MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 690         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 iulie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

53. - Ordonantă pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasă, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România si din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

55. - Ordonantă privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuintei

 

1.177. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Hunedoara

 

1.178. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si reparat case, pentru populatia din judetele Arges, Bacău, Buzău, Hunedoara si Vrancea, afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 11-28 iulie 2004

 

1.179. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale

 

1.180. - Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de deplasările efectuate în tările Uniunii Europene de către doamna Corina Coman, detasată de Guvernul Republicii Franceze în calitate de consilier de stat al primului-ministru

 

1.181. - Hotărâre pentru aprobarea finantării, pe perioada iulie-septembrie 2004, a proiectului “Corespondentii Televiziunii Române în străinătate”, din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

1.182. - Hotărâre privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

16. - Circulară privind perceperea de comisioane pentru operatiunile efectuate prin contul curent general al Trezoreriei Statului

 

17. - Circulară privind comisioanele percepute de către Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor în valută

 

314. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit UNIREA BĂRCĂNESTI OC

 

315. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CĂPRIOARA BUSTENI OC

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasă, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România si din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist,

precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Termenul de intrare în vigoare a prevederilor art. 38 lit. h) din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2005.

Art. 2. - Termenul de intrare în vigoare a prevederilor art. 44 lit. i) din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasă, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2005.

Art. 3. - Termenul de intrare în vigoare a prevederilor art. 37 lit. h) din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2005.

Art. 4. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 53.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuintei

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.      Capitolul II “Ajutoare pentru încălzirea locuintei” va avea următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL II

Ajutoare pentru încălzirea locuintei

SECTIUNEA 1

Conditii de acordare si cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuintei

 

Art. 5. - (1) Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar după cum urmează:

a) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 1.000.000 lei li se acordă o sumă de 1.855.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 770.000 lei în situatia în care ajutorul se acordă pe o perioadă de 12 luni;

b) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.000.001 lei si 1.330.000 lei li se acordă o sumă de 1.210.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 505.000 lei în situatia în care ajutorul se acordă pe o perioadă de 12 luni;

c) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.330.001 lei si 1.660.000 lei li se acordă o sumă de 810.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 335.000 lei în situatia în care ajutorul se acordă pe o perioadă de 12 luni;

d) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.660.001 lei si 2.000.000 lei li se acordă o sumă de 540.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 225.000 lei în situatia în care ajutorul se acordă pe o perioadă de 12 luni;

e) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 2.000.001 lei si 2.330.000 lei li se acordă o sumă de 405.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 170.000 lei în situatia în care ajutorul se acordă pe o perioadă de 12 luni;

f) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 2.330.001 lei si 2.800.000 lei li se acordă o sumă de 270.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 115.000 lei în situatia în care ajutorul se acordă pe o perioadă de 12 luni.

(2) Pentru familiile si persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuintei se majorează cu 20% din valoarea acestuia.

(3) Ajutoarele pentru încălzirea locuintei se acordă pe o perioadă de 12 luni în situatia în care beneficiarii au optat pentru facturare în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a).

(4) Ajutoarele pentru încălzirea locuintei se acordă pe o perioadă de 5 luni în situatia în care beneficiarii au optat pentru facturare în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) si c).

Art. 6. - (1) Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuintei pe perioada sezonului rece, în lunile noiembrie si decembrie 2004, după cum urmează:

a) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 1.000.000 lei li se acordă o sumă de 1.010.000 lei;

b) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.000.001 lei si 1.330.000 lei li se acordă o sumă de 610.000 lei;

c) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.330.001 lei si 1.660.000 lei li se acordă o sumă de 445.000 lei;

d) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.660.001 lei si 2.000.000 lei li se acordă o sumă de 320.000 lei;

e) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 2.000.001 lei si 2.330.000 lei li se acordă o sumă de 255.000 lei;

f) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 2.330.001 lei si 2.800.000 lei li se acordă o sumă de 125.000 lei.

(2) Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuintei pe perioada sezonului rece, în lunile ianuarie, februarie si martie 2005, după cum urmează:

a) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 1.000.000 lei li se acordă o sumă de 1.200.000 lei;

b) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.000.001 lei si 1.330.000 lei li se acordă o sumă de 725.000 lei;

c) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.330.001 lei si 1.660.000 lei li se acordă o sumă de 530.000 lei;

d) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.660.001 lei si 2.000.000 lei li se acordă o sumă de 380.000 lei;

e) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 2.000.001 si 2.330.000 lei li se acordă o sumă de 305.000 lei;

f) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 2.330.001 lei si 2.800.000 lei li se acordă o sumă de 150.000 lei.

