MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 636         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 iulie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

588. - Decret pentru numirea presedintelui Curtii Supreme de Justitie

 

589. - Decret pentru numirea unor judecători la Curtea Supremă de Justitie

 

590. - Decret pentru numirea unor judecători la Curtea Supremă de Justitie

 

591. - Decret pentru numirea unor magistrati

 

601. - Decret privind revocarea din functie si numirea unor membri ai Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

995. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri, în suprafată totală de 524,91 ha, din domeniul privat si public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 357/2002

 

1.056. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2004 la programul comunitar Fiscalis 2003-2007

 

1.078. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

154. - Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru modificarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 024-03 “Manometre cu element elastic”

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea presedintelui Curtii Supreme de Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 47 si ale art. 88 lit. a) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 12 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 116 din 9 iulie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste în functia de presedinte al Curtii Supreme de Justitie domnul Nicolae Popa.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 iulie 2004.

Nr. 588.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unor judecători la Curtea Supremă de Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 47 si ale art. 88 lit. a) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 12 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 109 din 9 iulie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se numeste în functia de presedinte al Sectiei penale a Curtii Supreme de Justitie domnul Anton Pandrea.

Art. 2. - Se numeste în functia de presedinte al Sectiei de contencios administrativ a Curtii Supreme de Justitie domnul Constantin Furtună.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 iulie 2004.

Nr. 589.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unor judecători la Curtea Supremă de Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 47 si ale art. 88 lit. b) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 12 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 117 din 9 iulie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numesc în functia de judecător la Curtea Supremă de Justitie doamna Vartires Dana Iarina si doamna Popa Rodica-Aida.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 iulie 2004.

Nr. 590.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unor magistrati

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 47 si ale art. 88 lit. c) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 113 din 9 iulie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, începând cu data de 20 iunie 2004, domnul Ion Tiucă.

Art. 2. - Se numesc în functia de judecător la Curtea de Apel Bucuresti, începând cu data de 20 iunie 2004, persoanele prevăzute în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 iulie 2004.

Nr. 591.

 

ANEXĂ

 

- doamna Elisabeta Ioanitiu

- domnul Gabriel Ionescu

- domnul Mircea Bucurel Aron

- domnul Stefan Gheorghe Mateescu

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind revocarea din functie si numirea unor membri ai Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2) si ale art. 106 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se revocă din functia de membru al Guvernului următorii:

- Elena Dumitru, ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei;

- Ilie Sârbu, ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale;

- Dan Nica, ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;

- Gabriel Oprea, ministrul delegat pentru administratia publică;

- Marian Sârbu, ministrul delegat pentru relatiile cu partenerii sociali.

Art. 2. - Se numesc în functia de membru al Guvernului următorii:

- Dan Mircea Popescu, ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei;

- Petre Daea, ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale;

- Silvia Adriana Ticău, ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;

- Gheorghe Emacu, ministrul delegat pentru administratia publică;

- Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz, ministrul delegat pentru relatiile cu partenerii sociali.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 iulie 2004.

Nr. 601.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri, în suprafată totală de 524,91 ha, din domeniul privat si public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 357/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 94 lit. c) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 53 alin. 4 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, spre folosintă definitivă, în vederea reconstructiei ecologice si a împăduririi, a terenurilor din fondul funciar agricol, în suprafată totală de 374,40 ha, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, identificate potrivit planurilor cadastrale si anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea, spre folosintă definitivă, în vederea reconstructiei ecologice si împăduririi, a terenurilor din fondul funciar agricol, în suprafată totală de 150,51 ha, din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, identificate potrivit planurilor cadastrale si anexei nr. 2.

Art. 3. - (1) Reconstructia ecologică prin împădurire a terenurilor degradate prevăzute la art. 1 si 2 se va face de către subunitătile Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

(2) Cheltuielile necesare împăduririi se suportă din Fondul de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si din alte surse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Terenurile degradate preluate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, potrivit art. 1 si 2, se scot din evidenta terenurilor cu destinatie agricolă, se înregistrează în evidenta terenurilor cu destinatie forestieră, se înscriu în amenajamentele silvice si se supun regimului silvic.

