembrie 2003 si la Zagreb la 31 iulie si 14 octombrie 2003, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) pentru finantarea Proiectului “Facilitarea comertului si transportului în sud-estul Europei”, semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 77/2000, aprobată prin Legea nr. 165/2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 1.002.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală a finantelor publice externe

Către Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

În atentia doamnei Anca Dumitrescu

De la: Stefan Petrescu, director general

4 iulie 2003

Ref.: Proiectul “Facilitarea comertului si transportului în sud-estul Europei” (Împrumut nr. 4560 RO)

 

Stimată doamnă Dumitrescu,

Asa cum cunoasteti, în timpul misiunii de supervizare a Băncii Mondiale (10-14 februarie 2003), am convenit asupra necesitătii amendării acordului de împrumut (AI) cu privire la:

- cresterea procentului de cheltuieli din sumele împrumutului pentru categoria de “lucrări civile” de la 30% la 65%;

- achizitionarea unui al treilea echipament de raze X pentru pilotul Constanta BCP;

- anularea sumei rămase netrase din suma împrumutului;

- solicitarea privind extinderea împrumutului, pentru a permite finalizarea lucrărilor civile.

Asa cum a indicat misiunea, conducerea Băncii poate lua în considerare această solicitare, cu conditia ca:

(i) indicatorii de performantă la piloti să se îmbunătătească în mod semnificativ;

(ii) să se semneze între Directia Generală a Vămilor (DGV) si Politia de Frontieră (PF) un acord scris asupra reducerii inspectiei la Constanta;

(iii) DGV să introducă ASYCUDA pe bază de selectivitate la Constanta.

Cu privire la cele de mai sus, DGV ne-a informat după cum urmează:

1. A fost semnat în data de 26 martie 2003 un protocol pentru cooperare si o mai bună delimitare a responsabilitătilor între vămi si Politia de Frontieră.

2. Instructiunile privind introducerea modulului de selectivitate la pilotul Constanta au fost pregătite si aprobate prin decizie de către DGV în data de 1 aprilie 2003.

3. În ceea ce priveste indicatorii de performantă, luând în considerare cifrele realizate pe primul trimestru al anului 2003 si comparându-le cu cele prevăzute, situatia este precum urmează:

- la pilotul Constanta, indicatorii de performantă s-au îmbunătătit semnificativ; timpul mediu de intrare este 81 de minute, spre deosebire de cel prevăzut de maximum 120 de minute, agreat pentru septembrie 2003. În ceea ce priveste numărul de examinări, cifrele arată o tendintă descrescătoare de la 87% la 54% în aprilie. DGV face eforturi pentru micsorarea numărului de examinări prin revizuirea criteriilor de selectie, în vederea întrunirii procentului prevăzut de 35% pentru septembrie 2003;

- la pilotul Bacău, timpul de control vamal arată o tendintă descrescătoare, dar încă peste cele 75 de minute prevăzute, spre deosebire de tinta de 60 de minute prevăzută a se atinge în septembrie 2003. Cifra numărului mediu al examinărilor pentru anul 2003 este 60%, spre deosebire de tinta prevăzută de realizat de 35% în septembrie 2003;

- la pilotul Giurgiu, atât timpul mediu de intrare, cât si timpul mediu de iesire au avut o tendintă descrescătoare pe parcursul ultimelor două trimestre în comparatie cu cifrele reale ale anului 2002; timpul mediu de intrare a scăzut de la 83 de minute la 75 de minute, iar timpul mediu de iesire a scăzut de la 63 de minute la 40 de minute. Desi programul de actiuni stabilit la sfârsitul misiunii de supervizare a BM, desfăsurată în perioada 10-14 februarie 2003, si agreat cu DGV s-a îndeplinit în proportie de 80%, cifrele sunt încă mai mari decât tinta de 20 de minute estimată pentru septembrie 2003. Această situatie este în principiu datorată faptului că Administratia Natională a Drumurilor nu a luat încă măsurile agreate cu BM referitoare la cântărirea selectivă a camioanelor.

În ceea ce priveste numărul examinărilor, aceste cifre au descrescut în mod constant. Cifra medie în prezent este 19%, spre deosebire de tinta de 25% agreată pentru septembrie 2003.