Art. 7. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă în cuantumurile prevăzute la art. 5 alin. (1) si (2), dar nu mai mult decât cheltuielile cu energia termică utilizată în scopul încălzirii locuintei si preparării apei calde.

(2) Ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă în cuantumurile prevăzute la art. 6, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau, după caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită în perioada sezonului rece.

Art. 8. - Familiile si persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social în conditiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, si care utilizează pentru încălzirea locuintei lemne, cărbuni si combustibili petrolieri beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuintei, în perioada sezonului rece, în sumă de 430.000 lei lunar.

Art. 9. - (1) În sensul art. 5 si 6, prin familie se întelege sotul, sotia si alte persoane care au acelasi domiciliu sau resedintă ori care locuiesc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil si sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întretinerea locuintei.

(2) Prin persoană singură se întelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuieste si se gospodăreste singură.

Art. 10. - (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei, precum si nivelul acestuia se corectează în functie de evolutia preturilor si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Ajutoarele pentru încălzirea locuintei, acordate în conditiile prezentei ordonante de urgentă, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi si obligatii.

Art. 11. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin sezon rece se întelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului următor, iar perioada de 12 luni reprezintă anul calendaristic.

Art. 12. - Ajutorul pentru încălzirea locuintei pentru familiile si persoanele singure care utilizează energie termică furnizată în sistem centralizat sau gaze naturale se acordă sub formă de bonuri valorice.

Art. 13. - (1) Bonurile valorice sunt documente cu regim special, care se emit de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si se distribuie titularilor de ajutor pentru încălzirea locuintei prin directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii teritoriale.

(2) Tipărirea bonurilor valorice se va face potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale «Imprimeria Natională» - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Bonurile valorice sunt de culoare maro pentru energia termică furnizată în sistem centralizat si de culoare albastră pentru gaze naturale, sunt prevăzute cu elemente de securizare si au tipărite cuantumurile ajutoarelor prevăzute la art. 5 si 6.

(4) Modelul bonurilor valorice este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modul de stabilire si de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei cu energie termică furnizată în sistem centralizat sau cu gaze naturale

 

Art. 14. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă pe bază de cerere, însotită de declaratia pe propria răspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia.

(2) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuintei este persoana care a completat cererea, iar beneficiarul este familia sau persoana singură prevăzută la art. 9.

(3) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuintei este proprietarul locuintei sau titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major si legal împuternicit de către proprietarul locuintei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Art. 15. - (1) Până la data de 31 august a fiecărui an, furnizorii de energie termică în sistem centralizat si de gaze naturale au obligatia să transmită directiilor teritoriale lista titularilor de contracte de furnizare a energiei termice în sistem centralizat si a gazelor naturale din rândul populatiei, precum si lista beneficiarilor de ajutoare pentru încălzirea locuintei din sezonul rece anterior.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) primarii au obligatia să transmită directiilor teritoriale lista beneficiarilor de ajutor social în conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, care utilizează pentru încălzirea locuintei energia termică furnizată în sistem centralizat.

Art. 16. - (1) Formularele tipizate continând cererile si declaratiile pe propria răspundere se transmit de către directiile teritoriale titularilor de contracte de furnizare a energiei termice în sistem centralizat si a gazelor naturale, respectiv consumatorilor individuali sau asociatiilor de proprietari/chiriasi, după caz, până la data de 15 septembrie a fiecărui an.

(2) Formularele tipizate de cerere si declaratie pe propria răspundere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Formularele tipizate de cerere si declaratie pe propria răspundere sunt însotite si de procedura de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei.

Art. 161. - Familiile si persoanele singure care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 5 si 6 transmit directiei teritoriale în a cărei rază teritorială se află locuinta de domiciliu sau de resedintă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an, individual, prin asociatiile de proprietari/chiriasi, prin postă sau prin posta electronică, cu confirmare de primire, cererile si declaratiile pe propria răspundere completate.

