MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 655         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 iulie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

592. - Decret pentru eliberarea din functie a unor magistrati

 

593. - Decret pentru numirea unui magistrat

 

594. - Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.070. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani

 

1.072. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Iasi si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi

 

1.073. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani

 

1.079. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 281/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004 pentru finantarea cheltuielilor aferente realizării si amplasării Monumentului Marii Uniri în municipiul Arad

 

1.082. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 763/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comitetului National de Prevenire a Criminalitătii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

490. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru înlocuirea anexelor nr. 1, 2, 3 si 4, pentru gestionarii: AJVPS Tulcea, AVPS “Diana” Bucuresti, AVPS “Delta Club” Bucuresti, AVPS “Bradul” Bucuresti si AJVPS Constanta pentru fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” si al judetului Tulcea, la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 297/2004 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2004-14 mai 2005

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unor magistrati

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 88 lit. d), art. 92 alin. 1 lit. b) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 115 din 9 iulie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se eliberează din functia de judecător, ca urmare a pensionării, la data înscrisă în dreptul fiecăruia, persoanele prevăzute în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2004.

Nr. 592.

 

ANEXĂ

 

- domnul Ghidut Nicolae, Judecătoria Oravita, de la 1 octombrie 2004;

- domnul Gargalian Onic, Tribunalul Constanta, de la 1 august 2004.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 47 si ale art. 88 lit. c) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 114 din 9 iulie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste în functia de judecător la Judecătoria Constanta doamna Grădinariu Mihaela Cristina.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2004.

Nr. 593.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 88 lit. d), art. 92 alin. 1 lit. f) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 108 din 30 iunie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad domnul Cucos Gheorghe, ca urmare a neîndeplinirii conditiilor prevăzute de art. 46 lit. c) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2004.

Nr. 594.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.070.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani

 

Locul unde este situat

Imobilul

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Botosani, Calea Natională, judetul Botosani

Statul român, din administrarea

Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Botosani, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani

Suprafata totală a terenului, inclusiv infrastructura blocurilor N1C si N1D = 710 m2

Cheltuielile efectuate, înregistrate în contabilitate = 16,18 miliarde lei

Executat:

- infrastructură 100% la blocurile N1C si N1D

- suprastructură 10% placă peste subsol la blocul N1D

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Iasi si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil format din constructie nefinalizată si terenul aferent acesteia, situat în municipiul Iasi, judetul Iasi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Iasi si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi, judetul Iasi, în vederea finalizării constructiei.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - După finalizarea blocului, la darea în folosintă a acestuia, în baza unui nou protocol, Ministerul Administratiei si Internelor redobândeste dreptul de administrare asupra unui număr de apartamente având o suprafată locuibilă proportională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul propriu, din valoarea finală a obiectivului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.072.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Iasi si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi, judetul Iasi

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Valoarea imobilului

la data de 31 decembrie 2003

Municipiul Iasi, bloc 1004 CUG, tronsoanele 3 si 4,

str. Nicolina, judetul Iasi

Ministerul Administratiei

si Internelor

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi

Suprafata construită =

623,31 m2

Suprafata desfăsurată = 5.627,79 m2

12.635.284.000  lei (conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil situat în municipiul Botosani, judetul Botosani, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Valoarea actualizată a imobilului la data de 31 decembrie 2003, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, este de 3.830.942.856 lei.

Art. 4. - La darea în folosintă a imobilului, în baza unui nou protocol, Ministerul Administratiei si Internelor redobândeste dreptul de administrare asupra unui număr de apartamente având o suprafată locuibilă proportională cu ponderea valorii actualizate, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, a lucrărilor executate prin bugetul propriu, din valoarea finală a obiectivului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.073.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristici tehnice

ale imobilului

Valoarea imobilului

la data de

31 decembrie 2003

Municipiul Botosani, bl. A10, sc. B, Strada Victoriei nr. 6, judetul Botosani

Statul român, Ministerul

Administratiei si Internelor

Municipiul Botosani, Consiliul Local al Municipiului Botosani

Suprafata construită = 210 m2

Teren aferent = 210 m2

(amplasament)

3.830.942.856 lei (conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 281/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004 pentru finantarea cheltuielilor aferente realizării si amplasării Monumentului Marii Uniri în municipiul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 281/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004 pentru finantarea cheltuielilor aferente realizării si amplasării Monumentului Marii Uniri în municipiul Arad, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 10 martie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1.      Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru finantarea cheltuielilor aferente realizării si amplasării unor lucrări de artă plastică, precum si pentru unele proiecte culturale”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, cu suma de 100 miliarde lei, pentru finantarea cheltuielilor aferente realizării si amplasării lucrărilor de artă plastică, precum si pentru proiectele culturale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. Hotărârea Guvernului nr. 281/2004 se completează cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.079.