Pe baza celor de mai sus si în urma solicitării Directiei Generale a Vămilor privind amendarea AI, vă rugăm prin prezenta să fiti de acord cu amendarea AI după cum urmează:

1. Amendarea anexei nr. 1 “Tragerea sumelor din împrumut”, după cum urmează:

- Categoria (1) “Lucrări” se va majora cu 1.500.000 USD, de la 1.300.000 USD la 2.800.000 USD, si procentul de finantare va fi mărit de la 30% la 65%;

- Categoria (2) “Bunuri” se va diminua cu 4.100.000 USD, de la 13.700.000 USD la 9.600.000 USD;

- Categoria (3) “Servicii de consultantă si pregătire” se va diminua cu 280.000 USD, de la 400.000 USD la 120.000 USD;

- Categoria (4) “Costuri operationale aditionale” se va mări cu 30.000 USD, de la 100.000 USD la 130.000 USD;

- Categoria (5) “Refinantarea pregătirii Proiectului” se va diminua cu 70.000 USD, de la 100.000 USD la 30.000 USD;

- Categoria (6) “Nealocate” se va diminua cu 1.500.000 USD, de la 1.500.000 USD la 0 USD.

2. Anularea sumei de 4.420.000 USD din suma împrumutului

3. Extinderea cu 6 luni a împrumutului si amendarea sectiunii 2.03 în mod corespunzător

4. În acelasi timp, solicităm acordul Băncii Mondiale asupra achizitionării unui echipament de raze X pentru pilotul Constanta BCP.

Asteptăm primirea Amendamentului nr. 2 la acordul de împrumut, inclusiv graficul de amortizare amendat.

 

Cu stimă,

Stefan Petrescu,

director general

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia de Dezvoltare Internatională

Biroul Regional al Europei Centrale si de Sud

Trg JF Kennedya 6B

10000 Zagreb, Croatia

31 iulie 2003

Excelentei sale

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul finantelor publice

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

Ref.: Proiectul “Facilitarea comertului si transportului în sud-estul Europei” - Acordul de împrumut nr. 4560 RO

Anularea sumei rămase neutilizate din împrumut si extinderea datei de finalizare a împrumutului

 

Stimate domnule ministru,

Multumim pentru scrisoarea domnului Stefan Petrescu din data de 4 iulie 2003, prin care se solicita: (i) mărirea procentului de tragere din împrumutul Băncii pentru lucrări civile de la 30% la 65%; (ii) acceptul Băncii în privinta achizitiei unui al treilea echipament mobil de raze X; (iii) extinderea cu 6 luni a datei de finalizare a împrumutului si (iv) anularea sumei rămase neutilizate, ca urmare a concluziilor si recomandărilor misiunii de supervizare si Aide-m.moire-ului din februarie 2003. Sunt încântat să confirm progresul făcut de Autoritatea Natională a Vămilor în îmbunătătirea realizării obiectivelor proiectului, introducerea selectivitătii si cooperarea la granită, în vederea facilitării comertului si transportului. Prin prezenta se confirmă următoarele:

a) Ca urmare a sectiunii 6.03 din Conditiile generale, Banca anulează prin prezenta, la data de 4 iulie 2003, suma de 4.465.508,42 USD (de exemplu pentru categoria (2) “Bunuri” - 4.100.000; pentru categoria (3) “Servicii de consultantă si pregătire” - 280.000 USD; pentru categoria (5) “Refinantarea avansului de pregătire a Proiectului” - 85.508,42) echivalent din împrumut, iar comisioanele de angajament aferente acestor sume se vor acumula începând cu 4 iulie 2003. Tabelul din scrisoarea următoare stabileste categoriile de articole care vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului fiecărei categorii si

procentele de cheltuieli pentru articolele care vor fi astfel finantate din fiecare categorie, ca rezultat al anulării (modific ările sunt evidentiate cu caractere italice). Anexa nr. 3 “Graficul de amortizare” este în curs de revizuire de către Bancă ca rezultat al anulării, iar cifrele revizuite vă vor fi trimise în scurt timp.

b) Solicitarea pentru mărirea procentului de tragere pentru lucrări civile de la 30% la 65% va face obiectul unui amendament separat la acordul de împrumut.

c) Suntem de acord să extindem data de finalizare a împrumutului la 30 iunie 2004 si nu avem obiectii cu privire la achizitia unui echipament mobil de raze X pentru Autoritatea Natională a Vămilor, în functie de confirmarea de către Guvernul dumneavoastră, până la începutul lunii august 2003, că: (i) contractul de lucrări civile pentru reabilitarea punctului de trecere al frontierei Siret a fost semnat, în vederea finalizării până în luna iunie a anului viitor, si (ii) un nou personal de achizitii în cadrul echipei PIU, acceptabil Băncii, a fost angajat în vederea finalizării pachetelor de achizitie rămase.

