MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 659         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 iulie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

330. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2000 pentru modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor evreiesti din România, respectiv a anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

559. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2000 pentru modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor evreiesti din România, respectiv a anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

331. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

 

560. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

 

332. - Lege pentru declararea ca oras a comunei Dragomiresti, judetul Maramures

 

561. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Dragomiresti, judetul Maramures

 

575. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.022. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală – ARISN

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

15. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor si indicilor specifici utilizati la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de medie si joasă tensiune

 

16. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament si a avizelor tehnice de racordare practicate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

904. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ pentru executia rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de sosea din beton armat si beton precomprimat - revizuire CD 118-79, indicativ CD 118-2003

 

905. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece - revizuire AND 523-98, indicativ AND 523-2003

 

906. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald, în statii fixe - revizuire DD 509-89, indicativ DD 509-2003

 

918. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri - revizuire AND 537-98, indicativ AND 537-2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2000 pentru modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor evreiesti din România, respectiv a anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101 din 29 iunie 2000 pentru modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor evreiesti din România, respectiv a anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 5 iulie 2000, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor evreiesti din România si a anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor evreiesti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 21 mai 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/1997, cu modificările ulterioare, se înlocuieste cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 330.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2000 pentru modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor evreiesti din România, respectiv a anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2000 pentru modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor evreiesti din România, respectiv a anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 559.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21 din 2 aprilie 2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 10 aprilie 2003, cu următoarele modificări:

1. Alineatul (3) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru spatiile prevăzute la alin. (1), actualii utilizatori încheie cu titularii drepturilor de administrare, respectiv consiliile judetene, consiliile locale, alte institutii sau autorităti publice ori regiile autonome în al căror patrimoniu se află spatiile, contracte de închiriere în conditii de facilităti pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 5 ani.”

2. Alineatele (4) si (5) ale articolului 31 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 331.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 560.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru declararea ca oras a comunei Dragomiresti, judetul Maramures

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Comuna Dragomiresti, judetul Maramures, se declară oras.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 332.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Dragomiresti, judetul Maramures

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea ca oras a comunei Dragomiresti, judetul Maramures, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 561.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru contributia avută la elaborarea noului Cod penal al României, în contextul adaptării legislatiei noastre la principiile si valorile justitiei europene,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler domnului profesor universitar doctor George Antoniu, jurist.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- domnului profesor universitar doctor Constantin Mitrache, prodecan al Facultătii de Drept din cadrul Universitătii Bucuresti;

- doamnei Adina Vlăsceanu, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 3. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

- domnului conferentiar universitar doctor Stefan Danes, jurist;

- doamnei Alina Dorobant, reprezentant al Ministerului Justitiei;

- domnului Iosif Ionescu, reprezentant al Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

- domnului Iulian Poenaru, reprezentant al Consiliului Legislativ;

- domnului Vasile Teodorescu, reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 575.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală - ARISN

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 33/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală - ARISN, al art. 10 alin. (2), al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Agentia Română de Interventii si Salvare Navală - ARISN, denumită în continuare ARISN, este institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) ARISN este organul tehnic de specialitate al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin care acesta duce la îndeplinire obligatiile ce revin statului român prin conventiile si acordurile internationale la care acesta este parte, referitoare la ocrotirea vietii omenesti pe mare, căutarea si salvarea pe mare, prevenirea poluării, pregătirea, actiunea si cooperarea împotriva poluării.

Art. 2. - Organizarea, functionarea si atributiile ARISN sunt stabilite în regulamentul de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - Structura organizatorică a ARISN se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, la propunerea Consiliului de conducere al ARISN.

Art. 4. - ARISN preia toate drepturile si obligatiile care decurg din activitatea curentă si din contractele încheiate de Grupul de Interventii si Salvare Navală Constanta si se substituie acestuia în litigiile aflate în curs de judecare.

Art. 5. - Patrimoniul ARISN se constituie prin preluarea patrimoniului Grupului de Interventii si Salvare Navală Constanta, în conformitate cu balanta de verificare si cu situatia financiară întocmită de Grupul de Interventii si Salvare Navală Constanta la data de 31 martie 2004.

Art. 6. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea ARISN în domeniul privat al statului a imobilului identificat potrivit anexei nr. 2.

(2) Se aprobă trecerea, cu titlul gratuit, din domeniul privat al statului în proprietatea ARISN a imobilului prevăzut la alin. (1), la valoarea actualizată potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - (1) Se aprobă trecerea bunurilor proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si concesionarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta în administrarea ARISN, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(2) Contractul de concesiune nr. MM 2.714 din 1 iunie 2001, încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, se modifică în mod corespunzător.

