MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 556         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

234. - Lege pentru înfiintarea satului Dămileni prin reorganizarea comunei Cristinesti, judetul Botosani

 

412. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea satului Dămileni prin reorganizarea comunei Cristinesti, judetul Botosani

 

235. - Lege pentru înfiintarea satului Slobozia prin reorganizarea comunei Cordăreni, judetul Botosani

 

413. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea satului Slobozia prin reorganizarea comunei Cordăreni, judetul Botosani

 

236. - Lege pentru înfiintarea satelor Baseu si Vatra prin reorganizarea comunei Hudesti, judetul Botosani

 

414. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea satelor Baseu si Vatra prin reorganizarea comunei Hudesti, judetul Botosani

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

869. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 30 ianuarie 2004 si la Paris la 22 martie 2004 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999

 

870. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui sector de drum de interes local, prin prelungirea traseului DC7-DJ710B Sultanu, situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Visinesti, judetul Dâmbovita

 

876. - Hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani

 

880. - Hotărâre privind finantarea si functionarea componentei române a Comisiei româno-ruse pentru studierea problemelor izvorâte din istoria relatiilor bilaterale, inclusiv problema Tezaurului României, depus la Moscova în timpul primului război mondial

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea satului Dămileni prin reorganizarea comunei Cristinesti, judetul Botosani

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează satul Dămileni prin reorganizarea satului Cristinesti, comuna Cristinesti, judetul Botosani.

(2) Comuna Cristinesti are în componentă satele Cristinesti, Baranca, Dămileni, Dragalina, Fundu Hertii si Poiana. Resedinta comunei Cristinesti rămâne în satul Cristinesti.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 iunie 2004.

Nr. 234.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea satului Dămileni prin reorganizarea comunei Cristinesti, judetul Botosani

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea satului Dămileni prin reorganizarea comunei Cristinesti, judetul Botosani, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 iunie 2004.

Nr. 412.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea satului Slobozia prin reorganizarea comunei Cordăreni, judetul Botosani

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează satul Slobozia prin reorganizarea satului Cordăreni, comuna Cordăreni, judetul Botosani.

(2) Comuna Cordăreni are în componentă satele Cordăreni, Grivita si Slobozia. Resedinta comunei Cordăreni rămâne în satul Cordăreni.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 iunie 2004.

Nr. 235.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea satului Slobozia prin reorganizarea comunei Cordăreni, judetul Botosani

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea satului Slobozia prin reorganizarea comunei Cordăreni, judetul Botosani, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 iunie 2004.

Nr. 413.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea satelor Baseu si Vatra prin reorganizarea comunei Hudesti, judetul Botosani

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează satele Baseu si Vatra prin reorganizarea satelor Mlenăuti si Hudesti, comuna Hudesti, judetul Botosani.

(2) Comuna Hudesti are în componentă satele Hudesti, Alba, Baranca, Baseu, Mlenăuti si Vatra. Resedinta comunei Hudesti rămâne în satul Hudesti.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 iunie 2004.

Nr. 236.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea satelor Baseu si Vatra prin reorganizarea comunei Hudesti, judetul Botosani

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea satelor Baseu si Vatra prin reorganizarea comunei Hudesti, judetul Botosani, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 iunie 2004.

Nr. 414.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 30 ianuarie 2004 si la Paris la 22 martie 2004 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 30 ianuarie 2004 si la Paris la 22 martie 2004 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, devenit ulterior Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 72/1999, aprobat prin Legea nr. 55/2000, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 869.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

Către: Domnul Raphael Alomar

Guvernatorul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei

De la: Enache Jiru

Secretar de stat

Ref.: Împrumut nr. 1310 (1998) - Spitalul Gura Ocnitei

Data: 30 ianuarie 2004

Stimate domn,

În ceea ce priveste Acordul de împrumut mentionat mai sus, am dori să aducem în atentia dumneavoastră unele probleme apărute pe parcursul implementării proiectului:

În concordantă cu anexa nr. 1 - Sinteza proiectului - la Acordul de împrumut individual, proiectul ar fi trebuit finalizat la 30 decembrie 2003, în conformitate cu ultimul amendament la Acordul-cadru de împrumut.

Pe parcursul derulării lucrărilor au fost unele mici modificări tehnice care au condus la unele modificări în programul lucrărilor. Până acum proiectul este finalizat în proportie de 86,10%.

Datorită acestor modificări, pentru a se putea asigura timpul necesar finalizării proiectului, este necesară o extindere a proiectului până la 31 iulie 2004.