 

Cu stimă,

Andrew N. Vorkink,

director

Unitatea de tară pentru Europa Centrală si de Sud

Regiunea pentru Europa si Asia Centrală

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia de Dezvoltare Internatională

Biroul Regional al Europei Centrale si de Sud

Trg JF Kennedya 6B

10000 Zagreb, Croatia

31 iulie 2003

Excelentei sale

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul finantelor publice

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

Ref.: Împrumut nr. 4560 RO (Proiectul “Facilitarea comertului si transportului în sud-estul Europei”)

Amendament la acordul de împrumut

Stimate domnule ministru,

Cu referire la acordul de împrumut sus-mentionat (acordul de împrumut), încheiat între România (Împrumutatul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), semnat la 7 iulie 2000, cu modificările ulterioare, si la scrisoarea domnului Stefan Petrescu, director general al Directiei generale a finantelor publice externe, Ministerul Finantelor Publice, din data de 4 iulie 2003, prin care se solicitau anumite modificări la acordul de împrumut, dăm curs solicitării si prin prezenta amendăm acordul de împrumut după cum urmează (modificările sunt evidentiate cu caractere italice):

- Tabelul mentionat în paragraful 1 al anexei nr. 1 “Tragerea sumelor din împrumut” este amendat pentru a se citi după cum urmează:

“1. Tabelul de mai jos precizează categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor din împrumut pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în USD)

% din cheltuielile care urmează

să fie finantate

(1) Lucrări

2.770.000

65%

(2) Bunuri

 

9.600.000

 

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale

(costuri ex-factory) si 84% din cheltuielilepentru alte pozitii achizitionate pe plan local

(3) Servicii de consultantă si instruire

120.000

100%

(4) Costuri operationale aditionale

130.000

100%

(5) Refinantarea pregătirii Proiectului

14.491,58

0

Suma datorată conform sectiunii 2.02 (b) din acest acord

 

(6) Nealocate

 

 

TOTAL:

12.634.491,58”

 

 

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră fată de acest amendament în numele României prin semnarea, datarea si returnarea unui exemplar al acestei scrisori. Acest amendament va deveni efectiv la data primirii unei copii contrasemnate a acestei scrisori.

Cu stimă,

Andrew N. Vorkink,

director

Unitatea de tară Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

CONFIRMAT:

ROMÂNIA

Prin Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice,

reprezentant autorizat

Data: 29 septembrie 2003.

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia de Dezvoltare Internatională

 

Biroul Regional al Europei Centrale si de Sud

Trg JF Kennedya 6B

10000 Zagreb, Croatia

14 octombrie 2003

Domnului Stefan Petrescu

Director general

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

Proiectul “Facilitarea comertului si transportului în sud-estul Europei” (TTFSE)

Împrumut nr. 4560 RO

Stimate domnule Petrescu,

Vă transmitem alăturat graficul de amortizare revizuit pentru împrumutul sus-mentionat, care reflectă anularea sumei de 4.465.508,42 USD, valabilă de la data de 4 iulie 2003.