Art. 8. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ARISN se asigură din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 9. - ARISN poate realiza si dispune de venituri si cheltuieli în lei si în valută, în conditiile legii.

Art. 10. - (1) ARISN întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli în conformitate cu normele metodologice aplicabile institutiilor publice, elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aprobă de consiliul de conducere al ARISN, cu acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - ARISN poate să încheie contracte sau conventii cu institutii similare, asociatii, fundatii si agenti economici din tară si din străinătate în vederea colaborării si cooperării pe plan national si international, în domeniul său de activitate, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 12. - (1) Conducerea ARISN este asigurată de către consiliul de conducere, compus din 5 persoane, al cărui presedinte este directorul general.

(2) Directorul general si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(3) Drepturile salariale ale directorului general, stabilite potrivit legii, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 13. - (1) În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 169 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, drepturile si obligatiile Grupului de Interventii si Salvare Navală Constanta, care decurg din contractele de muncă existente la data încetării activitătii acestuia, vor fi transferate integral la ARISN.

(2) Salarizarea personalului ARISN se face în conformitate cu prevederile aplicabile personalului bugetar din institutiile publice.

(3) Personalul încadrat la ARISN în baza art. 34 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si a celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările ulterioare, care este salarizat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitătile bugetare, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de sporurile prevăzute de aceasta.

(4) Personalul ARISN nu se încadrează în categoria functionarilor publici.

Art. 14. - Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 20 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 15. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 1.022.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală - ARISN

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Agentia Română de Interventii si Salvare Navală - ARISN, denumită în continuare ARISN, înfiintată potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 33/2004, functionează ca organ tehnic de specialitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si asigură activitatea de căutare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii în caz de poluare, prevăzută de Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată.

Art. 2. - (1) ARISN este institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) ARISN are sediul principal în dana nr. 78 din portul Constanta.

(3) ARISN poate înfiinta subunităti si puncte de lucru fără personalitate juridică în Constanta, precum si în alte localităti din tară, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 3. - (1) ARISN duce la îndeplinire obligatiile ce revin statului prin conventiile si acordurile internationale la care acesta este parte, referitoare la ocrotirea vietii omenesti pe mare, căutarea si salvarea pe mare, prevenirea poluării, pregătirea, actiunea si cooperarea împotriva poluării, precum si securitatea navelor si facilitătilor portuare, în conformitate cu prevederile acestor conventii/acorduri internationale, precum si apărarea împotriva dezastrelor.

(2) ARISN asigură îndeplinirea unor sarcini pentru aplicarea reglementărilor interne referitoare la Planul national de pregătire, răspuns si cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi, precum si apărarea împotriva dezastrelor.

 

CAPITOLUL II

Atributii

 

Art. 4. - (1) ARISN are următoarele atributii principale:

a) duce la îndeplinire obligatiile care revin statului român prin conventiile si acordurile internationale la care acesta este parte, referitoare la ocrotirea vietii omenesti pe mare si căutarea si salvarea pe mare;

b) îndeplinirea unor sarcini care îi revin din Planul national de pregătire, răspuns si cooperare în caz de poluare marină;

c) efectuarea operatiunilor de căutare, asistentă si salvare;

d) interventii în caz de poluare.

(2) ARISN îndeplineste si alte atributii, conform legislatiei în vigoare.

(3) ARISN poate realiza, pe bază contractuală, în conditiile legii, prestări de servicii cu utilajele proprii, în domeniul său de activitate.

Art. 5. - În scopul realizării atributiilor sale, ARISN poate să colaboreze cu institutii publice, regii autonome, societăti comerciale, asociatii si fundatii, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 6. - Patrimoniul ARISN este în valoare de 214.680.179.442 lei.

Art. 7. - Patrimoniul ARISN se constituie prin preluarea patrimoniului Grupului de Interventii si Salvare Navală Constanta, în conformitate cu balanta de verificare si situatia financiară întocmită de Grupul de Interventii si Salvare Navală Constanta la data de 31 martie 2004.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si organele de conducere

 

Art. 8. - Structura organizatorică a ARISN se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, la propunerea Consiliului de conducere al ARISN.

Art. 9. - (1) Conducerea ARISN este asigurată de către consiliul de conducere, compus din 5 persoane, al cărui presedinte este directorul general.

(2) Directorul general al ARISN si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(3) Salarizarea si celelalte drepturi de personal ale directorului general se stabilesc, în conditiile legii, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 10. - Consiliul de conducere îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare.