Având în vedere schimbările privind solutiile tehnice, există unele modificări între sumele pe componente.

În acest sens, sumele pe componente vor fi realocate după cum urmează:

1. Suma de la componenta “Planificarea si managementul proiectului” va scădea de la 398.719 dolari S.U.A. la 271.119 dolari S.U.A.

2. Suma de la componenta “Pregătirea amplasamentului” va creste de la 462.279 dolari S.U.A. la 470.093 dolari S.U.A.

3. Suma de la componenta “Clădiri” va creste de la 3.744.591 dolari S.U.A. la 3.793.047 dolari S.U.A.

4. Suma de la componenta “Infrastructura” va creste de la 736.626 dolari S.U.A. la 807.956 dolari S.U.A.

5. Suma de la componenta “Cheltuieli neprevăzute si contingente” nu se va schimba.

Costul total al proiectului rămâne acelasi: 5.532.665 dolari S.U.A.

În acest sens, vă rugăm respectuos să fiti de acord cu modificările anexei nr. 1 “Sinteza proiectului - acord de împrumut individual”, la acordul de împrumut, care va avea continutul prezentat în anexă.

În speranta că solicitarea noastră se va bucura de sprijinul si întelegerea dumneavoastră, asteptăm cât mai curând posibil răspunsul dumneavoastră.

Al dumneavoastră sincer,

 

Enache Jiru,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

la Acordul-cadru de împrumut

 

SINTEZA PROIECTULUI

Acord de împrumut individual

 

Fond/Proiect

1310 (1998)

Beneficiar

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocnitei-Ochiuri

Împrumutat

România

Aprobat de către consiliul de administratie

28 ianuarie 1999

Suma aprobată

1.670.000 USD

Domeniul

Sănătate

Lucrări planificate

Extinderea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocnitei-Ochiuri:

1) Construirea a 6 noi clădiri: 4 clădiri pentru spitalizare; o clădire de izolare; o clădire cuprinzând bucătării, cantină, bibliotecă, cameră de recreere, sală de gimnastică, 4 cabinete medicale, o unitate de radiologie, un laborator medical, săli de asteptare, un cabinet stomatologic si un atelier de ergoterapie

2) Construirea a 5 locuinte de serviciu

Localizarea

Gura Ocnitei, judetul Dâmbovita

Costul total estimat

al proiectului

Estimat initial la aprobarea proiectului - 3.340.000 USD

Estimat în actul aditional până la finalizarea proiectului - 5.532.665 USD

Costul distribuit

pe componente

Planificarea si managementul proiectului

Pregătirea amplasamentului

Clădiri

Infrastructură

Cheltuieli neprevăzute si contingente

TOTAL (exclusiv T.V.A)

271.119 USD

470.093 USD

3.793.047 USD

807.956 USD

190.450 USD

5.532.665 USD

4,9%

8,5%

68,6%

14,6%

3,4%

100,0%

Planul de  finantare estimat

Împrumut BDCE: 30%, Împrumutat (inclusiv contributia autoritătilor locale): 70%

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

TOTAL

 

BDCE

Impr.

TOTAL

-

609.380

609.380

556.700

516.457

1.073.157

527.000

442.965

969.965

-

308.506

308.506

-

-

-

419.578

1.383.540

1.803.118

166.722

601.817

768.539

1.670.000

3.862.665

5.532.665

Stadiul proiectului

în momentul prezentării

initiale a cererii de împrumut

16% din lucrări, finalizate conform cheltuielilor angajate

Graficul lucrărilor

1998 - 31 iulie 2004

Efecte sociale estimate:

Capacitatea spitalului va fi suplimentată de la 280 la 475 de paturi. Spitalul va putea, de asemenea, să preia 80 de tineri cu handicap de la Spitalul Neuropsihiatric Tuicani-Moreni, care au împlinit vârsta de 18 ani si nu mai pot fi spitalizati în continuare. După încheierea proiectului vor fi create 110 noi locuri de muncă permanente:

a) 32 de posturi pentru personalul administrativ;

b) 78 de posturi pentru personalul medical.

 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Către: Domnul Enache Jiru, secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

De la: Juan F. Seco Guillot, director

Departamentul pentru Finantarea Proiectului

Data: 22 martie 2004

Subiect: F/P 1310 (1998): Spitalul Gura Ocnitei: confirmarea modificării datei finalizării proiectului.

