MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 661         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 iulie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

602. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare actionând în calitate de Agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

 

614. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a acceptării amendamentului la Acordul de înfiintare a Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptat prin Rezolutia nr. 90 a Consiliului Guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare din 30 ianuarie 2004

 

615. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de întelegere dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregătirea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, care urmează să fie finantat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnată la Bucuresti la 30 iunie 2004

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

47. - Ordonantă privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăti comerciale aflate în dificultate

 

1.052. - Hotărâre pentru actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore, si pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002

 

1.101. - Hotărâre privind transmiterea unor suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului Român de Informatii si a Serviciului de Informatii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

1.103. - Hotărâre privind aprobarea Listei agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

29. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “I.S.P.C.F. - Institutul de Studii si Proiectări Căi Ferate” - S.A. Bucuresti

 

30. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Sere Brasov” - S.A. Brasov

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare actionând în calitate de Agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 234 din 25 iunie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare actionând în calitate de Agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 14 iulie 2004.

Nr. 602.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a acceptării amendamentului la Acordul de înfiintare a Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptat prin Rezolutia nr. 90 a Consiliului Guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare din 30 ianuarie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 247 din 1 iulie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului acceptarea amendamentului la Acordul de înfiintare a Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptat prin Rezolutia nr. 90 a Consiliului Guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare din 30 ianuarie 2004, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 16 iulie 2004.

Nr. 614.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de întelegere dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregătirea proiectului “Economia bazată pe cunostere”, care urmează să fie finantat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnată la Bucuresti la 30 iunie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 246 din 1 iulie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Scrisoarea de întelegere dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregătirea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, care urmează să fie finantat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnată la Bucuresti la 30 iunie 2004, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 16 iulie 2004.

Nr. 615.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăti comerciale aflate în dificultate

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. I poz. 16 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Se aprobă Lista societătilor comerciale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă, care se vor privatiza în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societătilor comerciale la care Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A. si Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. sunt actionari majoritari, aprobată prin Legea nr. 453/2003.

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societătilor comerciale la care Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A. si Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. sunt actionari majoritari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 30 august 2003, aprobată prin Legea nr. 453/2003, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Pretul de ofertă al actiunilor se stabileste prin raport de evaluare simplificat, elaborat în conformitate cu Ordinul ministrului privatizării nr. 60/1998 pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societătilor comerciale si vânzarea de active, cu modificările ulterioare, sau prin raport de evaluare.”

2. Pozitia nr. 13 din anexă se abrogă.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 47.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale care se vor privatiza în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societătilor comerciale la care Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A. si Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. sunt actionari majoritari

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

1.

Societatea Comercială “Întretinere si Reparatii Vagoane” - S.A.

2.

Societatea Comercială “Baza de Aprovizionare C.F.R.” - S.A.

3.

Societatea Comercială “Sere si Pepiniere C.F.R.” - S.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore, si pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Începând cu data de 15 septembrie 2004 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru un elev, respectiv pentru un prescolar, la 9.000 lei/elev, respectiv prescolar.

Art. II. - Teza a doua a alineatului (1) al punctului 2.1 din anexa nr. 2 “Caiet de sarcini privind atribuirea serviciilor de aprovizionare si distributie a produselor lactate si de panificatie pentru elevi, în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2002” la Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Se va folosi lapte UHT, ambalat corespunzător. Acolo unde nu este ofertă de lapte UHT se poate folosi si lapte pasteurizat, ambalat corespunzător, păstrat până la servire la temperatura maximă de 8şC.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.052.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului Român de Informatii si a Serviciului de Informatii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, situat în localitatea Otopeni, judetul Ilfov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Serviciului Român de Informatii în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes public national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Serviciului de Informatii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes public national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 3. - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. va reface constructiile, instalatiile si împrejurimile situate pe terenurile afectate de lucrările de fluidizare a traficului pe DN 1 Băneasa Otopeni - Aeroportul Otopeni.

Art. 4. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 si art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru Radu Timofte

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Constantin Rotaru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.101.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Serviciului Român de Informatii si a Serviciului de Informatii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Nr.

crt.

Locul unde sunt situate

suprafetele de teren care se transmit si categoria de folosintă

Persoana juridică

de la care

se transmit

suprafetele de teren

Persoana juridică la care se transmit

suprafetele de teren

Nr. de

identificare

M.F.P.

Caracteristicile tehnice

ale suprafetelor de teren

1.

Localitatea Otopeni,

judetul Ilfov

Teren situat

în intravilan

Serviciul Român

de Informatii

Ministerul Transporturilor, Constructiilor

si Turismului - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

147.141

Suprafata = 1.775 m2

Situate la km 16 + 788-km 16 + 945

2.

Municipiul Bucuresti

Teren situat

în intravilan

Serviciul

de Informatii

Externe

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

97028

Suprafata = 1.808 m2

Situate la km 11 + 930-km 12 + 037

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 22 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista agentilor economici care, în completarea subventiilor acordate de la bugetul de stat si în limita plafonului maxim de 4.396.268 milioane lei, se scutesc la plata obligatiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, pentru exercitiul financiar al anului 2004, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate din retinerile la sursă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sumele care fac obiectul scutirii la plată prevăzute la alin. (1) se stabilesc lunar prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si se evidentiază în contabilitatea agentilor economici prevăzuti în anexă, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Art. 2. - Conventiile de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor fiscale, încheiate cu agentii economici prevăzuti în anexă, în temeiul dispozitiilor legale pentru recuperarea arieratelor bugetare, ale căror termene de plată si conditii de acordare sunt respectate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se vor modifica în mod corespunzător.

Art. 3. - Facilitătile prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă după autorizarea acestora de Consiliul Concurentei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.103.

 

ANEXĂ

 

LISTA

agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

 

Nr.

crt.

Agentul economic

Plafon în limita căruia

se aprobă scutirea

la plată - milioane lei

1.

Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

3.087.027

2.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

1.017.886

3.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A.

291.355

 

TOTAL:

4.396.268

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “I.S.P.C.F. - Institutul de Studii si Proiectări Căi Ferate” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “I.S.P.C.F. - Institutul de Studii si Proiectări Căi Ferate” - S.A. Bucuresti,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “I.S.P.C.F. - Institutul de Studii si Proiectări Căi Ferate” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J 40/248/1992, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 12 iulie 2004.

Nr. 29.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Sere Brasov” - S.A. Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Sere Brasov” - S.A. Brasov,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Sere Brasov” - S.A. Brasov, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Brasov, Str. Ciobanului nr. 13, judetul Brasov, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J8/2012/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico- financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate, care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificate de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Urscahe

 

Bucuresti, 13 iulie 2004.

Nr. 30.