Art. 11. - (1) Consiliul de conducere are următoarele atributii principale:

a) aprobă regulamentul propriu de organizare si functionare;

b) aprobă regulamentul intern al ARISN;

c) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului structura organizatorică a ARISN, precum si modificările la aceasta;

d) avizează statul de functii;

e) aprobă strategia de dezvoltare si de modernizare a ARISN;

f) numeste si revocă directorii ARISN, în conditiile legii;

g) analizează clauzele contractului colectiv de muncă înainte de si după negocierea cu reprezentantii salariatilor, în conditiile legii;

h) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli cu acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în conditiile legii, si asigură executia acestuia;

i) avizează programele de investitii, stabileste sursele proprii de finantare, aprobă contractarea de credite bancare, precum si constituirea de alte sume pentru finantarea investitiilor si prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului investitiile ce urmează a se realiza de către ARISN, în conditiile legii;

j) aprobă modalitătile de finantare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garantia statului, pe care le poate derula în conditiile legii;

k) stabileste si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului tarifele practicate pentru efectuarea operatiunilor specifice domeniului său de activitate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

l) aprobă baremele minime de negociere pentru tarifele necuprinse la lit. k);

m) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competente directorilor din conducerea executivă a ARISN;

n) aprobă situatiile financiare periodice ale ARISN privind activitatea desfăsurată si stabileste măsuri pentru continuarea activitătii în conditiile de echilibrare a bugetului;

o) analizează periodic derularea exercitiului bugetar si eficienta cheltuielilor;

p) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul ARISN;

q) aprobă închirierea de clădiri, spatii, terenuri si de alte bunuri aflate în proprietatea ARISN;

r) stabileste si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea ARISN, în conformitate cu reglementările în vigoare;

s) aprobă scoaterea din functiune si valorificarea, în conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul ARISN;

t) aprobă deplasarea în străinătate a personalului ARISN pentru participarea la sesiuni, seminarii, conferinte, scolarizare, expozitii din domeniul specific de activitate;

u) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului deplasarea în străinătate a directorului general;

v) aprobă participarea ARISN ca partener în cadrul unor proiecte internationale, în cooperare cu institutii similare din alte tări, în special din Uniunea Europeană, ca parte a programului de integrare europeană;

w) aprobă propunerile de premiere anuală si în cursul anului si de acordare a salariului de merit, potrivit legii;

x) avizează raportul anual de activitate întocmit de conducerea executivă a ARISN, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Consiliul de conducere exercită orice atributii care îi revin din prevederile legale, din regulamentul de organizare si functionare si din dispozitiile Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 12. - (1) Consiliul de conducere se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Sedinta este condusă de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului de conducere, delegat în scris de către presedinte.

(3) Sedintele consiliului de conducere se desfăsoară în prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului.

(4) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.

(5) Consiliul de conducere are un secretar numit dintre angajatii ARISN.

Art. 13. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie remunerată în conditiile legii.

Art. 14. - Consiliul de conducere prezintă spre aprobare, anual, conducerii Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului un raport asupra activitătii în perioada expirată si un program de activitate pentru anul următor.

Art. 15. - (1) Directorul general al ARISN are următoarele atributii si competente:

a) asigură conducerea executivă a ARISN;

b) reprezintă ARISN în relatiile cu tertii si semnează actele care îl angajează fată de acestia, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere si ale celor conferite de legislatia în vigoare;

c) propune numirea si, după caz, revocarea directorilor ARISN;

d) angajează si, după caz, concediază personalul de executie si de conducere din cadrul ARISN, în conditiile legii;

e) încheie contractul colectiv de muncă al ARISN, în conditiile legii;

f) încheie contractele individuale de muncă si dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea si încetarea acestora, cu respectarea legislatiei în vigoare;

g) este ordonator de credite în conditiile prevăzute de lege.

(2) Directorul general al ARISN exercită orice alte atributii care îi revin conform prevederilor legale în vigoare.

(3) În exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.

 

CAPITOLUL V

Bugetul de venituri si cheltuieli

 

Art. 16. - (1) ARISN întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al ARISN se aprobă de consiliul de conducere, cu acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în conditiile legii.

(3) Veniturile obtinute din alte activităti decât cele referitoare la ocrotirea vietii omenesti pe mare, căutarea si salvarea pe mare, prevenirea poluării, precum si pregătirea, actiunea si cooperarea împotriva poluării, în conformitate cu prevederile acordurilor internationale, precum si cheltuielile aferente se înregistrează în conturi contabile separate.

Art. 17. - ARISN poate realiza si poate dispune de venituri si de cheltuieli în lei si în valută, în conditiile prevăzute de actele normative în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Personalul si relatiile

 

Art. 18. - (1) Personalul ARISN are obligatia să respecte prevederile regulamentului de organizare si functionare si ale regulamentului intern.