Stimate domnule Jiru,

Urmare solicitării dumneavoastră din data de 30 ianuarie 2004 si după consultarea cu serviciile implicate ale BDCE, am plăcerea să vă informez că BDCE nu are nici o obiectie în a confirma că au fost realocate costurile estimate pe componente ale proiectului F/P 1310(1998) “Spitalul Gura Ocnitei”, după cum a fost indicat în comunicarea dumneavoastră:

- “Planificarea si managementul proiectului” - 271.119 dolari SUA.

- “Pregătirea amplasamentului” - 470.093 dolari SUA.

- “Clădiri” - 3.793.047 dolari SUA.

- “Infrastructura” - 807.956 dolari SUA.

- Cheltuieli neprevăzute si contingente” - 190.450 dolari SUA.

Costul total estimat al proiectului rămâne neschimbat - 5.532.665 dolari SUA.

În plus, confirmăm că data estimată a finalizării proiectului este acum 31 iulie 2004, în loc de 2003, asa cum a fost indicată în Actul aditional nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut din 29 iulie 1999.

Vă rog să nu ezitati să mă contactati oricând, dacă veti avea nevoie de informatii suplimentare în această problemă sau în orice altă problemă.

Al dumneavoastră sincer,

Juan F. Seco Guillot

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui sector de drum de interes local, prin prelungirea traseului DC 7-DJ 710 B Sultanu, situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Visinesti, judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui sector de drum de interes local, prin prelungirea traseului actual al DC 7-DJ 710 B-Sultanu, de la km 3 + 000 la km 5 + 125, originea km 0 + 000 DJ 710 B, destinatia km 5 + 125 – limita judetului Prahova, cu lungimea totală de 5,125 km, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 870.

 

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectorului de drum DC 7-DJ 710 B, situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Visinesti, judetul Dâmbovita, care se prelungeste

 

Sectorul de drum

Pozitia kilometrică

Originea si destinatia

Lungimea totală

DC 7-DJ 710 B-Sultanu, judetul Dâmbovita

De la km 3 + 000 la km 5 + 125

Origine km 0 + 000

Destinatia km 5 + 125

5,125 km

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui teren în suprafată de 24,38 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 876.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani

 

Locul unde

este situat terenul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite terenul

Persoana juridică

la care se

transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Cod de lasificare

atribuit de M.F.P.

Municipiul Botosani,

judetul Botosani

Statul român, din

Administrarea Ministerului

Administratiei si Internelor -

Inspectoratul de Politie Botosani

Municipiul Botosani

si în administrarea

Consiliului Local al

Municipiului Botosani,

judetul Botosani

Teren cu suprafata de 24,38 ha,

din care:

- parcela A 286 = 0,67 ha

- parcela F 287 = 0,12 ha

- parcela F 289 = 0,5 ha

- parcela F 290 = 1,85 ha

- parcela F 291 = 0,18 ha

- parcela F 291/1 = 0,28 ha

- parcela A 292 = 13,7 ha

- parcela F 293 = 0,18 ha

- DE 294 = 0,46 ha

- DE 297 = 0,08 ha

- parcela Ps 271/1 = 6,36 ha

Nr. M.F.P. - 111.882

Cod de clasificare - 8.29.10

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea si functionarea componentei române a Comisiei româno-ruse pentru studierea problemelor izvorâte din istoria relatiilor bilaterale, inclusiv problema Tezaurului României, depus la Moscova în timpul primului război mondial

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suportarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, capitolul 51.01 - “Autorităti publice”, a unor cheltuieli de functionare a componentei române a Comisiei româno-ruse pentru studierea problemelor izvorâte din istoria relatiilor bilaterale, inclusiv problema Tezaurului României, depus la Moscova în timpul primului război mondial, denumită în continuare Comisia, înfiintată ca urmare a Declaratiei comune a ministrilor afacerilor externe ai României si Federatiei Ruse, semnată la Moscova la 4 iulie 2003.

(2) Cheltuielile suportate din bugetul aprobat pe anul 2004 al Ministerului Afacerilor Externe pentru functionarea Comisiei se aprobă în limita a 2.000.000.000 lei, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru membrii Comisiei si expertii care sunt salariati ai institutiilor administratiei publice centrale, cheltuielile de deplasare în tară si străinătate sunt suportate din bugetele institutiilor ai căror salariati sunt.

Art. 3. - Accesul membrilor componentei române a Comisiei la documentele clasificate se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si ale altor reglementări nationale sau internationale relevante în domeniu.

Art. 4. - Institutiile competente vor sprijini activitatea Comisiei si vor transmite, în conformitate cu prevederile legale care reglementează organizarea si functionarea acestora, informatiile si documentele necesare, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 880.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.