 

Cu stimă,

Anca Dumitrescu,

director

Unitatea de Energie si Infrastructură

Europa de Est si Asia Centrală

 

Copie: Doamnei Silvia Savu, manager de proiect, Autoritatea Natională a Vămilor

 

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

GRAFIC DE AMORTIZARE

Sume în USD

 

Tara: România

Împrumutat: Ministerul Finantelor Publice

Prima dată de plată a ratei de capital: 15 octombrie 2005

Ultima dată de plată a ratei de capital: 15 aprilie 2020

Numărul împrumutului: BIRD 4560

Suma initială: 17.100.000

Anulări: 4.465.508,42

Data scadentă

Suma scadentă initială

Anulări/ Transferuri

Rambursări anticipate

Suma scadentă

revizuită

15 octombrie 2005

345.000,00

-90.100,00

0,00

254.900,00

15 aprilie 2006

355.000,00

-92.800,00

0,00

262.200,00

15 octombrie 2006

365.000,00

-95.400,00

0,00

269.600,00

15 aprilie 2007

380.000,00

-99.300,00

0,00

280.700,00

15 octombrie 2007

390.000,00

-101.900,00

0,00

288.100,00

15 aprilie 2008

405.000,00

-105.800,00

0,00

299.200,00

15 octombrie 2008

415.000,00

-108.400,00

0,00

306.600,00

15 aprilie 2009

430.000,00

-112.300,00

0,00

317.700,00

15 octombrie 2009

445.000,00

-116.300,00

0,00

328.700,00

15 aprilie 2010

460.000,00

-120.200,00

0,00

339.800,00

15 octombrie 2010

475.000,00

-124.100,00

0,00

350.900,00

15 aprilie 2011

490.000,00

-128.000,00

0,00

362.000,00

15 octombrie 2011

505.000,00

-131.900,00

0,00

373.100,00

15 aprilie 2012

520.000,00

-135.800,00

0,00

384.200,00

15 octombrie 2012

540.000,00

-141.100,00

0,00

398.900,00

15 aprilie 2013

555.000,00

-145.000,00

0,00

410.000,00

15 octombrie 2013

575.000,00

-150.200,00

0,00

424.800,00

15 aprilie 2014

595.000,00

-155.400,00

0,00

439.600,00

15 octombrie 2014

615.000,00

-160.700,00

0,00

454.300,00

15 aprilie 2015

635.000,00

-165.900,00

0,00

469.100,00

15 octombrie 2015

655.000,00

-171.100,00

0,00

483.900,00

15 aprilie 2016

675.000,00

-176.300,00

0,00

498.700,00

15 octombrie 2016

700.000,00

-182.800,00

0,00

517.200,00

15 aprilie 2017

720.000,00

-188.100,00

0,00

531.900,00

15 octombrie 2017

745.000,00

-194.600,00

0,00

550.400,00

15 aprilie 2018

770.000,00

-201.100,00

0,00

568.900,00

15 octombrie 2018

795.000,00

-207.700,00

0,00

587.300,00

15 aprilie 2019

820.000,00

-214.200,00

0,00

605.800,00

15 octombrie 2019

850.000,00

-222.000,00

0,00

628.000,00

15 aprilie 2020

875.000,00

-227.008,42

0,00

647.991,58

TOTAL:

17.100.000,00

-4.465.508,42

0,00

12.634.491,58

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul comun european de curriculum vitae, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul sporirii transparentei si exactitătii informatiilor existente pe piata fortei de muncă si pentru alinierea legislatiei române la reglementările comunitare în domeniu.

(2) Modelul comun european de curriculum vitae constituie un mod de prezentare sistematic, cronologic si flexibil a calificării si competentelor fiecărei persoane.

(3) Modelul comun european de curriculum vitae cuprinde următoarele categorii de informatii:

a) informatii cu caracter personal, limbi străine cunoscute, experienta profesională, nivelul studiilor si al formării profesionale;

b) alte aptitudini ale persoanei, în special aptitudini tehnice, organizatorice, artistice si sociale;

c) informatii suplimentare care pot fi mentionate în curriculum vitae sau într-o anexă a acestuia.

Art. 2. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, modelul comun european de curriculum vitae reprezintă modelul de curriculum vitae existent pe piata muncii, acceptat de către angajatori si utilizat de către persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în mod voluntar.

(2) Autoritătile administratiei publice centrale, respectiv Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Ministerul Educatiei si Cercetării, Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, vor populariza si vor promova modelul comun european de curriculum vitae prin informarea persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă, a celor care urmează o formă de învătământ sau orice altă formă de calificare profesională.

(3) Institutiile prevăzute la alin. (2) vor populariza si vor promova modelul comun european de curriculum vitae, inclusiv prin publicarea pe pagina de Internet proprie a unor modele completate.