Art. 162. - (1) Cererea pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei se aprobă sau se respinge prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale.

(2) Prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale de aprobare a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei se stabileste si cuantumul lunar al acestuia.

(3) Aprobarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei se face pentru toată perioada sezonului rece.

(4) În situatia în care familiile si persoanele singure îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 5 si 6 pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei se face începând cu luna depunerii cererii.

Art. 163. - (1) Până la data de 31 octombrie a fiecărui an, decizia prevăzută la art. 162 alin. (2) se transmite titularilor de ajutor pentru încălzirea locuintei, însotită de bonurile valorice reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuintei aprobat pentru perioada sezonului rece.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) directiile teritoriale vor comunica solicitantilor care nu îndeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei decizia directorului executiv al directiei teritoriale privind respingerea cererii.

(3) În termenul prevăzut la alin. (1) directiile teritoriale vor transmite furnizorilor de energie termică în sistem centralizat si de gaze naturale, precum si asociatiilor de proprietari/chiriasi situatia centralizatoare privind titularii ajutoarelor si sumele aprobate cu acest titlu, în conditiile art. 5 si 6.

Art. 164. - (1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuintei sunt obligati să comunice directiilor teritoriale orice modificare intervenită în componenta familiei si a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

(2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea la directia teritorială a unui nou formular de cerere si declaratie pe propria răspundere.

(3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1), directorii executivi ai directiilor teritoriale vor emite noi decizii privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuintei sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor.

(4) Directiile teritoriale vor transmite titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuintei deciziile prevăzute la alin. (3), în termen de 10 zile de la data comunicării modificărilor prevăzute la alin. (1).

(5) Modificarea cuantumului sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei se face începând cu luna următoare comunicării de către titulari a modificărilor prevăzute la alin. (1).

(6) În termenul prevăzut la alin. (4) directiile teritoriale vor transmite furnizorilor de energie termică în sistem centralizat si de gaze naturale, precum si asociatiilor de proprietari/chiriasi situatia privind modificarea cuantumului sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor.

Art. 165. - Lunar, furnizorii de energie termică în sistem centralizat si de gaze naturale transmit consumatorilor individuali, titulari de contracte, facturile reprezentând consumul de energie termică sau de gaze naturale si, după caz, suma de plată calculată ca diferentă între contravaloarea consumului si ajutorul pentru încălzirea locuintei aprobat de directia teritorială.

Art. 166. - (1) Lunar, furnizorii de energie termică în sistem centralizat si de gaze naturale transmit asociatiilor de proprietari/chiriasi, titulare de contracte de furnizare a energiei termice în sistem centralizat si a gazelor naturale, factura reprezentând consumul la nivelul asociatiei de proprietari/chiriasi, însotită de un borderou cuprinzând consumatorii din cadrul asociatiei si ajutoarele aprobate pentru acestia de către directia teritorială.

(2) Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii, asociatiile de proprietari/chiriasi au obligatia de a defalca cheltuielile privind energia termică furnizată în sistem centralizat sau gazele naturale, pe consumatori individuali, si de a completa borderoul transmis de furnizori cu sumele de plată calculate ca diferentă între contravaloarea consumului si ajutorul pentru încălzirea locuintei stabilit în conditiile art. 7.

(3) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat si de gaze naturale au obligatia să preia de la asociatiile de proprietari/chiriasi borderoul prevăzut la alin. (2).

Art. 167. - Ajutorul pentru încălzirea locuintei este calculat pe baza facturilor, după cum urmează:

a) la nivelul prevăzut de art. 5 si 6, dacă suma rezultată din factură este mai mare sau egală cu acest nivel;

b) la nivelul din factură, dacă acesta este mai mic decât cel prevăzut la art. 5 si 6.

Art. 168. - (1) Suma reprezentând contravaloarea facturilor emise de furnizori pentru consumul de energie termică sau de gaze naturale se achită de către titularul de contract de furnizare a energiei termice în sistem centralizat si a gazelor naturale cu bonuri valorice si, după caz, în numerar.

(2) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat si de gaze naturale au obligatia să accepte plata facturilor sub forma prevăzută la alin. (1).

Art. 169. - (1) Lunar, pe baza facturilor prevăzute la art. 165 si a borderoului mentionat la art. 166 alin. (2), furnizorii întocmesc situatia centralizatoare privind sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuintei, pe care o transmit directiei teritoriale însotită de bonurile valorice.

