MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 652         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 iulie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

325. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului “Dezvoltarea durabilă a zootehniei si a eficientei sectorului de productie animalieră, precum si reabilitarea sectorului piscicol din România”

 

554. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului “Dezvoltarea durabilă a zootehniei si a eficientei sectorului de productie animalieră, precum si reabilitarea sectorului piscicol din România”

 

326. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2004 privind repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004

 

555. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2004 privind repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004

 

327. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2004 privind trecerea satului Bichigiu din componenta comunei Cosbuc în componenta comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsăud

 

556. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2004 privind trecerea satului Bichigiu din componenta comunei Cosbuc în componenta comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

 

329. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă

 

558. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă

 

570. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul  Cultural în grad de Comandor

 

571. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea  Militară în grad de Cavaler

 

572. - Decret privind conferirea Ordinului national  Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

573. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

574. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Ofiter

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.758/C. - Ordin al ministrului justitiei privind modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

203. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit HĂRNICIA MATCA OC3

 

204. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PODGORIA  NICORESTI OC3

 

205. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PODGORIA NOUĂ PRIPONESTI OC3

 

206. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit NEAJLOV  BUCSANI

 

207. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFLORIREA FLORESTI-STOENESTI

 

208. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit GOSPODARUL MIHĂILESTI

 

209. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BIRUINTA PUTINEIU

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului “Dezvoltarea durabilă a zootehniei si a eficientei sectorului de productie animalieră, precum si reabilitarea sectorului piscicol din România”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31 din 14 mai 2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului “Dezvoltarea durabilă a zootehniei si a eficientei sectorului de productie animalieră, precum si reabilitarea sectorului piscicol din România”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004, cu următoarea modificare:

- După alineatul (2) al articolului unic se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) La rectificarea bugetară, Ministerul Finantelor Publice va suplimenta bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pe anul 2004, cu credite bugetare în sumă de 1.215 miliarde lei, la titlul «Transferuri» al programului  «Dezvoltarea durabilă a zootehniei si a eficientei sectorului de productie animalieră, precum si reabilitarea sectorului piscicol din România».”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 325.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului “Dezvoltarea durabilă a zootehniei si a eficientei sectorului de productie animalieră, precum si reabilitarea sectorului piscicol din România”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului “Dezvoltarea durabilă a zootehniei si a eficientei sectorului de productie animalieră, precum si reabilitarea sectorului piscicol din România” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 554.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2004 privind repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32 din 14 mai 2004 privind repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 326.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2004 privind repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2004 privind repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 555.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2004 privind trecerea satului Bichigiu din componenta comunei Cosbuc în componenta comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30 din 5 mai 2004 privind trecerea satului Bichigiu din componenta comunei Cosbuc în componenta comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 6 mai 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 327.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2004 privind trecerea satului Bichigiu din componenta comunei Cosbuc în componenta comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2004 privind trecerea satului Bichigiu din componenta comunei Cosbuc în componenta comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 556.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 3 mai 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 329.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 558.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului apărării nationale,

pentru contributia deosebită la conservarea si dezvoltarea muzicii de fanfară, gen deosebit si de veche traditie în tara noastră, pentru promovarea valorilor muzicale nationale si internationale, pentru rezultatele

fructuoase obtinute în cooperarea cultural-artistică cu alte state,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria B - “Muzică”, Muzicii Reprezentative a Ministerului Apărării Nationale.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 570.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (2), ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului administratiei si internelor,

pentru profesionalismul, devotamentul si curajul dovedite de militarii unitătii în lupta împotriva flăcărilor si a altor calamităti naturale, pentru îndeplinirea cu succes a tuturor misiunilor încredintate,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, Grupului de Pompieri “Podul Înalt” al judetului Vaslui.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 571.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

în semn de apreciere a remarcabilului talent interpretativ, ca violonist si dirijor, pentru contributia avută la promovarea muzicii clasice în tara noastră,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler maestrului Mădălin Voicu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 572.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru îndelungata si prodigioasa activitate componistică, evidentiată prin numeroase piese de mare succes, în special de muzică usoară, dar si muzică de jazz, de film sau simfonică, cu ocazia împlinirii vârstei de 83 de ani,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler maestrului Temistocle Popa, compozitor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 573.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru interesul constant arătat fată de tara noastră, manifestat în numeroase ocazii, pentru promovarea imaginii României în lume, pentru sprijinirea dezvoltării relatiilor economice belgiano-române,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Ofiter domnului Carlos Vanhove, presedinte al Executive Club Belgium.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 574.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