(2) Criteriile si conditiile pentru încadrarea si promovarea personalului se stabilesc prin contractul colectiv de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Categoriile de personal ARISN care lucrează în regim de alertă permanentă se stabilesc de către consiliul de conducere al unitătii. Prin regimul de lucru în alertă permanentă se întelege regimul de muncă prin care, pe lângă orele de program normal, personalul angajat se află la dispozitia conducerii unitătii, astfel încât în situatii de necesitate să poată fi prezent la locul de muncă.

(4) Salarizarea personalului ARISN se face în conformitate cu prevederile aplicabile personalului bugetar din institutiile publice.

(5) Atributiile si responsabilitătile individuale ale personalului ARISN se stabilesc prin fisa postului, elaborată în baza regulamentului intern, si se aprobă de către directorul general. Fisa postului este anexă la contractul individual de muncă si se semnează de către salariat si de seful ierarhic al acestuia.

(6) Personalul ARISN beneficiază de sporuri specifice activitătii si de recompense din retributia de salvare în conditiile legii.

(7) Personalul navigant beneficiază de alocatie de hrană, iar celelalte categorii de salariati beneficiază de tichete de masă, în conditiile legii.

Art. 19. - ARISN poate să încheie contracte sau conventii cu alte institutii similare, asociatii profesionale si cu agenti economici, din tară si din străinătate, în vederea colaborării si cooperării pe plan national sau international în domeniul său de activitate, în conditiile legii.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului în proprietatea privată a statului si se transmite cu titlu gratuit în proprietatea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală – ARISN

 

Nr. M.F. conform anexei nr. 12 la Hotărârea

Guvernului nr. 15/2004

Codul de

clasificare

Denumirea

Descrierea

Tehnică

(pe scurt)

Vecinătătile

Adresa

Anul

dobândirii/dării

în folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

26.288

 

8.29.14

 

Clădire

administrativă

Un singur nivel,

din BCA, adăpost pentru muncitori

Compania Natională

“Administratia

Porturilor

Maritime” - S.A. Constanta

Tara: România

Judetul:

Constanta

MRJ Constanta

Incintă port

dana 2-3

1981

 

1.201.700

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor proprietate publică a statului, care trec din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si concesionarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta în administrarea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală – ARISN

 

Nr.

crt.

Nr. M.F. conform anexei

nr. 12 la Hotărârea

Guvernului nr. 15/2004

Codul de

clasificare

Denumirea

Descrierea

Tehnică

(pe scurt)

Vecinătătile

Adresa

Anul

dobândirii/dării

în folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

1.

Inclus la nr. M.F.

33.960

8.22.01

Teritoriu la

danele de petrol

- teritoriu în

spatele danei 78

Teritoriu câstigat

asupra mării

S = 6.600 m2

Umpluturi realizate

la executia danelor

de petrol

Cheiul D76-79

Incintă Port

Constanta

Sectorul de

nord

1978

0

2.

Inclus la nr. M.F.

33.962

8.22.01

Teritoriu aferent

frontului de

acostare D78

Teritorii aferente

constructiilor de

acostare

S = 998 m2

(coronament);

L operare = 335 m

Danele de

petrol Mol V

Incintă Port 

Constanta

Sectorul de

nord

1984

0

3.

Inclus la nr. M.F.

34.013

8.22.02

Bazin D78

pentru spălare,

degazare

Bazine portuare

S = 30.000 m2

Bazin obtinut

prin dragare la D78;

adâncime

proiect = 14 m

Danele de

petrol Mol V

Incintă Port

Constanta

Sectorul de

nord

1984

16.808.289.341

4.

Inclus la nr. M.F.

33.963

8.22.01

Chei dana 78

Constructie de

acostare

Chei de greutate

din blocuri de beton

L = 276 m

Hf = 14,0 m

Post acostare

petroliere Mol V

Incintă Port

Constanta

Sectorul de

nord

1984

97.133.295.500

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor si indicilor specifici utilizati la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de medie si joasă tensiune

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. a), d) si e), al art. 56 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind

racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public si al prevederilor Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2003 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de distributie de medie si joasă tensiune,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi, tarife si analiză economică,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 2 iulie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele, indicii specifici, schemele standard si conditiile de realizare a instalatiilor de racordare, utilizati la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de medie si joasă tensiune, cuprinsi în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 august 2004.

Art. 3. - Tarifele aprobate nu includ T.V.A.

Art. 4. - Operatorii de distributie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar Departamentul preturi, tarife si analiză economică si Departamentul acces la retea si autorizare din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 2 iunie 2004.