Art. 3. - (1) În scopul implementării modelului comun european de curriculum vitae, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie vor pune la dispozitia cetătenilor, în mod gratuit, modelul comun european de curriculum vitae, în format electronic si/sau pe suport de hârtie.

(2) Celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale sau institutii centrale, în cazul în care persoanele interesate solicită angajarea în institutia respectivă sau doresc să urmeze un program de pregătire profesională organizat de către acestea, vor pune la dispozitia acestora, în mod gratuit, modelul comun european de curriculum vitae.

(3) Partenerii sociali si organizatiile neguvernamentale pot furniza acest model membrilor lor, persoane fizice sau juridice, si pot actiona astfel încât acesta să fie acceptat ca un instrument comun pe piata fortei de muncă.

Art. 4. - Prezenta hotărâre transpune Recomandarea Comisiei Europene nr. C(2002)/516 din 11 martie 2002 privind Modelul comun european pentru curriculum vitae, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L 079 din 22 martie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 1.021.

 

ANEXĂ1)

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiilor Bacău si Baia Mare si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiilor Bacău, judetul Bacău, si Baia Mare, judetul Maramures, si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.032.

 

ANEXĂ*)

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiilor Bacău si Baia Mare si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridica de la care se transmite imobilul

Persoana juridica la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bacau, str. Stefan cel Mare, nr. 44, judetul Bacau

Statul roman – Ministerul Apararii Nationale

Municipiul Bacau - Consiliul local al Municipiului Bacau

Suprafata totala a terenului = 1.600 mp.

Municipiul Baia Mare, Bd. Unirii, judetul Maramures

Statul roman – Ministerul Apararii Nationale

Municipiul Bacau - Consiliul local al Municipiului Bacau

Suprafata totala a terenului = 2.077 mp.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Wienerberger - Sisteme de Cărămizi” - S.R.L.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 13, art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a argilei comune, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Wienerberger - Sisteme de Cărămizi” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Călusei nr. 2, sectorul 2, în calitate de concesionar, în perimetrul Gura Ocnitei-Adânca, comuna Gura Ocnitei, judetul Dâmbovita, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 114 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.038.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfiintării si finantării partiale din fonduri de la bugetul de stat a cheltuielilor de organizare si functionare a reprezentantei comerciale a Societătii Comerciale “Mecanica Codlea” - S.A. la Cairo – Egipt

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al cap. II pct. 1 lit. c) din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, aprobată prin Legea nr. 663/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea partială din fonduri de la bugetul de stat a unor categorii de cheltuieli privind organizarea si functionarea reprezentantei comerciale care se înfiintează de către Societatea Comercială “Mecanica Codlea” - S.A. la Cairo - Egipt, pentru promovarea ofertei proprii de export componente industriale pentru masini si utilaje agricole.

Art. 2. - (1) Categoriile de cheltuieli care se asigură partial din fonduri de la bugetul de stat si valorile acestora sunt prevăzute în devizul de cheltuieli cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Finantarea din fonduri publice a cheltuielilor de organizare si functionare a reprezentantei comerciale se face în proportie de 45% din valoarea cheltuielilor prevăzute în deviz.

Art. 3. - (1) Perioada de finantare partială a cheltuielilor prevăzute în deviz este de un an de la data înregistrării reprezentantei comerciale. (2) Cheltuielile aferente operatiunilor de înregistrare, care se efectuează înaintea datei de înregistrare a reprezentantei comerciale, sunt finantate în conformitate cu prevederile art. 2.

Art. 4. - (1) Decontarea cotei de 45% din cheltuielile efectuate de reprezentanta comercială, în limita sumelor prevăzute în deviz pe fiecare categorie de cheltuieli, se face trimestrial de către Ministerul Economiei si Comertului, pe baza cererii si a documentelor justificative prezentate de către Societatea Comercială “Mecanica Codlea” - S.A.

(2) Decontarea cheltuielilor efectuate în valută de către reprezentanta comercială se face în echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar leu/euro, comunicat de Banca Natională a României, valabil la data efectuării plătii.

Art. 5. - Societatea Comercială “Mecanica Coldea” - S.A. prezintă trimestrial Ministerului Economiei si Comertului un raport privind activitatea desfăsurată de către reprezentanta comercială la Cairo - Egipt, în domeniul promovării exportului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.047.