(2) Situatia prevăzută la alin. (1) reprezintă document de plată pe baza căruia directiile teritoriale achită sumele solicitate de furnizori.

(3) Pentru consumatorii individuali sau asociatiile de proprietari/chiriasi, titulare de contracte de furnizare a energiei termice în sistem centralizat sau a gazelor naturale, sumele cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuintei sunt solicitate de furnizori după cum urmează:

a) la valoarea nominală a bonurilor valorice, în cazul în care suma facturată reprezentând contravaloarea consumului efectiv este mai mare sau egală cu ajutorul;

b) la nivelul sumei facturate reprezentând contravaloarea consumului efectiv, în cazul în care aceasta este mai mică decât valoarea nominală a bonurilor valorice.

Art. 1610. - Sumele în numerar reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuintei, aferente consumului de energie termică sau de gaze naturale, plătite direct de titularii de contract de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, subventiile achitate furnizorilor de energie termică de către autoritătile administratiei publice locale, precum si ajutoarele pentru încălzirea locuintei, achitate de directiile teritoriale, se vor colecta în conturile de tip ESCROW, deschise la bănci de către distribuitorii si producătorii de energie termică sau de gaze naturale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Modul de stabilire si de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

 

Art. 1611. - (1) Până la data de 30 septembrie a fiecărui an, primarii au obligatia să întocmească lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuintei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentatiei depuse la stabilirea ajutorului social.

(2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), primarii emit dispozitiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei, pe care le transmit titularilor de ajutor social până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

Art. 1612. - (1) Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuintei se stabileste o singură dată pentru toată perioada sezonului rece.

(2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuintei, prevăzut la art. 8, se efectuează integral, o singură dată, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece.

(3) Data plătii ajutorului pentru încălzirea locuintei si modalitatea de plată a acestuia se stabilesc de către primar prin dispozitie care se aduce la cunostintă titularilor.

Art. 1613. - (1) Familiile si persoanele singure pentru care dreptul la ajutorul social este stabilit în cursul lunilor octombrie si noiembrie ale fiecărui an au dreptul la ajutor pentru încălzirea locuintei pentru toată perioada sezonului rece.

(2) În cazul familiilor si persoanelor singure pentru care s-a stabilit dreptul la ajutor social după data de 30 noiembrie a fiecărui an, ajutorul pentru încălzirea locuintei, prevăzut la art. 8, se acordă începând cu luna în care s-a stabilit dreptul la ajutor social.

(3) Dispozitia primarului de stabilire a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei în situatiile prevăzute la alin. (1) si (2) se comunică titularului o dată cu dispozitia privind stabilirea dreptului la ajutorul social.

Art. 1614. - Plata ajutorului pentru încălzirea locuintei, stabilit în conditiile art. 1613, se efectuează integral, o singură dată, pentru toată perioada aprobată, în termen de 15 zile de la data stabilirii dreptului.

Art. 1615. - Pentru familiile si persoanele singure cărora le încetează dreptul la ajutor social pe parcursul sezonului rece, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuintei încetează în luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în conditiile legii.

 

SECTUNEA a 4-a

Finantare, verificare si monitorizare

 

Art. 1616. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuintei, prevăzut la art. 5 si 6, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Cheltuielile privind tipărirea bonurilor valorice, a celorlalte formulare prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, cheltuielile de transmitere a acestora si orice alte cheltuieli ocazionate de acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuintei cu energie termică în sistem centralizat si cu gaze naturale, precum si cheltuielile legate de informarea populatiei cu privire la drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 1617. - Fondurile necesare plătii ajutoarelor pentru încălzirea locuintei, prevăzute la art. 8, precum si pentru cheltuielile administrative se asigură din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

Art. 1618. - (1) Pentru verificarea veridicitătii datelor înscrise în declaratiile pe propria răspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, directorii executivi ai directiilor teritoriale pot dispune, după stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei, efectuarea prin sondaj de anchete sociale.

(2) În situatia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuintei refuză să furnizeze informatiile si documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuintei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în conditiile legii.

Art. 1619. - (1) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei monitorizează aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei.