Nr. 15.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament si a avizelor tehnice de racordare practicate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si (7), al art. 17 alin. (2) lit. b), al art. 53 lit. h) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea

utilizatorilor la retelele electrice de interes public,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi, tarife si analiză economică si în conformitate cu procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 9 iulie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele de emitere a avizelor de amplasament si a avizelor tehnice de racordare practicate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tarifele aprobate prin prezentul ordin nu includ T.V.A.

Art. 3. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. va aduce la cunostintă solicitantilor de aviz conditiile precizate în anexa la prezentul ordin si continutul lucrării din fisele documentare aferente tarifelor prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. va tine situatii contabile separate pentru activitătile de emitere a avizelor de amplasament si a avizelor tehnice de racordare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 august 2004.

Art. 6. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar Departamentul preturi, tarife si analiză economică din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 9 iulie 2004.

Nr. 16.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

de emitere a avizelor de amplasament si a avizelor tehnice de racordare practicate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

Nr.

crt.

Tariful

Valoarea*)

1.

Aviz de amplasament pentru o constructie cu destinatie de locuit în vederea obtinerii autorizatiei legale

1.620.000 lei/aviz

2.

Aviz de amplasament pentru o constructie sau un obiectiv, cu exceptia celor cu destinatie de locuit, în vederea obtinerii autorizatiilor legale

12.944.000 lei/aviz

3.

Aviz tehnic de racordare la reteaua electrică de transport pentru un nou utilizator cu puterea medie solicitată la racordare până la 50 MW (inclusiv)

18.867.000 lei/aviz

4.

Aviz tehnic de racordare la reteaua electrică de transport pentru un nou utilizator cu puterea medie solicitată la racordare peste 50 MW până la 100 MW (inclusiv)

33.447.000 lei/aviz

5.

Aviz tehnic de racordare la reteaua electrică de transport pentru un nou utilizator cu puterea medie solicitată la racordare peste 100 MW (exclusiv)

68.009.000 lei/aviz

 


*) Tarifele nu includ T.V.A.

 

La aplicarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament si a avizelor tehnice de racordare, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. va respecta următoarele conditii:

a) În cazul în care beneficiarul solicită elaborarea avizului în regim de urgentă (o perioadă mai mică de 45 de zile) se va percepe un tarif majorat cu 50%.

b) Pentru utilizatorii existenti, altii decât cei casnici, respectiv pentru constructii sau obiective existente, cu exceptia celor cu destinatie de locuit, tarifele se diminuează cu 90% în cazul modificării unor elemente de natură administrativă fată de situatia initială, fără depăsirea puterii aprobate prin avizul anterior.

c) Pentru consumatorii casnici existenti, respectiv pentru constructii existente cu destinatie de locuit, în cazul modificării unor elemente de natură administrativă fată de situatia initială, nu se va percepe tariful pentru avizul de amplasament.

d) Pentru utilizatorii existenti, în cazul solicitării unui duplicat, se aplică tariful de 100.000 lei, exclusiv T.V.A.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ pentru executia rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de sosea din beton armat si beton precomprimat - revizuire CD 118-79, indicativ CD 118-2003

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 95 din 4 februarie 2004 al Comitetului Tehnic de Specialitate CTS 9,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică Normativ pentru executia rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de sosea din beton armat si beton precomprimat - revizuire CD 118-79, indicativ CD 118-2003, elaborată de Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi - “INCERTRANS” - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 mai 2004.

Nr. 904.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, si se mai publică si în Buletinul Tehnic Rutier editat de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece - revizuire AND 523-98, indicativ AND 523-2003

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 91 din 4 februarie 2004 al Comitetului Tehnic de Specialitate CTS 9,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece - revizuire AND 523-98, indicativ AND 523-2003, elaborată de Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi - “INCERTRANS” - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 mai 2004.

Nr. 905.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald, în statii fixe - revizuire DD 509-89, indicativ DD 509-2003

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 94 din 4 februarie 2004 al Comitetului Tehnic de Specialitate CTS 9,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald, în statii fixe - revizuire DD 509-89, indicativ DD 509-2003, elaborată de Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi - “INCERTRANS” - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 mai 2004.

Nr. 906.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, si se mai publică si în Buletinul Tehnic Rutier editat de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri - revizuire AND 537-98, indicativ AND 537- 003

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 93 din 4 februarie 2004 al Comitetului Tehnic de Specialitate CTS 9,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri - revizuire AND 537-98, indicativ AND 537-2003, elaborată de Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi - “INCERTRANS” - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 mai 2004.

Nr. 918.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, si se mai publică si în Buletinul Tehnic Rutier editat de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.