Având în vedere Adresa nr. 320 din 2 februarie 2004 a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România privind modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 710/C/1995 în sensul modificării si completării unor dispozitii ale Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995,

în conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei nr. 736/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Ministrul justitiei va proceda la actualizarea numărului notarilor publici si al birourilor notariale în fiecare an, de regulă în primul trimestru, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Ordinul de actualizare va cuprinde:

a) numărul notarilor publici în functie;

b) numărul locurilor vacante pentru notarii stagiari care se angajează în birourile notariale;

c) numărul locurilor vacante pentru notarii stagiari care au promovat examenul de definitivat;

d) numărul locurilor vacante pentru cei care au îndeplinit timp de 5 ani functiile juridice prevăzute la art. 16 lit. g) din lege si au promovat concursul prevăzut la art. 4 alin. (3) din prezentul regulament;

e) numărul locurilor vacante pentru schimbări de sediu.”

2. Alineatul (3) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“(3) Angajarea notarilor stagiari în cadrul unui birou notarial în care functionează mai multi notari publici asociati se va putea face de către oricare dintre acestia dacă îndeplineste conditiile stabilite prin Statutul Uniunii, notarul îndrumător neputând avea ca angajat pentru un ciclu de pregătire mai mult de un stagiar.”

3. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Când numărul cererilor este mai mare decât numărul posturilor vacante de notari stagiari, stabilit prin Ordinul de actualizare, Camera notarilor publici va organiza concurs, ocuparea posturilor făcându-se în ordinea mediilor obtinute de candidati.”

4. Alineatul (2) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

“(2) Pe perioada suspendării calitătii de notar public, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, ministrul justitiei va numi un notar public în conditiile art. 3-5 din prezentul regulament, cu exceptia notarilor asociati, unde activitatea biroului va fi asigurată de unul dintre acestia.”

5. Alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“(2) Schimbarea sediilor birourilor notarilor publici dintr-o circumscriptie în alta se face, la cerere, pe post vacant, prevăzut în Ordinul de actualizare.”

6. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc alineatele (21)-(24) cu următorul cuprins:

“(21) Cererile de schimbare a sediilor birourilor notarilor publici se fac în termen de 15 zile de la data aducerii la cunostintă notarilor publici, de către colegiile directoare ale Camerelor, a numărului de posturi vacante stabilite prin Ordinul de actualizare.

(22) Când numărul cererilor este mai mare decât numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii, prevăzute în Ordinul de actualizare, posturile se vor ocupa prin concurs, în ordinea mediilor obtinute de candidati. Concursul va fi organizat de către Colegiul director al Camerei în circumscriptia căreia se solicită stabilirea sediului.

(23) Pe locurile vacante destinate schimbărilor de sedii, prevăzute în Ordinul de actualizare, pot candida numai notarii publici din Camera respectivă. Locurile devenite vacante după actualizare, ca urmare a decesului, demisiei sau încetării calitătii, pot fi ocupate si de către notarii publici din alte Camere în conditiile alin. (22). În cazul decesului, demisiei sau încetării calitătii de notar public a unuia dintre asociati, locul rămas vacant va fi ocupat de asociatul care anterior asocierii a fost numit în altă localitate, la cererea acestuia. În cazul existentei mai multor asociati care anterior asocierii au avut locuri în alte localităti, locul rămas vacant va fi ocupat prin concurs între acestia, organizat de Camera respectivă.

(24) Cererea de schimbare a sediului biroului notarial într-o localitate din altă circumscriptie teritorială, atât în cadrul Camerei, cât si în altă Cameră a notarilor publici, va fi însotită de acordul Colegiului director al Camerei în circumscriptia căreia se solicită stabilirea sediului biroului si de avizul Consiliului Uniunii. Schimbarea sediului biroului notarial se aprobă de către ministrul justitiei.”