(2) La solicitarea directiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică si de gaze naturale, celelalte institutii implicate, precum si asociatiile de proprietari/chiriasi au obligatia de a furniza date si informatii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă.”

2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 15, art. 164 alin. (1), art. 166 alin. (2) si (3), art. 168 alin. (2), art. 169 alin. (1) si (3), art. 1611, art. 1612, art. 1613, art. 1614 si ale art. 1619 alin. (2) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Încasarea de către furnizorii de energie termică a sumelor de la titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum si a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele tip ESCROW constituie contraventie si se sanctionează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, ale Ministerului Finantelor Publice si ale autoritătii administratiei publice locale.”

3. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare, se completează cu anexa la prezenta ordonantă.

Art. II. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Economiei si Comertului vor elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia din urmă prin lege de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministru de stat,

ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 55.

 

ANEXĂ1)

 

Pagina 1

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 6,5 miliarde lei, pentru judetul Hunedoara, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al orasului Petrila, pentru asigurarea continuării lucrărilor la obiectivul de investitii “Retele de distributie gaze naturale presiune redusă, bransamente si instalatii interioare la blocurile de locuinte din orasul Petrila”, judetul Hunedoara.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 1.177.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si reparat case, pentru populatia din judetele Arges, Bacău, Buzău, Hunedoara si Vrancea, afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 11-28 iulie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 8,7 miliarde lei, familiilor din judetele Arges (800 milioane lei), Bacău (3.800 milioane lei), Buzău (50 milioane lei), Hunedoara (3.400 milioane lei) si Vrancea (650 milioane lei), afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 11-28 iulie 2004, constând în materiale de constructii si reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse”, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de prefecturile judetelor Arges, Bacău, Buzău, Hunedoara si Vrancea.

(2) Reîntregirea stocurilor cu cantitătile acordate conform anexei se va face în anul 2004, finantarea fiind asigurată din bugetul aprobat Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de fiecare prefectură se va efectua în regim de urgentă cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace auto ale unor societăti comerciale angajate de acestea, precum si pe calea ferată, prin grija Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - S.A.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se va face de prefecturile judetelor Arges, Bacău, Buzău, Hunedoara si Vrancea, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Prefecturile judetelor Arges, Bacău, Buzău, Hunedoara si Vrancea vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea produselor prevăzute la alin. (1) vor fi păstrate la sediul prefecturilor judetelor Arges, Bacău, Buzău, Hunedoara si Vrancea, în vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

Art. 5. - (1) Se aprobă acumularea, în regim de urgentă, a cantitătilor de 24.000 m2 carton bitumat, în limita sumei de 720 milioane lei, în cadrul programului de acumulări produse rezerve de stat, sectiunea “Reîntregire stocuri”, cu finantare din veniturile proprii ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 1.178.

 

ANEXĂ

 

LISTA PRODUSELOR

care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru populatia afectată de fenomenele meteorologice produse în perioada 11-28 iulie 2004

 

Produsul

U.M.

Cantităti

judetul Arges

judetul Bacău

judetul Buzău

judetul Hunedoara

judetul Vrancea

Ciment

t

169,75

160

2

168

35

Cherestea răsinoase

m3

 

80

4

165

40

Cherestea foioase

m3

 

80

 

30

 

Lemn rotund

m3

 

48

 

50

10

Coame

buc.

 

 

100

 

 

Cărămidă

buc.

 

 

 

1.042

7.600

Tigle

buc.

 

 

1.300

50.000

 

Var

t

39,5

48

 

44,5

2

Carton bitumat

m2

 

 

 

24.000

 

Otel beton

t

 

32

 

5

3

B.C.A.

m3

 

480

 

 

100

Geam

m2

 

320

 

 

 

Tablă zincată

t

0,8

7,68

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 20 aprilie 2004, se modifică si completează după cum urmează:

1. Punctul 12 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“12. Organismele intermediare sunt institutiile desemnate de autoritătile de management, care, prin delegare de atributii de la acestea si/sau de la autoritătile de plată, implementează măsurile din programele operationale si asigură realizarea proiectelor finantate din Fondul de coeziune. Delegarea de atributii către organismul intermediar si reglementarea mecanismelor de coordonare si control ale acestuia de către autoritatea care deleagă se fac pe bază contractuală. Autoritătile de management si/sau autoritătile de plată rămân responsabile pentru îndeplinirea corespunzătoare a atributiilor delegate, precum si a operatiunilor finantate prin instrumentele structurale;”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Se desemnează Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru infrastructura de transport, având responsabilitatea managementului, implementării si gestionării asistentei financiare alocate acestui program.”

3. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

“Art. 101. - Se desemnează Ministerul Finantelor Publice ca autoritate de management pentru Programul operational asistentă tehnică, având responsabilitatea managementului, gestionării si implementării asistentei financiare alocate acestui program.”

4. După articolul 11 se introduc cinci noi articole, articolele 111, 112, 113, 114 si 115, cu următorul cuprins:

“Art. 111. - Se desemnează agentiile de dezvoltare regională pentru îndeplinirea functiei de organism intermediar pentru programul operational regional.

Art. 112. - Se desemnează Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Economiei si Comertului - directia de specialitate cu profil energetic, pentru îndeplinirea functiei de organism intermediar în cadrul programului operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice.

Art. 113. - Se desemnează agentiile regionale de protectie a mediului pentru îndeplinirea functiei de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu.

Art. 114. - Se desemnează Ministerul Educatiei si Cercetării si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă pentru îndeplinirea functiei de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.

Art. 115. - Se desemnează Agentia SAPARD si Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol pentru îndeplinirea functiei de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru agricultură, dezvoltare rurală si pescuit.”

Art. II. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, institutiile desemnate ca organisme intermediare propun modificarea si completarea actelor normative privind atributiile, organizarea si functionarea acestora, care vor fi aprobate prin hotărâri ale Guvernului sau prin legi, după caz.

Art. IV. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Guvernul, la propunerea ministerelor implicate, va aproba modificarea si completarea corespunzătoare a următoarelor acte normative:

a) Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 1.179.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de deplasările efectuate în tările Uniunii Europene de către doamna Corina Coman, detasată de Guvernul Republicii Franceze în calitate de consilier de stat al primului-ministru

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea cheltuielilor ocazionate de deplasările efectuate în tările Uniunii Europene, în interes de serviciu, de către doamna Corina Coman, detasată de Guvernul Republicii Franceze în calitate de consilier de stat al primului-ministru, cu misiunea de a coordona activitatea Secretariatului Permanent pentru Afaceri Europene, pe perioada 31 iulie 2004-31 decembrie 2004.

Art. 2. - Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate în tările Uniunii Europene în interes de serviciu, de către doamna Corina Coman, respectiv transport, cazare si diurnă, se suportă din bugetul Cancelariei Primului-Ministru, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Vasile Rusu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 1.180.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării, pe perioada iulie-septembrie 2004, a proiectului “Corespondentii Televiziunii Române în străinătate”, din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. a) si b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea, pe perioada iulie-septembrie 2004, a proiectului “Corespondentii Televiziunii Române în străinătate”.

Art. 2. - Finantarea proiectului în conditiile prevăzute la art. 1, aprobat de Consiliul interministerial pentru imagine externă prin Hotărârea nr. 17 din 29 iulie 2004, se asigură prin suplimentarea bugetului Societătii Române de Televiziune cu suma de 3,968 miliarde lei si prin diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Societătii Române de Televiziune si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 30 octombrie 2004.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Societătii Române de Televiziune pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu,

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 1.181.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se exceptează temporar de la plata taxelor vamale de import, începând cu data de 1 august 2004, produsele ce se încadrează la codurile tarifare 7228.30.41 si 7228.30.49, cuprinse în Legea nr. 608/2003 pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora.

Art. 2. - Exceptarea de la plata taxelor vamale de import este valabilă până la data de 31 decembrie 2004 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 1.182

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind perceperea de comisioane pentru operatiunile efectuate prin contul curent general al Trezoreriei Statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 si 28 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. 1. - Pentru orice operatiune de încasări si plăti în lei, cu si fără numerar, prestată de Banca Natională a României, prin contul curent general al Trezoreriei Statului deschis în evidentele sale, se aplică comisioane potrivit legii.

Art. 2. - Comisioanele încasate de Banca Natională a României, pentru operatiunile de încasări si plăti, cu si fără numerar, pot fi în sumă fixă sau procentuală.

