MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 491         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 1 iunie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

812. - Hotărâre privind schimbarea destinatiei sumei de 10 miliarde lei, aprobată Agentiei Nationale pentru Sport prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

813. - Hotărâre pentru completarea art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

814. - Hotărâre privind finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea celei de-a 7-a Conferinte Bienale a Colegiului de Justitie Penală “John Jay” din cadrul Universitătii New York, Bucuresti, 6-10 iunie 2004, din bugetele aprobate Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Justitiei pe anul 2004

 

815. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

816. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 685/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004 Universitătii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti pentru finalizarea lucrărilor de executie la obiectivul de investitii “Cămin  studentesc”

 

821. - Hotărâre privind aprobarea finantării din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2004 a unor obiective de investitii, consolidări si reabilitări de imobile din învătământul preuniversitar, precum si pentru construirea de cămine studentesti si spatii din învătământul universitar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinatiei sumei de 10 miliarde lei, aprobată Agentiei Nationale pentru Sport prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Suma de 10 miliarde lei aprobată Agentiei Nationale pentru Sport prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2004 privind suplimentarea bugetului

Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Agentia Natională pentru Sport, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 17 martie 2004, se utilizează pentru reabilitarea si modernizarea Patinoarului artificial descoperit din Târgu Mures.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Constantin Diaconu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 812.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 18 din Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Seful Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană beneficiază, pe perioada cât se află în interesul serviciului în tară pentru participarea la lucrările Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, de salariul în valută la misiune si de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b).”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 813.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea celei de-a 7-a Conferinte Bienale a Colegiului de Justitie Penală “John Jay” din cadrul Universitătii New York, Bucuresti, 6-10 iunie 2004, din bugetele aprobate Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Justitiei pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea celei de-a 7-a Conferinte Bienale a Colegiului de Justitie Penală “John Jay” din cadrul Universitătii New York, Bucuresti, 6-10 iunie 2004.

Art. 2. - Cheltuielile aferente organizării conferintei prevăzute la art. 1, în sumă totală de 3.170.480.000 lei, se asigură din bugetele aprobate Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Justitiei pe anul 2004, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 814.


*) Anexa se comunică Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Justitiei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 20,5 miliarde lei pentru executarea de lucrări la Muzeul National de Artă Contemporană al României.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, la capitolul “Autorităti publice” titlul “Cheltuieli de capital”.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004, inclusiv în fisele obiectivelor de investitii, anexe la bugetul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 815.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 685/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004 Universitătii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti pentru finalizarea lucrărilor de executie la obiectivul de investitii “Cămin studentesc”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 685/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004 Universitătii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti pentru finalizarea lucrărilor de executie la obiectivul de investitii “Cămin studentesc”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 12 mai 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 816.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2004 a unor obiective de investitii, consolidări si reabilitări de imobile din învătământul preuniversitar, precum si pentru construirea de cămine studentesti si spatii din învătământul universitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 167 alin. (6) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al anexei nr. 3/23/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă finantarea în anul 2004, din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, a unor obiective de investitii, consolidări si reabilitări de imobile din învătământul preuniversitar, precum si pentru construirea de cămine studentesti si spatii din învătământul universitar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 821.

 

ANEXĂ*)