7. La articolul 27, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Cu prilejul actualizării, Camerele notarilor publici vor propune numărul de posturi vacante destinate schimbării sediilor notarilor publici în functie. Locurile rămase vacante în urma schimbărilor de sedii vor fi destinate pentru examen sau concurs, urmând a fi ocupate de notarii stagiari si, respectiv, cei prevăzuti la art. 4 din prezentul regulament.”

8. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Pentru abaterile disciplinare prevăzute în art. 39 din lege, actiunea disciplinară se exercită de Colegiul director, din oficiu, la sesizarea ministrului justitiei sau a Biroului executiv al Consiliului Uniunii, în termen de 60 de zile de la data când a luat cunostintă de existenta unei abateri.”

9. Alineatul (1) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) Actiunea disciplinară se judecă de către Consiliul de disciplină constituit în cadrul Uniunii.”

10. La articolul 32, după alineatul (1) se introduc două alineate noi, (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) Consiliul de disciplină este compus din câte un reprezentant al fiecărei Camere ales de către Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani. Congresul adoptă hotărârea de constatare a alegerii membrilor Consiliului de disciplină.

(12) Consiliul de disciplină functionează în mod independent, în baza unui regulament propriu adoptat de către Consiliul Uniunii în conditiile Legii nr. 36/1995, si nu se subordonează nici unui organ de conducere al Uniunii.”

11. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Evidentele prevăzute la alin. (2) se pot tine si centralizat, la nivelul fiecărei Camere a notarilor publici sau al unor sedii organizate de către acestea.”

12. Articolul 68 va avea următorul cuprins:

“Art. 68. - Procurile folosite la autentificarea actelor rămân la dosar în original sau în copie legalizată.”

Art. II. - (1) Arhivele succesorale de la judecătorii, cuprinzând mapele cu certificate de mostenitor si cele cu alte solutii, dosarele succesorale, registrele de evidentă a succesiunilor, opisele acestora, registrele de termene si registrele de renuntări la succesiune si de acceptări sub beneficiu de inventar, se transmit Camerelor notarilor publici în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Inventarierea si preluarea arhivelor se fac pe bază de procese-verbale de predare-preluare semnate de notarii publici desemnati de Camerele notarilor publici si de presedintele judecătoriei sau de înlocuitorul acestuia.

(3) Cheltuielile de inventariere si de preluare sunt suportate de Camerele notarilor publici.

Art. III. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Un exemplar din prezentul ordin se va transmite Uniunii Nationale a Notarilor Publici, care va face comunicările corespunzătoare Camerelor notarilor publici.

 

p. Ministrul justitiei,

Claudiu Stefan Seucan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 iunie 2004.

Nr. 1.758/C.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit HĂRNICIA MATCA OC3

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit HĂRNICIA MATCA OC3, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0256 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit HĂRNICIA MATCA OC3, cu sediul in Matca, judetul Galati, numar de ordine in Registrul Comertului J17/10030/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Izvorul Liesti, Izvorul Bogatiei Ivesti, Sporul Tudor Vladimirescu, Siretul Namoloasa, Zorile Tecuci, Sarguinta Corod, Harnicia Matca, Fratia Cosmesti, Podgoria Nicoresti, Podgoria Noua Priponesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit HĂRNICIA MATCA OC3 a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Izvorul Liesti, Izvorul Bogatiei Ivesti, Sporul Tudor Vladimirescu, Siretul Namoloasa, Zorile Tecuci, Sarguinta Corod, Harnicia Matca, Fratia Cosmesti, Podgoria Nicoresti, Podgoria Noua Priponesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit HĂRNICIA MATCA OC3 este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Izvorul Liesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 203.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PODGORIA NICORESTI OC3

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PODGORIA NICORESTI OC3, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0257 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit PODGORIA NICORESTI OC3, cu sediul in Nicoresti, judetul Galati, numar de ordine in Registrul Comertului J17/10021/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Izvorul Liesti, Izvorul Bogatiei Ivesti, Sporul Tudor Vladimirescu, Siretul Namoloasa, Zorile Tecuci, Sarguinta Corod, Harnicia Matca, Fratia Cosmesti, Podgoria Nicoresti, Podgoria Noua Priponesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit PODGORIA NICORESTI OC3 a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Izvorul Liesti, Izvorul Bogatiei Ivesti, Sporul Tudor Vladimirescu, Siretul Namoloasa, Zorile Tecuci, Sarguinta Corod, Harnicia Matca, Fratia Cosmesti, Podgoria Nicoresti, Podgoria Noua Priponesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit PODGORIA NICORESTI OC3 este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Izvorul Liesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 204.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PODGORIA NOUĂ PRIPONESTI OC3