 

ANEXĂ*)

 

DEVIZ

privind cheltuielile de organizare si functionare pe o perioadă de un an a reprezentantei comerciale a Societătii Comerciale “Mecanica Codlea” - S.A. la Cairo – Egipt

 

Categorii de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor

(euro)

Valoarea cotei de 45%

(euro)

a) Inregistrarea reprezentantei comerciale

- taxe notariale, taxe de autentificare, taxe de inregistrare, taxe de avocat, taxe de timbru etc.

1.230,0

553,0

b) Dotare cu inventar de birou

4.677,0

2.105,0

- calculator (1bucata)

738,0

332,0

- laptop (1 bucata)

1230,0

554,0

- imprimanta cu scanner si copiator (1 bucata)

287,0

129,0

- telefon/fax (1 bucata)

198,0

89,0

- birouri (2 bucati)

369,0

166,0

- scaune (8 bucati)

419,0

189,0

- dulap acte (2 bucati)

312,0

140,0

- masa de sedinta (1 bucata)

410,0

184,0

- dulap – curier (2 bucati)

328,0

148,0

- T.V. color (1 bucata)

287,0

129,0

- video (1 bucata)

99,0

45,0

c) Chirie birou si utilitati:

13.098,0

5.867,0

d) Telefon, fax, internet:

7.592,0

3.416,0

- telefon/fax

4.992,0

2.246,0

- internet

2.600,0

1.170,0

e) Primul transport al personalului roman angajat al reprezentantei comerciale (2 pers.)

800,0

360,0

f) Alte cheltuieli (vize si permise de munca)

750,0

338,0

TOTAL

28.087,0

12.639,0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Afacerilor Externe si, respectiv, a Ministerului Justitiei si pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 961/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu bunurile din dotare, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Afacerilor Externe si, respectiv, a Ministerului Justitiei.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat de părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La pozitia nr. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 961/2004 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Autoritătii Nationale de Control - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 18 iunie 2004, textul coloanei “Caracteristicile tehnice ale imobilelor” se modifică si va avea următorul cuprins:

“Imobil compus din:

1. constructie, având suprafata desfăsurată de 7.691 m2;

2. teren în suprafată de 897,93 m2;

Nr. atribuit de Ministerul Finantelor Publice, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 45/2003: 120.671, 120.672;

Cod de clasificare 8.29.06.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.053.

 

ANEXĂ*)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Afacerilor Externe si, respectiv, a Ministerului Justitiei

 

Nr.crt.

Locul unde sunt situate imobilele care se transmit

Persoana juridica de care se tramsnit imobilele

Persoana juridica la care se transmit imobilele

Nr. atribuit de MFP

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

1.

Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3

Statul roman, in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Statul roman, in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

Nr. atribuit de MFP, potrivit H.G. nr. 45/2003: 120671, 120672

Cod de clasificare: 8.29.06

Imobil compus din:

1. Constructie: parter, etaj I si etaj II, avand suprafata desfasurata totala: 2.347 mp

2. Cota parte indiviza dion terenul de 897,93 mp aferent intregului imobil

 

2.

Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3

Statul roman, in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Statul roman, in administrarea Ministerului Afacerilor Externe

Nr. atribuit de MFP, potrivit H.G. nr. 45/2003: 120671, 120672

Cod de clasificare: 8.29.06

Imobil compus din:

1. Constructie: parter, etaj III, etaj IV SI etaj V, avand suprafata desfasurata totala: 2.080 mp

2. Cota parte indiviza din terenul de 897,93 mp aferent intregului imobil

3.

Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3

Statul roman, in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Statul roman, in administrarea Ministerului Justitiei

Nr. atribuit de MFP, potrivit H.G. nr. 45/2003: 120671, 120672

Cod de clasificare: 8.29.06

Imobil compus din:

1. Constructie: subsol pe 2 nivele, etaj VI, etaj Vii si etaj VIII, avand suprafata desfasurata totala: 3.264 mp

2. Cota parte indiviza din terenul de 897,93 mp aferent intregului imobil

4.

Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3

Statul roman, in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Statul roman, in administrarea Ministerului Justitiei

Nr. atribuit de MFP, potrivit H.G. nr. 45/2003: 120671, 120672

Cod de clasificare: 8.29.06

Imobil compus din:

- constructie, la parter, avand suprafata desfasurata de 170 mp

 

5.

Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 16-20 sectorul 3

Statul roman, in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Statul roman, in administrarea Ministerului Justitiei

Nr. atribuit de MFP, potrivit H.G. nr. 45/2003: 120671, 120672

Cod de clasificare: 8.29.06

Imobil compus din:

- constructie (apartament), la parter, avand suprafata desfasurata de 29 mp

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004, cu suma de 10.000.000 mii lei, pentru judetul Hunedoara, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea unor obiective de investitii si efectuarea unor lucrări de interes local.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.054.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

sumelor alocate bugetelor locale pentru finantarea unor obiective de investitii si a unor lucrări de interes local în anul 2004, în localităti din Valea Jiului

 

Nr.

crt.

Denumirea lucrării

Suma solicitată

- mii lei -

1.

Alimentare cu gaze naturale, municipiul Petrosani

2.500.000

2.

Alimentare cu gaze naturale, municipiul Vulcan

2.500.000

3.

Alimentare cu gaze naturale, municipiul Lupeni

2.500.000

4.

Alimentare cu gaze naturale, orasul Aninoasa

500.000

5.

Reparatii drum DJ 666 B; DN 66 A (Iscroni), orasul Aninoasa

1.000.000

6.

Reabilitare bloc 13 Str. Muncii - 40 de apartamente, orasul Uricani

1.000.000

TOTAL:

10.000.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si reparat case, familiilor din judetul Vaslui, precum si suplimentarea cantitătilor acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2004 pentru populatia din judetul Neamt, afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în data de 13 iunie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 1,77 miliarde lei, familiilor din judetul Vaslui (1.250 milioane lei) si suplimentarea cantitătilor acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2004 pentru populatia din judetul Neamt (520 milioane lei), afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în data de 13 iunie 2004, constând în materiale de constructii si reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse”, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de prefecturile judetelor Neamt si Vaslui.

(2) Finantarea reîntregirii stocurilor cu cantitătile acordate conform prevederilor art. 1 se asigură din bugetul de stat în anul 2005.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de prefecturi se va efectua în regim de urgentă cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea, precum si pe calea ferată, prin grija Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - S.A.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din venituri proprii, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se va face de prefecturile judetelor Neamt si Vaslui, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală, în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Prefecturile judetelor Neamt si Vaslui vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediile prefecturilor judetelor Neamt si Vaslui în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

Art. 5. - (1) Se aprobă completarea programului de acumulări produse rezervă de stat, aprobat pentru anul 2004, cu finantare de la bugetul de stat, cu produsul plăci de azbociment, în cantitate de 7.971 m2.

(2) Se aprobă majorarea programului de acumulări produse rezervă de stat, aprobat pentru anul 2004, cu finantare de la bugetul de stat, cu 7.160 m2 carton bitumat.

(3) Finantarea acumulării cantitătilor de produse prevăzute la alin. (1) si (2) se asigură de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din bugetul aprobat pentru anul 2004.

(4) Achizitionarea cantitătilor de produse prevăzute la alin. (1) si (2) se va face în conditiile prevederilor art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.059.

 

ANEXĂ

 

LISTA PRODUSELOR

care se scot din rezerva de stat, ca ajutor umanitar pentru populatia afectată de fenomenele meteorologice produse în data de 13 iunie 2004

 

Denumirea produsului

Cantitătile

U.M.

Vaslui

Neamt

Total

Ciment

t

2

 

2

Var

t

1

 

1

Geam

m2

208

 

208

Cherestea răsinoase

m3

71

9

80

Lemn rotund

m3

100

 

100

Carton bitumat

m2

3.300

3.860

7.160

Tablă zincată

t

1,6

4,46

6,06

Plăci de azbociment

m2

5.127

2.844

7.971

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004, cu suma de 3 miliarde lei pentru judetul Prahova, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004 si alocarea acestuia bugetului propriu al orasului Vălenii de Munte pentru finalizarea obiectivului de investitii “Reabilitare spital orăsenesc Vălenii de Munte si Centrul de ambulantă”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.060.

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. 13, în loc de: .... prevăzute la art. 12 lit. b)...” se va citi: .... prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b)...