MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 656         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 iulie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

49. - Ordonantă cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

243. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNAINTE LETCANI OC

 

244. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MOLDOVA MOTCA OC

 

245. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VOINTA OTELENI OC

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2004, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 4 decembrie 2003, se modifică si se completează potrivit prevederilor prezentei ordonante. Art. 2. - Modificările bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 si anexele subsidiare la acestea sunt prevăzute în anexa nr. I.

Art. 3. - Excedentul în sumă de 2.074,7 miliarde lei, aferent încasărilor din contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale si care este destinat exclusiv constituirii fondului initial necesar pentru functionarea sistemului de asigurare cu această destinatie, se diminuează cu 193,5 miliarde lei.

Art. 4. - Modificările bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2004 si anexele subsidiare la acesta sunt prevăzute în anexa nr. II.

Art. 5. - (1) Ordonatorii principali de credite trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal, în numărul maxim de posturi si în structura acestora, prevăzute pentru fiecare în anexă, prin stabilirea si comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizatiilor de conducere si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar acestia, ordonatorilor tertiari de credite bugetare.

(2) În aplicarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 519/2003, influentele aprobate la titlul “Cheltuieli de personal” se repartizează pe luni de către ordonatorul principal de credite bugetare si se comunică Ministerului Finantelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 6. - (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatii de asigurări sociale si asigurări pentru somaj, care se realizează potrivit dispozitiilor legale direct de către angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depăsi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare, atât la venituri, cât si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.

(2) Ordonatorii princiali de credite sunt abilitati să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) si sunt obligati să raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificări atât distinct, cât si prin evidentierea în situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 7. - După intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonante, se repartizează si sumele retinute în proportie de 10% potrivit dispozitiilor legale.

Art. 8. - Anexele nr. I si II fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 9. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 49.

 

ANEXE

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNAINTE LETCANI OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNAINTE LETCANI OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0315 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ÎNAINTE LETCANI OC, cu sediul in Letcani, com. Letcani, judetul Iasi, numar de ordine in Registrul Comertului J22-118/2001, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Zorile Targu Frumos, Sturza Al.I.Cuza, Vointa Oteleni, Inainte Letcani, 24 Ianuarie Ruginoasa, Alianta Podul Iloaiei, Progresul Harlau, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit ÎNAINTE LETCANI OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Zorile Targu Frumos, Sturza Al.I.Cuza, Vointa Oteleni, Inainte Letcani, 24 Ianuarie Ruginoasa, Alianta Podul Iloaiei, Progresul Harlau.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit ÎNAINTE LETCANI OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Zorile Targu Frumos. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 243.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MOLDOVA MOTCA OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MOLDOVA MOTCA OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0316 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit MOLDOVA MOTCA OC, cu sediul in Letcani, com. Letcani, judetul Iasi, numar de ordine in Registrul Comertului J22-105/2001, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Viitorul Iasi, Sprijimul Belcesti, Prutul Bosia, Victoria Costuleni, Speranta Focuri, Vasile Alecsandri Halaucesti, Trestioara Lespezeni, Moldova Motca, Luceafarul Popricani, 30 Decembrie Raducaneni, Flamura Scanteia, Poiana Schitu-Duca, Spicul Sipote, Unirea Tibanesti, 1 Decembrie Tomesti, Triumf Trifesti, Belsugul Vladeni, Flacara Voinesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit MOLDOVA MOTCA OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Viitorul Iasi, Sprijinul Belcesti, Prutul Bosia, Victoria Costuleni, Speranta Focuri, Vasile Alecsandri Halaucesti, Trestioara Lespezeni, Moldova Motca, Luceafarul Popricani, 30 Decembrie Raducaneni, Flamura Scanteia, Poiana Schitu-Duca, Spicul Sipote, Unirea Tibanesti, 1 Decembrie Tomesti, Triumf Trifesti, Belsugul Vladeni, Flacara Voinesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit MOLDOVA MOTCA OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Viitorul Iasi. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 244.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VOINTA OTELENI OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VOINTA OTELENI OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0317 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VOINTA OTELENI OC, cu sediul in Oteleni, com. Oteleni, judetul Iasi, numar de ordine in Registrul Comertului J22-115/2001, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Zorile Targu Frumos, Sturza Al.I.Cuza, Vointa Oteleni, Inainte Letcani, 24 Ianuarie Ruginoasa, Alianta Podul Iloaiei, Progresul Harlau, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VOINTA OTELENI OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Zorile Targu Frumos, Sturza Al.I.Cuza, Vointa Oteleni, Inainte Letcani, 24 Ianuarie Ruginoasa, Alianta Podul Iloaiei, Progresul Harlau.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VOINTA OTELENI OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Zorile Targu Frumos. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 245.