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PODGORIA NOUĂ PRIPONESTI OC3, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0257 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit PODGORIA NOUĂ PRIPONESTI OC3, cu sediul in Priponesti, judetul Galati, numar de ordine in Registrul Comertului J17/10047/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Izvorul Liesti, Izvorul Bogatiei Ivesti, Sporul Tudor Vladimirescu, Siretul Namoloasa, Zorile Tecuci, Sarguinta Corod, Harnicia Matca, Fratia Cosmesti, Podgoria Nicoresti, Podgoria Noua Priponesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit PODGORIA NOUĂ PRIPONESTI OC3 a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Izvorul Liesti, Izvorul Bogatiei Ivesti, Sporul Tudor Vladimirescu, Siretul Namoloasa, Zorile Tecuci, Sarguinta Corod, Harnicia Matca, Fratia Cosmesti, Podgoria Nicoresti, Podgoria Noua Priponesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit PODGORIA NOUĂ PRIPONESTI OC3 este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Izvorul Liesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 205.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit NEAJLOV BUCSANI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit NEAJLOV BUCSANI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0260 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit NEAJLOV BUCSANI, cu sediul in Sat Vadu Lat, com. Bucsani, judetul Giurgiu, numar de ordine in Registrul Comertului J52/215/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Progresul Giurgiu, Neajlov Bucsani, Inflorirea Floresti Stoenesti, Gospodarul Mihailesti, Biruinta Putineiu, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit NEAJLOV BUCSANI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Progresul Giurgiu, Neajlov Bucsani, Inflorirea Floresti Stoenesti, Gospodarul Mihailesti, Biruinta Putineiu.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit NEAJLOV BUCSANI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Progresul Giurgiu. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 206.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFLORIREA FLORESTI-STOENESTI


Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFLORIREA FLORESTI-STOENESTI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0261 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ÎNFLORIREA FLORESTI-STOENESTI, cu sediul in Sat Floresti, com. Floresti Stoenesti, judetul Giurgiu, numar de ordine in Registrul Comertului J52/203/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Progresul Giurgiu, Neajlov Bucsani, Inflorirea Floresti Stoenesti, Gospodarul Mihailesti, Biruinta Putineiu, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit ÎNFLORIREA FLORESTI-STOENESTI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Progresul Giurgiu, Neajlov Bucsani, Inflorirea Floresti Stoenesti, Gospodarul Mihailesti, Biruinta Putineiu.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit ÎNFLORIREA FLORESTI-STOENESTI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Progresul Giurgiu. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 207.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit GOSPODARUL MIHĂILESTI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit GOSPODARUL MIHAILESTI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0263 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit GOSPODARUL MIHAILESTI, cu sediul in Oras Mihailesti, judetul Giurgiu, numar de ordine in Registrul Comertului J52/204/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Progresul Giurgiu, Neajlov Bucsani, Inflorirea Floresti Stoenesti, Gospodarul Mihailesti, Biruinta Putineiu, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit GOSPODARUL MIHAILESTI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Progresul Giurgiu, Neajlov Bucsani, Inflorirea Floresti Stoenesti, Gospodarul Mihailesti, Biruinta Putineiu.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit GOSPODARUL MIHAILESTI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Progresul Giurgiu. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 208.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BIRUINTA PUTINEIU

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BIRUINTA PUTINEIU, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0264 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit BIRUINTA PUTINEIU, cu sediul in com. Putineiu, judetul Giurgiu, numar de ordine in Registrul Comertului J52/205/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Progresul Giurgiu, Neajlov Bucsani, Inflorirea Floresti Stoenesti, Gospodarul Mihailesti, Biruinta Putineiu, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit BIRUINTA PUTINEIU a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Progresul Giurgiu, Neajlov Bucsani, Inflorirea Floresti Stoenesti, Gospodarul Mihailesti, Biruinta Putineiu.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit BIRUINTA PUTINEIU este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Progresul Giurgiu. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 209.