Art. 5. - Agentia Domeniilor Statului împreună cu Regia Natională a Pădurilor - Romsilva vor asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri prin încheierea unui protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Datele de identificare a terenurilor din judetul Galati, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 357/2002 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat si public al statului, în suprafată totală de 7.696,11 ha, si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 24 aprilie 2002, se modifică potrivit anexei nr. 3.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 995.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor din domeniul privat al statului, care se transmit din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

Amplasamentul terenului

Persoana juridică care are în folosintă terenul

Persoana juridică la care se află în administrare terenul

Persoana juridică la care se transmite în administrare terenul

Numărul de inventar M.F.P

Caracteristicile terenului

 

Judetul

Unitatea administrativ- teritorială

(localitatea)

Tarlaua

Parcela

Suprafata

- ha -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Galati

Vlădesti

Societatea Comercială “Rares” - S.A. Foltesti

Agentia Domeniilor Statului

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

145.480

8

185

8,51

 

Drăgănesti

 

Societatea Comercială

“Nicorvin” - S.A. Tecuci

 

 

 

10

32

12,90

 

 

 

 

 

 

 

33

0,73

 

 

 

 

 

 

 

35

2,97

 

 

 

 

 

 

28

99

8,66

 

 

 

 

 

 

136

703

9,14

 

 

 

 

 

 

149/1

1/17/50

7,46

 

 

 

 

 

 

99

597

3,09

 

 

 

 

 

 

 

598

7,95

 

 

 

 

 

 

103

607

3,20

 

 

 

 

 

 

 

608

0,84

 

 

 

 

 

 

 

609

8,20

 

 

 

 

 

 

 

610

0,10

 

 

 

 

 

 

102/1

950 1/2

0,45

 

 

 

 

 

 

 

950 2/2

8,97

 

 

 

 

 

 

103/1

999/2

1,44

 

 

 

 

 

 

 

1000 1/2

7,69

 

 

 

 

 

 

 

1000 2/2

6,61

 

 

 

 

 

 

10/1

19/2

14,46

 

 

 

 

 

 

18

82

9,50

 

 

 

 

 

 

28

134

19,10

 

 

 

 

 

 

 

136

1,23

 

 

 

 

 

 

 

138

6,99

 

 

 

 

 

 

30

139

13,40

 

 

 

 

 

 

 

140

21,33

 

 

 

 

 

 

33

163

11,60

 

 

 

 

 

 

 

166

4,84

 

 

 

 

 

 

42

250

1,50

 

 

 

 

 

 

 

252

4,20

 

 

 

 

 

 

 

253

7,30

 

 

 

 

 

 

43

258

4,60

 

 

 

 

 

 

 

260

13,00

 

 

 

 

 

 

44

263

21,88

 

 

 

 

 

 

 

267

28,42

 

 

 

 

 

 

 

268

1,60

 

 

 

 

 

 

 

269

14,91

 

 

 

 

 

 

70

402

30,65

 

 

 

 

 

 

 

405

6,26

 

 

 

 

 

 

 

407

1,78

 

 

 

 

 

 

 

408

4,40

 

 

 

 

 

 

 

409

0,38

 

 

 

 

 

 

 

410

25,52

 

 

 

 

 

 

 

411

4,00

 

 

 

 

 

 

 

413

8,51

 

 

 

 

 

 

 

414

1,25

TOTAL JUDET GALATI:

 

 

 

 

 

 

 

374,40

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor din domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietatea publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

Amplasamentul terenului

Persoana juridică care are în folosintă terenul

Persoana juridică la care se află în administrare terenul

Persoana juridică la care se transmite în administrare terenul

Caracteristicile terenului

Judetul

Unitatea administrativ- teritorială

(localitatea)

Tarlaua

Parcela

Suprafata

- ha -

1

2

3

4

5

6

7

8

GALATI

Vlădesti

Societatea Comercială “Rres” - S.A. Foltesti

Agentia Domeniilor Statului

Regia Natională a Pădurilor -  Romsilva

8

185

1,39

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor din domeniul privat si public al statului, din judetul Galati, care se transmit din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietatea publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

Amplasamentul terenului

Persoana juridică care are în folosintă terenul

Persoana juridică la care se află în administrare terenul

Persoana juridică la care se transmite în administrare terenul

Caracteristicile terenului

Judetul

Unitatea administrativ- teritorială

(localitatea)

Tarlaua

Parcela

Suprafata

- ha -

1

2

3

4

5

6

7

8

Galati

Priponesti

Societatea Comercială “Agrotec” - S.A. Tecuci

Administratia Domeniilor Statului

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

29

524

11,10

 

Băneasa

Societatea Comercială“Agroind” - S.A. Dealu Bujorului

Administratia Domeniilor Statului

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

178

1.468

17,85

 

 

 

 

 

180

1.476

22,22

 

 

 

 

 