Art. 3. - Comisioanele percepute pentru operatiunile de încasări si plăti cu numerar ale Trezoreriei Statului efectuate prin casieriile sucursalelor Băncii Nationale a României sunt cele prevăzute în Ordinul Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind aplicarea unor comisioane pentru operatiunile de încasări si plăti cu numerar, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Comisioanele percepute de Banca Natională a României institutiilor de credit se aplică în mod corespunzător si pentru operatiunile de încasări si plăti fără numerar ale Trezoreriei Statului si sunt cele prevăzute în Circulara nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Natională a României pentru serviciile de plăti fără numerar, cu modificările si completările ulterioare, si în Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Comisioanele percepute de Banca Natională a României pentru plătile intertrezorerii sunt în sumă de 11.000 lei pentru fiecare plată.

Art. 6. - Prezenta circulară intră în vigoare la data de 30 iulie 2004, dată de la care orice prevederi contrare se abrogă.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 27 iulie 2004.

Nr. 16.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind comisioanele percepute de către Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor în valută

 

Având în vedere prevederile art. 21 si 28 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. 1. - Pentru operatiunile în valută efectuate de Banca Natională a României în conturile deschise în evidentele sale, cu exceptia conturilor având ca titulari Comisia Europeană si organisme internationale, se stabilesc si se încasează comisioane.

Art. 2. - Încasarea comisioanelor se face de către Banca Natională a României la data decontării operatiunilor în valută.

Art. 3. - Nivelul comisioanelor încasate de Banca Natională a României pentru operatiunile în valută este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta circulară.

Art. 4. - La comisioanele percepute de Banca Natională a României se adaugă si comisioanele percepute de băncile externe de corespondent.

Art. 5. - Prezenta circulară intră în vigoare începând cu data de 30 iulie 2004.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 27 iulie 2004.

Nr. 17.

 

ANEXĂ

 

COMISIOANE

percepute de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor în valută

 

Denumirea operatiunii

Nivelul comisionului

I. Servicii de bază:

 

1. Operatiuni de încasări si plăti în conturile titularilor de conturi în valută deschise la Banca Natională a României:

 

- pe operatiune

150.000 lei + 150.000 lei/mesaj swift

2. Operatiuni de schimb valutar în conturile în valută ale Ministerului Finantelor Publice

 

- pe operatiune

150.000 lei

3. Plăti externe efectuate de la rezerva valutară a statului:

 

a) pe operatiune

-

b) comision pe mesaj swift

150.000 lei

II. Servicii adiacente:

 

4. Anulare/amendare operatiuni prevăzute la:

 

- pct. 13

1.000.000 lei

5. Deschideri/închideri conturi LORO în valută

500.000 lei

6. Servicii de confirmare pe fax a efectuării operatiunilor

10.000 lei/pagină

7. Eliberarea extraselor de cont pentru titularii de conturi

25.000.000 lei/anual în valută

III. Alte servicii la cerere:

 

8. Orice solicitare adresată Băncii Nationale a României privind remiterea unor duplicate ale documentelor de decontare

20.000 lei/pagină

40.000 lei/pagină pentru documente mai vechi de un an

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit UNIREA BĂRCĂNESTI OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit UNIREA BĂRCĂNESTI OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0409 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit UNIREA BĂRCĂNESTI OC, cu sediul in com. Barcanesti, Bl. A8, Ap. 10, judetul Prahova, numar de ordine in Registrul Comertului J29-410/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Flamura Ploiesti, Unirea Barcanesti, Caprioara Busteni, Podgoria Valea Calugareasca, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit UNIREA BĂRCĂNESTI OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Flamura Ploiesti, Unirea Barcanesti, Caprioara Busteni, Podgoria Valea Calugareasca.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit UNIREA BĂRCĂNESTI OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Flamura Ploiesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 314.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CĂPRIOARA BUSTENI OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CĂPRIOARA BUSTENI OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0409 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit CĂPRIOARA BUSTENI OC, cu sediul in com. Busteni, nr. 67, judetul Prahova, numar de ordine in Registrul Comertului J29-651/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Flamura Ploiesti, Unirea Barcanesti, Caprioara Busteni, Podgoria Valea Calugareasca, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit CĂPRIOARA BUSTENI OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Flamura Ploiesti, Unirea Barcanesti, Caprioara Busteni, Podgoria Valea Calugareasca.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit CĂPRIOARA BUSTENI OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Flamura Ploiesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 315.