 

ANEXĂ

 

LISTA

lucrărilor de artă plastică si a proiectelor culturale pentru care se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004

 

Nr.

crt.

Denumirea lucrării de artă plastică sau a proiectului cultural

Suma alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

(miliarde lei)

1.

Monumentul Marii Uniri din municipiul Arad

25

2.

Ansamblul monumental “Glorie Eternă Eroilor si Revolutiei Române din 1989”

36

3.

Proiect monumental “Bogdan Voievod”, judetul Maramures

7

4.

Expozitia “Stefan cel Mare - punte între Orient si Occident”, Muzeele Vaticanului, 30 septembrie-30 octombrie 2004

8

5.

Monumentul “I.L. Caragiale”

4

6.

Plata unei părti din lucrările restante realizate pentru restaurarea Ateneului Român

20

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 763/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comitetului National de Prevenire a Criminalitătii

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 763/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comitetului National de Prevenire a Criminalitătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 august 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Prevenire a Criminalitătii”

2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se înfiintează Consiliul National de Prevenire a Criminalitătii, organism interinstitutional, fără personalitate juridică, sub autoritatea primului-ministru si în coordonarea ministrului justitiei.”

3. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Consiliul este alcătuit din câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, după caz, din cadrul următoarelor autorităti publice:

a) Ministerul Justitiei;

b) Ministerul Administratiei si Internelor;

c) Ministerul Afacerilor Externe;

d) Ministerul Integrării Europene;

e) Ministerul Finantelor Publice;

f) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

g) Ministerul Educatiei si Cercetării;

h) Ministerul Sănătătii;

i) Ministerul Culturii si Cultelor;

j) Consiliul Superior al Magistraturii;

k) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

l) Parchetul National Anticoruptie;

m) Cancelaria Primului-Ministru;

n) Serviciul de Informatii Externe;

o) Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie;

p) Agentia pentru Strategii Guvernamentale;

r) Comisia Natională de Prognoză;

s) Departamentul pentru Relatii Interetnice.”

4. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Consiliul se întruneste trimestrial.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Secretariatul Consiliului este asigurat de Directia pentru relatia cu Ministerul Public si de prevenire a criminalitătii si a coruptiei din cadrul Ministerului Justitiei.”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Pentru elaborarea strategiilor si a programelor nationale de prevenire a criminalitătii, în cadrul Consiliului se constituie Grupul central de analiză si coordonare a activitătilor de prevenire a criminalitătii, denumit în continuare Grupul central, format din câte un specialist desemnat de fiecare institutie membră a acestuia.

(2) Activitatea Grupului central este coordonată de directorul Directiei pentru relatia cu Ministerul Public si de prevenire a criminalitătii si a coruptiei din cadrul Ministerului Justitiei.

(3) Grupul central se întruneste de două ori pe lună si ori de câte ori este necesar. Grupul central întocmeste rapoarte ce sunt prezentate în cadrul sedintelor Consiliului.

Asupra propunerilor Grupului central, Consiliul va decide cu majoritatea membrilor prezenti.

(4) Propunerile adoptate de către Consiliu vor fi înaintate primului-ministru.”

7. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 8 si 9, cu următorul cuprins:

“Art. 8. - În cazuri urgente care nu pot suferi amânare, Grupul central întocmeste rapoarte ce sunt înaintate ministrului justitiei, care va decide si îl va informa despre aceasta pe primul-ministru.

Art. 9. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul îsi va stabili regulamentul de functionare, astfel încât activitatea să se desfăsoare în mod operativ si eficient.”

8. În cuprinsul hotărârii, denumirile Comitetul National de Prevenire a Criminalitătii si Comitet se înlocuiesc, în mod corespunzător, cu denumirile Consiliul National de Prevenire a Criminalitătii si, respectiv, Consiliul.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.082.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru înlocuirea anexelor nr. 1, 2, 3 si 4, pentru gestionarii: AJVPS Tulcea, AVPS “Diana” Bucuresti, AVPS “Delta Club” Bucuresti, AVPS “Bradul” Bucuresti si AJVPS Constanta pentru fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” si al judetului Tulcea, la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 297/2004 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2004-14 mai 2005

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. e) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată,

în baza prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II.2 si ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 297/2004 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2004-14 mai 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 12 mai 2004, pentru gestionarii: AJVPS Tulcea, AVPS “Diana” Bucuresti, AVPS “Delta Club” Bucuresti, AVPS “Bradul” Bucuresti si AJVPS Constanta pentru fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” si al judetului Tulcea, se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3 si 4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexele nr. 1, 2, 3 si 4 se comunică gestionarilor fondurilor de vânătoare si Directiei Teritoriale de Regim Silvic si de Vânătoare Focsani de către Biroul de regim cinegetic din Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 9 iulie 2004.

Nr. 490.