29

229

39,10

 

 

 

 

 

31

136

27,87

 

 

 

 

 

28

224

5,86

 

Vârlezi

 

 

 

42

462

13,90

 

 

 

 

 

82

925/1

32,24

 

 

 

 

 

83

934/2

6,82

 

Galati

Societatea Comercială “Seromgal” - S.A. Galati

 

 

86

514

4,85

 

 

 

 

 

87

 

524

5,13

 

 

 

 

 

129/1

769

5,32

TOTAL JUDET GALATI:

 

 

 

 

 

 

192,26

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2004 la programul comunitar Fiscalis 2003-2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României pentru participarea în anul 2004 la programul comunitar Fiscalis 2003-2007, în limita echivalentului în lei al sumei de 59.130,77 euro.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se asigură din bugetul aprobat pe anul 2004 Ministerului Finantelor Publice, de la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul 38 “Transferuri”, articolul 40.93 “Programe comunitare”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.056.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 5 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(4) Personalul angajat al Oficiului cuprinde personal de specialitate si personal auxiliar de specialitate, format din analisti financiari si asistenti analisti, precum si personal contractual care ocupă functii specifice sectorului bugetar.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. În cadrul directiilor se pot organiza servicii, birouri si compartimente, prin ordin al presedintelui Oficiului.

(2) Atributiile plenului Oficiului si cele ale directiilor se stabilesc prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui Oficiului, iar în cazul celorlalte compartimente, prin ordin al presedintelui Oficiului, în conditiile legii.”

3. Alineatul (3) al articolului 8, articolul 9 si articolul 10 se abrogă.

4. La articolul 13, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) să fie absolventi cu diplomă de licentă ai unei institutii de învătământ superior sau absolventi cu studii medii, după caz, în conditiile legii;”

5. Anexa la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Oficiului National

de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor,

Iulian Ilie Dragomir

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.078.

 

ANEXĂ

Numărul maxim de posturi = 84

PRESEDINTE

 
 


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

 

 

 

 

Compartiment audit public intern

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 024-03 “Manometre cu element elastic”

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 2 din Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 024-03 “Manometre cu element elastic”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 11 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:

“Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin este admisă aplicarea Normei tehnice de metrologie NTM 3-126-78 «Verificarea metrologică a manometrelor, vacuummetrelor si manovacuummetrelor de lucru cu element elastic», editie oficială 1978, după cum urmează:

a) până la expirarea valabilitătii aprobărilor de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în cazul verificării metrologice initiale a manometrelor cu element elastic care au aprobări de model acordate anterior emiterii prezentului ordin;

b) 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în cazul celorlalte tipuri de verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare specificate la lit. a).”

Art. II. - Se aprobă modificările si completările la Norma de metrologie legală NML 024-03 “Manometre cu element elastic”, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/2003, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Fănel Iacobescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2004.

Nr. 154.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI

la Norma de metrologie legală NML 024-03 “Manometre cu element elastic”

 

1. După paragraful 3.9.2 se introduce paragraful 3.9.3 cu următorul cuprins:

“3.9.3. La manometrele echipate cu supapă de sigurantă, aceasta trebuie să functioneze la o presiune care să nu depăsească jumătate din presiunea de spargere a geamului.”

2. Se elimină litera g) de la paragraful 3.16.4.

3. După litera f) a paragrafului 3.16.4 se introduc literele g), h), i) si j) cu următorul cuprins:

“g) scara gradată trebuie să acopere în mod normal un arc de cerc de 270ş, dar poate fi mai lungă pentru clasele de exactitate 0,1, 0,25 si 0,6;

h) manometrele cu clasă de exactitate 0,1 trebuie să fie echipate cu o oglindă pentru eliminarea erorii de paralaxă;

i) manometrele cu clasă de exactitate 0,25 si 0,6 trebuie prevăzute cu dispozitive care minimizează eroarea de paralaxă, de exemplu: ac - cutit. Ele pot fi prevăzute suplimentar cu o oglindă pentru eliminarea erorii de paralaxă;

j) numerotarea scării gradate este lăsată la latitudinea producătorului.”

4. La paragraful 3.18.1, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) la aparatele pentru oxigen, inscriptia «oxygen» si simbolul international «fără ulei».”

5. După paragraful 3.18.1 se introduce paragraful 3.18.2 cu următorul cuprins:

“3.18.2. Pe cadran sau pe corp:

a) numele ori marca fabricantului;

b) seria si anul de fabricatie;

c) marcajul aprobării de model.”